Molenzorg
Kermt (Hasselt), Limburg
<p>Van Veldekemolen<br />Vanveldekemolen<br />Veldekermolen<br />Velkermolen</p>
Foto: François Gijsbrechts, Linkhout
Naam

Van Veldekemolen
Vanveldekemolen
Veldekermolen
Velkermolen

Ligging Lummense Kiezel 111
3510 Kermt (Hasselt)

op de Demer
kadasterperceel A62 (korenmolen_
A59 (oliemolen)


toon op kaart
Geo positie 50.962856, 5.235529
Eigenaar Heima nv (bestuurders: Marc Lauwereys en Griet Matthys, Vorselaar)
Gebouwd Voor 1200 / eind 17de eeuw / 1917
Type Turbine watermolen
Functie Korenmolen
Kenmerken Bakstenen gebouw
Gevlucht/Rad Turbine (sinds 1913)
Inrichting Verwijderd
Toestand Woonhuis
Bescherming ---,
Niet beschermd, wel beschermingswaardig
Molenaar Geen
Openingstijden Niet toegankelijk

Beschrijving / geschiedenis

Deze watermolen is gelegen op de Demer, in de buurt genoemd "Veldeke", vroeger afhankelijk van de abdij van Sint-Truiden.

De molengeschiedenis gaat terug tot ongeveer 1100 en is verbonden met Hendrik van Veldeke (ca. 1128-1200), die hier geboren werd. De familie van Veldeke was in de 12de eeuw eigenaar van de heerlijkheid, die afhankelijk was van de abdij van Sint-Truiden. Hendrik was de eerste dichter die in de Dietse (Nederlandse) taal heeft geschreven. De familie van Veldeke was in 1195 eigenaar van de heerlijkheid, die afhankelijk was van de abdij van Sint-Truiden. De van Veldekes waren hovelingen van de graaf van Loon. In de voorgevel werd in 1928 een gedenkplaat aangebracht ter ere van de beroemde dichter.

De molen was een graanmolen (ca. 1300) en een oliemolen (ca. 1644).

De lemen molen was in 1677 dringend aan vernieuwing toe en hij werd dan ook op 24 november van hetzelfde jaar onderzocht om de nodige herstellingen te kunnen uitvoeren. In die tijd was het een zekere Hendrik Peeters die hem van eigenaar Quaeback huurde.

Peter Gerard Fredrix was er in 1823 molenaarsgast. In 1844 was baron François de Stockhem uit Kermt de eigenaar.

In 1825 werd een nieuwe pegelsteen aangebracht. De nog aanwezige merksteen vermeldt de maximale stuwhoogte: van op de zuil tot onder de sluisbalk 3 ellen en 6 duimen. De Bestendige Deputatie van de provincie Limburg keurde op 9 maart 1849 de vastgestelde pegelhoogte van 2,150 meter goed.

Barones Leontine de Wal van Heers verkreeg de molen in 1853 door erfenis. Door huwelijk werd Burggraaf Charles Hyppolyte Vilain XIIII, rentenier en burgemeester te Wetteren,  in 1857 de volgende eigenaar. Hij verhuurde de molen op 19.09.1861 aan een zekere Vos. Na zijn overlijden op 19 maart 1873 en van zijn weduwe in 1902 werden hun zoon, burggraaf Adrien Vilain XIII, burgemeester te Maaseik, en hun schoonzoon, graaf Alphonse Villegas de Clerdent-Villain XIIII uit Strombeek-Bever, de nieuwe bezitters.

Tussen 1882 en 1910 werd de molen bewoond door Arthur Coninx, Lummense postmeester, maar ook schrijver van toneelstukken en schilder. Hij schreef o.m. een roman met de boerderij van het Van Veldekedomein en het woonhuis als belangrijkste locatie.
Ivo Dekoning (Goeslaerstraat 45, 3560 Lummen, ivodekoning @hotmail.com) bereidde in 2012 een biografie voor van deze bijzondere figuur.

Na de brand van 1904 werd de oliemolen volledig afgebroken. Molenmaker Asnong uit Kuringen verving in 1913 het waterrad door een turbine.

De molen werd door de Duitsers in brand gestoken op 18 augustus 1914. Hierop werd de molen in 1917 herbouwd waarbij recuperatiemateriaal werd gebruiktin een historiserende n eo-Maaslandse stijl, verankerd in zijn traditie.en opnieuw met de turbine terug in gebruik genomen.

Hubert Smeets, "nijveraar" te Kermt, kocht de molen aan in 1926. Hij werd in 1932 opgevolgd door Sylvain Smeets uit Kermt, die hem zelf uitbaatte. De eigendom werd in 1961 verkocht aan de N.V. "Maatschappij De verenigde Concessionarissen van de Versele veevoeders". Het perceel waarop de molen staat, behoorde vroeger tot de gemeente Kermt, maar werd in 1966 overgeheveld aan Spalbeek (thans zijn ze beide een deelgemeente van Hasselt).

De huidige eigenaar is Heima nv met als bestuurders: Marc Lauwereys en Griet Matthys uit Vorselaar. Het molenhuis staat leeg. Tot eind 2000 werd het bewood door Hendrika Dirx, afgevaardigde bestuurder van Heima van juli 1999 tot november 2000. De activiteiten van Heima (pluimvee en eieren) spelen zich af in de stallingen achter de molen.

De turbine en het sluiswerk zijn nog aanwezig, maar het binnenwerk is  verdwenen. Het gebouw kwam in gebruik als woonhuis maar staat thans leeg.

Omwille van de band met de middeleeuwse dichter Hendrik van Veldeke, de eerste dichter die in de Dietse (Nederlandse) taal schreef, heeft de molen een grote historische waarde en is een bescherming zeker aangewezen. Gelukkig startte Patrick Boucneau uit Herk-de-Stad in 2011 een sensibiliseringsactie met het oog op een wettelijke bescherming van het monument. Er bestaat goede kans dat dit in 2016 wordt gerealiseerd.

Vanuit verschillende invalshoeken is de bescherming van Vanveldekemolen te Kermt/Spalbeek (Hasselt) als monument gerechtvaardigd:

I. Historische waarde:

1. Cultuurhistorische waarde
Verbondenheid met de Vlaamse literatuurgeschiedenis.
De watermolen is – alhoewel enkele keren herbouwd - de enige bouwkundige herinnering aan de middeleeuwse dichter-schrijver Hendrik van Veldeke.
De molengeschiedenis gaat terug tot ongeveer 1100 en is verbonden met Hendrik van Veldeke, die rond 1128 in het gehucht Veldeke geboren werd. De van Veldekes waren hovelingen van de graaf van Loon en bezaten de heerlijkheid, die afhankelijk was van de abdij van Sint-Truiden. Hendrik was de eerste dichter die in de Dietse (Nederlandse) taal schreef. In de voorgevel werd in 1928 een gedenkplaat aangebracht ter ere van de beroemde dichter.

2. Architectuurhistorische waarde
Als voorbeeld van wederopbouwarchitectuur nog tijdens de eerste wereldoorlog (1917 – na de brand op 18 augustus 1914), in een historiserende neo-Maaslandse stijl verankerd in zijn traditie.

II. Industrieel-archeologische waarde:

a. Evolutie van een traditionele watermolen met houten onderslagrad naar een turbinemolen (turbine geplaatst door de bekende molenbouwer Asnong in 1913) om het technisch rendement met waterkracht te verhogen

b. Sluiswerk met gietijzeren assen, wielen, tandraderen en heugels uit 1904.

Lieven DENEWET

Bouwkundige beschrijving (Agentschap Onroerend Erfgoed)

Alleenstaand gebouw van negen traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (leipannen), het linker gedeelte (twee traveeën) met kern uit de 17de eeuw, in Maasstijl, het rechter gedeelte met classicistische gevelordonnantie (eind 18de eeuw); sterk gerestaureerd na een brand in 1904. Bakstenen gebouw met gesmeed ijzeren muurankers.
De twee linker traveeën springen licht uit, zijn onderkelderd en bekroond met een puntgevel; gevelsteen: "AAN HENDRIK / VAN VELDEKE / VADER DER NEDERLANDSCHE DICHTERS / GEBOREN TE VELDEKE / XIIe EEUW / oct 1928"; twee kalkstenen keldergaten, twee dito bolkozijnen en een klein venster in de geveltop. Het rechtergedeelte is voorzien van rechthoekige vensters in een vlakke, kalkstenen omlijsting, beluikt op de benedenverd.; houten laadvenster (begin 20ste eeuw) boven de deurtravee.
Rechthoekige kalkstenen deur. Twee gevelstenen, rechts onderaan : "PEGELSTEEN / 1825", en merksteen met toegelaten waterstand : "VAN . OP . DE . ZUIL . TOT . ON / DER . DEN . SLYS . BALK . DR / IE . ELLEN . EN . SES . DUIM".
De achtergevel is voorzien van rechthoekige kalkstenen vensters van verschillende grootte, sommige met diefijzers. Zijgevels met aandak, schouderstukken en hardstenen afdekking; de linker zijgevel is voorzien van twee steunberen en enkele kleine hardstenen vensters met sponningbeloop.
Tegen de rechtergevel leunt een gebouwtje aan onder lessenaarsdak, waarin het molenmechanisme is ondergebracht; het dateert van na de brand van 1904; bakstenen laadvenster; twee gevelstenen: "1904 / Cte de VILLEGAS de CLERCAMP - Victesse VILAIN XIIII / Eug. SMEETS - BODEN Regisseur" en "1919 / EUG. SMEETS".
Het gaande werk volledig verdwenen. Het sluiswerk bewaard: turbine-ingang vanuit interieur te bedienen (horizontale assen met tandwieloverbrenging naar de schuiven); lossluis deels vanuit interieur te bedienen, deels handbediend vanuit exterieur.
Onbelangrijke bakstenen aanhorigheden tegen de achtergevel. Aan de overkant van de straat (thans nr. 84 en 86), voormalige bakstenen dwarsschuur en stal van de molen, gedateerd 1919.

Agentschap Onroerend Erfgoed

<p>Van Veldekemolen<br />Vanveldekemolen<br />Veldekermolen<br />Velkermolen</p>

Foto: Karel Hoefkens, Genk

<p>Van Veldekemolen<br />Vanveldekemolen<br />Veldekermolen<br />Velkermolen</p>

Foto: Donald Vandenbulcke, 25.04.2010

<p>Van Veldekemolen<br />Vanveldekemolen<br />Veldekermolen<br />Velkermolen</p>

Foto: François Gijsbrechts, Linkhout

<p>Van Veldekemolen<br />Vanveldekemolen<br />Veldekermolen<br />Velkermolen</p>

Foto: François Gijsbrechts, Linkhout

<p>Van Veldekemolen<br />Vanveldekemolen<br />Veldekermolen<br />Velkermolen</p>

Oude prentkaart (copyright Patrick Boucneau)

Bijlagen

Intekendatum: 15.12.2009, 10 u.
Molen: Kermt (Hasselt, Limb.), Van Veldekemolen, Velkermolen - watermolen met turbine
Bouwheer & ontwerper: Vlaamse Milieumaatschappij, Hasselt (Michel Decat)
Opdracht: Slibruiming van de zandvang op de Demer bij de Van Veldekemolen, t.h.v. stuw K31, in- en uitlaat Schulensmeer, zandvang op de Begijnenbeek;
cat. A, B, o/cat. B1, kl. 2; 65 werkdagen
Plaats aanbesteding: Vlaamse Milieumaatschappij, De Schiervellaan 7, 3500 Hasselt
Offertes: Van Raak Louis bvba, Weelde, €339.465,50; Heyrman-De Roeck nv, Beveren-Waas, €365.312,31; Jonkmans Jean, Diepenbeek, €373.103,50; Kennes F. bvba, Hoogstraten, €395.246,50; De Roeck R. nv, Melsele, €411.521; Couwberghs nv, Laakdal, €448.849,50
Toewijzing: Van Raak Louis bvba, Weelde

Persbericht. F.J., "Veldekens geboorteplek (maar misschien ook niet)", Het Belang van Limburg, 22.09.2007.
Haselt. Het laatste Hasseltse huis links op de lummensekiezel in Kermt is een voormalige watermolen aan de Demer. Deze Veldekemolen (ook wel: Velkermolen) is de geboorteplek van de gelijknamige dichter, zo zegt een in 1918 in de voorgevel aangebrachte gedenksteen.
"Zou kunnen kloppen, want plaatsnamen zijn erg taai," aldus profesoor Jef Janssen. Bij de inhuldiging van het Veldekemonument in Hasselt werd alleszins  nog beweerd dat de buurt door de bewoners nog steeds Veldeke of Velck genoemd werd.
Speurwerk in ambachtelijke papieren heeft alleszins bewezen dat hier ooit een landgoed stond dat toebehoorde aan een familie "de Vzeldeke", dienstadel van de graven van Loon. Wellicht met een molen, maar het huidige exemplaar dateert zeker niet van de twaalfde eeuw. Volgens sommige bronnen zouden er vlak aan de overkant van de Lummensekiezel middeleeuwse fundamenten gevonden zijn, op een nu braakliggend terrein. Is de geboorteplaats van Veldeke momenteel een... veldeke?

Persbericht. K.J.H., "Hasselaar wil Van Veldekemolen laten beschermen", Het Laatste Nieuws, 20.07.2011
Kermtenaar Patrick Boucneau wil met een petitie de Van Veldekemolen in Kermt laten beschermen. "Het is zo een mooi gebouw en niemand doet er wat mee", klinkthet verontwaardigd.
Boucneau haalde zijn idee bij een erfgoedproject van de stad Hasselt dat in alle wijken lief. "Een initiatief waar we maar al te graag aan meewerkten en zo kwamen we veel leuke foto's van de Van Veldekemolen tegen. We vinden dat er iets mee moet gebeuren, want omdat het gebouw niet beschermd is, kan het zomaar verdwijnen", vertelt Boucneau.
Volgens hem zijn er twee redenen waarom het gebouw beschermd moet worden. "Eerst en vooral omdathet zo een mooi gebouw is. Er zijn hier in de buurt al niet te veel historische gebouwen. Maar er is ook de link met schrijver Hendrik Van Veldeke. Het gebouw zou al sinds de middeleeuwen watermolen zijn en zou nog eigendom geweest zijn van zijn familie." Zijn actie ter bescherming van de watermolen startte Boucneau op een ludieke manier, met een pagina op Facebook, om de aandacht te trekken. "Pas afgelopen weekend heb ik contact opgenomen met de stad en de schepenen om de molen effectief te beschermen. Helaas heb ik nog niets gehoord." Iedereen die Boucneau wil steunen met zijn actie kan dat door een mailtje te sturen naar de adressen burgemeester ad hasselt.be, secretaris ad hasselt.be, karolien.mondelaers ad hasselt.be of erfgoedcel ad hasselt.be. "Hopelijk lomen er veel mailtjes binnen en neemt de stad een initiatief om de molen te beschermen".

Persbericht. Dirk Jacobs, "Petitie voor bescherming Veldekermolen in Kermt", Het Belang van Limburg, 22.07.2011, p. 41.
"De Veldekermolen heeft een grote historische waarde", aldus Patrick Boucneau. Foto Karel Hemerijckx.
Hasselt. De Veldekermolen, een vroegere waterradmolen op de Demer aan de Lummense Kiezel, moet beschermd worden. Dat is de mening van Patrick Boucneau uit Herk-de-Stad. Jarenlang woonde de man in Kermt zelf en hield hij zich ondermeer bezig met het erfgoed in de Hasseltse deelgemeente.
Boucneau start een petitieactie om de bescherming van de molen te bekomen. "Navraag leerde dat er eigenlijk weinig voor het gebouw gedaan wordt en dat het in principe zomaar kan verdwijnen. Dat wil ik met deze actie absoluut voorkomen."
"De molen is een zogenaamde 'banmolen' en heeft een grote historische waarde voor de buurt. De inwoners van Kermt waren verplicht hun graan er tegen een welbepaalde vergoeding te laten malen. De molen was dan ook eigendom van de landsheer. In 1917 is de moeln, die dan zwaar beschadigd werd bij een brand, helemaal heropgebouwd. Op een gedenksteen in de voorgevel is, tot vandaag, nog altijd de tekst 'Aan Hendrik van Veldeke, Vader der Nederlandse dichters', leesbaar. Ooit zou de molen blijkbaar nog eigendom van de familie van de dichter geweest zijn. Om dit erfgoed niet verloren te laten gaan, ben ik op Facebook een pagina gestart om er de aandacht op te vestigen. En het zou leuk zijn, mochten mensen die er hetzelfde over denken, ook initiatief nemen en aan de stad vragen om de molen te beschermen."
"Mensen mogen dat gerust doen, maar de molen staat nu al op de inventarislijst van Erfgoed Vlaanderen en wij ijveren er als stadsbestuur ook voor om hem definitief op de erfgoedlijst te krijgen", reageert schepen van erfgoed Karolien Mondelaers. "Die vraag is al gesteld aan de bevoegde instanties en is daar ook positief onthaald. Maar de procedures om definitief als beschermd erfgoed beschouwd te worden, nemen veel tijd in beslag en houden ook rekening met de verzuchtingen van de huidige eigenaar, een bedrijf gespecialiseerd in granen. Maar h et is inderdaad ook onze bedoeling om de Veldekermolen als beschermd monument in Kermt te bewaren."

Persbericht. Ralph Gregoor, "Patrick Boucneau start petitie voor bescherming gebouw. Stad steunt actie voor redding Veldekermolen", Het Nieuwsblad, 25.07.2011.
Kermt/Herk-de-Stad - De 47-jarige Patrick Boucneau uit Herk-de-Stad is een petitie gestart om de Veldekermolen in Kermt te beschermen. De voormalige waterradmolen in de deelgemeente van Hasselt is al enkele jaren onbewoond, maar Boucneau vreest dat het pand verloren gaat.
De Veldekermolen was een waterradmolen op de Demer aan de Lummense Kiezel. Hij is al jaren onbewoond en ligt er verwaarloosd bij. Patrick Boucneau, die van Kermt afkomstig is, ijvert voor de bescherming van het gebouw.
'De Veldekermolen is een van de weinige monumenten in Kermt met een historische waarde', zegt Boucneau. 'Enkele jaren geleden verdwenen nog verschillende monumenten in de buurt en ik zou het zonde vinden moest dit ook gebeuren met de Veldekermolen.'
Hendrik van Veldeke
Hij heeft zich jaren beziggehouden met het erfgoed in Hasselt en kent de historische waarde van de molen en het gebouw.
De molen vertoont gedeeltelijke kenmerken van de zeventiende-eeuwse Maaslandse renaissance. 'Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd de molen beschadigd door een hevige brand en opnieuw opgebouwd. De molen zou ooit nog eigendom geweest zijn van de familie van de dichter Hendrik van Veldeke. In de voorgevel staat nog steeds een gedenksteen met de tekst: Aan Hendrik van Veldeke.
Dit is dus de ideale plek om de bekende dichter te eren.'
Boucneau heeft een petitie opgestart om de molen definitief te beschermen. 'Ik had gehoord dat het gebouw zomaar kon verdwijnen. Er waren ook geruchten over de komst van een kippenkwekerij. Daarom wil ik het stadsbestuur van Hasselt en de mensen van Kermt waarschuwen. Hopelijk wordt het gebouw ooit een beschermd monument.'
Het stadsbestuur van Hasselt reageert alvast positief op het signaal van de voormalige inwoner van Kermt. 'Het stadsbestuur is al geruime tijd vragende partij om de molen te beschermen, maar de procedure vergt tijd', zegt schepen van Cultuur en Erfgoed Karolien Mondelaers (CD&V).
Duidelijk signaal
'Het is een goed initiatief van de bewoners en de petitie kan nuttig zijn. We hopen de molen definitief te beschermen als monument, maar veel hangt af van de bevoegde instanties. Ook met de huidige eigenaar zullen we opnieuw rond de tafel zitten, op zoek naar oplossingen.'
Initiatiefnemer Patrick Boucneau zal de verdere onderhandelingen aan het stadsbestuur overlaten. 'Mijn petitie is enkel bedoeld als een duidelijk signaal en daar ben ik in geslaagd.'

Katrijn Jansen, "Minister neemt Velderkermolen onder de loep", Het Laatste Nieuws, 29.07.2011, p. 19
Hasselt. Minister neemt Velderkermolen onder de loep. De Velderkermolen in Spalbeek wordt mogelijk toch een beschermd monument. Patrick Boucneau startte amper tien dagen geleden met eenFacebookpagina om de molen te laten beschermen en ondertussen kreeg hij van het kabinet van minister Bourgeiois te horen dat zijn dossier wordt bestudeerd.
De compagne op facebook was zeer succesvol en vele Hasselaren volgden het voorbeeld van Boucneau en stuurden een mailtje naar het stadsbestuur met de vraag om de Veldekermolen te beschermen. 'Verschillende mensen die ik ken hebben ondertussen ook een mailtje gehad van het kabinet van de minister om te laten weten dat de procedure ter bescherming werd opgestart", vertelt initiatiefnemer Patrick Boucneau.
De Hasselaar is alvast blij met het antwoord van het kabinet van minister Bourgeois. "Ze hebben per mail op onze vraag geantwoord. Ze gaanhet dossier van de molen nu bestuderen en bekijken of het de moeite waar dis om de Veldermolen te beschermen." Boucneau kreeg veel positieve reacties op zijn Facebookpagina. 'Veel mensen vinden het goed dat e zo een mooi monument proberen te redden. Ook vanuit de stad Hasselt kreeg ik tal van positieve reacties."

Literatuur

Lieven Denewet, "Onze steun voor de bescherming van de Veldekemolen te Kermt, de enige bouwkundige herinnering aan de eerste Nederlandstalige dichter", Molenecho's, 39ste jg., 2011, 2, p. 62.
Dr. Armand Malcorps, "De huidige Veldekermolen te Kermpt", in: Toerisme (Orgaan v.d. Vlaamschen Toeristenbond), 7 (1928), nr. 18 (15 sept.), p. 288-289.
Jozef D. Janssens, "In de schaduw van de keizer. Hendrik van Veldeke en zijn tijd (1130-1230)", Zupthen, Walburg, 2007
M. Bussels, J. Grauwels, E. Houtman, "52 waardevolle Hasseltse gebouwen en monumenten", Hasselt, 1977
Guido Caluwaerts, "Kermt & Spalbeek / Warm aanbevolen. Vroeger en nu, Hasselt, Stadsbestuur, 2006
Lieven Denewet, "Inventaris van de Limburgse watermolens met hun pegelhoogtes (1846-1849)", Molenecho's, 39, 2011, nr. 2
Willy Smeets, "Wandelen in Spalbeek", Hasselt, Erfgoedcel, 2007.
F. Schlusmans m.m.v. J. Gyselinck, A. Linters, R. Wissels, M. Buyle & M.-Ch. De Graeve, "Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N1 (A-Ha)", Brussel - Gent; 1981.
Herman Holemans & Werner Smet, "Limburgse watermolens. Kadastergegevens: 1844-1980", Kinrooi, Studiekring Ons Molenheem, 1985, p. 39;
Bert Van Doorslaer, "Met de stroom mee of tegen de wind in? Molens in Limburg", Borgloon/Rijkel, Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed, 1996;
Albert Vanderaerden & Eugène Wellens, "Onze Lummense molens, molenaars en bakkers", Lummen, Geschied- en Heemkundige Kring Groot Lummen, 1996, p. 75-78.
"Veldeke, Henric van, dichter (12de e.)", in: Nationaal Biografisch Woordenboek, I, 942.
Molenzorg Zuid-Limburg vzw, "Nieuws uit Zuid-Limburg", Een verhaal over Water en Wind, jg. 27, 2015, september 2015, p. 5-6.

Mailberichten
Walter De Wolf, conservator Heemkundig Museum Wetteren, 28.06.2011.

Persberichten
F.J., "Veldekens geboorteplek (maar misschien ook niet)", Het Belang van Limburg, 22.09.2007.
K.J.H., "Hasselaar wil Van Veldekemolen laten beschermen", Het Laatste Nieuws, 20.07.2011.
Dirk Jacobs, "Petitie voor bescherming Veldekermolen in Kermt", Het Belang van Limburg, 22.07.2011, p. 41.
Ralph Gregoor, "Patrick Boucneau start petitie voor bescherming gebouw. Stad steunt actie voor redding Veldekermolen", Het Nieuwsblad, 25.07.2011.
Katrijn Jansen, "Minister neemt Velderkermolen onder de loep", Het Laatste Nieuws, 29.07.2011, p. 19.


Laatst bijgewerkt: woensdag 20 juli 2016
Stuur uw teksten over deze molen Stuur een (nieuwe) foto van deze molen  

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in databasezoek op provincieStuur een e-mail over molen <?=$naam?>, <?=$plaats?>homevorige paginaNaar Verdwenen Molens