Molenzorg
Diepenbeek, Limburg
Naam

Rooiermolen
Royermolen

Ligging Ginderoverstraat 32
3590 Diepenbeek

op de Stiemer
kadasterperceel A179


toon op kaart
Geo positie 50.928886, 5.399552
Eigenaar Limacom n.v. (J. Willems)
Gebouwd Voor 1600 / voor 1775
Type Onderslag watermolen
Functie Koren- en oliemolen
Kenmerken Dwars op de waterloop, houten beschot boven het waterrrad
Gevlucht/Rad Houten onderslagrad
Inrichting Nog aanwezig: 1 steenkoppel
Toestand Maalvaardig beschermd
Bescherming M: monument, DSG: dorps- en stadsgezicht,
3 februari 1983
Molenaar De bewoners (los draaien)
Openingstijden Op aanvraag bij de bewoners (J. Willems, tel. 011-81 39 71, e-mail: jwillems@limacom.be) en op molendagen
Ten Bruggencatenummer 12730
<p>Rooiermolen<br />Royermolen</p>

Foto: Robert Van Ryckeghem, Koolkerke   

Beschrijving / geschiedenis

De Rooiermolen was een banmolen, eigendom van zowel de heerlijkheid Diepenbeek als de landcommanderij Alden Biesen. Deze onderslag-watermolen op de Stiemer werd voor 1600 gebouwd. De huidige gebouwen dateren uit de 18de eeuw: we zien ze aangeduid op de Ferrariskaart van ca. 1775. De molen maakte deel uit van een boerderij (thans gerenoveerd tot woning met bijgebouwen).

De Bestendige Deputatie van de provinice Limburg keurde op 26 april 1848 de vastgestelde pegelhoogte van 0,650 meter goed. De toenmalige eigenaar was notaris Jean Schoofs.

Eigenaars na 1840:
- voor 1844, eigenaar: Schoofs Jan, notaris te Diepenbeek
- 1851, eigenaar: Palmers Leonardus, molenaar te Diepenbeek
- 1876: de kinderen
- 1887, deling: Cuenen-Palmers Jan, landbouwer, later molenaar, te Diepenbeek
- 1894: de weduwe
- 1897, verkoop: Schoofs-Farcy Marie Eustacius, notaris te Diepenbeek
- 1919, verkoop: Palmers-Cuenen Leonard, molenaar te Diepenbeek
- 1947: de weduwe en kinderen
- 1948, deling: Palmers Renier, Catharina en Victorina, landbouwers te Diepenbeek
- 2000, eigenaar: Limacom nv (J. Willems)

De laatste beroepsmolenaars waren leden van de familie Palmers.

In 1983 werd de molen beschermd als monument en samen met zijn omgeving als dorpsgezicht. De huidige eigenaars-bewoners lieten de molen rond 2000 maalvaardig herstellen. Het molentechnisch werk werd uitgevoerd door Adriaens Molenbouw bv uit Weert (NL). Tijdens de uitvoering van het werk voerde deze firma uitgebreide waterpassingen uit en werd de beschikbare hoeveelheid water onderzocht. Nadat deze informatie beschikbaar was, werden voorstellen gedaan om een betere werking van de molen te bewerkstelligen:
- De wateras werd ca. 35 cm hoger gelegd;
- De maalstoel binnen in het gebouw werd ca. 35 cm omhoog gebracht;
- Ook werd gekozen voor een koppel maalstenen met een kleinere diameter (10 cm kleiner dan voorheen). Hierdoor is minder water nodig om te kunnen malen. De Stiemerbeek kreeg zijn oude bedding terug, zodat het rad weer aangedreven kan worden.

In 2013 werden onderhoudswerken uitgevoerd aan de loopbrug, het rad en de maalinstallatie. Ook de oeverversteviging werd vernieuwd. De werken werden gesubsidieerd met een onderhoudspremie van 40 %, daar de molen niet regelmatig maalt.

Lieven DENEWET & Heman HOLEMANS

<p>Rooiermolen<br />Royermolen</p>

Foto: Rob Simons, Sint-Huibrechts-Lille

<p>Rooiermolen<br />Royermolen</p>

Foto: Rob Simons, Sint-Huibrechts-Lille

<p>Rooiermolen<br />Royermolen</p>

Foto: Fran?ois Gijsbrechts, Linkhout, 14.09.2006

<p>Rooiermolen<br />Royermolen</p>

Foto: Fran?ois Gijsbrechts, Linkhout, 14.09.2006

<p>Rooiermolen<br />Royermolen</p>

Prentkaart Nels. Verzameling Ons Molenheem

Literatuur

Armand Mesotten, "De mooiste watermolen van Vlaanderen staat in Diepenbeek: De Royermolen", in: Alvermenneke, jg. 38, 2017, nr. 4, p. 65-69.
Lieven Denewet, "Inventaris van de Limburgse watermolens met hun pegelhoogtes (1846-1849)", Molenecho's, 39, 2011, nr. 2.
Herman Holemans & Werner Smet, "Limburgse watermolens. Kadastergegevens: 1844-1980", Kinrooi, Studiekring Ons Molenheem, 1985. 
Bert Van Doorslaer, "Met de stroom mee of tegen de wind in? Molens in Limburg", Borgloon/Rijkel, Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed, 1996.

Mailberichten
- 17.02.2014.
- Aimé Smeyers, 05.01.2018.


Laatst bijgewerkt: zondag 23 juni 2019
Stuur uw teksten over deze molen Stuur een (nieuwe) foto van deze molen  

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in databasezoek op provincieStuur een e-mail over molen <p>Rooiermolen<br />Royermolen</p>, Diepenbeekhomevorige paginaNaar Verdwenen Molens