Molenzorg
Sint-Denijs-Boekel (Zwalm), Oost-Vlaandere...
Naam

Vinkemolen

Ligging Wijlegem
9630 Sint-Denijs-Boekel (Zwalm)

op de Franskouter


toon op kaart
Geo positie 50.859509, 3.718250
Eigenaar Geert Wisse (Ogy) / Herwig Colaert (Sint-Denijs-Boekel)
Gebouwd Voor 1686 / 1790 / 2002
Type Staakmolen met open voet
Functie Korenmolen
Kenmerken Buik op de windweeg
Gevlucht/Rad Gelast, 23 meter
Inrichting Twee steenkoppels
Toestand Maalvaardig
Bescherming M: monument,
24.01.1944
Molenaar Geert Wisse, Ogy
Openingstijden Op molen- en monumentendagen en op afspraak, tel.: 068 33 38 55 (G. Wisse)
<p>Vinkemolen</p>

Foto: Thomas Piens, Zingem  

Beschrijving / geschiedenis

Deze molen stond oorspronkelijk in Oosterzele. De benaming vinden we voor het eerst terug in 1686: de molen op "de Vyncke". In het Ancien Regime was de molen eigendom van de heer van Rode.
Op de zgn. Ferrariskaart (ca. 1775) vinden we de molen te Oosterzele aangeduid onder de benaming "Wincke Meulen". Hij stond toen op het kruispunt van de (oude) Geraardsbergsesteenweg met de Korte Ambachtstraat/Groenweg.
In 1790 liet deze de molen overbrengen naar de Geraardsbergsesteenweg, op 1 km ten noorden van de dorpskom.

Tot rond 1956 bleef de molen in werking. In 1968 gebeurde een uitwendige restauratie, waarbij een nieuw gelast gevlucht werd gestoken. Op 27 november 1983 waaide de molen omver door het wegschuiven van een onoordeelkundig uitgevoerde las op de kruisplaat. De onderdelen werden ter plaatse opgeslagen, maar de heropbouw bleef bij plannen steken.

De redding kwam van buiten de gemeente. Initiatiefnemer is Geert Wisse uit Sint-Denijs-Boekel (gemeente Zwalm). Op de Franskouter, dicht bij de plaats waar in 1946 een staakmolen gesloopt werd, liet hij in 2002-2003 de Vinkemolen heropbouwen door Thomaes Molenbouw nv uit Beveren-Roeselare. Het betreft een vierde molenrenaissance in de Vlaamse Ardennen, eerder gingen molens in Huise, Wannegem-Lede en Etikhove de Vinkemolen voor. De inhuldiging gebeurde in augustus 2003.
De gelaste roeden hebben een lengte van 23 meter en kunnen een Engels natuursteenkoppel voor tarwegemaal en een kunststeenkoppel voor het malen van veevoeder aandrijven.

Lieven DENEWET

<p>Vinkemolen</p>

Foto: Matthijs Verschraegen, 16.02.2011

<p>Vinkemolen</p>

Foto: Hermannus Noot, 12.10.2008

<p>Vinkemolen</p>

Foto: Geert Roels

<p>Vinkemolen</p>

Foto: Damien De Leeuw, Herzele

<p>Vinkemolen</p>

Tijdens de opbouw op het atelier te Beveren-Roeselare. Foto: Lieven Denewet, 23.02.2003

Bijlagen

Jaarlijks aantal asomwentelingen:

2003: 32756 
2005: 98267
2006: 78571
2007: 70234
2009: 35430
2010: 41403
2011:

Intekendatum: maart 2002
Molen: Sint-Denijs-Boekel (Zwalm, O.-Vl.), Vinkemolen - staakmolen met buik op de windweeg
Bouwheer: Gerard Wisse - Herwig Colaert, Sint-Denijs-Boekel (beheerders van vzw De Vinkemolen)
Ontwerper: Arch.bureau Sabine Okkerse bvba, Horebeke
Opdracht: Heropbouw, maalvaardige restauratie; 400 dagen
Plaats aanbesteding: De Vinkemolen vzw, Wijlegem 1, 9630 Zwalm
Toewijzing: Thomaes Molenbouw nv, Roeselare

Persbericht. Dieter Herregodts, "Getouwtrek om Vinkenmolen", in: Het Nieuwsblad, 12.03.2001.
Vzw wil Oosterzeelse windmolen op aardappelveld Franskouter
Sint-Denijs-Boekel/Oosterzele - Het is nog lang niet zeker of er opnieuw een windmolen komt op de Franskouter in Sint-Denijs-Boekel. De vzw Vinkenmolen wil op de wijdse kouter een houten staakmolen neerpoten. In juni gaf het Zwalmse gemeentebestuur echter een negatief advies over de bouwaanvraag. De vzw ging in beroep bij de bestendige deputatie van Oost-Vlaanderen. Geert Wisse en Herwig Colaert van de vzw Vinkenmolen verwachten de uitspraak in september. Burgemeester Basiel Eeckhout blijft bij zijn standpunt: de Vinkenmolen kan alleen op de plaats waar tot 1946 de Koutermolen stond.
De vzw Vinkenmolen heeft al langer plannen om de Vinkenmolen uit Oosterzele naar Zwalm te halen. Deze houten staakmolen stond vroeger aan de Geraardsbergsesteenweg in Oosterzele, maar sneuvelde daar tijdens een zware storm in 1983. Na restauratie zou de Vinkenmolen in Zwalm terug opgericht worden.
Tot 1946 stond op het hoogste punt van de Franskouter in het kleine gehuchtje Wijlegem (Sint-Denijs-Boekel) een houten staakmolen. De Koutermolen werd toen afgebroken en vervangen door een mechanische maalderij. Driehonderd meter ten oosten van deze plaats vond de vzw Vinkenmolen een ideale site om de molen uit Oosterzele opnieuw op te richten.
,,En aanvankelijk zag het er goed uit'', vertelt Geert Wisse van de vzw Vinkenmolen. ,,Onze aanvraag werd gunstig geadviseerd door Monumentenzorg, Ruimtelijke Ordening en de gemeente Zwalm. Alleen de afdeling Land vroeg zich af waarom de molen niet op de plaats kwam van de vroegere Koutermolen. Dat is echter onmogelijk, aangezien daar nu twee huizen staan.''
Storend
De aanvraag ging daarop terug naar de gemeente. ,,En plots weigerden zij de bouwaanvraag. Volgens hen zou de molen een storend element zijn in het open landschap en zou zo'n molen ook niet kunnen in een agrarisch gebied. De enige plaats waarvoor ze ons wel een vergunning wilden geven, was die waar tot 1946 de Koutermolen stond.''
De vzw Vinkenmolen vindt dat de gemeente daarmee een inschattingsfout maakt. ,,De plaats die wij voorstellen, op enkele honderden meter van de oorspronkelijke site en net naast de Wijlegemstraat is ideaal. Volgens Monumentenzorg zelfs één van de beste sites in Vlaanderen. Er is al een akkoord met de eigenaar van het veld - waarop nu aardappelen groeien - om een stukje van zijn grond aan ons te verkopen. Wij wachten nu de uitspraak van de bestendige deputatie af en wij zullen ook een brief schrijven naar de gemeente met de vraag of ze zich bij die uitspraak willen neerleggen en niet in hoger beroep zullen gaan'', gaat Herwig Colaert verder.
De uitspraak wordt verwacht in september. Als die positief is voor de vzw Vinkenmolen, dan kan onmiddellijk met de bouw van de molen gestart worden. Tenzij het gemeentebestuur -- zoals burgemeester Eeckhout aankondigt -- beroep aantekent tegen de beslissing.
Geert Wisse: ,,Dat zou bijzonder jammer zijn. De subsidies zijn voorzien voor 2001. Het opbouwen van de molen zou 400 dagen in beslag nemen. Als alles vlot verloopt kan in 2003 op de Franskouter opnieuw een molen draaien.'' 

Persbericht. Dieter Herregodts, "Vinkemolen herrijst uit as. Molenmaker plaatst 300 jaar oude eik voor molen in Sint-Denijs-Boekel", in: Het Nieuwsblad, 12.12.2002
Sint-Denijs-Boekel - Gisteren werd op de Franskouter in het Boekelse gehucht Wijlegem met een kraan het gebinte van de Vinkemolen neergepoot. Daarmee krijgt de houten staakmolen die tegen juni volgend jaar de wijdse kouters moet overheersen stilaan vorm. Molenmaker Peter Thomaes uit Ronse vond in Frankrijk een eik van meer dan driehonderd jaar oud die de Vinkemolen op zijn plaats moet houden.

Herwig Colaert en Geert Wisse van de vzw Vinkemolen maken zich sterk dat de Vinkemolen tegen juni volgend jaar opnieuw zal draaien. Dat zal bijna twintig jaar zijn nadat de houten staakmolen tijdens een zware storm geveld werd op de oorspronkelijke standplaats aan de Geraardsbergsesteenweg in Oosterzele.
Stukken oude molen
,,Wij proberen zoveel mogelijk stukken van de oude molen te recupereren, maar heel wat houten onderdelen zijn zo aangetast door zwammen, dat we niet anders kunnen dan nieuw hout gebruiken'', weet Geert Wisse.
Dat is zeker het geval voor het gebinte - de draagstructuur - van de molen. Op de Franskouter werden gisteren de draagbalken op de teerlingen aangebracht. Zij ondersteunen acht schuine steekbanden die op hun beurt de staak van de molen recht houden.
,,De bouw van de molen zit perfect op schema'', zegt Herwig Colaert. ,,De kast en de kap van de molen staan afgewerkt in het atelier van de molenmaker in Roeselare. Die zullen in mei volgend jaar op het gebinte geplaatst worden. De molen zal ongeveer een maand later maalvaardig zijn. Na twee maanden proefdraaien kan de Vinkemolen in september officieel ingezegend worden.''
Verzet gemeentebestuur
Nochtans verliep de komst van de Vinkemolen niet van een leien dakje. Het Zwalmse schepencollege en burgemeester Basiel Eeckhout hebben zich steeds verzet tegen een houten staakmolen op die plaats in de Franskouter. Pas nadat minister Dirk Van Mechelen (VLD) het beroep van het gemeentebestuur tegen een beslissing van de bestendige deputatie vernietigde, legde de burgemeester zich neer bij de komst van de molen.
Enkele weken geleden ontstond er dan weer beroering over de subsidies voor de restauratie van de molen. Het gemeentebestuur wil vooralsnog geen voorschot betalen. ,,Terwijl ze daartoe verplicht zijn'', zegt de vzw Vinkemolen. Zij stuurden daarop een brief naar de provinciegouverneur en de minister.
De kosten voor de restauratie van de molen worden geraamd op 433.500 euro. Het Vlaams Gewest betaalt vijftig procent, de provincie en de gemeente elk vijftien procent en de vzw zelf twintig procent. Voorwaarde is wel dat de molen zal draaien en toegankelijk zijn voor het publiek. Dat is gisteren opnieuw een stapje dichter gekomen.

Dieter Herregodts, "Weer heibel om Vinkemolen. Vereniging die molen restaureert krijgt geen voorschot van gemeente Zwalm", in: Het Nieuwsblad, 28.11.2002.
Zwalm - Het zit er opnieuw bovenarms op tussen de Zwalmse burgemeester Basiel Eeckhout en de vzw Vinkemolen, die op de Franskouter in het Boekelse gehucht Wijlegem een houten staakmolen wil plaatsen. Voor de restauratie van de molen kreeg de vzw een voorschot uitbetaald van het Vlaams Gewest en de provincie. Het gemeentebestuur deed dat vooralsnog niet.

,,Ze willen het zo lang mogelijk trekken om ons te treffen'', reageert Geert Wisse, voorzitter van de vzw Vinkemolen. ,,Niet waar. Wij zijn niet verplicht om een voorschot te betalen en zullen dat ook niet doen. Wij betalen pas als we de eerste factuur zien'', antwoordt Basiel Eeckhout.
Bouwvergunning
De burgemeester heeft zich steeds verzet tegen de komst van de molen op de plaats waar de vereniging hem wil. Het gemeentebestuur weigerde de bouwaanvraag en tekende later beroep aan tegen de beslissing van de bestendige deputatie om toch een bouwvergunning toe te kennen. Minister Dirk Van Mechelen verwierp dat beroep en gaf daarmee groen licht aan de Vinkemolen.
De restauratie van de molen is volop aan de gang. De teerlingen staan al in de Franskouter. Binnenkort wordt het gebinte geplaatst. Tegen de voorzomer wordt de molen zelf heropgericht.
Voor de restauratie kan de vzw genieten van een subsidie van vijftig procent van het Vlaams Gewest, vijftien procent van de provincie en vijftien procent van het gemeentebestuur. En daar wringt het schoentje. De provincie en het Vlaams Gewest betaalden al een voorschot. Het gemeentebestuur weigert dat te doen.
Factuur
,,Wij willen eerst een factuur zien'', zegt Basiel Eeckhout. ,,Wij zijn daartoe niet verplicht, maar hebben er wel één verstuurd op 24 september'', reageert Geert Wisse.
Maar daar is iets fout gegaan. Want hoewel de vzw Vinkemolen een postbewijs heeft dat de aangetekende brief op 26 september in het gemeentehuis afgeleverd is, weten noch de burgemeester, noch de gemeentesecretaris af van die brief. ,,Ik zeg alleen de waarheid, ik heb geen factuur ontvangen. En als wij niets hebben, kunnen wij niet betalen. Maar goed, we zullen het laten onderzoeken'', besluit de burgemeester.

Dieter Herregodts, "Vinkemolen heerst over Franskouter. Twee reusachtige kranen zetten houten staakmolen netjes op zijn plaats", in: Het Nieuwsblad, 04.06.2003.
Sint-Denijs-Boekel - Net geen twintig jaar nadat een zware storm hem velde, is de Vinkemolen uit zijn as herrezen. Sinds gisteren trotseert de houten staakmolen weer en wind op de Franskouter in de Zwalmse deelgemeente Sint-Denijs-Boekel. Twee enorme kranen plaatsten rond de middag de zestien ton zware molenkast op de houten staak. Voor Geert Wisse van de vzw Vinkemolen gaat een droom in vervulling. ,,Ze zullen jaloers zijn in Oosterzele.''

Want van daar is de Vinkemolen afkomstig. Tot eind 1983 stond de molen er langs de Geraardsbergsesteenweg. Na heel wat omzwervingen kwam het bouwwerk in 1997 terecht in het Boekelse gehucht Wijlegem. Herwig Colaert en Geert Wisse richtten er de vzw Vinkemolen voor op. Hun doel: de Vinkemolen heropbouwen. Ze vonden een geschikte plaats zo'n honderd meter van de plaats waar tot 1945 de Franskoutermolen stond.
Het zat de vzw echter niet mee. Het Zwalmse gemeentebestuur was tegen de komst van de molen gekant, zodat pas zes jaar later met de heropbouw gestart kon worden. ,,Ik heb er echter altijd in geloofd dat de molen er zou komen'', zegt Geert Wisse. ,,Maar toch is de voldoening groot om hem eindelijk op zijn plaats te zien.''
Uitzonderlijk vervoer
Een sinecure was het zeker niet. Maandagnacht werden de molenonderdelen met uitzonderlijk vervoer van de werkplaats van de molenmaker in Roeselare naar Sint-Denijs-Boekel overgebracht. Gistervoormiddag werd met twee reusachtige kranen de molenkast van zestien ton op de houten staak geplaatst. Kort na de middag volgde de veertien ton zware kap en werden de twee molenroeden van 23 meter lang op hun plaats gezet.
,,Voor ons is dit een hoogdag. Wij zien één jaar werk op één dag herrijzen'', zegt molenmaker Peter Thomaes uit Roeselare. ,,Dit is één van de grootste molens die ik ooit gerestaureerd heb. Jammer genoeg hebben we van de oorspronkelijke Vinkemolen maar weinig stukken kunnen hergebruiken. De resten van de molen zijn nooit zorgvuldig opgeslagen. Het hout was voor een groot deel opgerot. Maar hier en daar hebben we iets kunnen recupereren. De trap bijvoorbeeld is nog afkomstig van de oude Vinkemolen.''
Zwaar beroep
Maria Van Der Linden (85), weduwe van de laatste molenaar van de Franskoutermolen, was een aandachtige toeschouwer. ,,Ik had nooit gedacht dat hier terug een molen zou komen. Wij hebben de onze in 1945 afgebroken toen we overgeschakeld zijn op elektriciteit om te malen. Het was een zwaar beroep, molenaar. Je moest er vaak 's nachts voor opstaan. Maar ik zie die windmolen hier graag terugkeren.'' 

DIH, "Vinkemolen niet naar Raad van State. Restauratie houten staakmolen start eind juni", in: Het Nieuwsblad, 21.03.2002.
Sint-Denijs-Boekel - De kogel is nu definitief door de kerk, of in dit geval door de windmolen. In september 2003 zal op de Franskouter in het gehucht Wijlegem opnieuw een windmolen draaien. Het Zwalmse gemeentebestuur trekt niet naar de Raad van State tegen de beslissing van minister Dirk Van Mechelen. Daardoor staat niets de vzw Vinkemolen nog in de weg om de houten staakmolen in Sint-Denijs-Boekel herop te bouwen.

Het doel van de vzw Vinkemolen was nobel. Zij wilde de in 1985 tijdens een storm in Oosterzele gevelde houten staakmolen opnieuw laten draaien in de hooggelegen kouters van Sint-Denijs-Boekel. Het werd een ware calvarietocht.
Niet dat het gemeentebestuur tegen de komst van de Vinkemolen was. Maar zij wilden de molen enkel op de plaats waar tot 1946 de Franskoutermolen stond. ,,Kan niet, want daar staan nu huizen'', stelde vzw-voorzitter Geert Wisse. De bouwaanvraag werd in juni 2001 geweigerd door het Zwalmse schepencollege.
De vereniging legde zich daar niet bij neer en trok naar de bestendige deputatie. Zij kenden de vergunning wel toe, maar daartegen ging het gemeentebestuur dan weer in beroep bij minister Dirk Van Mechelen (VLD). Ze vingen echter bot en in januari 2002 zet de minister het licht op groen voor de bouw van de molen.
Voor het gemeentebestuur is er nog één uitweg: de Raad van State. Zestig dagen kregen ze om zich daarover te bezinnen, een termijn die ondertussen verstreken is. Burgemeester Basiel Eeckhout: ,,Wij gaan geen verdere stappen ondernemen en trekken dus niet naar de Raad van State. Nogmaals, wij zijn niet tegen de Vinkemolen, maar wij blijven erbij dat het verkeerd is een vergunning toe te kennen voor de plaats die nu voorgesteld wordt.''
Opluchting
Voor de vzw Vinkemolen een hele opluchting, want zij kan eindelijk haar droom realiseren. De onderdelen van de molen liggen nu nog in een boerderij in Wijlegem, maar zullen binnenkort naar het atelier van de molenmaker overgebracht worden. ,,Eind juni starten de werken'', zegt Geert Wisse. ,,Het is de bedoeling dat de molen in september 2003 opnieuw zal draaien. Wij hopen nu dat molengemeente Zwalm haar volle medewerking zal verlenen.''  

Dieter Herregodts, "Getrouwtrek om Vinkenmolen. Vzw wil Oosterzeelse windmolen op aardappelveld Franskouter", in: Het Nieuwsblad, 08.08.2001.
Sint-Denijs-Boekel / Oosterzele - Het is nog lang niet zeker of er opnieuw een windmolen komt op de Franskouter in Sint-Denijs-Boekel. De vzw Vinkenmolen wil op de wijdse kouter een houten staakmolen neerpoten. In juni gaf het Zwalmse gemeentebestuur echter een negatief advies over de bouwaanvraag. De vzw ging in beroep bij de bestendige deputatie van Oost-Vlaanderen. Geert Wisse en Herwig Colaert van de vzw Vinkenmolen verwachten de uitspraak in september. Burgemeester Basiel Eeckhout blijft bij zijn standpunt: de Vinkenmolen kan alleen op de plaats waar tot 1946 de Koutermolen stond.

De vzw Vinkenmolen heeft al langer plannen om de Vinkenmolen uit Oosterzele naar Zwalm te halen. Deze houten staakmolen stond vroeger aan de Geraardsbergsesteenweg in Oosterzele, maar sneuvelde daar tijdens een zware storm in 1983. Na restauratie zou de Vinkenmolen in Zwalm terug opgericht worden.
Tot 1946 stond op het hoogste punt van de Franskouter in het kleine gehuchtje Wijlegem (Sint-Denijs-Boekel) een houten staakmolen. De Koutermolen werd toen afgebroken en vervangen door een mechanische maalderij. Driehonderd meter ten oosten van deze plaats vond de vzw Vinkenmolen een ideale site om de molen uit Oosterzele opnieuw op te richten.
,,En aanvankelijk zag het er goed uit'', vertelt Geert Wisse van de vzw Vinkenmolen. ,,Onze aanvraag werd gunstig geadviseerd door Monumentenzorg, Ruimtelijke Ordening en de gemeente Zwalm. Alleen de afdeling Land vroeg zich af waarom de molen niet op de plaats kwam van de vroegere Koutermolen. Dat is echter onmogelijk, aangezien daar nu twee huizen staan.''
Storend
De aanvraag ging daarop terug naar de gemeente. ,,En plots weigerden zij de bouwaanvraag. Volgens hen zou de molen een storend element zijn in het open landschap en zou zo'n molen ook niet kunnen in een agrarisch gebied. De enige plaats waarvoor ze ons wel een vergunning wilden geven, was die waar tot 1946 de Koutermolen stond.''
De vzw Vinkenmolen vindt dat de gemeente daarmee een inschattingsfout maakt. ,,De plaats die wij voorstellen, op enkele honderden meter van de oorspronkelijke site en net naast de Wijlegemstraat is ideaal. Volgens Monumentenzorg zelfs één van de beste sites in Vlaanderen. Er is al een akkoord met de eigenaar van het veld - waarop nu aardappelen groeien - om een stukje van zijn grond aan ons te verkopen. Wij wachten nu de uitspraak van de bestendige deputatie af en wij zullen ook een brief schrijven naar de gemeente met de vraag of ze zich bij die uitspraak willen neerleggen en niet in hoger beroep zullen gaan'', gaat Herwig Colaert verder.
De uitspraak wordt verwacht in september. Als die positief is voor de vzw Vinkenmolen, dan kan onmiddellijk met de bouw van de molen gestart worden. Tenzij het gemeentebestuur -- zoals burgemeester Eeckhout aankondigt -- beroep aantekent tegen de beslissing.
Geert Wisse: ,,Dat zou bijzonder jammer zijn. De subsidies zijn voorzien voor 2001. Het opbouwen van de molen zou 400 dagen in beslag nemen. Als alles vlot verloopt kan in 2003 op de Franskouter opnieuw een molen draaien.'' 

Dieter Herregodts, "Groen licht voor Vinkenmolen. Bestendige deputatie fluit gemeentebestuur terug", in: Het Nieuwsblad, 15.09.2001.
Sint-Denijs-Boekel / Oosterzele - De vzw Vinkemolen mag haar houten staakmolen heropbouwen op de Franskouter in het Boekelse gehucht Wijlegem. Dat besliste de Oost-Vlaamse bestendige deputatie. De bouwaanvraag van de vzw werd eerder geweigerd door het Zwalmse gemeentebestuur. Zij willen de Vinkemolen enkel op de plaats waar tot 1946 de Franskoutermolen stond.

,,Onmogelijk'', stelde de vzw Vinkemolen. ,,De molenberg werd afgegraven en op die plaats staat nu een mechanische maalderij en een villa.'' Zij gingen in beroep bij de bestendige deputatie. De leden van de vzw stelden een plaats voor op de open kouter, zo'n 300 meter ten oosten van de oorspronkelijke inplantingsplaats.
De bestendige deputatie volgde hen daarin. De heroprichting van de uit Oosterzele afkomstige houten staakmolen op de plaats waar de Franskoutermolen stond, kan niet. De molen zou er geen wind vangen. En ook al is de Franskouter even verderop agrarisch gebied, para-agrarische bedrijven, zoals windmolens, zijn daarin toegelaten. Bovendien kan de windmolen als blikvanger een positief effect uitoefenen op de waarde van het landschap.
Het Zwalmse gemeentebestuur zou daarenboven een fout hebben gemaakt door niet het advies van Monumenten en Landschappen in te winnen. Ook die was van oordeel dat de molen niet op de oorspronkelijke plaats kon en gaf een gunstig advies aan de plaats die de vzw Vinkemolen voorstelde.
De bestendige deputatie willigde daarom het beroep van de vzw in. De aanvraag brengt de ruimtelijke ordening niet in het gedrang. In principe zou de vereniging onmiddellijk met de bouw van de molen kunnen starten. Maar of dat ook zal gebeuren is nog lang niet zeker. Burgemeester Basiel Eeckhout kondigde eerder al aan in beroep te gaan, indien de bestendige deputatie de bouwvergunning zou toekennen.

Pierre Penninck, "Open Monumentendag in Zwalm op 11 september", Het Nieuwsblad, 09.09.2011.
Zwalm - Open Monumentendag Vlaanderen is sinds jaar en dag het grootste culturele evenement van Vlaanderen, dat zowel overheden als burgers sensibiliseert voor ons onroerend erfgoed. In 2011 zijn we al aan de 23ste editie toe en is het thema ‘Conflict'. 'Conflict' lijkt misschien op het eerste gezicht een somber thema omdat het gaat over meningsverschillen, over botsingen tussen mensen en het erfgoed dat er mee verband houdt. Overal in Vlaanderen kan u ‘conflictmonumenten' bezoeken. In Zwalm kan u naar jaarlijkse gewoonte terecht in de water- en windmolens tusen 10 en 18 uur.
Vinkemolen: deze windmolen behoort tot het type van de zogenaamde staakmolens. Dergelijke molens zijn volledig in hout opgetrokken en worden in de bestaande literatuur gerekend tot het oudste windmolentype dat in de 12de eeuw in Vlaanderen tot ontwikkeling kwam. De vroegste vermelding van de Vinkemolen dateert van 1566, Philippe de Rodaen, heer van Beerlegem, bezat een windmolen te Oosterzele. Tijdens een zware herfststorm, in de nacht van 27 november 1983, waaide de molen omver. In 2002 werd de molen heropgebouwd in Wijlegem, Zwalm.

Gert-Jan Weyters, "Molenberg krijgt terug plaats in Omloop Het Nieuwsblad", Het Nieuwsblad, 09.02.2017.
Voor de 72e editie van de Omloop Het Nieuwsblad is de Molenberg opnieuw in het parcours opgenomen. Deze helling staat als dertiende en allerlaatste in het rijtje geprogrammeerd en ligt op 35 kilometer van de finish.
"Ikzelf heb de Omloop Het Nieuwsblad altijd heel hoog ingeschat. Voor mij was de openingsklassieker na de Ronde van Vlaanderen de koers van het jaar", verklaarde parcoursbouwer Peter Van Petegem, zelf drievoudig winnaar. "Eigenlijk heb ik niet veel gesleuteld aan het parcours van vorig jaar. Na de start in Gent trekken ze al snel naar de Vlaamse Ardennen, met een eerste keer de Haaghoek als hindernis. Daarna wordt onder meer de Muur van Geraardsbergen beklommen. De drie lussen rond de Haaghoek zijn behouden en ik ben maar al te blij dat de Molenberg opnieuw kan aangedaan worden. Ik vind dit een heel mooie helling. Daarna volgen nog de kasseizones van de Paddestraat en Lippenhovestraat, om dan koers te zetten richting Emile Clauslaan".
"Er komen vijftien teams uit de WorldTour aan de start. "Het kruim van de wielerwereld zal present zijn", weet Van Petegem. "Maar ook de 'kleinere ploegen' willen zich hier nooit onbetuigd laten. Dat geeft meteen garantie op een spetterende koers. Wie wil de Belgische openingsklassieker immers niet winnen?"

 

Literatuur

L. Denewet, "Drie nieuwe Vlaamse staakmolenkasten in 2003", Molenecho's, XXXI, 2003, 2, p. 64-66;
Lieven Denewet, "Een triest jubileum voor de "mortuarium-molen" van Oosterzele", in: Molenecho's, XXI, 1993, nr. 4, p. 188;
Lieven Denewet, "Windmolens toort de open ruimte van molengemeente Zwalm!", in: Molenecho's, XXIX, 2001, nr. 3, p. 128-130;
Lieven Denewet, "De Vinkemolen van Zwalm op vinkeslag: Vlaamse molens zijn (para-)agrarisch en geen schenders van open ruimten...", in: Molenecho's, XXX, 2002, nr. 1, p. 19-32;
Lieven Denewet, "'Drie keer is scheepsrecht' voor de Vinkemolen te Zwalm: heroprichting - naam - voorganger", in: Molenecho's, XXX, 2002, nr. 2, p. 196-200;
H. Holemans, "Oostvlaamse wind- en watermolens. Kadastergegevens 1835-1990. Deel 7. Gemeenten S-T", Opwijk, 2007.
G. Wisse, "Molenaarsfeest op 4 september 2004 bij de Vinkemolen", Molenecho's, XXXII, 2004, 2, p. 122.
Info Bastiaan Notebaert, 03.02.2010.
S. Vroman, "Requiem voor de Vinkemolen te Oosterzele", in: Molenecho's, XII, 1984, p. 132-134, 138;
D. De Moor, "Prachtig hersteld, de Vinkemolen te Oosterzele", in: Toerisme in Oost-Vlaanderen, XVIII, 1969, p. 71-73;
Paul Bauters, "Eeuwen onder wind en wolken. Windmolens in Oost-Vlaanderen", Gent, Provinciebestuur, 1985;
Paul Bauters, "Oostvlaams molenbestand 1986", Gent, 1986 (Kultureel Jaarboek voor de provincie Oost-Vlaanderen. Bijdragen, nieuwe reeks, 25);
Inventaris van de wind- en watermolens in de provincie Oost-Vlaanderen naar gegevens van het Archief van het Kadaster. Tweede aflevering. De arrondissementen Eeklo en Gent", in: Kultureel Jaarboek voor de provincie Oost-Vlaanderen, XV, 1961, 2 (Gent, 1962), p. 145;
Ibid., Derde aflevering. De arrondissementen Oudenaarde en Sint-Niklaas, XVI, 1962, 2 (Gent, 1963), p. 85;
Paul Bauters, "Orkaan raast over windmolens [De Vinkemolen te Oosterzele - De Witte Molen te Sint Niklaas]", in: Levende Molens, jg. 5 (1983), nr. 12, p. 294 en 307, ill.;
H. De Vuyst, "Hout werkt", in: M&L, Monumenten, Landschappen & archeologie, tweemaandelijks tijdschrift van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Brussel jg. 24, nr. 4, p.-8-21, ill.
Mola, "Aantal asomwentelingen van Oost-Vlaamse molens in 2010", in: /West-/Vlaams Molenblad, XXVII, 2011, 1, p. 51.
F. Verlaeckt, F. Van de Velde e.a., "De molens van Zwalm. Een lees- en kijkboek", Zwalm, Heemkundekring De Zwalm, 2010, 193 p.

Persberichten
Dieter Herregodts, "Getouwtrek om Vinkenmolen", in: Het Nieuwsblad, 12.03.2001.
Dieter Herregodts, "Vinkemolen herrijst uit as. Molenmaker plaatst 300 jaar oude eik voor molen in Sint-Denijs-Boekel", in: Het Nieuwsblad, 12.12.2002
Dieter Herregodts, "Weer heibel om Vinkemolen. Vereniging die molen restaureert krijgt geen voorschot van gemeente Zwalm", in: Het Nieuwsblad, 28.11.2002.
Dieter Herregodts, "Vinkemolen heerst over Franskouter. Twee reusachtige kranen zetten houten staakmolen netjes op zijn plaats", in: Het Nieuwsblad, 04.06.2003.
DIH, "Vinkemolen niet naar Raad van State. Restauratie houten staakmolen start eind juni", in: Het Nieuwsblad, 21.03.2002.
Dieter Herregodts, "Getrouwtrek om Vinkenmolen. Vzw wil Oosterzeelse windmolen op aardappelveld Franskouter", in: Het Nieuwsblad, 08.08.2001. 
Dieter Herregodts, "Groen licht voor Vinkenmolen. Bestendige deputatie fluit gemeentebestuur terug", in: Het Nieuwsblad, 15.09.2001.
De Denderbode, 7 juni 1874, p. 17; 28 juni 1874, p. 20
Pierre Penninck, "Open Monumentendag in Zwalm op 11 september", Het Nieuwsblad, 09.09.2011.
Gert-Jan Weyters, "Molenberg krijgt terug plaats in Omloop Het Nieuwsblad", Het Nieuwsblad, 09.02.2017.


Laatst bijgewerkt: zondag 7 mei 2017
Stuur uw teksten over deze molen Stuur een (nieuwe) foto van deze molen  

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in databasezoek op provincieStuur een e-mail over molen <?=$naam?>, <?=$plaats?>homevorige paginaNaar Verdwenen Molens