Molenzorg
Anzegem, West-Vlaanderen
Naam

Watermolen ter Walskerke
Walskerkemolen

Ligging Walskerkestraat 2
8570 Anzegem

Op de Maalbeek
kadasterperceel A366bis


toon op kaart
Geo positie 50.857594, 3.440002
Eigenaar OCMW Harelbeke
Gebouwd Voor 1499 / herbouwd in de 18e eeuw
Type Middenslag watermolen
Functie Korenmolen
Kenmerken Witgekalkt bakstenen gebouw
Gevlucht/Rad Metalen middenslagrad
Inrichting 1 steenkoppel: Franse steen
Toestand Maalvaardig
Bescherming M: monument, DSG: dorps- en stadsgezicht,
28 juli 1983
Molenaar Freddy Deweer, Moen; e-mail: m olenaar @ freddy-deweer.be (of) deweer.freddy @ skynet.be
Openingstijden Op aanvraag (info: OCMW Harelbeke)
<p>Watermolen ter Walskerke<br />Walskerkemolen</p>

Foto: Donald Vandenbulcke, Staden, 28.07.2012  

Beschrijving / geschiedenis

De Watermolen ter Walskerke of Walskerkemolen is een watermolen met metalen middenslagrad op de Maalbeek, in de Walskerkestraat 2 te Anzeem. Het is thans de enige maalvaardige watermolen van West-Vlaanderen

Zijn geschiedenis gaat terug tot de 15e eeuw. De hoeve was tijdens het ancien régime gelegen op het grondgebied van de heerlijkheid "Wulfskerke, gheseit ter Moten". De heerlijkheid, voor het eerst vermeld in 1475, was een achterleen van de heerlijkheid Hemsrode en had een oppervlakte van 35 bunders (ca. 51 ha). Ze behoorde toe aan de familie van der Moten, tevens dorpsheren van Ingooigem. Het oudst gekende pachtcontract, dateert van 1499 en vermeld twee watermolens.

In 1769 is er enkel sprake van een "watermeulen van ‘t Goed ter Mote", benaming behouden tot het einde van de 18de eeuw. Daarna wordt hij "Wulfskerke" (later verbasterd tot Walskerke) genoemd naar de voormalige heerlijkheid. Watermolen en twee volumes afgebeeld op de Ferrariskaart (1770-1778). De Atlas der Buurtwegen (ca. 1845) toont ongeveer dezelfde configuratie. Op beide kaarten is de thans verdwenen stuwvijver ten zuiden van de molen nog afgebeeld. Tevens vermeld in het landboek van de gemeente (1782) als eigendom van de Heer van Zulte.

Eigenaars na 1830:
- voor 1834, eigenaar: Limnander, eigenaar te Brussel
- 25.02.1872, erfenis: Biebuyck-Limnander Jules, dokter te Gent
- 09.09.1874, erfenis: de weduwe en kinderen (overlijden van Jules Biebuyck)
- 12.12.1890, deling: a) Biebuyck Maurits (voor naakte eigendom), minderjarige te Gent en b) Biebuyck Jules August (voor vruchtgebruik), geneestheer te Gent (notaris Amelot)
- 09.06.1886, einde vruchtgebruik: Biebuyck Maurice, zonder beroep te Gent (notaris Van der Eecken)
- 26.06.1896, verkoop: De Doncker Victor, eigenaar te Harelbeke (notaris Van der Eecken)
- 01.06.1900, efenis: Harelbeke, het Bureel van Weldadigheid (overlijden van Victor De Doncker)
- 1925, wet: Harelbeke, Commissie van Openbare Onderstand (COO Harelbeke)
- 1986, wet: Harelbeke, Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW Harelbeke)

Sinds 1900 is het Bureel van Weldadigheid van Harelbeke, het huidige O.C.M.W., eigenaar van de gebouwen.

Het metalen waterrad, een middenslagrad met een doorsnede van vier meter werd in 1907 geplaatst ter vervanging van het houten rad.
De watermolen met het roerend werk, waterrad en sluiswerk werd op 28 juli 1983 beschermd als monument en een deel van het open landschap rond hoeve en molen als dorpsgezicht. De molen werd hersteld tijdens de jaren 1960 en grondig gerestaureerd in 1995, met steun van de Werkgroep West-Vlaamse Molens via een ingediend dossier bij de Koning Boudewijnstichting.

In april-augustus 2011 liet de eigenaar, het OCMW van Harelbeke, onderhoudswerken uitvoeren door nv P. Nijs uit Deinze, naar een ontwerp van architectenbureau Sabine Okkerse bvba uit Horebeke. De werken, die geraamd werden op 52.000 euro, omvatten de restauratie van de gevels, alsook enkele molentechnische herstellingen, zoals de vervanging van een houten kamwiel.

De landbouwers-molenaars Eric en Prudent Hondekijn overleden beide in 2015. Bezoeken kunnen gebeuren op aanvraag bij de eigenaar, het OCMW van Harelbeke.

Lieven DENEWET & Herman HOLEMANS

Bouwkundige en technische beschrijving (Agentschap Onroerend Erfgoed)

Hoeve met losstaande bestanddelen gegroepeerd rondom een deels verhard erf, gelegen ten oosten van de Maalbeek. Ten westen molenaarshuis met watermolen en het boerenhuis van de hoeve. Ten noorden paardenstallen en aangrenzende schuur, ten oosten stal, ten zuiden, deels vernieuwd wagenhuis en ten noordwesten het bakhuisje. Klein kapelletje ten oosten.
Molenaarshuis met watermolen. Witgeschilderde baksteen onder pannen zadeldak, waterrad onder lessenaarsdak. Buitenwerk samengesteld uit waterrad met 40 schoenen en twee sluizen (lossluis en maalsluis) die via vijzelschroeven bediend worden. IJzeren waterrad (doorsnede vier meter) van het tussenslagtype, wat gezien de geringe hoogteverschillen atypisch is. Typologisch uitzonderlijke technische uitrusting en maalsysteem met slecht één maalstoel. Eenvoudig opgebouwd binnenwerk met draaiend werk (kamwiel, rondsel, hoofdspil, molenijzer en molenstenen), staand werk (kaar, schoen en steenkist) en bijkomende mechanismen (lui- en lichtwerk).
Boerenhuis. Zeven traveeën van rode baksteen onder pannen zadeldak met klokkentorentje. Licht getoogde muuropeningen, vernieuwd houtwerk.
Stal met aangrenzende schuur. Witgeschilderde baksteenbouw van één bouwlaag onder pannen zadeldak; licht getoogde en rechthoekige muuropeningen.
Stalvleugel. Vijf traveeën onder licht overkragend pannen zadeldak. Doorgetrokken centrale deurtravee met laadluik in dakkapel. Achtergevel met gelijkaardige uitwerking, doch zonder centrale toegangsdeur. Oostelijke zijpuntgevel verfraaid met S-vormige sierankers en gevelsteen met opschrift "T GOED TE WALSKERKE".

<p>Watermolen ter Walskerke<br />Walskerkemolen</p>

Foto: Manuel Goderis, 30.05.2006

<p>Watermolen ter Walskerke<br />Walskerkemolen</p>

Foto: Georges Osten, 26.11.2008

<p>Watermolen ter Walskerke<br />Walskerkemolen</p>

Foto: Robert Van Ryckeghem, 21.09.2004

<p>Watermolen ter Walskerke<br />Walskerkemolen</p>

Molenaar Frederic Hondekijn. Foto: Donald Vandenbulcke, 11.10.2009

<p>Watermolen ter Walskerke<br />Walskerkemolen</p>

Molenaar Eric Hondekijn op de steenzolder. Foto: Robert Van Ryckeghem, 21.09.2004

Bijlagen

Jaarlijks aantal asomwentelingen
1992:      19.278
1993:      18.954
1994:      31.058
1995:      39.286
1996:    159.284
1997:    462.170
1998:    388.965
2001:    510.994
2002: 2.022.250
2003:    876.122
2004:    885.998
2005:    564.931
2006:    673.749
2007:    504.944
2008:    658.726
2009:    539.350
2010:    513.300
2011:

Brecht Thiers, "‘t Goed ter Walskerke (Anzegem). Daarbij die watermolen. Westvlaamse watermolen", in: Zeeparel, nr. 602, 2002.
Anzegem mag terecht pronken met de enige Westvlaamse watermolen die nog lustig zijn rondjes draait. Deze kwieke brok nostalgie maakt deel uit van ‘t Goed ter Walskerke, een fraaie hoeve aan de rand van de Waregemse bebouwing. Het waterrad wordt er met vaste hand bestuurd door boer-molenaar Eric Hondekijn.
Volgens een eeuwenoud document stond er hier al in het jaar 1499 een watermolen. Sinds het einde van de 19de eeuw wordt ‘t Goed ter Walskerke bewoond door de familie Hondekijn. Nu is deze boerderij samen met de huidige watermolen eigendom van het OCMW van Harelbeke.
Net als zijn ouders en grootouders ontfermt Eric Hondekijn zich - samen met zijn vrouw en zijn broer Prudent - nog steeds over de molen. In 1983 werd dit pareltje wettelijk beschermd, en in 1996 volgde tenslotte een grondige restauratie.
Een watermolen is dus een mooi stukje techniek, dat nog altijd zeer nuttig kan zijn. Eric Hondekijn : "Mijn grootouders hebben er nog electriciteit mee gemaakt Toen we hier op het electriciteitsnet aangesloten werden, hebben mijn ouders de installatie die stroom opwekte echter weggegeven, meer bepaald aan paters in Congo. Achteraf bekeken is dat natuurlijk jammer, want met deze watermolen zou ik ook nu heel wat elektriciteit kunnen produceren. Zo'n stroomopwekkende installatie is wel vrij duur, en daar beginnen we op onze leeftijd liever niet meer aan."
Uiteraard werd de watermolen - net als zijn "winderige" collega - door de eeuwen heen vooral gebruikt voor het malen van graan (zoals gerst en haver). Het graan dat de Anzegemse watermolen over de kiezen (raderen) kreeg werd vooral gebruikt als voedsel voor de dieren van de boerderij. "Vroeger bestond veevoeder uit één graansoort, die onmiddellijk door de watermolen gemaald kon worden, klaar voor consumptie."
Nu krijgen de dieren bijna uitsluitend "samengestelde voeders" voorgeschoteld, waarbij verschillende graansoorten en andere (voedings)stoffen door elkaar gemengd zijn. Het productieproces van dit samengesteld veevoeder - dat door moderne, gespecialiseerde machines uitgevoerd wordt - is helemaal niet geschikt voor een "antieke" watermolen.
Eric Hondekijn maalt dus enkel nog graan wanneer er een bus toeristen op zijn erf komt. "Alleen dan is het de moeite." In de zomerperiode wordt ‘t Goed ter Walskerke gemiddeld tweemaal per week door een bus bezocht. "Veel mensen komen van ver naar hier. Ik ontvang vaak groepen uit Antwerpen of Brussel en zelfs uit Frankrijk." Voor de (fietsende) toeristen laat Eric zijn watermolen regelmatig "los" draaien (dus zonder iets te malen). "De mensen zien dan nog eens iets." Op zondagmorgen draait het waterrad steevast voor de talrijk voorbijzoevende wielertoeristen.
Dit zwierig staaltje van industriële archeologie vergt heel wat technische kennis, onder meer op het gebied van raderen en tandwielen. Ook het waterpeil van de Maalbeek moet voortdurend in de gaten gehouden worden. "Wanneer het water bijvoorbeeld te hoog staat, moet het grote metalen rad (2600 kilo!) met de hand naar boven gedraaid worden." Door zijn goede kennis van de waterhuishouding van de omgeving kan Eric Hondekijn de waterstanden gedeeltelijk voorspellen. Zo stroomt er op zaterdag - vooral tijdens een droge periode - veel meer water door de beek dan op andere dagen. Op de zesde dag van de week springen de mensen (van Anzegem en Tiegem) dan ook veel kwistiger met dit kostbare vocht om : ze nemen een bad, wassen de auto... .
Het waterpeil van de Maalbeek wordt echter vaak ook bepaald door een onverwachte gebeurtenis (zoals een
plotse regenbui). Tijdens een zondags bezoekje aan Waregem zag Eric ooit hoe de hemelsluizen zich enkele
kilometers verder (in de richting van zijn huis) openden. "Toen ben ik met mijn vrouw snel naar huis gereden om het rad hoger te zetten, want anders stond de omgeving hier onder water." Dat waterrad naar boven draaien is vrij lastig : "Ge voelt dat in uw armen." Het duurt minstens een "kwartierke" voordat het rad volledig naar boven gedraaid is (bijvoorbeeld bij overstromingsgevaar). Een watermolen is dus niet altijd even romantisch.
Een bezoek aan de watermolen duurt gewoonlijk een kwartier tot een halfuurtje, afhankelijk van de vragen die gesteld worden. Eric Hondekijn zal u vooral over de technische kant van de zaak vertellen. Een echte raddraaier...
Praktisch
Deze molen kunt u van maandag tot zaterdag (gratis) bezoeken op afspraak. Op zon- en feestdagen kunt u dit geheel enkel van buitenaf bewonderen, want dan hangen Eric Hondekijn en zijn vrouw steeds zelf de dagtoerist uit. Inlichtingen : ‘t Goed ter Walskerke, Walskerkestraat 2, tel. 056/68.81.74. Voor algemene toeristische inlichtingen over deze streek kunt u terecht bij de VVV West-Vlaamse Scheldestreek, tel. 056/45.72.82, fax 56/45.75.80, e-mail vvv.scheldestreek ad skynet.be, Internet westvlaamsescheldestreek.be

DJW, "Enige nog werkende watermolen", in: Het Nieuwsblad, 11.09.2010.
Anzegem - De watermolen van het Goed te Walskerke, Walskerkestraat 2, is de enige nog werkende watermolen in onze provincie. Hij dateert van de 17de eeuw. Eric en Prudent Hondekijn weten er alles van.

WD, "Walskerkemolen maalt weer", De Weekbode, 23.09.2011.
Anzegem. De enige nog maalvaardige watermolen in West-Vlaanderen op het Hof ter Walskerke in Anzegem is gerestaureerd en gaat dit weekend weer open. Vanaf dan is de molen dagelijks te bezoeken. De geschiedenis van de molen gaat terug tot de 15de eeuw. Molenhuis en hoeve vormen één geheel. In 1907 werd het metalen waterrad gebouwd. De hoeve en de molen waren toen al eigendom van het OCMW van Harelbeke. In 1983 werd de watermolen beschermd als monument en de omgeving als dorpsgezicht. In 1995 werd de molen grondig gerestaureerd en intussen was een nieuwe renovatie noodzakelijk. De restauratie kostte 58.000 euro, te delen door het OCMW van Harelbeke, de Vlaamse overheid en ook de provincie doet een flinke duit in het zakje. (Foto WD).

BV/BS, "Unieke watermolen van Anzegem draait weer", focus-wtv.be, 23.09.2011.
Anzegem - De watermolen op de Maalbeek in Anzegem werkt weer na een grondige onderhoudsbeurt. De molen heeft lange tijd stil gelegen. Het rad werd eerder al vernieuwd en er is nu ook een nieuwe keermuur gebouwd om het stromende water in goede banen te leiden. Maar nu draait de enige maalvaardige watermolen die West-Vlaanderen rijk is weer op volle toeren.
In documenten uit de 15e eeuw is er al sprake van de watermolen op de Maalbeek. De molen wordt al generaties ver uitgebaat door de familie Hondekijn. Een halve eeuw geleden maalde de molen nog iedere dag. Nu nog enkele keren per week.
Groene stroom
Zo'n molen is ook een mooi stukje techniek die al groene stroom leverde lang voor iedereen de mond vol had over duurzaamheid en hernieuwbare energie. Vanavond vindt de officiële inhuldiging plaats.
Meer over dit onderwerp vanavond in het journaal van FOCUS-WTV, vanaf 18 uur.

Jan Decock, "Watermolen maalt weer", Het Nieuwsblad, 27.09.2011.
Anzegem / Harelbeke - De enige nog actieve watermolen in West-Vlaanderen had een grondige opknapbeurt nodig. De gevels van het gebouw zijn gerestaureerd, en het mechanisch systeem werd hersteld. Daardoor is de molen weer maalvaardig.
Gedeputeerde Bart Naeyaert draaide samen met Harelbeeks OCMW-voorzitter Sofie Decavele het gemaal van de volledig gerestaureerde watermolen van Goed te Walskerke open. Ze kregen daarbij raadgevingen van de eigenaars en bewoners van de hoeve: Prudent en Erik Hondekyn. Het sinds 1983 beschermde monument is sinds meer dan een eeuw eigendom van het OCMW van Harelbeke. Voor de uitvoering van de werken kon het een beroep doen op steun van de provincie. De watermolen is nu dankzij enkele technische ingrepen weer in staat om graan te malen. 'De gevels van het gebouw zijn gerestaureerd, en het mechanisch systeem werd hersteld met onder andere de inbreng van een nieuw, houten tandwiel. Daardoor is de molenweer maalvaardig', vertelde Gedeputeerde Naeyaert.
De oorsprong van het huidig gebouw is te vinden in de zeventiende eeuw. In de loop der jaren is het monument aan de Walskerkestraat uitgegroeid tot een toeristische attractie.

LO, "Provincieraadslid wijdt watermolen in Anzegem in", Het Nieuwsblad, 27.09.2011.
Harelbeke - De benaming stad of gemeente, het kan soms gevoelig liggen. Dat ondervond provincieraadslid Bart Nayaert vorig weekend bij de officiële opening van de ‘Watermolen ter Walskerke' in Anzegem.
Bij de officiële opening van de ‘Watermolen ter Walskerke' in Anzegem nam na burgemeester Victor Gerniers, de gedeputeerde Bart Nayaert verantwoordelijk voor land- en tuinbouw, integraal waterbeleid en milieuvergunningen, het woord. Hij loofde beide ‘gemeenten' Anzegem (waar de watermolen staat) en Harelbeke (ocmw Harelbeke is eigenaar) voor de inzet in dit belangrijk dossier om deze molen terug in zijn volle glorie te herstellen. "Of heb ik het verkeerd voor en is er sprake van een stad ?", verschoonde de gedeputeerde. "Ken je provincie", mompelden enkele aanwezige Harelbeekse schepenen. OCMW-Voorzitter Sofie Decaevele en de gedeputeerde mochten vervolgens de watermolen indraaien.

WDA, "Toeristische attractie Walskerke volledig gerenoveerd. Slius watermlen weer open", Het Wekelijks Nieuws, 30.09.2011.
Anzegem. In Heule, thuisbasis van Tineke van de Watermolen, kunnen ze het nog altijd niet geloven : de enige operationele watermolen van West-Vlaanderen staat in Anzegem en wel langs de Maalbeek. De molen werd gerenoveerd en weer in werking gesteld.
De enige werkende watermolen in de provincie staat in Anzegem. Hij is zelfs eigendom van de stad Harelbeke.
Dat Harelbeke een stad is, wist de gedeputeerde niet.
"Hier zijn wellicht alleen dorpjes...", verslikte hij zich.
Walskerke langs de Maalbeek is een watermolen die altijd werkte. Vooral als er overstromingen dreigden. Het is geen 20 jaar geleden dat de gebroeders Hondekeyn water binnenkregen in de molenaarswoning die aansluit op de boerderij. De landerijen rond de hoeve stonden blank. De koeien raakten met moeite uit de ondergelopen weiden, Streuvelsiaanse toestanden op Walskerke.
Brugje
De renovatie bestond nu vooral uit het herstellen van de muren die jaren lang leden onder het opspattende water, molentechnische herstellingen en ook een veilig brugje voor de molenaars die vroeger hun leven waagden op een gamel brugje. Misschien dat het OCMW van Harelbeke, de eigenaar van Walskerke en omgeving, geen risico meer wilden lopen op ongevallen. Ook niet met toeristen die zich toch tot vlak bij het waterrad waagden. Molenaars Prudent en Eric Hondekeyn, die ook nog de gronden rond de hoeve in exploitatie hebben, stonden verwonderd van zoveel belangstelling. Erik stond de voorzitster van het Harelbeekse OCMW en de gedeputeerde bij om de sluisdeur op te halen. Het lukte molenaar Eric met één hand.
De gebroeders Hondekeyn kijken toe hoe de Harelbeekse OCMW-voorzitster Sofie Decavele en gedeputeerde Nayaert de sluis van de gerenoveerde watermolen opendraaien. (Foto WD)

Pol Coeman, “Unieke watermolen te Anzegem. Eric Hondekijk niet verveeld met vele bezoekers”, Het Nieuwsblad (dig.), 31.07.2012.
Anzegem  - De watermolen kan je vinden aan de Maalbeek, Walskerkestraat 2 te Anzegem. Hij wordt in 1769 vermeld in verband met het vermalen van graan. Het ijzeren waterrad heeft een diameter van 4m en is voorzien van houten schoepen die het water van de Maalbeek ‘scheppen’ (foto 2)’. Het luiwerk wordt aangedreven door een houten wiel (3), dat verbonden is met de wateras van het rad. Eigenaar Eric Hondekijn (foto 1) vertelt graag en doet zijn verhaal op een rustige manier met veel zin voor (h)eerlijke traditie.
De molen draait iedere dag en het is ook de enige die dat nog doet in West-Vlaanderen. Omdat er hierachter op grondgebied Waregem een industriepark ligt, is er hier in dit smalle straatje veel verkeer, maar nu is het vakantie hé.
Ja, er komen nog veel fotografen met kinderen voor hun communie, of paartjes voor hun trouwfoto’s. Nee, wij malen niet meer voor eigen gebruik. Wel kan je komen om je gerst of haver te malen maar je moet helpen, al het stof opruimen en alles netjes achterlaten (foto’s 4,5 en 6).
Vroeger hebben mijn grootouders met de molen nog electriciteit gemaakt voor eigen gebruik, de installatie is nu weg. Evenals de reservewaterputten, hier rechtover, die dienden bij watertekorten. Iedere dag blijft de watermolen toch nog één belangrijke functie uit oefenen : de waterhoogte regelen in de Maalbeek zelf (7) en omliggende wateringen. De schotten en schuiven moeten wij dan met de katrolkettingen omhoog of omlaag trekken.
Veel Anzegemnaren weten de molen niet liggen, velen uit het verre Antwerpen of Brussel komen van zo ver kijken…
Een babbeltje met Eric maakt je niet alleen veel wijzer, ook rustiger en ontspannender. En de molen …, die draaide verder !

------------------------------

Eric Hondekijn, geboren te Anzegem op 16 september 1934 en er thuis overleden op 17 oktober 2015, echtgenoot van Bernadette Six. Samen met zijn broer Prudent (+2 april 2015, zie Molenecho’s, 2015, 2, p. 60) was Eric Hondekijn molenaar op de Molen ter Wals-kerke, een watermolen met middenslagrad te Anzegem. Hij leidde vele molenaarscursisten op en stond graag be-zoekers te woord.

Prudent Hondekijn, geboren te Anzegem op 7 juli 1929 en overleden in het OLV van Lourdes Ziekenhuis te Waregem op 2 april 2015. Samen met zijn broer Eric was hij landbouwer-molenaar op het Hof ter Walskerke, Walskerkestraat 2 te Anzegem. Daar staat, op de Maalbeek, de laatste nog maalvaardige watermolen in West-Vlaanderen, uitgerust met een metalen middenslagrad. De Walskerkemolen is in het bezit van het OCMW van Harelbeke en onderging in 2011 nog een grondige onderhoudsbeurt.

Literatuur

Jeroen Cornilly, "Monumentaal West-Vlaanderen. Beschermde monumenten en landschappen in de provincie West-Vlaanderen. Deel 1. Arrondissementen Ieper, Kortrijk, Roeselare, Tielt", Brugge, 2001, p. 27;
Luc Devliegher, "De molens in West-Vlaanderen", Tielt/Weesp, 1984, p. 110-115 (Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen, 9);
Jos Demarée, Jozef Dewaele & R. Roggeman, "Fragmenten uit ontwerpdossier restauratie watermolen Anzegem", in: Mededelingenblad Werkgroep West-Vlaamse Molens, XII, 1996, p. 105-129.
Pierre Mattelaer, "De watermolen van Anzegem. De laatste werkende watermolen van West-Vlaanderen", in: Jaarboek Geschied- en Heemkundige Kring De Gaverstreke, VIII, 1980, p. 54-86.
Torie Mulders, "De windmolens tussen Schelde en Leie", in: Handelingen van de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk, XXII, 1946-1948, p. 46-107;
F. Santens en R. Castelain, "De heerlijkheid en heren van Hemsrode (15de en 16de eeuw)", in: De Gaverstreke", jg. 18, 1990, p. 191-251.
R. Castelain, "De eigenaars en de uitbaters van Wulfskerke", in: 9de Jaarboek van de geschied- en heemkundige kring "De Gaverstreke", 1981, p. 127-134;
G.K. Kockelberg, "Molens van Anzegem", in: Ons Molenheem, XXX, 2005, nr. 2, p. 28-32.
P. Mattelaer, "Molens van groot-Anzegem", in: 33ste Jaarboek van de Geschied- en Heemkundige Kring "De Gaverstreke", Waregem, 2005, p. 147-198, ill.
Brecht Thiers, "‘t Goed ter Walskerke (Anzegem). Daarbij die watermolen. Westvlaamse watermolen", in: Zeeparel, nr. 602, 2002.
Agentschap Ruimte en Erfgoed, West-Vlaanderen, archief nr. W/00218.
F. Santens, F. Speleers, E. Ducatteeuw, "Historische wandeling door Anzegem", in De Gaverstreke, 31, 2003, p. 95-99.
F. Speleers, E. Ducatteeuw & L. Goeminne, "Zoektocht door Anzegem in 1782 en 2003", in De Gaverstreke, 31, 2003, p. 145.
Ann De Gunsch, Sofie De Leeuw m.m.v. T. Callens, "Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Anzegem, Deelgemeenten Anzegem, Gijzelbrechtegem, Ingooigem, Kaster, Tiegem en Vichte, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen", 2006.
"Provinciale draaipremie voor ambachtelijke molens. Aantal asomwentelingen van West-Vlaamse molens in 2004-2009", in: /West-/Vlaams Molenblad, XXVI, 2010, 3, p. 115-118.
"Aantal asomwentelingen van West-Vlaamse molens in 2010", in: /West-/Vlaams Molenblad, XXVII, 2011, 1, p. 50.
Lieven Denewet, "West-Vlaams molennieuws, zomer 2011", in: /West-/Vlaams Molenblad, 27ste jg., 2011, 2, p. 60-64.
R. De Clercq, F. Speleers, L. Goeminne, "Bevolking en grondbezit te Anzegem in de 18de eeuw", Jaarboek van de Geschied- en Heemkundige Kring De Gaverstreke, jg. 30, 2002, p. 347-382. 

Persberichten
DJW, "Anzegemse watermolen krijgt face-lift", Het Nieuwsblad, 06.01.1995, p. 13.
DJW, "Enige nog werkende watermolen", in: Het Nieuwsblad, 11.09.2010.
WD, "Walskerkemolen maalt weer", De Weekbode, 23.09.2011.
BV/BS, "Unieke watermolen van Anzegem draait weer", focus-wtv.be, 23.09.2011.
Jan Decock, "Watermolen maalt weer", Het Nieuwsblad,27.09.2011.
LO, "Provincieraadslid wijdt watermolen in Anzegem in", Het Nieuwsblad, 27.09.2011.
WDA, "Toeristische attractie Walskerke volledig gerenoveerd. Slius watermlen weer open", Het Wekelijks Nieuws, 30.09.2011.
Pol Coeman, “Unieke watermolen te Anzegem. Eric Hondekijk niet verveeld met vele bezoekers”, Het Nieuwsblad (dig.), 31.07.2012.

Mailberichten
Freddy Deweer, Moen, 12.05.2017.


Laatst bijgewerkt: zaterdag 13 mei 2017
Stuur uw teksten over deze molen Stuur een (nieuwe) foto van deze molen  

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in databasezoek op provincieStuur een e-mail over molen <?=$naam?>, <?=$plaats?>homevorige paginaNaar Verdwenen Molens