Molenzorg
Mater (Oudenaarde), Oost-Vlaanderen
Naam

Tissenhovemolen
Oude Molen

Ligging Buchtweg
9700 Mater (Oudenaarde)

oostzijde
1,5 km O v.d. kerk
kadasterperceel C447


toon op kaart
Geo positie 50.853325, 3.680168
Eigenaar Stad Oudenaarde
Gebouwd Voor 1218 / 1768 / 1797
Type Staakmolen met open voet
Functie Korenmolen
Kenmerken Driezoldermolen, zakkenezel op de trap, kapelledak
Gevlucht/Rad Houten pestelroeden, ca. 22 m
Inrichting Twee steenkoppels
Toestand Maalvaardig
Bescherming M: monument,
28 maart 1956
Molenaar Edgard Van Droogenbroeck, Sint-Maria-Horebeke (edgard.vd @ telenet.be); Karel Vanderwee├źn, Oudenaarde ; Bruun Leroy, Waregem
Openingstijden Op molendagen en op afspraak, tel. 055 49 85 01 (E. Van Droogenbroeck)
Internet bron

Tissenhovemolen
Oude Molen

<p>Tissenhovemolen<br />Oude Molen</p>

Foto: Harmannus Noot, 12.10.2008  

Beschrijving / geschiedenis

De Tissenhovemolen of de Oude Molen is een driezolder-staakmolen aan de oostzijde van de Buchtweg, nabij Tissenhove en Jagerij.

De huidige molen had al een voorganger die al in 1218 bestond, op een plek die iets meer noordelijk was gelegen, op de hoek van de Diepe Weg (nr. 2) en de Buchtweg.  Arent I van Gavere-Schorisse bezette toen 10 schellingen op zijn windmolen bij zijn villa te Mater voor de verjaardag van zijn vader. Ziehier de archieftekst: "Ego Arnulphus de Gavere notum facio presentibus et futuris quod, de assensu domini Rassonis et Philippi, fratrum meorum, assignaverim Eyhamensi ecclesie super molendinum de vento, quod situm est juxta villam de Materne, x solidos pro anniverserio patris mei faciendo per triennium annuatim recipiendos. Post triennium autem, recipientur de redditu denariorum qui juris mei sunt in villa de Materne. Hoc ut ratum sit, sigillum meum presenti cartule appendi et testes, qui huic rei interfuerunt, subscribi feci. Signum Rassonis et Philippi, fratrum meorum; signum Arnulphi de Aldenardo; signum Egidii de Haslud, signum Danielis de Curtraco; signum Ramundi de Elst. Actum apud Materne anno Domini M. CC. XVIII." (1218)

Bron Origineel niet meer voorhanden; afschrift in: Rijksarchief Ronse, Abdij van Ename, nr. 79 (Cartularium, 12de-14de eeuw), f° 361, uitgave in: Ch. PIOT, Cartulaire de l’Abbaye d’Eename, Brugge, 1881, nr. 123.

Een tweede vroege vermelding dateert van mei 1291: "In materne (…) muelin caut[ere]"

Bron: Archief OCMW Oudenaarde, nr. 47 (Renteboek Hospitaal van Oudenaarde), uitgave: M. GYSSELING, Corpus van Middelnederlandse teksten, tot en met het jaar 1300. – Reeks I. Ambtelijke bescheiden, ’s-Gravenhage, 1977, III, p. 1600

Het gaat hier om een voorloper van de nog bestaande Oude Molen of Tissenhovemolen in Mater, die aldus de oudste voorgeschiedenis heeft van alle nog bestaande Vlaamse windmolens!

De molen kwam voor in het penningkohier van 1571 als eigendom van de baron van Schorisse. We lezen in de penningkohieren van Mater uit dat jaar: "Pieter de Boc ende Remeus Ausius houden in pachte de wintmolen te Matre toebehoerende den grave van Lallaing tirs 33 p. gr. ende 2 p. pars." We vinder er ook het toponiem "up den molencautere te tiesnoven"". In de penningkohieren van zes jaar later: "Remeus Ausius ende Remeus van Helleputte... in pachte voor 384 p. pars." Tot het einde van het Ancien Régime bleef de molen in het bezit van de heren van Schorisse.

Vanaf 1760 zijn de negenjaarlijkse verhuringsakten van de eigenaar, graaf Egmont, terug te vinden. De heren van Schorisse verhuurden o.a. deze molen voor 300 ponden aan Pierre-Antoine Allegaert in 1791.

De staakmolen werd in 1768 herbouwd. Hij werd in 1797 naar de huidige standplaats overgebracht van een lager gelegen kouter in het noordoosten, op ca. 350 meter van de huidige. Deze molen bevindt zich op 85 meter boven de zeespiegel. Bij zijn verplaatsing werd er een driezolder van gemaakt.

Uit het proces-verbaal van afpaling van de gemeente Mater uit 1821: "Section C n° 447: moulin à vent à farine appartenant à Joseph Allegaert à Mater. Classe I - revenu brut 180 - revenu net 120". De molen werd in 1834 ondergebracht in klasse 2 met een kadastraal inkomen van 228 frank.

Eigenaars na 1820:
- 1821, eigenaar: Allegaert Joseph, molenaar te Mater
- voor 1834, eigenaar: Allegaert Louis, molenaar te Mater en b) Allegaert Benoit, te Mater
Eigenaar Benedictus Allegaert liet op 28 december 1862 de korenwindmolen en het huis genaamd "d'oude Meulen te Maeter" verhuren om dadelijk in gebruik te nemen.
- later, eigenaar: Allegaert Henri en consoorten
- 22.11.1876, deling: Allegaert-Hove Henri, molenaar te Mater (notaris Beaucarne - onbegrepen de draaiende werken)
- 19.11.1917, verkoop: Hove-Browaeys Jozef, landbouwer te Mater (notaris Lambrecht)
- 13.03.1930, erfenis: de weduwe en de kinderen (overlijden van Jozef Hove)
- 27.05.1971, verkoop: Vandendriessche Marie Odile, ambtenaar te Oudenaarde en b) Vandendriessche Mireille Charlotte, echtgenote Vanderweeën Wilfried, zonder beroep te Oudenaarde (notaris De Beer)
- 2015, gift: stad Oudenaarde

Omwille van zijn uitzonderlijke ligging en panorama, de torens van Gent en Deinze zijn met het blote oog zichtbaar, gebruikten de Duitsers hem in de Tweede Oorlog als uitkijkpost.

De roeden werden in de jaren 1940 verdekkerd of voorzien van het stroomlijnprofiel Dekker. Daarmee kon de molen tijdelijk weer de concurrentie opnemen tegen de motoren.

Op 28 maart 1956 werd de molen beschermd als monument.  In 1975-'76 onderging de molen een ingrijpende, maalvaardige restauratie. De geklinknagelde roeden werden dan vervangen door pestelroeden. De buik op de windweeg (aangebracht rond 1928 voor een derde steenkoppel) en de kombuis aan de vangzijde (voor de zeskantbuil) werden in 1976 "weggerestaureerd". Begin 2006 werden de roeden vervangen door nieuwe eikenhouten pestelroeden. De molenbouwers Wieme uit Machelen (Zulte) legden ook nieuwe eikenhouten schaliën op de kap en de windweeg. Ontwerper was ir.-arch. Sabine Okkerse uit Horebeke. De werken bedroegen ca. € 120 000. Op 12 augustus 2006 werd de herstelde molen feestelijk ingehuldigd.

De familie Vandendriessche schonk de molen in 2015 aan de stad Oudenaarde. Als voorwaarden werden gesteld: een bezoekrecht van drie dagen per jaar en de plaatsing van een bord met een verwijzing naar kunstschilder Ernest Vandendriessche.

Lieven DENEWET & Herman HOLEMANS

<p>Tissenhovemolen<br />Oude Molen</p>

Foto: Edgard Van Droogenbroeck

<p>Tissenhovemolen<br />Oude Molen</p>

Foto: Marnix Demoor, 03.06.2010

<p>Tissenhovemolen<br />Oude Molen</p>

Foto: Donald Vandenbulcke, Staden

<p>Tissenhovemolen<br />Oude Molen</p>

De roeden werden verwijderd voor een nieuwe restauratie. Foto: Thomas Piens, Zingem, januari 2006.

<p>Tissenhovemolen<br />Oude Molen</p>

Toestand in 1955 (Foto: Archief Gazet van Antwerpen).

Bijlagen

Jaarlijks aantal asomwentelingen
1994:   61.952
1995: 103.473
1997:   18.440
1998:   24.053
1999:   21.210
2000:   26.172
2001:   22.545
2002:   19.042
2003:   19.066
2004:   20.512
2005:   10.293
2006:     6.590
2007:   30.112
2009:   53.984
2010:   48.332
2011:

Intekendatum: 07.01.2005, 11 u.
Molen: Mater (Oudenaarde), Tissenhovemolen - staak-molen met pestelroeden
Bouwheer: M. & M. Vandendriessche, Oudenaarde
Ontwerper: Arch.bureau Sabine Okkerse bvba, Horebeke
Opdracht: Aanvraag tot deelneming aan de beperkte aanbesteding voor de restauratie (vernieuwen pestelroeden, bescherming gebint, nieuwe nieuwe leien op kap en windweeg); o/cat. D23, kl. 1
Plaats aanbesteding: M. & M. Vandendriessche, Brood-straat 16, 9700 Oudenaarde
Toewijzing: Wieme R. & K. Molenbouw bvba, Zulte

Persartikel. Fanny Lauwerier, "Molenaar kan weer malen. Geklasseerde Tissenhovemolen gerestaureerd", in: Het Nieuwsblad,27.07.2006.
Mater / Horebeke - "Na een jaar van inactiviteit kan molenaar Edgar Van Droogenbroeck uit Horebeke weer graan malen. Na een grondige restauratie wordt zijn Tissenhovemolen op 12 augustus officieel weer in gebruik genomen."
De Tissenhovemolen, in de wijk Jagerij-Tissenhove, op de grens van Mater met Horebeke, maalde tot oktober vorig jaar. Omdat de wieken van de molen versleten waren werd besloten restauratiewerken te laten uitvoeren. Naast nieuwe wieken kreeg de molen ook nieuwe leien op de kap en op de zogenaamde windweeg . Bij de restauratiewerken werden de regels van de traditionele molenbouw strikt in acht genomen. Rond de molen staat nu ook een omheining en in het najaar wordt daar nog een meidoornhaag aangeplant. De molen ziet er zo goed als nieuw uit.
Molenaar Edgar Van Droogenbroeck, een geschiedenisliefhebber in hart en nieren, is trots op zijn molen. Mede dankzij hem kan de molen minstens een keer per maand rondjes draaien.
,,Die molen is mijn lang leven. Ik kom uit het Pajottenland. Na vele omzwervingen ben ik op de Geuzenhoek in Horebeke terechtgekomen. Eigenlijk omdat dit gebied een brokje geschiedenis op zich is. De Tissenhovemolen ligt amper anderhalve kilometer van die Geuzenhoek vandaag. Van meet af aan voelde ik mij aangetrokken tot de molen en zijn geschiedenis. Ik vond dat die molen, een echt monument, de oudste nog levende molen in het graafschap Vlaanderen, weer moest kunnen werken. Omdat niet iedereen zomaar molenaar kan spelen volgde ik een cursus. Ik heb sinds enkele jaren een diploma van erkend molenaar op zak en nu kom ik hier geregeld malen'', zegt Edgar Van Droogenbroeck.
Molenaar Van Droogenbroeck, de familie Vandendriessche die de eigenaars zijn van de molen en het comité "Mater aan de Molen" nodigen iedereen op zaterdag 12 augustus uit naar de officiële ingebruikname van de gerestaureerde Tissenhovemolen. Om 16 uur staat de officiële inwijding op het programma. Om 17.30 uur wordt het comité aan de molen bekendgemaakt. Om 18 uur kan iedereen proeven van een barbecue. Kaarten hiervoor zijn telefonisch te verkrijgen bij Annie en Paul Hove op het nummer 0473-40.89.86. Om 20 uur volgt een muzikaal gezellig samenzijn. De KSA-band van Mater en de Koninklijke Harmonie De Eendracht Mater zorgen voor de muzikale sfeer. Er is doorlopend mogelijkheid tot bezoek aan de molen onder begeleiding van molenaar Edgar Van Droogenbroeck.

Interview met vrijwillig molenaar Edgard Van Droogenbroek. "Hoe ik molenaar werd?"
In 1986 verliet ik mijn geboortedorp Sint-Martens-Bodegem en kwam wonen op de Geuzenhoek van Sint-Maria-Horebeke, sinds 1562 een protestantse enclave in het katholieke Vlaanderen. Op een goeie kilometer in vogelvlucht van mijn deur zag ik regelmatig de Tissenhovemolen van Mater draaien. Nu heb ik van kindsbeen af altijd al een grote interesse aan de dag gelegd voor geschiedenis en heemkunde (ik ben trouwens nu al sinds 1977 secretaris van de Bodegemse heemkring B.K.W) zodanig dat ik als het ware aangezogen werd door deze molen. Na enige tijd was ik er niet meer weg te slagen en de verstandhouding met de toenmalige molenaars Jan Bauwens en Firmin Standaert en een tijd later met Paul Verschelden, was opperbest te noemen. Ik hoefde niet lang te wachten op een molenaarscursus. In 1989 toog ik 10 zaterdagen naar Leuven en ontmoette er voor het eerst Paul Bauters, DE molinoloog van Vlaanderen. Na met brio het theoretisch examen afgelegd te hebben volgden dan de nodige uren stage op genoemde molen met als leermeesters Jan Bauwens en Paul Verschelden. Mijn Vlaams diploma van Meester-Molenaar verkreeg ik dan in 1991. Hoeft het gezegd dat ik sinds 1989 écht aangename uren heb doorgebracht in het gezelschap van Jan, Firmin en zeker Paul (die achteraf vertrok naar de Verrebeekmolen in Opbrakel). Sinds 2009 sta ik niet meer alleen op deze oudste molen van het huidige Vlaanderen. Een jonge molenaar, Karel Vanderweeën zoon van de eigenaar Wilfried, deed bij mij zijn stage en slaagde in zijn examen in oktober van dit jaar.
Op 7 juli 2007 (een gemakkelijke datum om te onthouden) maakte ik kennis met de molders van Pee.
Nooit voorheen zag ik een groep mensen met een dergelijk enthousiasme en inzet werken voor het hun gestelde doel, namelijk de oude watermolen van Pede bewaren voor het nageslacht en toegankelijk maken voor het grote publiek. Zij kregen mijn volle sympathie, zeker toen ik enige tijd later vernam, hoe zij werden gepest door bepaalde personen met veel zeggingschap (te veel) van de beherende vzw Dilbeeks Erfgoed. Om deze vrijwillige molenaars daadwerkelijk te steunen en hen een hart onder de riem te steken, werd ik mede-oprichter van de nieuwe vzw Molenvereniging van het Pajottenland, Pajottenland een streek die mij nauw aan het hart ligt.

Mater - Verpachting van de “Oude Molen” (Gazette van Gend, 11 en 22 januari, 5 februari 1787)
Justinus de Smet, ontvanger van Land en Baronnie van Schorisse, in Oudenaarde wonende, zal in het ordinair wethuis van Mater op drie opeenvolgende zitdagen (10 en 24 januari en 7 februari 1787) overgaan tot de verpachting, voor een termijn van negen jaar, van de korenwindmolen, staande binnen Mater en genaamd “den Ouden Molen” , dit met “alle de huyzingen en landen daer mede gaende”.

PMA, "Het plekje Mater Oudenaarde - Rondom wijst u de weg in eigen streek. Tissenhovemolen", Het Nieuwsblad, 01.10.2014.
De Tissenhovemolen in Mater staat op 105 meter boven de zeespiegel en kan je al van heel ver zien staan.
De Tissenhovemolen in Mater is een staakmolen. Dat betekent dat het volledige molenkot, dat op een centrale staak draait, op de wind kan worden gezet. Deze molen is een van de twee driezolders in Oost-Vlaanderen en daarom ook bijzonder uniek. De Tissenhovemolen heeft de oudste voorgeschiedenis van alle nog bestaande windmolens in Vlaanderen. Hij wordt al in 1218 vermeld als ‘molendinum de vento quod situm est juxta villam de Materne’. De maalactiviteiten vielen rond 1958 helemaal stil. Tijdens de Tweede Wereldoorlog gebruikten de Duitsers de molen als uitkijkpost omwille van zijn uitzonderlijke ligging en panorama. Vanop de molen zijn immers de torens van Gent en Deinze te zien met het blote oog. Begin 2006 werd de Tissenhovemolen opnieuw gerestaureerd. Hierbij kreeg de molen onder andere nieuwe wieken en leien op de kap en windweeg.
Info:De molen ligt vlakbij het kruispunt Tissenhove en Diepe Weg in Oudenaarde.

PDV (Paul Darragas), "Stad krijgt windmolen", De Standaard, 30 september 2015.
De Tissenhovemolen zal te bezoeken zijn.
De familie Vandendriessche uit Oudenaarde schenkt de Tissenhovemolen aan de stad Oudenaarde.

Paul Darragas, "Oudenaarde krijgt staakmolen cadeau", Het Nieuwsblad, 30.09.2015.
De Tissenhovemolen is een staakmolen en één van de oudste windmolens in Vlaanderen.
Foto: pdv
Oudenaarde - De familie Vandendriessche uit Oudenaarde schenkt haar Tissenhovemolen en bijhorende grond in Mater aan de stad Oudenaarde. De Tissenhovemolen is als staakmolen één van de oudste windmolens in Vlaanderen.
De Tissenhovemolen in Tissenhove in Mater is een staakmolen. Dat betekent dat het hele molenkot, dat op een centrale staak draait, op de wind kan worden gezet. Kruien, noemen molenaars dat. Deze molen is één van de twee driezolders in Oost-Vlaanderen en ook daarom uniek.
De Tissenhovemolen heeft de oudste voorgeschiedenis van alle nog bestaande windmolnes in Vlaanderen. Een eerste vermelding dateert van 1218. De molen in zijn huidige toestand dateert vermoedelijk van rond 1787. De maalactiviteiten vielen rond 1958 helmaal stil.
In 1971 werd de molen aangekocht door wijlen kunstschilder Ernest Vandendriessche uit Eine. Op initiatief van de familie werd de molen daarna gerestaureerd. Dat gebeurde naar het beeld van een achttiende-eeuwse staakmolen. Een tiental jaar geleden kreeg onder andere het molenkot van de Tissenhovemolen nog een grondige opknapbeurt. De molen wordt nu in werking gehouden door de vrijwillige molenaars van de vzw Levende Oost-Vlaamse Molens.
De Tissenhovemolen is uiteraard een bijzondere verrijking voor het erfgoedpatrimonium van Oudenaarde", onderstreept schepen van Cultuur Guy Hove (Open VLD). "De molen is momenteel in een goede staat en natuurlijk is het de bedoeling om dat zo te houden. Voor onderhoud en eventuele restauratie in de toekomst kunnen we een beroep doen op de expertise van de molenaars van de vzw Levende Oost-Vlaamse Molens, een vereniging die haar thuis in Horebeke heeft."
"De molen zal regelmatig functioneren en ook toegankelijk zijn voor het publiek. Bedoeling is ook dat in en rond de molen activiteiten plaatsvinden. De familie Vandendriessche heeft aan haar schenking enkele voorwaarden verbonden. Zo moeten we aan de molen een bord plaatsen met een verwijzing naar kunstschilder Ernest Vandendriessche en vraagt de familie ook toestemming om de molen nog drie keer per jaar te betreden."

Ronny De Coster, “Stad krijgt Tissenhovenmolen cadeau. Eigenaars willen toekomst van eeuwenoude staakmolen verzekeren”, Het Laatste Nieuws, 26.09.2015.
Foto Ronny De Coster. Molenaar Edgard Van Droogenbroeck in de Tissenhovemolen die hij nog draaiende houdt.
De Tissenhovemolen in Mater wordt eigendom van de stad. De eigenaars willen de staakmolen schenken om zijn toekomst te verzekeren. "Een verstandige beslissing", vindt molenaar Edgard Van Droogenbroeck. "Een geschenk dat we graag aanvaarden", reageert cultuurschepen Guy Hove.
De staakmolen uit 1787 kreeg in 2006 nog nieuwe wieken. - Ronny De Coster
De Tissenhovemolen staat aan de Jagerij in Mater. Het is een zogenaamde staakmolen: het hele molenkot, dat op een centrale staak draait en kan naar de wind worden gezet. Kruien, noemen molenaars dat. De Tissenhovemolen is een van de twee 'driezolders' in Oost-Vlaanderen en ook daarom uniek. De Materse windmolen heeft de oudste voorgeschiedenis van alle nog bestaande windmolens in Vlaanderen. Hij wordt al in 1218 vermeld. De molen in zijn huidige toestand dateert hoogstwaarschijnlijk van rond 1787. In 1971 werd de molen aangekocht door de Einse kunstschilder Ernest Vandendriessche. Vandaag is hij eigendom van familie Vanderweeën-Vandendriessche. Die wil hem nu schenken aan de stad Oudenaarde.
In goede staat
"De molen is in een heel goede staat", weet molenaar Edgard Van Droogenbroeck, die met de vzw Levende Oost-Vlaamse Molens het eeuwenoude werktuig draaiend en in ere houdt. "Door de molen in handen te geven van een openbaar bestuur, nemen de eigenaars een heel verstandige beslissing", vindt hij. "Een molen onderhouden, kost op termijn veel geld. Ik verwacht dat er de komende jaren nog wel meer molens van de hand zullen worden gedaan, omdat de restauratiepremies verlaagd zijn. Vroeger betaalde je als eigenaar van een bescherm monument twintig procent van de restauratiefactuur. Dat eigen aandeel is verdubbeld. Aan de Tissenhovemolen zie ik de eerste jaren nog geen grote kosten. In 2006 zijn er nieuwe wieken aan gehangen en is ook het dak ervan vernieuwd. De stad krijgt hier dus een beschermd monument dat in zeer goede staat is", weet de molenaar.
"De waarde in geld durf ik zo niet meteen schatten. Maar ter vergelijking: de Vinkemolen, die enkele jaren geleden in Zwalm is gebouwd, heeft 400.000 euro gekost", vertelt Van Droogenbroeck, die de molen op de Oost- en Westvlaamse Molendag van 4 oktober open stelt voor het publiek.
Verrijking
Het voorstel van de eigenaars om de molen aan de stad te schenken, komt maandag voor de gemeenteraad. Maar het is nu al duidelijk, dat de stad ermee instemt. "Dit is een zeer welgekomen geschenk, dat een serieuze verrijking betekent van ons cultuur-historisch patrimonium", reageert cultuurschepen Guy Hove (Open Vld).

Gemeenteraad Oudenaarde, maandag 28 september 2015.
Schenking aan de stad Oudenaarde door mevrouw Marie Vandendriessche en mevrouw Mireille Vandendriessche van de Tissenhovemolen en bijhorende grond. Vaststellen van de voorwaarden.

Literatuur

Archieven
Rijksarchief Gent (voorheen Ronse), Abdij van Ename, nr. 79 (Cartularium, 12de-14de eeuw), f° 361. Uitgave: Ch. Piot, Cartulaire de l’Abbaye d’Eename, Brugge, 1881, nr. 123.
Archief OCMW Oudenaarde, nr. 47 (Renteboek Hospitaal van Oudenaarde), uitgave:M. Gysseling, Corpus van Middelnederlandse teksten, tot en met het jaar 1300. – Reeks I. Ambtelijke bescheiden, ’s-Gravenhage, 1977, III, p. 1600.
Stadsarchief Gent, Penningkohieren Mater, 1571, f° 16 r°.
Stadsarchief Gent, Penningkohieren Mater, 1577, f° 20 r°.
Stadsarchief Oudenaarde, Oud archief Mater.

Gedrukte bronnen
Gazette van Gend, 11 en 22 januari, 5 februari 1787.

Werken
Lieven Denewet, "De oudste windmolens in het graafschap Vlaanderen (1183-1300)", Molenecho's, XXXII, 2004, nr. 2, p. 80-108.
Lieven Denewet, "Vijf Oost-Vlaamse moleninhuldigingen in 2006", Molenecho's, XXXIV, 2006, 4, p. 236-245.
Paul Bauters, "Eeuwen onder wind en wolken. Windmolens in Oost-Vlaanderen", Gent, Provinciebestuur, 1985, p. 166-171.
Paul Bauters, "Oostvlaams molenbestand 1986", Gent, 1986 (Kultureel Jaarboek voor de provincie Oost-Vlaanderen. Bijdragen, nieuwe reeks, 25).
J. Bauwens, "De "Oude Molen" te Mater opnieuw levend", in: De Belgische Molenaar, LXXVIII, 1983, p. 292-293.
(L. Smet), "Oudenaarde (Mater). Oude Molen", in: Molenecho's, II, 1974, p. 18 en p. 92; III, 1975, p. 76 en 91.
Inventaris van de wind- en watermolens in de provincie Oost-Vlaanderen naar gegevens van het Archief van het Kadaster. Derde aflevering. De arrondissementen Oudenaarde en Sint-Niklaas", in: Kultureel Jaarboek voor de provincie Oost-Vlaanderen, XVI, 1962, 2 (Gent, 1963);
Herman Holemans, "Oostvlaamse wind- en watermolens. Kadastergegevens 1835-1990. Deel 5. Gemeenten M-N", Opwijk, Studiekring Ons Molenheem, 2004;
J. B., "Oostvlaams Molennieuws [Molen 'Te Rullegem te Herzele; 'Tissenhovemolen' te Mater.
Alain Goublomme, "Tissenhovemolen van Mater kreeg nieuw, eiken pestelgevlucht", in: Levende Molens, 28ste jg., 1996, nr. 6, p. 65.
J. Vandeputte, "De molens van het arrondissement Oudenaarde uit hun geschiedenis", Oudenaarde, 1974, p. 107-112.
D. Tack, "Herinneringen aan Mater in prentkaarten en oude foto’s", Oudenaarde, 1978, p. 59-60; G. Van Hoolandt, "Bijdrage tot de geschiedenis van Mater", Mater, 1986, p. 347-348.
N. Kerckhaert, Oude Oostvlaamse huisnamen, IV, Gent, 1990, p. 60 (Kultureel Jaarboek voor de provincie Oost-Vlaanderen. Bijdragen, nieuwe reeks - 32).
Mola, "Aantal asomwentelingen van Oost-Vlaamse molens in 2010", in: /West-/Vlaams Molenblad, XXVII, 2011, 1, p. 51.
Mailbericht Filip Keirse, 28.02.2014.

Persberichten
"De molens van Mater", in: De Ronsenaar, XXIV, 1967, nr. 38, p. 5;
"De oude molen", in: De Ronsenaar, XXVIII, 1971, nr. 40, p. 5;
R.M., "Oude molen van Oudenaarde-Mater wordt gerestaureerd", in: Het Volk, 28 oktober 1971; Fanny Lauwerier, "Molenaar kan weer malen. Geklasseerde Tissenhovemolen gerestaureerd", in: Het Nieuwsblad, 27.07.2006.
PMA, "Het plekje Mater OUdenaarde - Rondom wijst u de weg in eigen streek. Tissenhovemolen", Het Nieuwsblad, 01.10.2014.
PDV (Paul Darragas), "Stad krijgt windmolen", De Standaard, 30.09.2015.
Paul Darragas, Oudenaarde krijgt staakmolen cadeau, Het Nieuwsblad, 30.09.2015.
Ronny De Coster, “Stad krijgt Tissenhovenmolen cadeau. Eigenaars willen toekomst van eeuwenoude staakmolen verzekeren”, Het Laatste Nieuws, 26.09.2015.


Laatst bijgewerkt: zaterdag 13 mei 2017
Stuur uw teksten over deze molen Stuur een (nieuwe) foto van deze molen  

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in databasezoek op provincieStuur een e-mail over molen <?=$naam?>, <?=$plaats?>homevorige paginaNaar Verdwenen Molens