Molenzorg
Gelrode (Aarschot), Vlaams-Brabant
Naam

Moedermeule

Ligging Hondsheuvel 3
3200 Gelrode (Aarschot)

kadasterperceel C176
800 m ZW v.d. kerk


toon op kaart
Geo positie 50.962124, 4.793927
Eigenaar Gemeente Aarschot
Gebouwd 1667 / 1833, uit Mechelen - Leeuwerikstraat
Type Staakmolen met open voet
Functie Korenmolen
Kenmerken Zadeldak
Gevlucht/Rad Gelast, 24 meter
Inrichting Twee steenkoppels
Toestand Maalvaardig
Bescherming M: monument,
04.04.1944
Molenaar Bert Corten, Aarschot; Birgit Depoorter; Wilfried Nijs, Holsbeek; Bert Boogaerts, Gelrode; Jos Meyers
Openingstijden Op afspraak, tel. 016 57 01 57 (B. Corten, e-mail: bert@heimolen.be), 016 56 49 83, fax 016 57 05 89 (Afspanning De Moedermeule)
Ten Bruggencatenummer 05055
Internet bron

Moedermeule

<p>Moedermeule</p>

Foto: Edwin Thys, 21.04.2013  

Beschrijving / geschiedenis

De Moedermeule is een houten korenwindmolen op de Hondsheuvel (ook straatnaam, nr. 3), op 800 meter ten zuidwesten van de kerk van Gelrode.

Deze staakmolen stond oorpsronkelijk in Mechelen, op het Berklemveld, achter  Bruine Kruis, in de huidige Leeuwerikstraat. Daar stond al in 1302 een graanwindmolen onder de naam "Gasthuismolen". Als Gasthuismolen werd de molen in de Mechels stadsarchief ook vermeld in 1309, 1358 en 1389. In 1403, 1416, 1419 en 1436 behoorde hij toe aan ridder Jan Schoonjans.

In Mechelse schepenregisters van 1519 komt de benaming "Moedersmolen" voor (in 1521; "Moe(l)dersmolen", in 1591: "Moyersmolen", in 1726 "Moedersmolen").

In 1726 stonden er op Bruine Kruis drie standaardmolens, met de "Moedersmolen" als grootste. In Mechelen werd hij, naast Gasthuis- en Moedermolen, ook Pennepoelmolen genoemd.

De molen werd herbouwd of grondig hersteld in 1667 (nog zichtbare inscriptie in de standaard op de huidige plaats in Gelrode).

Bij een herbouw in 1752 werd de molen in omvang verkleind omdat de molenkast teveel wind ving. Een inschrift herinnert aan dit feit: "Als men schreef A° MDCCLII. Jan Bapt. Gijsselinckx".

In 1830 kocht Jozef Wuyts de molen. Hij liet de molen demonteren en per schip langs de Dijle en de Demer naar Gelrode brengen. Daar werd hij heropgebouwd op de Hondsheuvel die toen nog braak lag.

In Mechelen werd de Molenberg waarop de molen stond, pas in mei 1864 afgegraven. De benaming Moedermolen werd ook gangbaar op de nieuwe standplaats.

De molen kreeg in de tweede helft van de 19de eeuw een askop van gieterij Van Aerschot uit Herentals.
Jozef Wuyts werd als molenaar opgevolgd door Louis Wuyts, die de molen na de eerste wereldoorlog verkocht aan Leopold De Keyser. In 1930 werd de molen eigendom van Silvain Borgions.

Opeenvolgende eigenaars:
- 1833, oprichting: Wuyts-Tuerlinckx Petrus Josephus, molenaar te Aarschot
- 26.03.1850, erfenis: a) Wuyts-Tuerlinckx Petrus Josephus, de weduwe (voor vruchtgebruik) en b) Wuyts Petrus Josephus en consoorten (voor naakte eigendom), te Aarschot (overlijden van Petrus Josephus Wuyts)
- 24.11.1855, verkoop: Van Hoey-Wuyts Franciscus Josephus, molenaar te Gelrode (notaris Vanophem)
- 10.10.1878, deling: Wuyts-Van Obbergen (later gehuwd met Van Orshoven) Ludovicus Jan, molenaar te' Gelrode (notaris Rutgeerts)
- 28.03.1918, erfenis: en de kinderen (overlijden van vrouw Van Orshoven)
- 25.03.1920, verkoop: De Keyser-Goris Leopold, molenaar te Gelrode (notaris Verlinden)
- 24.09.1930, verkoop: Borgions-Cumps Sylvain, molenaar te Gelrode (notaris Cappuyns)
- 04.09.1946, begin vruchtgebruik: a) Borgions-Cumps Sylvain, de weduwnnaar (voor vruchtgebruik) en b) Borgions-Rosseels Karel Eduard Joris (voor naakte eigendom), molenaar te Gelrode (notaris Cappuyns)
- 1962, verkoop (enkel van het gebouw): stad Aarschot
- 14.06.1969, erfenis: Borgions-Rosseels Karel Edward Joris, molenaar te Gelrode (overlijden van Sylvain Borgions)
- 30.12.1969, erfenis: de weduwe en kinderen (overlijden van Karel Borgions)
- juni 1973, verkoop door de stad Aarschot (van het gebouw): familie Borgions, Gelrode
- 13.09.1973, verkoop: Borgions-Geuns Victor Gustaaf, werkman te Gelrode (notaris D'Hooghe)
- ca. 1974, verkoop: gemeente Gelrode
- 1977, gemeentelijke herindeling: stad Aarschot

In oktober 1943 werd de molen door een bliksemstraal letterlijk gekortwiekt en takelde af zodat Joris Borgions overschakelde op een mechanische maalderij.

Op 4 april 1944 werd hij als monument beschermd. Dat kon niet verhinderen dat er een lange periode van verval intrad. De stad Aarschot kocht de molen (zonder de grond) in 1962 aan. De stad was van plan de molen af te breken en hem weer op te bouwen op het grondgebied van Aarschot. Het project ging niet door wegens de hoge kosten. Ook  kwam er echter te Gelrode nieuwe belangstelling voor de molen omdat men het erg zou vinden dat hij zou verdwijnen. In juni 1973 verkocht de stad Aarschot de molen opnieuw aan de familie Borgions. 

Deze familie verkocht de molen in 1974 aan de (toen nog zelfstandige) gemeente Gelrode met de verplichting hem te restaureren. In 1976 werd de molen maalvaardig hersteld door de molenmakers Caers uit Retie. Het molenhuis werd opgebouwd tot een afspanning waar je kan genieten van Hagelandse specialiteiten.

Vanaf 1976 tot in 1995/96 hield Walter Van Aelst (Langdorp 1919 - Bonheiden 2005) de Moedermolen in werking, op zon- en feestdagen en vaak ook tijdens de week. Tevens heeft hij talrijke vrijwilllige molenaars opgeleid, waaronder zijn familielid Jef Van Aelst (die thans in Ierland woont).

In 2006 had de molen te kampen met achterstallig onderhoud. Waren in slechte staat: de molentrap, het hekwerk van de roeden, de molenvoet (kruisplaten rot, verbindingen met de meester- en okselbanden doorgerot, zwamvorming op de kruisplaten). Vooral door de precaire toestand van de voet moxhr de molen niet meer draaien. de Moedermolen in Gelrode staat werkelijk op instorten! Eind 2006-begin 2007 was de restauratie in volle gang. Kruisplaten, steekbanden, berriebalken, zetel, staart, trap, balkon en kruiwerk zijn reeds vernieuwd. Molenmaker was Adriaens Molenbouw bv uit Weert (NL).

Op zondag 11 mei 2008 werd de molen feestelijk ingehuldigd. Molenaar Birgit Depoorter legde dan met succes haar praktijkproef af. Zij vormt nu samen met Bert Corten uit Aarschot, Wilfried Nijs uit Holsbeek, Bert Boogaerts uit Gelrode en Jos Meyers een molenaarsteam.
In 2011 worden nieuwe onderhoudswerken uitgevoerd door Adriaens Molenbouw bvba uit Weert, o.m. aan de verzakte zetel.

Zie ook: Mechelen, Gasthuismolen, Moedermeulen

Lieven DENEWET, Bert CORTEN & Herman HOLEMANS

<p>Moedermeule</p>

Foto: Jan Vingtcent, 11.05.2008 (bij de inhuldiging)

<p>Moedermeule</p>

Foto: Donald Vandenbulcke, Staden, 06.04.2010

<p>Moedermeule</p>

Detail van de staak met inscriptie van het bouwjar. Foto: Urbain Radelet

<p>Moedermeule</p>

Foto: Jan Vingtcent, nov. 2006

<p>Moedermeule</p>

Voor de restauratie. Foto: Jean-Paul Vingerhoed, 1974

Bijlagen

Intekendatum: voorjaar 2006
Molen: Gelrode (Aarschot, Vl.-Brab.), Moedermeule - standaardmolen met open voet
Bouwheer & ontwerper: Stad Aarschot (verantwoordelijke ambtenaar: Dominik Vanlommel)
Opdracht: Onderhoud
Fase 1: Stabiliteit en veiligheid
- nieuwe kruisplaten, aantal schoren, zetel, berriebalken, balkon, trap, staart en kruiwerk
- herstel aangetaste balkkoppen
Fase 2: Molenkast en gevlucht
- Bedekking windweg met nieuwe eikenhouten leien
- Molenkast behandeld en geschilderd
- Nieuwe kruipalen in azobé
- Oplegging halssteen, stefeling molenas, aanpassing vang
- Roeden doorhalen, behandelen tegen roest en schilderen; nieuw hekwerk en windplanken
- Behandeling (ook binnen) gietijzeren askop
- Nieuwe molenzeilen
Fase 3: Gaande werk (liep samen met fase 2)
Op punt stellen gaande werk, w.o. vervanging/herstel van wiggen en pennen; uitbalancering loper achtermolen
Plaats aanbesteding: Stadhuis, Ten Drossaarde 1, 3200 Aarschot
Toewijzing: Adriaens Molenbouw bv, Weert (Ned.)

Persbericht. Ibo, "Moedermeulen", in: Het Nieuwsblad, 09.02.2008.
Aarschot - De nodige onderhoudswerken aan de zeventiende-eeuwse Moedermeulen op de Hondsheuvel in Gelrode zijn afgerond. Daardoor kunnen de wieken weer draaien. Dit najaar wordt de molen met een groot volksfeest officieel weer in gebruik genomen. Vanaf dan zullen de wieken elke zondag draaien.

Persbericht. Ibo, "Gelrode, Licht op groen voor verdere restauratie van Moedermeule", in: Het Nieuwsblad, 16.11.2007.
Gelrode - De Vlaamse Overheid heeft het licht op groen gezet voor de tweede en derde fase van de restauratie van de Moedermeule. De zeventiende-eeuwse molen staat op de Hondsheuvel in Gelrode bij Aarschot en is momenteel in zeer slechte staat.
In 2006 werden de renovatiewerken aangevat, toen werd de stabiliteit van de molen aangepakt. Omdat de molen al jarenlang bloot staat aan weer en wind, was het hout in slechte staat. De draagconstructies werden vervangen en de arbeiders installeerden extra afdekplaten die het vocht buiten moeten houden.
De tweede en derde fase richten zich op de wieken, de zeilen en het interieur. In de loop van 2008 moeten de werken afgerond zijn.
Bedoeling is om de Moedermeule dan weer in staat te stellen te malen. Dat is intussen al ruim zeven jaar geleden. De kans bestaat immers dat de rotte constructie het begeeft tijdens het malen.
De Moedermeule werd in 1667 opgetrokken in Mechelen. In 1830 verhuisde het gevaarte naar Gelrode, waar hij opnieuw werd opgebouwd op de Hondsheuvel. Een bliksemschicht zorgde in 1943 voor ernstige ravage aan de molen. De gemeente Gelrode liet hem in 1976 gedeeltelijk restaureren, momenteel dringt een volledige renovatie zich op. Sinds 1944 is de Moedermeule een beschermd monument.

"Moedermolen weer geopend voor publiek", Robnet,01.02.2008
Op de Hondsheuvel in Gelrode is vrijdag de Moedermolen weer toegankelijk gemaakt voor het publiek. De windmolen was in erg slechte staat en stond op instorten. De voorbije twee jaar is het beschermde monument volledig gerestaureerd. De draagconstructies zijn vervangen en ook de wieken, zeilen en het interieur zijn opgefrist. De molen kan in het weekend bezocht worden op aanvraag.

Inge Bosschaerts, "Moedermeule draait weer. Molenaar is een uitstervend ras", in: Het Nieuwsblad, 10.05.2008.
Gelrode - De Moedermeule op de Hondsheuvel draait weer. Vier jaar nadat mankementen de wieken stil legden, kan de molen opnieuw malen. Molenaars Birgit Depoorter, Wilfried Nijs en Bert Corten staan in voor het onderhoud en het gidsen.
Na vier jaar inactiviteit zullen de wieken van de Moedermeule zondag weer draaien. De molen is grondig gerenoveerd om weer te kunnen malen. Omdat de trap en het balkon al jaren in slechte staat waren, kon er niet meer gemalen worden. Zowel trap als balkon werden volledig vernieuwd. Ook de molenkast, het houtwerk van de wiekbekleding en het interieur werden opgeknapt. De Moedermeule wordt zondag feestelijk ingedraaid.
Molenaars Birgit Depoorter, Wilfried Nijs en Bert Corten houden een oogje in het zeil. Het drietal staat in voor vier molens in de ruime regio. 'Een uit de hand gelopen hobby', klinkt het unaniem. 'Wij onderhouden de molens en gidsen bezoekers rond. Dat is vooral weekendwerk. Met die vier molens hebben we onze handen meer dan vol. Stel dat er in de buurt nog een vijfde molen maalvaardig wordt, dan gaan we vriendelijk bedanken. Uiteindelijk wordt het dan bijna een job en niet langer een hobby. Ik vermoed dat we dan ruzie krijgen thuis', lacht Bert.
Dat de molenaar haast een uitstervend ras is, staat volgens het drietal als een paal boven water. 'Het wordt steeds moeilijker om een molenaar te vinden', weet Wilfried. 'Ik herinner me een cursus waaraan 53 kandidaten deelnamen. Uiteindelijk hield Vlaams-Brabant er slechts drie molenaars aan over. Dat is een beetje jammer. Als er meer molenaars zouden zijn, konden de windmolens veel meer draaien. Zeker aan het tempo waarop men nu oude molens aan het restaureren is.'
'Klopt', klinkt het bij Bert. 'Het is dan ook een dubbel gevoel. Enerzijds ben je blij dat de molens hersteld worden, maar anderzijds weet je dat de kans dat de molen vaak zal draaien erg klein is doordat er zo weinig molenaars zijn.'
Toch doen de drie molenaars van Gelrode en omstreken hun job met veel passie. 'Het is plezierig', knikt Birgit. 'Het vergt heel wat werk, maar uiteindelijk is dat met een huis of een auto ook het geval. Als je wagen niet meer rijdt, moet je naar de garage voor een onderhoud. Met een molen is dat net hetzelfde. Bovendien vind ik dat de Moedermeule heel mooi is opgeknapt.'
Zondag wordt de molen feestelijk ingedraaid. De fanfare van Gelrode, de Dalgalmen, zorgt voor de muzikale ondersteuning. Vanaf 14uur kan de molen doorlopend bezocht worden. Voor de fijnproevers is er zelfs een jeneverstand.
De Moedermeule werd in 1667 opgetrokken in Mechelen. In 1830 verhuisde het gevaarte naar Gelrode, waar hij opnieuw werd opgebouwd op de Hondsheuvel. Een bliksemschicht zorgde in 1943 voor ernstige ravage aan de molen. De gemeente Gelrode liet hem in 1976 gedeeltelijk restaureren, intussen heeft de molen een volledige renovatie achter de rug. Sinds 1944 is de Moedermeule een beschermd monument.
www.moedermeule.be

"Moedermolen in Gelrode draait weer", Robnet, 13.05.2008.
In Gelrode bij Aarschot klappen de wieken van de Moedermolen weer als vanouds. Zondagmiddag werd de molen feestelijk ingedraaid na een grondige renovatie. De herstellingswerken namen in totaal twee jaar in beslag. Vooral het trappenhuis en het balkon verkeerden in slechte staat waardoor er in de historische molen al jaren niet meer werd gemalen. Na de opknapbeurt zal daar snel verandering in komen.

Inge Bosschaerts, "Ook restauratie nodig aan verzakte Moedermeule. Grote klopkever tast Heimolen aan", Het Nieuwsblad, 13.01.2011. 
Aarschot - Het nieuwe jaar is niet al te gunstig gestart voor de Aarschotse molens. De Heimolen in Langdorp is aangetast door de grote klopkever. De Moedermeule in Gelrode dreigt weg te zakken. Een snelle restauratie dringt zich op.
Bij de heropening van de gerestaureerde 's Hertogenmolens liet het Aarschotse stadsbestuur zich vorig jaar ontvallen dat het zich in de toekomst wilde profileren als molenstad. Niet verwonderlijk, want de stad telt een tiental nog werkende molens op het grondgebied.
Er werd zelfs openlijk gesproken over een toeristische 'molenroute'. Maar voor het zover is, hebben ze in Aarschot nog wat werk voor de boeg. Want de al gerestaureerde Heimolen in Langdorp en de Moedermeule in Gelrode verkeren momenteel in een niet al te beste staat.
Na elf jaar
In 1999 kreeg de vervallen Heimolen nog een grondige opknapbeurt. Sindsdien is de molen op de Langdorpse heide weer actief, maar nu duiken er opnieuw problemen op. De molen heeft immers ongewenste bewoners: de grote klopkever, een houtborend insect. De beestjes tasten de eiken balken in de molen aan. Gevolg: een volledige behandeling van het hout dringt zich op.
Maar daarmee zijn de problemen met de Heimolen - een van de 130 houten windmolens die Vlaanderen nog telt - nog niet van de baan. Want een recente inspectie bracht aan het licht dat de kruishaspel van de molen versleten is. Een gevolg van slijtage, maar ook van enkele vandalenstreken. Door de versleten kruishaspel kan de molen nog maar moeilijk naar de juiste windrichting worden gedraaid. De Heimolen moet nu worden hersteld, maar het is voorlopig nog wachten op subsidies omdat het om vrij omvangrijke, en dus dure, herstellingswerken gaat.
Vier jaar stil
Ook de Moedermeule in Gelrode is er slecht aan toe. De molen op de Hondsheuvel lag eerder al eens vier jaar stil door mankementen, maar na de volledige restauratie in 2007 draaide hij weer. Nu is er dus opnieuw een probleem. De zetel van de molen is verzakt. 'Gevolg: de molen dreigt volledig weg te zakken', zegt burgemeester André Peeters (CD&V). 'Om dat te vermijden, gaan we de molen opnieuw herstellen. Daarvoor hebben we 13.000euro vrijgemaakt.'
De Moedermeule werd in 1667 opgetrokken in Mechelen. In 1830 verhuisde het gevaarte naar Gelrode, waar de molen opnieuw werd opgebouwd op de Hondsheuvel.
Sinds 1944 is het een beschermd monument.

Inge Bosschaerts, "Aarschot wordt Molenstad", Het Nieuwsblad, 07.12.2011.
Aarschot - De stad Aarschot wil zich profileren als molenstad. Ze telt heel wat water- en windmolens en wil dat toeristisch uitspelen. De jongste jaren werden alle molens grondig opgeknapt. De Witte Molen aan de Herseltsesteenweg sluit het rijtje.
Ze noemen zich in de stad vandaag ‘De parel van het Hageland', maar binnenkort verandert dat misschien wel in ‘De molenstad van Vlaanderen'. Want als het aan het stadsbestuur ligt, profileert Aarschot zich in de toekomst als molenstad. Niet verwonderlijk, want de stad telt een tiental nog werkende molens op het grondgebied. De jongste jaren werden alle molens op een grondige opknapbeurt getrakteerd. De restauratie van de vervallen Witte Molen, aan de Herseltsesteenweg, moet dat rijtje sluiten.
De restauratie van de Witte Molen - een van de drie overgebleven gaanderijmolens in Vlaanderen - is opgenomen in het ruimtelijk uitvoeringsplan dat werd opgesteld in het kader van een nieuwe bedrijvenzone op de site rond de molen.
Dat plan biedt het stadsbestuur ook de mogelijkheid onderhandelingen op te starten met de eigenaar van de molen om die te laten restaureren. Daarmee zouden alle molens op het grondgebied van Aarschot opgeknapt zijn.
Het lijstje Aarschotse molens is in ieder geval indrukwekkend. De 's Hertogemolens, een zestiende-eeuws molencomplex over de Demer, vormen natuurlijk hét uithangbord bij uitstek. Zij werden vorig jaar opgeknapt en doen nu dienst als brasserie, hotel en feestzalencomplex van groep The Lodge. De restauratie van de molens viel dit jaar meermaals in de architectuurprijzen. Naast de 'sHertogenmolens werden onder meer ook twee windmolens, de Heimolen in Langdorp en de Moedermeule in Gelrode, plus de watermolen Schoonhoven in Aarschot gerestaureerd.
Toch zijn hier en daar opnieuw kleine ingrepen nodig. Zo wordt er sinds deze week opnieuw gewerkt aan de Moedermeule in Gelrode.
Moedermeule
De molen op de Hondsheuvel lag eerder al eens vier jaar stil door mankementen, maar na de volledige restauratie in 2008 draaide hij weer. Nu is er dus opnieuw een probleem. De zetel van de molen is verzakt. Maandag zijn er onderhoudswerken gestart. Ook de houten vloer, die momenteel bol staat, wordt vlak gelegd. Hier en daar worden ook verstevigingen aan het houtwerk aangebracht. En waar nodig worden schilderwerken uitgevoerd. De werken worden in principe vandaag al afgerond.
Ook aan de Heimolen in Langdorp waren dit jaar nog herstellingswerken nodig. De molen op de Langdorpse heide had immers ongewenste bewoners: de grote klopkever, een houtborend insect. De beestjes tastten de eiken balken in de molen aan. Het houtwerk werd intussen volledig behandeld.
Burgemeester André Peeters (CD&V) ziet het alvast helemaal zitten. ‘We willen van Aarschot een echte molenstad maken. Er zijn weinig steden met zoveel molens, en dan ook nog eens zoveel verschillende molens.

GMA, "Moedermolen in de prijzen", Het Laatste Nieuws, 28.06.2014.
De Moedermolen op de Hondsheuvel in Gelrode is in de prijzen gevallen. "Sinds 2012 reikt Molenforum Vlaanderen jaarlijks kentekens uit aan vijftien molens uit alle Vlaamse provincies", zegt schepen van Patrimonium Bob Verstraete (Open Vld). Hiermee wil het molenforum eigenaars bedanken voor hun inspanningen voor het behoud van het erfgoed. De organisatie organiseert ook molenaarscursussen. "Er zijn nog maar weinig beroepsmaalders", gaat hij verder. "Aarschot heeft het geluk verschillende maalvaardige water- en windmolens op het grondgebied te hebben en beschikt over voldoende maalders om de molens in werking te houden." Het kenteken wordt bevestigd aan de voet van de molen. Via de QR-code kan je alle info over de Moedermolen opvragen. (GMA)

GMA, "Afspanning De Moedermeule zoekt nieuwe huurder", Het Laatste Nieuws, 15.02.2016.
Afspanning De Moedermeule, met de nog werkende molen op de achtergrond. - Foto Baert
Afspanning De Moedermeule, aan de gelijknamige molen op de Hondsheuvel in Gelrode (Aarschot), staat te huur. De uitbaatster is op zoek naar een overnemer om van haar pensioen te kunnen genieten. De zaak met de oude graanmolen, waarvan de oudste gedeelten dateren uit de 17de eeuw, is een van de trekpleisters van het strooien dorp.
"Ik zit nu al veertig jaar in de zaak", zegt uitbaatster Rita Geuns. "Ik moet er geen tekening bij maken, hé. We zijn er pas mee begonnen als we al getrouwd waren. Ik kom dus al wat op leeftijd en zoek daarom een nieuwe huurder, maar laat het duidelijk zijn: verkopen doen we niet.
De zaak blijft voorlopig ook gewoon verder geopend. De afspanning sluit aan op de oude graanmolen. Die werd in 1667 gebouwd in Mechelen, waar hij stond op het Berklemveld. In 1800 werd de molen gekocht door Jozef Wuyts en die liet hem heropbouwen op de Hondsheuvel. De benaming Moedermolen bleef behouden. In 1944 werd de molen als monument beschermd. In 1962 werd het plan opgevat om de molen te verhuizen naar Aarschot, maar dat ging niet door want de kosten lagen te hoog.
De molen zelf kreeg in 2006 een grondig onderhoud. Onder meer het hekwerk, de molentrap en de molenvoet werden opgelapt. In 2008 werd de molen feestelijk ingehuldigd. Op regelmatige tijdstippen draaien de wieken nog steeds. Een heel molenaarsteam zet zich daarvoor in. Meer info: www. moedermeule. be

Literatuur

A. Coeck, "Molensprokkelingen: Gelrode-Aarschot", Ons Heem, jg. 20, 1966, 4 (hooimaand), p. 174.
T.J. Gerits, "Molen van Gelrode naar Aarschot", Ons  Heem, jg. 17, 1963, p. 118.
T.J. Gerits, Windmolen te Gelrode", Ons Heem, jg. 29, 1975, p. 18.
E. D(e) K(inderen), "De Moedermolen te Gelrode", in: De Belgische Molenaar, LXXI, 1976, p. 266-267;
T.J. Gerits, "Over de windmolen van Gelrode", in: Het Oude Land van Aarschot, VI, 1971, p. 15-17;
M.A. Duwaerts e.a., "De molens in Brabant", Brussel, Dienst voor Geschiedkundige en Folkloristische Opzoekingen van de Provincie Brabant, 1961;
Herman Holemans, "Kadastergegevens: 1835-1985. Brabantse wind- en watermolens. Deel 4: arrondissement Leuven (A-L)", Kinrooi, Studiekring 'Ons Molenheem', 1993;
L. Denewet, "Afscheid van drie Vlaamse windmolenaars: Walter Van Aelst, Abel Lefèvre en René Van Nuffel", in: Molenecho's, XXXIV, 2006, nr. 1, p. 4-6;
E. Op de Beeck, "De Aarschotse molens", in: Brabant, Maandelijks tijdschrift van de Toeristische Federatie van de provincie Brabant. Nederlanstalige gemeenschap, Brussel, 1987, nr. 3 (april), p. 37-40.
[J.] W[eyns], "Molen van Gelrode naar Aarschot", in Ons Heem, Tweede molennummer, jg. 18 (1964), nr. 3-4, p. 118;
Lieven Denewet, "Twee herstelde Vlaamse staakmolens ingehuldigd", in: Molenecho's, XXXVI, 2008, 2, p. 64-67.
G.K. Kockelberg, "De Molens van Mechelen", in: Ons Molenheem, s.l., s.d. [2005], p. 15, krt.;
M. Van der Auwera & L. Denewet, "Afscheid van drie Vlaamse windmolenaars: Walter Van Aelst, Abel Lefèvre en René Van Nuffel", in: Molenecho's, XXXIV, 2006, 1, p. 4-6;
J. Gerits, "In memoriam Walter Van Aelst (1919-2005), windmolenaar in Langdorp en Gelrode", Het Oude Land van Aarschot, Driemaandelijks Tijdschrift van de Hertogelijke Aarschotse Kring voor Heemkunde, jg. XLI, 2006, nummer 3, september, p. 147-154, ill.
Wilfried Nijs, "Heropening van de moedermeule te Gelrode (Zondag 11 mei 2008)", Het Oude Land van Aarschot, XLIII, 2008, 3, p. 143-147.

Persberichten
Inge Bosschaerts (IBO), "Gelrode. Licht op groen voor verdere restauratie van Moedermeule", Het Nieuwsblad, 16.11.2007.
Inge Bosschaerts (IBO), "Moedermeulen", in: Het Nieuwsblad, 09.02.2008.
Inge Bosschaerts, "Moedermeule draait weer. Molenaar is een uitstervend ras", in: Het Nieuwsblad, 10.05.2008.
"Moedermolen weer geopend voor publiek", Robnet,01.02.2008
"Moedermolen in Gelrode draait weer", Robnet, 13.05.2008.
Inge Bosschaerts, "Ook restauratie nodig aan verzakte Moedermeule. Grote klopkever tast Heimolen aan", Het Nieuwsblad, 13.01.2011.
Inge Bosschaerts, "Aarschot wordt Molenstad", Het Nieuwsblad, 07.12.2011.
GMA, "Moedermolen in de prijzen", Het Laatste Nieuws, 28.06.2014.
GMA, "Afspanning De Moedermeule zoekt nieuwe huurder", Het Laatste Nieuws, 15.02.2016.

Mailberichten
Michiel Regelink, 16.01.2016.
François Van der Jeught, Mechelen, 25.10.2016.


Laatst bijgewerkt: woensdag 26 oktober 2016
Stuur uw teksten over deze molen Stuur een (nieuwe) foto van deze molen  

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in databasezoek op provincieStuur een e-mail over molen <?=$naam?>, <?=$plaats?>homevorige paginaNaar Verdwenen Molens