Molenzorg
Diest, Vlaams-Brabant
Naam

Lindenmolen
Lindemolen

Ligging Leopoldvest
3290 Diest

domein Halve Maan


toon op kaart
Geo positie 50.985676, 5.062182
Eigenaar Provincie Vlaams-Brabant
Gebouwd 1742 / 1887 / 1960
Type Staakmolen met open voet
Functie Korenmolen
Kenmerken Brede kast
Gevlucht/Rad Geklinknagelde roeden, 25 meter
Inrichting 1 steenkoppel
Toestand Maalvaardig
Bescherming M: monument,
04.04.1944
Molenaar Willem Huyskens, Diest
Openingstijden 1ste en 3de zondag van de maand, 10-13 u. Info: Provinciedomein; willemhuyskens @ hotmail.com
<p>Lindenmolen<br />Lindemolen</p>

Foto: Paul Hermans, 29.12.2008  

Beschrijving / geschiedenis

De Lindenmolen of Lindemolen is een standaardmolen met open voet op de Leopoldvest, in het Domein Halve Maan.

Aanvankelijk, sinds 1742, stond hij op de Doodsberg te Schaffen.

Petrus Alen, gehuwd met Maria Mathilde Jordens, kocht de molen in 1886 en liet hem met twee schrijnwerkers heroprichten op de Mierenberg in Assent. Daar heeft hij het eerst gemalen in 1887. In 1924 liet hij de molen over aan zijn zoon Ferdinand Alen. Deze werd op 22 mei 1944 meegenomen naar Duitsland en is daar overleden. De molen werd beschermd als monument in 1944. Na de oorlog zette zijn zoon Felix Alen de molenaarsstiel verder. Door de vooruitgang legde hij de molen in 1953 stil en maalde verder op elektriciteit Daarna runde de zoon van Felix het bedrijf verder in Assent: vier generaties Alen waren er molenaar (1887 -1987).

In 1958 schonk Felix Alen de molen aan de stad Diest. Dé initiatiefnemer was de toenmalige stadsarchivaris Van der Linden: de molen is dan ook naar hem vernoemd! De standaardmolen werd uiteengenomen in de maand augustus van datzelfde jaar en tussen mei en september 1960 op de stadswallen van Diest, aaan de toegang van het domein Halve Maan, in zijn oorspronkelijke vorm heropgericht. Sommige onbruikbare of ontbrekende gedeelten werden bij de wederopbouw vervangen door stukken afkomstig van de houten molen van Kortenaken die tussen 2 februari en 10 maart 1960 gesloopt werd. De wieken en de trap waren afkomstig van de standaardmolen van Eindhout die op 13 en 14 juni 1960 werd afgebroken. Jammer genoeg werd de molen toen niet in werking gebracht.

De molen kwam in het bezit van de provincie Vlaams-Brabant. In 2003-2004 voerde Adriaens Molenbouw bv uit Weert belangrijke herstellingswerken uit voor een totaalbedrag van € 209.000, incl. B.T.W. Zo werden o.m. de wiekenas, de kruisplaten en de schoren vervangen. Op 29 mei 2005 werd de molen feestelijk ingehuldigd. Sinds 2011 is de molen ook maalvaardig. Vrijwillig molenaar Willem Huyskens draait minstens op elke eerste en derde zondag van de maand, van 10 tot 13 uur. Voor verdere gegevens verwijzen we naar Schaffen (Molen op de Doodsberg) en Assent (Mierenbergmolen).

Zie ook: Schaffen
             Assent, Molen Alen

Lieven DENEWET

<p>Lindenmolen<br />Lindemolen</p>

Foto: Fran├žois Gijsbrechts, Linkhout

<p>Lindenmolen<br />Lindemolen</p>

Foto: Robert Van Ryckeghem, 23.05.2003

<p>Lindenmolen<br />Lindemolen</p>

Foto: Rob Simons, Sint-Huibrechts-Lille

<p>Lindenmolen<br />Lindemolen</p>

Foto: Donald Vandenbulcke, Staden, 10.04.2010

<p>Lindenmolen<br />Lindemolen</p>

De steenzolder. Verzameling Ons Molenheem

Bijlagen

Intekendatum: 28.01.2000, 11 u.
Molen: Diest (Vl.-Brab.), Lindenmolen - standaardmolen met open voet
Bouwheer: Provincie Vlaams-Brabant
Ontwerper: Architectenbureau P. Gevers, Kasterlee
Opdracht: Aanvraag tot deelneming aan de beperkte aanbesteding voor de restauratie
Plaats aanbesteding: Provincie Vlaams-Brabant, Directie Infrastructuur, Diestsesteenweg 52, 3010 Leuven
* Heraanbesteding op 22.01.2003

Intekendatum: 22.01.2003, 11 u. (heraanbesteding van 28.01.2000)
Molen: Diest (Vl.-Brab.), Lindenmolen - standaard-molen met open voet
Bouwheer: Provincie Vlaams-Brabant
Ontwerper: Architectenbureau P. Gevers, Kasterlee
Opdracht: Aanvraag tot deelneming aan de beperkte aanbesteding voor de restauratie
Plaats aanbesteding: Provincie Vlaams-Brabant, Directie Infrastructuur, Diestsesteenweg 52, 3010 Leuven
Toewijzing: Adriaens Molenbouw bv, Weert (Ned.)

Persbericht. GGA, "Wieken van Lindenmolen draaien weer", in: Het Nieuwsblad, 23.05.2005.
Diest - Hij verdween een poosje uit het zicht, maar nu staat de Lindenmolen weer te pronken op de Halve Maan. Op 29 mei wordt het gevaarte op de wind gezet en het blijft niet bij die ene keer.
De Lindenmolen, net buiten de Diestse ring, is een van de grootste staakmolens die Vlaanderen nog rijk is. Het ruim veertig ton wegende monument heeft pas een ingrijpende restauratie achter de rug. ,,Dat was dringend nodig'', zegt Calixte Nijs, beheerder van het natuurcentrum Halve Maan. ,,Het wiekenkruis bleek volledig te zijn doorgeroest. Ook de houten wanden van de molenkast waren aan vervanging toe. Een Nederlandse firma klaarde de klus.''
De werken duurden langer dan gepland. ,,De schuld van de Chinezen'', zegt Nijs lachend. ,,Door de grote vraag naar staal, vooral uit China, liep de restauratie vertraging op. Maar het resultaat is de moeite. Wat je niet kan zeggen van de onlangs gerestaureerde windmolen van Schaffen, die onbruikbaar is.''
Voortaan wordt de molen elke eerste zondag van de maand bemalen. Molenaar Noach Van Opstal staat in voor het onderhoud van het monument.
De molen heeft een behoorlijke geschiedenis achter de rug. Oorspronkelijk stond het gevaarte in Schaffen. ,,Hij dateert van 1742'', zegt Nys. ,,Eind negentiende eeuw werd de windmolen naar Assent-Struikt overgebracht, waar hij nog tot 1953 dienstdeed. Onder impuls van toenmalig stadarchivaris Vanderlinden werd de molen in 1960 in Diest opgetrokken. De naam Lindenmolen heeft dus niets met lindebomen vandoen.''
Bewoond wordt de windmolen niet. Of toch? Nys: ,,We plaatsten een uilenkast aan de binnenkant. Omdat de galmgaten van de meeste kerktorens dichtgemaakt worden, raken kerkuilen op de dool. Hier kunnen ze ongestoord verblijven.'' (GGA)
Zondag 29 mei wordt de Lindenmolen feestelijk ingehuldigd. Tegelijk loopt in het natuurcentrum Halve Maan een natuur- en ambachtenmarkt (10-18 uur). Info op 013-35.86.58.

Inge Bosschaerts, "Nieuwe cursus bij Levende Molens. Gezocht: molenaars", Het Nieuwsblad, 11.05.2013.
Wilfried Nijs en Willem Huyskens in de Lindemolen in Diest. Foto IBO.
Diest - Miljoenen euro spenderen aan de restauratie van windmolens, maar die dan niet open stellen voor het publiek. Het lijken dwaze kosten. Door een tekort aan molenaars is dat vandaag wel de realiteit. Levende Molens start daarom een molenaarscursus in Diest
Vroeger werd de stiel van molenaar doorgegeven van vader op zoon, maar die tijd is voorbij. En dus dreigt de molenaar binnenkort helemaal te verdwijnen. Dat is een probleem, want de jongste jaren werd er in het hele arrondissement Leuven flink geïnvesteerd in de restauratie van de oude windmolens. Werkjes van allemaal samen ettelijke miljoenen euro. Toch worden de molens haast nooit opengesteld voor het publiek. Reden? Er zijn bijna geen molenaars meer. De vzw Levende Molens wil daar wat aan veranderen en organiseert dit najaar een molenaarscursus in Diest.
Iedereen welkom
Molenaar Wilfried Nijs hoopt dat er veertig tot vijfig geïnteresseerden komen opdagen op de cursus. ‘In Diest zijn we momenteel met vier molenaars’, zegt hij. ‘Dat mogen er gerust dubbel zoveel zijn. Dan kunnen we de molens elke week open stellen voor het publiek, terwijl dat vandaag maar om de twee weken is. Dat is weinig. Zeker als je weet dat de jongste jaren veel molens gerestaureerd zijn. Als je geld investeert om een oude molen te restaureren maar daarna de deuren dicht houdt, dan zijn dat dwaze kosten. Een molen die regelmatig maalt, gaat dertig jaar mee. Eentje die stil staat, moet je binnen vijf jaar opnieuw restaureren.’
En dus start de vzw een cursus, in de hoop het arsenaal aan actieve molenaars wat uit te breiden. ‘De cursus start in oktober en omvat tien lesdagen’, zegt Nijs. ‘Daarna staan er nog 120 uren stage op het programma. In principe kan iedereen de cursus volgen, want met een windmolen is even moeilijk als een auto besturen. Alleen ben je in een windmolen afhankelijk van de wind: waait het of waait het niet. Je kan het vergelijken met het besturen van een wagen, terwijl iemand anders gas geeft of remt.’
Willem Huyskens, de molenaar van de Lindemolen op de Halve Maan in Diest, volgde in 2008 zo'n cursus. ‘Ik bezocht de molen op de dag van het park en was meteen verkocht. De week daarna ben ik Wilfried gaan opzoeken in de Molen van het Dorp in Schaffen. Ik ben meteen aan mijn stage begonnen. En nu ben ik de vaste molenaar van de Lindemolen.’

Georges Gielen, "Erfgoed - Diest. Daar bij die molen", Het Nieuwsblad, 03.09.2014.
Foto GGM
Wat? Op zondag 7 september kunnen liefhebbers in heel Vlaams-Brabant wind- en watermolens bezoeken. Een molenaar geeft telkens uitleg en demonstraties. Diestenaars kunnen de Lindemolen aan het recreatiedomein Halve Maan bezoeken. Het gaat om een achttiende-eeuws exemplaar met naar verluidt de grootste molenkast van Vlaanderen.
Wanneer? Zondag 7 september, van 10 tot 18 uur
Waar? Omer Vanaudenhovelaan, Diest
Info: 013-31.15.28, www. vlaamsbrabant. be

LW, "Windmolen aan Halve Maan draait weer op volle kracht", Het Belang van Limburg, 17.04.2015.
Foto LW. Na het snoeien van de bomen in de omgeving vangt de molen aan het recreatiedomein Halve Maan opnieuw voldoende wind.
De windmolen aan het recreatiedomein Halve Maan in Diest springt weer in het oog. Dat is het gevolg van het fors snoeien van de bomen in de omgeving. "Nu vangt de molen weer meer wind", zegt molenaar Willem Huyskens, die zondag 19 april zijn molen openstelt voor bezoekers. Ook de molen van Schaffen is tot het najaar weer elke eerste en derde zondag van de maand open voor alle belangstellenden.
De Lindenmolen aan het recreatiedomein Halve Maan is een moedermeulen. Dat zijn molens met een bijzonder grote kast. Hij werd in 1816 gebouwd in Kortenaken. De voet was afkomstig van een molen uit Assent en de rest waren onderdelen van een molen uit Schaffen, die in 1742 werd gebouwd. De molen heeft de naam Lindenmolen gekregen naar voormalig archivaris-conservator Van der Linden van de stad die de molen aan de toegang van het domein Halve Maan liet plaatsen. De molen werd in 1944 als monument beschermd. Sinds de restauratie in 2005 kan ze weer draaien.
Dankzij het snoeien van de bomen kan dat weer op volle toeren gebeuren. Schepen van leefmileiu en monumentenzorg Geert Cluckers (DDS): "De bomen werden niet gekapt, wel gekandeleerd. Dit is een verzorgingsoefening voor de bomen zodat ze niet splijten en doodgaan. Dit doen we in principe om de 8 tot 10 jaar. De bomen moeten binnenkort weer tot bloei komen."
Molenaar Willem Huyskens was vragende partij voor een behandeling van de bomen: "Door de bomen in de omgeving vingen de wieken te weinig ind, zodat ze slechts moeizaam draaiden. Bij voldoende wind kan ik echt malen. Bezoekers kunnen meel meenemen."
Schaffen
Diest telt nog een tweede molen, de 'molen van 't dorp" aan de Kerkstraat in Schaffen. Deze molen werd in 1826 in Beverlo gebouwd. Amandus Peeters werd in 1903 de eigenaar en liet hem in Schaffen plaatsen. In 1966 werd de molen voor het laatst gebruikt en in 1979 werd hij beschermd. Drie jaar later kocht de stad het bouwwerk. Sinds de restauratie in 2004 is de molen opniuew maalvaardig. Ze wordt nu bediend door molenaar Wilfried Nijs.
Opendeur Dietse molens, zondag 19 april, 10-13 uur, Lindenmolen en molen Schaffen.

LW, "Molens zetten deuren open", Het Nieuwsblad, april 2014.
Diest. De twee molens op het grondgebied van Diest zwaaien vandaag de deuren open voor bezoekers.
De Lindenmolen aan het recreatiedomein Halve Maan is van het type moedermeulen. Dat zijn molens met een bijzonder grote kast. Hij werd in 1816 gebouwd in Kortenaken. De voet was afkomstig van een molen uit Assent en de rest waren onderdelen van een molen uit Schaffen, die in 1742 werd gebouwd. De molen is sinds 1944 als monument beschermd. De molen van Schaffen werd in 1826 in Beverlo bij Beringen gebouwd. In 1966 werd de molen voor het laatst gebruikt en in 1979 werd hij beschermd. Drie jaar later kocht de stad het opvallende bouwwerk. Sinds de restauratie in 2004 is de molen opnieuw maalvaardig. Vanaf 10 uur, Omer Vanaudenhovelaan (Diest) en Kerkstraat (Schaffen).
Info: www. toerismediest. be
Foto LW. Molenaar Wilfried Nijs ontvangt de bezoekers in Schaffen.

LW, “Molens tonen kracht”, De Streekkrant, 3 juni 2015.
Molenaar Willem Huyskens aan de Lindemolen. Foto L.W.
Diest – De windmolen aan het recreatiedomein Halve Maan in Dienst springt weer beter in het oog. Dat is het gevolg van het fors snoeien van de bomen in de omgeving.
“Nu vangt de molen weer meer wind”, zegt molenaar Willem Huyskens, die zondag 7 juni zijn molen openstelt voor bezoekers. Ook de molen van Schaffen kan je tot het  najaar weer elke eerste en derde zondag van de maand bezoeken. De Lindenmolen aan het recreatiedomein Halve Maann werd in 1816 gebouwd in Kortenaken. De molen werd in 1944 als monument beschermd. Sinds de restauratie in 2005 kan hij weer draaien. Dankzij de behandeling van de bomen kan dat weer op volle toeren gebeuren. Volgens schepen van leefmilieu en monumentenzorg Geert Cluckers ((Diest, Democratie en Solidariteit (DDS)) is een precieze vorm van snoeien toegepast: “De bomen werden niet gekapt, wel gekandeleerd. Dit is een verzorgingsoefening voor de bomen zodat ze niet splijten en doodgaan. Dit doen we in principe om de acht tot tien jaar. Voor de werken was een bedrag van 8000 euro voorzien.”
Molen van ’t Dorp
Diest telt nog een tweede molen, de ‘molen van ’t dorp’ aan de Kerkstraat in Schaffen. Deze molen werd in 1826 in Beverlo bij Beringen gebouwd. Amandus Peeters werd in 1903 de eigenaar en liet hem in Schaffen plaatsen. In 1966 werd de molen voor het laatst gebruikt en in 1979 werd hij beschermd. Sinds de restauratie in 2004 is de molen opnieuw maalvaardig. Ze wordt nu bediend door molenaar Wilfried Nijs. (LW/Foto LW)
Opendeur Diestse molens, zondag 7 juni, 10-13 uur, Lindenmolen en molen Schaffen.

Literatuur

R. Van Ryckeghem & L. D(enewet), "De restauratie van de standaardmolens van Schaffen en Diest", Molenecho's, XXXII, 2004, nr. 2, p. 71;
G. Van der Linden, "De Diesterse molens vroeger en nu", in: Brabant, X, 1960, p. 1-45;
M.A. Duwaerts e.a., "De molens in Brabant", Brussel, Dienst voor Geschiedkundige en Folkloristische Opzoekingen van de Provincie Brabant, 1961;
Herman Holemans, "Kadastergegevens: 1835-1985. Brabantse wind- en watermolens. Deel 4: arrondissement Leuven (A-L)", Kinrooi, Studiekring 'Ons Molenheem', 1993;
Wilfried Nijs, "Lindenmolen te Diest feestelijk ingedraaid", in: Levende Molens, 27ste jg., 2005, nr. 6 (juni), p. 61, 70-71;
John Verpaalen, "Windmolens in de actualiteit [Langemark; Geluveld; Zarren-Werken; Merkem; Komen; Diest; Tessenderlo]", in De Belgische Molenaar en Levende Molens, jg. 77 (1982), nr. 11 (november), p. 236 en 245, ill.;
Els De Kinderen, "Allerlei - Cultuur: meer sponsors, selectiever betoelaging [Kasterlee; Mol-Ezaart; Diest; Sint-Maria-Latem; Ertvelde]", in De Belgische Molenaar en Levende Molens, jg. 77 (1982), nr. 10 (oktober), p. 217-218;
"Diest: het wordt ernst met de Lindemolen", in De Belgische Molenaar en Levende Molens, jg. 77 (1982), nr. 8 (augustus), p. 173-174.
Info ons verstrekt door Angèle Alen (zus van de eigenaar te Assent), 05.04.2006.

Persberichten
GGA, "Wieken van Lindenmolen draaien weer", in: Het Nieuwsblad, 23.05.2005.
Inge Bosschaerts, "Nieuwe cursus bij Levende Molens. Gezocht: molenaars", Het Nieuwsblad, 11.05.2013.
Georges Gielen, "Erfgoed - Diest. Daar bij die molen", Het Nieuwsblad, 03.09.2014.
LW, "Windmolen aan Halve Maan draait weer op volle kracht", Het Belang van Limburg, 17.04.2015.
LW, "Molens zetten deuren open", Het Nieuwsblad, april 2014.


Laatst bijgewerkt: maandag 3 oktober 2016
Stuur uw teksten over deze molen Stuur een (nieuwe) foto van deze molen  

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in databasezoek op provincieStuur een e-mail over molen <?=$naam?>, <?=$plaats?>homevorige paginaNaar Verdwenen Molens