Molenzorg
Eksel (Hechtel-Eksel), Limburg
Naam

Stermolen

Ligging Windmolenstraat
3941 Eksel (Hechtel-Eksel)
toon op kaart
Geo positie 51.146835, 5.393929
Eigenaar Gemeente Hechtel-Eksel
Gebouwd 1901 (overgebracht uit Henegouwen)
Type Staakmolen met halfopen voet
Functie Korenmolen
Kenmerken Henegouws staakmolentype
Gevlucht/Rad Geklinknagelde roeden (fabr. Verhaeghe, Ruddervoorde, buitenroede uit 1946 en binnenroede uit 1984), 24 meter; gietijzeren askop, fabr. Van Aerschot (Herentals)
Inrichting Twee steenkoppels (blauwe en kunststenen)
Toestand Maalvaardig
Bescherming M: monument,
18-10-1973
Molenaar Erwin Hamers, Eksel (tel. 011 731047), Daan Christoffels (daanchristoffels @ outlook.com), Joe Spell
Openingstijden 2de zaterdag en 4de zondag, 13-17 u. en als de molen draait. Info: Toerisme Hechtel-Eksel, tel. 011 73 35 65, toerisme@hechtel-eksel.be
Verwijzing

 

 

<p>Stermolen</p>

Foto: Rob Simons, Sint-Huibrechts-Lille  

Beschrijving / geschiedenis

De molennaam is afkomstig van de geschilderde windroos op een zijweeg van de molenkast. Deze stervormige roos werd al voor de eerste wereldoorlog aangebracht, maar de benaming Stermolen kwam pas vanaf de jaren 1960 in omloop.  
Het octrooi voor het oprichten van een windmolen op het gehucht Hoenrik werd in 1659 door prins-bisschop Gerard van Groesbeek verleend aan Jan Thonis. Deze eerste windmolen werd op 20 maart 1886, toen in het bezit van B. Zels uit Eksel, door brand vernield en niet meer opgebouwd.
Een weinig verder werd in 1901 de huidige standaardmolen geplaatst. Hij werd aangekocht in Henegouwen, dicht bij de Franse grens, en per spoor overgebracht door Eugeen Bleukx-Driesen, molenaar uit het naburige Wijchmaal. Deze Waalse molen dateert uit het begin van de 18de eeuw.

In 1909 kwam de molen door aankoop in bezit van de familie Helsen. Mathieu Helsen, zoon van Pol en geboren op 27 juli 1906 en overleden in 1993, erfde de molen in 1948. Hij werd de laatste beroepsmolenaar en begon reeds in 1920, als veertienjarige, met de uitbating van de Stermolen. In 1954 werd een roede verwijderd en sindsdien, tot in 1970, werd er slechts met één roede gemalen. Mathieu Helsen maalde vooral veevoeder en ook nog wat boekweit. Hij verkocht dit in zakjes van één kilogram.
Van alle einden (wieken) waren de onderste meters halfverdekkerd, met stroomlijn aan de achterzijde. Het wiekenkruis was in donkere kleuren geschilderd. Er waren zwart getaande zeilen (op het laatst plastic zakken). Door de jaren heen was de grijs geschilderde kast verweerd geraakt. De paraplu was gedekt met dakleer.

Toen Mathieu (Thieuke) Helsen in 1970 met pensioen ging, stond de gemeente in rep en roer: de molen zou aangekocht zijn door de molenbouwers Adriaens uit Weert (NL) - ze hebben de molen een week in bezit gehad - om hem te verplaatsen naar Asten (Noord-Brabant), ter vervanging van de standerdmolen die er in de nacht van 15 op 16 juni 1970 zwaar verbrand was. Het Davidsfonds, afdeling Eksel, zette dan een actie op het getouw, om de molen in Eksel te behouden. Hun bemoeienissen, alsmede die van het gemeentebestuur, hadden als gevolg dat de Stermolen bij Koninklijk Besluit van 18 oktober 1973 als monument werd beschermd. Na jarenlange onderhandelingen met de eigenaar besliste de gemeenteraad, begin december 1976 de Stermolen aan te kopen. De nakende fusie met Hechtel is hier wellicht, en gelukkig, niet vreemd aan. De overdracht gebeurde in 1977 via een ruilovereenkomst.

In 1983-'84 werd de molen gerestaureerd door de gebroeders Caers uit Retie, naar een ontwerp van architect Mathieu Driesen uit As. De restauratiewerken kostten 4,5 miljoen Belgische frank. Ook het naastliggende molenhuisje werd hersteld. Overzicht van de werken: herstel van gevlucht, kapconstructie, staart, trap, kruiwerk, galerij, bekleding van molenkap met kunstleien, bevloeringen van zolders, afdekking van voet, vervanging van de bakstenen teerlingblokken, metsel- en schilderwerken.De molen kreeg toen een nieuwe geklinknagelde binnenroede (fabr. Verhaeghe uit Ruddervoorde, nr. 1308). De geklinknagelde buitenroede uit de eerste helft van de jaren 1920 (van dezelfde firma Verhaeghe, nr. 952) kon behouden blijven. 
In 1990 werden o.m. uitgevoerd als herstellingswerken:  tegengaan van zwamvorming, scherpen van de molenstenen, verstevigen van de trap, vervangen van 52 tandraderen en een algemene verfbeurt.
 
De Waals-Henegouwse groep staakmolens kenmerken zich door hun hoge molenkast, zware constructie en zadeldak. Door ijzeren windwijzer bekroonde molenkap op geprofileerde consoles. Galerij met rechthoekige deur, waarboven twee luiken, het bovenste onder zadeldakje. Interieur: meelzolder, steenzolder met dubbele maalinrichting. Er is één koppel blauwe stenen en één koppel kunststenen. De gietijzeren askop werd gegoten door Joseph van Aerschot & Co uit Herentals (mededeling Nico Jurgens, Hoorn). De molen heeft een blokvang, die bediend wordt met een evenaar. Het voorwiel is nog een armwiel, met enkele armen doorheen de molenas. Het achterwiel is uitgevoerd als een stropwiel (met dubbele kruisarmen omheen de as), maar nog duidelijk te zien is dat het vroeger ook een armwiel was.

In 2005 voerde molenbouwer John de Jongh (Veldhoven) onderhoudswerken uit. Overzicht van de uitgevoerde werken:
- Vervangen van ca. 30 stuks eiken hekscheien in eik. De scheien weer vast te zetten op de zoomlatten en de bijbehorende kluften weer te bevestigen.
- Reparatie van het plaatwerk van de buitenroede. Door de langdurige stilstand is er een flink gat geroest in het plaatwerk ter plaatse van de askop onder een roedewig. Dit gat is te verstevigen dmv het oplassen van een ijzeren plaat.
- Reparatie van de loodafdekking op de noordbomen.
- Vastzetten van de lagerpen van de kruihaspel.
- Controle van alle kammen op het vangwiel en waar nodig deze middels zeildoek vast te zetten. Het koppel molenstenen van de achtermolen na te zien en dit maalvaardig op te leveren. Kleine gebreken aan de meelkuip en het lichtwerk te verhelpen.
- Doorschuiven van de buitenroede om een gat (dicht bij de askop) te dichten met een plaat. Het midden ontroesten en voor het terugplaatsen twee maal lijvig behandelen met kunstharsmenie. Na het doorschuiven de roede weer op te sluiten met de afkomende wiggen en spitijzers.
- Afdekken van de bovenzijde van de staart met asfalt om verder inwateren te voorkomen.
- Vernieuwen van de beplanking op het voorkeuvelens. De beplanking uit te voeren in Sib. Larix. Het voorkeuvelens weer te voorzien van twee opgeklampte luiken.
- Vernieuwen van de zinken beplating rond de askop en deze tevens te schilderen.
- Vernieuwen van de beplanking van het balkon. De delen uit te voeren in eik. Het balkon weer te voorzien van een luiluik. De beplanking te schilderen met een teervrije lak.
- Vervangen van 12 stuks traptreden in de buitentrap in eik. 
De molen werd in september 2006 volledig geschilderd en staat er weer prachtig bij.
Op 19 augustus 2006 draaide de molen voor het eerst weer na lange tijd stilstand. Robert Spelmans uit Hechtel en Erwin Hamers laten de molen minstens één keer per maand draaien.

Het Molenhuisje werd in 2010 omgevormd tot een educatieve kinderattractie. Met steun van het provinciebestuur en de Europese Unie werd het molenhuisje een speel-, leer- en doe-ruimte voor kinderen. De kinderen kunnen via apparaten en pratende machines alle informatie over de molen en het molenaarsleven krijgen.
Het gemeentebestuur van Hechtel-Eksel gaf eind 2010  molenbouwer Adriaens de opdracht om het molengebinte te herstellen en om de oude trap en het balkon te vervangen. Ook de kapotte kruishaspel en een gedeelte van de staart worden vervangen. Ten slotte wordt het hekwerk vernieuwd. Het molenmechanisme wordt verbeterd. De werken, die in verschillende fasen uitgevoerd worden, kosten 67.000 euro.

In 2012 kreeg de molen weer een grondige beurt: de standaard, zetel en kruisplaten hersteld, de  galerij, trap, nonnen, kruihaspel en loopschoren vernieuwd, het vang- en voorwiel gecentreerd en deels voorzien van nieuwe kammen, de roeden hersteld en geheel opnieuw opgehekt, één nieuwe loper geplaatst en de rondsels afgesteld. Uitvoerder was Adriaens Molenbouw bv uit Weert (NL).

Op zaterdag 27 april 2013 kreeg de molen in het Provinciehuis Boeverbos te Brugge het kenteken “Actieve Molen 2013” uitgereikt uit handen van Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois (of zijn kabinetschef bij verlet). Deze nominatie gebeurde door het Molenforum Vlaanderen vzw (www. molenforumvlaanderen.be) op basis van de volgende criteria: de molen als gebouw (uitzicht, toestand), de werking als molen (draaien en malen) en de inzet van de molenaar, de toeristische ontsluiting en de gelegenheidsactiviteiten. De vrijwillige molenaars waren toen Robert Spelmans uit Hechtel, Erwin Hamers uit Eksel en Roeland Vekemans.

De huidige vrijwillige molenaars zijn Erwin Hamers en Daan Chistoffels.

Rob SIMONS & Lieven DENEWET

<p>Stermolen</p>

Foto: Donald Vandenbulcke, Staden, 25.10.2010

<p>Stermolen</p>

Foto: Daan Christoffels, Genk, 2016

<p>Stermolen</p>

Toestand in september 1972. De molen had toen twee oude plastic zakken als zeilen! Foto: Nico Jurgens, Hoorn

<p>Stermolen</p>

Oude prentkaart. Verzameling Ons Molenheem

<p>Stermolen</p>

Oude prentkaart. Verzameling Ons Molenheem

<p>Stermolen</p>

Foto: Daan Christoffels, 2016

<p>Stermolen</p>

Foto: Daan Christoffels, 2016

<p>Stermolen</p>

Foto: Daan Christoffels, 2016

<p>Stermolen</p>

Foto: Daan Christoffels, 2016

<p>Stermolen</p>

Foto: Daan Christoffels, 2016

Literatuur

W. Smet & H. Holemans, Limburgse windmolens in heden en verleden, Nieuwkerken-Waas, 1981, p. 15, 42-43, 195, 196, 203, afbn. 31-33 op p. 47.
(L. Smet), Eksel – “De Stermolen”, in: Molenecho’s, nr. 8, 1974;
(L. Smet), "Stermolen te Eksel", in: Molenecho's, V, 1977, nr. 1, p. 3;
"Molennieuwtjes uit Eksel", De Belgische Molenaar, LXXII, 1977, p. 294-295.
Fr. De Groodt, "De Stermolen te Eksel", in: Molenecho's, XIII, 1985, p. 151-152;
J. Meuwis, "Eksel in oude prentkaarten", Zaltbommel, 1972;
"Historische dorpswandeling Eksel...", p. 4, afb.
"In memoriam Mathieu Helsen", Levende Molens, XV, 1993, 2, p. 11;
Bert Van Doorslaer, "Met de stroom mee of tegen de wind in? Molens in Limburg", Borgloon/Rijkel, Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed, 1996;
J. Bussels, "De houten windmolen te Eksel", Eksel, 1986;
F. Dirks, "Molenfeesten aan de Stermolen te Eksel-Hechtel", in: Natuur- en Stedeschoon, Antwerpen, jg. 63 (1994), nr. 3, blz. 32;
F. Dirks, "De 'Stermolen' van Eksel-Hechtel in Limburg", in: Natuur- en Stedeschoon, Antwerpen, jg. 63 (1994), nr. 5, blz. 37;
Gemeentelijk informatieblad Hechtel-Eksel, nr. 4, 1990, z.pag., afb.
W. Lehaen, "Genealogie van de stam Zels / Sels", s.l., 1989, 218 p.;
M. Bruynseels, "De inhuldiging van de Stermolen te Eksel", in: Levende Molens, jg. 8 (1986), nr. 7, p. 50-51, ill.;
Robert Spelmans: "De Stermolen te Eksel", in: Levende Molens, jg. 28 (2006), nr. 2 (februari), p. 16-17, ill.;
Robert Spelmans, "De Stermolen te Eksel", in: Lei en Griffel, Heemkundige Kring Hechtel-Eksel, jg. 14, 2006, nr. 2, p. 46-50.
Karel Vanderheyden: "Molenhuisje wordt interactief museum", in: "Lei en Griffel", Heemkundige Kring Hechtel-Eksel, jg. 18, 2010, nr. 3, p. 132-134.
Mededeling Jacky Meuwis, Eksel, 10.03.2008.

Persberichten
Vo., "De Stermolen te Eksel wordt monument", Het Nieuwsblad, 07.02.1974.
"Moet Ekselse windmolen weerloze dood sterven?" Het Belang van Limburg, 22.09.1970.
"Zal Eksel zijn Stermolen laten verloren gaan?" Het Laatste Nieuws, 23.09.1970.
"Verkoop van de Stermolen te Eksel uitgesteld?" Het Laatste Nieuws, 30.09.1970.
"Gemeente wil molen behouden", Volksgazet, 18.01.1973.
"Davidsfonds Eksel wil windmolen behouden", het Belang van Limburg, 24.01.1973.
Molens in Limburg", Het Belang van Limburg, 28.06.1975.
"De Stermolen te Eksel wacht op zijn restauratie", het Belang van Limburg, 19.11.1976.
"Eksel koopt toch de Stermolen", Het Belang van Limburg, 29.11.1976.
"Le moulin de bois d'Eksel", Le Sillon Belge, 08.07.1977.
KVH, "Spreekuur", Het Nieuwsblad, 31.03.2007.
KVH, "Ster-Molenaar", Het Nieuwsblad, 14.07.2007.
KVH, "Ster-Molenaar", in: Het Nieuwsblad, 14.07.2007.
KVH, "Historisch", in: Het Nieuwsblad, 29.10.2007.
KVH, "Spreekuur", in: Het Nieuwsblad, 31.03.2007.
KVH, "Inrichtingsplan moet open ruimten en woonkernen verbinden", in: Het Nieuwsblad, 13.12.2006.
"100 jaar Stermolen in Hechtel-Eksel", in: Het Belang van Limburg, 07.09.2001.
KVH, "Stermolen", Het Nieuwsblad, 11.09.2008.
KVH, "Molenhuis", Het Nieuwsblad, 14.11.2008.
Dave Cuypers, "1,6 miljoen voor pleinen en fietspad aan Grote Nete", Het Belang van Limburg, 17.12.2007.
KVH, "Kindvriendelijk", Het Nieuwsblad, 15.12.2008
KVH, "Historisch", Het Nieuwsblad, 29.10.2007.
GVB, "Omgeving Stermolen wordt opgeknapt", in: Het Belang van Limburg, 11.08.2008.
KVH, "Educatief molenaarshuisje?", Het Nieuwsblad, 24.11.2008.
"Molenhuisje wordt een leerrijk café voor kinderen", in: Het Belang van Limburg, 06.11.2008.
GVB, "Tentoonstellingsmuur voor tank", Het Belang van Limburg, 02.07.2009.
KVH, "Stermolen", Het Nieuwsblad, 02.01.2009
KVH, "Grote Netegebied", Het Nieuwsblad, 02.02.2009.
GVB, "Vragen bij ‘chaotische' werken in de Groenstraat", Het Belang van Limburg, 08.09.2009.
KVH, "Kids Kaffee", Het Nieuwsblad, 10.09.2009 
GVB, "Molenhuisje wordt leerrijke attractie", Het Belang van Limburg, 04.02.2010.
GVB, "Stermolen is mikpunt van vandalenstreken", in: Het Belang van Limburg, 2010.
KVH, "Molen", in: Het Nieuwsblad, 09.09.2010.
KVH, "Molenhuisje krijgt educatieve invulling", Het Nieuwsblad, 19.10.2010.
KVH, "Molenhuisje", Het Nieuwsblad, 30.09.2010.
KVH, "Stermolen krijgt opknapbeurt", Het Nieuwsblad, 05.01.2011.
"Stermolen wordt hersteld", internetgazet.be, 31.12.2010.
"Molenfeesten in Eksel op zondag 9 september", in: Internetgazet.be, sept. 2012.
KVH, "Onderhoudswerken Stermolen zijn klaar", Het Nieuwsblad, 19.12.2012.
KVH, "Gerestaureerde Stermolen officieel geopend", Het Nieuwsblad, 16.04.2013.
"Topdag bij de Stermolen", internetgazet.be, 10.09.2012.
KVH, "Zeven andere landschapsprojecten krijgen ook steun", Het Nieuwsblad, 29.10.2013.Kizzy Van Horne, "Fietstocht en autoroute begint aan de Stermolen in Eksel. Nieuwe route zet molens in de kijker", Het Nieuwsblad, 25.06.2014.
SSB, "Kinderen ontdekken samen met burgemeester nieuwe Molenroute", Het Laatste Nieuws, 25.06.2014.
"Unieke molenroute voor fiets of auto", internetgazet, 23.06.2014.

Mailberichten
Daan Christoffels, 05.09.2016, 13.05.2017.


Laatst bijgewerkt: dinsdag 14 november 2017
Stuur uw teksten over deze molen Stuur een (nieuwe) foto van deze molen  

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in databasezoek op provincieStuur een e-mail over molen <?=$naam?>, <?=$plaats?>homevorige paginaNaar Verdwenen Molens