Molenzorg
Outrijve (Avelgem), West-Vlaanderen
Naam

Tombeelmolen

Ligging Molenstraat 41 A
8582 Outrijve (Avelgem)

noordwestzijde
tegenover de Beiaarddreef
500 m N v.d. kerk
kadasterperceel A366


toon op kaart
Geo positie 50.759766, 3.430782
Eigenaar Gemeente Avelgem
Gebouwd voor 1674 / 1923
Type Stenen bergmolen
Functie Korenmolen
Kenmerken Rode verflaag op de romp
Gevlucht/Rad Geklinknageld, binnenroede verdekkerd, buitenroede half verdekkerd
Inrichting Twee steenkoppels, buil
Toestand Maalvaardig
Bescherming M: monument, DSG: dorps- en stadsgezicht,
28.01.1994
Molenaar Freddy Deweer, tel. 0477.59.92.81, e-mail: molenaar@freddy-deweer.be
Openingstijden Elke 1ste en laatste zondag van april t.e.m. okt., 14u30-17u30, en na afspraak, tel. 056.65 30 90, e-mail: spikkerelle@avelgem.be (Dienst Jeugd en Cultuur)
Internet bron

Tombeelmolen

<p>Tombeelmolen</p>

Foto: Fanny Delaey, Sint-Denijs  

Beschrijving / geschiedenis

De Tombeelmolen is een stenen (vroeger: een houten) korenwindmolen, type bergmolen, op de noordwestzijde van de Molenstraat (nr. 41A), tegenover de Beiaarddreef, op een halve kilometer ten noorden van de kerk van Outrijve.

Hij dankt zijn naam aan de tombeel (molendam of hoogte) waarop hij is gebouwd. De molen te Outrijve is niet alleen het enige bewaarde exemplaar in de West-Vlaamse Scheldevallei. Als één van de jongste bakstenen molens van Vlaanderen maakt hij ook de brug tussen de eeuwenlange houten molentraditie en het gebruik van ‘moderne’ materialen zoals ijzer.

We vinden hem terug op de Ferrariskaart (ca. 1775) met het bruin symbool van een staakmolen op teerlingen en met de benaming "Moulin de Tombeele", in de Atlas der Buurtwegen (ca. 1844), de topografische kaart van Ph. Vandermaelen (ca. 1850) en de kadastrale kaart van P.C. Popp (ca. 1855), met het grondvlak van een staakmolen op teerlingen.

Bij de restauratiewerken van de huidige stenen bergmolen werden drie teerlingen van de vroegere staakmolen blootgelegd.

Deze molen behoorde bij adellijk grootgrondbezit. Rond 1830 werd hij verhuurd aan Pieter Van Der Plancke en later aan zijn kinderen.. Vandaar dat deze molen vroeger in de volksmond Planckes molen werd genoemd.

Eigenaars na 1830:
- voor 1834, eigenaar: de Berenger Elisabeth Marie (de huurder was Van der Plancke Pieter)
- 1835? eigenaar: de Berenger Charlotte Marie Elisabeth, echtgenote van de Vogué, gravin te Parijs (F)
- later, erfenis: de weduwe en de kinderen (overlijden van graaf de Vogué)
- 02.09.1877, erfenis: de kinderen (overlijden van de weduwe)
- 20.07.1878, deling: de Vogué Marhte Marie-Thérèse, echtgenote van de Mac Mahon Charles Marie, eigenares te Parijs (onderhandse akte)
- 23.08.1884? verkoop: Decoster-Dujardin Cyriel, molenaar te Outrijve (notaris OPsomer)
- 09.08.1919, eerfenis: de kinderen (overlijden van Cyriel Decoster)
- 24.11.1923, verkoop: Decoster-Deconinck Georges, molenaar te OUtrijve (notaris Haeck)
- 27.04.1966, erfenis: de weduwe (overlijden van Georges Decoster)
- 22.12.1989, verkoop: Gemeente Avelgem (beslissing burgemeester)

In 1884 werd de molen openbaar verkocht aan de familie De Coster. Cyriel De Coster (1859-1919) was, tot aan de stillegging van de maalactiviteiten op bevel van de Duitsers in augustus 1916, de laatste molenaar van deze staakmolen. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd de molen als Duits waarnemingspost en slaapplaats voor soldaten gebruikt.

Op 25 oktober 1918 werd hij in brand gestoken door terugtrekkende Duitse troepen en brandde hij ten gronde af, ook vanwege het vele stro in de molen voor de slaapplaatsen van de soldaten.

Molenaar Cyriel Decoster, die de brand had gezien, was er erg door aangedaan. Hij overleed in 1919, nog voor de nieuwe molen opgetrokken was. Na de oorlog dienden de kinderen van Cyriel De Coster een dossier van oorlogsschade in. Op het einde van 1923 bouwden zij een nieuwe stenen bergmolen, die enkel ingericht was als korenmolen. Die kwam op  dezelfde molendam, maar wel iets meer oostwaarts. Bouwmeester Pollet uit Pottes voerde de werken uit met baksteen, afkomstig uit een veldoven aan de Schelde. Op de romp werd het oprichtingsjaar 1923 zichtbaar gemetseld. Molenmaker Alfred Adam uit Kruishoutem maakte de molentechnische uitrusting en maakte veel gebruik van ijzer (zoals de koningsspil).

Georges (Joris) De Coster (1901-1966) baatte vanaf 1926, samen met zijn vrouw Elisa Deconinck (1906-1998) de stenen graanwindmolen uit. De nodige verbeteringen en moderniseringen werden aangebracht: een dieselmotor om te malen bij windstilte (1930), overschakeling op elektriciteit (1942), een wiekverbeteringssysteem (verdekkering) (1941). Een zware storm op 14 november 1940 richtte grote schade aan. De molen sloeg op drift en er ontstond een begin van brand. De zeilen werden vernield. Wegens gezondheidsproblemen staakte Georges De Coster zijn molenactiviteit op 1 januari 1951.

De gemeente Avelgem kocht in 1989 de inmiddels door wind en weer toegetakelde Tombeelmolen van Lisa Deconinck – weduwe Georges De Coster. Noodzakelijke instandhoudingswerken werden uitgevoerd maar het maal- en draaivaardig maken bleek een te dure onderneming. Wel werden stappen gezet om de molen te beschermen.Dit leidde tot het ministrieel besluit van 28 januari 1994 waarbij de molen werd erkend als monument en de omgeving als dorpsgezicht.

In augustus 1998 diende het gemeentebestuur een restauratiedossier in om de molen draai- en maalvaardig te maken. Ingenieur-architect Freddy De Schacht uit Ruiselede werd aangesteld als ontwerper en opvolger van de werken. Een jaar later zetten zowel de Vlaamse Gemeenschap als het Provinciebestuur West-Vlaanderen als subsidiërende overheden het licht op groen. De restauratie van de molenberg en molenromp werd toegewezen aan bvba Aquastra uit Wevelgem. Bij deze restauratie kreeg de romp een rode afwerkingslaag. De nv Verstraete uit Rumbeke werd belast met de molentechnische restauratie. Roland Wieme uit Deinze kreeg de opdracht het gevlucht onder handen te nemen. Het betrof het herstel van de verdekkerde en half-verdekkerde roeden. Die werden geklinknageld. En dit alles onder het waakzame oog van de Afdeling Monumenten en Landschappen.

De Tombeelmolen heeft vier verdiepingen: meel-, steen-, lui- en kapzolder. Op de benedenverdieping is een in- en uitrit doorheen de berg voor aan- en afvoer van graan en meel. De molenkap draait op Engels kruiwerk, 13 gietijzeren rollen op een rail (systeem molenmaker Baerdeman uit Velzeke). De roeden hebben een lengte van 24 meter.

Het beheer en de uitbating van de molen is in handen van de ‘vzw Vrienden van de Molen te Outrijve’. De molenaar is Freddy Deweer (0477/59.92.81). De Vrienden van de Molen zorgen voor een vriendelijk onthaal en deskundige uitleg. Geïnteresseerden die lid willen worden kunnen zich wenden tot Jozef Beyaert 056/64 50 74 De molen is gratis toegankelijk vanaf april tot en met oktober op de eerste en laatste zondag van de maand van 14.30 tot 17.30. Indien er voldoende wind is draait de molen.
Enkel de molenaar is verantwoordelijk voor de werking en het malen. Je krijgt er een degelijke rondleiding met uiteenzetting over de werking en de geschiedenis van de molen. Bij een koffie of een drankje kan je een videomontage over de restauratie van de molen bekijken. Bij gelegenheid zijn met Tombeelmeel gebakken pannekoeken te verkrijgen.
Geleide bezoeken
Alle afspraken worden geregeld via de Dienst Jeugd en Cultuur van de gemeente Avelgem (tot 2014: VVV West-Vlaamse Scheldestreek). Groepsbezoeken met rondleiding kunnen van april tot en met oktober mits reservatie en tegen betaling.
Groep volwassenen
Geleid bezoek: 1 euro per persoon met een minimum van 15 euro.
Fotosessie: 12,5 euro

Freddy DEWEER, Lieven DENEWET & Herman HOLEMANS

<p>Tombeelmolen</p>

Foto: Geert Maelbrancke, Roeselare, nov. 2011

<p>Tombeelmolen</p>

Foto: Christian Horrie, 18.03.2006

<p>Tombeelmolen</p>

Herbouwjaar 1923. Foto: Geert Vanhercke, Bredene, 11.06.2010

<p>Tombeelmolen</p>

Voor de restauratie. Verzameling Ons Molenheem

<p>Tombeelmolen</p>

De molen in 1968 (Foto: M.F. Boogert)

Bijlagen

Jaarlijks aantal asomwentelingen
1998:         0
1999:         0
2000:         0
2001: 28.932
2002: 30.691
2003: 34.210
2004: 32.847
2005: 40.366
2006: 42.534
2007: 33.598
2008: 40.945
2009: 43.390
2010: 27.812
2011;

Torie Mulders (pseudoniem van Hector Vindevogel), "De windmolens tussen Schelde en Leie", in: Handelingen van de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk, XXII, 1946-1948, p. 46-107 (64-65).
Autrijve
Den steenweg volgende langs de Schelde, Doornijkweerd, tusschen "Gibraltar" en de plaats, rechts, langs de oude strate van Avelghem naar Autrijve staat de nieuwe steene graanwindmolen van Joris Decoster.
Op eenen hoogen opgevoerden dam prijkte de houten staakmolen, op hare, altijd geloof ik, onlangs gewitte teerlingen.
De welonderhouden m olen, van het dak af, beslag, stoel, teerlingen, hoogen dam, met het daarbij behoorende molenhuis en andere gerieven, de lochting met zijne in figuren geschoren taxanders, maakten van op den steenweg gezien een weelderig geheel uit.
Men beweert in Autryve dat de houten molen over vele jaren deel uitmaakte van het Kasteelpark, toen ter tijde gelegen in de bochte, welke de Schelde, vlak voor de plaatse miek. D'oude Schelde met haar korte sierlijke kronkels toont nog de plaatsen waar eertijds de heerlijkheden van Escanaffles op den rechtschen oever, en die van Autre-rive, op den anderen oever, gebouwd waren.
                De tijd verlsindt de steden,
                Geen tronen blijven staan
want alhoewel de verhevenheid van die meerschen nog de plaatse aanduiden en dat die burchten op een weinig na rondom rond door de Scheldewaters als door eene natuurlijke veste ingesloten waren, blijft van gebouwen niets meer over.
Alleen de molen was eene blijvende getuige van vervallen grootheid. Ze werd in 1918, tijdens de beschieting door de Duitschers in brand gestoken. Gezien ze er eenen waarnemingspost ophielden en er met veel soldaten sliepen, was er eene groote hoeveelheid stroo in geborgen.
De mulder zag ze beginnen branden 's avonds van den 28 October, maar aan blusschen viel niet te denken: ten andere de beschieting woedde in al hare afgrijselijkheid, en een houten windmolen blusschen, te meer als ze met stroo gevuld is, paalt aan het onmogeljike.
Sedert is de mulder, Decoster Cyriel, tien jaar voor één verouderd. Als hij de plaats voorbij ging waar eertijds zijn molen stond, dan wendde hij het hoofd af, en dikwijls stond hij in gedachten verslonden, waarschijnlijk, om 't vernielen van zijnen molen treurende. Hij is gestorven vooraleer de nieuwe steenen molen opgetrokken was. Ze werd in 1923 gebouwd, op denzelfden dam, ter plaats omtrent, iets meer Oostweerd waar de houten stond, door bouwmeester Pollet van Pottes.
Het is de eerste welke de bouwmeester stichtte en misschien is het wel de laatste welke hij of iemand van zijne ambtgenoten oprichten zal. Jammer genoeg, én voor den toerist én voor de broodeters.
Ze werd opgemonterd door Alfred Adam, van Kruishautem.
't Is eene van de sierlijkste molens van de streek, misschien wel de schoonste. Ze moet mijns inziens het evenbeeld zijn van de molen op Rysseleinde te Ardooie.
Jammer dat de boomen die langs de steenweg Avelghem-Doornijk staan haar totaal den Zuid- en Zuid-Oostwind afsnijden, en 't en ziet naar geen beteren.

Intekendatum: najaar 2008
Molen: Outrijve (Avelgem, W.-Vl.), Tombeelmolen - stenen bergmolen met half en vol verdekkerde roeden
Bouwheer: Gemeente Avelgem
Ontwerper:  vzw  Monumentenwacht  West-Vlaanderen (Freddy Deweer, Moen)
Opdracht:  Onderhoud  en  herstellingen  (aanbreng van gezeefde aarde tegen de romp, ter voorkoming van verdere waterinsijpeling nabij de toegangspoort, bijstelling overbrengssyssteem: assen, spillen en raderen); onderhandelingsprocedure: raming: €38.115  Plaats van de aanbesteding: Administratief Centrum, Kortrijkstraat 8, Kortrijkstraat 8, 8580 Avelgem

Educatieve bezoeken
De Tombeelmolen is niet alleen een waardevol stuk industriële archeologie maar biedt ook rijke mogelijkheden als didactisch instrument voor de leerlingen. De vzw vrienden van de molen te Outrijve hebben daarom een bundeltje werkblaadjes samengesteld die bij een geleid bezoek en achteraf in de klas kunnen worden gebruikt. De doelgroep : 3de graad L.O. en 1ste graad S.O. Het doel van deze werkblaadjes: stimuleren van de waarneming tijdens het bezoek;
bijbrengen van molentermen;
begrippen bijbrengen over de toepassing van windenergie en de werking van windmolens;
herkennen van hefbomen en bewegingsoverbrenging;
werken met tabellen;
oriëntering, wind, wolken en het weer;
kennis maken met de molentaal.
De werkblaadjes omvatten:
invuloefeningen, meerkeuzevragen, aflezen tabellen, een paar vraagstukjes, vijf doe-opdrachten in of rond de molen (groepswerk), opzoeken op internet.
Groep leerlingen van een Avelgemse school
Gewoon geleid bezoek: gratis
Geleid bezoek met werkblaadjes + drankje : 1 EURO per leerling
Groep leerlingen van een niet-Avelgemse school
Gewoon geleid bezoek : 12,50 EURO per klas of groep
Geleid bezoek met werkblaadjes + drankje : 12,50 EURO + 1 EURO per leerling

Persbericht. Jan Decock, "Tombeelmolen wordt opgeknapt. Molenaar Freddy Deweer maalt tarwe en bakt brood", in: Het Nieuwsblad, 23.09.2008, p. 25.
OUTRIJVE - Er zijn voor 30.000 euro onderhouds- en herstellingswerken nodig aan de beschermde Tombeelmolen, eigendom van Avelgem. Molenaar en gids Freddy Deweer heeft het dossier helpen opmaken. 'Wij kunnen tot tachtig procent subsidies krijgen. Tegen eind oktober verwachten wij een antwoord.'
De Tombeelmolen is sinds 1989 eigendom van Avelgem en kreeg in 1999-2000 een grondige restauratiebeurt om hem maalvaardig te maken. Dat er nog geen negen jaar later opnieuw werken nodig zijn, heeft voor een groot deel te maken met de manier waarop de vorige herstellingswerken werden uitgevoerd. Men gebruikte voor de afwerking toen zowel oude materialen van de bestaande molen als nieuwe en voegde die samen.
'Eigenlijk had dit niet gemogen', zegt molenaar Freddy Deweer, die mee het nieuwe onderhoudsdossier opmaakte.
'Zo is er nabij de toegangspoort waterinsijpeling omdat men geen gezeefde aarde gebruikte tegen de romp van het monument. Dat moet nu aangepast. En binnenin krijgt ook het centrale assengedeelte dat aansluit op de wieken en instaat voor de maalvaardigheid een grondige opknapbeurt. Nu zit er eigenlijk te veel speling op bepaalde onderdelen waardoor het systeem van raderen en assen vlugger verslijt dan normaal het geval kan zijn. Om alle problemen voorgoed weg te werken, doet de gemeente een beroep op een ervaren molenbouwer.'
Sinds de restauratie is de Tombeelmolen in de regio en tot ver daarbuiten uitgegroeid tot een toeristische attractie. Het monument is van begin april tot eind oktober elke eerste en laatste zondag van de maand te bezoeken. Dan geeft Freddy Deweer de dagjestoeristen een rondleiding en laat hij ook de wieken draaien.
'Sinds 2000 noteerden wij 280.000 omwentelingen. En jaarlijks waren er tussen 1.200 en 1.500 bezoekers. In de molen malen wij ook elk jaar een bepaalde hoeveelheid tarwe, afkomstig van de nabijgelegen historische hoeve Heerlijkheid de Bouvrie in Bossuit. Het gaat over zo'n 1.500 kilogram waarvan ik in mijn houtgestookte bakoven in Moen brood bak en pannenkoeken. De broden worden gebakken volgens de technieken van vroeger: meel, zout, gist en water. En ze blijven zeker tien dagen goed. Ongeveer een keer in de maand bak ik zo'n 16 tot 20 broden.'
'De Tombeelmolen is meer dan zomaar een monument om naar te kijken. Hij draait ook echt. En om dat zo te houden zijn de geplande onderhouds- en herstellingswerken meer dan noodzakelijk.'
Tombeelmolen, Molenstraat 41a, 8582 Outrijve. Zie ook: www.westvlaamsescheldestreek.be en www.avelgem.be. Nog de laatste zondag van september, de eerste en laatste zondag van oktober open van 14.30 tot 17.30uur.

Persbericht.  DJW, "Deweer (61)", in: Het Nieuwsblad, 17.09.2008.
Deweer (61). Ere-officier Marine en brandweer Is ere-officier Marine, ere-officier Zwevegemse brandweer, hoofdmonumentenwachter van de provincie, lid van de Zwevegemse duikersploeg en gepassioneerd paardenliefhebber. Ook deskundige kapellen en molenaar beschermde Tombeelmolen, Outrijve.

Persbericht. DJW, "Tombeelmolen", Het Nieuwsblad, 31.03.2009.
Outrijve - Het negende molenseizoen aan en rond de Tombeelmolen in Outrijve begint op zondag 5 april. De Vrienden van de Molen stellen het publiek het gerestaureerde maalmonument voor dat tot het najaar elke eerste en laatste zondag van de maand open is voor dagjestoeristen, wandelaars en fietsers.

FVA, "Geklasseerde Tombeelmolen is succesverhaal. Wieken wenken weer", in: Het Wekelijks Nieuws, ed. Gaver, 27.03.2009.
Outrijve. Bij de aanvang van het negende molenseizoen op zondag 5 april mogen 'De Vrienden van de Molen in Outrijve' terugblikken op een toenemende belangstelling van hun 'Moulin Rouge'. Dit hebben ze niet alleen te danken aan de grondige restauratie, maar ook door hun aangehouden inzet om de Tombeelmolen iedere maand op de eerste en laatste zondag gratis open te stellen voor het publiek.
De Tombeelmolen is in het kader van de toeristische ontwikkeling van onze Scheldegemeente een grote troef. Door zijn opmerkelijke kleur en zijn wenkende wieken wordt hij door toevallige voorbijgangers opgemerkt. Vele bezoekers van over het hele Vlaamse land hebben meestal de molen ontdekt via de 'molenfolder' of de internetsite www.avelgem.be. Anderen zijn met een groepsarrangement van de VVV naar de Scheldestreek in de molen beland. Ook meer en meer Waalse vrienden komen een kijkje nemen en er is zelfs belangstelling van over de landsgrenzen heen.
Het 'Educatief project' voor kinderen vanaf het 3de leerjaar verdient dan weer de aandacht van de scholen in de streek. Alles samen zijn dat zowat 1.200 bezoekers per jaar. Met de 300 bezoekers van het jaarlijkse 'Molenbuurtfeest' komen ze in de buurt van de 1.500.
Hartelijk onthaal
In de Tombeelmolen valt heel wat te beleven. Je wordt er hartelijk onthaald door 'De Molenvrienden' die je ook gratis een rondleiding aanbieden. Zo kom je alles te weten over de werking van het molenmechanisme, het luien, het builen van het meel, de molenrestauratie en -geschiedenis. Als er voldoende wind staat, kan de molen draaien en kun je het hele maalproces volgen. Voor deze demonstratie wordt per jaar een 300 kg baktarwe van de beste kwaliteit vermalen en gebuild.
Het meel wordt te koop aangeboden en je kan ter plaatse proeven van de met tombeelmeel gebakken pannenkoeken. In het gezellige cafetaria zijn er trouwens ook koffies, frisdranken of biertjes te verkrijgen.
Voor de bezoekers met meer belangstelling voor de bescherming van ons historisch erfgoed, kan een videomontage over de molenrestauratie worden bekeken.
Gratis
Een andere sterke troef van de Tombeelmolen is de ligging.
We treffen hem aan in de vallei van de Schelde, aan de voet van de Kluisberg. Hij is gemakkelijk te bereiken vanuit Kortrijk of Oudenaarde. Vele dagjestoeristen komen naar deze streek om te wandelen en te fietsen. Er zijn bovendien ook boottochten die vertrekken vanaf het VVV kantoor in Bossuit op een boogscheut van de molen gelegen.
De Molenvrienden, in samenwerking met het Avelgemse gemeentebestuur en de VVV West-Vlaamse Scheldestreek, doen hard hun best om de geklasseerde Tombeelmolen voor het publiek open te stellen. Maar het is ook hun bijzondere zorg om het gebouw in goede staat te bewaren.
Voor 2009 werd 6.000 euro in de begroting opgenomen voor onderhoudswerken aan de Tombeelmolen.
De Vlaamse Overheid, dienst onroerend erfgoed, komt tussen in deze onderhoudspremie voor 80 procent op een totaal van 30.000 euro. De eigenaar, de gemeente Avelgem, neemt de rest ten laste.
De Tombeelmolen kan je gratis bezoeken iedere eerste en laatste zondag van de maand, van april tot oktober van 14.30 uur tot 17.30 uur. Groepsbezoek kan je aanvragen bij VVV West-Vlaamse Scheldestreek, Doorniksesteenweg 402, 8583 Bossuit, 056 45 72 82. Meer info: www.avelgem.be (toerisme/tombeelmolen). Vzw Vrienden van de molen in Outrijve 056 64 70 35 , 056 64 50 74 of 0477 59 92 81.
De Tombeelmolen lokt heel wat volk naar Outrijve zoals hier tijdens de Molenfeesten. (Foto FVA).

FVA, "Op zondag 26 april. Molendag", in: Het Wekelijks Nieuws, ed. Gaver, 24.04.2009.
Avelgem. De Moulin Rouge of Tombeelmolen van Outrijve draaide op zondag 5 april haar negende molenseizoen in. Sinds de restauratie in 1999/2000 kent de molen een toenemende belangstelling. Dat heeft ze vooral te danken aan de dynamische inzet van De Molenvrienden.
Zij zorgen ervoor dat de molen van Pasen tot in de herfstvakantie elke eerste en laatste zondag van de maand gratis toegankelijk is voor het publiek.
In de Tombeelmolen valt heel wat te beleven. Je krijgt een hartelijk onthaal van De Molenvrienden die je ook gratis een rondleiding aanbieden. Zo kom je alles te weten over de werking van het molenmechanisme, het luien, het builen van het meel, de molenrestauratie en -geschiedenis.
Als er voldoende wind staat, kan de molen draaien en kun je het hele maalproces volgen. Voor deze demonstratie wordt per jaar een 300 kg baktarwe van de beste kwaliteit vermalen en gebuild.
Pannenkoeken
Het meel wordt te koop aangeboden en je kan ter plaatse proeven van de met tombeelmeel gebakken pannenkoeken. In het gezellige cafetaria is er trouwens ook koffie, een frisdrank of een biertje te verkrijgen.
Voor de bezoekers met meer belangstelling voor de bescherming van ons historisch erfgoed, kan een videomontage over de molenrestauratie worden bekeken. Voor kinderen vanaf het derde leerjaar, die de molen in klasverband willen bezoeken, ligt er een educatief pakket klaar. Op zondag 26 april is het Vlaamse Molenzondag en dan is de molen de hele dag open.

Persbericht. DJW, "Molenbuurt", Het Nieuwsblad, 04.07.2009.
Outrijve - Tijdens het Molenbuurtfeest van zondag 5 juli aan en rond de Tombeelmolen in Outrijve speelt de fanfare Deugd & Vreugde uit Heestert om 15 uur een koffieconcert. Nadien volgt een optreden van het majorettenkorps. De hele dag lang zijn er gratis rondleidingen in de molen.

Gemeenteraad Avelgem, 1 september 2009.
(Info Avelgem, 2008, nr. 4, p. 30).
De Raad keurde het ontwerpdossier goed, opgemaakt door vzw Monumentenwacht West-Vlaanderen voor onderhouds- en herstellingswerken aan de Tombeelmolen. De kostprijs van de werken werd geraamd op 38.115 euro. Het College werd gelast met het aanvragen van een onderhoudspremie voorzien door de Vlaamse Regering en met het uitschrijven van de onderhandelingsprocedure.

"Molenbuurtfeest", in: Krant van West-Vlaanderen, ed. Gaver, 09.07.2010.
Molenbuurtfeest. Op zondag 11 juli draait de Tombeelmolen van Outrijve weer op volle toeren. Dit jaar staat de tirolermuziek centraal op het Molenbuurtfeest. Het duo Tirolerschwung brengt een bruisend optreden en de kinderen kunnen een ritje maken op het toeristische treintje doorheen het pittoreske Outrijve. Verder is er een tekenwedstrijd en is de Tombeelmolen te bezichtigen. De molen is zeker een bezoekje waard en met de gratis rondleidingen kom je alles te weten over dit unieke stukje geschiedenis. Tenslotte organiseren De Vrienden van de molen een gezinswandeling, een ontbijt en een middagmaal. Voor meer info: joel.dewaele@skynet.be of 056 64 42 73.

Pol Coeman, "Tombeelmolen Outrijve. Vrienden van De Molen Outrijve vieren 10-jarig bestaan", Het Nieuwsblad, 08.04.2011.
Avelgem - Op zondag 3 april was er in de Outrijfse Tombeelmolen een feestzitting. Voorzitter Jean Buysens van ‘De Vrienden van de Molen' verwoordde zijn fierheid over deze ‘levende' molen. De Vrienden koesteren, beheren en baten de molen al 10 jaar uit. De vereniging mocht, sinds de oprichting op 16 augustus ‘2000, reeds 12.000 bezoekers officieel inschrijven. De Avelgemse Burgemeester, Lieven Vantieghem mocht in het bijzijn van het volledig aanwezig Schepencollege,het nieuwe infobord ‘Van akker tot bakker' onthullen.
Het bevindt zich ook op een hoger opgelegen plaatsje en zal waarschijnlijk minder of hopelijk nooit meer ten prooi vallen aan vandalisme.
De Vrienden kijken vol verwachting uit naar een volgend molenbuurtfeest en houden dus niet alleen de molen maar ook de buurt ‘levend'!

Pol Coeman, "Outrijve feest. Vrienden van de Molen organiseren Molenbuurtfeest", Het Nieuwsblad, 06.07.2011.
Avelgem - Op zondag 10 juli valt er in deze buurt weer heel wat te beleven. Voor de kinderen is er de gehele dag een toeristisch treintje, een schminkstand en een kleur -en tekenwedstrijd. De groteren kunnen ook meedoen aan een vrij podium. En hierop zal onze eigenste folk -en countrygroep ‘Stro in 't Klein' er de ambiance wel in krijgen. De hele dag zijn er rondleidingen in de molen, er is een tentoonstelling van ambachtelijke werktuigen maar er zijn ook enkele schilderijen te bewonderen van Jozef Lobel.
Voor het ontbijt en het middagmaal (warme beenhesp) dient er ingeschreven te worden vooraf en er is ook een gezinswandeling.
Organisatite: vzw Vrienden van de Molen te Outrijve
Inkom gratis. Meer info: Joel.dewaele@skynet.be 056/ 64 42 73

"Varia", Het Wekelijks Nieuws, 08.07.2011.
Op zondag 10 juli vindt voor de achtste maal het buurtfeest aan de Tombeelmolen plaats. Het molenbuurtfeest voorziet drie activiteiten : de gezinswandeling is voorzien van 10 tot 12 uur. Na het ontbijtbuffet vanaf 9 uur kunnen gezinnen gratis deelnemen aan de zeven km lange wandeling in de omgeving van de Tombeelmolen. Voor het ontbijt vraagt men om vooraf te reserveren. In de namiddag, tussen 15 en 18 uur, brengt folk- en countrygroep Stro In 't Klein, eveneens gratis, ambiance in de feesttent met hun programma 'Parels uit 50 jaar kleinkunst'. Gedurende de hele dag, van 10 tot 18 uur, stelt plaatselijk talent Jozef Lobel enkele van zijn werken tentoon in de eigenste molen die hij ook op zijn doeken afbeeldt. Tombeelmolen, Molenstraat 41a. Reservatie voor ontbijt : 056 64 42 73 of 056 64 40 80. Alle info via joel.dewaele@skynet.be.

Pol Coeman, "Ourijve feest. Gezellig Molenbuurtfeest", Het Nieuwsblad, 13.07.2011.
Avelgem - Zondag 10 juli dienden de organisatoren , vzw Vrienden van de Molen Outrijve, wel vroeg paraat te zijn. Een kleine honderd buurtbewoners en sympathisanten vertrokken, na het plaatselijk ontbijt, voor een gezamelijke wandeling. De lucht was met donkere wolken overtrokken maar het weer was genadig. In de namiddag kwam de zon er door evenals de activiteiten.
De ‘paardentram' met een 60-jarige tractor hield de hele tijd stand(foto 2).
De molenaar zelf bakte pannenkoeken op een wel heel ouderwetse manier(3,4 en 5).
Erik Liagre toonde de kleinen hoe je ook met een ‘nieuwe molen' op een ouderwetse manier maïs kan malen( foto 6 en 7).
Petra en Lut hadden heel wat kinderen te schminken, en ook mama en papa lieten zich in een leuke sfeer ‘aansmeren'. Goed voor een mooie foto zeker(8,9,10,11,12 en 13).
De tentoonstelling van Outrijfs huisschilder Jozef Lobel had veel bekijks.
En voor de muzikale sfeer zorgde de Avelgemse Folk -en Country groep Stro in 't klein(14).
Gezellig, leuk, familiaal(foto 15 en 16), kleinschalig, meer moet dat niet zijn. Het waren dan ook gelukkige organisatoren die de Tombeelmolen 's avonds in een statige stilte weer lieten rusten (foto 17 en 18).

Pol Coeman, "Feeste Avelgem start reeds vrijdag 29 oktober. ‘Histoires de Vie' in de Molen te Outrijve om 20u", Het Nieuwsblad, 26.10.2011.
Avelgem - Artiesten uit Avelgem, Kortrijk, Doornik en Rijsel vertellen hun levensverhaal met poëzie en muziek. Met onder andere muzikanten van Vétex-orkest, Mimisse, Fieliep Vanden Broeck ..(de laatste twee op de foto). De toegang is gratis maar wie nog wat wil bijpraten na de voorstelling brengt een hapje en een drankje mee. Auberge Espagnole is niet ver af ... inlichtingen 0474/ 399 716 of joachim.wannyn @krak.be

"Varia. Outrijve. Bezoek de Tombeelmolen", Krant van West-Vlaanderen, ed. Gaver, 28.10.2011.
Bezoek de Tombeelmolen.
In diezelfde Tombeelmolen kan je op zondag 30 oktober voor de laatste keer dit jaar terecht om het vernuftige molenmechanisme te bewonderen. Door middel van een videopresentatie krijg je uitleg over de restauratie van de molen in 2000. Mits voldoende wind wordt er zelfs graan gemalen. Tijdens de bezoekuren van 14.30 tot 17.30 uur kan je in de cafetaria zelfgebakken pannenkoeken eten. Info bij molenaar Freddy Deweer : 056 64 53 33.
Histoires De Vie
Op zaterdag 29 oktober - niet november zoals verkeerdelijk gedrukt staat in flyers over de Feesteworp - kan u om 20 uur terecht in de Tombeelmolen voor een gezellige concertavond waarbij artiesten uit Avelgem, Doornik en Rijsel samenwerken. Deze personen uit de grensregio brengen hun levensverhaal door middel van poëzie, muziek en literatuur : het geheel is een vaak ontroerende en bijzonder menselijke kijk op het leven van alle dag van nu en vroeger. Met muzikanten van het Vétex-orkest, Mimisse, Filiep Vanden Broeck, ... De toegang is gratis, men hanteert wel het concept van de 'auberge espagnole', waarbij alle aanwezigen uitgenodigd worden om een hapje en/of drankje mee te brengen voor een gezellige babbel na de voorstelling. Wel graag een seintje gezien de beperkte plaatsen. De Tombeelmolen ligt in de Molenstraat 41. Info: joachim.wannyn@krak.be - 0474 39 97 16.

Carlo De Winter, "Bezoek de Tombeelmolen", Het Nieuwsblad, 28.03.2013. De Tombeelmolen, ofwel de 'Moulin Rouge' is vanaf komende zondag opnieuw gratis te bezoeken elke eerste en laatste zondagnamiddag van de maand. En dat tot en met eind oktober. Deze prachtige maalvaardige molen beschikt over een vernuftig in elkaar gezet molenmechanisme. Je kan er tijdens de zomermaanden (van Pasen tot eind oktober) de vrienden van de molen ontmoeten in de cafetaria en smullen van heerlijke zelfgebakken pannenkoeken. Je kan er een videopresentatie over de restauratie van de molen bekijken. En als er voldoende wind is, wordt er graan gemalen. Sinds de restauratie in 2000 kwamen al duizenden bezoekers naar de 'Moulin Rouge'. Groepsbezoeken kunnen op aanvraag via vvv. scheldestreek@ skynet.be

KVO, "Scheldevallei als uitvalsbasis", Het Nieuwsblad, 06.09.2013.
Avelgem - De Tombeelmolen opent zondag zijn deuren. Dat is de laatste molen in de gemeente. De molen werd vernield in de Eerste Wereldoorlog en heropgebouwd in 1923. Daarnaast kan je in de Rijstraat een bezoek brengen aan de archeologische site van de Scheldevallei.

"Feest rond Tombeelmolen", Het Wekelijks Nieuws, ed. Gaver, 11.07.2014.
Outrijve - TIjdens het weekend van 6 juli vond het jaarlijks Molenbuurtfeest plaats in en rond de Tombeelmolen van Outrijve. Deze editie werd net iets specialer, omdat de molen al 500.000 asomwentelingen achter de rug heeft.

Literatuur

Bierre H., Autryve, zijn gewezen Kasteel en zijne Kerk, Gent, 1872.
Hasquin H., Gemeenten van België, geschiedkundig en administratief geografisch woordenboek, deel 2, Brussel, 1980, p. 847-848.
Martyn G. (red.), Avelgem en de Schelde: een historische gids, Avelgem, 1999.
Luyssaert J., Toponymie van Bossuit, Moen en Outrijve tot 1650, Oudenaarde, 1968.
Uit eigen streek: een dorp in de west. Outrijve, de parel van het westvlaamse Scheldeland, in Curiosa, vol. 39, 2001, pagina's 27-30.
Chr. Devyt, "Westvlaamse windmolens. Inventaris volgens de toestand op 1 januari 1965", Brugge, 1966, p. 99;
Luc Devliegher, "De molens in West-Vlaanderen", Tielt/Weesp, 1984, p. 124-125 (Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen, 9);
Jeroen Cornilly, "Monumentaal West-Vlaanderen. Beschermde monumenten en landschappen in de provincie West-Vlaanderen. Deel 1. Arrondissementen Ieper, Kortrijk, Roeselare, Tielt", Brugge, 2001, p. 38;
Lieven Denewet, "Een esthetische molenrestauratie te Outrijve", in: Molenecho's, XIX, 1991, p. 12-13;
Lieven Denewet, "Vijf goedgekeurde West-Vlaamse molenprojecten in 1999", in: Mededelingenblad Werkgroep West-Vlaamse Molens, XV, 1999, p. 68-75;
Freddy Deweer, "Restauratie Tombeelmolen", in: In de Steigers, VI, 1999, p. 84-85;
De Tombeelmolen wiekt en maalt te Outrijve", Outrijve, 2000;
Fanny Delaey, "Evolutie in de zorg voor windmolens in (West-)Vlaanderen", in: Molenecho's, XXXIII, 2005, nr. 1-2, p. 1-123;
L. Luyssaert, "Toponymie van Bossuit, Moen en Outrijve tot 1650", Oudenaarde, 1968;
Torie Mulders (pseudoniem van Hector Vindevogel), "De windmolens tussen Schelde en Leie", in: Handelingen van de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk, XXII, 1946-1948, p. 46-107 (64-65).
"Provinciale draaipremie voor ambachtelijke molens. Aantal asomwentelingen van West-Vlaamse molens in 2004-2009", in: /West-/Vlaams Molenblad, XXVI, 2010, 3, p. 115-118.
"Aantal asomwentelingen van West-Vlaamse molens in 2010", in: /West-/Vlaams Molenblad, XXVII, 2011, 1, p. 50.

Persberichten
Jan Decock, "Tombeelmolen wordt opgeknapt. Molenaar Freddy Deweer maalt tarwe en bakt brood", in: Het Nieuwsblad, 23.09.2008.
FVA, "Geklasseerde Tombeelmolen is succesverhaal. Wieken wenken weer", in: Het Wekelijks Nieuws, ed. Gaver, 27.03.2009.
DJW, "Deweer (61)", in: Het Nieuwsblad, 17.09.2008.
DJW, "Tombeelmolen", Het Nieuwsblad, 31.03.2009.
FVA, "Op zondag 26 april. Molendag", in: Het Wekelijks Nieuws, ed. Gaver, 24.04.2009.
DJW, "Molenbuurt", Het Nieuwsblad, 04.07.2009.
"Molenbuurtfeest", in: Krant van West-Vlaanderen, ed. Gaver, 09.07.2010.
Pol Coeman, "Tombeelmolen Outrijve. Vrienden van De Molen Outrijve vieren 10-jarig bestaan", Het Nieuwsblad, 08.04.2011.
Pol Coeman, "Outrijve feest. Vrienden van de Molen organiseren Molenbuurtfeest", Het Nieuwsblad, 06.07.2011.
Pol Coeman, "Ourijve feest. Gezellig Molenbuurtfeest", Het Nieuwsblad, 13.07.2011.
"Varia", Het Wekelijks Nieuws, 08.07.2011.
Pol Coeman, "Feeste Avelgem start reeds vrijdag 29 oktober. ‘Histoires de Vie' in de Molen te Outrijve om 20u", Het Nieuwsblad, 26.10.2011.
"Varia. Outrijve. Bezoek de Tombeelmolen", Krant van West-Vlaanderen, ed. Gaver, 28.10.2011.
Carlo De Winter, "Bezoek de Tombeelmolen", Het Nieuwsblad, 28.03.2013.
KVO, "Scheldevallei als uitvalsbasis", Het Nieuwsblad, 06.09.2013.
"Feest rond Tombeelmolen", Het Wekelijks Nieuws, ed. Gaver, 11.07.2014.


Laatst bijgewerkt: zondag 16 juli 2017
Stuur uw teksten over deze molen Stuur een (nieuwe) foto van deze molen  

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in databasezoek op provincieStuur een e-mail over molen <?=$naam?>, <?=$plaats?>homevorige paginaNaar Verdwenen Molens