Molenzorg
Diest, Vlaams-Brabant
Naam

Lindenmolen
Lindemolen

Ligging Leopoldvest
3290 Diest

domein Halve Maan


toon op kaart
Geo positie 50.985676, 5.062182
Eigenaar Provincie Vlaams-Brabant
Gebouwd 1742 / 1887 / 1960
Type Staakmolen met open voet
Functie Korenmolen
Kenmerken Brede kast
Gevlucht/Rad Geklinknagelde roeden, 25 meter
Inrichting 1 steenkoppel
Toestand Maalvaardig
Bescherming M: monument,
04.04.1944
Molenaar Willem Huyskens, Diest
Openingstijden GESLOTEN wegens aantasting door klopkever. Na restauratie: elke 1ste en 3de zondag van de maand, 10-13 u. Info: Provinciedomein; willemhuyskens @ hotmail.com
<p>Lindenmolen<br />Lindemolen</p>

Foto: Paul Hermans, 29.12.2008  

Beschrijving / geschiedenis

De Lindenmolen of Lindemolen is een standaardmolen met open voet op de Leopoldvest, in het Domein Halve Maan.

Aanvankelijk, sinds 1742, stond hij op de Doodsberg te Schaffen.

Petrus Alen, gehuwd met Maria Mathilde Jordens, kocht de molen in 1886 en liet hem met twee schrijnwerkers heroprichten op de Mierenberg in Assent. Daar heeft hij het eerst gemalen in 1887. In 1924 liet hij de molen over aan zijn zoon Ferdinand Alen. Deze werd op 22 mei 1944 meegenomen naar Duitsland en is daar overleden. De molen werd beschermd als monument in 1944. Na de oorlog zette zijn zoon Felix Alen de molenaarsstiel verder. Door de vooruitgang legde hij de molen in 1953 stil en maalde verder op elektriciteit Daarna runde de zoon van Felix het bedrijf verder in Assent: vier generaties Alen waren er molenaar (1887 -1987).

In 1958 schonk Felix Alen de molen aan de stad Diest. Dé initiatiefnemer was de toenmalige stadsarchivaris Van der Linden: de molen is dan ook naar hem vernoemd! De standaardmolen werd uiteengenomen in de maand augustus van datzelfde jaar en tussen mei en september 1960 op de stadswallen van Diest, aaan de toegang van het domein Halve Maan, in zijn oorspronkelijke vorm heropgericht. Sommige onbruikbare of ontbrekende gedeelten werden bij de wederopbouw vervangen door stukken afkomstig van de houten molen van Kortenaken die tussen 2 februari en 10 maart 1960 gesloopt werd. De wieken en de trap waren afkomstig van de standaardmolen van Eindhout die op 13 en 14 juni 1960 werd afgebroken. Jammer genoeg werd de molen toen niet in werking gebracht.

De molen kwam in het bezit van de provincie Vlaams-Brabant. In 2003-2004 voerde Adriaens Molenbouw bv uit Weert belangrijke herstellingswerken uit voor een totaalbedrag van € 209.000, incl. B.T.W. Zo werden o.m. de wiekenas, de kruisplaten en de schoren vervangen. Op 29 mei 2005 werd de molen feestelijk ingehuldigd. Sinds 2011 is de molen ook maalvaardig. Vrijwillig molenaar Willem Huyskens draait minstens op elke eerste en derde zondag van de maand, van 10 tot 13 uur. Voor verdere gegevens verwijzen we naar Schaffen (Molen op de Doodsberg) en Assent (Mierenbergmolen).

Er volgde een nieuwe restauratie vanaf 17 september 2018. De klopkever had immers een aantal vitale balken en een belangrijke verbinding aangetast. De molen werd tijdelijk op non-actief gezet. De delen die het ergst zijn aangetast door de kevers, met name het gebinte, worden verstevigd of deels vervangen. Er blijft zoveel mogelijk van het oorspronkelijk hout bewaard. Dat krijgt een behandeling tegen insecten die nog actief zijn. Daarna volgen er schilderwerken. De beplanting rond de molen wordt bovendien heraangelegd. Rond de molen komt een ondoordringbare haag om de overlast van ongewenste bezoekers te vermijden. De werken werden geraamd op zo’n 150.000 euro. Normaal moet alles afgerond zijn tegen mei 2019.

Zie ook: Schaffen
             Assent, Molen Alen

Lieven DENEWET

<p>Lindenmolen<br />Lindemolen</p>

Foto: Fran?ois Gijsbrechts, Linkhout

<p>Lindenmolen<br />Lindemolen</p>

Foto: Robert Van Ryckeghem, 23.05.2003

<p>Lindenmolen<br />Lindemolen</p>

Foto: Rob Simons, Sint-Huibrechts-Lille

<p>Lindenmolen<br />Lindemolen</p>

Foto: Donald Vandenbulcke, Staden, 10.04.2010

<p>Lindenmolen<br />Lindemolen</p>

De steenzolder. Verzameling Ons Molenheem

Aanvullende informatie

Intekendatum: 28.01.2000, 11 u.
Molen: Diest (Vl.-Brab.), Lindenmolen - standaardmolen met open voet
Bouwheer: Provincie Vlaams-Brabant
Ontwerper: Architectenbureau P. Gevers, Kasterlee
Opdracht: Aanvraag tot deelneming aan de beperkte aanbesteding voor de restauratie
Plaats aanbesteding: Provincie Vlaams-Brabant, Directie Infrastructuur, Diestsesteenweg 52, 3010 Leuven
* Heraanbesteding op 22.01.2003

Intekendatum: 22.01.2003, 11 u. (heraanbesteding van 28.01.2000)
Molen: Diest (Vl.-Brab.), Lindenmolen - standaard-molen met open voet
Bouwheer: Provincie Vlaams-Brabant
Ontwerper: Architectenbureau P. Gevers, Kasterlee
Opdracht: Aanvraag tot deelneming aan de beperkte aanbesteding voor de restauratie
Plaats aanbesteding: Provincie Vlaams-Brabant, Directie Infrastructuur, Diestsesteenweg 52, 3010 Leuven
Toewijzing: Adriaens Molenbouw bv, Weert (Ned.)

Literatuur

R. Van Ryckeghem & L. D(enewet), "De restauratie van de standaardmolens van Schaffen en Diest", Molenecho's, XXXII, 2004, nr. 2, p. 71;
G. Van der Linden, "De Diesterse molens vroeger en nu", in: Brabant, X, 1960, p. 1-45;
M.A. Duwaerts e.a., "De molens in Brabant", Brussel, Dienst voor Geschiedkundige en Folkloristische Opzoekingen van de Provincie Brabant, 1961;
Herman Holemans, "Kadastergegevens: 1835-1985. Brabantse wind- en watermolens. Deel 4: arrondissement Leuven (A-L)", Kinrooi, Studiekring 'Ons Molenheem', 1993;
Wilfried Nijs, "Lindenmolen te Diest feestelijk ingedraaid", in: Levende Molens, 27ste jg., 2005, nr. 6 (juni), p. 61, 70-71;
John Verpaalen, "Windmolens in de actualiteit [Langemark; Geluveld; Zarren-Werken; Merkem; Komen; Diest; Tessenderlo]", in De Belgische Molenaar en Levende Molens, jg. 77 (1982), nr. 11 (november), p. 236 en 245, ill.;
Els De Kinderen, "Allerlei - Cultuur: meer sponsors, selectiever betoelaging [Kasterlee; Mol-Ezaart; Diest; Sint-Maria-Latem; Ertvelde]", in De Belgische Molenaar en Levende Molens, jg. 77 (1982), nr. 10 (oktober), p. 217-218;
"Diest: het wordt ernst met de Lindemolen", in De Belgische Molenaar en Levende Molens, jg. 77 (1982), nr. 8 (augustus), p. 173-174.

Persberichten
GGA, "Wieken van Lindenmolen draaien weer", in: Het Nieuwsblad, 23.05.2005.
Inge Bosschaerts, "Nieuwe cursus bij Levende Molens. Gezocht: molenaars", Het Nieuwsblad, 11.05.2013.
Georges Gielen, "Erfgoed - Diest. Daar bij die molen", Het Nieuwsblad, 03.09.2014.
LW, "Windmolen aan Halve Maan draait weer op volle kracht", Het Belang van Limburg, 17.04.2015.
LW, "Molens zetten deuren open", Het Nieuwsblad, april 2014.
VDT, "Molendag lokt veel bezoekers", Het Laatste Nieuws, 28.04.2014.
Tom Van de Weyer, "Lindenmolen wordt deze zomer hersteld. Monument liep ernstige schade op door klopkever", Het Laatste Nieuws, 01.03.2018.
HNS, "Kevers tasten Lindemolen aan", Het Nieuwsblad, 28.02.2018.
"Restauratie Lindenmolen", robtv.be, 27.02.2018.
Geert Mertens, "Lindenmolen kan in mei weer draaien", Het Laatste Nieuws, 10.09.2018.

Informanten
Angèle Alen (zus van de eigenaar te Assent), 05.04.2006.

 


Laatst bijgewerkt: donderdag 27 september 2018
Stuur uw teksten over deze molen Stuur een (nieuwe) foto van deze molen  

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in databasezoek op provincieStuur een e-mail over molen <?=$naam?>, <?=$plaats?>homevorige paginaNaar Verdwenen Molens