Molenzorg
Massemen (Wetteren), Oost-Vlaanderen
Naam

Van Hauwermeirsmolen

Ligging Watermolenstraat 64
9230 Massemen (Wetteren)

op de Molenbeek
600 m ZO v.d. kerk
kadasterperceel A547 en B562
50° 58' 39.22" N  3° 52' 38.03" E
 


toon op kaart
Geo positie 50.978081, 3.877962
Eigenaar Roel Dogimont - Agnes Bellemans
Gebouwd voor 1592 / 1909 / 2001
Type Bovenslag watermolen
Functie Korenmolen
Kenmerken Klein gebouw
Gevlucht/Rad Metalen bovenslagrad, diameter 2,40 m.
Inrichting 3 koppels maalstenen en kollergang
Toestand Maalvaardig
Bescherming M: monument, DSG: dorps- en stadsgezicht,
17.02.1994
Molenaar Roel Dogimont en Agnes Bellemans, tel.: 09.366 42 60, Jef Geldof, tel. 0473 381689
Openingstijden Elke laatste zondag van de maand, op molendagen 10-18 u., groepsbezoek op afspraak, email: r.dogimont@skynet.be
Internet bron

Van Hauwermeirsmolen

<p>Van Hauwermeirsmolen</p>

Foto: Agnes Bellemans, Massemen, 01.04.2007  

Beschrijving / geschiedenis

De Van Hauwermeirsmolen, genoemd naar de vroegere molenaars Van Hauwermeir, is een watermolen op de Molenbeek in de Watermolenstraat 64, op 600 meter ten zuidoosten vande kerk van Massemen.

Hij werd voor het eerst vermeld op een kaart van de Gentse landmeter Horenbault uit 1592, samen met de Maalbroekmolen (de andere nog bestaande molen te Massemen). We vinden hem ook in het metingboek (een kadastraal register) uit 1666. Hij was toen eigendom van de graven en prinsen de Mérode.

Het was een dubbelmolen, met tegenover elkaar geplaatste gebouwen op elke oever van de Molenbeek, ieder uitgerust met een bovenslagrad. De korenmolen (op perceel A 547) telt drie koppels maalstenen en de verdwenen oliemolen op de rechteroever (op B562) had  één kollergang.

Uit het proces-verbaal van afpaling van de gemeente Massemen in 1818:
"il existe dans la commune deux moulins à eau. (...) Le second est situé sur le même ruisseau (Meulebeke) (Section B, n° 547) et sert à moudre du grain. Il est à deux tournants. A ce moulin est attenant un tordoir (Section B n° 562). Ils travaillent simultanément lorqu'il y a surabondance d'eau, ce qui arrive rarement. J'estime à raison de leur position moins favorable, les moulins peuvent être évalués au produit brut de 366 frs. Déduction du tiers pour réparations et entretien, reste en produit net 244 frs."

Eigenaars na 1830:
- voor 1834, eigenaar: d'Arenberg Paul, prins en ere-kanunnik te Namur
- 24.10.1835, verkoop: d'Arenberg Pierre Alcantara Charles Marie, prins te Arloy (F) (onderhandse akte - "tous les biens dépendant de l'ancienne terre de Massemen situés sous les communes de Massemen, Westrem, Oordegem, Calcken, Smetlede, Bellem, etc.")
- 27.09.1877, erfenis: a) d'Arenberg Auguste Louis Marie Albéric, prins en eigenaar te Parijs en b) d'Arenberg Marie Nicolette Augustine, prinses te Westerlo en echtgenote de Mérode de Westerloo Charles Antoine Ghislain, eigenaar te Westerlo (overlijden van Pierre Alcantara d'Arenberg)
- 1888, testament d.d. 25.08.1868: deM Mérode Westerloo-d'Arenberg Charles Antoine Ghislain, eigenaar te Westerlo (onderhandse akte)
- 26.01.1892, erfenis: de weduwe (overlijden van Charles Antoine Ghislain de Mérode Westerloo)
- 11.07.1905, erfenis: de kinderen en de kleinkinderen (overlijden van de weduwe d'Arenberg van Charles Antoine Ghislain de Mérode Westerloo)
- 19.10.1906, deling: de Mérode Westerloo Henri Charles, voorzitter van de senaat, te Westerlo (notaris den Bosch)
- 13.07.1908, erfenis: de kinderen (overlijden van Henri Charles de Mérode Westerloo)
- 25.07.1910, deling: de Mérode Westerloo Marie Nathalie Rudolphine, zonder beroep te Westerlo (notaris du Bost)
- 1913, deling: Lancellotti-de Mérode Westerloo Louis, zonder beroep te Ronse (notaris Leirens)
- 10.05.1948, verkoop: Van Hauvermeir Albert Joseph, handelaar te Massemen (notaris Dhavé)
- 26.06.1972, erfenis: Van Hauvermeir Marie Clara (ongehuwd), zonder beroep te Massemen (overlijden van Albert Van Hauvermeir)
- 21.12.1977, gift: a) Van Hauvermeir Maria Clara (ongehuwd), zonder beroep e Massemen en b) Nijs-Van Hauvermeir Herman Felix Paul, 1ste directieraad senaat (notaris De Smet)
- 06.01.1985, erfenis: a) Van Hauwermeir Marie Celmentia (zus van Maria Clara), zonder beroep te Massemen en b) Van Hauvermeir Godlieve Clothilde (nicht van Maria Clara), echtgenote Nijs Herman Felix, te Kortenberg (overlijden van Maria Clara Van Hauvermeir)
- later, eigenaar: pvba Huilleries réunies Bavah, te Massemen
- 30.12.1989, verkoop: Dogimont-Bellemans Roland August, te Massemen (notaris De Smet)

Rond 1909 werd de oorspronkelijke oliemolen vervangen door een nieuw gebouw. Hiermee deed de industrialisering haar intrede. Het vroegere stampkot werd toen ontruimd en nu blijft nog een bouwvallig restant over. In 1894 werd een stoommachine geplaatst ("pour activer les bilons et broyeurs d'une fabrique d'huile et les meules d'une meunerie"), die in 1909 vernieuwd werd door Mahy uit Wondelgem. Deze tweede stoommachine bleef in werking tot 1955, waarna ze werd verwijderd. In 1948 werd de molen verkocht aan de familie Van Hauwermeir, die al in de 19de eeuw als pachters-molenaars actief waren. De ongehuwde zussen Van Hauwermeir deden nog ernstige pogingen om de bijhorende olieslagerij te moderniseren. Helaas, was het hun kinderloosheid die hen de moed deed opgeven? Was de financiële inspanning te groot? De vernieuwing van de machinerie is er nooit gekomen en stilaan vervielen de werkzaamheden in de olieslagerij. Halverwege de jaren zestig viel ook de watermolen stil. 

Op 17 februari 1994 werd de watermolen, met inbegrip van het sluiswerk, de graanmolen en de voormalige olieslagmolen, beschermd als monument en samen met zijn omgeving als dorpsgezicht. Tevens werd toen de voormalige industriële olieslagerij beschermd als monument, vanwege zijn industrieel-archeologische waarde, met de kollergang en de fabrieksschoorsteen in campanile-opstelling. Voor het beheer van de molen werd de "VZW Van Hauwermeirsmolen" gesticht. In 2001-2006 werd de molen maalvaardig hersteld (feestelijke inhuldiging: zaterdag 28 april 2007). De gevels tot het maaiveld, de keermuren en het sluiswerk werden hersteld en vernieuwd. Een gloednieuw geklinknageld metalen bovenslagrad met een diameter van 2,40 meter draait opnieuw lustig en spetterend rond. Een vaste stuw zorgt voor een verval van 1 meter. Er is geen bypass aanwezig.

De molen staat ook bekend als cultureel trefpunt (met o.a. toneelvoorstellingen) en maakt deel uit van een natuureducatief project in de landschappelijk waardevolle Molenbeekvallei. In Massemen wordt prachtig bewezen dat "monumentenzorg" goed geïntegreerd kan worden in het cultureel gebeuren van de (plaatselijke) gemeenschap.

In de tuin liggen vijf molenstenen. Begroeid met mos en algen, gebarsten en verweerd vertellen ze elk een verhaal van een lang en hard leven. De ligger in de molen is een uniek stuk. Het middengedeelte bestaat uit basaltsteen, het omringende gedeelte is een kalksteen waarvan de natuurlijke oneffen structuur als scherpsel diende.

De site ligt in de landschappelijk waardevolle Molenbeekvallei. Het historisch boerderijlandschap wordt zo veel als mogelijk hersteld. Aan de Van Hauwermeirsmolen ligt een natuureducatieve zone met een hooiland, een graasweide, een veedrinkpoel en een hoogstamboomgaard. Er werden vele hazelaars, elzen en wilgen langs de beek aangeplant. Talrijke zangvogels en andere kleine dieren vinden er nestgelegenheid en maken dankbaar gebruik van dit natuurverbindingsgebied. De grote gele kwikstaart, een typisch watermolenvogeltje, maakt opnieuw zijn nest in een nis in de gevel van het stampkot. Het historisch boerderijlandschap wordt zo veel als mogelijk hersteld. De watermolen ligt op "het Molenbeekpad". Dit natuurleerpad voor kinderen wil inzicht verstrekken in de samenhang tussen verschillende biotopen die samen een beekvallei vormen. Op tien infopanelen langsheen het traject vertelt de molenaar Joannes hoe planten en dieren elkaar nodig hebben.

Inlichtingen : Van Hauwermeirsmolen v.z.w., Watermolenstraat 64, 9230 Wetteren. Tel. 09-366 42 60. Bezoek aan de molen is mogelijk, na afspraak, van 15 mei tot 30 september. De molen is steeds te bezichtigen in het weekend en op feestdagen. Groepsbezoeken worden aangevraagd en kosten € 2,50 per persoon.Begeleiding van schoolkinderen in klasverband is mogelijk op aanvraag.Begeleiding van schoolkinderen in klasverband is mogelijk. Er is een speels educatief lespakket uitgewerkt, waarbij de Molenbeekvallei in al haar aspecten aan bod komt.

In 2006 gebeurde de tweede restauratiefase, met de restauratie van het staande werk: de muren en het dak. Voor gedetailleerde gegevens, verwijzen we naar onderstaande nieuwsbrieven 1 en 2 van de vzw Van Hauwermeirsmolen (bijlage 2 en 3).

In Massemen is het complex beschermd als monument, de omgeving als dorpsgezicht en de omgeving grenst aan een waardevol natuurgebied. Het vaste gegeven waarmee men nog steeds zit is het overstromingsgevaar. Er werd recent een wachtbekken aangelegd dat in werking treedt bij wateroverlast. De overzijde van de watermolen werd in dit kader volledig onteigend op 1500 m² na. Het beheer werd gedeeltelijk aan de vzw en de gemeente Wetteren toegewezen. Wat de vismigratie betreft, zijn er voorlopig geen problemen.

Lieven DENEWET & Herman HOLEMANS

<p>Van Hauwermeirsmolen</p>

Het waterrad. Foto: Wouter Peerlings, 14.10.2007

<p>Van Hauwermeirsmolen</p>

Foto: Donald Vandenbulcke, 27.09.2008

<p>Van Hauwermeirsmolen</p>

Voor de restauratie. Foto: Christiaan Debusschere, Kortemark

<p>Van Hauwermeirsmolen</p>

Restauratie van het dak. Foto Agnes Bellemans, 21.09.2006

<p>Van Hauwermeirsmolen</p>

Feestelijke inhuldiging op 28 april 2007. Foto Jo Bracke, Meerbeke (Mola, Wachtebeke)

Bijlagen

Jaarlijks aantal asomwentelingen:

2002:   213479
2003:   305598
2004:   215719
2005:   210048
2006:   589696
2007:   816245
2009: 1198672
2010: 1213893
2011:

Intekendatum: 12.07.2005, 11 u.
Molen: Massemen (Wetteren), Van Hauwermeirs-molen - watermolen met metalen bovenslagrad
Bouwheer: Roel Dogimont & Agnes Bellemans, Massemen
Ontwerper: Architectenbureau Erik De Bruyn, Aalst
Opdracht: Restauratie
fase I: algemene bouwwerken (metselwerken, dak- en schrijnwerk, graanzolder, hellend vlak als toegang voor mindervaliden)
fase II: molentechnische werken (graanmolen en kollergang); o/cat. D24, kl. 2; 120 werkdagen
fase III: elektriciteit
fase IV: omgevingsaanleg (o.m. kasseiweg van de olieslagerij naar de watermolen)
Plaats aanbesteding: Vergaderzaal «Van Hauwermeirs-molen», Watermolenstraat 64, 9230 Massemen
Toewijzing (pas later)
fase I: Cornelis bvba, Landskouter-Oosterzele (metselwerken); Tonny Van Damme, Massemen (dak- en schrijnwerk); Geert Abraham (dakwerken);
fase II: Wieme R. & K. Molenbouw bvba, Zulte
fase III: VEA Peter Vermeulen
fase IV: Marnix De Meester

Persbericht. DVW, "Molen heeft weer waterrad", in: Het Nieuwsblad, 03.10.2001.
Massemen - Met het plaatsen van het waterrad aan de Van Hauwermeirsmolen aan de oevers van de Molenbeek in Massemen, is het grootste werk van de restauratie voltooid. Molenaars Roel en Agnes hopen tegen mei 2002 de molen operationeel te krijgen. Niet enkel recreatief. Enkele landbouwers zijn geïnteresseerd om hun graan in de oude watermolen te laten malen.
De site van de Van Hauwermeirsmolen in de Watermolenstraat ligt in de landschappelijk waardevolle Molenbeekvallei en werd beschermd als monument in 1994. Rondom de site komt een natuureducatieve zone met hooiland, weiden, poel, hoogstamboomgaard, struweel. Eerder dit jaar werd ook het wachtbekken Schalmdries aangeplant door leerlingen van de basisschool die een onderhoudscontract tekenden met de gemeente. Het historisch boerderijlandschap wordt zo veel als mogelijk hersteld.
Restauratie
De restauratie van de molen startte uiteindelijk op 16 mei 2001. De Vlaamse Gemeenschap, de provincie Oost-Vlaanderen en de gemeente Wetteren maakten in totaal een kleine 4 miljoen frank aan subsidies vrij, 80% van de totale kostprijs. De rest wordt gedragen door de vzw. Rond de molen en door giften van particulieren en bedrijven.
Om de restaurateurs te vrijwaren van natte voeten, werd een deel van de beek omgeleid achter de molen. Door de drooglegging kwam een intacte arduinen vloer vrij onder het waterrad. Tussen het puin op de bodem van de Molenbeek werden de resten gevonden van ontbrekende witsteen van de molen. Aannemer Pieters toonde zich een begenadigd puzzelaar en construeerde alles weer authentiek ineen. Molenmaker Eric Vanleene vernieuwde de beukenhouten kammen in het aswiel van de maalderij.
Rad
Een andere molenmaker met faam, Thomaes uit Beveren-Roeselare, construeerde in zijn ambachtelijk atelier het rad. De schoepen ervan zijn bevestigd volgens de aloude techniek van het klinknagelen. Het moeten er vele honderden zijn. Het rad is 152 cm breed, heeft een diameter van 242 cm, het telt 30 schoepen en weegt ongeveer 1500 kg. Het was dan ook een hele klus om het gevaarte op zijn plaats te krijgen. Nu is het wachten op de provinciale diensten die de beekoevers zullen herstellen. Dan kan het water op het gewenste peil worden opgestuwd. Op Molenzondag , in mei 2002, draait de watermolen in Massemen weer, na vijftig jaar van inactiviteit.

Nieuwsbrief nr. 1 van Van Hauwermeirsmolen vzw. “een stille molen maalt geen meel” (Massemen, 4 september 2006)
Met groot enthousiasme willen we jullie meedelen dat de 2° restauratiefase van de Van Hauwermeirsmolen eindelijk gestart is.
Molenmaker Wieme haalde reeds in juli alle te vernieuwen houten molenonderdelen naar het atelier in Deinze waar men nu druk bezig is met de restauratie ervan. Deze week maakten ze het verticaal kamwiel los. In het weekend van 2 september werden door Roel, Kobe, Tonny en Joris de pannen van het dak gehaald en een groot deel van het gebinte afgebroken. De molenstenen liggen verwezen in hun blootje onder de blote hemel, gelukkig wordt na het komende nazomertje het dak afgedekt met een groot zeil. De bouwfirma Cornelis plaatste vandaag, 4 september, de grote hijskraan, men begint woensdag 6 september aan de ruwbouwwerken.

Na deze restauratiefase zal de watermolen en de omgeving volledig vernieuwd zijn. Het einde van de werken is, bij goed najaarsweer, voorzien voor eind 2006.

Restaureren kost verschrikkelijk veel geld. Gelukkig is er de restauratiepremie van 80 % door de Vlaamse Gemeenschap, de provincie Oost-Vlaanderen en de gemeente Wetteren. Daarnaast is er een bijkomende premie toegekend door Euregio Scheldemond III omdat Van Hauwermeirmolen projectpartner is in “Ruimte voor Molens”.
Toch blijft de restfinanciering nog een zware financiële dobber. Mensen met een hart voor ons industrieel verleden kunnen steeds hun bijdrage leveren aan deze restauratie. Je kunt een bedrag storten op de projectrekening van de Koning Boudewijnstichting, Brederodestraat 21 te 1000 Brussel op het rekeningnummer 000-0000004-04 met als vermelding JVHM-Van Hauwermeirsmolen. Uw gift wordt integraal besteed aan de restauratie van de watermolen. Voor giften vanaf 30 euro ontvangt je een fiscaal attest.
Alle hulp, hoe klein ook, is welkom. Iedereen die de restauratiewerken van nabij wil volgen, is welkom voor een bezoekje. Dan kun je ter plaatse de restauratieplannen en wat dat allemaal kost, inkijken.

4. Nieuwsbrief nr. 2 van Van Hauwermeirsmolen vzw, Watermolenstraat 64, 9230 Massemem (Massemen, 26 september 2006).
Dankzij het prachtige nazomerweer en de goede coördinatie tussen de verschillende vaklui en de architect Eric De Bruyn, schiet de restauratie van de watermolen zeer goed op. Het oude, door houtworm aangetaste, gebinte van het dak werd afgeschuurd tot het gezonde hout tevoorschijn kwam. Op het slechtste spanbeen werden nieuwe stukken eik ingelast.
De westgevel stond volledig bol en moest eigenlijk gedeeltelijk afgebroken worden. De metsers schoorden deze muur en slaagden er in deze recht te zetten. De oude ankers werden opgeschuurd en herplaatst. De lintelen boven de ramen en deuren zijn vernieuwd. De voegen in de muren worden diep ingeslepen en kapotte stenen worden daarna vervangen, de scheuren ingevoegd. Vorige week plaatsten de schrijnwerkers, firma Tonny Bauwens en Roel Dogimont, een nieuwe nok, gordingen en kepers. De metsers van bouwfirma Jan Cornelis volgen nauwgezet en metsen deze dan meteen in. Vandaag werden de eerste populieren planken van het onderdak boven de kepers aangebracht. De eerste structuur voor de dakkapel staat er ook al. De horizontale assen met de aandrijfwielen van de haverpletter, koekenbreker en luiwerk waren aangekoekt met een dikke oliesmurrie. Alles werd gereinigd en wordt ingestreken met een mengsel van lijnolie en terpentijn. In het atelier van molenmaker Wieme staan de nieuwe meelkisten, meelgoten en meelbakjes reeds klaar om te herplaatsen als het dak dicht is. In oktober kun je deze nieuwsbrief lezen en het hele gebeuren van de restauratie volgen op de gloednieuwe website: www.vanhauwermeirsmolen.be
Restaureren kost verschrikkelijk veel geld. Gelukkig is er de restauratiepremie van 80 % door de Vlaamse Gemeenschap, de provincie Oost-Vlaanderen en de gemeente Wetteren. Daarnaast is er een bijkomende premie toegekend door Euregio Scheldemond III omdat Van Hauwermeirmolen projectpartner is in “Ruimte voor Molens”.
Toch blijft de restfinanciering nog een zware financiële dobber. Mensen met een hart voor ons industrieel verleden kunnen steeds hun bijdrage leveren aan deze restauratie. Je kunt een bedrag storten op de projectrekening van de Koning Boudewijnstichting, Brederodestraat 21 te 1000 Brussel op het rekeningnummer 000-0000004-04 met als vermelding JVHM-Van Hauwermeirsmolen. Uw gift wordt integraal besteed aan de restauratie van de watermolen. Voor giften vanaf 30 euro ontvangt je een fiscaal attest.
Alle hulp, hoe klein ook, is welkom.
Iedereen die de restauratiewerken van nabij wil volgen, is welkom voor een bezoekje. Dan kun je ter plaatse de restauratieplannen en wat dat allemaal kost, inkijken.

Van Hauwermeirsmolen vzw

Nieuwsbrief nr. 3 van Van Hauwermeirsmolen vzw, Watermolenstraat 64, 9230 Massemem (Massemen, 9 november 2006)
"Al gaande wint de molen" (door te werken komt men vooruit)
Van Hauwermeirsmolen ziet er sinds de vorige nieuwsbrief al heel anders uit. Er werd dan ook zeer hard en vooral goed gewerkt door iedereen. Molenbouw Wieme, Bouwfirma Cornelis, schrijnwerkerij Tonny Van Damme, VEA Peter Vermeulen (electriciteitswerken) en Geert Abraham (dakwerken), al deze vaklui verdienen een pluim voor hun degelijk werk. De stipte opvolging van de werken door architect Eric De Bruyn is zeer aangenaam. Wekelijks worden op de werfvergadering de vorderingen van de werken beoordeeld. Onverwacht opduikende problemen worden samen met de werklui opgelost.
De dakwerken zijn achter de rug en de buiten- en binnenmuren zijn volledig hersteld. De molen werd gekaleid van binnen en van buiten zoals het vroeger was. Als het kaleiwerk droog is, wordt er nog een kleurtje opgezet.
1910 ...2006
Deze week wordt de nieuwe verdiepingsvloer gelegd. De gloednieuwe eiken deuren en ramen zijn bijna af. Als kruishout worden de oude metalen profielen gebruikt. Het glas moet met mastic worden vastgezet, het wordt nog even zoeken naar een glazenier die deze techniek nog kan toepassen. Met het oude koppel molenstenen werd hier de laatste jaren enkel veevoeder gemalen. Het is wel leuk dat hier een uniek koppel molenstenen ligt.
De kern bestaat uit een zeshoekige basaltsteen die gevat zit in een Franse natuursteen.
De molenmakers scherpen volop de molenstenen zodat er volgend jaar geurige én biologische bloem kan gemalen worden. Geïnteresseerde thuisbakkers kunnen zich dan ook inschrijven op het bloemabonnement!
Als laatste, start de kasseilegger met de omgevingswerken. Als de weergoden nog even meegaand zijn, moeten alle werken tegen eind december achter de rug zijn. De bakstenen vloer ligt nog afgedekt met een plastic zeil tegen beschadigingen en moet nog uitdrogen. Voor de grondwerken mag het natuurlijk ook geen bakstenen vriezen. Wie hier ooit op bezoek kwam, zal wellicht versteld staan.
Tijdens de komende winter zullen uiteraard nog heel wat kleine klussen moeten worden geklaard. We denken alvast vooruit aan de feestelijke inhuldiging van de watermolen. Als het groen weer in de bomen blinkt en de kikkers kwaken in de poel zal er groot feest zijn! We denken aan muziek, een nieuwe leuke molenaarsklucht, koffie met veel taart, ezelplezier voor de kinderen, enz...
Voor wie het nog niet wist: we hebben een mooie website waarop je de restauratiewerken nauwgezet kan volgen: www.watermolenmassemen.blogspot.be
Filip Osselaer, “Vervallen molen in ere hersteld – Massemen”, in: Het Nieuwsblad, 27.10.2006.
Massemen - De Van Hauwermeirsmolen in Massemen zal nog eind dit jaar opnieuw in zijn volle glorie te bewonderen zijn. De tweede fase van de restauratiewerken is bezig. Een indrukwekkend staaltje van hard werken met liefde voor het industrieel en cultureel erfgoed.
De zijarm van de Watermolenstraat in de Wetterse deelgemeente Massemen is pittoresk, rustig en groen. In het kleine stukje straat staat een indrukwekkende molen. Jaren geleden kochten Agnes Bellemans en Roel Dogimont het oude, wat vervallen gebouw aan. Ze wonen er nu al een tijd. ,,Ooit, in een ver verleden, moet de molen nog eigendom geweest zijn van de familie de Merode. In 1807 was er al een molenaar actief, dat moet een Van Hauwermeiren geweest zijn. Die naam is altijd zo bewaard gebleven.''
De site is sinds 1994 beschermd. De eigenaars lieten de gebouwen dan enkele jaren rusten. ,,Het eerste restauratiedossier dienden we uiteindelijk in 1996 in bij de dienst Monumenten en Landschappen van de Vlaamse overheid.'' De eerste fase van de restauratiewerken kwam er in 2001: ,,We legden de keermuren her aan, er kwam een nieuwe brug, een nieuw waterrad.''
Intussen is de tweede fase gestart. ,,Nu gaat het om de ruwbouw, het totale binnenwerk van de molen wordt aangepakt, het dak, de vloeren, alle attributen van de molenaar, zoals meelkisten, kuipen en goten. Ooit stond in het dak een kapel. Gelukkig hebben we foto's van vroeger. Zo weten we hoe het er oorspronkelijk allemaal uitzag.''
Het wordt een zware klus en een dure maar ,,we kunnen rekenen op subsidies'', zeggen Agnes Bellemans en Roel Dogimont, ,,van de Vlaamse overheid, van de provincie en de gemeente. Dat is goed voor 80 procent van het totale bedrag. Twintig procent is privé-inbreng.''

Intussen maakt de molen ook deel uit van een project Ruimte voor Molens . ,,Daardoor krijgen we een bijkomend premie van Euregio Scheldemond III, een grensoverschrijdend initiatief met negen molenprojecten.'' Het kostenplaatje van de tweede fase blijft hoe dan ook indrukwekkend: ruim 269.140 euro. Als het weer een beetje blijft meezitten, dan is de molen eind dit jaar klaar.

Persbericht. Filip Osselaer, "Massemen - Molen moet levend blijven", in: Het Nieuwsblad, 30.04.2007.
Massemen - De omstandigheden voor de officiële inhuldiging waren schitterend: onder een stralende zomerzon werd de Van Hauwermeirsmolen in Massemen opengesteld voor het grote publiek. De hele zomer zal de molen in het weekend malen.
Agnes Bellemans en Roel Dogimont begonnen in septmeber van vorig jaar aan de laatste fase van de renovatiewerken van de molen in de Watermolenstraat in Massemen. 'Het ging om het dak, aanpassingen aan de ruwbouw van de molen, het steken van een nieuwe dakkapel, de restauratie van de meelkuipen en de meelkisten die aangetast waren door houtworm', zegt Agnes Bellemans.
'Daarnaast werden de bakstenen gevoegd met zogenaamde hydraulische kalk. Die moet gebruikt worden bij de restauratie van monumenten. Daarin zit bijvoorbeeld varkenshaar gemengd. Een rare karwei, maar het werkte.' Al in 1592 werd de molen op een kaart van Gentse landmeters vermeld, in 1666 verschijnt de Van Hauwersmeirsmolen in het kadastraal register van Massemen.
Sedert 1994 is de molen beschermd. Agnes Bellemans: 'De eerste en de tweede fase van de restauratiewerken zullen zo'n 400.000 euro gekost hebben. Vijftig procent daarvan komt van de Vlaamse overheid, 15 procent van de provincie, 15 procent van de gemeente Wetteren. Als eigenaar voorzien we zelf nog 20 procent. Een deel dààrvan wordt nog gesubsidieerd door een Europees samenwerkingsverband rond molens, Ruimte voor Molens.'
Groene stroom
Nu de renovatie achter de rug is, kan ook het grote publiek kennismaken met de Van Hauwermeirsmolen. Agnes Bellemans: 'Tot oktober willen we in het weekend de molen weer laten malen. Wie dat wil zien, kan gerust langskomen. Voor groepen geven we ook meer uitleg over de Molenbeekvallei met de graas- en hooiweiden. We willen sowieso het monument heel levendig houden. We zijn, samen met de leden van de vzw die mee instaat voor de exploitatie, aan het uitkijken of we groene stroom kunnen opwekken, op basis van waterkracht. Daarvoor zijn we wel nog op zoek naar een generator. Alle tips hierrond zijn uiteraard welkom.'
Maar er zijn nog plannen. 'We zijn van plan een biologisch bloemabonnement uit werken', vertelt Agnes Bellemans. 'Dat betekent dat we streven naar vaste afnemers op maandbasis van bloem. Maar daarvoor moeten we een voldoende groot volume hebben. We moeten immers het biologische graan kunnen aankopen.'
Info: over rondleidingen en de restauratie: www. watermolenmassemen.blogspot. be
Reservatie: tel. 09-366.42.60. Daar zijn ook tips over de generator welkom. 

Persbericht. FOW, "Molen", in: Het Nieuwsblad, 25.04.2007.
Molen, Wetteren - Zaterdag 27 april wordt de Van Hauwermeirsmolen in de Watermolenstraat in Massemen officieel in gebruik genomen na een grondige restauratie.Zondag zijn er ter gelegenheid van de Vlaamse Molendag tussen 10 en 18 uur heel wat manifestaties, zoals gidsbeurten, maaldemonstraties en een molenaarscafé onder de wilgen.

FOW, "Tarwemeel", in: Het Nieuwsblad, 30.05.2007
Wetteren - De pas volledig gerestaureerde Van Hauwermeirsmolen in de Watermolenstraat 64 te Massemen draait al op volle toeren. De molenaar zocht en vond de afgelopen weken een geschikte leverancier van biologisch geteelde tarwe. Vanaf nu kunnen geïnteresseerde thuisbakkers op de laatste zaterdag van de maand vers gemalen voltarwemeel kopen. Ze geven best op voorhand hun naam op, zodat de molenaar zeker is van een afname. Dat kan op r.dogimont @ skynet.be
Aanbesteding
restauratie watermolen "Van Hauwermeirsmolen", beschermd monument.Fase II : graanmolen en kollergan
Publicatie:   2005-06-10  N. 007880   Pagina: 7811
AANKONDIGING VAN OPDRACHT
Type opdracht: Werken
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
I.1) Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst :
V.Z.W. "Van Hauwermeirsmolen", P.A. Roel Dogimont, Watermolenstraat 64, 9230 Massemen.
Contactpersoon : Roel Dogimont. Tel. 09/366.42.60. Fax 09/366. 42.60.
I.2) Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn :
Architectenbureau Erik De Bruyn, Posthoornstraat 43, 9300 Aalst.
Contactpersoon: Erik De Bruyn (architect). Tel. 053/77.77.62. Fax 053/77.64.30. E-mail: info@architectendebruyn.be.
I.3) Adres waar de bescheiden verkrijgbaar zijn:
Architectenbureau Erik De Bruyn, Posthoornstraat 43, 9300 Aalst.
Contactpersoon: Erik De Bruyn (architect). Tel. 053/77.77.62. Fax 053/77.64.30. E-mail : info@architectendebruyn.be.
I.4) Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming:
Zelfde adres als I.1: Ja
AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1) Beschrijving:
II.1.1) Aard van de opdracht voor de uitvoering van werken: Uitvoering.
II.1.5) Beschrijving/voorwerp van de opdracht:
restauratie watermolen "Van Hauwermeirsmolen", beschermd monument.
Fase II: graanmolen en kollergang.
II.1.6) Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten : Watermolenstraat 64, te 9230 Massemen.
II.1.8) Nomenclatuur: CPV - classificatie :
Hoofdopdracht:
Hoofdcategorie: 45000000
II.2) Verdeling in percelen : Neen
II.3) Uitvoeringstermijn: 120 werkdagen.
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCI"LE EN TECHNISCHE INFORMATIE
Voorwaarden voor deelneming:
Inlichtingen betreffende de eigen situatie van de aannemers / leveranciers / dienstverleners en inlichtingen en formaliteiten die nodig zijn voor de beoordeling van de minimaal vereiste economische, financiële en technische capaciteit : zie lastenboek.
III.1) Juridische situatie (gevallen van uitsluiting) - vereiste bewijsstukken : zie lastenboek.
III.2) Sociale zekerheid :
Het geraamde bedrag van de opdracht ligt hoger dan 22.000 EUR, zonder BTW: Ja
Indien ja, moet de kandidaat-inschrijver het bewijs leveren dat hij voldoet aan zijn verplichtingen.
III.3) Economische en financiële draagkracht - vereiste bewijsstukken : zie lastenboek.
III.4) Technische bekwaamheid - vereiste bewijsstukken : zie lastenboek.
III.5) Opdrachten van werken - Erkenning aannemers :
Ondercategorie D.24, Klasse 2.
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1.1) Type van procedure: Openbare aanbesteding.
IV.2) Administratieve inlichtingen :
IV.2.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst: 08.04.
IV.2.2) Bestekken en aanvullende stukken - voorwaarden voor verkrijging ervan:
Verkrijgbaar tot 30/06/2005.
Prijs : 75 EUR.
Voorwaarden voor verkrijging : overschrijven van 75 EUR op rekening 429-8332381-93 van architect Erik De Bruyn.
IV.2.3) Uiterste termijn voor ontvangst van offertes : 12/07/2005
IV.2.4) Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de aanbieding of het verzoek tot deelneming : NL.
IV.2.5) Opening van de offertes: 12/07/2005, te 11.00 uur, vergaderzaal " Van Hauwermeirsmolen ", Watermolenstraat 64, 9230 Massemen.
AFDELING V. AANVULLENDE INLICHTINGEN
V.4) Datum van verzending van de aankondiging: 04/06/2005.
(@Ref:00673427/2005024562)

Persbericht. "Van Hauwermeirsmolen partner in Europees project", in: Webnieuws Wetteren, 29.11.2008.
De Van Hauwermeirsmolen in Massemen is voortaan partner in het gloednieuwe project 'Europa in je buurt'. 'Europa in je buurt' wil kinderen in contact brengen met wat de Europese Unie, Vlaanderen en het provinciebestuur doen, en hen confronteren met concrete realisaties van het Europese beleid in hun directe buurt. Zo kan de eerste en tweede graad voortaan in de molen terecht voor een interactieve les in en rond de watermolen, waarbij de kinderen alle facetten van de watermolen leren kennen. Ze gaan op zoek naar de molenaar. Die is weggetoverd door de boze heks Mariende.
Voor de derde graad is er een rondleiding van de molenaar in de werkende watermolen.
Tenslotte vindt men er ook een nieuwe publicatie van het Informatiepunt Europa Direct. De publicatie is een informatief boekje met een overzicht van Europese projecten in Oost-Vlaanderen die het bezoeken waard zijn met de klas. Het boekje is in eerste instantie bedoeld voor leerkrachten van het 5de en 6de leerjaar, maar bij uitbreiding ook voor het ruime publiek.

Persbericht. JDL, "Van Hauwermeirsmolen", in: Het Nieuwsblad, 01.12.2008.
Wetteren - De Van Hauwermeirsmolen in Massemen maakt deel uit van het nieuwe project 'Europa in je buurt'. Dat wil kinderen in contact brengen met de Europese Unie, Vlaanderen en de provincie. Dat gebeurt onder meer door bezoeken en lessen in de molen.

Persbericht. Marc Poelman, "Molenfeesten in de van Hauwermeirsmolen te Massemen. Er wordt terug graan gemalen in watermolen die al bestond in 1592", in: Het Nieuwsblad, 27.04.2009.
Wetteren - De Van Hauwermeirsmolen werd voor het eerst vermeld op een kaart van de Gentse landmeter Horenbault uit 1592, samen met de Maelbroekmolen. We vinden de watermolen ook in het metingboek van Massemen (een kadastraal register) uit 1666. Hierin wordt vermeld dat er een molen te Maelbroek gelegen is, wat zeer waarschijnlijk de huidige Maalbroekmolen in de Molenbeekweg is.
Er stond eveneens een 'werrende muele' aan de Molenbeek, tegen de stenen brugge aan de weg Massemen Plaatse-Oordegem. Wellicht slaat deze vermelding op de Van Hauwermeirsmolen in de Watermolenstraat. In 1693 worden beide molens nogmaals vermeld.
Zondag waren er de jaarlijkse molenfeesten en was de molen, onder leiding van twee molenaars, in werking.

Marc Poelman, "De Van Hauwermeirsmolen zet zijn deuren open. Zondag 25 april is Vlaamse Molendag", Het Nieuwsblad, 21.04.2010.
Wetteren - Het is stilaan een traditie dat de Van Hauwermeirsmolen in Massemen op de Vlaamse Molendag zijn deuren openzet. Er zijn doorlopend maaldemonstraties, rondleidingen, bezoek aan de bloeiende boomgaard en kikkerpoel. Verkoop van tarwe,- rogge,-meergranen en speltmeel op steen gemalen. Er is ook een molencafé aan de oever van de Molenbeek.
 
In het archief van de huidige eigenaar bevindt zich een brief waarbij een firma uit Roeselare aan de familie Van Hauwermeir molenstenen aanbiedt "d'une meilleure qualité de La Ferté-sous-Jouarre" (mededeling Agnes Bellemas, 21.05.2010)

"Open Monumentendag in watermolen", grootwetteren.be, 08.10.2010.
'Molenstenen en de alchemie van de tijd, een spel van aarde, vuur, lucht en water'. Dat is het thema van de tentoonstelling en andere randactiviteiten op Open Monumentendag in de Van Hauwermeirsmolen in de Watermolenstraat in Massemen.
De tentoonstelling opent op vrijdag 10 september om 19.30 uur met toespraken van Walter Van den Branden van het provinciaal molenmuseum Mola en Alain Gaublomme van Levende Oost-Vlaamse Molens. Vervolgens ziet men de film 'molenstenen en de alchemie van de tijd'' in een regie van Jozef Roobaert. Op het einde is er een receptie met streekproducten uit de Champagnestreek.
Op zondag 12 september kan men in de Van Hauwermeirsmolen van 10 tot 18 uur terecht voor een ondergrondse verkenning, een diavoorstelling en een fototentoonstelling over Ferté-Sous-Jouarre. dat is het dorpje dat bekend werd van zijn molenstenen. Ook in de molen in Massemen ligt een molensteen die uit dat dorpje afkomstig is.

PD, "Vier tips in uw streek", in: Het Nieuwsblad, 11.09.2010.
Oudenaarde - De Van Hauwermeirsmolen is één van Vlaanderens best bewaarde watermolens. De eerste vermelding dateert van 1666. Na jaren van verval is de molen recent gerestaureerd en maalvaardig gemaakt. De site ligt in de landschappelijk waardevolle Molenbeekvallei. Op het programma staan maaldemonstraties, tentoonstelling ‘Molenstenen', filmvertoning ‘geschiedenis molensteen delven', demonstratie kunstenaar en om 15 uur lezing door geograaf Philip Plaetinck.
Praktisch: Watermolenstraat 64 in Massemen, 10 tot 18 uur.

Wesley Poelman. "De Van Hauwermeirsmolen in Massemen zet de deuren open. Vlaamse Molendag op zondag 22 mei", Het Nieuwsblad, 12.05.2011.
De Van Hauwermeirsmolen in Massemen zet de deuren open
Wetteren - De Van Hauwermeirsmolen werd voor het eerst vermeld op een kaart van de Gentse landmeter Horenbault uit 1592, samen met de Maelbroekmolen. We vinden de watermolen ook in het metingboek van Massemen (een kadastraal register) uit 1666. Hierin wordt vermeld dat er een molen te Maelbroek gelegen is, wat zeer waarschijnlijk de huidige Maalbroekmolen in de Molenbeekweg is. Er stond eveneens een 'werrende muele' aan de Molenbeek, tegen de stenen brugge aan de weg Massemen Plaatse-Oordegem. Wellicht slaat deze vermelding op de Van Hauwermeirsmolen in de Watermolenstraat. In 1693 worden beide molens nogmaals vermeld.
Zondag 22 mei van 10 tot 18 uur zijn er doorlopend rondleidingen in de werkende Vanhauwermeirsmolen in Massemen. Er is verkoop van op molensteen gemalen tarwe-,spelt-, en roggemeel, tarwe, -en speltbloem. Café Onder De Wilgen is eveneens geopend.
Neem hier een kijkje op de website van de Vanhauwermeirsmolen.

Wesley Poelman, "Open Monumentendag in Wetteren", Het Nieuwsblad, 05.09.2011.
Wetteren - Op zondag 11 september is het weer zover. Dan worden tijdens Open Monumentendag over heel Vlaanderen stukjes bekend en minder bekend onroerend erfgoed opengezet voor het grote publiek. Naar jaarlijkse traditie kunt u ook in Wetteren terecht voor een boeiend programma.
Thema dit jaar is ‘Conflict' (...) In de Van Hauwermeirsmolen tenslotte kan je terecht voor gratis molenbezoeken. Blikvanger daar is een licht-wetenschappelijke causerie met Lieven Scheire (Neveneffecten), prof. Dr Johan Mertens (evolutionair bioloog), Kris Goethals (Leefmilieucomité Wetteren-Zuid).
Ze hebben het over de Molenbeek: van ijstijd tot nu, nieuwe kansen op een levende beek, de waterzuiveringsproblematiek,...
Meer dan stof genoeg dus voor een boeiende zondag in Wetteren.
Praktisch: Van Hauwermeirsmolen - Watermolenstraat 64 - Massemen. Causerie om 15u. Meer info op wetteren.be. Bron: gemeente Wetteren

Wesley Poelman, "Woord, Beeld en Muziek in de Watermolen te Massemen", 07.09.2012.
Van Hauwermeirsmolen
Wetteren - De Van Hauwermeirsmolen, de levende graanwatermolen in Massemen die draai- en maalvaardig is sinds 2007, laat op zondag 9 september, Open Monumentendag de bezoekers genieten van een prachtige, groene plek aan de oever van de Molenbeek. Zintuigen worden er verwend want in de hoogstamboomgaard proeft de bezoeker van de goudgele mirabellen en de moerbeien, liefdevol bemest door Baziel en Kamiel, de twee ezeltjes. Op de hooiweide springen de jonge kikkertjes voor je voeten weg in het wuivende riet, geurt de watermunt, en kleurt de kattenstaart rozerood. De muziek van het spetterende waterrad hoeft geen betoog.
Die dag zijn twee Molenaars van dienst in de watermolen. Ze zijn aan het werk maar verklappen de bezoekers graag de knepen van het eeuwenoude vak. Er wordt tarwe- en speltmeel en bloem verkocht voor thuisbakkers.
In de voormalige olieslagerij is er de tentoonstelling ‘De Molen schrijft en het Water antwoordt’. In drie workshops bracht Pascale Van Den Abeele, docent woord aan de academie van Wetteren, de kinderen van het zesde leerjaar van de basisschool van Massemen, op een zeer leuke manier tot het schrijven van poëzie met de watermolen als thema. Laat je verrassen door de originele vormgeving: zo vind je er een speltbroodje te koop met gedicht, flessenpoëzie, boterhammengedichten, ...
Ook in de olieslagerij te zien: een collectie foto’s van de Molen in Beeld, inzendingen van de fotowedstrijd die intussen verlengd werd tot mei 2013 want dan is het Vlaamse Molendag.
Tot slot is er om 15u30 muziek met Between Bars, die speelt covers uit de Amerikaanse folk, meer bepaald de ‘old-time’ muziektraditie, een stijl die geboren werd in Noord-Amerika, dankzij de migranten die hun muziek meebrachten uit o.a. Engeland, Schotland, Ierland en Afrika. Melodieuze ballades worden afgewisseld met opzwepende banjonummers, met invloeden uit de bluegrass, cajun, jazz en blues. Probeer daar, als toeschouwer maar eens stil bij te zitten!
De Van Hauwermeirsmolen vind je in de Watermolenstraat 64 in Massemen. De molen staat zondag open van 10 tot 18 uur.

"De Molen schrijft en het Water antwoordt op Open Monumentendag", www. grootwetteren.be, 07.09.2012.
Tijdens de Open Monumentendag op zondag 9 september is er van 10 tot 18 uur woord, beeld en muziek in de Watermolen in de Watermolenstraat van Massemen. Van Hauwermeirsmolen laat op Open Monumentendag de bezoekers genieten van een prachtige, groene plek aan de oever van de Molenbeek.
Zintuigen worden er verwend want in de hoogstamboomgaard proeft de bezoeker van de goudgele mirabellopruimpjes en de moerbeien, liefdevol bemest door Baziel en Kamiel, de 2 ezeltjes. Op de hooiweide springen de jonge kikkertjes voor de voeten weg in het wuivende riet, geurt de watermunt, en kleurt de kattenstaart rozerood. 2 Molenaars zijn van dienst in de watermolen. Ze zijn aan het werk maar verklappen de bezoekers graag de knepen van het eeuwenoude vak. Er wordt tarwe- en speltmeel en bloem verkocht voor thuisbakkers.
In de voormalige olieslagerij is er de tentoonstelling ‘de Molen schrijft en het Water antwoordt’. In 3 workshops bracht Pascale Van Den Abeele, docent woord aan de academie van Wetteren, de kinderen van het 6° leerjaar van de basisschool van Massemen, op een zeer leuke manier tot het schrijven van poëzie met de watermolen als thema. Zo vind je er een speltbroodje te koop met gedicht, flessenpoëzie en boterhammengedichten.
In de olieslagerij ziet men ook een collectie foto’s van de Molen in Beeld, inzendingen van de fotowedstrijd die intussen verlengd werd tot mei 2013 want dan is het Vlaamse Molendag.
Tot slot is er om 15.30 muziek met Between Bars Between Bars speelt covers uit de Amerikaanse folk.

Wesley Poelman, "Woord, Beeld en Muziek in de Watermolen te Massemen", Het Nieuwsblad, 07.09.2012.
Woord, Beeld en Muziek in de Watermolen te Massemen. Van Hauwermeirsmolen (foto)
Wetteren - De Van Hauwermeirsmolen, de levende graanwatermolen in Massemen die draai- en maalvaardig is sinds 2007, laat op zondag 9 september, Open Monumentendag de bezoekers genieten van een prachtige, groene plek aan de oever van de Molenbeek. Zintuigen worden er verwend want in de hoogstamboomgaard proeft de bezoeker van de goudgele mirabellen en de moerbeien, liefdevol bemest door Baziel en Kamiel, de twee ezeltjes. Op de hooiweide springen de jonge kikkertjes voor je voeten weg in het wuivende riet, geurt de watermunt, en kleurt de kattenstaart rozerood. De muziek van het spetterende waterrad hoeft geen betoog.
Die dag zijn twee Molenaars van dienst in de watermolen. Ze zijn aan het werk maar verklappen de bezoekers graag de knepen van het eeuwenoude vak. Er wordt tarwe- en speltmeel en bloem verkocht voor thuisbakkers.
In de voormalige olieslagerij is er de tentoonstelling ‘De Molen schrijft en het Water antwoordt’. In drie workshops bracht Pascale Van Den Abeele, docent woord aan de academie van Wetteren, de kinderen van het zesde leerjaar van de basisschool van Massemen, op een zeer leuke manier tot het schrijven van poëzie met de watermolen als thema. Laat je verrassen door de originele vormgeving: zo vind je er een speltbroodje te koop met gedicht, flessenpoëzie, boterhammengedichten, ...
Ook in de olieslagerij te zien: een collectie foto’s van de Molen in Beeld, inzendingen van de fotowedstrijd die intussen verlengd werd tot mei 2013 want dan is het Vlaamse Molendag.
Tot slot is er om 15u30 muziek met Between Bars, die speelt covers uit de Amerikaanse folk, meer bepaald de ‘old-time’ muziektraditie, een stijl die geboren werd in Noord-Amerika, dankzij de migranten die hun muziek meebrachten uit o.a. Engeland, Schotland, Ierland en Afrika. Melodieuze ballades worden afgewisseld met opzwepende banjonummers, met invloeden uit de bluegrass, cajun, jazz en blues. Probeer daar, als toeschouwer maar eens stil bij te zitten!
De Van Hauwermeirsmolen vind je in de Watermolenstraat 64 in Massemen. De molen staat zondag open van 10 tot 18 uur.

Wesley Poelman, "Vlaamse Molendag op zondag 26 mei", Het Nieuwsblad, 16.05.2013.
Vlaamse Molendag op zondag 26 mei.
Wetteren - Zondag 26 mei is 'Vlaamse Molendag'. De Van Hauwermeirsmolen in de Watermolenstraat 64 in Massemen is op die dag open voor het publiek van 10 tot 18 uur. Doorlopend zijn er gidsbeurten in de werkende watermolen. Twee molenaars zijn van dienst om je de eeuwenoude techniek van het molenaarsambacht voor te stellen.
Je kan er op molensteen gemalen spelt-, rogge,- en tarwemeel en bloem kopen, en thuis je huis laten geuren naar verrukkelijk zelf gebakken brood. Ga genieten van een frisse Uitzet in het Molencafé onder de wilgen of proeven van de koekjes van eigen meel.
Om 15 uur heeft de prijsuitreiking plaats van de fotowedstrijd ‘Molen in Beeld’. De winnaars krijgen een overnachting voor 2 personen in een B&B, het fotoboek ‘Molenland Vlaanderen’ en een geschenkenmand van Oxfam.
Op zoek naar verhalen en foto’s over de oude schoorsteen Voor open monumentendag van 8 september wil Van Hauwermeirsmolen het verhaal brengen van ‘De toren van de arbeid’. De 25 meter hoge industriële schoorsteen werd in 1909, tegelijkertijd met de olieslagerij, gebouwd en diende als rookafvoer voor de stoomketel. Lang voor de restauratie sloten enkele stoere dorpsjongens een weddenschap en kropen helemaal naar boven in de schouw. Oproep Heb je nog unieke foto’s van lang geleden in een oude koekendoos van deze toren? Wie weet heeft van dergelijke en andere verhalen over de grootste schoorsteen van Massemen is zeer welkom.

Lieven Van Imschoot, "Open Monumentendag. Kerken, molens, stokerijen, foto's en muziek", Het Nieuwsblad, 28.08.2013.
Op zondag 8 september is het weer Open Monumentendag. In Wetteren, Merelbeke, Oosterzele, Laarne en Wichelen kunt u deelnemen aan allerlei activiteiten die de monumentale ziel van de gemeenten blootleggen.
Wetteren neemt naar goede gewoonte deel aan Open Monumentendag. Zo zijn er doorlopend rondleidingen in de Sint-Annakerk van Wetteren-ten-Ede. Speciale aandacht gaat naar het beschermde orgel, gemaakt door de gerenommeerde familie Van Peteghem. Ook in de Westremse Sint-Martinuskerk kunt u uw ogen de kost geven. In Massemen kunt u de Van Hauwermeirsmolen bezoeken, volgens sommigen een van de mooiste plekjes van Wetteren. U kunt er zien hoe er graan wordt gemalen en er zijn optredens van kleinkunstenaar Lieven Tavernier en het zigeunergroepje Roxyr.

W. Poelman, "Open Monumentendag in de Van Hauwermeirsmolen in Massemen", Het Nieuwsblad (dig.), 28.08.2014.
Foto Van Hauwermeirsmolen
Wetteren - In 1977 kreeg de oude Molenstraat in Massemen een nieuwe naam en heet sindsdien Watermolenstraat. Wie herinert zich de zomeravonden waarop Frans, Jef, Louise en Coralie, met de stoel geleund tegen de zon doorstoofde gevel, kletsten over het voetbal, de processie of de val van de duiven?
De straat telde vroeger maar liefst 5 café’s. Tal van handelaars zoals corsetmakers, kleermakers, een smid en enkele beenhouwers verdienden er hun brood. Er was een brouwerij, een limonadefabriek, een watermolen en een olieslagerij. Ieder huis draagt er zijn geschiedenis. Dé stroate zei men in Massemen, want zowat 60 jaar geleden was dit de belangrijkste straat van de deelgemeente. Als je in dé stroate woonde, wist iedereen over welke straat je het had.
Romain Verschooris, gezegend met een uitstekend geheugen en een geboren verteller neemt je mee op stap, laat je meeslepen door leuke anekdotes, vaderlandse geschiedenis en allerlei weetjes over ‘de stroate’. Deze film bevat unieke geluidsfragmenten met vroegere bewoners, ex-werknemers van de olieslagerij van de Van Hauwermeirsmolen en mooie sfeerbeelden van toen.
Programma Open Monumentendag op zondag 14 september in de Van Hauwermeirsmolen
15 uur: start begin Watermolenstraat aan het dorp met wandeling langs de fotopanelen
15u40: vertoning film
16u30: buurtdekenij THOG biedt een receptie aan, met muziek van ‘De Bevlekte Ontvangenis’
Tegelijkertijd: fototentoonstelling van de foto’s in de olieslagerij
Molen: open van 10-18 uur
Doorlopend maaldemonstraties in de werkende watermolen
Verkoop meel en bloem
Molencafé met streekbier en Fairtradeproducten

Literatuur

Lieven Denewet, "De ingehuldiging Van Hauwermeirsmolen van Massemen", Molenecho's, XXXV, 2007, 2, p. 276-279.
Chr. Debusschere & R. Van Ryckeghem, "Twee inhuldigingen op de Vlaamse Molendag 2002: Massemen, Van Hauwermeirsmolen: inhuldiging waterrad; Beverst, NBieuwbeekmolen, opening fototentoonstelling", Molenecho's, XXX, 2002, 1, p. 7-9.
Massemen 1019-1976, s.l., 1976;
Mark Van Durme & Kris Goethals, "De heren van Massemen. Geïllustreerde voordracht", Wetteren, 2006;
Frans De Potter & Jan Broeckaert, "Geschiedenis van de gemeenten der provincie Oost-Vlaanderen. 4. Arrondissement Dendermonde. Massemen-Westrem, Gent, 1891;
Molen Magazine & Molenecho's, "Fototentoonstelling & molenruilbeurs te Massemen, 26-27 april 2003", Molenecho's, XXXI, 2003, 1, p. 5-6.
Joris Clinckspoor, "Wetteren (Massemen, Westrem, Wetteren). Waterlopen en wegen", Wetteren, 1990;
L. D(enewet), "Vier Vlaamse moleninhuldigingen in het voorjaar 2002" (Rijkevorsel, Massemen, Aartselaar, Bocholt), in: Molenecho's, XXX, 2002, nr. 2, p. 81-82;
Paul Bauters, "Watermolens te Wetteren (Massemen)", in: Tijdschrift voor Heemkunde en Geschiedenis, Heem- en Geschiedkundige Kring "Jan Broeckaert" Wetteren, 1986, nr. 3, p. 11;
P. Bauters & R. Buysse, "De Oostvlaamse watermolens. Inventaris 1980", Gent, 1980 (Kultureel Jaarboek voor de provincie Oost-Vlaanderen. Bijdragen, nieuwe reeks, 11);
P. Bauters, "Oostvlaams molenbestand 1986", Gent, 1985 (Kultureel Jaarboek voor de provincie Oost-Vlaanderen. Bijdragen, nieuwe reeks, 25);
K. Goethals & R. De Pauw, "Massemen, 1019-1976", Massemen, Kulturele raad, 1976, 110 p.;
"Inventaris van de wind- en watermolens in de provincie Oost-Vlaanderen naar gegevens van het Archief van het Kadaster. Eerste aflevering. De arrondissementen Aalst en Dendermonde", in: Kultureel Jaarboek voor de provincie Oost-Vlaanderen, XIV, 1960, 3 (Gent, 1962);
Herman Holemans, "Oostvlaamse wind- en watermolens. Kadastergegevens 1835-1990. Deel 5. Gemeenten M-N", Opwijk, Studiekring Ons Molenheem, 2004;
P. Bauters, "Watermolens te Wetteren (Massemen)" [Uit: "P. Bauters, Het Oostvlaams molenbestand 1986, Gent, 1986, p. 42-44], in: Tijschrift voor Heemkunde en Geschiedenis, Wetteren, jg. 33 (1986), nr. 3, p. 11-14;
Robert Desart, "Les Moulins à Eau du Hainaut et des Flandres", Soignies, Lemaire, 1968, p. 131;
Mola, "Aantal asomwentelingen van Oost-Vlaamse molens in 2010", in: /West-/Vlaams Molenblad, XXVII, 2011, 1, p. 51.

Persberichten
DVW, "Molen heeft weer waterrad", Het Nieuwsblad, 03.10.2001;
vzw Van Hauwermeirsmolen. "Nieuwsbrief" 1, 2 (e-zine). Massemen, 2006;
Filip Osselaer, “Vervallen molen in ere hersteld – Massemen”, in: Het Nieuwsblad - Het Volk, ed. Dender, 27 oktober 2006.
Filip Osselaer, "Massemen - Molen moet levend blijven", in: Het Nieuwsblad, 30 april 2007
FOW, "Tarwemeel", in: Het Nieuwsblad, 30.05.2007
"Van Hauwermeirsmolen partner in Europees project", in: Webnieuws Wetteren, 29.11.2008.
JDL, "Van Hauwermeirsmolen", in: Het Nieuwsblad, 01.12.2008.
Marc Poelman, "Molenfeesten in de van Hauwermeirsmolen te Massemen. Er wordt terug graan gemalen in watermolen die al bestond in 1592", in: Het Nieuwsblad, 27.04.2009.
Marc Poelman, "De Van Hauwermeirsmolen zet zijn deuren open. Zondag 25 april is Vlaamse Molendag", Het Nieuwsblad, 21.04.2010.
"Open Monumentendag in watermolen", grootwetteren.be, 08.10.2010.
PD, "Vier tips in uw streek", in: Het Nieuwsblad, 11.09.2010.
Wesley Poelman. "De Van Hauwermeirsmolen in Massemen zet de deuren open. Vlaamse Molendag op zondag 22 mei", Het Nieuwsblad, 12.05.2011.
Wesley Poelman, "Open Monumentendag in Wetteren", Het Nieuwsblad, 05.09.2011.
Wesley Poelman, "Woord, Beeld en Muziek in de Watermolen te Massemen", 07.09.2012.
"De Molen schrijft en het Water antwoordt op Open Monumentendag", www. grootwetteren.be, 07.09.2012.
Wesley Poelman, "Woord, Beeld en Muziek in de Watermolen te Massemen", Het Nieuwsblad, 07.09.2012.
Wesley Poelman, "Vlaamse Molendag op zondag 26 mei", Het Nieuwsblad, 16.05.2013.
Lieven Van Imschoot, "Open Monumentendag. Kerken, molens, stokerijen, foto's en muziek", Het Nieuwsblad, 28.08.2013.
W. Poelman, "Open Monumentendag in de Van Hauwermeirsmolen in Massemen", Het Nieuwsblad (dig.), 28.08.2014.


Laatst bijgewerkt: vrijdag 2 september 2016
Stuur uw teksten over deze molen Stuur een (nieuwe) foto van deze molen  

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in databasezoek op provincieStuur een e-mail over molen <?=$naam?>, <?=$plaats?>homevorige paginaNaar Verdwenen Molens