Molenzorg
Brecht, Antwerpen
<p>Stenen Molen<br />Molen Bounke-Bounke</p>
Foto: Ton Gijsbrachts, 08.07.2016.
Naam

Stenen Molen
Molen Bounke-Bounke

Ligging Molenstraat 21
2960 Brecht

kadasterperceel C695c


toon op kaart
Geo positie 51.346760, 4.635700
Eigenaar Gie Verbunt, Brecht
Gebouwd 1842
Type Stenen bergmolen
Functie Korenmolen
Kenmerken Vroeger ook schorsmolen. Kettingkruier (met kettingrad onder de kap)
Gevlucht/Rad Verwijderd; was gelast, 25 m (Derckx-Wessem, nrs. 930-931, 2001)
Inrichting Voor de brand: 2 steenkoppels, buil en haverpletter, koppel mosterdstenen
Toestand Rond nog zonder mechanisme, beneden ingericht als brasserie en bed and breakfast
Bescherming M: monument, L: landschap,
24.05.1977
Molenaar Na de restauratie
Openingstijden Als brasserie (gelijkvloers), open dinsdag t.e.m. zondag vanaf 11 u 30 (tel. 03 430 57 54, info@desteenenmolen.be)
Internet bron

Stenen Molen
Molen Bounke-Bounke

Beschrijving / geschiedenis

De Stenen Molen of Molen Bounke Bounke is een stenen koren- en schorswindmolen die in 1842 werd opgericht in de Molenstraat, de steenweg naar Schoten en Brasschaat. Oprichter was molenaar Joannes Franciscus Spuryt. Hij had daartoe op 4 april 1842 de grond gekocht van de familie Vochten.  Een versje in de (nu verdwenen) koningsspil herinnerde aan deze gebeurtenis: "Verzonnen, begonnen en voleynd / eer 't laatste half jaer / 1842 / was teneynd".

Opeenvolgende eigenaars:
- 04.04.1842, verkoop: (van de grond) door a) Vochten Leonardus Cornelius, eigenaar te Brecht en b) zijn zus Vochten Catherine, eigenares te Brecht (onderhandse akte)
- 1844, opbouw: Spruyt-Anthonissen Joannes Franciscus, molenaar te Brecht ("construction d'un moulin")
- 23.07.1861, deling: de weduwe en de kinderen (overlijden van Jan Frans Spruyt)
- later, erfenis: de kinderen (overlijden van de weduwe Anthonissen van Jan Frans Spruyt)
- 16.10.1866, verkoop: a) Spruyt Louis, molenaar te Brecht en b) Van Aken Ivon Jean, molenaar te Antwerpen (notarissen Theunis en Keysers)
- 27.02.1875, gift: a) Spruyt Louis, de erfgenamen en b) Van Aken Ivon Jean, molenaar te Brecht (overlijden van Louis Spruyt)
- 10.11.1875, verkoop: Van Aken (later gehuwd met Jordens) Ivon Jean, molenaar te Brecht (notaris Keysers)
- 26.05.1905, gift: Van Aken-Van Aerde Louis Jean, molenaar te Brecht (notaris Vazn Olmen - graan- en schorswindmolen)
- 26.08.1957, erfenis: en de kinderen (overlijden van vrouw Van Aerde)
- 16.04.1958, erfenis: de kinderen (overlijden van Louis  Van Aken)
- 12.01.1976, verkoop: Breës-Daniels Leo Theresia, handelaar te Brecht (notaris De Sadeleer - feestzaal)
- 21.02.1979, verkoop: Petit-Vosters Ronald Eduard Pierre, bediende te Ekeren
- na 1992, verkoop: een bakker
- 1998, verkoop: Rochtus Luc, notaris te Antwerpen
- 2012, verkoop: Verbunt Gie, Brecht

De molen bezat twee koppels maalstenen en een schorssteen. In de 19de en begin 20ste eeuw kende de Kempense grensstreek verscheidene kleine leerlooierijen. Voor het schorsmalen werd eikenschors gebruikt. Op de steenzolder ging de schors in een koker, vandaar viel zij langs een schuif naar de schorsmolen op de eerste verdieping. De "schorskrabber"- een persoon - zat op de kuip van de schorsmolen en zorgde door het "krabben" voor feilloos lopen van de schors. Op het gelijkvloers werd de gemalen schors, die als tabak aan elkaar bleef hangen, in grote balen afgetrokken. De gemalen eikenschos werd "run" genoemd, uit de fijne vezels kwam de "taan" makkelijk los, die dan door het verzuren de huiden looiden. Uitgedroogde "run", na het verwijderen van de huiden, is afval. Hij diende tot brandstof, strooisel in de stal of werd eenvoudig weggegooid. Nadien kwam in de Kempen bij gebreik aan eiken schors, uitheemse in gebruik. Mettertijd werd het schorsmalen voorbijgestreefd door een extract. Zoals zoveel, zijn ook de leerlooieren verdwenen. Schorsmalen veroorzaakte veel vuil stof. Evenwel licht, gezond stof in vegelijking met het sof van graanmalen. Toen het schorsmalen in Brecht ten einde liep werden de stenen gebruikt om lijnkoeken te malen. Op de plaats van de koker kwam een koekbreker en verder kon hetzelfde materiaal dienst doen.

In 1936 voeden de gebroeders Goris herstellingen uit. Hierbij werd een nieuwe geklinknagelde roede geleverd door Verhaeghe uit Ruddervoorde voor 11.000 frank. In 1942 werd de molen zwaar beschadigd door beschietingen; in 1948 werd hij hersteld met financiële steun van de gemeente. In 1953 werd de molen stilgelegd door de laatste molenaar Louis Van Aken, die in 1958 overleed. De kinderen Van Aken herstelden de molen met eigen middelen en verhuurden deze in 1960. De huurder richtte in de molen een bar in, "Bounke-Bounke" genaamd. Vandaar de huidige naam. In 1968 was de molen reeds in erbarmelijke staat: een roede was verwijderd en het binnenraderwerk gesloopt.

In 1975 werd de molen te koop gesteld. De gemeente Wilrijk toonde belangstelling, maar de gemeente Brecht - zelf niet bij machte de molen aan te kopen - vond het spijtig dat de molen zou verdwijnen. Ze wendde zich tot het toenmalige Ministerie van Nederlandse Cultuur voor de bescherming van de molen en zijn omgeving als monument en als landschap (24.05.1977).
In 1979 werd de molen verkocht aan een traiteursbedrijf (eigendom van Ronald Petit-Vorsters) uit Brasschaat. Zijn aanvraag tot restauratie en de inrichting van een feestzaal werd geweigerd. De volgende eigenaar, een bakker, slaagde ook niet in zijn opzet. In die periode deed ook de gemeente Brecht vergeefse pogingen tot aankoop.

Na de verkoop in 1998 aan notaris Luc Rochtus uit Antwerpen, werd de molen in 2001 gerestaureerd. Het molenbouwkundig werk werd uitgevoerd door Molenbouw De Jongh bv uit Veldhoven (NL), met o.m. Joris van Iersel. De gelaste roeden werden vervaardigd door Derckx uit Wessem (NL) en zijn 25 meter lang. Er werd tevens een ambachtelijke mosterdmolen ingebouwd, die door de wind kan worden aangedreven. Naast de molen werd, naar authentiek ontwerp, een met hout gestookte lemen oven opgericht. Deze kreeg later een woonfunctie.
Deze beschermde molen is één van de vijf overgebleven kettingkruiers in ons land en de laatste in de provincie Antwerpen.

De eerste vrijwillige molenaar na de restauratie in 2001 was Luc Van Camp uit Boom. Tot in 2010 werd de molen bemalen door het echtpaar Jef Verbraeken en Leen Roelen uit Rijkevorsel. De molen was op zondag, van 13 tot 17 uur toegankelijk. Beneden was er gelegenheid iets te drinken. Spijtig genoeg werd de windvang ernstig verstoord door de recente bouw van een nieuwe villa pal achter de molen, net buiten het "beschermde landschap"...

Dinsdagochtend 15 juni 2010 is de molen geheel uitgebrand.
Het vuur ontstond door brandstichting op de benedenverdieping (volgens het rapport van de branddeskundige). Naar de daders wordt thans nog gezocht Sinds 2007 was beneden restaurant-brasserie De Stenen Molen gevestigd, met de uitbaters Adelmar Smet en Pascal Lejoly. De zaak was de avond voordien tot rond 22 uur geopend. De brandweer van Brecht werd om 4 u. 56 opgeroepen. Bij hun aankomst sloegen de vlammen al meters boven de kap uit. Op de luizolder was pas nog een grote graanvoorraad ingeslagen. Met de hoogwerker van de brandweer ging molenbouwer John de Jongh uit Oerle (Veldhoven, NL) dezelfde morgen nog naar boven om de kap zo goed mogelijk vast te zetten aangezien het kruiwerk totaal verbrand was.
Diezelfde molenbouwer had in 2001 het molentechnisch werk uitgevoerd en de Stenen Molen weer maalvaardig gemaakt.

Na de brand keek je vanaf de begane grond zo naar boven. Alle vloerdelen zijn weg en alleen enkele zware moerbalken met het koppel stenen lagen nog op z'n plaats. Het koppel mosterdstenen was naar beneden gekomen. De koning en spoorwiel hingen nog op hun plaats. Het muurwerk vertoont bovenaan enkele scheuren van het vuur en het blussen.
Enkele dagen na de ongelukkige brand zaten al de nodige instanties rond de tafel. De molen zou gerestaureerd worden. Vooreerst werd gezorgd voor de zo spoedig mogelijke stabilisatie van de constructie en de veiligheid ter plekke.

De reeds vernoemde molenbouwer De Jongh onttakelde de molen volledig op 25 juni 2010 en legde alle onderdelen rondom de molen neer. Hij plaatste ook al een noodkap, afkomstig van de stellingmolen van Best (NL) die zopas volledig hersteld werd.
Van het houtwerk blijft echt niets bruikbaars meer over.
De molenas met het bovenwiel en de vang, de koning en het spoorwiel, de gehele kap en de kruivloer zijn als totaal verloren te beschouwen. Van de kruisarmen van het bovenwiel was zeker 5 cm weggebrand. De gietijzeren insteekkop heeft ook wat geleden, maar is waarschijnlijk nog wel bruikbaar aangezien deze in het hout van de as zat. De roeden zijn rondom de askop wat aangebrand (enkele hekscheden waren weggebrand) maar zullen waarschijnlijk nog wel bruikbaar zijn. Verder onderzoek zal dit alles uit moeten wijzen. De rompopeningen werden afgesloten.
De eigenaar besloot de molen opnieuw maalvaardig te herstellen. In eerste instantie zou de gelagzaal op de benedenverdieping opnieuw gebruiksklaar gemaakt worden.

In 2012 kocht Gie Verbunt (CEO van Izen in Lille) de molenromp aan, met het doel hem opnieuw als windmolen te herstellen. Op 10 juli 2016 werd het gelijkvloers geopend als brasserie en een bed&brekakfast met 4 gastenkamers. De eerste verdieping is ingericht als feestzaal voor familiefeestjes, vergaderingen op opleidingen. Het molenaarshuisje, waarvan het dak is belegd met zonnepanelen, is omgebouwd tot een positieve energiewoning.

Lieven DENEWET & Herman HOLEMANS

<p>Stenen Molen<br />Molen Bounke-Bounke</p>

Foto: Donald Vandenbulcke, Staden, 04.08.2008

<p>Stenen Molen<br />Molen Bounke-Bounke</p>

Foto: Tijl Vereenooghe, 08.03.2008

<p>Stenen Molen<br />Molen Bounke-Bounke</p>

Het koppel mosterdstenen. Foto Lieven Denewet

<p>Stenen Molen<br />Molen Bounke-Bounke</p>

Foto Frank Janssens, 1976

<p>Stenen Molen<br />Molen Bounke-Bounke</p>

Verzameling Ons Molenheem

Bijlagen

Jaarlijks aantal asomwentelingen
2003: 35.239
2011:         0

FSE, "Molenaar kraakt molen", De Standaard, 14.03.2003.
Brecht - Molenaar Luc Van Camp zit vrijwillig opgesloten in zijn eigen molen. Hij heeft het gebouw aan de Molenstraat in Brecht-centrum gekraakt. Reden: de eigenaar, een Antwerpse notaris, heeft hem de toegang tot de molen ontzegd.
,,Toen ik hier aankwam, stond de eigenaar mij op te wachten en mocht ik niet meer binnen. Na een hevige woordenwisseling is ieder op zijn beurt naar de politie getrokken om klacht neer te leggen wegens smaad, eerroof en nog enkele andere zaken. Ik ben dan terug naar de molen gegaan om hem te kraken. Nu woon ik in het molenhuis en zal niet vertrekken zonder officieel uitwijzingsbevel. Mijn vrienden zorgen voor voedsel en drank. Ik heb de molen bewust gekraakt om de eigenaar te verplichten een wettelijke administratieve procedure bij de vrederechter te volgen.''
Waarom Van Camp plots uit de molen moest, is hem niet duidelijk. ,,Ik mag zelfs niet weten of de molen verkocht is. Als de notaris hem wil verkopen, ben ik de eerste om een ernstig bod te doen.''
De relatie tussen Van Camp en de eigenaar is danig verstoord. ,,De notaris is al anderhalf jaar bezig verdachtmakingen over mij de wereld in te sturen. Ik zou er voor gezorgd hebben dat er bij de restauratiewerken een en ander is fout gelopen. Ik heb de werken wel anderhalf jaar gratis opgevolgd, maar daar hoor je geen goed woord over. Bovendien gaan er geruchten dat de eigenaar een andere uitbater achter de hand heeft.'' De notaris bleek onbereikbaar voor commentaar.

KM, "Brecht. Het verhaal van de stenen molen", in: flapuit.be, 16.01.2008.
Vanaf eind 2007 is er in Brecht een nieuw boek te koop met als titel "Brecht - Het verhaal van onze stenen molen". Auteur August Van Minnebruggen, die al talrijke historische bijdragen over de gemeente Brecht heeft
geschreven, heeft een diepgaand geschiedkundig
onderzoek gedaan naar de stenen molen (1842-2007) en heeft de geschiedenis definitief voor de volgende generaties bewaard.
Zowel de wederopbouw en de restauratie door notaris Luc Rochtus als de historische bijdrage van de heer Van Minnebruggen zorgen er voor dat de stenen molen één van die waardevolle en gekoesterde parels van het rijke Brechtse erfgoed blijft. Het boek telt 68 pagina's met talrijke illustraties. Het is ingedeeld in 4 grote hoofdstukken:
- Oude molens in Brecht;
- Molenaar Jan Frans Spruyt, bouwer van de stenen
molen;
- Onze stenen molen (van windmolen, dancing 1968,
monument 1977, naar molenruïne);
- Renovatie;
- Addendum: Familie Spruyt in Brecht.
Het boek is te koop voor 10 euro bij volgende adressen:
- De Stenen Molen, Molenstraat 21 in Brecht;
- Dagbladhandel Plus, Biest 8 in Brecht;
- Dagbladhandel Xtra, Gemeenteplaats 19 in Brecht;
- Gemeentehuis (informatiedienst), Gemeentepark 1 in Brecht

Persbericht. Jan Vorsselmans, "Malen en eten in Stenen Molen", in: Gazet van Antwerpen, 05.12.2007.
Het gemeentebestuur beschouwt Gust Van Minnebruggen als dé geschiedschrijver van Brecht-centrum, want hij kreeg eerder al de opdracht om het verleden van het gemeentepark, het domein Couvreur en van de OCMW-boerderij Het Sluisken uit te pluizen en in brochurevorm te gieten.
En nu kreeg hij heemkundige van eigenaar Luc Rochtus de kans om in het verleden van de Stenen Molen te grasduinen. "Het begon met een zekere Jan Frans Spruyt, die in 1842 de eerste vrije molen in de streek liet bouwen. Dat was ongewoon, want hij ging daarmee de concurrentie aan met burgemeester Jozef Frans Keysers, die twee banmolens bezat. Wat wil zeggen dat de pachters verplicht waren daar hun graan te laten malen", weet de auteur.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de molen zwaar getroffen. Meteen het begin van een 55-jarige doodsstrijd. "Eind jaren zestig, begin jaren zeventig deed het monument dienst als dancing onder de benaming ‘Bounke Bounke', maar voor het overige leek niemand zich te bekommeren om het lot van dit stukje industrieel erfgoed. Ook de gemeente Brecht niet, want die beriep zich op haar krappe financiële toestand om de aankoop af te wijzen", herinnert Van Minnebruggen zich levendig.
Het tij begon te keren toen notaris Luc Rochtus uit Antwerpen in 1998 de molen aankocht. Daarop volgde een grondige restauratie waarbij de molen niet alleen opnieuw maalvaardig werd gemaakt, maar tevens werd uitgebouwd als taverne-restaurant.
De huidige uitbaters zijn Pascal Lejoly en Adelman Smet. Molenaar Jef Verbraeken uit Rijkevorsel laat de wieken elke zondagnamiddag draaien.
De twee uitbaters geloven in hun horecaproject. "We opteren voor een traditionele Frans-Belgische keuken met een goede verhouding prijs-kwaliteit. In de zomer mikken we op de recreatieve fietsers, die hier gezellig kunnen verpozen.
"Brecht. Het verhaal van onze stenen molen" door Gust Van Minnebruggen, Antwerpen, uitgeverij TYR, 67 blz. 10 euro. Te verkrijgen in de Stenen Molen, Molenstraat 21, in de dagbladhandels aan de Biest en de Gemeenteplaats en in het gemeentehuis.

Persbericht. "16 miljoen voor Bounke-Bounke", in: Gazet van Antwerpen, 13.07.2001.
Een kraan plaatst de kap op de windmolen in Brecht. Het einde van de restauratie van de Bounke-Bounke - zo wordt de stenen molen in de volksmond nog altijd genoemd - komt in zicht. Eind augustus gaat de molen open voor het publiek. De restauratie van deze 'toeristisch-educatieve attractie' begon in september 2000. De kosten bedragen zowat zestien miljoen frank. Tachtig procent van het bedrag wordt gesubsidieerd.
Felle brand vernielt Stenen Molen in Brecht

Persbericht. Boris Rousseeuw, "Felle brand vernielt Stenen Molen in Brecht", Gazet van Antwerpen, 15.06.2010
08:41 De Stenen Molen in de Molenstraat in Brecht is vanmorgen vroeg door brand vernield.
De brandweer van Brecht werd vier minuten voor vijf uur opgeroepen. Bij aankomst stond de hele molen in brand. Door de schouwstructuur van de molen en het kurkdroge houtwerk had het vuur vrij spel. Het restaurant op de benedenverdieping en de molenstructuur gingen verloren.
Wel kon de brandweer de centrale as behouden waarop de wieken rusten. Nader onderzoek moet nu uitwijzen of die wieken nog stabiel zijn. Het bijgebouw van de molen en de dichtbij liggende buurwoningen werden niet beschadigd.
De molen uit 1842 werd in de Tweede Wereldoorlog zwaar beschadigd en stond jarenlang leeg. In 1998 kocht een notaris uit Antwerpen hem aan en startte de restauratie. In 2007 opende in het gebouw restaurant "De Stenen Molen" de deuren. De toegesnelde uitbaters Pascal Lejoly en Adelman Smet waren dinsdagochtend te aangeslagen om te reageren.
Wel staat vast dat de molen maandagavond tot 22 u open geweest is en dat toen niemand iets opgemerkt heeft. Volgens de brandweer is de brand op de benedenverdieping ontstaan.

Marnik Aerts, "Stenen Molen in Brecht in de as gelegd", deredactie.be, 15.06.2010
di 15/06/2010 - 07:43 In het centrum van Brecht heeft een brand gewoed in de beschermde Stenen Molen. De brand ontstond rond 5 uur en toen de brandweer ter plaatse was, sloegen de vlammen al metershoog door het dak. De molen was enkele jaren geleden nog grondig gerenoveerd. De oorzaak van de brand is niet bekend.
 
Stefaan Ledeganck & Luc Van Bakel, "Burgemeester sluit niet uit dat brand werd aangestoken. Brasserie in molen gaat in vlammen op", in: Het Nieuwsblad, 16.06.2010.
De historische molen brandde volledig uit. Foto: Vanderjeugd Emanuel
Brecht - De Stenen Molen in Brecht is door een brand helemaal verwoest. Van de brasserie die in de historische molen gevestigd was, blijft alleen een ruïne over.
De historische molen in de Molenstraat brandde gisterochtend als een toorts. Buurtbewoners zagen de vlammen metershoog boven het dak van de molen uitkomen. 'Toen we rond 5uur ter plaatse kwamen, sloegen de vlammen al uit de ramen en uit het dak', zegt brandweersergeant Luc Fransen. 'Binnenin de molen is alles van hout. Door het schouweffect dat de molen creëert, heeft het vuur zich razendsnel verspreid.'
De houten plafonds, trappen en balken van de molen gingen in vlammen op. Al snel was duidelijk dat de brandweer niet anders kon dan het hele binnenwerk te laten uitbranden. 'Binnenin is alles weg. Als je nu beneden in de molen staat, kun je de hemel zien', zucht burgemeester Luc Aerts. De brandweer moest nog de hele ochtend nablussen. Het vuur bleef immers smeulen in de dikke houten balken, waardoor het gevaar bestond dat de brand opnieuw zou opflakkeren. Een expert kwam rond de middag de stabiliteit van de molen inspecteren.
'In de bakstenen muren waren door de hitte enkele scheuren ontstaan', zegt sergeant Fransen. 'Vooral de wieken en de houten constructie bovenop de molen zaten los. Met spanriemen hebben we de bovenconstructie tijdelijk gestabiliseerd en de wieken hebben we met kettingen verankerd.'
Gerestaureerd
De Stenen Molen werd nog geen tien jaar geleden helemaal gerestaureerd. De Nederlandse restaurateur die toen de werken uitvoerde, zal in de loop van volgende week de dakconstructie en de wieken verwijderen. 'We hopen dat de eigenaar de molen opnieuw zal laten herstellen', zegt burgemeester Aerts. 'De Stenen Molen is een beschermd monument. Het feit dat hij is afgebrand, betekent een verarming van ons gemeentelijk erfgoed.'
Over de oorzaak van de brand is voorlopig weinig bekend. Eerst werd gedacht aan een kortsluiting, maar het verslag van de brandexpert zou dat tegenspreken. 'Er zijn indicaties die erop wijzen dat het om brandstichting zou kunnen gaan', zegt burgemeester Aerts voorzichtig. Het Antwerpse parket wil in het belang van het onderzoek niets kwijt over de oorzaak. In de molen was sinds enkele jaren een bloeiende brasserie gevestigd. Daarvan blijft zo goed als niets over. De uitbaters waren gisteren niet bereikbaar voor commentaar.

Johan Resseler, "Toerisme Brecht reageert. 'Zware slag voor molenerfgoed', in: Het Nieuwsblad, 16.06.2010.
Brecht - Ook bij Toerisme Brecht is de verslagenheid groot. Johan Resseler, hoofd van de dienst Toerisme, zegt mee te leven met de uitbaters. 'Voor hen is het een mokerslag. Ze zijn een goed draaiende zaak kwijt. Ook voor het toerisme in de gemeente is de brand een klap. Elke zondag werkte de molen en werd er graan gemalen. Daarnaast was er een horecazaak gevestigd, waarmee we samenwerkten. De Stenen Molen maakte deel uit van onze gastronomische huifkartochten. Het is ook een zware slag voor het molenerfgoed in Vlaanderen. De molen is een kettingkruier waarbij de kap met een ketting ronddraait. Het is een uniek exemplaar want in Vlaanderen zijn er nog maar drie molens van dat type. De molen is bovendien een geklasseerd monument. De vraag is of hij ooit wel weer gerestaureerd wordt. Het binnenwerk met zijn tandwielen en katrollen was enig in zijn soort.'

Neel Vermeiren, "Grote verslagenheid na brand in Stenen Molen", in: Het Nieuwsblad, 16.06.2010.
De Stenen Molen na de brand. Neel Vermeiren
Brecht - De Stenen Molen, een geklasseerd gebouw, is dinsdagmorgen helemaal uitgebrand. Alleen de molenromp en de wieken blijven nog over.
De brand werd dinsdagmorgen rond 5 uur opgemerkt. Al vlug sloegen de vlammen uit het gebouw. De molen herbergde een horecazaak en het volledige raderwerk van een kettingkruier. Elke zondag werd hier nog graan gemalen. Scholen en verenigingen bezochten het gebouw en iedereen stond in bewondering voor de prachtig gerestaureerde binneninstallatie. Of de bovenkruier en wieken kunnen blijven staan, moeten veiligheidsmensen nog uitmaken. Het levenswerk van eigenaar, horeca-uitbaters en de molenaar is verloren. Er heerst grote verslagenheid in Brecht.

Neel Vermeiren, "Een van de drie overgebleven bovenkruiers. Stenen molen had grote historische waarde", Het Nieuwsblad, 17.05.2010.
De Stenen Molen is een kettingkruier. Toerisme Brecht
Brecht - De Stenen Molen, die dinsdagmorgen volledig uitbrandde, heeft een grote historische waarde. Hij was een van de drie overgebleven bovenkruiers of kettingkruiers in Vlaanderen.
De Stenen Molen werd gebouwd in 1842. Dat gebeurde door Jan Frans Spruyt. Dat zorgde voor commotie in het dorp en een conflict met de burgemeester. Die had immers zelf enkele molens in beheer en wilde niet dat er een concurrent bij kwam. Tijdens de Tweede Wereldoorlog raakte hij zwaar beschadigd en het duurde tot 1960 voor het gebouw een nieuwe bestemming kreeg als discotheek 'Bounke-Bounke'. Einde jaren '60 was de molen erg bekend in het Brechtse uitgangsleven. In 1997 kwam het intussen beschermde monument in handen van notaris Luc Rochtus. De molen was toen volledig vervallen.
Prachtige restauratie
Notaris Rochtus liet het gebouw prachtig renoveren. De Nederlandse restaurateur zorgde voor het originele binnenraderwerk met tandwielen en katrollen. Er werd ook een horecazaak ingericht. Sinds de huidige uitbaters erin zaten, was brasserie De Stenen Molen een bloeiende zaak. Extra bijzonder was dat de molen geregeld nog gebruikt werd.
Graan malen
Op de bovenverdieping werd pas geleden nog een grote graanvoorraad ingeslagen. Regelmatig werd op zondag gedemonstreerd met het malen van het graan. De Stenen Molen was daarmee een van de laatste drie overgebleven kettingkruiers in heel Vlaanderen en de enige in de provincie Antwerpen. Gust Van Minnebruggen schreef drie jaar geleden een boek over de geschiedenis van de molen.

Leonard Muylle, "Molenaar Jef Verbraeken treurt om verlies van zijn molen. 'Dit is zoals een kind verliezen'", Het Nieuwsblad, 17.06.2010.
Jef Verbraeken voor de verwoeste molen die hij jaren draaiende hield. Foto Vanderjeugd Emanuel
Brecht - Molenaar Jef Verbraeken zag zijn tweede thuis dinsdagochtend in de vlammen opgaan. De negentiende eeuwse Brechtse windmolen moet volledig gerestaureerd worden na de verwoestende brand. 'De molen was als een kind voor mij. Dit is een catastrofe', zegt Jef.
'Ik hoef je niet te vertellen hoe ik me voelde toen ik het nieuws vernam,' zegt Jef (56). 'Die molen was niet zomaar een hobby, het was mijn passie. Het is een catastrofe, een regelrechte ramp.'
Molenaarskoppel
Jef werkt als leraar in Hoogstraten, maar neemt zijn halftijdse molenaarsbestaan heel ernstig. Ook zijn vrouw is vol lof over de job. 'Bijna tien jaar geleden heb ik mijn molenaarsdiploma gehaald, na een anderhalf jaar durende cursus,' zegt hij. 'Mijn vrouw heeft vroeger in de schaduw van de molen in Rijkevorsel gewoond. Zij was altijd al gefascineerd door windmolens en is dan ook aan een cursus voor molenaar begonnen. Ik was geïnteresseerd in de kracht van de natuur en wat je ermee kunt uitrichten. Ik vond een windmolen daar een heel mooi voorbeeld van. Daarom ben ik mijn vrouw gevolgd. Sinds 2000 zijn we het enige molenaarskoppel in Vlaanderen.'
Zeldzame molen
Jef levert al jaren het meel aan een bakker in de Voorkempen. Daarnaast houdt hij zich bezig met de bescherming van het Vlaamse molenbestand. 'Samen met bijna vierhonderd collega's en de leden van de vereniging Levende Molens houd ik de overblijvende molens draaiende,' zegt hij. 'Er zijn meer molens in Vlaanderen dan je zou denken, al hebben we bij deze brand een heel zeldzaam type verloren. Nu is er nog maar één zogenaamde kettingkruier over in Vlaanderen.'
Einde carrière
Op de vraag wat Jef nu gaat doen, nu zijn molen tot een bouwval is herleid, blijft het even akelig stil. 'Ik heb nog geen idee wat me te doen staat', zegt Jef zuchtend.
'De brand was een klap in mijn gezicht. Ik werk al een hele tijd als molenaar in Brecht en heb nooit een andere molen gekend. Die molen was als een kind voor mij. Ik kan het op dit moment niet opbrengen om doodleuk in een andere molen te werken. Als ik eerlijk ben, vrees ik dat mijn molenaarscarrière erop zit. Ik heb er gewoon geen zin meer in om elders te beginnen. Dat kan ik niet over mijn hart krijgen. Tegen dat mijn molen gerestaureerd is, ben ik zestig jaar. Dat lijkt me te oud om in een molen te staan', besluit hij triestig.

Alain Denissen, "Molen Brecht: uitbaters kondigen stopzetting aan", in: Gazet van Antwerpen, 18.06.2010.
Volgende week worden de wieken van de uitgebrande molen van Brecht gehaald. Dat zegt de Brechtse brandweercommandant Guy Van Bavel na overleg met de eigenaar van de molen.
"Er is geen onmiddellijk gevaar, omdat we de wieken aan de grond vastgezet hebben en de as waar ze op rusten verankerd hebben met een kabel. Maar het is veiliger ze te demonteren, en bij de latere heropbouw moeten ze er toch af."
Na de wieken worden ook de loodzware molenstenen verwijderd. "Die zullen naar beneden getakeld moeten worden. Ook daar is er geen onmiddellijk gevaar, omdat de vliering waar ze op liggen, nog stevig is. Maar op termijn wordt dat toch een risico", verklaart de commandant.
De uitbaters van het restaurant in de molen kondigen ondertussen in een uitgehangen brief de noodgedwongen stopzetting van hun zaak aan. Omdat alle gegevens over reservaties en voorschotten verloren gegaan zijn, vragen ze alle klanten die al geboekt hadden, zelf contact met hen op te nemen.

Neel Vermeiren, "Wieken en molenstenen van Stenen Molen worden verwijderd", Het Nieuwsblad, 21.06.2010.
De wieken worden verwijderd
Brecht - De Stenen Molen, getroffen door een hevige brand vorige week dinsdag, wordt verder ontmanteld. Om veiligheidsredenen worden de wieken weggehaald.
Na overleg tussen de Brechtse brandweercommandant Guy Van Bavel en de eigenaar van de molen werd beslist de molenwieken weg te halen. Er is wel geel onmiddellijk gevaar omdat de wieken en as verankerd werden na de brand, maar het is toch veiliger om ze te demonteren. Voor een mogelijke heropbouw moeten we toch verwijderd worden.
Molenstenen
De Stenen Molen telt twee paar molenstenen zodat twee soorten graan gelijktijdig konden gemalen worden. Ook die zware molenstenen worden weggehaald. Ze liggen nu nog wel op de stevige vliering maar op lagere termijn zouden ze toch een risico kunnen inhouden.
Brief
In een brief die uit gehangen werd, kondigen de uitbaters van de horecazaak aan dat ze noodgedwongen hun zaak moeten stopzetten. Alle gegevens over de reservaties zijn verbrand.

Boris Rousseeuw, "Wieken en molenstenen moeten weg", Gazet van Antwerpen, 17.06.2010.
Volgende week worden de wieken van de uitgebrande molen van Brecht gehaald. Dat zegt de Brechtse brandweercommandant Guy Van Bavel na overleg met de eigenaar van de molen.
"Er is geen onmiddellijk gevaar, omdat we de wieken aan de grond vastgezet hebben en de as waar ze op rusten verankerd hebben met een kabel. Maar het is veiliger ze te demonteren, en bij de latere heropbouw moeten ze er toch af."
Na de wieken worden ook de loodzware molenstenen verwijderd. "Die zullen naar beneden getakeld moeten worden. Ook daar is er geen onmiddellijk gevaar, omdat de vliering waar ze op liggen, nog stevig is. Maar op termijn wordt dat toch een risico", verklaart de commandant.
De uitbaters van het restaurant in de molen kondigen ondertussen in een uitgehangen brief de noodgedwongen stopzetting van hun zaak aan. Omdat alle gegevens over reservaties en voorschotten verloren gegaan zijn, vragen ze alle klanten die al geboekt hadden, zelf contact met hen op te nemen.

Bericht van de uitbaters van de brasserie
Bron: www.destenenmolen.be
Beste klanten, vrienden en inwoners van Brecht,
zoals u mogelijk vernomen hebt, werd de Stenen Molen getroffen door een zware brand. Niet alleen de infrastructuur van onze brasserie, maar ook het ganse mechanisme van dit monument gingen hierbij verloren... Met pijn in het hart zijn wij genoodzaakt de werking van onze horecazaak stil te leggen.
Zwaar aangeslagen willen wij onze trouwe klanten bedanken. Aangezien al onze resevatiegegevens verloren zijn gegaan, kunnen wij met jullie geen contact opnemen en rekenen wij op uw begrip.
Wij garanderen een correcte opvolging betreffende betaalde voorschotten en kadobons: u kan gegevens hiervan per fax (03/288 41 91) of per post (Vaartstraat 95 - 2520 Oelegem) aan ons bezorgen.
Met vriendelijke groeten,
Pascal - Ralf - Lizy - Burak

Boris Rousseeuw, "Afgebrande molen heeft noodkap", in: Gazet van Antwerpen, 14.07.2010.
Arbeiders hebben dinsdag een noodkap gezet op de afgebrande molen van Brecht.
"Zo kan er geen regenwater meer insijpelen", zegt eigenaar notaris Luc Rochtus. "Om dezelfde reden zullen we donderdag de openingen in de romp voorlopig dichttimmeren."
Rochtus heeft inmiddels al de princiesbeslissing genomen de molen te herbouwen. "Hoewel ik niet meer van de jongsten ben en een druk leven heb, wil ik deze restauratie toch nog aanvatten. Het zal niet eenvoudig zijn, onder meer omdat ik hoor dat de bouwer van het vorige binnenwerk, de eerstkomende drie jaar al volgeboekt zou zijn en ik dus wellicht iemand anders moet gaan.

BR, AK, "Uitslaande brand in molen wel degelijk aangestoken", Gazet van Antwerpen, 20.08.2010.
Wat al langer gefluisterd werd in Brecht, is nu formeel bevestigd: de uitslaande brand in de molen van Brecht was aangestoken. Dat staat in het verslag van de deskundige.
"Het verslag van de branddeskundige bevestigt het vermoeden van kwaad opzet bij de brand van de molen van Brecht. Het onderzoek is lopende maar er werden nog geen personen in verdenking gesteld."
Met dit bericht bevestigde het parket donderdag een publiek geheim in Brecht: de molenbrand van 15 juni was aangestoken. De vraag is door wie.
Geen bedreigingen
De uitbaters Pascal Lejoly en Adelman Smet hebben de brasserie in de molen tot de avond ervoor om 22u open gehouden en hebben niets verdacht opgemerkt. Ook de eigenaar, Luc Rochtus, heeft de voorbije jaren geen bedreigingen gekregen. Ondertussen zijn er plannen om de onderste verdieping, de gelagzaal, weer gebruiksklaar te maken.

VW, "Brand molen aangestoken", Het Nieuwsblad, 31.08.2010. 
Brecht - Het parket vermoedt kwaad opzet bij de brand van de stenen molen. Dat wordt bevestigd door het verslag van de branddeskundige. Het onderzoek loopt nog, maar er werden voorlopig geen personen in verdenking gesteld. De molen brandde op 15 juni volledig uit.

"Molen van Brecht", De Streekkrant, 20.10.2010.
Recent raakte bekend dat de hevige brand in de beschermde stenen molen midden juni vorig jaar in de as legde, geen ongeval was.
Het Antwerpse parket  spreekt over brandstichting. Dat blijkt uit het verslag van de branddeskundige. Meteen na de brand verklaarde burgemeester Luc Aerts al dat het onmogelijk om een ongeval kon gaan. Een verdachte is er voorlopig niet. De uitbaters, Pascal Lejoly en Adelman Smet, hielden de brassere in de molen tot 22 uur open en merkten niets verdacht op. Ook eigenaar Luc Rochtus werd niet bedreigd. Ondertussen zijn er plannen om de gelagzaal op de benedenverdieping gebruiksklaar te maken.

Elke Lamens, “Restauratie legendarische Boenke Boenke op til. Nieuwe toekomst voor enige kettingkruier van de provincie in Brecht”, Gazet van Antwerpen, ed. Noord, 26-27.09.2015, p. 38-39.
Foto: W&F. De molen én omgeving zijn beschermd als landschap. De nieuwe eigenaar maakt van het bakhuis vooraan een bed&breakfast en restaureert ook de historische kruier.
Brecht - Aan de al zeer bewogen geschiedenis van de Boenke Boenke molen in de Molenstraat wordt momenteel een nieuw hoofdstuk geschreven. Nadat de Stenen Molen in 2010 was afgebrand, is eigenaar Gui Verbunt bezig met de restauratie ervan.
De ontreddering was in Brecht heel groot toen in de nacht van 15 juni 2010 de molen volledig uitbrandde. Deze was nog maalvaardig en op de gelijkvloerse verdieping was er een horecazaak gevestigd. Daar was ook het vuur ontstaan.
Het restaurant en de molenstructuur gingen volledig in de vlammen op. Alleen de ijzeren centrale as, waarop de wieken rusten, kon gevrijwaard worden. De molen kreeg een dag later een noodkap tegen de regen en werd dichtgetimmerd, in afwachting van de restauratie.
Dat het vijf jaar heeft geduurd vooraleer de molen gerestaureerd wordt, heeft onder meer te maken met het feit dat de bouwer van het binnenwerk voor minstens drie jaar was volgeboekt.
Sinds een halfjaar heeft de Boenke Boenke ook een nieuwe eigenaar. Plan is om de stenen beltmolen te herstellen en het bijhorende bakhuis vooraan uit te breiden en er een bed and breakfast in onder te brengen.
Ruïne
Dat de Brechtse molen terug in ere wordt hersteld, is een goede zaak. Het is de enige overgebleven kettingkruier die de provincie Antwerpen rijk is. Al vreest August Van Minnebruggen, die in opdracht van de vorige eigenaar, Luc Rochtus, een boek schreef over de kruier, voor het voortbestaan van de molen. “Ik ben blij dat het monument wordt gerestaureerd, want het is een ruïne geworden aangezien hij zolang heeft leeggestaan na de brand. Het houten binnenwerk is volledig verpulverd. Ik vrees wel voor het voortbestaan van de molen, dat die ooit nog maalvaardig wordt, maar dat is wellicht ook niet meer de bedoeling”, stelt de auteur.
“De molen en omgeving zijn beschermd. Of Vlaanderen voor deze restauratie opnieuw subsidies wil verstrekken, is nog maar de vraag. Bij de vorige restauratie, voor de brand, was dat wel het geval”, weet burgemeester Luc Aerts (CD&V).
De Brechtse molen is altijd al een publiekstrekker geweest. In de jaren zeventig was er zelfs de legendarische dancing Boenke Boenke in gevestigd, en sindsdien draagt de stenen molen die naam in de volksmond.
Daarna raakte de molen in verval totdat de Antwerpse notaris Luc Rochtus de molen in 1998 kocht, hem liet restaureren en er opnieuw horeca in onderbracht.
Na enkele faillissementen kwam de Boenke Boeke in 2007 in handen van het duo Pascal Lejoly en Adelman Smet die er gerechten uit de Frans-Belgische keuken serveerden. Drie jaar later kwam ook aan dat verhaal vroegtijdig een einde.
Bewogen start
De stenen graanmolen kende van bij de bouw in 1842, door Jan Frans Spruyt, een bewogen start.  Hij zorgde meteen voor een conflict met de toenmalige burgemeester Jozef Frans Keysers, die zelf twee banmolens bezat.
In de Tweede Wereldoorlog raakte de molen zwaar beschadigd en sindsdien is het een verhaal van vallen en opstaan, van floreren en restaureren. Met de huidige restauratie breken er voor de Brechtse molen opnieuw rooskleurige tijden aan.
Deze molen is zondag niet open voor het publiek, maar 25 andere molens in de provincie wel.

DVGT, "Brecht. Molen is weer springlevend", Het Laatste Nieuws, 13.07.2016.
Danique Moonen en Floris Verbuft voor de Steenen Molen met links de ingang van de B&B en rechts van de brasserie. - Klaas De Scheirder
Na zes jaar stilte is er weer leven in de molen. Floris Verbunt en Danique Moonen hebben er hun brasserie en bed & breakfast geopend.
Toen zes jaar geleden de Steenen Molen uitbrandde nadat het geklasseerd gebouw net helemaal gerenoveerd was, bleef het lange tijd stil. Tot er enkele maanden geleden weer beweging te zien was. Floris en Danique verbouwden de verwoeste windmolen tot een moderne brasserie met bed and breakfast. Er is een groot terras, vier gastenkamers en een zaaltje voor vergaderingen of kleine feestjes. "We brengen klassieke en eerlijke keuken op een hoog niveau", zegt Floris. Nu het onderste deel van de molen weer in gebruik is, koesteren de eigenaars de droom om het volledige monument in zijn glorie te herstellen. "Daarvoor zijn ook al toezeggingen gebeurd en over enkele jaren zullen de wieken van de molen opnieuw draaien. Maar dat heeft iets meer tijd nodig om het volledig rond te krijgen", besluit Floris.

Paul Huysmans, "Jong koppel blaast nieuw leven in Brechtse molen", madeinkempen.be (Nieuws voor ondernemers), 07.07.2016.
Zondag 10 juli opent de nieuwe horecazaak De Steenen Molen in Brecht de deuren. Dat is de verdienste van het jonge koppel Floris Verbunt en Danique Moonen, die er een brasserie en B&B in onder brengen. Voor de twee is het hun eerste echte horeca-ervaring.
In de molen was vroeger al een horecazaak ondergebracht maar na een brand in 2010 stond het gebouw jarenlang leeg en te verkommeren. De familie Verbunt – vader Gie Verbunt is CEO van Izen in Lille – kocht de site en verbouwde het molenaarshuisje tot een zeer energiezuinige woning. Tegelijk werd ook de molen zelf onder handen genomen.
Lokale producten
“Het gelijkvloers en de eerste verdieping zijn nu klaar”, zegt Floris Verbunt. “In de brasserie brengen we een klassieke en eerlijke keuken op een hoog niveau”, vertelt de 26-jarige Floris. “Kwalitatieve en lokale producten staan bij ons centraal. Tegelijk houden we het aanbod betaalbaar.” De feestzaal op de eerste verdieping leent zich dan weer voor familiefeestjes, vergaderingen of opleidingen. Over enkele weken gaat ook de B&B open met 4 gloednieuwe gastenkamers.
De eigenaars, zelf afkomstig van Brecht, koesteren de droom om de molen, een beschermd monument uit 1842, opnieuw in zijn volle glorie te herstellen. De volgende stap is dan ook het opnieuw maalvaardig maken van de molen. “Het dossier is goedgekeurd, maar het kan nog wel een aantal jaren duren vooraleer er weer kan worden gemalen”, besluit Floris Verbunt.

Kristin Matthyssen, "Antwerps huis wekt meer energie op dan het verbruikt. Minister Tommelein opent meest ecologische woning van het land", Gazet van Antwerpen, 28.06.2016.
Guy Verbunt, CEO van Izen, met zijn zoon Floris, Vlaams minister vann Energie Bart Tommelein (Open VLD) en Danique Moonen voor de meest energiezuinige woning van het land. Foto: Mia Uydens.
In de Molenstraat in Brecht kwam Vlaams minister van Energie Bart Tommelein de meest energiezuinige woning van het land openen.Het Molenhuisje heeft een E-peil van min 61 en is afkoppelbaar van het net.
Op 10 juli openen Floris Verbunt en Danique Moonen hun brasserie en bed&breakfast de Steenen Molen in de vroegere Boenke Boenke-molen in Brecht. Het jong stel gaat zelf op het domein wonen, in de schaduw van de toekomstige molenwieken die ook nog moeten terugkeren. De vader van Floris, Gie Verbunt, is CEO van IZEN Group uit Lille, een installatiebedrijf voor hernieuwbare energie. Hij gebruikte de renovatie van het Molenhuisje als testcase om de allernieuwste technologieën op het vlak van hernieuwbare energie die op de markt zijn, te demonstreren. Het huisje werd gerealiseerd in samenwerking met studiebureau Cabbaut en architect Jef Faes. “De norm voor nieuwbouwwoningen ligt vandaag op een energiepeil van 50”, zegt Verbunt. “Wij komen hier op E-61 uit, wat betekent dat de woning zelfs meer energie opwekt dan dat ze verbruikt. Ze dekt alle energiebehoeften van de bewoners, inclusief mobiliteit.”
Energieneutraal
Floris en Danique kunnen nog het hele jaar door elektrisch rijden met de elektriciteit die hun rooftop-zonnepanelen opwekken. Het huis is uiteraard sterk geïsoleerd, en wordt verwarmd met zonnecollectoren. Ook het warme water komt daarvan, en in het ventilatiesysteem wordt de warmte gerecupereerd. Stroom krijgt de woning van de zonnepanelen.
“Het Molenhuisje beschouw ik als een energieneutrale getuigenwoning. Een huis dat bewijst dat we ons in de toekomst volledig kunnen loskoppelen van het energienet. Het is bovendien een mooi huis. De erg goed geïsoleerde buitenmuren zijn wit en de zonnepanelen zijn geïntegreerd in het zwart dak.
Volgens Gie Verbunt kostte de verbouwing 15% meer door het gebruik van de isolatie en technologie. “En serieuze investering, maar de terugverdientijd schat ik op vijf à zes jaar.”
Perfecte wereld
Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie Bart Tommelein (Open Vld) ondertekende een bord dat aan de gevel zal worden aangebracht. “Iedereen kent het televisieprogramma De Ideale Wereld. Wel, in mijn Ideale Vlaanderen zou iedere woning zoals het Molenhuisje zijn”, reageert Tommelein. “Voor mij is dit de perfecte wereld, omdat de energie-efficiëntie voorop staat als uitgangspunt, aangevuld met de energie-opwekkende technologieën. De bouwheer is eerst uitgegaan van optimale isolatie en luchtdichtheid. Het heeft geen zin om zonnepanelen te leggen op een dak waar de wind zo doorheen blaast.”
Tommelein zei dat veel Vlamingen hem ervan verdenken aandelen te hebben in bedrijven die zonnepanelen leggen. “Dat is niet zo. Maar ik voel wel dat wij voor een ongeziene transformatie staan op het vlak van rationeel energieverbruik, een transformatie die niet tegen te houden is. Er is een vertrouwenscrisis geweest wat zonnepanelen betreft. Die wil ik absoluut ombuigen.”
Zonnepanelen
“Straks worden de Vlaamse energieleningen hervormd, waarbij isolatie en zonnepanelen gekoppeld worden. 18% van de woningen in Vlaanderen beschikt nog niet over dakisolatie. Bij de hervorming van de energiepremies gaan we inzetten op totaalrenovaties. Het heeft weinig zin om dubbel glas te installeren, terwijl het dak nog niet geïsoleerd is. Door bijvoorbeeld de hele wijk aan te pakken, zullen die energiebesparende maatregelen goedkoper worden.”
Bart Tommelein had het ook nog over het zonneplan en de lancering van een zonnekaart. “Op die zonnekaart zal iedereen kunnen controleren of zijn dak geschikt is voor zonnepanelen. Niet iedereen heeft een zuidelijk of westelijk gericht dak. Sommige mensen wonen in een te bosrijk gebied. Of wat als je in een appartement woont en toch wil investeren in zonne-energie? Daarom gaan we in overleg met werkgevers die hun bedrijfsdak ter beschikking willen stellen van werknemers. Het bedrijf is van de baas, maar het dak van het personeel: dat moet toch kunnen?”
Meer dan de helft van de energievraag in Vlaanderen bestaat uit warmte. “In het najaar komt er nog een windplan voor de bouw van meer windturbines”, kondigde de minister aan in de schaduw van de windturbines naast de E19 in Brecht.
Ook brasserie en B&B De Steenen Molen zijn goed geïsoleerd. Het viel gisteren tijdens de receptie op hoe aangenaam warm het in de molen was.

"De Steenen Molen weer open in Bracht", atv.be
De Steenen Molen in Brecht heeft na 6 jaar opnieuw de deuren opengedaan.De kersverse eigenaars Floris en Danique nodigden voor de gelegenheid het publiek in hun brasserie en bed&Breakfeast. De molen is na de brand van 2010 in z'n oude glorie hersteld.

"Molen Brecht weer in gebruik", nieuws2990.drobradio.com (13 juli 2016)
Duurzaam, Gemeenschap, Kunst & Cultuur
Na zes jaar stilte is er weer leven in de molen. Floris Verbunt en Danique Moonen hebben er hun brasserie en bed & breakfast geopend.
Toen zes jaar geleden de Steenen Molen uitbrandde nadat het geklasseerd gebouw net helemaal gerenoveerd was, bleef het lange tijd stil. Tot er enkele maanden geleden weer beweging te zien was.
de Steenen Molen in Brecht
Floris en Danique verbouwden de verwoeste windmolen tot een moderne brasserie met bed and breakfast. Er is een groot terras, vier gastenkamers en een zaaltje voor vergaderingen of kleine feestjes. “We brengen klassieke en eerlijke keuken op een hoog niveau”, zegt Floris. Nu het onderste deel van de molen weer in gebruik is, koesteren de eigenaars de droom om het volledige monument in zijn glorie te herstellen. “Daarvoor zijn ook al toezeggingen gebeurd en over enkele jaren zullen de wieken van de molen opnieuw draaien. Maar dat heeft iets meer tijd nodig om het volledig rond te krijgen”, besluit Floris. (DVGT)

Neel Vermeiren, "Brecht. Slapen en ontbijten in gerestaureerde molen". Floris Verbunt en Danique Moonen openen energiezuinige bed&breakfast", Gazet van Antwerpen, juli 2016.
Brasserie en bed&breakfast De Steenen Molen in de Molenstraat opent zondag de deuren.
De Steenen Molen kent een bewogen geschiedenis; De molen werd gebouwd in 1842 door molenaar Joannes Franciscus Spruyt. In de beginjaren was het een koren- en schorswindmolen. Hij leverde gemalen eikenschors aan kleine leerlooierijen die toen in de grensstreek gevestigd waren. De gemalen eikenschors werd in grote balen geleverd. Uit de fijne vezels van het schors kwam zogeheten taan vrij. Door het verzuren van dit taan konden de huiden gelooid worden. Na verloop van tijd werd de gemalen schors vervangen door eenn extract. Dit betekende meteen ook het einde van het schorsmalen. Na aanpassingen aan het molenmechanisme werd de molen vervolgens gebruikt voor het malenn van graan.
Boenke Boenke
In 1953 legde de laatste molenaar Louis van Aken de molen stil. Zijn kinderen verhuurden de molen, waarna deze werd ingericht als bar en dancing Boenke Boenke.
In 1992 werd de molen een beschermd monument. Het gebouw verloederde maar werd in 2001 gerestaureerd en deed als één van de weinige kettingkruiers in Vlaanderen terug dienst. Er werd ook een brasserie in onder gebracht.
Dann volgde 15 juni 2010, een zwarte dag. De houten molenstructuur enn de benedenverdieping brandden volledig af. Er bleef nniet veel meer over dan een ruïne.
"In 2012 kocht mijn vader - ondernnemer Gie Berbunt - de molen", zegt Floris Verbunt. "Samen met hem koesterde ik de ambitie om de historische molen opnieuw inn eer en glorie te herstellen. Het moest een ecologisch renovatieproject worden waarbij de molen ook onderdak zou bieden aan een brasserie en bed&breakfast."
Het project lukte en de eerste fase van de restauratie is afgerond. De volgende uitdaging omvat het onieuw maalvaardig maken van dit beschermde monument.
Floris Verbunt en Danique Moonen zijn de uitbaters. Ze beschikken over een prachtige brasserie met eiken meubilair, helemaal in de stijl van het herstelde binnenhoutwerk van de molen.
In de molenberg, dat is de heuvel rond de molenromp, bouwden de eigenaars vier kamers voor een bed&breakfast. "Iedere kamer heeft een eigen badkamer en een buitenterrasje", vertelt Floris Verbunt.
Streekeigen producten
De brasserie is gevestigd op het gelijkvloers en op de eerste verdieping kunnen feestjes gegeven worden. "Respect voor de tradities rond de molen en trouw aan streekeigen ingrediënten, dat zijn de peilers van onze brasserie", vult Danique aan.
Het koppel gaat voor een traditionele keuken met gerechten als stoofvlees, mosselen en vol au vent, aangevuld met suggesties op basis van streekproducten.
"We willen betaalbare kwaliteit op het bord brengen en streven naar een hoog niveau. En het mag zomer worden, want we hebben een rustig terras in de schaduw van de mlen.
De brasserie gaat maandag 11 juli open. De bezoeker kan er alle dagen terecht van 11.30 tot 22 u en op vrijdag en zaterdag nog een uurtje langer. Maandag wordt in de toekomst de sluitingsdag.
Info: www. desteenenmolen. be

Aanbesteding
Algemene bouwwerken Antwerpen 22/06/15 10:00:00
Brecht
bij Bounke-Bounkemolen (bakhuis), Molenstraat 21, 2960 Brecht restauratie Bounke-Bounkemolen, Brecht, Molenstraat 21 - dringende werken.

Bestek nr. 2311378 prijs 90 EUR te bekomen tot 19/06/2015, 16 uur bij Patrick Vanroy, Oude Baan 65, 2450 Meerhout, tel. 014 71 01 76, e-mail: patrick.vanroy@telenet.be. Dossier te bekomen na storting van 90 EUR op rekeningnummer BE80 4173 0595 8177 op naam van Patrick Vanroy met vermelding van 'molen Brecht' en BTW-nummer. Aanbestedende dienst: Gie Verbunt, Gemeenteplaats 23 2960 Brecht Gie Verbunt Tel: 0495793185 Email: info@ener-gie.be. o/cat. D23 of D24, kl. 1.
Publicaties Bouwkroniek : web 20-2015 21-2015 22-2015 23-2015 24-2015 25-2015
Publicatie Web : 12/05/15 11:11:43

 BE001 8/5/2015-ID:2015-511880     Standaardformulier 2
restauratie Bounke-Bounkemolen, Brecht - dringende werken
Aankondiging van een opdracht
 
Afdeling I: Aanbestedende dienst
I.1) Naam, adressen en contactpunt(en)
Officïële benaming: Gie Verbunt
Gemeenteplaats 232960 Brecht België
Contactpunt(en): t.a.v. Gie Verbunt Telefoon: +32 495793185E-mail: info@ener-gie.be
Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op
Officiële benaming: Patrick Vanroy
Oude Baan 65, 2450 Meerhout België
Contactpunt(en): t.a.v. Patrick Vanroy Telefoon: +32 14710176E-mail: patrick.vanroy@telenet.be
I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten: particulier
Hoofdactiviteit(en): Andere: particulier
 
Afdeling II: Voorwerp van de opdracht
II.1° Beschrijving
II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming
restauratie Bounke-Bounkemolen, Brecht - dringende werken
II.1.2) Type opdracht
(Werken): Uitvoering Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken:
Brecht, Molenstraat 21 
NUTS-code: BE21
II.1.3) Inlichtingen over de overheidsopdracht, de raamovereenkomst of het dynamisch aankoopsysteem
De aankondiging betreft een overheidsopdracht
II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen
restauratie Bounke-Bounkemolen, Brecht - dringende werken
II.1.6) CPV-classificatie
Hoofdopdracht45000000
II.1.8) Verdeling in percelen: Neen
II.1.9) Varianten worden geaccepteerd= Neen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen
III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen: 5%
III.2) Voorwaarden voor deelneming
III.2.3) Vakbekwaamheid
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: D23 of D24, klasse 1 (op basis van de raming)
Eventueel vereiste minimumeisen:
Onverminderd de bepalingen betreffende erkenning (vereiste erkenning: D23 of D24, klasse 1 -op basis van de raming-) van aannemers, zal de selectie van de uitvoerder(s) voor de restauratiewerkzaamheden inzake hun algemene en restauratiespecifieke bekwaamheid en in het bijzonder, van de verantwoordelijke(n) voor de leiding van de restauratiewerkzaamheden plaatsvinden op basis van volgende criteria:
1° kwalificaties:
a) studiekwalificaties: diploma's en studiecertificaten van de uitvoerders en of van het ondernemingskader en, in het bijzonder, van de verantwoordelijke(n) voor de leiding van de restauratiewerkzaamheden;
b) beroepskwalificaties: opgave van het aantal jaar relevante beroepservaring en/of getuigschriften;
2° een lijst van minstens 3 relevante restauraties (uitvoering van restauratiewerken aan beschermde monumenten), uitgevoerd tijdens de laatste vijf jaar en gestaafd door getuigschriften van goede uitvoering.
Deze getuigschriften bevatten:
a) het bedrag van de restauratiewerkzaamheden;
b) het tijdstip (begin en oplevering) en de plaats van de uitvoering;
c) een duidelijke weergave of deze restauratiewerkzaamheden volgens de regels van de kunst en op een regelmatige wijze tot een goed einde werden gebracht;
d) de opgave van de gedeelten die in onderaanneming werden gegeven met vermelding van de onderaannemer(s);
e) de in onderaanneming uitgevoerde restauratiewerkzaamheden;
f) het verslag van het verloop van de restauratiewerkzaamheden;
g) de processen-verbaal van de oplevering van de restauratiewerkzaamheden;
3° een verklaring waarin behoudens de bepaling vermeld in artikel 30, § 2, de technici of de technische diensten vermeld worden die, al dan niet deel uitmakend van de onderneming, ter beschikking zullen staan van de uitvoerder voor de uitvoering van de restauratiewerkzaamheden en diensten. 

Afdeling IV: Procedure
IV.1) Type procedure
IV.1.1.) Type procedure: OPenbaar
IV.2) Gunningscriteria
IV.2.1) Gunningscriteria: Laagste prijs
IV.2.2) Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling: Neen
IV.3) Administratieve inlichtingen
IV.3.1)  Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst: 2311378
IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten:   19/06/2015 16:00
Tegen betaling verkrijgbare documenten:
Ja, prijs: 90 EUR
Betalingstermijnen en -methode:
Dossier te bekomen na storting van 90 EUR op rekeningnummer BE80 4173 0595 8177 op naam van Patrick Vanroy met vermelding van 'molen Brecht' en BTW-nummer.
IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 22/06/2015 10:00
IV.3.6) Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of deelnemingsaanvragenk: NL
IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 22/06/2015 10:00
Plaats: Bounke-Bounkemolen (bakhuis), Molenstraat 21, Brecht

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingenn
VI.3) Nadere inlichtingen
@Ref:00683178/2015005125

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: 8/5/2015

Uitslag
Aanbesteding
Algemene bouwwerken Antwerpen 22/06/15 10:00:00
Brecht
bij Bounke-Bounkemolen (bakhuis), Molenstraat 21, 2960 Brecht restauratie Bounke-Bounkemolen, Brecht, Molenstraat 21 - dringende werken.
o/cat. D23 of D24, kl. 1.
Offertes
Renotec NV, Acaciastraat 14C 2440 Geel: 116.820,59 euro
PIT Antwerpen NV, Starrenhoflaan 27 2950 Kapellen (Antwerpen): 123.033,15 euro
Ronveaux Rennovation SA,  Chemin de Rebonmoulin 16 5590 Achene: 162.842,62 euro
Coordinat-ed BVBA, Frans Halsvest 51 2800 Mechelen: 169.181,47 euro

Publicaties Bouwkroniek : web 26-2015 Publicatie Web : 24/06/15 10:55:49

Literatuur

S. Van Oerle & P. Van Riel, "Graanmolen, schorsmolen, mosterdmolen... Kan de Stenen Molen van Brecht ook elektriciteit opwekken?" Molenecho's, XXXIII, 2005, 4, p. 215-226;
Denewet Lieven, "Tien Vlaamse molens ingehuldigd in 2003", Molenecho's, XXXI, 2003, 4, p. 281-296.
Backx J. & R. Van Ryckeghem R., "Grote scharniermomenten van drie windmolens" (Rijkevorsel, Brecht, Komen), Molenecho's, XXIX, 2001, 3, p. 124-127;
Brouwers F., "De toekomst van een verleden. Levende molens in de provincie Antwerpen", s.l., Levende Molens Werkgroep Kempen-Antwerpen, [1997];
D[e] K[inderen] E., "De Stenen Molen van Brecht", De Belgische Molenaar, LXXI, 1976, 2, p. 15 en 22-23;
D[e] K[inderen] E ., "Molennieuwtjes uit Brecht", De Belgische Molenaar, LXXII, 1977, p. 294-295; Dirks F., "De 'Bergmolen Bounke-Bounke' van Brecht zal worden gerestaureerd", Natuur- en Stedenschoon, LXV, 1997, 1, p. 32-34;
Holemans H. & Lemmens P.J., "Molens van de Voorkempen en van Groot-Antwepen," Nieuwkerken, 1983, p. 38-40;
Ooms F., "Brecht", Brecht, 1975;
Ooms F., "Brecht en zijn molens," in: Brecht, gemeentelijk informatieblad, IV, 1980, 4 (4 nov.), p. 72-78 en V, 1981, 3 (juli), 1981, p. 73-74; overgenomen in: De Belgische Molenaar, LXXV, 1980, p. 99-101, 117-118 en 133-134 en in: Molenecho's, IX, 1981, p. 42-45, 58-60 en 66-68;
Ooms F., "De molens van Brecht", De Belgische Molenaar - Levende Molens, LXXVII, 1982, 2 (februari), p. 48-51, ill. - als vervolg op: "V. De verdwenen molen van Sint-Job";
[Smet L.], "Brecht. Verkoop stenen molen", Molenecho's, IV, 1976, 3, p. 19;
[Smet L.], "Stenen molen te koop", Molenecho's, III, 1975, p. 37 Van Stappen A., "Goed nieuws over de stenen molen te Brecht", Ons Molenheem, 1995, 3, p. 19;
Van Stappen A., "Wordt de stenen molen van Brecht hersteld?" Natuur- en Stedenschoon, LXIV, 1995, 5, p.30;
Verpaalen John, "Uit de oude doos (9)", Levende Molens, VIII, 1986, 8, p. 64;
Vorsselmans J. & Simons M., "Twee Kempense stenen beltmolens in de steigers", Molenecho's, XXVIII, 2000, 4, p. 191-192.
A. Van Minnebruggen, "Brecht, Het verhaal van onze stenen molen", Antwerpen, TYR bvba, 2007, 67 p., ill., krten.
Filip Hooghe, "De Stenen Molen van Brecht", in: "Land in Zicht", Kon. Ver. voor Natuur & Stedenschoon, 2008 (77), april-mei-juni, p.14-15, ill.
Info Bart Aertgeerts, Lier, juni 2010.
Info John de Jongh, molenbouwer Veldhoven, juni 2010.
Lieven Denewet, "Uitgebrande Stenen Molen van Brecht wordt herbouwd", in: Molenechos, XXXVIII, 2010, 2.
Lieven Denewet, "Honderd bespookte molens in Vlaanderen. Een verzameling molensagen van de kuststreek tot het Maasland", Molenecho's, XX, 1992, nr. 2-3.

Persberichten
FSE, "Molenaar kraakt molen", De Standaard, 14.03.2003.
Jan Vorsselmans, "Malen en eten in Stenen Molen", in: Gazet van Antwerpen, 05.12.2007.
KM, "Brecht. Het verhaal van de stenen molen", in: flapuit.be, 16.01.2008.
"16 miljoen voor Bounke-Bounke", in: Gazet van Antwerpen, 13.07.2001.
Boris Rousseeuw, "Felle brand vernielt Stenen Molen in Brecht", Gazet van Antwerpen, 15.06.2010.
Marnik Aerts, "Stenen Molen in Brecht in de as gelegd", deredactie.be, 15.06.2010.
Stefaan Ledeganck & Luc Van Bakel, "Burgemeester sluit niet uit dat brand werd aangestoken. Brasserie in molen gaat in vlammen op", in: Het Nieuwsblad, 16.06.2010
Johan Resseler, "Toerisme Brecht reageert. 'Zware slag voor molenerfgoed', in: Het Nieuwsblad, 16.06.2010.
Neel Vermeiren, "Grote verslagenheid na brand in Stenen Molen", in: Het Nieuwsblad, 16.06.2010.
Neel Vermeiren, "Een van de drie overgebleven bovenkruiers. Stenen molen had grote historische waarde", Het Nieuwsblad, 17.05.2010.
Leonard Muylle, "Molenaar Jef Verbraeken treurt om verlies van zijn molen. 'Dit is zoals een kind verliezen'", Het Nieuwsblad, 17.06.2010.
Alain Denissen, "Molen Brecht: uitbaters kondigen stopzetting aan", in: Gazet van Antwerpen, 18.06.2010.
Neel Vermeiren, "Wieken en molenstenen van Stenen Molen worden verwijderd", Het Nieuwsblad, 21.06.2010.
Boris Rousseeuw, "Wieken en molenstenen moeten weg", Gazet van Antwerpen, 17.06.2010.
Boris Rousseeuw, "Afgebrande molen heeft noodkap", in: De Gazet van Antwerpen, 14.07.2010.
BR, AK, "Uitslaande brand in molen wel degelijk aangestoken", Gazet van Antwerpen, 20.08.2010.
VW, "Brand molen aangestoken", Het Nieuwsblad, 31.08.2010.
"Molen van Brecht", De Streekkrant, 20.10.2010.
Elke Lamens, "Restauratie legendarische Boenke Boenke op til. Nieuwe toekomst voor enige kettingkruier van de provincie in Brecht", Gazet van Antwepren,  26-27 september 2015, p. 38-39.
Kristin Matthyssen, "Antwerps huis wekt meer energie op danhet verbruikt. Minister Tommelein opent meest ecologische woning van het lnad", Gazet van Antwepen, 28.06.2016.
DVGT, "Brecht. Molen is weer springlevend", Het Laatste Nieuws, 13.07.2016.
Paul Huysmans, "Jong koppel blaast nieuw leven in Brechtse molen", madeinkempen.be (Nieuws voor ondernemers), 07.07.2016.
DVGT, "Molen Brecht weer in gebruik", nieuws2990.drobradio.com (13 juli 2016)
"De Steenen Molen weer open in Bracht", atv.be (10.06.2016)
Neel Vermeiren, "Brecht. Slapen en ontbijten in gerestaureerde molen. Floris Verbunt en Danique Moonen openen energiezuinige bed&breakfast", Gazet van Antwerpen, juli 2016, p. 31.


Laatst bijgewerkt: zaterdag 26 november 2016
Stuur uw teksten over deze molen Stuur een (nieuwe) foto van deze molen  

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in databasezoek op provincieStuur een e-mail over molen <?=$naam?>, <?=$plaats?>homevorige paginaNaar Verdwenen Molens