Molenzorg
Eksel (Hechtel-Eksel), Limburg
Naam

Stermolen

Ligging Windmolenstraat
3941 Eksel (Hechtel-Eksel)

51° 8' 48.11" N  5° 23' 15.80" E


toon op kaart
Geo positie 51.146835, 5.393929
Eigenaar Gemeente Hechtel-Eksel
Gebouwd 1901 (overgebracht uit Henegouwen)
Type Staakmolen met halfopen voet
Functie Korenmolen
Kenmerken Henegouws staakmolentype
Gevlucht/Rad Geklinknagelde roeden (fabr. Verhaeghe, Ruddervoorde, buitenroede uit 1946 en binnenroede uit 1984), 24 meter; gietijzeren askop, fabr. Van Aerschot (Herentals)
Inrichting Twee steenkoppels (blauwe en kunststenen)
Toestand Maalvaardig
Bescherming M: monument,
18-10-1973
Molenaar Erwin Hamers, Eksel (tel. 011 731047), Daan Christoffels (daanchristoffels @ outlook.com)
Openingstijden 2de zaterdag en 4de zondag, 13-17 u. en als de molen draait. Info: Toerisme Hechtel-Eksel, tel. 011 73 35 65, toerisme@hechtel-eksel.be
Verwijzing

 

 

<p>Stermolen</p>

Foto: Rob Simons, Sint-Huibrechts-Lille  

Beschrijving / geschiedenis

De molennaam is afkomstig van de geschilderde windroos op een zijweeg van de molenkast. Deze stervormige roos werd al voor de eerste wereldoorlog aangebracht, maar de benaming Stermolen kwam pas vanaf de jaren 1960 in omloop.  
Het octrooi voor het oprichten van een windmolen op het gehucht Hoenrik werd in 1659 door prins-bisschop Gerard van Groesbeek verleend aan Jan Thonis. Deze eerste windmolen werd op 20 maart 1886, toen in het bezit van B. Zels uit Eksel, door brand vernield en niet meer opgebouwd.
Een weinig verder werd in 1901 de huidige standaardmolen geplaatst. Hij werd aangekocht in Henegouwen, dicht bij de Franse grens, en per spoor overgebracht door Eugeen Bleukx-Driesen, molenaar uit het naburige Wijchmaal. Deze Waalse molen dateert uit het begin van de 18de eeuw.

In 1909 kwam de molen door aankoop in bezit van de familie Helsen. Mathieu Helsen, zoon van Pol en geboren op 27 juli 1906 en overleden in 1993, erfde de molen in 1948. Hij werd de laatste beroepsmolenaar en begon reeds in 1920, als veertienjarige, met de uitbating van de Stermolen. In 1954 werd een roede verwijderd en sindsdien, tot in 1970, werd er slechts met één roede gemalen. Mathieu Helsen maalde vooral veevoeder en ook nog wat boekweit. Hij verkocht dit in zakjes van één kilogram.
Van alle einden (wieken) waren de onderste meters halfverdekkerd, met stroomlijn aan de achterzijde. Het wiekenkruis was in donkere kleuren geschilderd. Er waren zwart getaande zeilen (op het laatst plastic zakken). Door de jaren heen was de grijs geschilderde kast verweerd geraakt. De paraplu was gedekt met dakleer.

Toen Mathieu (Thieuke) Helsen in 1970 met pensioen ging, stond de gemeente in rep en roer: de molen zou aangekocht zijn door de molenbouwers Adriaens uit Weert (NL) - ze hebben de molen een week in bezit gehad - om hem te verplaatsen naar Asten (Noord-Brabant), ter vervanging van de standerdmolen die er in de nacht van 15 op 16 juni 1970 zwaar verbrand was. Het Davidsfonds, afdeling Eksel, zette dan een actie op het getouw, om de molen in Eksel te behouden. Hun bemoeienissen, alsmede die van het gemeentebestuur, hadden als gevolg dat de Stermolen bij Koninklijk Besluit van 18 oktober 1973 als monument werd beschermd. Na jarenlange onderhandelingen met de eigenaar besliste de gemeenteraad, begin december 1976 de Stermolen aan te kopen. De nakende fusie met Hechtel is hier wellicht, en gelukkig, niet vreemd aan. De overdracht gebeurde in 1977 via een ruilovereenkomst.

In 1983-'84 werd de molen gerestaureerd door de gebroeders Caers uit Retie, naar een ontwerp van architect Mathieu Driesen uit As. De restauratiewerken kostten 4,5 miljoen Belgische frank. Ook het naastliggende molenhuisje werd hersteld. Overzicht van de werken: herstel van gevlucht, kapconstructie, staart, trap, kruiwerk, galerij, bekleding van molenkap met kunstleien, bevloeringen van zolders, afdekking van voet, vervanging van de bakstenen teerlingblokken, metsel- en schilderwerken.De molen kreeg toen een nieuwe geklinknagelde binnenroede (fabr. Verhaeghe uit Ruddervoorde, nr. 1308). De geklinknagelde buitenroede uit de eerste helft van de jaren 1920 (van dezelfde firma Verhaeghe, nr. 952) kon behouden blijven. 
In 1990 werden o.m. uitgevoerd als herstellingswerken:  tegengaan van zwamvorming, scherpen van de molenstenen, verstevigen van de trap, vervangen van 52 tandraderen en een algemene verfbeurt.
 
De Waals-Henegouwse groep staakmolens kenmerken zich door hun hoge molenkast, zware constructie en zadeldak. Door ijzeren windwijzer bekroonde molenkap op geprofileerde consoles. Galerij met rechthoekige deur, waarboven twee luiken, het bovenste onder zadeldakje. Interieur: meelzolder, steenzolder met dubbele maalinrichting. Er is één koppel blauwe stenen en één koppel kunststenen. De gietijzeren askop werd gegoten door Joseph van Aerschot & Co uit Herentals (mededeling Nico Jurgens, Hoorn). De molen heeft een blokvang, die bediend wordt met een evenaar. Het voorwiel is nog een armwiel, met enkele armen doorheen de molenas. Het achterwiel is uitgevoerd als een stropwiel (met dubbele kruisarmen omheen de as), maar nog duidelijk te zien is dat het vroeger ook een armwiel was.

In 2005 voerde molenbouwer John de Jongh (Veldhoven) onderhoudswerken uit. Overzicht van de uitgevoerde werken:
- Vervangen van ca. 30 stuks eiken hekscheien in eik. De scheien weer vast te zetten op de zoomlatten en de bijbehorende kluften weer te bevestigen.
- Reparatie van het plaatwerk van de buitenroede. Door de langdurige stilstand is er een flink gat geroest in het plaatwerk ter plaatse van de askop onder een roedewig. Dit gat is te verstevigen dmv het oplassen van een ijzeren plaat.
- Reparatie van de loodafdekking op de noordbomen.
- Vastzetten van de lagerpen van de kruihaspel.
- Controle van alle kammen op het vangwiel en waar nodig deze middels zeildoek vast te zetten. Het koppel molenstenen van de achtermolen na te zien en dit maalvaardig op te leveren. Kleine gebreken aan de meelkuip en het lichtwerk te verhelpen.
- Doorschuiven van de buitenroede om een gat (dicht bij de askop) te dichten met een plaat. Het midden ontroesten en voor het terugplaatsen twee maal lijvig behandelen met kunstharsmenie. Na het doorschuiven de roede weer op te sluiten met de afkomende wiggen en spitijzers.
- Afdekken van de bovenzijde van de staart met asfalt om verder inwateren te voorkomen.
- Vernieuwen van de beplanking op het voorkeuvelens. De beplanking uit te voeren in Sib. Larix. Het voorkeuvelens weer te voorzien van twee opgeklampte luiken.
- Vernieuwen van de zinken beplating rond de askop en deze tevens te schilderen.
- Vernieuwen van de beplanking van het balkon. De delen uit te voeren in eik. Het balkon weer te voorzien van een luiluik. De beplanking te schilderen met een teervrije lak.
- Vervangen van 12 stuks traptreden in de buitentrap in eik. 
De molen werd in september 2006 volledig geschilderd en staat er weer prachtig bij.
Op 19 augustus 2006 draaide de molen voor het eerst weer na lange tijd stilstand. Robert Spelmans uit Hechtel en Erwin Hamers laten de molen minstens één keer per maand draaien.

Het Molenhuisje werd in 2010 omgevormd tot een educatieve kinderattractie. Met steun van het provinciebestuur en de Europese Unie werd het molenhuisje een speel-, leer- en doe-ruimte voor kinderen. De kinderen kunnen via apparaten en pratende machines alle informatie over de molen en het molenaarsleven krijgen.
Het gemeentebestuur van Hechtel-Eksel gaf eind 2010  molenbouwer Adriaens de opdracht om het molengebinte te herstellen en om de oude trap en het balkon te vervangen. Ook de kapotte kruishaspel en een gedeelte van de staart worden vervangen. Ten slotte wordt het hekwerk vernieuwd. Het molenmechanisme wordt verbeterd. De werken, die in verschillende fasen uitgevoerd worden, kosten 67.000 euro.

In 2012 kreeg de molen weer een grondige beurt: de standaard, zetel en kruisplaten hersteld, de  galerij, trap, nonnen, kruihaspel en loopschoren vernieuwd, het vang- en voorwiel gecentreerd en deels voorzien van nieuwe kammen, de roeden hersteld en geheel opnieuw opgehekt, één nieuwe loper geplaatst en de rondsels afgesteld. Uitvoerder was Adriaens Molenbouw bv uit Weert (NL).

Op zaterdag 27 april 2013 kreeg de molen in het Provinciehuis Boeverbos te Brugge het kenteken “Actieve Molen 2013” uitgereikt uit handen van Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois (of zijn kabinetschef bij verlet). Deze nominatie gebeurde door het Molenforum Vlaanderen vzw (www. molenforumvlaanderen.be) op basis van de volgende criteria: de molen als gebouw (uitzicht, toestand), de werking als molen (draaien en malen) en de inzet van de molenaar, de toeristische ontsluiting en de gelegenheidsactiviteiten. De vrijwillige molenaars waren toen Robert Spelmans uit Hechtel, Erwin Hamers uit Eksel en Roeland Vekemans.

De huidige vrijwillige molenaars zijn Erwin Hamers en Daan Chistoffels.

Rob SIMONS & Lieven DENEWET

<p>Stermolen</p>

Foto: Donald Vandenbulcke, Staden, 25.10.2010

<p>Stermolen</p>

Foto: Daan Christoffels, Genk, 2016

<p>Stermolen</p>

Toestand in september 1972. De molen had toen twee oude plastic zakken als zeilen! Foto: Nico Jurgens, Hoorn

<p>Stermolen</p>

Oude prentkaart. Verzameling Ons Molenheem

<p>Stermolen</p>

Oude prentkaart. Verzameling Ons Molenheem

<p>Stermolen</p>

Foto: Daan Christoffels, 2016

<p>Stermolen</p>

Foto: Daan Christoffels, 2016

<p>Stermolen</p>

Foto: Daan Christoffels, 2016

<p>Stermolen</p>

Foto: Daan Christoffels, 2016

<p>Stermolen</p>

Foto: Daan Christoffels, 2016

Bijlagen

Werkzaamheden in en rond de Stermolen
Jaar van uitvoering: 2005
Molen: Eksel (Hechtel-Eksel, Limb.), Stermolen - standaardmolen van het Waals type
Bouwheer & ontwerper:  Gemeente Hechtel-Eksel
Aard van de werken: Onderhoud
- Vervangen van ca. 30 stuks eiken hekscheien in eik. De scheien weer vast te zetten op de zoomlatten en de bijbehorende kluften weer te bevestigen.
- Reparatie van het plaatwerk van de buitenroede. Door de langdurige stilstand is er een flink gat geroest in het plaatwerk ter plaatse van de askop onder een roedewig. Dit gat is te verstevigen dmv het oplassen van een ijzeren plaat.
- Reparatie van de loodafdekking op de noordbomen.
- Vastzetten van de lagerpen van de kruihaspel.
- Controle van alle kammen op het vangwiel en waar nodig deze middels zeildoek vast te zetten. Het koppel molenstenen van de achtermolen na te zien en dit maalvaardig op te leveren. Kleine gebreken aan de meelkuip en het lichtwerk te verhelpen.
- Doorschuiven van de buitenroede om een gat (dicht bij de askop) te dichten met een plaat. Het midden ontroesten en voor het terugplaatsen twee maal lijvig behandelen met kunstharsmenie. Na het doorschuiven de roede weer op te sluiten met de afkomende wiggen en spitijzers.
- Afdekken van de bovenzijde van de staart met asfalt om verder inwateren te voorkomen.
- Vernieuwen van de beplanking op het voorkeuvelens. De beplanking uit te voeren in Siberische larix. Het voorkeuvelens weer te voorzien van twee opgeklampte luiken.
- Vernieuwen van de zinken beplating rond de askop en deze tevens te schilderen.
- Vernieuwen van de beplanking van het balkon. De delen uit te voeren in eik. Het balkon weer te voorzien van een luiluik. De beplanking te schilderen met een teervrije lak.
- Vervangen van 12 stuks traptreden in de buitentrap in eik. 
Toewijzing: Molenbouw De Jongh bv, Veldhoven (Ned.

Intekendatum: 08.10.2007, 11 u. 30
Molen: Eksel (Hechtel-Eksel), Stermolen - standaardmolen van het Waalse type
Bouwheer: Vlaamse Landmaatschappij, Brussel
Ontwerper: Vlaamse Landmaatschappij, Herentals (Filip Debrabandere)
Aard van de opdracht: Inrichting omgeving Stermolen en kapellen, Landinrichtingsproject Grote Nete-Gebied - Inrichtingsplan (IP) Hechtel-Eksel, openbare aanbesteding, fase 1; cat. C en G3, kl. 3, cat. 00, 05, 08; 60 werkdagen
Plaats aanbesteding: bij de Vlaamse Landmaatschappij Antwerpen, Cardijnlaan 1, 2200 Herentals

Intekendatum: 08.03.2010, 10 u.
Molen: Eksel (Hechtel-Eksel, Limb.), Stermolen - standaardmolen van het Waals type
Bouwheer:  Gemeente Hechtel-Eksel
Ontwerper: Bob Bruns, Ruimtelijke en Grafische Vormgeving, Westerhoven (Ned.)
Aard van de opdracht: Inrichting Molenhuisje. De opdracht omvat het produceren, leveren en installeren van interactieve tentoonstellingselementen voor een nieuwe expositie in het Molenhuisje, gelegen bij de Stermolen te Eksel. De elementen bestaan uit interactieve presentaties en spelletjes in het kader van het thema "molen". De expositie richt zich voornamelijk tot jeugdige bezoekers; CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten): hoofdopdracht: 39290000 - diverse meubilering; 60 dagen
Plaats aanbesteding: Gemeentehuis Hechtel-Eksel, raadszaal

(L. Smet), Eksel – “De Stermolen”, in: Molenecho’s, nr. 8, 1974
De standaardmolen op teerlingen met open afdak over kruisplaten en afzetten werd aldaar opgericht in 1901. Hij werd overgebracht uit Voedigré aan de Franse grens, het bouwjaar aldaar is ons onbekend. Vóór een 25 tal jaren werd de binnenroede uitgetrokken en de buitenroede voorzien van een halve verdekkering. (Eigen nota: beide roeden waren volgens een prentkaart al in 1946 half verdekkerd, d.i. Oud-Vlaams met stroomlijn aan de achterzijde).
In de jaren 1952-1957 waren wij beroepshalve elke week op doortocht te Eksel en telkens waren wij gefacineerd door dit zeldzaam schouwspel: de molen van Matthieu Helsen bleef het doen, met één roede die bij elke omwenteling als ’t ware “doorsloeg”.
Toen de windmolen stilgelegd werd waaide de wind nog wel, maar dan uit een andere hoek, begerige slopershanden aasden op de windreus.
Dank zij het verzet van de plaatselijke bevolking en vooral door tussenkomst van de plaatselijke Davidsfondsafdeling werd de Stermolen bij K.B. van 18.10.1973 als monument geklasseerd om zijn archeologische en volkskundige waard in het landschap.
Vóór enkele dagen bevestigde Matthieu ons nog zijn voornemen kortelings de molen met bijbehorende grond en maalderijgebouw over te dragen aan de plaatselijke Davidsfondsafdeling.
Na de noodzakelijke herstellingswerken wil de mulder op rust de molen vooral tijdens de week-ends openstellen voor de toeristen en hem bij gunstige wind laten draaien, molens moeten draaien zegt Matthieu, ze zijn ervoor gemaakt, en… het nat en de worm blijft eruit.
De Stermolen krijgt nog wel wind in de zeilen.

Persbericht. KVH, "Ster-Molenaar", in: Het Nieuwsblad, 14.07.2007.
Hechtel-Eksel - Het gemeentebestuur wil nieuwe molenaars aanmoedigen door het cursusgeld en materiaal te financieren voor leerling-molenaars. Molenaar Robert Spelmans van de Stermolen heeft momenteel een leerling in dienst, Erwin Haemers. Het gemeentebestuur hoopt dat de man slaagt in het examen en zo het draaien van de molen in de toekomst kan garanderen.(kvh)

Persbericht.  KVH, "Historisch", in: Het Nieuwsblad, 29.10.2007.
Hechtel-Eksel - Samen met de Vlaamse Landmaatschappij zal bij de herinrichting van het Grote Netegebied de open ruimte nabij historische gebouwen versterkt worden. In de gemeente gaat het om de Stermolen, de omgeving van de veldkapel in de Bergstraat, de Sint-Bernarduskapel en de kapel van de Hoenrik.

Persbericht. KVH, "Spreekuur", in: Het Nieuwsblad, 31.03.2007.
Hechtel-Eksel - De Vlaamse Landmaatschappij wil het gebied rond de toeristische trekpleister De Stermolen heropwaarderen. Momenteel wordt onderzocht wat de mogelijkheden voor het gebied zijn. (kvh)

Persbericht. KVH, "Inrichtingsplan moet open ruimten en woonkernen verbinden", in: Het Nieuwsblad, 13.12.2006.
Hechtel-Eksel - Het gemeentebestuur en de Vlaamse Landmaatschappij werken een inrichtingsplan voor de gemeente Hechtel-Eksel uit. Het is de bedoeling om economische te verzoenen met het ecologische. Zo zal de samenhang tussen de open ruimten en de woonkernen versterkt worden. Valleigebieden, landduinen, landbouwgebied en cultuurhistorische elementen komen dichter bij elkaar. Wanneer het inrichtingsplan klaar is en de projecten kunnen beginnen, staat nog niet vast. Zo zal de stermolen de toegangspoort worden tussen de dorpskern en de open ruimte. De oude molenweg en de trage weg naar de kerk worden hersteld. De molen zal dienst doen als ontvangst- en ontmoetingsruimte. In de Dennenstraat zal een fietsverbinding komen tussen het centrum van Eksel en de belangrijke recreatiepunten in de gemeente. (kvh)

"100 jaar Stermolen in Hechtel-Eksel", in: Het Belang van Limburg, 07.09.2001.
Dit weekend (9-10 september) staat Eksel in het teken van het honderdjarig bestaan van de Stermolen. De vieringen rond deze houten windmolen kennen een hoogtepunt zondag. Om 10.00 is er een eucharistieviering in de Sint-Trudokerk zoals die in '1900' plaatsvond, met een gregoriaans koor. Nadien start om 11u00 een historische dorpswandeling die onder meer leidt langs het gerenoveerde gemeentehuis en het heringerichte oude marktplein. Rond de middag volgt er een receptie aan de Stermolen. Om 14.00 start na een Breugeliaans buffet een groots molenfeest. Zondag wordt om 22.00 de molenfeesten afgesloten met vuurwerk.

Hoenriker molen, 20 maart 1886. Volledig afgebrand.
"Brand. - Dezer dagen is de wind graanmolen, toebehoorende aan M. B. Zels te Exel, gansch door het vier verslonden geworden. Niets bleef er van over: zelfs de steenen zijn door de ongemeene hitte in duizende stukken gesprongen. De schade wordt op 10 duizend frank geschat. Niets was verzekerd".
Bron: Gazette van Brugge en der provincie West-Vlaanderen, zaterdag 3 april 1886, p. 2, kol. 5 (93e jg., nr. 40). Opgetekend door Lieven Denewet, Hooglede.

GVB, "Omgeving Stermolen wordt opgeknapt", in: Het Belang van Limburg, 11.08.2008.
De omgeving van de Stermolen in Eksel ondergaat een gedaanteverandering. Het Agentschap Ruimtelijke Ordening heeft hiervoor zopas de toestemming gegeven. Door de ingrepen moet de molen aantrekkelijker worden voor toeristen en inwoners.
Meer dan een eeuw geleden verhuisde de molen vanuit Henegouwen naar Eksel. De molen is perfect maalvaardig nadat hij 20 jaar geleden een grote restauratiebeurt kreeg.
Nu is dus de omgeving aan de beurt. "Aan de straatzijde wordt het plein groter. De kleine straat langs de Stermolen blijft enkel nog bereikbaar voor fietsers, voetgangers en bestemmingsverkeer. En de smalle weg wordt ook geïntegreerd in het plein", verduidelijkt burgemeester Raf Truyens. "Het plein krijgt een licht hellend profiel en wordt afgezoomd met rode beukenhagen. De grondlaag in violetkleurig asfalt wordt ondersteund door zitbalken en molenstenen. De achterzijde van het molenhuis krijgt een terras met zitmuurtjes. Ook wordt een fietsenstalling voorzien. Nieuwe lampen zorgen voor sfeervolle verlichting.
Horeca
Het gemeentebestuur is ook bezig met een plan dat het molenhuis een nieuwe bestemming zal geven. Burgemeester Truyens wil daar nog niet over in detail treden. Maar het aanleggen van terras wijst alvast op de komst van een horecagedeelte. "Maar het zal niet louter dat zijn. De subsidies moeten nog aangevraagd, en een aantal mensen moeten nog hun zegen geven. Onze plannen passen wel in een interlokaal plaatje", aldus Truyens. Vermoedelijk zal de molen een prominent knooppunt worden in het fietstoerisme van de regio.

"Molenhuisje wordt een leerrijk café voor kinderen", in: Het Belang van Limburg, 06.11.2008.
Na het omvormen van een zandduin tot Vlaanderens grootste zandbak zet Hechtel-Eksel weer een opmerkelijk initiatief in de steigers. Het leegstaande molenhuisje aan de Stermolen in Eksel krijgt een nieuwe bestemming als Kids Kaffee: een café op kindermaat waarbij de molenaars uit de streek betrokken worden om de jonge tooghangers de liefde bij te brengen voor hun ambacht.
De idee voor het initiatief kadert in de wijze waarop Toerisme Limburg de regio toeristisch wil invullen. "Ze willen de Limburgse Kempen invullen tot meest kindvriendelijk toeristisch gebied. Daarom zoeken we eigen initiatieven die in deze visie passen. In dat rijtje passen ook de Zandbak en Bosland," vertelt burgemeester Raf Truyens.
Studie
Molens spreken tot ieders kinderlijke verbeelding, en het molenhuisje in de schaduw van de Ekselse Stermolen is volgens de gemeente een publiekstrekker mits een aantrekkelijke invulling. Daarom werd een studie besteld - met een geraamde kost van 22.000 euro - die zowel het creatieve als technische aspect moet onderzoeken.
"Bij de invulling staat het kind centraal. Eerst zal tot in het absurde bedacht worden over hoe een café voor kinderen er zou moeten uitzien. Een drankkaart zou uit 10 soorten choco's kunnen bestaan, terwijl volwassenen maar kunnen kiezen uit 1 biermerk, of één groot toilet tegenover tien ‘weeceetjes'. Daarna gaan we die wilde ideeën toetsen aan wat kan."
Ook het interieur zal een hele metamorfose moeten ondergaan. "Het is een klein gebouwtje, maar met een bovenverdieping die toch wel mogelijkheden schept. Aan de buitenzijde zal niet zo veel veranderen. Een aanbouw behoort wel tot de mogelijkheden. De omgeving krijgt momenteel al een verfraaiing in het kader van het VLM-project", vertelt Truyens.
Don Quichot
"Op zoek naar een symbool dat kinderen en gezinnen meteen aanspreekt is de figuur Don Quichot misschien een denkpiste, maar het creatieve ligt nog helemaal open", vervolgt Truyens die nog de belangrijke rol van de lokale molenaars wil aanstippen.
"Zij laten de Stermolen nog altijd malen, en ze zullen de bezoekende gezinnen en scholengroepen dan ook inwijden in dit ambacht. De molenaars reageren positief. Ze beseffen dat het molenhuisje, buiten af en toe in de zomer, te weinig wordt gebruikt. Door het plezante aan het educatieve te koppel willen we van de molen de perfecte gezinsuitstap maken. Momenteel loopt een subsidieaanvraag over twee jaar, dus in 2010 zou het project klaar zijn", besluit Truyens.

"Molenhuisje wordt leerrijke attractie", Het Belang van Limburg, 04.02.2010.
Het bestek en de raming voor de omvorming van het Molenhuisje naar een eductatieve kinderattractie werd gestemd. Oppositielid Jacky Snoeckx zag in het dossier weinig over de verbetering van de brandveiligheid. "Vooral de verouderde isolatie moet eruit als je daar bussen vol kinderen wil ontvangen", stelde hij.
Truyens reageerde dat die werken zullen gebeuren in eigen beheer en later aan bod komen. Ook moet de brandweer nog advies uitbrengen. De naam Kids Kaffee wordt geschrapt. "Het zal een soort ‘fantasiemolen' worden, met pratende machines en installaties die alle facetten van de molen belichten", lichtte Truyens toe. De oppositie stemde tegen wegens nog veel onduidelijkheid op vlak van uitbating en parkeergelegenheid.

KVH, "Molenhuisje wordt kinderattractie", in: Het Nieuwsblad, 05.02.2010.
Hechtel-Eksel - Het Molenhuisje in Eksel wordt omgevormd tot een educatieve kinderattractie. In het Molenhuis zullen de kinderen via toffe apparaten en pratende machines alle informatie over de molen en het molenaarsleven krijgen.
KVH, "Spreekuur", Het Nieuwsblad, 31.03.2007.
Hechtel-Eksel - De Vlaamse Landmaatschappij wil het gebied rond de toeristische trekpleister De Stermolen heropwaarderen. Momenteel wordt onderzocht wat de mogelijkheden voor het gebied zijn.

KVH, "Ster-Molenaar", Het Nieuwsblad, 14.07.2007.
Hechtel-Eksel - Het gemeentebestuur wil nieuwe molenaars aanmoedigen door het cursusgeld en materiaal te financieren voor leerling-molenaars. Molenaar Robert Spelmans van de Stermolen heeft momenteel een leerling in dienst, Erwin Haemers. Het gemeentebestuur hoopt dat de man slaagt in het examen en zo het draaien van de molen in de toekomst kan garanderen.

Dave Cuypers, "1,6 miljoen voor pleinen en fietspad aan Grote Nete", Het Belang van Limburg, 17.12.2007.
Het hele gebied rond de Grote Nete in Hechtel-Eksel ondergaat de komende jaren een gedaanteverandering: met 1,6 miljoen euro van Vlaams minister Crevits wordt het plein rond de Stermolen opgeknapt, het kerkpad en de omgeving van de sporthal worden vernieuwd, en aan de Dennenstraat komt een veilig fietspad.
Dit ‘landinrichtingsproject' is het grootste dat de regering ooit goedkeurde binnen één gemeente.
Het project Grote Nete bestrijkt de open ruimte tussen de Stermolen, de Locht, tot het duinengebied van Den Brand, 940 ha in totaal. "Dit is een grote sprong voorwaarts op toeristisch gebied maar ook de inwoners gaan er blij mee zijn", zegt burgemeester Raf Truyens.
In een eerste fase wordt de omgeving van de Stermolen aangepakt. "Het pleintje voor het molenhuis wordt opgewaardeerd en er komen banken. De Windmolenstraat krijgt een asverschuiving waardoor het plein beter tot zijn recht komt. Verder voorzien we een terras en een fietsenstalling. Dit plein wordt de toeristische toegangspoort voor het hele gebied." (...) 
Het hele plan is opgemaakt door de Vlaamse Landmaatschappij, in overleg met gemeente, Natuur en Bos, provincie en Regionaal Landschap.

KVH, "Historisch", Het Nieuwsblad, 29.10.2007.
Hechtel-Eksel - Samen met de Vlaamse Landmaatschappij zal bij de herinrichting van het Grote Netegebied de open ruimte nabij historische gebouwen versterkt worden.
In de gemeente gaat het om de Stermolen, de omgeving van de veldkapel in de Bergstraat, de Sint-Bernarduskapel en de kapel van de Hoenrik.

KVH, "Molenhuis", Het Nieuwsblad, 14.11.2008.
Hechtel-Eksel - Het molenaarshuisje aan de Stermolen in Eksel zal een educatieve functie krijgen. Er wordt een soort Kids Kaffee in ondergebracht waar de kinderen meer leren over de oude ambacht.

KVH, "Stermolen", Het Nieuwsblad, 11.09.2008.
Hechtel-Eksel - Het Agentschap Ruimtelijke Ordening heeft toestemming gegeven om de omgeving van de Stermolen herin te richten. Het plein wordt vergroot en een groenzone eromheen. Ook wordt nagedacht over een nieuwe bestemming van het molenhuis.

KVH, "Educatief molenaarshuisje?", Het Nieuwsblad, 24.11.2008.
Hechtel-Eksel - Het molenaarshuisje aan de Stermolen in Eksel krijgt een educatieve functie. Er wordt een soort Kids Kaffee in ondergebracht waar molenaars de kinderen meer kunnen leren over de oude ambacht. Het is opnieuw een stap naar een kindvriendelijk toerisme.

KVH, "Kindvriendelijk", Het Nieuwsblad, 15.12.2008
Hechtel-Eksel - De regio moet in de toekomst een van de meest kindvriendelijke regio's worden. Bosland wordt een kinderparadijs, de grootste zandbak krijgt een plek in Hechtel-Eksel en de gemeente richt een Kids Kaffee in het Molenhuis bij de Stermolen in.

KVH, "Stermolen", Het Nieuwsblad, 02.01.2009
Hechtel-Eksel - Er wordt momenteel een studie uitgevoerd rond de invulling van het molenhuisje aan de Stermolen.

GVB, "Tentoonstellingsmuur voor tank", Het Belang van Limburg, 02.07.2009.
In juni neemt de gemeenteraad gewoontegetrouw kennis van de financiële resultaten van het voorbije jaar. "De gemeente investeerde in 2008 voor een recordbedrag van 3,8 miljoen euro,", stelde schepen schepen van Financiën Sven Saenen (Anders).
In dit bedrag zitten heel wat wegeniswerken: onder meer de herinrichting van de 12-Septemberstraat en de Groenstraat en de vernieuwing van de Dennenstraat en de Wittersweg. Ook gebeurden er grondaankopen voor de realisatie van recreatie aan de Dennenstraat en werd een uitbreiding van de gemeentelijke basisschool gestart. Voorts zijn er nog de projecten samen met VLM, zoals de omgevingswerken aan de Stermolen en buurthuis de Locht.

GVB, "Vragen bij ‘chaotische' werken in de Groenstraat", Het Belang van Limburg, 08.09.2009.
Op de eerste gemeenteraad na de zomer werd een nieuwe stap genomen in de omvorming van het molenhuis aan de Stermolen tot een Kids Kaffee.
Er moet een ontwerper worden aangesteld om de conceptnota om te zetten in een concreet plan. De kosten worden geraamd op 24.000 euro. De oppositie (HE-VLD-Vivant) is niet tegen dit initiatief, maar kon het punt niet goedkeuren wegens de timing.
"Er zijn al voor 160.000 euro aan omgevingwerken gebeurd. Een deel van wat er is aangelegd, zal weer opgebroken moeten worden", stelde Jacky Snoeckx. Burgemeester Raf Truyens sprak dit tegen. "Wat nu voorligt is de inrichting van het interieur, er zal niets opgebroken worden."GVB, "Stermolen is mikpunt van vandalenstreken", in: Het Belang van Limburg, 2010.
Sinds een tweetal weken is de Stermolen van Eksel regelmatig het mikpunt van vandalisme. De pas heringerichte omgeving werd al besmeurd met graffiti en ook de molen zelf bleef niet van vernielingen gespaard. Brugemeester Raf Truyens, die werd gealarmeerd door de molenaars, stuurt extra politietoezicht uit. "Vandalen brengen niet alleen schade toen aan de waardevolle molen, maar kunnen ook zichzelf in gevaar brengen, bijvoorbeeld wanneer ze aan het remmechanisme kmen en het gevaarte op hol slaat", verduidelijkt hij. Omwonenden die verdachte beweingen zien in de nabijheid van de molen, nemen contact op met de wijkpolitie aan de Kamperbaan op 011/60.84.70.

KVH, "Grote Netegebied", Het Nieuwsblad, 02.02.2009.
Hechtel-Eksel - De gemeenteraad besliste over het herinrichtingsproject Grote Netegebied. Voor de zomer zullen de werken starten en hierbij zal ook de omgeving van de Stermolen en buurt de Locht opgeknapt worden.

KVH, "Kids Kaffee", Het Nieuwsblad, 10.09.2009 
Hechtel- Eksel - Het gemeentebestuur zal een ontwerper aanstellen voor het molenhuis. Het wil het molenhuis aan de Stermolen ombouwen tot een educatief Kids Kaffee met workshops maar ook vertier. De kosten worden geschat op 24.000 euro.

KVH, "Molen", in: Het Nieuwsblad, 09.09.2010. 
Hechtel-Eksel - Tijdens Open Monumentendag vinden ook de Stermolenfeesten plaats. De molen wordt opengezet voor het grote publiek. Er zijn fiets- en wandeltochten en er wordt heel wat randanimatie georganiseerd. Info: www.boegezekoekers.be

KVH, "Molenhuisje krijgt educatieve invulling", Het Nieuwsblad, 19.10.2010.
Hechtel-Eksel - Het Molenhuisje naast de Ekselse Stermolen heeft een nieuwe invulling. In het huisje gaan erfgoededucatie en een speelse aanpak hand in hand.
‘Op een erg speelse manier wordt het proces van graan tot meel tastbaar gemaakt. Een aantal verrassingseffecten en boeiende verhalen maken molengeschiedenis levendig voor de jonge bezoekers', zegt burgemeester Raf Truyens (CD&V). ‘Een grote molensteen met zeven spelelementen vormt een kleurrijke fantasiemolen die het Molenhuisje doet kraken en piepen. Bezoekers die meer te weten willen komen over de historiek van de gemeente, zijn molen en molenaars, kunnen op de bovenverdieping terecht. Vijf interactieve presentaties geven met veel beeld- en klankmateriaal een overzicht van honderden jaren molengeschiedenis.'
Het nieuwe Molenhuisje past perfect in de visie van de gemeente die zich als groene en kindvriendelijke gemeente wil profileren. De vernieuwing van het huisje is een project dat kadert in Europese steunmaatregelen voor plattelandsontwikkeling.

KVH, "Molenhuisje", Het Nieuwsblad, 30.09.2010
Hechtel-Eksel - Het Molenhuisje aan de Stermolen heeft een nieuwe invulling gekregen. Het huisjes wordt een educatief en toeristisch belevingspunt. Het Molenhuisje viert dit jaar ook z'n honderdste verjaardag. Op 17 oktober vindt de officiële opening plaats.

KVH, "Stermolen krijgt opknapbeurt", Het Nieuwsblad, 05.01.2011.
Hechtel-Eksel - Het gemeentebestuur gaf een molenbouwer de opdracht om het molengebinte van de Stermolen te herstellen en om de oude trap en het balkon te vervangen. Ook de kapotte kruishaspel en een gedeelte van de staart worden vervangen. Ten slotte wordt het hekwerk vernieuwd. Het molenmechanisme wordt verbeterd. De werken, die in verschillende fasen uitgevoerd worden, kosten 67.000 euro. ‘Ik vind de verfraaiing van de molensite belangrijk voor onze gemeente. De Stermolen is een prachtig voorbeeld van pre-industrieel erfgoed. Met steun van het provinciebestuur en de Europese Unie werd het molenhuisje een speel-, leer- en doe-ruimte voor kinderen. Onze molenaars staan ons met raad en daad bij om de molen opnieuw maalvaardig te maken', aldus burgemeester Raf Truyens (CD&V).

"Stermolen wordt hersteld", internetgazet.be, 31.12.2010.
Het gemeentebestuur plant volgend jaar grote onderhoudswerken aan de stermolen. Om die maalvaardig te herstellen zijn verschillende ingrepen vereist. De stermolen is een baken in het landschap van Eksel. Meer dan honderd jaar geleden verhuisde hij van Henegouwen naar Eksel, en sindsdien is hij een aantrekkingspool voor bewoners en bezoekers van de gemeente.
Twintig jaar geleden al werd de molen knap gerestaureerd. Het behoud van een molen is echter een voortdurende zorg, zegt burgemeester Truyens. "Het gemeentebestuur gaf een molenbouwer de opdracht om het molengebinte te herstellen en om de oude trap en het balkon te vervangen door een nieuwe buitentrap (inclusief nonnen en balustrade) en een nieuw balkon (inclusief luiluik) in eikenhout. Ook de kapotte kruihaspel en een gedeelte van de staart zullen worden vervangen.
Tenslotte zal het hekwerk vernieuwd worden. Het molenmechanisme wordt verbeterd door enkele gebroken kammen te vervangen en de vang te verbeteren. De herstellingswerken in deze fase zullen bijna 67.000 euro kosten." Om de werken te kunnen uitvoeren rekent het gemeentebestuur op een onderhoudspremie van het Vlaams Gewest.

"Molenfeesten in Eksel op zondag 9 september", in: Internetgazet.be, sept. 2012.
Op 9 september vinden aan de Ekselse Stermolen de Stermolenfeesten plaats. De molenaars - Robert Spelmans, Erwin Hamers en Roeland Vekemans - ontvangen je dan graag tussen 10u en 18u voor een woordje uitleg. Heb je zin in wat ontspanning of wil je de honger even stillen? Dan staan de Boegezekoekers klaar... Voor de Stermolenfeesten hebben zij voor heel wat animatie gezorgd en natuurlijk is er ook de enige echte Boegezekoek*. Daarnaast wordt er die dag ook een fietstocht op het getouw gezet.
De Stermolen heeft tijdens deze vakantie totnogtoe een 400-tal bezoekers getrokken. Dat was mede te danken aan de draaidagen - elke 2de zaterdag en 4de zondag van de maand - gecombineerd met een interactieve tentoonstelling in het molenhuisje. Datzelfde molenhuisje doet op woensdagnamiddag van 13.30u tot 17u en zaterdagvoormiddag van 10.30u tot 15u dienst als toeristisch kantoor.
*Boekweit(panne)koek

KVH, "Onderhoudswerken Stermolen zijn klaar", Het Nieuwsblad, 19.12.2012.
Eksel - De onderhoudswerken aan de Stermolen in Eksel zijn klaar. De molen raakte in de jaren zeventig zwaar in verval. Het gemeentebestuur kocht de molen van de laatste professionele molenaar in 1977. Kort daarna gingen de eerste restauratiewerken van start. Na zoveel jaren drong een nieuwe restauratie zich op. Het gemeentebestuur diende daarom een onderhoudsdossier in bij het Vlaams Agentschap Onroerend Erfgoed. Molenbouwer Adriaens uit Weert ging met de restauratie van start. De trap werd vervangen en de molenstenen vernieuwd. Daarnaast werden nog wat aanvullende werken uitgevoerd. De werken kostten 67.000 euro.
In 2010 kreeg het molenhuisje een nieuwe invulling. Bezoekers kunnen er met een interactief molenspel en digitale infozuilen de geschiedenis herbeleven. ‘De restauratie van de molen is het sluitstuk van de herwaardering van onze molensite', zegt burgemeester Raf Truyens. Elke tweede zaterdag en vierde zondag zijn er molenaars aanwezig die de molen laten draaien en meer uitleg geven.

KVH, "Gerestaureerde Stermolen officieel geopend", Het Nieuwsblad, 16.04.2013.
Stermolen is volledig gerestaureerd. Molenaars Robert, Erwin en Roeland werden beloond met een beeld van Sint-Victor. 
Eksel - In Eksel is de Stermolen nieuw leven ingeblazen. Na veertien maanden hard werken, zijn de restauratiewerken klaar. De molen zal opnieuw gebruikt worden.
Eind 2010 kreeg molenbouwer Adriaens de opdracht om de Ekselse Stermolen te restaureren. Het molengebinte, de oude trap, de kruihaspel en het hekwerk werden aangepakt. ‘We mogen fier zijn op onze molen', zegt burgemeester Jan Dalemans (HE). ‘Molenforum vzw nomineert voor het tweede jaar op rij de actieve windmolens. In Limburg zijn er dat drie, waaronder onze Stermolen. De nominatie hebben we te danken aan onze drie molenaars Robert, Erwin en Roeland', zegt de burgemeester. Hij overhandigde daarom de molenaars een beeld van Sint-Victor, de patroonheilige van de molenaars.
Met de restauratie van de molen is de molensite volledig opgeknapt. Enkele jaren gelden werd de omgeving al verfraaid, en werd het Molenhuisje ingericht als interactief museum. Momenteel wordt nog het Kerkenpaadje, het pad tussen de kerk en de molen, in ere hersteld. ‘Heel wat mensen in onze gemeente zijn gek van molens. Zoals je bibliofielen hebt, vallen onze inwoners onder de noemer molafielen ', zegt schepen van Erfgoed Raf Truyens (CD&V) lachend.

"Topdag bij de Stermolen", internetgazet.be, 10.09.2012.
Het was plezierig gisteren op de molenfeesten in Eksel. De boegezekoek met spek en een fris pintje smaakten heerlijk in de schaduw van de draaiende Stermolen, die met vlaggetjes versierd was. En de molenaars Robert Spelmans, Erwin Hamers en Roeland Vekemans gaven deskundige uitleg. Een absolute topdag!

KVH, "Zeven andere landschapsprojecten krijgen ook steun", Het Nieuwsblad, 29.10.2013.
Peer - Behalve vzw De Akkerboom steunt het Leader-programma nog zeven andere projecten.
In Eksel zal de Stermolensite verder uitgebouwd worden. Dit project krijgt 39.100 euro steun.
(...)
Regionaal Landschap Kempen en Maasland wil de regio toeristisch vermarkten. Zo zal onder meer de Luysmolen een facelift krijgen. Steun: 173.400 euro.

Kizzy Van Horne, "Fietstocht en autoroute begint aan de Stermolen in Eksel. Nieuwe route zet molens in de kijker", Het Nieuwsblad, 25.06.2014.
Eksel - Fietsers kunnen deze zomer vanuit Eksel de Molenroute rijden. De route wil de molens in de regio in de kijker zetten en zo meteen de mensen wijzen op het belang van de landbouw.Kizzy Van Horne
Acht weken lang kan deze zomer de Molenroute gefietst worden. De route vertrekt aan de Stermolen in Eksel. Daar kunnen mensen een gps huren. De Molenroute is een fietstocht van 66 kilometer of een autoroute van 112 kilometer. ‘De route neemt de fietser mee langs de molens in Kempen en Maasland. Onderweg kan je verschillende molens bezichtigen en de molenaars aan het werk zien’, legt schepen van Toerisme Theo Martens van Hechtel-Eksel uit. ‘De molens vormden vroeger een belangrijk onderdeel van de landbouw. Ze maalden het graan van de landbouwers tot meel. Zo’n 25 jaar geleden waren er nog 30 landbouwers in de gemeente. Vandaag zijn er dat nog vijf. We moeten die landbouwers die er nog zijn koesteren en de mensen dan ook op een positieve manier laten kennismaken met hun activiteiten.’
463.000 euro
De Molenroute staat symbool voor de Limburgse plattelandsontwikkeling die aan het einde van de programmaperiode op kruissnelheid zit. De voorbije jaren werd er 463.000 euro uitgetrokken om de kloof tussen landbouwer en gebruiker kleiner te maken. ‘Er zijn een pak minder landbouwers dan vroeger en veel consumenten weten ook niet meer waar de melk vandaan kom’, zegt Harry Broekx van het Plattelandseducatief Netwerk Kempen & Maasland, en zelf landbouwer in Peer. ‘Daarom werd de voorbije jaren hard gewerkt aan het uitbouwen van een plattelandseducatief netwerk. 52 nabijheids- en acht kijkboerderijen zetten regelmatig de deuren open. Er werden landbouwkranten gepubliceerd. En in september opende Bazaar Kastaar, de tentoonstelling rond landbouw in de regio. Deze route zet de land- en tuinbouw extra in de kijker.’
In Eksel spelen ze daar op in met een educatief project voor jongeren rond de Stermolen. Er zijn ook plannen om aan de molen een schuur te bouwen waar de heemkundige kring alles rond landbouw zal tentoonstellen.

SSB, "Kinderen ontdekken samen met burgemeester nieuwe Molenroute", Het Laatste Nieuws, 25.06.2014.
De kinderen tijdens de Molenroute. - Foto Dalemans
Samen met de kinderen van het vijfde leerjaar ontdekte burgemeester Jan Dalemans (HE) van Hechtel-Eksel gisteren de nieuwe Molenroute die in zijn gemeente werd geïntroduceerd.
Deze fiets- of autotocht brengt de verscheidenheid van molens die in deze regio nog draaien mooi in beeld. De fietstocht is 66 kilometer lang, de autoroute112 kilometer. Onderweg bezichtigen geïnteresseerden verschillende molens en vertellen de molenaars gepassioneerd over hun stiel. Wie de route wil doen, kan terecht aan het Molenhuisje aan de Stermolen. "De route staat symbool voor de Limburgse plattelandsontwikkeling die duidelijk op kruissnelheid zit", zegt Dalemans.
"Dit project - dat 463.000 euro kost - is een goed voorbeeld. Het brengt mensen op de been en laat hen ondertussen kennismaken met hun eigen streek en land- en tuinbouw." (SSB)

"Unieke molenroute voor fiets of auto", internetgazet, 23.06.2014.
Het leaderproject ‘Plattelandseducatief Netwerk Kempen en Maasland II’ ontwikkelde in samenwerking met de gemeente een unieke molenroute. Tijdens deze fiets- of autotocht krijg je een mooi beeld van de verscheidenheid van molens die in deze regio nog draaien. De fietstocht is 66 km lang en de autoroute 112 km. Ze nemen je mee door Kempen & Maasland, waarbij je kan genieten van de mooie landbouwlandschappen en kanalen. Onderweg kan je verschillende molens bezichtigen en zullen er rasechte molenaars met passie vertellen over hun stiel.
Burgemeester Jan Dalemans geeft morgen het startschot voor de Molenroute. UPDATE Vanaf 1 juli kan de route gedurende acht weken gereden worden. De start is bij de Stermolen in Eksel. Daar kunnen fietsers op woensdag, zaterdag en zondag in het Molenhuisje een gps huren.

Literatuur

W. Smet & H. Holemans, Limburgse windmolens in heden en verleden, Nieuwkerken-Waas, 1981, p. 15, 42-43, 195, 196, 203, afbn. 31-33 op p. 47.
(L. Smet), Eksel – “De Stermolen”, in: Molenecho’s, nr. 8, 1974;
(L. Smet), "Stermolen te Eksel", in: Molenecho's, V, 1977, nr. 1, p. 3;
"Molennieuwtjes uit Eksel", De Belgische Molenaar, LXXII, 1977, p. 294-295.
Fr. De Groodt, "De Stermolen te Eksel", in: Molenecho's, XIII, 1985, p. 151-152;
J. Meuwis, "Eksel in oude prentkaarten", Zaltbommel, 1972;
"Historische dorpswandeling Eksel...", p. 4, afb.
"In memoriam Mathieu Helsen", Levende Molens, XV, 1993, 2, p. 11;
Bert Van Doorslaer, "Met de stroom mee of tegen de wind in? Molens in Limburg", Borgloon/Rijkel, Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed, 1996;
J. Bussels, "De houten windmolen te Eksel", Eksel, 1986;
F. Dirks, "Molenfeesten aan de Stermolen te Eksel-Hechtel", in: Natuur- en Stedeschoon, Antwerpen, jg. 63 (1994), nr. 3, blz. 32;
F. Dirks, "De 'Stermolen' van Eksel-Hechtel in Limburg", in: Natuur- en Stedeschoon, Antwerpen, jg. 63 (1994), nr. 5, blz. 37;
Gemeentelijk informatieblad Hechtel-Eksel, nr. 4, 1990, z.pag., afb.
W. Lehaen, "Genealogie van de stam Zels / Sels", s.l., 1989, 218 p.;
M. Bruynseels, "De inhuldiging van de Stermolen te Eksel", in: Levende Molens, jg. 8 (1986), nr. 7, p. 50-51, ill.;
Robert Spelmans: "De Stermolen te Eksel", in: Levende Molens, jg. 28 (2006), nr. 2 (februari), p. 16-17, ill.;
Robert Spelmans, "De Stermolen te Eksel", in: Lei en Griffel, Heemkundige Kring Hechtel-Eksel, jg. 14, 2006, nr. 2, p. 46-50.
Karel Vanderheyden: "Molenhuisje wordt interactief museum", in: "Lei en Griffel", Heemkundige Kring Hechtel-Eksel, jg. 18, 2010, nr. 3, p. 132-134.
Mededeling Jacky Meuwis, Eksel, 10.03.2008.

Persberichten
Vo., "De Stermolen te Eksel wordt monument", Het Nieuwsblad, 07.02.1974.
"Moet Ekselse windmolen weerloze dood sterven?" Het Belang van Limburg, 22.09.1970.
"Zal Eksel zijn Stermolen laten verloren gaan?" Het Laatste Nieuws, 23.09.1970.
"Verkoop van de Stermolen te Eksel uitgesteld?" Het Laatste Nieuws, 30.09.1970.
"Gemeente wil molen behouden", Volksgazet, 18.01.1973.
"Davidsfonds Eksel wil windmolen behouden", het Belang van Limburg, 24.01.1973.
Molens in Limburg", Het Belang van Limburg, 28.06.1975.
"De Stermolen te Eksel wacht op zijn restauratie", het Belang van Limburg, 19.11.1976.
"Eksel koopt toch de Stermolen", Het Belang van Limburg, 29.11.1976.
"Le moulin de bois d'Eksel", Le Sillon Belge, 08.07.1977.
KVH, "Spreekuur", Het Nieuwsblad, 31.03.2007.
KVH, "Ster-Molenaar", Het Nieuwsblad, 14.07.2007.
KVH, "Ster-Molenaar", in: Het Nieuwsblad, 14.07.2007.
KVH, "Historisch", in: Het Nieuwsblad, 29.10.2007.
KVH, "Spreekuur", in: Het Nieuwsblad, 31.03.2007.
KVH, "Inrichtingsplan moet open ruimten en woonkernen verbinden", in: Het Nieuwsblad, 13.12.2006.
"100 jaar Stermolen in Hechtel-Eksel", in: Het Belang van Limburg, 07.09.2001.
KVH, "Stermolen", Het Nieuwsblad, 11.09.2008.
KVH, "Molenhuis", Het Nieuwsblad, 14.11.2008.
Dave Cuypers, "1,6 miljoen voor pleinen en fietspad aan Grote Nete", Het Belang van Limburg, 17.12.2007.
KVH, "Kindvriendelijk", Het Nieuwsblad, 15.12.2008
KVH, "Historisch", Het Nieuwsblad, 29.10.2007.
GVB, "Omgeving Stermolen wordt opgeknapt", in: Het Belang van Limburg, 11.08.2008.
KVH, "Educatief molenaarshuisje?", Het Nieuwsblad, 24.11.2008.
"Molenhuisje wordt een leerrijk café voor kinderen", in: Het Belang van Limburg, 06.11.2008.
GVB, "Tentoonstellingsmuur voor tank", Het Belang van Limburg, 02.07.2009.
KVH, "Stermolen", Het Nieuwsblad, 02.01.2009
KVH, "Grote Netegebied", Het Nieuwsblad, 02.02.2009.
GVB, "Vragen bij ‘chaotische' werken in de Groenstraat", Het Belang van Limburg, 08.09.2009.
KVH, "Kids Kaffee", Het Nieuwsblad, 10.09.2009 
GVB, "Molenhuisje wordt leerrijke attractie", Het Belang van Limburg, 04.02.2010.
GVB, "Stermolen is mikpunt van vandalenstreken", in: Het Belang van Limburg, 2010.
KVH, "Molen", in: Het Nieuwsblad, 09.09.2010.
KVH, "Molenhuisje krijgt educatieve invulling", Het Nieuwsblad, 19.10.2010.
KVH, "Molenhuisje", Het Nieuwsblad, 30.09.2010.
KVH, "Stermolen krijgt opknapbeurt", Het Nieuwsblad, 05.01.2011.
"Stermolen wordt hersteld", internetgazet.be, 31.12.2010.
"Molenfeesten in Eksel op zondag 9 september", in: Internetgazet.be, sept. 2012.
KVH, "Onderhoudswerken Stermolen zijn klaar", Het Nieuwsblad, 19.12.2012.
KVH, "Gerestaureerde Stermolen officieel geopend", Het Nieuwsblad, 16.04.2013.
"Topdag bij de Stermolen", internetgazet.be, 10.09.2012.
KVH, "Zeven andere landschapsprojecten krijgen ook steun", Het Nieuwsblad, 29.10.2013.Kizzy Van Horne, "Fietstocht en autoroute begint aan de Stermolen in Eksel. Nieuwe route zet molens in de kijker", Het Nieuwsblad, 25.06.2014.
SSB, "Kinderen ontdekken samen met burgemeester nieuwe Molenroute", Het Laatste Nieuws, 25.06.2014.
"Unieke molenroute voor fiets of auto", internetgazet, 23.06.2014.

Mailberichten
Daan Christoffels, 05.09.2016, 13.05.2017.


Laatst bijgewerkt: zaterdag 13 mei 2017
Stuur uw teksten over deze molen Stuur een (nieuwe) foto van deze molen  

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in databasezoek op provincieStuur een e-mail over molen <?=$naam?>, <?=$plaats?>homevorige paginaNaar Verdwenen Molens