Molenzorg
Pulderbos (Zandhoven), Antwerpen
Naam

Bergmolen
Stenen Molen

Ligging Molenheide 67
2242 Pulderbos (Zandhoven)

westzijde
kadasterperceel B125a


toon op kaart
Geo positie 51.224136, 4.696349
Eigenaar Gemeente Zandhoven, in beheer aan vzw Molenkring
Gebouwd 1840
Type Stenen bergmolen
Functie Korenmolen
Kenmerken Verhoogde romp
Gevlucht/Rad Gelast, 25,8 m, fabrikaat Peel, Gistel (1995)
Inrichting 3 steenkoppels, koekbreker
Toestand Maalvaardig
Bescherming M: monument, L: landschap,
14.10.1976 (windmolen en omgeving) / 01.02.1993 (maalderij)
Molenaar Ludwig Lenaerts, Molenheide 78, Pulderbos, tel.: 0484 28 06 98
Openingstijden Iedere zondag van 13-18 uur in de zomer, en van 13 tot 17 uur in de winter.
Internet bron

Bergmolen
Stenen Molen

<p>Bergmolen<br />Stenen Molen</p>

Foto: (c) Molencentrum, Roosendaal (Nederland)  

Beschrijving / geschiedenis

De Bergmolen (naar het molentype) of Stenen Molen van Pulderbos is een stenen korenwindmolen op de westzijde van Molenheide (nr. 67).

Hij kwam er als opvolger van een standaardmolen die enkele honderden meters meer noordwaarts stond, aan de westzijde van de Molenheide, in het gelijknamig gehucht, gevormd door de straten Molenheide, Bessenlaan en Witte hoeve, in het noorden van Pulderbos tegen de grens met Zoersel.

De standaardmolen werd opgericht tussen 1775 en 1811. We zien hem nog niet op de Ferrariskaart van ca. 1775, maar hij duikt wel op in een kadastraal document van 1811. Daarin wordt gemeld dat de standaardmolen ("une baraque en planches tournant sur un pivot") uitgebaat wordt door de eigenaar en enkel voor eigen gebruik dient. Dat laatste dient wel met een korreltje zout genomen te worden, omdat de eigenaar de belastware waarde zo laag mogelijk wilde houden. In vergelijking met de andere molens in de omgeving werd de molen geschat op een brutowarde  van 525 Franse frank en een nettowaarde van 350 frank: "Le moulin à vent qui existe dans cette commune n'est occupé que pour les besoins des habitants, il consiste en une baraque en planches tournant sur un pivot, il est exploité par le propriétaire et comerativement aux autres moulins existants dans le voisinage, il sera évalué brut à la somme de f. 525 et nette de f. 350."

De molen verdween enkele jaren voor 1830. Hij werd vervangen door de nog bestaande stenen Bergmolen (Molenheide 67) die enkele honderden meter zuidwaarts is gelegen, veel dichter bij de dorpskern van Pulderbos. De oude standplaats bleef evenwel nog voortleven in de toponymie: "De Meulehei hameau" (Atlas der Buurtwegen, ca. 1844), "De Molen" (topografische kaart van Vandermaelen, ca. 1850) en "Meulehei H(ame)au" op de topografische kaart van P.C. Popp (ca. 1860).

Petrus Meeussen-Vande Mierop, maalder op de nog bestaande watermolen van Viersel, bekwam op 18 oktober 1839 de toestemming van de Bestendige Deputatie van Antwerpen om de stenen windmolen op te richten. Tot dan toe, zo meldde hij in zijn aanvraag, waren de inwoners van Pulderbos genoodzaakt hun graan naar de molens van de omliggende gemeenten te brengen.

Amper twee weken later (30 oktober 1839) kocht Petrus Meeussen het perceel aan (van landbouwer Corneel Mattheussens) waarop de molen zou komen. De opbouw gebeurde in 1840, maar de molen zou pas drie jaar later in gebruik zijn genomen.

Het metselwerk werd uitgevoerd door de metser Petrus Van Roey die naast de molen woonde. Later kreeg hij een slag van een wiek. Op een avond zat hij bij de molen, zag een haas in het veld lopen, wou er achter, maar kreeg een draaiende wiek tegen het hoofd en stierf aan de wonde.

We zien de molen vreemd genoeg nog niet aangeduid op de Atlas der Buurtwegen (ca. 1844) en de topografische kaart van Vandermaelen (ca. 1850). Wel zien we hem aangeduid op de kadastrale kaart van P.C. Popp (ca. 1860) met een cirkeltje.

In 1853 werden herstellingswerken uitgevoerd.

Bij akte van deling tussen Petrus Jozephus Meeussen en zijn kinderen werd Sofie Carolina Meeussen op 2 mei 1872 de eigenares. Zij was gehuwd met Joannes De Meulder, gemeentsecretaris van Pulderbos.

De houten askop werd in 1877 vervangen door een gietijzeren exemplaar van de gieterij Van Aerschot uit Herentals. Het jaartal 1877 stond op een rad in de kap geschreven. Het metselwerk werd tien jaar later met 1,50 meter verhoogd, hetgeen nu nog goed zichtbaar is.

De molen werd op 21 oktober 1921 verkocht aan Petrus Carolus Voets. Deze overleed op 6 april 1925. Zijn broer Frans Voets, maalder op de nog bestaande Stenen Molen van Boechout, werd de nieuwe eigenaar.

De geklinknagelde roeden werden in 1935 verlengd tot 25 meter.

Rond 1850 liet Petrus Jozef Meeussen een nieuw woongedeelte bijbouwen met zicht op de molen: het huidige molenhuis. De verdieping is van rond 1870.

De weduwe van Karel Voets en haar kinderen richtten in 1926 naast het molenhuis een mechanische maalderij op met twee steenkoppels en een haverpletter, aangedreven door een armgasmotor ("armen gas", "gaz pauvre") van 15 PK. Om een hoger rendement te bekomen, kochten de kinderen Voets in 1946 een semi-dieselmotor van het merk "Bollinckx", gemaakt in 1935 door de firma "SA Les Nouveaux Usines" uit Buizingen (inscriptie: "Bollinckx Buysinghe", anno 1935, nr. 1531). Het betreft een horizontale monocilinder die met perslucht start en aldus uitgerust is met een compressor en drukflessen. De centrale smering van de motor is van C. Martin-makelij. De waterkoeling is voorzien van een open koelvat.

De windmolen werd sinds zijn oprichting nooit door brand geteisterd. Het was een typisch familiebedrijf, met als opeenvolgende molenaars: Petrus Meeussen, Jan De Meulder-Sophia C. Meeussen, Karel Voets en erfgenamen. De laatste beroepsmolenaar, Jan Keysers-Voets, legde de windmolen rond 1953 stil. De molenaars Voets konden witte bloem malen die zeer gewaardeerd werd.

De molen figureerde in 1942 in de Vlaamse komedie "Antoon, de flierefluiter", naar de roman van Felix Timmermans en geregiseerd door Jan Vanderheyden (zie bijlage). Nog bekender is de rol van de huidige vrijwillige molenaar Ludwig Lenaerts als figurant in het populaire feuilleton "FC De Kampioenen" van de VRT.Hij toont zich ook in het ware leven als volksfiguur, met zijn weelderige baard en eeuwige pet. Hij leidde drie jonge molenliefhebbers (Alexander Malompré uit Aartselaar, Joppe De Schutter uit Oostmalle en Miguel Van Cauwenbergh) op als hulpmolenaars.

Bij koninklijk besluit van 14 oktober 1976 werd de windmolen beschermd als monument en samen met zijn omgeving als landschap.

De gemeente Zandhoven kocht de molen op 6 februari 1987 aan van de kinderen Voets en liet een restauratiebestek opmaken. De maalvaardige restauratie kwam pas in 1995 tot uitvoering. De  feestelijke ingehuldiging gebeurde op 18 november 1995, zo getuigt een herdenkingsplaat in de molen. Sindsdien stelt vrijwillige molenaar Ludwig Lenaerts de molen haast iedere zondag in werking.

Het vroegere molenhuis werd na aankoop door de gemeente Zandhoven in eigenn beheer omgebouwd tot taverne.

De mechannische maalderij werd op 1 februari 1993 beschermd als monument omwille van zijn industrieel-archeologische waarde en met als bijzondere motivatie: "Als uitbreiding van een productie-eenheid die op windkracht werkte (de windmolen), illustreert deze door een dieselmotor aangedreven maalderij de technische en sociaaleconomische verschuivingen binnen de graanverwerkende nijverheid vanaf het eind van de 19de eeuw. Na restauratie werd de maalderij op 23 april 1999  officieel weer in gebruik genomen.

Het domein omvat ook een wagenschuur en een bijenkorf en is een toeristisch voltreffer geworden. Op de derde zondag van september gaan de jaarlijkse molenfeesten door, ingericht door de plaatselijke, actieve Molenkring vzw.

Op 13 maart 2003 plaatste molenbouwer John de Jongh uit Veldhoven (NL) een nieuwe staart.

Op zondagnacht 28 juni 2008 moest de molen een hevige onweersbui doorstaan. De nog opengerolde zeilen rukten zich los en beschadigden het hekwerk. Gelukkig bleven de roeden zelf ongedeerd.

Midden oktober 2014 voerden twee molenmakers van Adriaens Molenbouw bvba uit Weert nieuwe onderhoudsweken uit. Ze centreerden het bovenwiel en vervingen een kam en een staaf uit de bovenbonkelaar. Ze repareerden eveneens de halslager. Ongeveer vier jaar voorheen was een kam gebroken en begon het bovenwiel los gekomen. Hierdoor werd het malen verhinderd. Thans maalt de molen weer volop voor veevoeders.

Opeenvolgende eigenaars:
- 30.10.1839, verkoop: (van de grond) door Mattheussens Corneille, landbouwer te Pulderbos
- 1840, opbouw: Meeussen-Vandemierop Petrus Josephus, molenaar te Viersel ("nouvelle construction d'un moulin à grains mû par le vent sur terrain vierge").
- later, erfenis: en de kinderen (overlijden van vrouw Van de Mierop)
- 02.05.1872, deling: De Meulder-Meeussen Henri ("Jan"), gemeentesecretaris te Pulderbos (notaris Anthoni)
- 13.09.1899, erfenis: de weduwe en kinderen (overlijden van Henri "Jan" De Meulder)
- 21.10.1922, verkoop: Voets Petrus Carolus, molenaar te Pulderbos
- 06.04.1925, erfenis: de erfgenamen (overlijden van Petrus Voets)
- 19.10.1927, verkoop: Voets-Van Mechelen Franciscus, molenaar te Boechout (notaris Vanderven)
- later, erfenis: en de kinderen (overlijden van vrouw Van Mechelen)
- 04.10.1963, erfenis: de kinderen (overlijden van Franciscus Voets)
- 06.02.1987, eigenaar: Gemeente Zandhoven

Technische beschrijving:

a. Windmolen

Romp: baksteen, rond conisch, verhoogd met 1,5 m in 1887
Kap: schuitvormig, wolfsdak op beide keuveleinden, bedekking met zwarte natuurleien
Wiekenkruis:
- vlucht: 25,80 m
- Vlaamse ophekking met windborden, nooit wiekverbeteringssysteem gehad
- roeden: staal gelast, fabr. Peel (Gistel), 1995
Askop: gietijzer, fabrikaat Van Aerschot (Herentals), 1877
Kruiwerk: Engels kruiwerk, kruilier
Vang: Vlaamse blokvang, vangbalk met haak, trommelvang
Maalstoelen: 3 steenkoppels
- koppel 1: Franse stenen, veevoederkoppel, 1,40 m diameter
- koppel 2: kunststeen + Franse steen, bakkerskoppel, 1,40 m diameter
- koppel 3: kunststeen, reservekoppel, diameter 1,50 m
Toestellen
- koekenbreker met riemschijf
- graanreiniger (verwijderd)
Luiwerk: intreklui
Overbrengingen:
- bovenwiel: 60 kammen
- bovenbonkelaar: 41 staven
- tussenbonkelaar: 36 kammen
- schijfloop luiwerk: 17 staven
- schijfloop koeokenbreker 17 staven, riemoverbrenging
- spoorwiel: 90 kammen
- sterwielen: 30 kammen
- sterwiel veevoederkoppel: 27  kammen
Overbrengingsverhoudingen:
- op de molenstenen: 4,5
- op het veevoederkoppel 5
- op het luiwerk: 3,1
- op de riemschijf koekenbreker: 3,1
- op de koekenbreker: 3,8

b. Mechanische maalderij

De maalderij betreft een bakstenen gebouw van één bouwlaag, drie traveeën en een laadkapel op zolder. Het zadeldak is voorzien van platte betonpannen. De doorbrekingen in de gevels zijn horizontaal afgedekt door middel van ijzeren, met bloemmotieven versierde T-profielen. De vensteropening in de zijgevel op zolderhoogte, is rondbogig afgedekt.

Inwendig bevindt zich op het gelijkvloers een maalstoel met twee koppels maalstenen, twee takse zijnen, een aandrijving door middel van gietijzeren radarwerk, een lichtsysteem met hefboom en bediening door middel van een wieltje en een houten galg. Verder staat er een zware cilindermolen 'Schneider - Jacquet' uit 1900. Het lichaam en de voet zijn vervaardigd uit gietijzer. De molen wordt gevoed vanop de zolder via een houten trechter. Hier staat ook nog een semi-dieselmotor 'Bollinckx Buysinghen' (anno 1935, nummer 1521) die opnieuw operationeel is gemaakt. Het betreft een horizontale monocilinder die met perslucht start. De compressor en drukflessen zijn ook nog aanwezig. De centrale smering van de motor is van C. Martin-makelij. De waterkoeling is voorzien van een open koelvat. Deze motor bevindt zich in een door een houten wand van de maalruimte afgescheiden ruimte.

Op zolder staat een houten graankuiser met plansichter en stofafzuiging. Er is nog oud, gedemonteerd luiwerk aanwezig, met een groot houten klauwwiel en een lantaarnwiel. Daarnaast is er ook niet luiwerk bestaande uit een kaapstander. De jacobsladder (bestaande uit houten buizen en metalen bakjes op riem) wordt op het gelijkvloers gevoed via een houten trechter in de vloer.

In het gebouw zijn tenslotte restanten van gaslichten aanwezig (onder andere lichtpunten).

Lieven DENEWET, Joppe DE SCHUTTER & Herman HOLEMANS

<p>Bergmolen<br />Stenen Molen</p>

Foto: Donald Vandennbulcke, Staden, 14.07.2011

<p>Bergmolen<br />Stenen Molen</p>

Foto: Michel Glasheen, Deurne, 17.08.2008

<p>Bergmolen<br />Stenen Molen</p>

Nieuwe staart. Foto: Ludo Mariƫn, 13.03.2008

<p>Bergmolen<br />Stenen Molen</p>

In verval. Foto John Verpaalen, Roosendaal, 1983 (uitgave als prenkaart, Stichting Levende Molens, Roosendaal, 1987)

<p>Bergmolen<br />Stenen Molen</p>

Oude prentkaart, ed. F. De Blende, Antwerpen (coll. D. Vandenbulcke, Staden)

Bijlagen

Aantal asomwentelingen
2016:  45896

Intekendatum: voorjaar 2008
Molen: Pulderbos (Zandhoven, Antw.), Stenen Molen - stenen bergmolen
Bouwheer & ontwerper: Gemeente Zandhoven, Technische Dienst
Opdracht: Vervangen staart, centreren vangwiel
Plaats aanbesteding: Gemeentehuis, Liersebaan 10-12, 2240 Zandhoven
Toewijzing: De Jongh Molenbouw bv, Veldhoven

Persbericht. NVZ, "Molenaar wordt beloond", in: Het Nieuwsblad, 01.03.2007.
Pulderbos - De gemeente gaat het vrijwilligersstatuut van molenaar Ludwig Lenaerts wijzigen. Lenaerts laat de stenen windmolen elke zondag tussen 13 en 18 uur draaien voor bezoekers en sinds kort ook op aanvraag tijdens de week. De gediplomeerde molenaar geeft daarbij uitleg over zijn woonst.
De gemeente wil zijn vrijwillige werk nu belonen. ,,Hij staat altijd paraat om de grootste toeristische trekpleister van Zandhoven in werking te zetten en dat verdient een beloning. De aanvragen tijdens de week lopen trouwens goed binnen en Ludwig, die zelfstandig tuinaanlegger is, schikt zich naar de geplande bezoeken'', zegt schepen Louis Lenaerts (CD&V). ,,Via het vrijwilligersdecreet zal Ludwig een forfaitaire onkostenvergoeding van 1.065 euro per jaar ontvangen.''
Tijdens een bezoek op werkdagen wordt de molen pas in gang gezet voor groepen van minimaal twintig personen.
Meer info: www. zandhoven.be/vrijetijd/toerisme/molen.htm

Persbericht. Gerd Gentjens, "Een slag van de molen. De stenen molen van Pulderbos", Het Nieuwsblad, 18.08.2008.
Ik kan niet in Pulderbos komen, zonder Wim Sonneveld in mijn hoofd. ‘Dit dorp, ik weet nog hoe het was, de boerenkinderen in de klas, een kar die ratelt op de keien...' Pure nostalgie drijft me af en toe terug naar het dorpje in de Voorkempen, waar ik geboren ben - jawel, gewoon thuis, in het ouderlijke bed, dat wel in zeven haasten in elkaar was gezet want mijn moeder en de meubels waren net door de verhuiswagen afgeleverd. Gelukkig moet ik niet met Sonneveld zingen: ‘Ik was een kind, hoe kon ik weten dat dat voorgoed voorbij zou gaan?', want hoewel het dorp gemoderniseerd is en vele hoevetjes de plaats moesten ruimen voor fermettes, heeft ‘mijn dorp van toen' zijn karakter bewaard.
Lievelingsplek: Stenen molen, Molenheide 67, 2240 Pulderbos
Motivering:
Het plekje waar ik het liefst naar terugkeer is de Stenen Molen, die nog altijd elke zondag zijn wieken laat draaien. Heb ik in mijn kinderjaren een slag van die molen gehad? Als je over enkele velden en weiden heenkijkt, was de molen onze overbuur, onder wiens wieken mijn zussen en broers en de buurkinderen vaak gingen spelen.
Vanuit ons vroegere huis - dat intussen ook onherkenbaar verbouwd is - zie je de molen niet meer draaien. Verbazend hoe snel bomen zo hoog kunnen opschieten! Maar draaien doen de wieken weer, al waren ze helemaal weggerot nadat ze eind jaren vijftig definitief waren stilgevallen. Gelukkig werd de molen intussen als monument beschermd, tesamen met zijn omgeving, zodat de weiden en velden eromheen niet verkaveld en volgebouwd werden.
Zo bleef het authentieke landschap bewaard en kunnen de wieken nog volop wind vangen. De molen werd opnieuw maalvaardig gemaakt, en sindsdien verkruit vrijwillige molenaar Louis Lenaerts de molenkap haast iedere zondagnamiddag om de wieken naar de wind te zetten. Gratis en voor niets leidt hij bezoekers langs het smalle molenaarstrapje naar boven en vertelt alles wat u (n)ooit over een molen wilde weten.
En denkt u: waar ken ik die man toch van?, dan out u zich als fan van (de vroege jaren van) FC De Kampioenen. Want ja, die man met zijn karakteristieke neus en grote snor die samen met de andere ‘voetballers' in de kantine van Pascalleke een dagschotel zit te nuttigen, dat is de molenaar. Ook zin in een dagschotel? Nestel u dan op het terras van het molenhuis, dat nu een gezellig eetcafé is. Proef er eens een ‘Kempisch vuur', een blonde tripel.
De molen is ook het ideale start- en aankomstpunt van de 12 km lange Molenwandeling, die langs smalle wegeltjes door de bossen en beemden voert, en ook door de authentieke dorpskom van Pulderbos die zijn charme van vroeger heeft weten te bewaren. Bewonder bijvoorbeeld achter de diepe vest drie mooie historische gebouwen. Aan u om uit te maken op welk van de drie - herenhuis, brouwerij, pastorie - de bijnamen Hemel, Hel en Vagevuur slaan...
Info: Het derde weekend van september worden in en rond de molen van Pulderbos de Molenfeesten gevierd. Het Molenpad is niet geschikt voor kinderwagens en rolstoelen. Pulderbos is bereikbaar via afrit Zoersel van de E34 of via afrit Oelegem van de E313.

Persbericht. K(ristien) Ma(tthysen), "Windmolen krijgt nieuwe staartbalk", in: Gazet van Antwerpen, 10.03.2008.
De windmolen van Pulderbos krijgt een nieuwe staartbalk. Molenmaker John de Jong uit Veldhoven komt de klus met een hoogwerker klaren. De vervanging duurt tweeenhalve dag.
Het is de tweede keer in 12 jaar dat er een onderhoud aan de windmolen moet gebeuren. "Bij de grote restauratie twaalf jaar geleden werden alle balken langs de buitenkant vervangen. Alleen de staartbalk waarmee we de molen verkruien bleef de originele. Vorig jaar zagen we dat hij echt serieus aan het rotten was. De gemeente heeft direct gereageerd en een prijsofferte gevraagd, maar de vervanging bleek vrij duur. Het gemeentebestuur vroeg vervolgens een onderhoudspremie aan. Woensdag kreeg ik het heuglijk bericht dat de Nederlandse molenbouwer John De Jong uit Veldhoven maandag de staart komt vervangen", zegt molenaar Ludwig Lenaerts.
De molenbouwer maakt meteen van de gelegenheid gebruik om ook het vangwiel opnieuw te centreren. "De rem werkt niet meer optimaal, en ik wil als een goede huisvader voor de molen zorgen." KMa

Onze fotograaf Ludo Mariën en journaliste Kristin Matthyssen brengen regelmatig verslag uit van de werken. 
10/03 Storm gooit roet in het eten
10 maart 2008 - Normaal was de Nederlandse molenbouwer John de Jongh maandag begonnen met het vervangen van de rotte staartbalk van de windmolen in Pulderbos. Maandagochtend arriveerde hij keurig met de nieuwe, lange eiken balk op een oplegger op de afspraak. Maar door de felle windstoten was het niet verantwoord om met een hoogwerker aan de slag te gaan. Dinsdag wordt er een nieuwe poging gedaan.
11/03 Geen werken door storm
Door de harde wind en de hevige regen hebben de arbeiders afgezien van de werkzaamheden. De molenaar verwacht dat de nieuwe staartbalk pas donderdag zal geplaatst worden.
13/03 Werken vorderen goed
Nu het stormweer is gaan liggen, kon donderdag molenbouwer John de Jongh weer aan de slag aan de molen van Pulderbos. In de voormiddag kwam de hoogwerker al ter plaatse om de oude staartbalk te vervangen en de nieuwe aan de kap te monteren.
Het werk schiet goed op, zodat de windmolen dit weekend weer opnieuw kan draaien.

KMa, "Vergoeding voor molenaar", in: Gazet van Antwerpen, 13.02.2007.
De molenaar van Pulderbos krijgt voortaan een centje voor zijn noeste arbeid. Als belangrijke ambassadeur voor het toerisme in Zandhoven krijgt hij via het vrijwilligersdecreet nu een forfaitaire onkostenvergoeding van 1.065 euro per jaar.
De gemeente Zandhoven gaat drie belangrijke vrijwilligers op die manier verlonen. Ook de twee mensen die afspanning Christoffel onderhouden, krijgen voortaan een kleine vergoeding. "Wij hebben een heel gedreven molenaar en moeten die koesteren", zegt schepen Louis Lenaerts (CD&V). "Hij maalt niet alleen elke zondagnamiddag, maar begint ook meer en meer tijdens weekdagen op vraag van bezoekers groepen te ontvangen. Ludwig Lenaerts is zelfstandig tuinaanlegger en moet geregeld zijn eigen werk laten staan om mensen rond te leiden in de molen. Het gebeurde al enkele keren dat die groep dan niet kwam opdagen, wat voor hem toch telkens een verliespost was. 1.000 euro per jaar is geen halve cent te veel voor iemand die al zijn zondagen opoffert voor de uitstraling van onze gemeente."
Voor één keer bestond er eens geen discussie tussen de oppositiepartijen en de meerderheidspartij in de gemeenteraad. "Applaus voor die beslissing", zei Guy Huybrechts (VLD/Liberaal Appel) zelfs. "Die mens is dat dubbel en dik waard."

Kristin Matthyssen, "Windmolen draait miljoenste keer", in: Gazet van Antwerpen, 08.01.2007.
"'t Zijn toeren", lacht Ludwig Lenaerts. Op oudejaarsdag draaide de bekende molenaar van Pulderbos met zijn karakteristieke snor de exact miljoenste toer van de windmolen. Er is nog meer feestelijk nieuws, want dit jaar mag de molenfret Seppe zijn frettenvriendinnetje Wiske bezwangeren.
Ludwig Lenaerts wuifde het voorbije jaar op heel bijzondere wijze uit. Op 31 december 2006 liet hij de wieken van de in 1995 gerestaureerde stenen windmolen aan de Molenheide voor de miljoenste keer een slag maken. "Eigenlijk zijn het er nog meer, want ik ben in november 1995 beginnen malen, maar de toerenteller werd pas een jaar later geïnstalleerd. Sindsdien draait en maalt de molen zo'n 100.000 toeren per jaar."
Ludwig Lenaerts had geluk dat het op oudejaarsdag voldoende waaide. "Een molenaar is altijd van de wind afhankelijk. Ik heb drie zakken triticale, dat is een kruising tussen tarwe en rogge, gemalen voor boer Leo Truyen uit Zoersel. En ook nog zeven zakken gerst en twee zakken rogge. Omdat het de jongste weken nogal windstil was geweest, had ik niet veel kunnen malen. De boeren waren aan het wachten, daarom leek het me wel tof om die jubileumtoer juist op de laatste dag van het jaar te laten plaatsvinden."
Een zevental bezoekers kreeg beneden een mandarijntje, chipje en een koekje aangeboden om mee te vieren. Pulderbos is samen met die van Ravels en Meerhout-Zittaart een van de actiefste molens van de provincie Antwerpen. "Ook Essen en Grobbendonk draaien veel toeren, maar die hebben geen teller", vertelt Ludwig Lenaerts.
Zelfs in putje winter draait de windmolen van Pulderbos elke zondag. "Veel molens zijn nu uitgerust met kerstverlichting, maar dan kan je niet malen. 's Avonds is de molen sowieso mooi verlicht, dus hebben wij geen moeite gedaan om een kerstster op de kap te zetten."
Sepke en Wiske
Sinds juni 2005 heeft de molenaar een fret 'in dienst' om de molen muizenvrij te houden. Sepke deed zijn job zo goed, dat hij in juni vorig jaar een vrouwtje, Wiske, kreeg om hem te assisteren. Voorlopig hield Ludwig de grappige roofdiertjes apart omdat Wiske nog wat jong was. Maar dit jaar mogen de twee molenfretten "moeke en voke" gaan spelen. "Het zijn echt geweldige muizenvangers. Ze eten hun prooi met huid en haar op. Alleen de muizenstaartjes vind ik nog terug. En, héél belangrijk voor een molen: ze bijten geen zakken kapot."
Vlak na de restauratie van de molen in 1995 woonde er nog een uil in de molenkap. Maar twee jaar later verhuisde of verongelukte het dier. "Een werkende molen heeft echt wel een muizenvanger nodig, met al dat graan en meel. Seppe en Wiske zijn mijn ideale hulpjes."

Persbericht. "Tent waait weg en windmolen op tilt in Pulderbos", in: Gazet van Antwerpen, 28.07.2008.
Het onweer van vannacht heeft ook schade aangericht in Zandhoven. De tent waarin het 75-jarig bestaan van de KLJ van Pulderbos gaat gevierd worden, is even gaan vliegen. Ook de molen sloeg op hol.
Het onweer van vannacht hield lelijk huis aan Molenheide. De KLJ-tent van 20 op 30 meter (foto), waar dit weekend onder meer Nicole en Hugo zouden optreden, stuikte in elkaar. De brandweer was vlakbij een boom aan het omzagen en kon assistentie bieden. De KLJ maakt zich sterk dat het op vier dagen tijd de driepuntige tent terug kan opzetten.
Vlakbij sloeg de molen op tilt. De windmolen had zeilen in de wieken, waar de wind mee speelde. De zeilen scheurden, waarna de wieken in elkaar verstrikt raakten en het gevaarte vanzelf tot stilstand kwam. Er viel wel houtwerk van de wieken naar beneden - een geparkeerde auto raakte licht gewond.

Persbericht. "Nachtelijke windhoos verrast Zandhoven", in: Gazet van Antwerpen, 29.07.2008.
Een miniwindhoos heeft in de nacht van zondag op maandag een spoor van vernieling door Zandhoven getrokken. De brandweer kreeg tussen 23.35u 's avonds en 10u 's ochtends 70 noodoproepen, en de alarmlijn bleef de hele dag rinkelen. (...)
Twaalf spaken uit wiek
De rukwinden deden de windmolen van Pulderbos op hol slaan. "Een spijtige samenloop van omstandigheden", zegt molenaar Ludwig Lenaerts. "Ik had de molen zondagnamiddag 'los' laten draaien omdat er nauwelijks wind stond en hij stond ook nog opgetuigd met de zeilen.
Door de storm is hij ongecontroleerd snel beginnen molenwieken.
Het zeildoek is losgekomen en heeft zich rond de askop vastgedraaid, waardoor hij zichzelf uiteindelijk gestopt heeft." Er sneuvelden 12 spaken van de wiek en het zeildoek scheurde.
Het binnenwerk bleef zo goed als intact. Wel raakte een geparkeerde auto licht beschadigd door rondvliegend hout.

VCP, "Molenfeesten", in: Het Nieuwsblad, 18.09.2009.
Zandhoven - De vzw Molenkring organiseert dit weekend de Molenfeesten. Vanavond wordt er gefuifd, morgenavond is er een bal. Zondag viert men de eucharistie in de tent waarna het restaurant geopend wordt. Dat alles vindt plaats aan en rond de Molen aan de Molenheide in Pulderbos.

Kristin Matthyssen, "Karren en kruiwagens te kijk", Gazet van Antwerpen, 07.06.2010.
Zeurt u ook soms als u een uur in de file moet aanschuiven richting Antwerpen? Kom op de zondagen 13 en 20 juni dan eens naar Miel Lenaerts (82) luisteren in Pulderbos. Zijn vader en hij waren vroeger tien uur onderweg met 'patatten naar 't stad.'
In het kader van de heemkundezondagen, toonde de molenkring Pulderbos zondag haar indrukwekkende collectie van oude karren en kruiwagens naast de windmolen op de Molenheide . Op 13 en 20 juni tussen 10 en 17u krijg je de kans om nog eens te komen kijken. Miel Lenaerts en zijn neef/molenaar Ludwig zijn de grote bezielers van de gelegenheidsexpo, met als thema 'Met patatten naar 't stad'.
"In de oorlogsjaren reed onze va drie of vier keer per winter met patatten naar 't stad", vertelt Miel. "Met kar en paard was hij tien uur onderweg. Normaal, want wij reden maar 5 kilometer per uur. Ik was veertien jaar en mocht soms mee. Maar omdat mijn broers voortvlucht waren, moest ik oppassen, anders bestond de kans dat ik mij in hun plaats zou moeten melden in de gevangenis van de Begijnenstraat in Antwerpen."
Omdat er voedselschaarste was, zagen de stedelingen de kar aardappelen uit Pulderbos graag komen. "Wij losten eerst bij Vrelust in Wommelgem, daarna bij Gust Van Mechelen in Borgerhout en tenslotte nog op 't Zuid. Soms namen wij ook hout mee. Er werd toen veel met paard en kar tussen Antwerpen en Pulderbos gependeld. Nonkel Jules had een koeboerderij middenin de stad. Dat kan je je nu onmogelijk voorstellen. Ik herinner me hoe hij met een grote muilezel rapen kwam halen. Op de plaats waar nu frituur 't Pleintje ligt, was toen een rapenveld."
Miel Lenaerts weet nog hoe ze om 3 uur 's morgens vertrokken naar Antwerpen. "Om zes uur werd er een eerste keer gegeten. Als onze aardappelen gelost waren, brachten wij soms mest terug mee uit 't stad. Het was toen zo stil - autostrades kende men nog nog - dat wij in Pulderbos hoorden als onze va kilometers verderop met zijn kar over de Zandhovense Oelegembaan reed. Die wielen gingen dan klik-klak, klik-klak."
Miels neef-molenaar Ludwig Lenaerts is content dat zijn nonkel nog al die boeiende verhalen kent. "Hij weet niet alleen alles over de karren die hier staan, maar ook over onze kruiwagens." Ludwig toont een paar rariteiten op wielen. "Zo hebben we een kruiwagen met een biggenmand, om kleine varkentjes naar de markt te brengen. En een Groningse beerkruiwagen om vloeibare mest uit te lepelen. De oudste kar in de collectie is de oude molenkar van Frans Voets uit Boechout uit 1910, die dit jaar precies haar honderdste verjaardag viert. Voorts kan je hier nog een Kempense tuinderskruiwagen, een steenbakkerskruiwagen, een Duitse mutsaertkar, een turfkruiwagen, een melkkar en een trekkar uit de Voerstreek zien."
Zondagen 13 en 20 juni (van 10 tot 17u), kruiwagen en karrententoonstelling aan windmolen Pulderbos, Molenheide.

Kristin Matthyssen, "Met patatten naar de stad", Gazet van Antwerpen, 31.05.2010.
De Molenkring doet op 6, 13 en 20 juni (tussen 10 en 17u) mee aan de heemkundezondagen van Heemkunde Gouw Antwerpen. Het algemeen thema is vervoer, en de Molenkring koos als eigen thema 'Met patatten naar de stad'.
Rond de windmolen aan de Molenheide zal een tentoonstelling van authentieke kruiwagens, hondenkarren,stootkarren, speelkarren en kipkarren uit eigen collectie tonen met welke vervoermiddelen de boeren vroeger met patatten naar 't stad reden.

VCP, "Zomerfestival aan molen in Pulderbos", Het Nieuwsblad, 07.07.2010.
Zandhoven - Onder het motto ‘Elke gemeente zijn eigen gratis zomers muziekfestivalleke' wil de vzw MuMoZa (Muziek, Molen en Zandhoven) in Zandhoven laagdrempelige zomerse muziekconcertjes organiseren aan de site van de molen in Pulderbos op zondagen 11 en 18juli. Het accent moet liggen op de muziek en bijhorende sfeer en gezelligheid.
De vzw wordt bijgestaan door het gemeentebestuur van Pulderbos. De winst van de optredens wordt nadien geschonken aan het revalidatiecentrum Pulderbos.
Een mooier decor voor dit ‘festivalleke' is nauwelijks voor te stellen: met een draaiende molen boven het podium uitstekend, met een haag rondom de mooie festivalweide, met een metershoog podium zodat iedereen alles goed kan zien.
De organisatie kiest voor de zondagmiddag zodat om 20.00 uur alles is opgeruimd. Iedereen is welkom; jong en oud, jeugdverenigingen uit Groot-Zandhoven die niet weten wat te doen, families met kinderen, echte festivalgangers tot en met kat-uit-de-boom-kijkers en echte criticasters.
 
Tom Deduytschaever, "Molen draait tijdens MuMoZa", Gazet van Antwerpen, 12.07.2010.
Zondagnamiddag ging het gratis zomers muziekfestival, MuMoZa ( Muziek Molen en Zandhoven) door in tropische temperaturen. Dit weerhield echter niet dat het een enorm succes werd. Een mooier decor voor dit 'festivalleke' - zoals de organisatoren het noemen - kan je je nauwelijks voorstellen. Met een draaiende molen boven het podium uitstekend, een haag rondom de mooie festivalweide en een metershoog podium zodat iedereen alles goed kon zien. Er werd voor een ruim aanbod van randanimatie gezorgd, uiteraard kindvriendelijk, en natuurlijk weren er hapjes en drankjes tegen democratische prijzen. De organisatie is ten voordele van het revalidatiecentrum Pulderbos.

Kristin Matthyssen, "Molenfeesten met molenrock en westernrijden", Gazet van Antwerpen, 14.09.2010.
Het programma dat de Molenkring en de Landelijke Gilde voor de Molenfeesten van dit weekend ineenboksten, is voller dan ooit. Vrijdag 17 september begint het al goed met een Night of the Highlands (DJ Eleven) in de feesttent achter de windmolen aan de Molenheide in Pulderbos.
Zaterdagavond 18 september staan Molenrock en een countryavond op de affiche, met optredens van de bands Hickory en Radio Tennessee (Johnny Cash-covers). Hierin spelen muzikanten uit Groot-Zandhoven mee. Zondag 19 september starten de feesten om 11.30u met een mis in de tent, gevolgd door een eetmaal en de feestelijke opening van een nieuwe toeristische landschapsbelevingsroute die vertrekt aan de molen.
In de eerste feestring gaan vervolgens de Highlandgames door met de lowlandpipers, waarin de sterkste mannen van het dorp zich kunnen bewijzen. Om 15.30u komt de Sint-Sebastiaansgilde van Zandhoven dansen, met een huldiging van keizer Jef Cambré. De KLJ bouwt om 16u een menselijke piramide en demonstreert het vendel- en wimpelzwaaien.
Daarna wordt nog koren gedorst.
In de tweede feestring komen de paardenliefhebbers aan hun trekken, met een rodeo (15u) en westernreining (16u).
Tussenin is er nog een demonstratie putboren. Doorlopend zijn er demonstraties schilderen in de wei, tentoonstelling van landbouwalaam, ambachten, accordeonspel door Werner Janssens, doedelzakblazers en gratis kinderanimatie met huifkarritten, broodbakken, schminken en een stropiramide.

Carl Versteden, "Molenaar ontvangt snorrenclub", Het Nieuwsblad, 24.02.2011.
Zandhoven - Ludwig Lenaerts, de molenaar van Pulderbos, is in Vlaanderen vooral gekend als figurant bij FC De Kampioenen. De Antwerpse snorrenclub heeft hem dit jaar verkozen tot 'snor van het jaar'. Ludwig nodigde zijn collega's-snorren uit in de molen van Pulderbos. vcp

Carl Versteden, "Vlaamse Molendag, ook in Pulderbos", Het Nieuwsblad, 22.05.2011.
Zandhoven - Zondag 22 mei is Vlaamse Molendag. In het kader van 'Meimaand - Europese Molenmaand' gooiden tientallen molens, ook deze van Pulderbos, de deuren open.
Ludwig Lenaerts is al bijna 20 jaar molenaar te Pulderbos. Het is een bijzondere fiere molenaar die ons een rondleiding geeft in 'zijn' molen. De manier waarop hij vertelt over 'zijn molen' zorgt ervoor dat de vele bezoekers aan zijn lippen hangen.
Historiek van de windmolen
De windmolen van Pulderbos werd opgericht door Petrus Meeussen in 1840 en in gebruikgenomen in 1843. In 1877 werd de stenen romp verhoogd met 1,50 m en in 1935 werden de wieken verlengd tot 12,50 m. De molen heeft 3 paar molenstenen.De molen was een familiebedrijf .Als eerste molenaar kennen we Petrus Meeussen. Later werden Jan De Meulder - Sophia C. Meeussen de eigenaars. Zij verkochten de molen aan Karel Voets en erfgenamen.De molen was in gebruik tot circa 1953. De laatste molenaar was Jan Keysers - Voets . De molen heeft steeds met windenergie, ook tijdens de twee wereldoorlogen, zijn diensten bewezen. Bij K.B. van 14 oktober 1976 werden de molen en zijn omgeving geklasseerd als monument.
Op 6 februari 1987 werd de molen aangekocht door de gemeente Zandhoven om hem volledig te restaureren en maalvaardig te maken. De volledig gerestaureerde molen werd feestelijk ingehuldigd op 18 november 1995 en maalt sindsdien regelmatig.
Wie de Vlaamse Molendag gemist heeft, hoeft zeker niet te treuren. Elke zondag kan men de molen van Pulderbos bezoeken. De molen staat ook centraal op de alomgekende Molenfeesten van Pulderbos. Dit jaar gaan de festiviteiten op en rond de molensite door op 16, 17 en 18 september 2011.

Carl Versteden, "Zandhoven monumentengemeente (7)", Het Nieuwsblad, 08.08.2011
Zandhoven - Petrus Jozef Meeussen was molenaar op de watermolen van Viersel. Hij kwam door zijn beroep veel in contact met de boeren en zag ook toekomst in de bouw van een molen in Pulderbos. Hij vroeg aan het gemeentebestuur er een te mogen oprichten in de Hoogstraat ( nu Molenheide); In zitting van 30 september 1839 gaf de gemeenteraad met eenparigheid van stemmen een gunstig advies. In 1877 werd de stenen romp verhoogd met 1,50 meter en in 1935 werden de wieken verlengd tot 12,50 meter. De molen heeft 3 paar molenstenen. Bij KB van 14 oktober 1976 werden de molen en zijn omgeving geklasseerd als monument. Op 6 februari 1987 werd de molen aangekocht door de gemeente Zandhoven om hem volledig te restaureren. De inhuldiging van de gerestaureerde molen gebeurde op 18 november 1995 en sindsdien maalt hij regelmatig
Historiek van de windmolen
De windmolen van Pulderbos werd opgericht door Petrus Meeussen in 1840 en in gebruikgenomen in 1843. In 1877 werd de stenen romp verhoogd met 1,50 m en in 1935 werden de wieken verlengd tot 12,50 m. De molen heeft 3 paar molenstenen.
De molen was een familiebedrijf .Als eerste molenaar kennen we Petrus Meeussen. Later werden Jan De Meulder - Sophia C. Meeussen de eigenaars. Zij verkochten de molen aan Karel Voets en erfgenamen.
De molen was in gebruik tot circa 1953. De laatste molenaar was Jan Keysers - Voets . De molen heeft steeds met windenergie, ook tijdens de twee wereldoorlogen, zijn diensten bewezen. Bij K.B. van 14 oktober 1976 werden de molen en zijn omgeving geklasseerd als monument.
Op 6 februari 1987 werd de molen aangekocht door de gemeente Zandhoven om hem volledig te restaureren en maalvaardig te maken. De volledig gerestaureerde molen werd feestelijk ingehuldigd op 18 november 1995 en maalt sindsdien regelmatig.
Ieder zondag is de molen te bezichtigen en staat Ludwig de molenaar ter beschikking om op zijn gekende levendige manier rondleidingen te geven.

Carl Versteden, "Zandhoven monumentengemeente (8)", Het Nieuwsblad, 09.08.2011.
In de schaduw van de Molen vinden we het Molenhuis.
Zandhoven - Het molenhuis en de mechanische maalderij.
Rond 1850 liet Petrus Jozef Meeussen een nieuw woongedeelte bijbouwen met zicht op de molen : het huidige molenhuis. De verdieping is van latere datum.(+- 1877) Na de aankoop door de gemeente Zandhoven werd het molenhuis in eigen beheer omgebouwd tot een taverne met een prachtig zonneterras en zicht op de molen. In 1926 werd naast het molenhuis een mechanische maalderij opgericht. De installatie werd aangedreven door een motor van 15 pk die werkte op "armengas". Nu draait er nog een ééncylinder dieselmotor van het merk "Bollinckx" , gebouwd in 1935 door de firma SA Les Nouveaux Usines uit Buizingen en aangekocht in 1946. Er zijn 2 paar molenstenen en een haverpletter.
De mechanische maalderij
De weduwe van Karel Voets en haar kinderen breidden het bedrijf uit in 1926. Ze richtten naast het molenhuis een mechanische maalderij op.
De maalinstallatie werd aangedreven door een motor van 15 PK, die werkte op "armengas".
De mechanische maalderij heeft twee paar molenstenen en een haverpletter.
In 1946 werd, om een hoger rendement te bekomen, een ééncylinder dieselmotor van het merk "Bollinckx" aangekocht. Deze dieselmotor werd in 1935 gebouwd door de firma "SA Les Nouveaux Usines" uit Buizingen.
Op 23 april 1999 werd deze gerestaureerde mechanische maalderij officieel in gebruik genomen.

"Molenfeesten in Pulderbos", De Gazet van Antwerpen, 17.09.2011.
Leden van de Molenkring maken zich op voor de Molenfeesten en Landbouwdag rond de windmolen aan de Molenheide in Pulderbos. Zondag 18 september tussen 14u en 18u valt er weer vanalles te beleven voor jong en oud. Zaterdagavond is er eerst nog een rockmolenfuif met Joe Pillar, zondagmorgen kan je de eucharistie bijwonen in een tent aan de molen, gevolgd door een heerlijk molenmaal. In de namiddag zijn er dan allerlei demonstraties, van vendelen tot tractorrijden, huifkarritten, stropiramide, haringbak enzovoort. Ook Natuurpunt Kern Zandhoven is present met een stand.

Carl Versteden, "Molenfeesten in Pulderbos", Het Nieuwsblad, 18.09.2011.
Natuurlijk staat de molen centraal op de Molenfeesten
Zandhoven - Tijdens de landbouwdagen valt er traditioneel heel wat te beleven op de Molensfeesten van Pulderbos.
De dag begon met een eucharistieviering, gehouden in de tent met als voorganger pastoor Stan Lambaerts. Na de mis bleven de meesten zitten in de gezellige tent om van het vele lekkere eten te genieten.
Na de middag kon men genieten van diverse optredens (o.a. volksdans door de Sint-Sebastiaansgilde), demonstraties (o.a. broodbakken), oude ambachten, haringbakken, enz.
De KLJ gaf een demonstratie van haar kunnen met o.a. Vendelzwaaien, maar zij kwamen ook het spectaculairst uit de hoek met de bouw van een menselijke Pyramide.

Carl Versteden, "Foto. Joppe wil molenaar worden", Het Nieuwsblad, 21.07.2012.
Joppe De Schutter, tien jaar oud, droomt er van om molenaar te worden.
1. Joppe De Schtter en molenaar LUdwig Lenaerts. Foto: Carl Versteden (11 foto's)
Jammer genoeg is Joppe nog te jong om de opleiding tot molenaar te volgen. In België moet men 16 jaar oud zijn om aan de cursus te mogen beginnen.
Gelukkig kan Joppe tercht bij Ludwig Lenaerts, de molenaar van Pulderbos. Ludwig leert Joppe al wat kneepjes van het vak. Het gevaarlijke werk, zoals het klimmen op de wieken, neemt Ludwig natuurlijk nog op zich maar waar het kan laat hij Joppe zijn ding doen.

VCP, "Hoogdag voor de molenaar en zijn helpers", Het Nieuwsblad, 23.09.2013
Pulderbos - Molenfeesten in Pulderbos, dat zijn hoogdagen voor molenaar Ludwig Lenaerts. Maar niet alleen voor hem, want hij kan immers rekenen op de hulp van twee gepassioneerde molenliefhebbers: Joppe De Schutter en Alexander Malomgré. Deze twee jonge tieners zijn gepassioneerd door alles wat met molens te maken heeft.vcp

Carl Versteden, "Molenfeesten en landbouwdagen te Pulderbos", Het Nieuwsblad, 13.09.2012. 
Zandhoven - De jaarlijkse Molenfeesten rond de molen van Pulderbos starten op vrijdag 14 september met de Promill Party met Mega Ambi Deejays in de tent aan de Molenheide 67. Zaterdagavond 15 september brengt de Landelijke Gilde een sprookjesachtige wandeltocht. Tussen 19.30u en 22u kunnen wandelliefhebbers aan de windmolen vertrekken voor een tocht van 5,3 kilometer, letterlijk door bos en heide. Aan weerszijden van de baan zullen duizenden theelichtjes in glazen bokaaltjes schitteren. Het gaat om één lichtje per vijf meter. Een huzarenstukje, waarvoor de Landelijke Gilde 10.000 glazen bokaaltjes met een fout etiket in de chocofabriek in Malle ging halen.
Programma
Vrijdag 14 september
• proMILL Party met Mega Ambi Deejays
Zaterdag 15 september
• lichtjeswandeling & pannenkoeken
Zondag 16 september
11.30u H. Mis
12.30u Eetmaal
13.30u Dorsen
14.00u Kon. Fanfare De Kempenzone (1)
14.30u KLJ – Vendelen – Wimpelen – Piramide
15.15u Kon. Fanfare De Kempenzone (2)
15.45u Sint Sebastiaansgilde Zandhoven
16.15u KVLV Line Dansen (1)
16.40u Optreden Marie-Claerkes
17.10u KVLV Line Dansen (2)
17.30u Stokkenslagers
Permanent: tentoonstelling Landelijke Gilde Sierteelt

KMa, "Molenfeesten met als thema tuinaanleg", Gazet van Antwerpen, 16.09.2012.
Zandhoven (2240) De boomkwekende broers Jef (23) en Gerry (33) Geerts van het gelijknamig tuinaanlegbedrijf uit de Draaiboom in Pulderbos hadden samen met hun collega's van tuinaanleg Van Geel, Van Sichem en Van Langendonck een prachtige gelegenheidstuin aangelegd tijdens de Molenfeesten in Pulderbos.
Dankzij de zon en gesmaakte optredens van onder meer de Marie-Clairkes met hun trekzakken, was het weer een zondag vol ambiance aan de Molenheide.

"'Kunstige kerst' rond de windmolen", Gazet van Antwerpen, 21.11.2012
Zandhoven. Rond de windmolen van Pulderbos vindt zaterdag 24 november tussen 16 en 22u 'Kunstige kerst' rond de molen plaats. Vijftien creatievelingen stellen er hun handgemaakte spulletjes voor. Ideaal om kerstinkopen te doen. Kinderen kunnen een originele kerstbal knutselen en een prijs winnen.

Carl Versteden, "Een bezoek aan de Molen van Pulderbos wordt nog leuker. Foto. Gemeente krijgt educatieve koffer", Het Nieuwsblad, 02.06.2013.
Van links naar rechts : burgemeester Luc Van Hove (CD&V), Sanne Horemans, Molenaar Ludwig Lenaerts, Inge Somers en eerste schepen Steven Van Staeyen (CD&V)
Zandhoven - Zaterdag 1 juni werd er aan de windmolen van Pulderbos een educatieve koffer overhandigd aan het gemeentebestuur. Twee studenten Bachelor Lager Onderwijs van de Thomas More Hogeschool in Mechelen, Sanne Horemans (Westerlo) en Inge Somers (Pulle) hebben bij wijze van eindwerk een educatieve koffer voor het vierde leerjaar uitgewerkt. Deze koffer kan gebruikt worden om een bezoek aan de windmolen van Pulderbos voor te bereiden en te verwerken. Er werden ook 10 doe-activiteiten gemaakt die in en rond de molen kunnen uitgevoerd worden door klassen of andere bezoekers. Scholen kunnen de kist reserveren en uitlenen bij de gemeente.

Kristin Matthyssen, "Inge en Sanne maken educatief pakket voor windmolen Pulderbos", Gazet van Antwerpen, 03.06.2013.
Zandhoven. Als afstudeerscriptie voor hun bacheloropleiding lager onderwijs, maakten Inge Somers (46) uit Pulle en Sanne Horemans (26) uit Westerlo een educatief pakket voor de windmolen van Pulderbos. Tot grote tevredenheid van molenaar Ludwig en stagiair Joppe (11).
Iedereen in de omtrek weet dat de molen van Pulderbos een van de actiefste in de streek is. Ludwig Lenaerts laat de wieken iedere zondagnamiddag draaien. Hij ontvangt ook geregeld klassen. Maar omdat het binnen op de molenzolders nogal krap is, moet Ludwig soms de ene helft van de klas beneden laten wachten terwijl hij de andere helft boven rondleidt.
Voortaan kan de wachtende groep beneden allerlei boeiende doeopdrachten in verband met windmolens en graan oplossen, met dank aan Inge en Sanne. De twee vriendinnen studeren voor leerkracht lager onderwijs aan de Thomas More Hogeschool in weekend- en avondonderwijs.
Afgaande op hun afstudeerscriptie gaan beide dames met veel creativiteit en goesting voor de klas staan, want hun educatief molenpakket zit vol leuke en verrassende taakjes."Aan de klassen die slagen, mag ik nu een molenbrevet uitreiken", zegt een contente molenaar Ludwig Lenaerts, die er met zijn volle baard nog wat Bokrijk-achtiger uitziet. "Ja, maar ik moet hem binnenkort afscheren voor de opnames van de bioscoopfilm van FC De Kampioenen", verklapt de vaste figurant.
De opdrachten zijn bedoeld voor kinderen vanaf 9 jaar. Voor Joppe De Schutter (11) uit Oostmalle - die zelf zijn medewerking verleende aan het pakket - zijn de vragen te simpel. De jongen helpt al sinds zijn zevende mee in de molen van Pulderbos. Opzeilen, het graan malen: Joppe kent het monument als zijn broekzak.
"Hij heeft autisme. Ludwig is zijn redding geweest. Toen Joppe hier vier jaar geleden aankwam, maakte hij door een aantal slechte ervaringen een moeilijke periode door. Hier bloeide hij weer open", vertelt Joppes mama. "Ik denk dat het de combinatie van rust en techniek is. Hij is nu zo bezeten, dat zijn papa thuis voor hem ook een molen heeft gebouwd die Joppe kan opzeilen. Hij heeft zelfs graan gezaaid in onze tuin om te kunnen oogsten. Het totaalplaatje, van graan tot brood, interesseert hem." Alexander, een andere jongen met autisme, helpt eveneens in de molen. "Die gastjes zijn geweldig", zegt Ludwig. "Vroeger kwam er amper een woord uit, maar nu gidst hij al groepen."
Inge Somers gaf in het verleden trainingen aan bedrijven en is momenteel boekhoudster, maar op haar 46ste wil ze absoluut met kinderen werken en staat ze voor een grote carrièreswitch. De gemeente verleende financiële steun voor haar idee. Naast de doe-opdrachten die permanent in de molen blijven hangen, ontwikkelden Inge en Sanne een koffer met leuke leeropdrachten voor een projectweek rond molens en graan. Scholen kunnen de koffer reserveren bij de gemeente Zandhoven via tel. 03-484.30.2

VCP, "Karaoke in het Molenhuis", Het Nieuwsblad, 25.06.2013.
Pulderbos - Karaoke in het Molenhuis staat garant voor een avond vol ambiance. In de schaduw van de molen van Pulderbos werd er vorige vrijdagavond uit volle borst gezongen tijdens alweer een geslaagde karaoke-avond. Patron Peter Van Staeyen gaf zelf het goede voorbeeld en vele aanwezigen toonden hun zangtalent op het podium.

Carl Versteden, "MuMoZa, gratis muziekfestival in Pulderbos", Het Nieuwsblad, 09.07.2013.
Zandhoven- Wie deze vakantie thuisblijft, kan in Pulderbos genieten van zomerse sferen, zwoele klanken en gezellig samenzijn met vrienden. Op 14 en 21 juli kan men in Pulderbos genieten van het gratis muziekfestival MuMoZa.
Dit 'familiefestival' is sinds enkele jaren kind aan huis geworden in de molen van Pulderbos. Ook in 2013 is de molensite wederom het fabelachtige decor voor 2 dagen muzikaal genot. De organisatie zorgde dit jaar voor een affiche om 'U' tegen te zeggen :
14 juli 2013
14u : Baby Dry
16u : Eva De Roovere
Nadien : Afterparty met ZatvanA
21 juli 2013
14u : Them Ugly Losers
16u : Rik De Leeuw featuring Akl Peleman en Jan Hautekiet
Nadien : Afterparty met Crumb
De toegang is gratis en drank wordt aan de man/vrouw gebracht aan democratische prijzen. 
Elk jaar zoeken de organisatoren een goed doel uit om de opbrengst van het festival aan te schenken. Dit jaar kozen zij voor het kurkatelier van Monnikenheide in Zandhoven

Carl Versteden, "Eva De Roovere doet molensite zinderen. Foto. Gratis muziekfestival MuMoZa dag 1", Het Nieuwsblad (dig.), 18.07.2013.
Zandhoven- Het tweedaagse (14 en 21 juli 2013) gratis muziekfestival MuMoZa kende een zeer succesvolle eerste dag vorige zondag 14 juli. Alle ingrediënten waren dan ook aanwezig : een schitterende locatie - de molensite te Pulderbos - prachtig zomers weer een een topaffiche. BABY DRY warmde het publiek op vanaf 14u en om 16u veroverde EVA DE ROOVERE de harten van het publiek. De afterparty bracht ZATVANA op het podium. Er was dan ook voor ieder wat wils : de kinderen konden terecht in het kinderhoekje, vele aanwezigen kwamen om lekker te genieten en te luisteren naar de artiesten, maar anderen konden de benen niet stil houden en veroverden de dansvloer. Ook het programma voor volgende zondag 21 juli laat het beste verhopen : vanaf 14u THEM UGLY LOSERS, en daarna om 16u niemand minder dan RIK DE LEEUW (featuring Axl Peleman en Jan Hautekiet, de afterparty wordt verzorgd door de plaatselijke groep CRUMB.

VCP, "Veel volk op gratis muziekfestival MuMoZa", Het Nieuwsblad, 23.07.2013.
Pulderbos - Grote bezieler Ludo Konings en zijn team kunnen terugblikken op een prachtig MuMoZa 2013. Dit tweedaagse ‘gratis’ muziekfestival was afgelopen zondag 21 juli aan zijn laatste dag toe met top of the bill Rik De Leeuw. Ook Them Ugly Losers en de plaatselijke groep Crumb gaven het beste van zichzelf. Ondanks de hitte zag de molensite zwart van het volk.

Carl Versteden, "Rik De Leeuw op MuMoZa", Het Nieuwsblad, 23.07.2013
Zandhoven - Grote bezieler Ludo Konings en heel zijn team kunnen terugblikken op een prachtig MuMoZa 2013. Dit tweedaagse 'gratis' muziekfestival was vorige zondag 21 juli aan zij laatste dag toe met top of the bill Rik De Leeuw. Maar ook Them Ugly Losers en de plaatselijke groep Crumb gaven het beste van zichzelf. Ondanks de hitte zag de molensite zwart van het volk dat tot op de molenberg zat. Rik De Leeuw vergaste de muziekliefhebbers op een twee uur durend concert met de steun van Axl Peleman, die nog in Pulderbos woonde, en aan het keyboard Jan Hautekiet. Ludo Konings was een meer dan tevreden man : "MuMoZa.be I love it, heel veel dank aan alle vrijwilligers. Ik kan het niet genoeg beklemtonen. De uitgave 2013 was FORMIDASTISCH, een samensmelting van formidabel en fantastisch. Nagenieten is de boodschap. Love you all."

VCP, "Rogge oogsten bij de molen van Pulderbos", Het Nieuwsblad, 30.07.2013
Pulderbos- Vorige zaterdag was het tijd om de ‘rogge’ te oogsten rondom de molen van Pulderbos. Molenaar Ludwig Lenaerts kon rekenen op vele helpende handen. Roggemeel is grijs van kleur en wordt onder meer gebruikt voor het bakken van roggebrood, knäckebröd, pepernoten, voor de bereiding van ontbijtkoek en voor bloedworst. Roggemeel bevat minder gluten dan tarwemeel, waardoor het minder goed rijst.

Carl Versteden, Jan De Schutter, "Foto. Rogge oogsten bij de molen van Pulderbos", Het Nieuwsblad (dig.), 30.07.2013.
Zandhoven- Vorige zaterdag 27 juli 2013 was het tijd om de 'rogge' te oogsten rondom de molen van Pulderbos. Molenaar Ludwig Lenaerts kon rekenen op de assistentie van vele helpende handen. Rogge (Secale cereale) is een kruisbevruchtende graansoort. Het behoort net als de overige granen tot de grassenfamilie. Rogge wordt vooral geteeld om er roggebrood van te maken. Roggemeel is grijs van kleur en wordt onder meer gebruikt voor het bakken van roggebrood, knäckebröd, pepernoten, voor de bereiding van ontbijtkoek en voor bloedworst. Roggemeel bevat minder gluten dan tarwemeel, waardoor het minder goed rijst. Door de aanwezigheid van pentosanen is er echter wel goed brood van te bakken. Roggebloem is gezeefd (gebuild) roggemeel en wit van kleur. Hierin zitten geen zemelen en kiemen meer.

Kristin Matthyssen, "Windmolen is nu ook een kuitenbijter", Gazet van Antwerpen, 23.08.2013.
Molens worden nog te vaak geassocieerd met Holland, maar ook in de Kempen staan prachtige molens", zegt Bruno Peeters, gedeputeerde voor toerisme bij de provincie Antwerpen. Vrijdag werd in Pulderbos de nieuwe Molenroute gepresenteerd.
Sinds gisteren zijn de molens in onze streek ook echte kuitenbijters. Aan de voet van de superactieve stenen bergmolen uit 1843 aan de Molenheide in Pulderbos onthulde Toerisme Provincie Antwerpen samen met de betrokken gemeentebesturen het bord van de nieuwe Molenroute. Deze fietsroute telt twee stevige lussen van vijftig kilometer langs het knooppuntennetwerk en verbindt zo tien molens in het hart van de Antwerpse Kempen. Op twee molens na zijn ze allemaal te bezichtigen, al dan niet op afspraak. De nieuwe route gaat om een ‘updating’ van de oude Watermolenroute en Molenroute.
"Met financiële steun van de provincie Antwerpen en de inzet van molenverenigingen en vrijwillige molenaars gingen de voorbije jaren tientallen molenwieken opnieuw dansen", vertelt Bruno Peeters. "Al gaat het bijlange niet allemaal om windmolens. De slagmolen in Lille bijvoorbeeld ziet eruit als een gewone boerderij, maar binnenin staan er wel drie molenstenen die vroeger door rondstappende paarden werden aangedreven."
De route werd gisteren vanuit Pulderbos ingefietst. Zandhovens schepen van Toerisme May Peeters vertelde onder het goedkeurend oog van molenaar Ludwig Lenaerts en zijn hulpmolenaar Joppe De Schutter (11) hoe de molen van Pulderbos in 1987 samen met het Molenhuis werd gekocht door de gemeente en sindsdien elke zondagnamiddag weer draait en maalt. "Je kan hier lekker molenbrood kopen. De site is nog uitgebreid met het karkot-museum en een bijenhal", zegt May Peeters, die van de gelegenheid gebruik maakte om reclame te maken voor de Molenfeesten op 13, 14 en 15 september. Als schepen van toerisme zette ze ook de Zandhovense streekspecialiteiten Kempisch Vuur en ijs van De Hoeve uit Pulle in de kijker.
Blikvangers in de noordelijke lus zijn onder meer de 13de eeuwse watermolen van Grobbendonk, de windmolen van Gierle en de watermolen van Tielen. In de zuidelijke lus passeren de fietsers onder meer langs de Kaasstrooimolen in Heist-op-den-Berg, de windmolen van Bouwel en de Buulmolen in Olen.
Zondagen 25 augustus en 29 september provinciale Molendagen. De windmolen Pulderbos is dan te bezichtigen tussen 10 en 18u.
Blikvangers noordelijke lus:
watermolen Grobbendonk
stenen bergmolen Pulderbos
slagmolen Lille
windmolen Gierle
watermolen Tielen
Blikvangers zuidelijke lus:
Kaasstrooimolen Heist-op-den-Berg
watermolen Herlaer
windmolen Bouwel
Hogewegmolen Noorderwijk
Buulmolen Olen

Carl Versteden  “Foto. Molenroute officieel ingefietst”, Het Nieuwsblad (dig.), 26.08.2013.
Zandhoven - Waar kan men beter de nieuwe Molenroute voor fietsers officieel openen dan bij een molen ? Vorige vrijdag verzamelden fietsliefhebbers in de schaduw van de Stenen Bergmolen (uit 1843), gelegen aan de Molenheide te Pulderbos. Zandhovens schepen van toerisme May Peeters (CD&V) en Bruno Peeters (N-VA), gedeputeerde voor toerisme bij de provincie Antwerpen, nodigden de aanwezigen uit om de route mee in te fietsen. De route telt twee lussen van ongeveer 50 kilometer. De noordelijke lus brengt de fietsers langs de watermolen van Grobbendonk, de windmolen van Gierle en de watermolen van Tielen. De zuidelijke lus fietst langs onder meer de kaasstrooimolen i nHeist-op-den-Berg, de windmolen van Bouwel en de buulmolen in Olen.

Carl Versteden, "Molenfeesten 2013", Het Nieuwsblad (dig.), 10.09.2013.
Zandhoven- Op 13, 14 & 15 september 2013 is het weer zover: naar jaarlijkse gewoonte worden dan in Pulderbos de Molenfeesten georganiseerd. Een weekend lang genieten van het goede leven in het prachtige decor van de molen in Pulderbos! Na het grote succes van de Lichtjeswandeling vorig jaar, zal de organisatie ook dit jaar zorgen voor een feeëriek parcours op zaterdagavond. Dit mag je zeker niet missen!
Programma:
Vrijdag 13 september 21.00u.
Molenfuif met de Mega Ambi Deejays.
Zaterdag 14 september bij valavond
Lichtjeswandeling: 6 km lange door kaarslicht verlichte wandeling, vertrek aan de molen.
Zondag 15 september
11.30u. Eucharistieviering
12.15u. Warm eten aan molenprijzen
Vanaf 14.00u. Activiteiten Molenfeesten en Landbouwdagen voor groot en klein!

Carl Versteden, "Openmonumenten dag: de Molen van Pulderbos", Het Nieuwsblad (dig.), 08.09.2013.
Zandhoven - Ook dit jaar nam de Molen van Pulderbos deel aan de Openmonumentendag. Molenaar Ludwig Lenaerts, bijgestaan door zijn assistent aspirant-molenaar Joppe De Schutter (11), ontving de vele belangstellenden en samen of apart gaven zij een rondleiding in de molen. Wie de openmonumentendag gemist heeft, krijgt volgend weekend een nieuwe kans om de molen van Pulderbos te bezoeken : vrijdag 13, zaterdag 14 en zondag 15 september worden immers de molenfeesten georganiseerd op de molensite, gelegen aan de Molenheide te Pulderbos.
Historiek van de windmolen
De windmolen van Pulderbos werd opgericht door Petrus Meeussen in 1840 en in gebruik genomen in 1843. In 1877 werd de stenen romp verhoogd met 1,50 m en in 1935 werden de wieken verlengd tot 12,50 m. De molen heeft 3 paar molenstenen.
De molen was een familiebedrijf. Als eerste molenaar kennen we Petrus Meeussen. Later werden Jan De Meulder – Sophia C. Meeussen de eigenaars. Zij verkochten de molen aan Karel Voets en erfgenamen.
De molen was in gebruik tot circa 1953. De laatste molenaar was Jan Keysers – Voets . De molen heeft steeds met windenergie, ook tijdens de twee wereldoorlogen, zijn diensten bewezen. Bij K.B. van 14 oktober 1976 werden de molen en zijn omgeving geklasseerd als monument.
Op 6 februari 1987 werd de molen aangekocht door de gemeente Zandhoven om hem volledig te restaureren en maalvaardig te maken. De volledig gerestaureerde molen werd feestelijk ingehuldigd op 18 november 1995 en maalt sindsdien regelmatig.
De mechanische maalderij
De weduwe van Karel Voets en haar kinderen breidden het bedrijf uit in 1926. Ze richtten naast het molenhuis een mechanische maalderij op. De maalinstallatie werd aangedreven door een motor van 15 PK, die werkte op armengas. De mechanische maalderij heeft twee paar molenstenen en een haverpletter. In 1946 werd, om een hoger rendement te bekomen, eenncylinder dieselmotor van het merkBollinckxaangekocht. Deze dieselmotor werd in 1935 gebouwd door de firmaSA Les Nouveaux Usinesuit Buizingen. Op 23 april 1999 werd deze gerestaureerde mechanische maalderij officieel in gebruik genomen.
Het molenhuis
Rond 1850 liet Petrus Jozef Meeussen een nieuw woongedeelte bijbouwen met zicht op de molen: het huidige molenhuis. De verdieping is van latere datum (1877). In 1926 werd tegen het woonhuis een maga-zijn voor de mechanische molen aangebouwd. Na de aankoop door de gemeente Zandhoven, werd het molenhuis in eigen beheer omgebouwd tot een taverne met een prachtig zonneterrras en zicht op de molen.
Museum Het Karkot
In dit museum is naast oud molenaarsmaterieel een prachtige verzameling antiek landbouwalaam te zien. Het museum is toegankelijk op afspraak met de molenaar.
De Bijenhal
Is ondergebracht in een zeer oude veldschuur die zo een nieuwe bestemming kreeg. De bijenhal is te bezoeken door groepen of scholen na afspraak. De bezoekers krijgen een deskundige uitleg door de imkers. Vanaf 1 april tot 30 september kunnen de kasten open terwijl het publiek – veilig achter glas – de ijverige bijen live in actie kan zien.

VCP, "Molenfeesten vanavond van start", Het Nieuwsblad, 13.09.2013.
Pulderbos- Dit weekend is het weer zover: naar jaarlijkse gewoonte worden dan in Pulderbos de Molenfeesten georganiseerd.
Vanavond gaat het feestweekend om 21 uur van start met de Molenfuif met de Mega Ambi Deejays.
Zaterdag bij valavond is er de Lichtjeswandeling, een feeërieke 6 km lange tocht met kaarsjes. Vertrek aan de molen.
Zondag is er om 11.30 uur eerst een eucharistieviering, gevolgd door een middagmaal om 12.15 uur. Vanaf 14 uur zijn er allerhande activiteiten voor jong en oud.
Meer informatie bij Griet Slaets, e-mail: administratie@zandhoven.be, tel. 03-410.16.41.

VCP, "Feesten aan de Molen van Pulderbos", Het Nieuwsblad, 19.09.2013.
Pulderbos- De Molensite om en rond de Molen van Pulderbos was ook dit weekend gastheer voor de Molenfeesten 2013. In de namiddag vonden er allerhande activiteiten plaats. Vanop de stropyramide, the place to be voor vele kinderen, had men een mooi zicht op de vele evenementen die op het centrale plein gebracht werden. vcpmeer foto's op www. nieuwsblad. be/zandhoven

VCP, "Hoogdag voor de molenaar en zijn helpers", Het Nieuwsblad, 23.09.2013.
Pulderbos - Molenfeesten in Pulderbos, dat zijn hoogdagen voor molenaar Ludwig Lenaerts. Maar niet alleen voor hem, want hij kan immers rekenen op de hulp van twee gepassioneerde molenliefhebbers: Joppe De Schutter en Alexander Malomgré. Deze twee jonge tieners zijn gepassioneerd door alles wat met molens te maken heeft.vcp
Meer foto's op www. nieuwsblad.be/ zandhoven

KMa, "MuMoZa gaat back to the basics met programmatie", Gazet van Antwerpen, 30.04.2014.
In Het Molenhuis vond woensdagavond naar goede gewoonte de startavond van de MuMoZa (Muziek Molen Zandhoven) plaats. De gratis zomerse muziekhappening aan de windmolen van Pulderbos is alweer aan haar vijfde editie toe. Santgarden, de groep van zanger Stijn Horsten uit Pulderbos die in De Populier repeteert, luisterde de startavond op.
Na de grote namen Eva Deroovere en Rick de Leeuw en Jan Hautekiet vorig jaar, verkiest Mumoza om 'back to the basics' te gaan. "We moeten ook geen zotte toeren doen en misschien is het in deze economische tijd niet slecht om een kleine oorlogskas aan te leggen voor het geval we toch eens helemaal uitregenen ofzo. Daarom hebben we dit jaar geen bekende vedetten geprogrammeerd, maar gekozen voor bewezen kwaliteit", zegt voorzitter Ludo Konings. "Het doel van Mumoza is nog altijd een gratis, gezellig, intimistisch, zomers familiefestival voor jong en oud. We moeten niet absoluut blijven en blijven groeien, want dat is vaak nefast voor de typische charme. En bovendien vinden we het ook heel belangrijk om in goede verstandhouding met alle buren te blijven werken, daarom gaat ten laatste om 20.30u altijd de stekker uit en de muziek af. Om te vermijden dat je hier met oordoppen moet staan, zorgen we ook altijd dat we onder de 93 dB-grens blijven. Daarom hebben we ons programma van 2014 '93 dB' max gedoopt. Het toeval wil dat we tijdens onze eerste zondag drie groepen met beginletter 'd' en op onze tweede zondag drie groepen met beginletter 'b' hebben geboekt."
Zondag 13 juli tussen 14 en 20u zorgen Deezel (met de uit Pulderbos afkomstige Bruno Schuddinck), Domino (de Limburgse top-ambiancegroep die enkele edities geleden de regen op Mumoza deed vergeten en nu nog een extra saxofonist en trompettist meebrengt) en de Pulse D'asspro's voor de perfecte mix.
Zondag 20 juli tussen 14 en 20u staat er met Blue Thrill Heistse rock & roll op de affiche, gevolgd door de skagroep Bottle of Moonshine en de in Zandhoven en omstreken alom bekende Band Marginal met onder meer Zen Canters.
Net als de vorige jaren is er kinderanimatie. "Wij kunnen rekenen op een ploeg van een dertigtal enthousiaste vrijwilligers", zegt Ludo. "Eve Vertruyen verzorgt de logistiek en Magd Martens gaat de kindergrime weer voor haar rekening nemen. Ook Hilde Oorts, Paula Henderickx en Peter Van Staeyen behoren tot onze kerngroep, maar ik vergeet nog een hele hoop andere trouwe helpers. Ook onze sponsors doen weer mee. Net als de vorige jaren steunt Mumoza een goed doel. Ditmaal willen we geld verzamelen voor een elektrische duo-driewieler voor CM-domein Hooidonck." www. MuMoZa. be

Carl Versteden. MuMoZa 2014. Gratis Zondagnamiddag Muziekfestival aan de Molen in Zandhoven, Pulderbos door vzw Muziek Molen Zandhoven", Het Nieuwsblad (dig.), 06.07.2014.
Op zondag 13 juli zijn er optredens van : Deezel, Domino en D'asspro's. Op zondag 20 juli treden op : Blue Thrill, Bottle of Moonshine en Band Marginal. 
Affiche mumoza.
Zandhoven - Mumoza (Muziek Molen Zandhoven) zorgt op 13 en 20 juli (telkens van 14u tot 20u) weer voor een gratis zondagnamiddag festival op de weide rond de windmolen van Pulderbos, gelegen aan de Molenheide in Pulderbos.
Telkens voor het goede doel
Elk jaar schenkt de organisatie de opbregnst aan een goed doel.
Vorig jaar (2013) schonk MuMoZa € 3500 aan het kurkenatelier Monnikenheide, afdeling Zandhoven (achter de wereldwinkel) en ook hele zakken met kurkenstoppen. Bij de uitreiking hebben zij dan ook een paar flessen ontkurkt
(weeral meer stoppen voor het project).
Het goede doel 2014
Het goede doel 2014 is een electrische duo fiets voor Hooidonk. In Hooidonk verblijven tijdelijk al dan niet zorgbehoevende mensen die revalideren of van een vakantie met "taking care" genieten.
Ludo Konings, bedenker en organisator van het hele gebeuren : " Omwille van het vijfjarig bestaan van MuMoZa.be vieren we feest op 2 zondagnamiddagen! Uw gastvrouw 2014 is en blijft Jasmijn Van Hoof (Stefanie uit familie van VTM)."
Op zondag 13 juli zijn er optredens van : Deezel, Domino en D'asspro's.
Op zondag 20 juli treden op : Blue Thrill, Bottle of Moonshine en Band Marginal.
Mission Statement
vzw Muziek Molen Zandhoven is een a-politieke organisatie met als doel in Zandhoven laagdremelige zomerse muziekconcertjes aan de site van de molen in Pulderbos te organiseren waarbij het accent op de muziek en bijhorende sfeer en gezelligheid ligt. Eventuele winst gaat naar een jaarlijks te kiezen goed doel dat zich in de gemeente Zandhoven situeert en/of bijzondere affiniteit met deze gemeente heeft. De vfzw kan tijdelijke of landgurige samenwerkingsverbanden met andere personen, verenigingen of organisaties aangaan ten einde boven vernoemde objectieven te halen. In aanloop naar de zomerse activiteiten kan de vzw nevenactiviteiten ontplooien o.a. in functie van de public relations en/of verwerven van extra middelen,... om daarna de basisactiviteit vertrouwensvol tegemoet te kunnen treden.

Carl Versteden, "Molenfeesten 2014", Het Nieuwsblad, 13.09.2014
Zandhoven - Op 19, 20 en 21 september 2014 organiseert het Molencomité, naar jaarlijkse gewoonte, de Molenfeesten om en rond de molensite in Pulderbos. Een weekend lang genieten van het goede leven in het prachtige decor van een draaiende molen.
Op vrijdagavond 19 september pakr de KLJ uit met het eerste Groot Zandhovnese Sjotterkastornooi. En na het grote succes van de voorbije Lichtjeswandelingen zal de Landelijke Gilde ook dit jaar zorgen voor een 'vurige avondwandeling' op zaterdagavond.
Het programma:
Vrijdag 19 september 2014 om 20u : 1ste Groot Zandhovens Sjotterkastornooi
Zaterdag 20 september 2014 vanaf 14u : Avondwandeling van Vuur tot Vuur, geblust met Kempisch Vuur en pannenkoeken
Zondag 21 september 2014:
11.30u Eucharistieviering in de tent
12.15u Warm eten aan molenprijzen
vanaf 14u : feestprogramma voor groot en klein

K. Mattyssen, "Dialectmis en grote folkloristische stoet zondag tjidens Dorp in de Kijker", Het Nieuwsblad, 21.05.2015.
De verenigingen werken aan hun praalwagens. Foto: mu
Zandhoven - Pulderbos is dit jaar Dorp in de kijker' van de Landelijke Gilden in de provincie Antwerpen. Dat feestjaar kent zondag 24 mei haar eerste hoogtepunt met een dialectmis, historische stoet, dierenwijding en klepperende optocht van 125 trekpaarden.
Er was eind maart al de fototentoonstelling, maar nu begint het grote werk. Het dorpscentrum van Pulderbos wordt zondag tussen 12 en 18u afgesloten voor het verkeer ter hoogte van de Molenheide en de Pulsebaan. Er zijn omleidingen en de Landelijke Gilde heeft in voldoende parkeerplaatsen voorzien in de Goormansstraat en de Kapelstraat. Dat zal nodig zijn, want als het min of meer droog blijft, verwachten de organisatoren zo’n tweeduizend bezoekers. Naast de lichtjeswandeling op 19 september vormt de happening op zondag het hoogtepunt van ‘Dorp in de kijker 2015’.
“We starten om 12u met een mis in de parochiekerk in Kempisch dialect, voorgegaan door onze nationale proost Jos Daems”, vertelt Dirk Vercammen van Landelijke Gilde Pulderbos. “De jachthoornblazers van Arendonk luisteren de dienst op. Om 13u vindt de traditionele dieren- en autowijding plaats, die ditmaal uitgebreid wordt met een folkloristische stoet. Willem Wolput zal op kop rijden in zijn tractor met de vlag van de Landelijke Gilde, gevolgd door drie boerenpaarden met ruiters in oude rijuniformen. Daarna volgt de fanfare, een stoet met oude landbouwwerktuigen, de vendeliers, schapendrijver Marc Grimon met zijn kudde en hond, de verenigingen en hun praalwagens, paarden en huisdieren, oldtimertractoren van de vereniging BREK en gewone tractoren en voertuigen.”
Ook hondenkarren, een oude lijkwagen, een oude beerton en kolenwagen passeren de revue. De Landelijke Gilde doet ook heel geheimzinnig over een verrassingswagen. De reuzen van Zandhoven verlaten nog eens het gemeentehuis om te paraderen. “Na de folkloristische optocht blijven de deelnemers nog een tijdje op het dorpsplein staan. In de tent kun je vanaf 12u iets drinken en wordt er spek met eieren geserveerd. We hebben duizend eieren besteld. Rond 15u is het de bedoeling om 125 boerenpaarden samen te brengen ter ere van het 125-jarige bestaan van Boerenbond. Het is een uitdaging aan Boerenbond-voorzitter Piet Vanthemsche. Als we slagen in onze stunt, zal Piet als tegenprestatie ploegen met een paard.”
Of 125 trekpaarden een recordpoging voor het Guinness Book of Records is? “Zo hebben we het niet opgevat”, zegt Vercammen. “Maar het zal alleszins heel spectactulair worden om al die stoere pk’s samen te zien.”
Verenigingen, zoals de Molenkring, KFC De Heidebloem, De Boerkes en de Landelijke Gilde zelf uiteraard, versieren een eigen praalwagen. Het is waarschijnlijk van de grote historische stoet ter ere van de honderdjarige Melle Roelants in 1994 geleden dat er nog eens zo’n bonte parade door het dorp van Pulderbos trok.
Op 1 juni start ook de fietszoektocht van Landelijke Gilde, die tot 31 augustus duurt. Deelnameformulieren (5 euro) vindt u bij tuincenter Oorts en cafés Het Molenhuis, Vogelzang en De Klok. De prijzen worden op de Molenfeesten in september uitgereikt.

Carl Versteden, Zandhoven. MUMOZA belooft alweer een topfestival te worden", Gazet van Antwerpen / Het Nieuwsblad, 03.7.2015.
Foto: Ludo Konings.
Volgende zondag opent MUMOZA - het gratis muziekfestival aan de molen van Pulderbos - zijn 'deuren'. Organisator Ludo Konings Laat weten dat alles 'op wieltjes loopt' : "Voorbereiding aan de molen in volle gang, onder een "te" stralende zon. We gaan zondag voor veel schaduw zorgen, dat er veel water aanwezig zal zijn, dat er permanent een sproeierke sproeit, dat er twee vernevelaars gaan vernevelen, enz... Kortom; wij zien het zitten en nu is het aan het publiek om te komen opdagen. Al van in het begin hebben we een ruime fietsparking voorzien. De kinderanimatie zal op MuMoZa.be dag 1 beperkt zijn, maar op dag 2 zijn het de profs uit Pulderbos (dreamteam) die het van onze kraks overnemen.We kijken er naar uit! Het weer belooft alvast te willen meewerken. Tot zondag, voor een gezellig dagje GRATIS muziek." Alle info op www.mumoza.be .

K. Matthysenn, "Nacht van de Geschiedenis in en rond windmolen", Gazet van Antwerpen, 16.03.2015.
molen Pulderbos Foto: DF
Zandhoven - Ook Davidsfonds Zandhoven is volgende week op 24 maart van de partij tijdens de dertiende editie van de Nacht van de Geschiedenis van het Davidsfonds. Dit jaar staat de nacht in het teken van landbouw en visserij door de eeuwen heen.
Op zo’n 235 plekken in Vlaanderen wordt u volgende week dinsdag 24 maart ondergedompeld in het landbouwleven van weleer.
Davidsfonds Zandhoven gaat tijdens deze “Nacht van de Geschiedenis” op bezoek bij gediplomeerd molenaar Ludwig Lenaerts in de molen van Pulderbos. Vanaf 19:00h mag je Ludwig reeds in actie zien met het voorbereidende werk. De effectieve verkenning van de molen met deskundige uitleg, en hopelijk een demonstratie als de wind-goden ons gunstig gezind zijn, vangt aan om 20:00h.
Voor diegenen die de 1° en/of 2° verdieping niet beklimmen en liever met beide voeten om de begane grond blijven, wordt ter plaatse aan de hand van informatieborden de werking van de molen toegelicht.
Na het molenbezoek nodigt Davidsfonds alle bezoekers graag uit in het gemeentezaaltje van Pulderbos om te genieten van “Kempische proeverijen“ bij een verhelderende uiteenzetting door Frans Brouwers, voorzitter van “Levende Molens vzw”. De vereniging “Levende Molens vzw” is reeds meer dan 30 jaar actief voor het behoud, herstel en levend houden van de traditionele molens (wind-, water- en rosmolens) in Vlaanderen.
Als extraatje wordt tijdens deze 13° Nacht van de Geschiedenis onder de aanwezigen in het gemeentezaaltje een jaarabonnement verloot op het tijdschrift  “LEVENDE MOLENS VZW” (verschijnt 6x per jaar).
Molensite, Molenheide 67, Zandhoven (Pulderbos) om 20u00. Aansluitend: gemeentezaal, Dorp 12 te Pulderbos.
Deelname (inclusief proeverijen): € 10,- met DF-cultuurkaart/€ 13,- zonder DF-cultuurkaart. Inschrijven via thelie.save@skynet.be

K. Matthyssen, "MUmoza steunt dit jaar unieke beleefboerderij het Eigen Zijn", Gazet fvan Antwerpen, 03.07.2015.
Els, Silke en Udo in het EIgen Zijn. Foto: kma
Zandhoven - Deze en volgende zondag vindt er rond de windmolen van Pulderbos weer het gratis Mumoza-festival plaats van 14u tot 20u. Dit jaar gaat de opbrengst naar beleefboerderij het Eigen Zijn in Viersel.
Alleen al om dit goede doel te steunen, is Mumoza (Muziek Molen Zandhoven) zondag een bezoek waard. Els Schellekens startte met steun van haar gezin op de Wilgenhoef aan het Straateinde in Viersel waar ze wonen, een unieke beleefboerderij. Mensen met een zorgvraag kunnen er terecht. Kinderen kunnen er o.a. ook ponygewenning volgen.
Els startte vanuit haar eigen sociale bewogenheid en de ervaring die ze op haar werk in Monnikenheide in Zoersel, waar ze nog steeds deeltijds werkt, opdeed. Ze is ervan overtuigd dat het contact met de natuur en dieren grenzen kan verleggen. Met de opbrengst van Mumoza zal een gehandicaptenschommel worden aangekocht. Het plekje weet Els al: aan de oude balk in de schuur die met engelengeduld wordt verbouwd tot gezellig knutsellokaal en snoezelzolder, zodat winter en zomer de activiteiten naadloos kunnen doorgaan.
Als we vrijdag op bezoek gaan in het Eigen Zijn, is Silke De Winter (23) samen met Els’ zoon Udo (9) met de kersen bezig, die Els en haar man Fabian de vorige avond geplukt hebben. Silke komt uit Halle-Zoersel. Zij is vorig jaar in september als eerste zorgcliënte ingestapt in beleefboerderij het Eigen Zijn. Silke heeft het syndroom van Angelman. Ze zoekt Els’ steun op als we buiten even door het hoge gras stappen, want Silke wandelt moeilijk. Ze heeft zware beperkingen, maar is wel opvallend vrolijk en knuffelt graag. “Die vrolijkheid is typisch aan het syndroom van Angelman”, legt Els uit. “Silke is een heel blije zorgcliënte. Ik heb tegen mijn man al gezegd dat dat het moeilijkste gaat worden: het moment dat sommige zorgtrajecten gaan stoppen, want ik schrik ervan hoe snel die zorgcliënten deel van ons gezin uitmaken.”
Silke ging vroeger naar een Steiner Leefschool De Speelhoeve in Vremde. “Zij werken daar volgens dezelfde principes als ik: heel themagericht en seizoensgebonden”,  vertelt Els. “Maar de kinderen mogen maar tot hun 21ste naar school blijven gaan. Silkes ouders hebben heel vernieuwend gedacht met haar PAB-budget (Persoonlijk Assistentie Budget). Ze gaat nu drie dagen naar Monnikenheide, op donderdag komt Silkes PAB’ster en op vrijdag komt Silke naar onze beleefboerderij in Viersel. Ze heeft hier al veel taakjes geleerd. Zo vult ze al de etenbakjes van de konijnen, rijdt ze paard via het speciaal opstapplatform en koken we samen soep.”
Binnenkort komt met Jan nog een tweede zorgcliënt erbij. Wat Els’ eigen kinderen ervan vinden?”Onze dochter Gina voelt al heel goed aan hoe ze af en toe kan helpen. Ook Udo (9) is geïnteresseerd. Ze voelen aan dat het waardevol is wat hier gebeurt.”
Wie zijn steentje wil bijdragen voor de gehandicaptenschommel voor Silke en de andere zorgcliënten van het Eigen Zijn, moet zondag 5 juli of zondag 12 juli tussen 14 en 20u naar het gratis festival Mumoza aan de windmolen van Pulderbos komen. De eerste zondag staat in het teken van zwarte muziek met soul en funky muziek van o.a. Katou & Friends, Hugh Kanza (zanger  van Candy Dulfer geweest) en een afterparty met The Soul Messiahs. Er is beperkte kinderanimatie. Op 12 juli is er een grote kinderhappening met Dream Team. Atomika - met mysterieuze Zandhovense link - en Cups & Plates zorgen voor steengoeie muziek. Tussendoor is er een verrassingsoptreden van de Zandhovense Kim Van Kuyk - volgens medeorganisator Ludo Konings iemand die net een song van wereldniveau heeft opgenomen - en van Bert en Roel.
www. eigenzijn. be
www. mumoza. be

Carl Versteden, "Van wielen tot wieken, in Het Land van Playsantiën", Het Nieuwsblad, 02.08.2015.
Ook dit jaar organiseert ‘Het Land van Playsantiën’ een fietsdrieluik. Zondag 2 augustus kon men fietsen onder het thema 'Van Wielen tot Wieken'. De deelnemers – de organisatie telde er maar liefst 1660 - trapten hun fietswielen langs de mooiste wegen in Ranst en Zandhoven.
Onderweg stonden allen versteld van de vele wieken én overheerlijke proevertjes die zij op hun pad tegenkwamen : pannenkoeken in domein Hooidonck Zandhoven, in de Molen van Pulderrbos kon men proeven van heerlijke Lierse Vlaaikes, in de Parochiezaal van Viersel serveerde men een bessensap of Limoncello, in het Broechems Hof leste men de dorst met Ordal Limonade, in de schuur van Oelegem kon men zich te goed doen aan spek met honing en in de voetbalkantine van Oelegem kregen de deelnemers een soepje voorgeschoteld.

Carl Versteden,  "Vernieuwd Molenpad te Pulderbos ingehuldigd", Het Nieuwsblad, 13.09.2015.
Op de 'Open Monumentendag 2015', op zondag 13 september 2015, werd om en rond de Molen van Pulderbos het 'vernieuwde Molenpad' officieel ingehuldigd. De molenaar, Ludwig Lenaerts, gidste in zijn draaiende molen, waarna men wandelde langs het vernieuwde Molenpad en daarna had men de gelegenheid om het museum 'Hier brandt de lamp', gelegen naast de Molensite, te bezoeken.

Carl Versteden, "Molenfeest en landbouwdagen 2015", Het Nieuwsblad, 08.09.2015.
Foto: Frans Sluyts
Zandhoven - Traditioneel organiseert De Molenkring vzw het derde weekend van september Molenfeest en Landbouwdagen. Zo ook in 2015. De festiviteiten gaan door op vrijdag 18, zaterdag 19 en zondag 20 september 2015. Alle activiteiten vinden plaats op de Molensite, in en rond de Molen van Pulderbos.
Programma
Vrijdag 18 september
Sjotterkastoernooi: Kampioenschap van Zandhoven
Organisatie  KLJ & Landelijke Gilde
Verantwoordelijken:
- Britt De Schutter
- Isabelle Roofthooft
Zaterdag 19 september
Lichtjeswandeling + pannenkoeken
Achtergrondmuziek
Organisatie Landelijke Gilde - medewerking van alle andere verenigingen
Verantwoordelijken:
- Dirk Vercammen
- Bart Geentjens
- Heidi Peeters
Voorstel: alle deelnemende verenigingen verzorgen 100 m lichtjes en eigen taferelen
(voorstel eigen verenging, vrije keuze, steun van Landelijke Gilde, kosten voor Landelijke Gilde)
Zondag 20 september
Tent
11.30 H. Mis
12.30u Eetmaal
14.00u (Kon. Fanfare) De Kempenzoenen Pulderbos
Terrein
Optreden op verschillende plaatsen, afwisselend:
15.00u St. Sebastiaansgilde Zandhoven
16.00u Vendeliers “De Stokkenslagers”.
16.30u Optreden KLJ Pulderbos   - Vendelen
                                                - Wimpelen
                                                - Piramide
Optreden Jef Grimon - Optreden tussen andere optredens
Maïsdoolhof

KMA, Zo was Open Monumentendag. Bijna 250 bezoekers ontdekken Molenpad", Gazet van Antwerpen, 14.09.2015.
Pulderbos. Paul De Bie en Paula Henderickx van Toerisme Zandhoven samen met molenaar Ludwig Lenaerts en zijn trouwe helpers Joppe en Alexander. BIjna 250 bezoekers kwamen het vernieuwd Molenpad (9,6 of 5,5 kilometer), de molen en het karkot bezoeken tijdens de Open Monumentendag. Ook het elektriciteitsmuseum lokte heel veel volk.
Foto Kristin Mathyssen.

Carl Versteden, “Molen van Pulderbos schittert in de zon op Molenfeesten 2015”, Het Nieuwsblad, 20.09.2015.
Na de fantastische lichtjeswandeling van zaterdgavond bereikte de Molendagen van Pulderbos hun hoogtepunt op zondag 20 september met de traditionele Molenfeesten. Ook de weergoden stuurden hun beste zon naar Pulderbos, wat dan weer een massa volk lokte naar de Molensite. De dag begon met een eucharstieviering om 11.30u. Na de mis kon men in de tent genieten van een koude schotel, videevulling of gehaktballetjes met krieken en een dessert. Vanaf 14u waren er optredens van de Kempenzoenen (een delegatie van de fanfare de Kempenzonen), de Sint-Sebastiaans Gilde, de Vendeliers van Pulderbos en de KLJ. Rondom de Molensite hadden verschillende verenigingen een standje om zichzelf voor te stellen.

KMA, “Pulderbos. ‘Kampioen” laat elke zondag wieken draaien van beltmolen”, Gazet van Antwerpen, editie Noord, 26-27.09.2015, p. 39.
De stenen beltmolen van Pulderbos uit 1840 stond vorige zondag nog in het middelpunt van de belangstelling tijdens de Molenfeesten. Molenaar Ludwig Lenaerts, die binnenkort als vaste figurant weer zijn opwachting maakt in de nieuwe bioscoopfilm van FC De Kampioenen, laat de wieken ieder zondag draaien. Hij beschikt over twee jonge helpertjes. In 187 werd de romp anderhalve meter verhoogd. Sinds de restauratie door de gemeente Zandhoven in 1995, is de molen weer maalvaardig. In het molenaarshuis (nu taverne Het Molenhuis met chef Peter Van Staeyen achter het fornuis) is een mechanische maalderij met en Bollinckx dieselmotor.

Kristin Matthyssen, "Molenaars laten hun wieken spreken", Gazet van Antwerpen, 23.03.2016.
De windmolen van Pulderbos. Foto: kma
Zandhoven - Molenaars in heel België en zelfs Nederland hebben hun wieken op rouwstand gezet. In tijden van verdriet maar ook van vreugde laten ze de wieken van hun molen spreken. Rouwstand betekent dat de onderste wiek net voorbij de deur staat.

Kristin Matthyssen, "Nieuwe boomgaard aangeplant onder molenwieken", Gazet van Antwerpen, 26.04.2016.
Zandhoven - Met een beetje geluk kunnen er binnen enkele jaren appelen en peren geplukt worden aan de windmolen van Pulderbos. De gemeente plantte er een nieuwe boomgaard aan.
“Er was al een boomgaard die werd aangeplant kort na de restauratie van de windmolen”, vertelt schepen van Openbare Werken Rudy Willems (CD&V). “Maar die bomen zijn nooit goed in de was geraakt. Vermoedelijk lag de ondergrond te hard. Bij regen sijpelde het water nauwelijks in de bodem.”
De gemeente besliste nu om de verpieterde boomgaard te rooien en gezonde oude peren- en appelrassen aan te planten. De aarde werd losgemaakt om een betere doorlaatbaarheid te krijgen en de bomen werden in een grote kuil met teelaarde gezet. “In de oude boomgaard stonden ook pruimen en perziken, maar die zijn gevoeliger aan schimmelziekten en sterfte”, vertelt Ludo van de gemeentelijke groendienst. “Met deze rassen zou het wel moeten lukken. In totaal gaat het om 29 bomen.”
De gemeente koos voor hoogstammen, maar de bomen brengen de windvang van de windmolen niet in gevaar. “Het rechtse grasveld voor het Molenhuis blijft de evenementenweide”, vertelt Willems. De namen van alle rassen staan op een bordje bij de bomen, die met kastanjehekwerk zijn afgeschermd tegen konijnenvraat. Jonagold, Orange Pippin, Doyenne de Comice, Cox, Schone van Boskoop: de vitamines zullen binnenkort onder de wieken groeien.
“De bloesems vormen meteen een bijenbuffet. Binnenkort starten we ook onze bebloemingsactie. In Pulle hebben de schoolkinderen deze week al bloembakken gevuld, in samenwerking met de vereniging Pulle, dorp vol Plezier. Om 45 jaar verbroedering met Heinebach te vieren, hebben we in Pulle, onder meer aan de kerk, met oude steen bloembakken gemetst waarin de wapenschilden van Pulle en Heinebach in bloemen uitgevoerd zullen worden”, verklapt schepen Willems nog.

Kristin Matthyssen, "Gratis festival MuMoZa bundelt alles nu in één weekend", Gazet van Antwerpen, 22.07.2016.
De ploeg van MuMoza, met recht van Ludo Konings Binta, Ludwig Lenaerts en Els Schellekens. Links staan nog Erika Triki, Bart Hellemans en dochter Foto: kma
Zandhoven - De molen van Pulderbos vormt dit weekend het decor voor het gratis muziekfestival MuMoZa. In plaats van twee zondagen in juli, viel de keuze nu op één volledig weekend.
“We gaan eens experimenteren met een andere formule”, vertelt grote bezieler Ludo Konings, die met nieuwe krachten als Ruben Oostvogels en Dieter Van den Bergh jong bloed in het bestuur verwelkomt, wat hem hoopvol stemt over de toekomst van MuMoZa (Muziek Molen Zandhoven). Het gratis festival werd destijds met steun van de gemeente opgestart om ook mensen die niet op reis gaan thuis een fijne vakantietijd te bezorgen.
“Op zaterdag 23 juli beginnen we om 16u en spelen we door tot 22u. Dat is later dan de andere jaren. Die zaterdag staat de iets stevigere muziek op het programma, met All Included, een groep uit Zoersel die furore maakt. Ook Kim Van Kuyk uit Zandhoven, een steengoede zangeres met het wereldnummer Change the World, maakt een korte passage op het podium. De Evil Empire Orchestra, een band met veel soul en funk, zet de kers op de taart.'
Zondag 24 juli wordt meer de familiedag. “Net als tijdens de voorgaande edities staan er dan grote springkastelen en komt Dream Team Animaties langs op de kinderweide. Op de festivalwei krijgen we onder meer optredens van De Schorre Luc Canters, Sisters Only en Kontrair. Zondag verloopt wel volgens de gebruikelijke MuMoZa-uren, dus van 14 tot 20u. Daarna stoppen we uit respect voor de buren.” Ludo Konings hoopt stiekem dat ook Erika Triki, die onlangs met haar man Bart Hellemans Het Molenhuis overnam, een nummer op het podium komt zingen. Maar de vraag is of ze daar tijd voor zal hebben. “Onze voorganger Peter Van Staeyen hield beperkt zijn keuken open tijdens MuMoZa, in combinatie met een barbecue op het terras. Bart heeft ervoor gekozen om alleen de terrasbarbecue te houden”, vertelt Erika. “Er moet niet speciaal gereserveerd worden, iedereen kan komen smullen.”
Binta Bulens (18), kandidate Miss Antwerpen die dus kans maakt om geselecteerd te worden voor Miss België, verzorgt de presentatie op het podium. Binta kwam twee maanden geleden in de Rozenlaan in Pulderbos wonen. “Tot voor kort woonde ik in Deurne. Pulderbos bevalt me, omdat het hier zo rustig is. Je hebt hier altijd een beetje een vakantiegevoel, vind ik.”
Het goede doel is opnieuw de particuliere zorgopvang en beleefboerderij Het Eigen Zijn van Els Schellekens uit Straateinde in Viersel. “Vorig jaar hadden we ook Het Eigen Zijn als goed doel, maar toen sloten we af met evenveel kosten als inkomsten”, legt Ludo Konings uit. “De opkomst was goed, maar niet super, omdat er 's middags storm en onweer aangekondigd was op het nieuws. Voor dit weekend zien de voorspellingen er beter uit. Els Schellekens van Het Eigen Zijn zal net als vorig jaar aanwezig zijn met een kleine mobiele kinderboerderij”, vertelt Ludo Konings.
Ook molenaar Ludwig Lenaerts is op post om de wieken te laten draaien en bezoek te ontvangen.
www.mumoza.be

Kristin Matthyssen, "Authentieke snelzeiker te bewonderen tijdens fietshappening", Gazet van Antwerpen, 31.07.2016.
Land van Playsantiën fietsevenement. Foto: kma
Zandhoven - De tweede activiteit van het fietsdrieluik met proevertjes Oeposmoemoeeurevlo van Het Land van Playsantiën kende opnieuw een groot succes. Ditmaal vertrok de karavaan vanuit Hooidonk in Zandhoven en Hof d'Intere in Wechelderzande.
Joris Bosschaert uit Broechem met zonen Finn (8) en Lenn (5) op  de fietshappening ‘Oeposmoemoeeurevlo’. Aan de molen van Pulderbos konden deelnemers op de antieke fietsen van verzamelaar Jef Geentjens poseren. Je kon je er ook laten fotograferen in oude klederdracht. In de molen hing de antieke onderbroek van de grootmoeder van molenaar Ludwig Lenaerts, nog een authentieke ‘snelzeiker’, en het doopkleedje van de molenaar. Er was ook andere kleding van voor de oorlog te bewonderen. Iedereen kreeg aan de molen een gezond drankje van Oxfam Wereldwinkel.
Paul De Bie betreurde wel dat de podiumwagen van MuMoZa nog aan de molen stond, zodat de fietsers moesten opletten als ze wegreden omdat het nogal smal was in het pad. 
Zondag 7 augustus vertrekken ze nog in Zoersel en Ranst.

Kristin Matthyssen, "Topdag voor Muziek Molen Zandhoven: "Hier krijg ik kiekenvel van", Gazet van Antwerpen, 24.07.2016.
MuMoZa (Muziek Molen Zandhoven) in de schaduw van de windmolen van Pulderbos kende een topzondag, met steengoede muziek, gevarieerde kinderanimatie en veel gezelligheid. Zaterdag was het iets minder.
Foto Kristin Matthyssen
Ludwig Lenaerts en Baloe.Foto: kma
"We gaan nu evalueren of we opnieuw voor het concept van twee aparte zondagnamiddagen kiezen, in plaats van het experiment van dit jaar om alles op één weekend te concentreren", zegt Ludo Konings. "Ik ben precies geneigd om opnieuw voor de oude formule te kiezen."
Het publiek was enthousiast. "Hier krijg ik kiekenvel van", zei Jef Van de Vel uit Halle-Zoersel over het optreden van De Schorre en Luc Canters. "'s Zomers bezoek ik veel festivals in de omgeving. Als ze me dit afpakken ga ik dood."
Els Schellekens van beleefboerderij Het Eigen Zijn uit Viersel, die er met een mobiele kinderboerderij stond, had een fret meegebracht voor molenaar Ludwig Lenaerts. Voortaan heeft de windmolen van Pulderbos dus opnieuw een muizenvangende mascotte, Baloe de Fret genaamd. Ook gespot: een paar coole festivalbaby's met hoofdtelefoon om hun oortjes te beschermen.

Kristin Matthyssenn, "Authentieke snelzeiker te bewonderen tijdens fietshappening", Gazet van Antwerpen, 31.07.2016.
Land van Playsantiën fietsevenement.Foto: kma
Zandhoven -  De tweede activiteit van het fietsdrieluik met proevertjes Oeposmoemoeeurevlo van Het Land van Playsantiën kende opnieuw een groot succes. Ditmaal vertrok de karavaan vanuit Hooidonk in Zandhoven en Hof d'Intere in Wechelderzande.
Joris Bosschaert uit Broechem met zonen Finn (8) en Lenn (5) op  de fietshappening ‘Oeposmoemoeeurevlo’. Aan de molen van Pulderbos konden deelnemers op de antieke fietsen van verzamelaar Jef Geentjens poseren. Je kon je er ook laten fotograferen in oude klederdracht. In de molen hing de antieke onderbroek van de grootmoeder van molenaar Ludwig Lenaerts, nog een authentieke ‘snelzeiker’, en het doopkleedje van de molenaar. Er was ook andere kleding van voor de oorlog te bewonderen. Iedereen kreeg aan de molen een gezond drankje van Oxfam Wereldwinkel.
Paul De Bie betreurde wel dat de podiumwagen van MuMoZa nog aan de molen stond, zodat de fietsers moesten opletten als ze wegreden omdat het nogal smal was in het pad.
Zondag 7 augustus vertrekken ze nog in Zoersel en Ranst.

Kristin Matthyssen, "Kinderen geven er een patat op tijdens Molenfeesten. Wie wind zaait zal koekjes oogsten", Het Nieuwsblad, 15.09.2016.
De Molenfeesten komen er dit weekend weer aan, met de herlancering van het molenkoekje en nóg meer activiteiten voor kinderen Foto: joren de weerdt
Zandhoven - Tijdens de Molenfeesten in Pulderbos wordt het komende weekend de streeklekkernij het molensteentje geherlanceerd. De koek verdween zo'n tien jaar geleden, maar wordt u gereanimeerd. Kinderen mogen zondag trouwens zelf mee koekjes bakken in de Factor-Ei. Zaterdagavond is er weer een lichtjeswandeling, ditmaal met verlichte ballonnen als leidraad.        De Molenfeesten starten morgen, vrijdag, met een sjotterkastoernooi in de feesttent. Zaterdagavond organiseert de Landelijke Gilde samen met de KLJ, KVLV, Molenkring en imkersbond een verlichte ballonwandeling van 5 kilometer, die toegankelijk is met buggy's. Vertrekken kan tussen 20 en 22u aan de molen. In de inschrijvingsprijs van 2,5 euro zit een pannenkoek bij aankomst inbegrepen. De donkerste plekjes worden door kaarsen verlicht.
Zondag zijn de gebruikelijke festiviteiten na de molenmis en het restaurant nog uitgebreider geworden, met nog meer aandacht voor kinderen. Zo kunnen kinderen in de Kinderkoekjes Factor-Ei op de molensite zelf koekjes bakken met Giovanni en Joke van bakkerij 't Boomke. Ook Jeroen, de vaste animator van kinderboerderij 't Groenhof, is van de partij. En die aandacht voor koekjes is geen toeval, want zondag wordt het verdwenen Molensteentje geherintroduceerd.
“Het recept van het molensteentje was een samenwerking tussen uitvinder Jules Verberght en de vroegere bakker Ronny Eelen”, zegt molenaar Ludwig Lenaerts. “Het is een hartig, rond speculaaskoekje met daarbovenop nog een zandkoekje in de vorm van een molensteen. Toen bakker Eelen stopte, verdween ook het molensteentje langzaam. Uitvinder Jules heeft nu het patent aan Giovanni en Joke Van Thielen van bakkerij 't Boomke op de Molenheide overgedragen. Toevallig ook de bakkerij waar vroeger Ronny Eelen gevestigd was.”
Giovanni bracht een kleine wijziging aan. “Vroeger was het ronde molensteentje op de speculaaskoek gebakken. Ik kleef ze meer aan elkaar met abrikozenconfituur. Ook in het midden is er wat confituur. De koekjes zitten per vijf verpakt en kosten 4,5 euro voor een zakje. Ze zullen ook in Het Molenhuis te bestellen zijn. Eigenlijk is het een ideale koek voor bij de koffie.”
Voorlopig worden ze gemaakt van bloem gemalen op de watermolen in Grobbendonk. “In de toekomst willen we met bloem van de windmolen van Pulderbos werken, maar momenteel zijn daar nog wat schilderwerken bezig. We willen ook uitbreiden met een volkorenvariant. De lintjes aan de verpakkingszakjes zijn geknoopt als de wieken van de windmolen. Dat is een ideetje van Erika Triki van Het Molenhuis.”
Kinderen zullen zondag aan hun trekken komen, want voor het eerst staat er ook een oude nostalgische paardenmolen op de Molenfeesten. Ze kunnen ook aardappelen rapen, want de aardappel is het centrale thema dat de Landelijke Gilde en Molenkring gekozen hebben. Daarom staat er de hele dag een frituurwagen en zijn er oude “patattenrapers” te bezichtigen.
De brandweer van Zandhoven komt met een oude pompwagen en heeft iets heel verrassends in petto. “Maar dat moet nog geheim blijven”, zegt molenaar Ludwig Lenaerts mysterieus.

Kristin Matthyssen, "Brandstichter gepakt tijdens Molenfeesten", Gazet van Antwerpen, 18.09.2016.
Foto: kma. Molenfeesten 2016
Zandhoven - De brandweer van Zandhoven zette zondagavond een schitterend orgelpunt achter de de Molenfeesten. De Witte had konijnen gestroopt op de aardappelakker en brand gesticht. Gelukkig sloegen de pastoor en sjampetter alarm. Met een oude bluswagen uit 1870 demonstreerden de brandweermannen hoe er meer dan 100 jaar geleden met vereende krachten branden werden geblust.       
Het was maar een van de hoogtepunten van de Molenfeesten dit jaar. Ook de kinderkoekjesfactor-ei was een voltreffer. "We hebben twintig kilo deeg van zandkoekjes in drie uur tijd verwerkt met de kinderen", zegt Giovanni van bakkerij 't Boomke. Een andere voltreffer waren de antieke nostalgische draaimolen en de talrijke demonstraties van de vendeliers, KLJ, gilde enzovoort. Ook Walter Oorts was weer present met zijn huifkar, bijgestaan door Thijs Van Laer. Bakker Guido Van de Velde kneedde en bakte brood in de houtoven en er kon ook haring worden gesmuld. Fik Verbiest van 't Periodiekske schonk alle kinderen een ballon die hij ook nog eens eigenhandig vulde. Hij had zaterdag al een persoonlijk gedicht aan molenaar Ludwig Lenaerts en Bart Hellemans en Erika Triki van Het Molenhuis geschonken. Ze waren erg ontroerd. Hieronder zijn ode aan de molen:

ODE AAN DE MOLEN
In het schijnsel van zon en maan
groeien het koren en het graan.
Door boer geoogst, door natuur gegeven,
zorgen zij voor 't gezonde leven.
Tussen mensen wiegt zacht de molenaar,
als een vruchtbare korenaar.
Hij tovert met het 'gestolde licht',
dat is de passie waar hij voor zwicht.
De molen is zijn bondgenoot.
Wat zou een mens zijn, zonder brood?
De molen maalt en draait en draait,
terwijl de haan weer driemaal kraait.
Meer dan fabriek, centrale of kerk,
doet de molen in stilte zijn werk.
Aangedreven door de wind,
schaadt hij dier noch mensenkind.
Vier wieken stevig in d'aarde geplant,
verbinden wolken, wind en land.
Molenaar zet de zeilen bij...
Laat ons leven. Maak ons vrij.

                         Fik Verbiest

-------------------

Kristin Matthyssen, "2 pk'tjes sterren van eerste oldtimermeeting aan windmoeln", Het Nieuwsblad, 02.10.2016.
Oldtimermeeting  van de Molenhuisvrienden.Foto: kma
Zandhoven - Zondag vond aan de windmolen van pulderbos de eerste oldtimermeeting plaats georganiseerd door de Molenhuisvrienden. De 2pk'tjes waren de sterren van de meeting, maar achter de molen stonden nog andere knappe bolides ouder dan 25 jaar. Er was ook veel 2pk-kunst - opgediept van de Week van de Amateurkunsten - en Miel Van Beirendonck stelde er miniatuurtjes van zijn Mini Citroën Museum tentoon. Molenaar Ludwig Lenaerts had zijn eend met tien kleintjes meegebracht, omdat een Citroën 2pk in de volksmond ook wel eens eendje of geitje wordt genoemd. Een whisky- en koffietruck in een oud VW-Volkswagenbusje maakte het geheel compleet. Kunstenaar Leon De Borger van Lejon-art tekende op vraag uw karikatuur. Zonde van het morsig weer, want deze keurig georganiseerde meeting verdiende de zon.

De Bergmolen of Stenen Molen komt voor in de film "Antoon, de flierefluiter", een komedie uit 1942 (90 minuten), naar de roman van Felix Timmermans.
Regisseur: Ja Vanderheyden
Acteurs: René Bertal, Jos Gevers, Gaston Vandermeulen, Charles Janssens, Fred Engelenn, Toontje Jannssens, Adriaen Van Roey, Louisa Lausanne, Nora Oosterwijck 
componist: Renaat Veremans, Rudolf Perak
kleur: zwartwit
Inhoud
Dwaze klucht, geïnspireerd op synopsis van Felix Timmermans over een vrolijke vrijgezel, de landelijke fanfare waarvan hij dirigent is, zijn huwelijk met de lokale brouwersdochter, de dorpsroddel en de lokale herberg waar de muzikanten samenkomen. Bekende namen, acteurs van de Koninklijke Nederlandse Schouwburg, in de rolbezetting. Laatste speelfilm van Jan Vanderheyden (oorlogsschaarste aan celloïd) die in 1944 naar Berlijn vluchtte, terugkeerde, veroordeeld werd wegens collaboratie en die zich na zijn vrijlating in 1951 op de achtergrond hield: zijn werk (het produceren en draaien van volksfilms) werd toen voortgezet door zijn trouwe medewerkster Edith Kiel, die niet alleen alle scenario's van zijn films schreef maar die ook steeds eigenlijk de regie voerde.

Literatuur

Archieven
Onroerend Erfgoed Antwerpen, Beschermingsdossier DA000773, Molenheide 69: maalderij bij reeds beschermde windmolen (met gebouw en andere installaties) (De Schepper J., 1993).

Landkaarten
Ferrariskaart. Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, ca. 1775 (niet aangeduid)
Atlas der Buurtwegen, ca. 1844
Topografische kaart van Vandermaelen (ca. 1850)
Kadastrale kaart en legger van P.C. Popp (ca. 1860)

Werken
Frans Verbist & Marcel Michielsen, "Van Pulrebosch tot Pulderbos", Pulderbos, Molennkring vzw, 2003, 345 p.
E. De Kinderen, "De molen van Pulderbos", in: De Belgische Molenaar, LXX, 1975, p. 119-120.
"Molennieuws uit Pulderbos", in: De Belgische Molenaar, LXXII, 1977, p. 294-295.
H. Holemans & P.J. Lemmens, "Molens van de Voorkempen en van Groot-Antwerpen", Nieuwkerken, Ten Bos, 1983, p. 80.
Lieven Denewet, "Inzegening van huwelijk windmolen & motor te Pulderbos", in: Molenecho's, XXVII, 1999, nr. 2, p. 92-93;
F. Brouwers, "De toekomst van een verleden. Levende molens in de provincie Antwerpen", s.l., Levende Molens Werkgroep Kempen-Antwerpen, (1997);
P. Van Stappen, "Molen van Pulderbos geheel gerestaureerd", in: Natuur- en Stedenschoon, LXV, 1997, nr. 1, p. 29-30;
Els De Kinderen, "De Molen van Pulderbos krijgt nieuwe bestemming", in: De Belgische Molenaar en Levende Molens, jg. 77 (1982), nr. 3 (maart), p. 69, ill.
Herman Holemans, "Wind- en watermolens van de provincie Antwerpen. Kadastergegevens 1835-1990. Deel 3. Gemeenten P-Z", Opwijk, Studiekring Ons Molenheem, 2011, p. 12.
Blommaert V., Bouwkundige monumenten in het natuurpark der beide Neten (II), in Natuur- en Stedenschoon,XLII, nr. 6, nov.-dec. 1969, p. 3-21.
De Lattin A., "Omzwermingen in de provincie Antwerpen, Dl. IV: In de Kempen (Natuur- en Stedenschoon, XXXII, nr. 5-6, mei-juni 1959, p. 90-92).
Prims F., "De oorsprong van Pulderbos", in: Antwerpiensia deel 23, 1953 p. 161-163.
Roelandts J. "Een pareltje uit de Kempen. Santhoven met omgeving van gister, nu en morgen" ,Brecht, 1934.
Schobbens J. "Dans la province d'Anvers", dl. II, Brussel, [1930], p. 127.

Persberichten
NVZ, "Molenaar wordt beloond", in: Het Nieuwsblad, 01.03.2007.
K(ristien) Ma(tthyssen), "Windmolen krijgt nieuwe staartbalk", in: Gazet van Antwerpen, 10.03.2008.
KMa, "Vergoeding voor molenaar", in: Gazet van Antwerpen, 13.02.2007.
K(ristien) Ma(tthysen), "Windmolen krijgt nieuwe staartbalk", in: Gazet van Antwerpen, 10.03.2008.
"Tent waait weg en windmolen op tilt in Pulderbos", in: Gazet van Antwerpen, 28.07.2008.
"Nachtelijke windhoos verrast Zandhoven", in: Gazet van Antwerpen, 29.07.2008.
Gerd Gentjens, "Een slag van de molen. De stenen molen van Pulderbos", Het Nieuwsblad, 18.08.2008.
VCP, "Molenfeesten", in: Het Nieuwsblad, 18.09.2009.
Kristin Matthyssen, "Met patatten naar de stad", Gazet van Antwerpen, 31.05.2010.
Kristin Matthyssen, "Karren en kruiwagens te kijk", Gazet van Antwerpen, 07.06.2010.
VCP, "Zomerfestival aan molen in Pulderbos", Het Nieuwsblad, 07.07.2010.
Tom Deduytschaever, "Molen draait tijdens MuMoZa", Gazet van Antwerpen, 12.07.2010.
Kristin Matthyssen, "Molenfeesten met molenrock en westernrijden", Gazet van Antwerpen, 14.09.2010.
Carl Versteden, "Molenaar ontvangt snorrenclub", Het Nieuwsblad, 24.02.2011.
Carl Versteden, "Vlaamse Molendag, ook in Pulderbos", Het Nieuwsblad, 22.05.2011.
Carl Versteden, "Zandhoven monumentengemeente (7)", Het Nieuwsblad, 08.08.2011.
Carl Versteden, "Zandhoven monumentengemeente (8)", Het Nieuwsblad, 09.08.2011.
"Molenfeesten in Pulderbos", De Gazet van Antwerpen, 17.09.2011.
Carl Versteden, "Molenfeesten in Pulderbos", Het Nieuwsblad, 18.09.2011.
Carl Versteden, "Foto. Joppe wil molenaar worden", Het Nieuwsblad, 21.07.2012.
Carl Versteden, "Molenfeesten en landbouwdagen te Pulderbos", Het Nieuwsblad, 13.09.2012.
KMa, "Molenfeesten met als thema tuinaanleg", Gazet van Antwerpen, 16.09.2012.
Carl Versteden, "Een bezoek aan de Molen van Pulderbos wordt nog leuker. Foto. Gemeente krijgt educatieve koffer", Het Nieuwsblad, 02.06.2013.
Kristin Matthyssen, "Inge en Sanne maken educatief pakket voor windmolen Pulderbos", Gazet van Antwerpen, 03.06.2013.
VCP, "Karaoke in het Molenhuis", Het Nieuwsblad, 25.06.2013.
Carl Versteden, "MuMoZa, gratis muziekfestival in Pulderbos", Het Nieuwsblad, 09.07.2013.
Carl Versteden, "Eva De Roovere doet molensite zinderen. Foto. Gratis muziekfestival MuMoZa dag 1", Het Nieuwsblad (dig.), 18.07.2013.
VCP, "Veel volk op gratis muziekfestival MuMoZa", Het Nieuwsblad, 23.07.2013.
Carl Versteden, "Rik De Leeuw op MuMoZa", Het Nieuwsblad, 23.07.2013
VCP, "Rogge oogsten bij de molen van Pulderbos", Het Nieuwsblad, 30.07.2013
Carl Versteden, Jan De Schutter, "Foto. Rogge oogsten bij de molen van Pulderbos", Het Nieuwsblad (dig.), 30.07.2013.
Kristin Matthyssen, "Windmolen is nu ook een kuitenbijter", Gazet van Antwerpen, 23.08.2013.
Carl Versteden “Foto. Molenroute officieel ingefietst”, Het Nieuwsblad (dig.), 26.08.2013.
Carl Versteden, "Openmonumenten dag: de Molen van Pulderbos", Het Nieuwsblad (dig.), 08.09.2013.
Carl Versteden, "Molenfeesten 2013", Het Nieuwsblad (dig.), 10.09.2013.
VCP, "Molenfeesten vanavond van start", Het Nieuwsblad, 13.09.2013.
VCP, "Feesten aan de Molen van Pulderbos", Het Nieuwsblad, 19.09.2013.
VCP, "Hoogdag voor de molenaar en zijn helpers", Het Nieuwsblad, 23.09.2013.
KMa, "MuMoZa gaat back to the basics met programmatie", Gazet van Antwerpen, 30.04.2014.
Carl Versteden. MuMoZa 2014. Gratis Zondagnamiddag Muziekfestival aan de Molen in Zandhoven, Pulderbos door vzw Muziek Molen Zandhoven", Het Nieuwsblad (dig.), 06.07.2014.
Carl Versteden, "Molenfeesten 2014", Het Nieuwsblad, 13.09.2014.
"Kunstige kerst' rond de windmolen", Gazet van Antwerpen, 21.11.2012.
K. Matthysenn, "Nacht van de Geschiedenis in en rond windmolen", Gazet van Antwerpen, 16.03.2015.
K. Mattyssen, "Dialectmis en grote folkloristische stoet zondag tjidens Dorp in de Kijker", Het Nieuwsblad, 21.05.2015.
Carl Versteden, Zandhoven. MUMOZA belooft alweer een topfestival te worden", Het Nieuwsblad, 03.7.2015.
K. Matthyssen, "MUmoza steunt dit jaar unieke beleefboerderij het Eigen Zijn", Gazet fvan Antwerpen, 03.07.2015.
Carl Versteden, "Van wielen tot wieken, in Het Land van Playsantiën", Het Nieuwsblad, 02.08.2015.
Carl Versteden,  "Vernieuwd Molenpad te Pulderbos ingehuldigd", Het Nieuwsblad, 13.09.2015.
Carl Versteden, "Molenfeest en landbouwdagen 2015", Het Nieuwsblad, 08.09.2015.
KMA, Zo was Open Monumentendag. Bijna 250 bezoekers ontdekken Molenpad", Gazet van Antwerpen, 14.09.2015.
Carl Versteden, "Molen van PUlderbos schittert in de zon op Molenfeesten 2015", Het Nieuwsblad, 20.09.2015.
KMA, “Pulderbos. ‘Kampioen” laat elke zondag wieken draaien van beltmolen”, Gazet van Antwerpen, editie Noord, 26-27.09.2015, p. 39.
Kristin Matthyssen, "Molenaars laten hun wieken spreken", Gazet van Antwerpen, 23.03.2016.
Kristin Matthyssen, "Nieuwe boomgaard aangeplant onder molenwieken", Gazet van Antwerpen, 26.04.2016.
Kristin Matthyssen, "Gratis festival MuMoZa bundelt alles nu in één weekend", Gazet van Antwerpen, 22.07.2016.
Kristin Matthyssen, "Authentieke snelzeiker te bewonderen tijdens fietshappening", Gazet van Antwerpen, 31.07.2016.
Kristin Matthyssen, "Topdag voor Muziek Molen Zandhoven: "Hier krijg ik kiekenvel van", Gazet van Antwerpen, 24.07.2016.
Kristin Matthyssenn, "Authentieke snelzeiker te bewonderen tijdens fietshappening", Gazet van Antwerpen, 31.07.2016.
Kristin Matthyssen, "Kinderen geven er een patat op tijdens Molenfeesten. Wie wind zaait zal koekjes oogsten", Het Nieuwsblad, 15.09.2016.
Kristin Matthyssen, "Brandstichter gepakt tijdens Molenfeesten", Gazet van Antwerpen, 18.09.2016.
Kristin Matthyssen, "2 pk'tjes sterren van eerste oldtimermeeting aan windmoeln", Het Nieuwsblad, 02.10.2016.

Mailberichten
Joppe De Schutter, Oostmalle, 08.02.2015, 02.08.2016, 02.01.2017.


Laatst bijgewerkt: zaterdag 13 mei 2017
Stuur uw teksten over deze molen Stuur een (nieuwe) foto van deze molen  

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in databasezoek op provincieStuur een e-mail over molen <?=$naam?>, <?=$plaats?>homevorige paginaNaar Verdwenen Molens