Molenzorg
Aartselaar, Antwerpen
Naam

Molen van t Heiken

Ligging Reetsesteenweg 35
2630 Aartselaar

noordoostzijde
kadasterperceel C238


toon op kaart
Geo positie 51.123672, 4.392021
Eigenaar Gemeente Aartselaar
Gebouwd 1801
Type Staakmolen met gesloten voet
Functie Korenmolen
Kenmerken Kombuis aan de trapzijde
Gevlucht/Rad Gelaste roeden
Inrichting 1 koppel maalstenen
Toestand Maalvaardig
Bescherming M: monument, DSG: dorps- en stadsgezicht,
16.06.1978
Molenaar Marcel Heirman (hoofd, e-mail: marcel.heirman10 @ telenet.be), Ludo Van De Velde, Hugo Waegemans, Patrick Rogiers, Eddy Gobert, Fran├žois Pittoors en Bart Aertgeerts. Contact: Cultuurdienst Aartselaar, e-mail: marleen.saelens@aartselaar.be of via molenaar
Openingstijden 2de, 4de en laatste zondag v.d. maand, het hele jaar door, 13-17 u., op molen- en monumentendagen, na afspraak
Verwijzing

(Openings- en contactgegevens op onderstaande website niet meer actueel)

Internet bron

Molen van t Heiken

<p>Molen van t Heiken</p>

Foto: Jef Wijckmans  

Beschrijving / geschiedenis

De molen van 't Heiken is een houten korenwindmolen, type standaardmolen met gesloten voet, aan de noordoostzijde van de Reetsesteenweg (nr. 35).

De oprichting verliep niet van een leien dakje. Op 10 september 1793 verzette Cornelius Spruyt, molenaar op de Cleydaelmolen, zich hardnekkig tegen het oprichten van een nieuwe molen op het grondgebied van Aartselaar. Hij betoogde in dit schrijven dat dit de totale ruïne zou zijn voor hem, zijn vrouw en zijn kinderen, en dat het eveneens schade zou berokkenen aan de omliggende molens en dat hij toch het dorp goed gediend had. Ondanks reeds eerdere protesten in 1772 en op 28 april 1773 door Joannes Segers was er sinds de Franse overheersing geen houden meer aan. In naam van de Republiek werd vanaf dan de banplicht en het windrecht afgeschaft. Iedereen mocht een molen oprichten binnen zekere reglementeringen.

Toch duurde het nog tot 1801 vooraleer de Heimolen kon gebouwd worden. Dit jaartal staat in een balk gegrifd tussen de meel- en steenzolder. De molen werd echter voor het eerst vermeld in 1816. Hij werd opgetrokken op het Gommars veldeke, ook wel Hof van Brienen genoemd.

Kadastrale beschrijvingen:
- 1818, "Il existe dans cette commune deux moulins à vent, dont l'un appartenant à monsieur Guyot François Louis, rentier à Anvers, est occupé par Vanoten Charles Alexandre, et l'autre appartenant au sieur Spruyt, propriétaire à Capellen est activé par Deheel Jean. Ces deux moulins consistent en une barrage en bois à pivot reposant sur un pied de maçonnerie. Celui de M. Guyot a pour dépendance un moulin auxilliaire à chevaux."
- 1829: "houten standerdmolen, hebbende eenen omgang en twee paar molensteenen welke niet gelijktijdig kunnen werken, gunstig gelegen bij de dorpplaats, in goeden staat"

We zien de molen aangeduid in de Atlas der Buurtwegenn (ca. 1843), op de topografische kaart van Vandermaelen (ca. 1850) en op de kadastrale kaart van P.C. Popp (ca. 1855) met de benaming "Windmolen".

Eisgenaars na 1810:
- 1819, eigenaar: Spruyt, eigenaar te Kapellen; huurder-molenaar is De Heel Jan
- voor 1833, Spruyt Jan Corneel en consoorten, rentenier te Duffel
- 01.08.1833, verkoop: De Heel-Spuyt Jan, molenaar te Aartselaar (notaris Eliars)
- later, erfenis: de weduwe en de kinderen (overlijden van Jan De Heel)
- 22.07.1870, erfenis: De Heel-Van Brandt Henri Victor, landbouwers te Aartselaar (overlijden van de weduwe Spruyt van Jan De Heel)
- 28.01.1912, erfenis: de weduwe en de kinderen (overlijden van Henri Victor De Heel)
- 30.07.1912, verkoop: Van den Driessche-Moeyersons Constantinus Carolus Aloysius, molenaar te Reet, later te Aartselaar (notaris Meus)
- 06.07.1949, verkoop: Van den Driessche-Van de Woestijne Lucien Frans Maria, maaldersgast, later molenaar te Aartselaar (notaris De Groof)
- na 1957, verkoop (als gebouw): de heer Sheid, kasteelheer van Cleydael
- 10.06.1962, verkoop: Gemeente Aartselaar (notaris De Groof)

Constant Van den Driessche-Moeyersons, molenaar te Reet, kwam zich in Aartselaar vestigen en bleef er molenaar van 1912 tot in 1949.

In 1914 werd de molen zwaar beschadigd bij de inval van de Duitse legers. De schade werd hersteld en in 1938 bracht de firma De Moor uit Sint-Niklaas het stroomlijnprofiel Dekker op de buitenroede aan. De laatste beroepsmolenaar Lucien Van den Driessche kocht de molen in 1949 aan.

Een blikseminslag in de zomer van 1957 vernielde beide wieken en de kamwielen en werd hij stil gelegd. Daarna kocht de kasteelheer van het Cleydael, de heer Sheid de molen en investeerde zelfs in de herstelling ervan.

De gemeente Aartselaar kocht de molen aan in 1962. Molenmaker Rik Caers en zoon Pol voerden in 1978 een grondige restauratie uit. Alfons Van Stappen, werkend lid van Studiekring Ons Molenheem, bracht de molen opnieuw aan het draaien. De molen werd ingericht met een volkskundige molententoonstelling.

De Heimolen werd in 2002 maalvaardig gerestaureerd door Thomaes Molenbouw uit Beveren-Roeselare. Toen werd de wiekenas, die erg beschadigd was door de blikseminslag van 1957, vernieuwd. De gietijzeren askop bleef behouden. De molen staat jammer genoeg ingesloten tussen woningen.
Vrijwillig molenaar tot 2010 was Paul Van Stappen.

Sinds januari 2011 heeft de enthousiaste molenaarsploeg van Den Steenen Molen te Boechout (Ludo Van De Velde, Hugo Waegemans, Patrick Rogiers, Eddy Gobert, François Pittoors en Bart Aertgeerts) samen met molenaar Marcel Heirman ook de goede zorgen over de Heimolen overgenomen.
Marcel Heirman - aangevuld met één of meerdere Boechoutse molenaars - zet iedere tweede, vierde en laatste zondag van de maand, het hele jaar door, tussen 13u en 17u de molen in het werk. Ook op molen- en monumentendagen en op afspraak is de molen open. Telkens de wind het toelaat wordt er ook effectief gemalen.
Een grondige inspectie van de molen toonde aan dat de molen in goede staat verkeert maar dat zich toch een aantal onderhoudswerken opdrongen om de werking en vooral de maalvaardigheid van de molen te verbeteren. In de mate van het mogelijke worden deze door de molenaars zelf uitgevoerd. Grotere werken worden aan een molenmaker toegewezen.

Lieven DENEWET, Herman HOLEMANS & Bart AERTGEERTS

<p>Molen van t Heiken</p>

Foto: Karel Vaneyck, 28.04.2007

<p>Molen van t Heiken</p>

Foto: Arthur De Wit, Koekelare

<p>Molen van t Heiken</p>

Net voor de restauratie. Foto: Jan Haelters

<p>Molen van t Heiken</p>

Prentkaart (tussen 1938 en 1957), coll. Rob Simons, Sint-Huibrechts-Lille

<p>Molen van t Heiken</p>

Verzameling Ons Molenheem

Bijlagen

Jaarlijks aantal asomwentelingen
2003: 28.819

Intekendatum: 02.10.2000, 11 u.
Molen: Aartselaar (Antw.), Molen van 't Heiken - standaardmolen met gesloten voet
Bouwheer: Gemeente Aartselaar
Ontwerper: Architectenbureau Paul Gevers, Kasterlee
Opdracht: Aanvraag tot deelname aan de beperkte aanbesteding voor de restauratie; o/cat. D23, kl. 2; 80 werkdagen
Plaats aanbesteding: Gemeentehuis, Baron van Ertbornstraat 1, 2630 Aartselaar
Toewijzing: Peel Thomaes Molenbouw bvba, Gistel

Persbericht. WVL, "Gejaagd door de wind. Heimolen moet honderdduizend toeren per jaar halen voor subsidie" in: Het Nieuwsblad, 10.07.2002.
Aartselaar - De Aartselaarse Heimolen kreeg in de hoofdas een teller ingeplant. Een Monumentenwachter van de provincie Antwerpen zag toe op de correcte plaatsing en verzegeling van het telapparaat. De teller zal elke omwenteling van de vier wieken nauwkeurig optekenen want aan elke volledige cirkelbeweging hangt een subsidie vast van iets meer dan 4 cent.Molenconservator Paul Van Stappen: ,,In een goeie week tijd haalden we al 2.660 toeren. De dienst Cultureel Erfgoed levert een financiële bijdrage als we dit jaar op z'n minst achttienduizend omwentelingen registreren. Maar klieven de wieken honderdduizend keer of meer door het zwerk, dan krijgen we de maximale tegemoetkoming van zo'n 1.240 euro. Dat bedrag mag de gemeente alleen besteden aan het onderhoud van het monument. Het geplande plantsoentje rond de molen mogen we er dus niet mee aanleggen.''
Paul Van Stappen kan voorlopig moeilijk inschatten hoe hoog de onderhoudskosten oplopen: ,,De restauratiewerken moeten immers nog definitief opgeleverd worden. Daarna inspecteert de restaurateur de molen halfjaarlijks.''
Buitenlanders
Als de wind goed zit, draait de molen van 't Heiken elke zondag tussen 10 en 18 uur. De rode wieken tegen de blauwe lucht trekken dan de aandacht van heel wat fietsers, zelfs buitenlanders. Van Stappen: ,,Onlangs kreeg ik Russen, een Zuid-Afrikaan en zelfs een Taiwanees over de vloer. Zo'n tachtig Aartselaarse schoolkinderen verkenden de molen al vanbinnen en vanbuiten. Mijn gulden gastenboek is al bijna vol. Op 11 juli heeft er zelfs nog een receptie plaats voor de wijkbewoners van 't Heiken die er op de officiële heropening in mei niet bij konden zijn.''
,,Mijn droom is dat er vlug een degelijke omheining komt, om al te nieuwsgierige bezoekers op een veilige afstand van de wieken te houden. Voeg daarbij nog een keurig plantsoen met enkele picknicktafeltjes en we beschikken pas echt over een toeristische troefkaart'', besluit Van Stappen. (WVL)

2. Persbericht. Luc Vandekerkhof, "Heimolen even gekortwiekt", in: Het Nieuwsblad, 02.10.2001.
Restauratie tweehonderd jaar oude knaap gestart
Aartselaar - De Heimolen in Aartselaar is gekortwiekt. Gisteren haalde de firma Thomaes uit Roeselare de wieken eraf. Meteen betekende dat het startschot voor de restauratie. Dat gebeurde anderhalf jaar na het bezoek van toenmalig minister Johan Sauwens (VU). Die gaf toentertijd onder de aloude balken zijn fiat voor een grondige renovatie. Paul Van Stappen houdt de wieken van de Heimolen draaiende. Hij hoopt op een vlugge restauratie: ,,Met het weghalen van de wieken is de restauratie van de Heimolen spectaculair ingezet. Hopelijk duurt het opknappen slechts een drietal maanden. De tweehonderd jaar oude knaap is serieus in verval. De restauratie die zo 'n 9 miljoen frank kost, kon niet uitblijven.'' ,,De vier wieken van bijna 25 meter lang werden weggehaald om opgekalefaterd te worden. De laatste herstelling dateert uit de jaren zestig. Het zijn wel niet meer de originele wieken, want die bestonden volledig uit hout. De roede is metaal en het hekwerk is nog hout. Enkel de askop stamt nog uit 1801. Tijdens de herstelling bevestigt de restauratie aan de wieken enkele zeilen. Op die manier hopen we voldoende wind te vangen om de herstelde molen te laten malen.''
Vocht
Toch baren de wieken niet de grootste zorgen. De molen wordt namelijk zowel van binnenin als van buiten gerestaureerd. Alle planken en balken evenals de trap worden stuk voor stuk verwijderd en gecontroleerd op hun verval. De grootste vijand van het hout is het vocht waaraan het gedurende de voorbije twee eeuwen blootstond.
Paul Van Stappen: ,,Tijdens de werkzaamheden wordt de molen ook een tijdje gestut. Op die manier kan de restaurateur ook de onderste steunbalken onderzoeken. Omdat de Heimolen een beschermd monument is, mag je de oorspronkelijke eiken en beuken balken niet zomaar vervangen door een andere houtsoort.''
Bekend
De molenaar-conservator heeft alle vertrouwen in de restaurateur. ,,De firma behoort tot de bekendste in ons land en leverde al pareltjes af zoals de molen van St.-Anneke en de opgeknapte molen van Komen'', zegt hij enigszins gerustgesteld. ,,Als alles meezit en we niet op onverwachte mankementen stoten, kan iedereen over drie maanden opnieuw een bezoek brengen aan de molen van 't Heiken''. 3. Persbericht. "Nieuw tentoonstellingsseizoen Heimolen", in: Gazet van Antwerpen, 04.03.2008.
Het nieuwe tentoonstellingsseizoen van de Aartselaarse heimolen aan de Reetsesteenweg is dit weekend gestart. De gemeenteraad ging akkoord om Paul Van Stappen de komende vijf jaar als molenaar te houden. In de begroting staat een jaarlijks bedrag van 2.500 euro ingeschreven voor onderhoud.

4. Persbericht. "Lekkende bus irriteert molenaar", in: Gazet van Antwerpen, 12.08.2008.
Een olielek van een autobus zorgde vorige zondag voor heel wat hinder op de Reetsesteenweg. Molenaar Paul Van Stappen herhaalt zijn vraag om de terminus van De Lijn te verleggen.
Paul Van Stappen is in de zomer elke eerste zondag van de maand aanwezig in de heimolen aan de Reetsesteenweg. Toeschouwers krijgen dan de gelegenheid om de hele infrastructuur van dit beschermd monument te bezichtigen.
Wrevel
Zijn grootste ergernis is dat De Lijn net voor de molen autobussen posteert omdat hier de terminus ligt van diverse lijnen van en naar Antwerpen. Deze wrevel kreeg vorige zondag nog een extra zetje omdat het oliecarter van een van de bussen lekte.
"Ditmaal geen bussen maar brandweerwagens voor de molen", zegt Van Stappen. "Zij hadden heel wat werk om de vlek te verwijderen. Het bewijs is nog maar eens geleverd dat een dergelijke halte voor een beschermd monument niet thuishoort."
Euro's
Bij het gemeentebestuur kennen ze het probleem. "We hebben al geregeld contact gehad met het bestuur van De Lijn om de halte aan het sportcentrum te vestigen, maar volgens hun directie kan dit alleen als we een serieus pak euro's neertellen", weet de burgemeester.

Persbericht. "Heimolen niet meer open voor grote publiek?", in: Gazet van Antwerpen, 11.01.2010.
Molenconservator Paul Van Stappen is niet te spreken over het Aartselaarse subsidiesysteem voor culturele verenigingen. Schepen Walter De Bie zegt dat de gelden eerlijk verdeeld worden. Schepen De Bie vreest dat de man de molen niet langer voor het grote publiek zal willen openstellen.
Het zit Paul Van Stappen, de Aartselaarse molenaar, hoog dat het subsidiesysteem onder invloed van de Vlaamse Gemeenschap is aangepast. Als kleine vereniging vreest hij in de toekomst over onvoldoende middelen te kunnen beschikken om het Aartselaarse monument nog langer open te kunnen stellen.
"In het verleden werden wij door de Vlaamse Gemeenschap gesteund voor onze succesvolle Molenfeesten. Wij waren zo eerlijk om enkel met deze subsidie het nodige te organiseren zonder nog aanspraak te maken op gemeentelijke steun. Door het nieuwe cultuurbeleidsplan vallen we daar echter uit de boot."
"Het was de bedoeling om met onze vereninging vzw Molenspiegel bij de Aartselaarse cultuurraad aan te sluiten. Maar omdat we al onze leden niet mogen laten meetellen, moeten we daar met een aalmoes tevreden zijn. We deden al die tijd alles gratis en omdat dat dan niet meer kan, hoeft het voor mij niet meer."
Schepen Walter De Bie (Open Vld) zegt de reactie totaal niet te begrijpen. "Deze regeling geldt voor al onze verenigingen en dateert al van heel lang geleden. Een meerderheid van hen bepaalde onlangs trouwens zelf dat het aandeel van de activiteiten zwaarder moet doorwegen dan echte leden om het subsidiebedrag te bepalen."
De schepen hoopt eerstdaags om via een constructief gesprek de Aartselaarse heimolen volgend voorjaar toch voor het grote publiek.

NNH, "Van havenkranen tot Fort 4", in: Het Nieuwsblad, 11.09.2010.
Regio - Uiteraard kunt u nog veel meer monumenten bezichtigen in de Antwerpse regio. Hieronder een keuze uit enkele van de leukste:
Molen van 't Heike - Aartselaar: Een houten graanmolen die in 1998 werd gerestaureerd na zware blikseminslagen in 1914 en 1957. Ook heel wat randanimatie.

Marc Verlinden, "Open Monumentendag. Vlaanderen stelt voor 25ste keer monumenten open", Het Nieuwsblad, 28.08.2013.
Onder het thema ‘Het beste van Open Monumentendag’ kunt u zondag 8 september voor de 25ste keer tal van monumentale pareltjes bezoeken. Ook in de Rupelstreek worden voor deze feesteditie bezienswaardigheden opengesteld voor het publiek. (...)
In Aartselaar loopt bij de molen van 't Heiken een tentoonstelling van ‘Reus Molenaar’, die in 1980 verongelukte. Kinderen vanaf zes jaar kunnen er deelnemen aan de workshop ‘maak je eigen handpop’ (reservatie verplicht). Twee molenaars doen er het ganse proces ‘van graan tot brood’ uit de doeken. Wie graag fietst, kan deelnemen aan de ‘architectuurfietstocht’ waar u onder begeleiding van René Beyst, voorzitter van de heemkundige kring, langs de mooiste, oudste en interessantste huizen van Aartselaar trekt.

Marc Verlinden, "Gemeentehuis opent tijdens Open Monumentendag de deuren", Het Nieuwsblad, 05.09.2013.
Aartselaar - In Aartselaar stond de molen van 't Heiken en enkele particuliere woningen al op de lijst van locaties die nu zondag tijdens Open Monumentendag te bezoeken zijn. Als extra locatie wordt nu ook het gemeentehuis toegevoegd.
De Heimolen uit 1801 is nog de enige staakmolen in het zuiden van de provincie Antwerpen. Sinds een halve eeuw is de molen eigendom van de gemeente. De molen is nu aan restauratie toe en zal na zondag voor onbepaalde tijd niet meer te bezoeken zijn.
In de Heimolen zijn zondag ook nog enkele activiteiten gepland. Zo leggen twee molenaars de werking van de molen uit en kom je te weten hoe graan verandert in brood. In het molenkot kan je een filmpje en foto's bekijken van Reus Molenaar die begin jaren tachtig verongelukte.
Meer creatieve kinderen kunnen deelnemen aan de workshop 'Maak je eigen handpop' of kunnen er knippen, kleuren en plakken ze een molentje of een reusje hebben, dat je mee naar huis mag nemen.
Praktisch
Wanneer? Zondag 8 september
Waar? Molen 't Heiken: Reetsesteenweg z/n
Bezoek aan de molen met een gids doorlopend van 10 tot 18 uur.
'Twee molenaars vertellen', doorlopend van 10 tot 18 uur.
Reus Molenaar, doorlopend van 10 tot 18 uur.
Maak je eigen handpop of molentje. Uitsluitend na reservatie. Reserveren kan tot en met vrijdag 6 september via het nummer 03 877 28 75 of via mail
cultuur@ aartselaar.be. De workshops start om 14 uur en duurt ongeveer 3 uur. Geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar.

KMA, Aartselaar. Molenonvriendelijke inplanting in het landschap”, Gazet van Antwerpen, editie Noord, 26.09.2015, p. 39.
De houten standaardmolen uit 1801 op de Reetsesteenweg in Aartselaar staat volgens de vzw Levende Molens in een zeer molenonvriendelijk landschap. Rondom staan er huizen, zodat de molenwieken moeilijk wind kunnen vangen. Toch laat vrijwillige molenaar Marcel Heirman de Reetse molen, zoals de molen van Aartselaar wel eens wordt genoemd, nog twee keer per maand draaien. De molen werd tijdens de Eerste Wereldoorlog zwaar beschadigd, maar pas in 1958 buityen gebruik gesteld n a een blikseminslag. In 1978 en 2002 onderging dit uniek  houten industrieel erfgoed restauratiebeurten, totdat hij weer maalvaardig is.

BCOR, "Aartselaar. Heimolen wordt gerestaureerd", Het Laatste Nieuws, 07.03.2016.
De gemeente gaat de Heimolen laten restaureren. De totale kostprijs bedraagt een goede 38.000 euro. Een deel daarvan wordt wel gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. De Heimolen, in de volksmond nog steeds 'De Molen van 't Heiken' genoemd, is de enige overblijvende molen in het arrondissement ten zuiden van Antwerpen en is een belangrijk element in het lokale onroerend erfgoed. Het is een standaardmolen uit 1801 met gesloten voet om granen te malen.

Literatuur

Kaarten
Atlas der Buurtwegen van Aartselaar, ca. 1844
Topografische kaart van Vandermaelen, ca. 1850
Kadastrale kaart van P.C. Popp van Aartselaar, ca. 1855.

Werken
Herman Holemans, "Provincie Antwerpen - Volledig overzicht van bestaande & verdwenen wind- water- & rosmolens", Kinrooi, Studiekring "Ons Molenheem", 1986, p. 9.
G. Kockelberg, "Historische molenvermeldingen in en om Antwerpen. Een blik op de 1000-jarige geschiedenis der Antwerpse molens", Antwerpen, 1986, p. 137-139;
H. Holemans & P. Lemmens, "Molens van Klein-Brabant, Mechelen en de Rupelstreek", Nieuwkerken, 1987, p. 12-14;
Martina Bogaerts, "Paspoort van de molen van Aartselaar", Aartselaar, 1982;
"Aartselaar. Heimolen", in: Molenecho's, VI, 1978, p. 35-36, 61 en 68;
J. Wijckmans, "Restauratie molen Aartselaar bevestigt slechte inplanting", in: Molenecho's, XXVI, 1998, nr. 3, p. 125-126;
P. Van Stappen, "Jubilerende Heimolen van Aartselaar", in: Molenecho's, XXIX, 2001, nr. 4, p. 194-195;
L. D(enewet), "Vier Vlaamse moleninhuldigingen in het voorjaar 2002" (Rijkevorsel, Massemen, Aartselaar, Bocholt), in: Molenecho's, XXX, 2002, nr. 2, p. 81-82;
J. Van Overstraeten, "De molens te Aartselaar, Achel en Adegem", in: Toerisme, XXIII, 1944, p. 114-115;
F. Brouwers, "De toekomst van een verleden. Levende molens in de provincie Antwerpen", s.l., Levende Molens Werkgroep Kempen-Antwerpen, (1997);
P. Van Stappen, "Molen van Aartselaar: is er nog leven na de dood?" in: Natuur- en Stedenschoon, LXV, 1997, nr. 1, p. 30-31;
Flor Marivoet, "Twee windmolens gerestaureerd Tongerlo en Aartselaar: de 'Beddermolen' te Tongerlo", in: Toerisme Provincie Antwerpen, jg. 10, nr. 1 (15 april 1964), p. 5;
R. Hoeben, "[De Heidemolen te Aartselaar]. (Portret van een draaiende molen)." in: "Natuur- en Stedeschoon", jg. 50 (1989), nr. 1, p. 13-15, ill.;
H. Holemans, "Protest tegen de oprichting van de Heimolen te Aartselaar, anno 1772", in: "Ons Molenheem", 1988, nr. 2, 21-26, ill.;
H. Van Averbeke, "De Molen van 't Heiken te Aartselaar. (Portret van een draaiende molen)", in: Natuur- en Stedeschoon, jg. 54 (1985), nr. 2 (maart-april), p. 30-31, ill.;
"Korte nieuwsjes: Aartselaar", in: Levende Molens, jg. 2 (1979), nr. 18 (22 september), p. 238.
Willy Baeke, "De Heimolen van Aartselaar", in: Wilrica, Wilrijk, Kring voor Heemkunde VZW, jg. 30, 2008, nr. 4, p. 93; nr. 31, 2009, nr. 1, p. 93.
Herman Holemans, "Wind- en watermolens van de provincie Antwerpen. Kadastergegevens 1835-1990. Deel 1. Gemeenten A-G", Opwijk, Studiekring "Ons Molenheem", 2009, p. 11

Persberichten
WVL, "Gejaagd door de wind. Heimolen moet honderdduizend toeren per jaar halen voor subsidie" in: Het Nieuwsblad, 10.07.2002.
Luc Vandekerkhof, "Heimolen even gekortwiekt", in: Het Nieuwsblad, 02.10.2001.
"Nieuw tentoonstellingsseizoen Heimolen", in: Gazet van Antwerpen, 04.03.2008.
"Lekkende bus irriteert molenaar", in: Gazet van Antwerpen, 12.08.2008.
"Heimolen niet meer open voor grote publiek?", in: Gazet van Antwerpen, 11.01.2010.
Jef Wijckmans, "Onenigheid met gemeente leidt tot ontslag Paul Van Stappen. Molenaar geeft er de brui aan", in: Gazet van Antwerpen, 07.05.2010.
Jef Wijckmans, "Heimolen komt weer tot leven", in: Gazet van Antwerpen, 07.10.2010, p. 72.
NNH, "Van havenkranen tot Fort 4", in: Het Nieuwsblad, 11.09.2010.
Marc Verlinden, "Open Monumentendag. Vlaanderen stelt voor 25ste keer monumenten open", Het Nieuwsblad, 28.08.2013.
Marc Verlinden, "Gemeentehuis opent tijdens Open Monumentendag de deuren", Het Nieuwsblad, 05.09.2013.
KMA, Aartselaar. Molenonvriendelijke inplanting in het landschap”, Gazet van Antwerpen, editie Noord, 26.09.2015, p. 39.
BCOR, "Aartselaar. Heimolen wordt gerestaureerd", Het Laatste Nieuws, 07.03.2016.

Mailberichten
Bart Aertgeerts (Lier), 31.01.2011.
John Verpaalen (Roosendaal), 21.12.2014.


Laatst bijgewerkt: vrijdag 21 april 2017
Stuur uw teksten over deze molen Stuur een (nieuwe) foto van deze molen  

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in databasezoek op provincieStuur een e-mail over molen <?=$naam?>, <?=$plaats?>homevorige paginaNaar Verdwenen Molens