Molenzorg
Heule (Kortrijk), West-Vlaanderen
Naam

Preetjesmolen
Preetjes Molen

Ligging Hoge Dreef
8501 Heule (Kortrijk)

kadasterperceel C371c


toon op kaart
Geo positie 50.846420, 3.246315
Eigenaar Stad Kortrijk
Gebouwd 1866 / 1873
Type Staakmolen op torenkot
Functie Vlaszwingelmolen
Kenmerken Kleine molen, dak met rietbedekking
Gevlucht/Rad Houten pestelroeden, met zelfzwichting op de buitenroede
Inrichting Vlaszwingelinstallatie in het torenkot
Toestand Zwingelvaardig
Bescherming M: monument, DSG: dorps- en stadsgezicht,
14.04.1944 / 09.06.1995
Molenaar Henri Kerckhof, Gullegem; Koen Aelvoet, Hulste
Openingstijden Elke derde zondag, op molendagen en na afspraak (tel. 056 425799, e-mail: henri.kerckhof2 @ gmail.com)
<p>Preetjesmolen<br />Preetjes Molen</p>

Foto: Luc Soens, Heule, 19.07.2009  

Beschrijving / geschiedenis

"Preetjes Molen" te Heule (nabij Kortrijk, België) is een vlaszwingelwindmolen, gebouwd in 1866 door Ivo Deprez, toenmalig eigenaar van de molen. In Heule en omgeving stonden in die tijd meer dan tien vlaszwingelwindmolens. De Preetjesmolen, een kleine houten standaardmolen op torenkot, is het enige bewaarde exemplaar in Vlaanderen, en voor zover ons bekend in Europa...

Op 20 januari 1872 ontstond er brand in de molen, veroorzaakt door de wrijving van het vangwiel. Dit gebeurde tijdens een poging tot stilleggen van de molen in een felle storm. De molen werd terug opgebouwd en bleef daarna in werking tot na het overlijden van Ivo Deprez op 8 januari 1913.

De kinderen hielden de molen verder in gebruik tot het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in 1914. Nadien trad verval in.

In 1934 hield baron Jean de Béthune een pleidooi voor de redding. Er werden in 1934-1935 enkele noodzakelijke beschermende werkzaamheden uitgevoerd. Na de Tweede Wereldoorlog begon het molenjte weer te vervallen. Nieuwe reparaties volgden in 1958-1959 en 1976. Deze waren vooral bedoeld voor het uitzicht. Op 28 april 1944 werd de molen bij koninklijk besluit beschermd als monument.

De molen werd in 1992 in erfpacht genomen door de v.z.w."Vrienden van Preetjes Molen" . Na een grondige en deskundige studie werden de restauratiewerken van de vlaszwingelmolen aangevat. Deze eerste fase, die de restauratie omvatte van de onderbouw in metselwerk (door de firma Vandekeere uit Kuurne), en de bovenbouw van de houten molenkast samen met de staak en de molenas (door molenbouwer Eric Vanleene uit Pollinkhove), werd einde mei 1995 voltooid. De tweede fase werd op 6 juni 1996 aangevat en omvatte de restauratie van het wiekenstelsel en het mechanisch gedeelte met de zwingelplanken in de molen zelf. Op 6 oktober 1996 werd de nu draaivaardige molen, in bijzijn van de nodige prominenten, officieel in dienst gesteld.

De vlaszwingelmolen is een unicum en het is zelfs de enige windmolen om vlas te zwingelen die nog bestaat in de wereld. Daarenboven is hij ook nog een bewijs van de vroegere bloei van de vlasnijverheid in de Leiestreek en een overblijvend beschermd monument.

Dit molentje, waar de vzw "Vrienden van Preetjes Molen" al heel veel energie heeft ingestopt, is nog steeds in privé-bezit. Het is een dringende en uitdrukkelijke wens van de vzw dat, om het voortbestaan van dit enig stukje Heuls bezit te vrijwaren, dit stukje patrimonium door de stad Kortrijk wordt opgenomen in het totaal patrimonium van de stad, net zoals de twee andere molens (Aalbeke en Marke) het nu al zijn!

In 2010 voerde molenbouwer Eric Vanleene uit Ath enkele ouderhoudswerkzaamheden uit.

Stad Kortrijk kocht in 2016 de molen en omliggende grond (690 m²) voor 10.000 euro van Jan en Myriam Vandenbulcke, afstammelingen van de oprichter (goedkeuring gemeenteraad Kortrijk, 05.12.2016). De erfpachtovereenkomst met de vzw Vrienden van Preetjes molen werd stopgezet. De vlasmolen is opgenomen in het museum Texture te Kortrijk. Vanaf 2017 is er een shuttledienst tussen dat museum en de molen.

Eigenaars:
- 1866, opbouw: Deprez-Holvoet Pieter, landbouwer te Heule
- 11.12.1886, erfenis: de erfgenamen (overlijden van vrouw Holvoet)
- 09.01.1887, deling: Deprez Pieter en kinderen, vlasbewerker te Kortrijk (notaris Moerman)
- later, erfenis: de kinderen (overlijden van Pieter Deprez)
- 17.04.1889, verkoop: Deprez-Mestdagh Ivo, vlashandelaar te Heule (notaris De Lange)
- 1913, erfenis: de erfgenamen (overlijden van Ivo Deprez)
- 1914, verkoop: Deprez-Bulckaert Pieter, werkman te Heule
- 18.04.1937, erfenis: de weduwe en de kinderen (overlijden van Pieter Deprez)
- later, ruil: Deprez-Seynhaeve August Aloïs, werkman te Heule
- 31.10.1956, verkoop: a) Vandenbulcke-Deprez Michel Gerard (voor naakte eigendom), magazijnier te Heule en b) Deprez-Seynaeve Auguste Aloïs, de weduwe (voor vruchtgebruik), te Heule (overlijden van Auguste Aloïs Deprez)
- 12.01.1972, erfenis: Vandenbulcke-Deprez Michel Gerard, werkman te Heule (overlijden van de weduwe Seynhaeve van Auguste Aloïs Deprez)
- 1991: erfpacht door de vzw Vrienden van Preetjes Molen
- 1992/1993, erfenis: Vandenbulcke Michel & Deprez Cecile, de kinderen Jan en Myriam (overlijden van beide ouders)
- 2016 - december, verkoop: stad Kortrijk

Lieven DENEWET, Adriaan LINTERS & Luc SOENS

<p>Preetjesmolen<br />Preetjes Molen</p>

Foto: Marnix Bogaert, Marke, 04.10.2015

<p>Preetjesmolen<br />Preetjes Molen</p>

Foto: Harmannus Noot

<p>Preetjesmolen<br />Preetjes Molen</p>

Foto: Harmannus Noot

<p>Preetjesmolen<br />Preetjes Molen</p>

Uit: De Zondagsvriend, 21.05.1953.

<p>Preetjesmolen<br />Preetjes Molen</p>

Tijdens de restauratie van 1934-'35 (foto coll. Thomas Piens, Zingem)

Bijlagen

Aantal asomwentelingen
1995:         0
1996:   5.949
1997: 19.527
1998: 12.532
1999:
2008:      812
2009:   5.749
2010:   7.691
2011:

Intekendatum: maart 2010
Molen: Heule (Kortrijk, W.-Vl.), Preetjesmolen - staak-molen op torenkot, vlaszwingelmolen
Bouwheer  &  ontwerper:  vzw  ‘Vrienden  van  Preetjes Molen" (erfpachter van eigenaar Vandenbulcke)
Opdracht: Onderhoud (o.m. aan het wiekenkruis en schilderwerken); raming: €26.000
Toewijzing: Eric Vanleene - molenmaker, Ath; Luk Tuytens Schilder & Dekoratiewerken, Heule

AGK, "Preetjes Molen", in: Krant van West-Vlaanderen, ed. Izegem, 10.10.2008.
Preetjes Molen is de laatste vlaszwingelmolen in Europa. Een aantal jaren geleden werd de molen door een groep vrijwilligers met de steun van VVIA, in beheer genomen en gerestaureerd. Sedertdien is de molen regelmatig open en wordt er ook regelmatig vlas gezwingeld. Nu zoekt de vzw helpende handen en centen. De vzw zoekt ook een (gediplomeerde) vrijwillige molenaar. Binnenkort moet de molen een grote onderhouds- en schilderbeurt krijgen. Naar schatting zal de vzw daarvoor 7.500 euro moeten inzamelen. Gewone leden storten 5 euro, steunende leden betalen 20 euro, en beschermende leden 50 euro of meer, op rekeningnummer (KBC) 464-5353591-20 van vzw (Vrienden van Preetjes Molen) met vermelding 'lidgeld'. Leden krijgen op vertoon van hun lidkaart gratis toegang en worden uitgenodigd voor de activiteiten van de vzw.
---------------------------
Preetjes Molen: ledenwervingscampagne 2008

Preetjes Molen is de laatste vlaszwingelwindmolen in Europa. Een aantal jaren geleden werd de molen door een groep vrijwilligers, met de steun van VVIA, in beheer genomen en gerestaureerd. Sedertdien houden vrijwilligers de molen regelmatig open, en wordt er ook regelmatig vlas gezwingeld.
Na enkele jaren zoekt de vzw echter versterking: man- en vrouwkracht die dit unieke monument verder willen helpen beheren en ontsluiten, die willen mee-zoeken naar middelen om het monument in stand te houden, of die bereid zijn wanneer nodig hamer, tang of verfborstel te hanteren. De vzw zoekt ook één of enkele (gediplomeerde) vrijwillige molenaars die de molen op regelmatige tijdstippen willen laten draaien. Wie op één of andere wijze geïnteresseerd is contacteert de vzw via zijn website www.preetjesmolen.be
Dit jaar of ook uiterlijk begin volgend jaar moet de molen een grote onderhouds- en schilderbeurt krijgen. Naar schatting zal de vzw daarvoor  om en bij de 7500 euro moeten inzamelen. Vele kleintjes maken een groot, vandaar dat men start met een ledenwervingscampagne.
Gewone leden storten 5 euro, steunende leden betalen 20 euro, en beschermde leden 50 euro of meer, op rekeningnummer (KBC) 464-5353591-20 van de vzw "Vrienden van Preetjes Molen" - met vermelding 'lidgeld' . De leden ontvangen na storting hun lidkaart met foto van de molen. Leden krijgen op vertoon van hun lidkaart steeds gratis toegang tot de molen en worden uitgenodigd voor de activiteiten van de vzw. Leden zijn belangrijk voor de molen: molens draaien niet van wind alleen... Vijftienhonderd gewone of honderdvijftig beschermende leden, en de klus is geklaard. Niet twijfelen dus...
------------------------
Preetjes Molen, or the windmill "Deprez" at Heule (near Kortrijk) is an important landmark of the industrial history of the South of West-Flanders. Because it was (and is) solely used for flax scutching, it is exceptional if not unique in the history of the art and craft of a windmill. "Preetjes Molen" is indeed a small flax scutching windmill, constructed in 1866 by Ivo Deprez, who owned the location. In the town of Heule and in the wider area there were more than 10 flax scutching mills at that stage. Today, however, only one of these is left. As far as we know, there are no equivalents of the Mill Deprez throughout Europe.
On 20 January 1872 there was a fire, caused in an attempt to stop the mill during a ferocious storm. The brake being overheated, caught fire. The mill was reconstructed afterwards and was fully operative until the death of the miller in 1913. His children took over, but the World War decided otherwise. The mill fell into disrepair.

In the late 1930's, the mill was restored, but for cosmetic reasons only. When the proper authorities officially listed the flax scutching mill as a historic monument on 28 April 1944, hopes for more adequate restoration were regained. In 1959, however, a new restoration project proved to be rather another superficial reconditioning of what once was the "Preetjes Molen".
In 1992, the mill was let out on tenure by long lease to the newly founded non-profit organisation Vrienden van Preetjes Molen ("The Friends of the Flax Scutching Mill Deprez)" . Only after thorough and scholarly inquiries in the history of this particular mill, a reconstruction was started. The first step included the groundwork and the brickwork (ground floor), as well as the construction of the wooden superstructure (in Dutch "torenkot"), the millpost and the sail axle. The second phase, with the reconstruction of the wings, was started on 6 June 1996. Also, the machinery inside and the swinglebars were installed. On completion (at date and officially speaking still provisional), the mill was fully operational. On 6 October 1996, the flax scutching mill Deprez was officially reopened.
The "Preetjes Molen" is unique, and as a windmill for flax scutching, it is conceivably the last in its kind in Europe. Moreover, the mill is tactile proof of the flax industries, which once flourished in the valley of the river Leie, and as such, it is a listed monument.
The association of Friends of the Flax Scutching Mill Deprez ("v.z.w. Vrienden van Preetjes molen") set itself the purpose of preserving the mill in its landscape. The immediate goal was a total reconstruction of the mill in the original state, as documented by early photographs. Moreover, it is felt that the preservation of the mill includes the mechanics of the turning itself. The mill can therefore be visited, and the braking and the scutching of flax can actually be shown.
The preservation of the windmill is pure voluntary work, wholely unpaid, and fuelled by the love for "Preetjes Molen" only. Your sympathy and - inevitably - your financial support will be welcomed.
Adraan Linters (Kortrijk) & Luc Soens (Heule)
-------
Die „Preetjes Molen" bei Heule (nähe Kortrijk) ist eine Flachsschwing-Windmühle, die im Jahre 1866 durch Ivo Deprez, dem damaligen Eigentümer, gebaut wurde. (NB: Durch 'Schwingen' werden die gebrochenen Flachsfasern von den noch anhaftenden Holzfasern getrennt)

In Heule und Umgebung standen zu dieser Zeit mehr als zehn dieser Mühlen. Die „Preetjes -Mühle" in Heule ist heute noch die einzige Flachsschwing-Windmühle und unseren Wissens auch die einzige in Europa.
Am 20. Januar 1872 entstand ein Brand durch Überhitzung der Bremse, als versucht wurde, die Mühle während eines heftigen Sturmes zum Stillstand zu bringen. Die Mühle wurde wieder aufgebaut und blieb in Betrieb bis zum Tode des Müllers im Jahre 1913. Seine Nachkommen betrieben die Mühle weiter bis zum Beginn des Ersten Weltkriegs. Danach verfiel sie.
Zu Ende der 30er Jahre wurde die Mühle restauriert, allerdings nur äusserlich. Am 28. April 1944 wurde sie unter Denkmalschutz gestellt und im Jahre 1959 wiederum eine nur oberflächliche Wiederherstellung unternommen.
Im Jahr 1992 übernahm der Verein „Freunde der Preetjes-Mühle" dieselbe in Erbpacht und nach einer gründlichen wissenschaftlichen Untersuchung wurde mit der Restauration begonnen.
Die erste Phase bis Ende Mai 1995 umfasste das Backstein-Fundament sowie den hölzernen Mühlen-Kasten ('Torenkot') zusammen mit der Stange und der Windradwelle. Die zweite Phase beginnend am 6. Juni 1996 hatte die Wiederherstellung des mechanischen Teils einschliesslich der Schwingbalken sowie der Windmühlenflügel zum Inhalt.
Am 6. Oktober 1996 wurde schliesslich die nun wieder betriebsfähige Mühle der Öffentlichkeit übergeben.
Diese einzigartige Mühle legt Zeugnis ab von der früheren Blüte des Flachsanbaus im Tal der Leie. Ihre Wiederherstellung und Unterhalt sind das Werk von Freiwilligen, die in vielen unbezahlten Arbeitsstunden dieses Zeugnis einer vergangenen Zeit der Nachwelt erhielten. Moralische und finanzielle Unterstützung sind jederzeit willkommen.
Adriaan Linters (Kortrijk) & Luc Soens (Heule)
------------------------------
Persbericht. VKK, "Hoog bezoek voor Preetjes Molen", in: Het Nieuwsblad, 09.06.2004.
HEULE - Een Britse ploeg kwam gisteren Preetjes Molen filmen in Heule. Het team van OSF Productions maakt voor de Engelse zender Discovery Communications Europe een uitvoerige documentaire over de industriële en technische ontwikkeling van Europa.
Luc Soens, voorzitter van het comité rond Preetjes Molen: ,,De ploeg kwam vanuit Brugge en zou 's namiddags doorreizen naar het Jaquardmuseum in Roubaix. Nadien wilden ze nog naar Lyon. Bij ons filmden ze het thema textiel. Ze brachten alle mogelijke bewerkingen met het vlas, het breken, het zwingelen en het hekelen van het vlas, in beeld. Het is als kleine vereniging mooi meegenomen om internationaal in de schijnwerpers te staan. Preetjes Molen is een uniek Europees exemplaar. De ploeg was nadien ook zeer tevreden over de opnames, al moesten ze wat wachten op wind.''
Preetjes Molen kan je op 12 september bezoeken tijdens Open Monumentendag.
-----------------------
DEL, "Jan Carreer", Krant van West-Vlaanderen, ed. Kortrijk, 17.10.2008.
Ik bedank namens de Fatimawijk iedereen die zijn goedkeuring verleent om de naam Ivo Deprezstraat te wijzigen in Jan Carreerstraat. Het is de laatste kans op deze parochie om een straat te noemen naar de pastoor die daar zeer actief was. Jan Carreer was ook een monument in de Kortrijkse basketwereld," zei Pieter Soens (CD&V). Ivo Deprez was de oprichter van Preetjes Molen. De familie was al verwittigd dat er een straat naar hem zou genoemd worden. Maar die komt er nu op de verkaveling Kromme Olm, in de buurt van het molentje.
------------------------
Erik De Block, "Rachel Verschuere wordt zaterdag in het Sint-Janshospitaal 100 jaar. Ouders waren schaapherders", in: Krant van West-Vlaanderen, ed. De Leie, 31.10.2008.
Wervik. In het Sint-Janshospitaal wordt Rachel Verschuere zaterdag 100 jaar. Haar verjaardag wordt er vandaag al gevierd. De eeuwelinge heeft twee kinderen Rita en Luc.
Daarnaast zijn er vier kleinkinderen en zes achterkleinkinderen.
Rachel komt uit een kroostrijk gezin van zeven kinderen. Ze was de derde in de rij. Haar grootvader Ivo Deprez bouwde Preetjes Molen in Heule, de eerste en enige vlaszwingelwindmolen. De ouders van Rachel waren schaapherders. Tijdens de Eerste Wereldoorlog vluchtte het gezin te voet naar Strijtem. Haar jongste broer werd er geboren. De vlucht had evenwel ook een keerzijde want haar vader is daar helaas overleden.
Oud ijzer
Terug in Wervik bleek dat al hun schapen waren gestolen en lag hun huis voor de helft onder het puin. Om te overleven moesten de kinderen van jongsaf meehelpen. Rachel ging samen met haar broers en zussen oud ijzer rapen.
Rachel ging naar school in Mariënburg in de Grauwezusterstraat. Daarna ging ze zoals zovelen op jonge leeftijd aan de slag als grensarbeidster. In 1933 trouwde Rachel met Daniël Fastré. Hij richtte een zelfstandig schildersbedrijf op. Het echtpaar kreeg twee kinderen Rita (64) en Luc (61) .
Rita was kleuterleidster in de dorpsschool van Kruiseke en woont in de Geluwesesteenweg. Luc woont in de Geluwestraat en zette met Fastré Team Decor het zelfstandig schildersbedrijf van zijn vader verder. Enkele maanden geleden ging de winkel langs de Hoogweg dicht en is Luc met pensioen.
Rachel Verschuere woonde in de Geluwestraat vlakbij de rotonde, op enkele huizen van haar zoon. Haar echtgenoot overleed in 1977. Rachel bleef tot twee jaar geleden alleen in haar huis wonen. Bij mooi weer, zat ze vaak buiten en maakte ze graag tijd voor een babbel met de buren.
Twee jaar geleden kwam ze thuis ten val en verhuisde ze naar de RVT-afdeling van het Sint-Janshospitaal. Rachel is daar heel gelukkig en geniet er van een optimale verzorging. Rachel is nog bijzonder pienter en behoort alvast tot een sterk ras want haar moeder werd 97 jaar. De kranige eeuwelinge maakt ook deel uit van een viergeslacht.
(Erik De Block)
De kranige Rachel Verschuere omringd door personeel van het Sint-Janshospitaal. We bemerken vooraan Isabel en Eef (rechts) en op de tweede rij v.l.n.r. Carine, Wendy en Christel. (EDB-foto MV).
---------------------------
ALH, "Henri Kerckhof en schoonzoon Koen Aelvoet door molenmicrobe gebeten. Preetjes Molen draait weer", in: Krant van West-Vlaanderen, ed. Izegem, 10.04.2009.
Heule/Hulste/Gullegem. Henri Kerckhof uit Gullegem en zijn schoonzoon Koen Aelvoet uit Hulste zijn de nieuwe molenaars die ervoor zorgen dat Preetjes Molen straks weer vlas zwingelt. Op zondag 26 april, de Vlaamse molendag, zien we ze voor het eerst aan het werk.
Preetjes Molen is een unicum. Het is de enig bekende overgebleven vlaszwingelmolen in Europa. Ivo Deprez of 'Preetje' (vandaar de naam) bouwde de molen in 1866. Hij bleef werken tot aan WO I. Daarna raakte hij in verval, maar werd in 1944 beschermd. In 1992 werd hij in erfpacht genomen door de vzw Vrienden van Preetjes Molen (waarin ook nazaten van Ivo Deprez zetelen) die zorgden voor een volledige reconstructie. In oktober 1996 zwingelde de molen na al die jaren voor het eerst weer vlas en werd het een toeristisch-historische attractie.
Mechanica
Koen Aelvoet (29) uit Hulste deed een vakantiejob op de Koutermolen op het provinciaal domein De Gavers in Harelbeke.
"Nadat ik twee maanden aan een stuk dagelijks met die molen bezig was, ben ik er mij ongelooflijk in gaan interesseren en ik wilde de cursus voor molenaar volgen. Toen ik dit aan mijn vrienden vertelde, was er niemand die mij geloofde...."
Ondertussen heeft Koen al tien jaar zijn diploma van meester-molenaar op zak. En zo geraakte ook schoonpapa Henri Kerckhof (64) door de molenmicrobe besmet. "Ik ben mijn hele leven bezig geweest met mechanica", zegt de Gullegemnaar. "Ik heb gewerkt als mecanicien bij Vandewiele in Marke, in de Kortrijk Katoen Spinnerij en bij AVS in Spiere-Helkijn. Toen ik met brugpensioen vertrok, liep ik een beetje verloren en om het spreekwoordelijke zwarte gat op te vullen, heb ook ik die molenaarscursus gevolgd. Sinds twee jaar ben ik nu ook gediplomeerd molenaar. Molens zijn eigenlijk de grondleggers van de mechanica, dus keer ik terug naar de roots."
"Een opleiding als molenaar is overigens niet van de poes", weten Henri en Koen.
Zware opleiding
"Je moet weet hebben van de geschiedenis van de molens, de verschillende soorten kennen, weerkunde studeren, veiligheidsregels kennen en op de hoogte zijn van verzekeringen. Je moet een theoretisch examen afleggen en 60 % halen. Verder moet je 100 stage-uren vol maken en ten slotte is er een praktijkexamen waar je minstens 70 % moet halen."
"Het molenaarswereldje is een klein wereldje waarin iedereen iedereen kent", zegt Henri. "Ik heb mijn examen afgelegd in Oost-Vlaanderen, waar niemand mij kende, zodat ik er zeker van was dat ik het diploma op een eerlijke manier verdiende."
"Ik heb heel goede herinneringen aan de Zuid-Abdijmolen in Koksijde waar ik mijn stage heb gedaan. Dat is een graanmolen die effectief nog graan levert aan twee bakkerijen in de buurt", vervolgt Henri. "Samen zijn we ook eens naar de watermolen Ter Walskerke in Anzegem geweest, wat interessant was omdat het eens geen graan was. Twee bejaarde vrijgezellen en boertjes zijn de molenaars van dienst en we hebben ons echt wel geamuseerd."
Uitdaging
Koen en Henri zijn alle twee ook molenaar op De Goede Hoop, de bekende molen in Menen. Henri is ook aan de slag op Vanbutseles Molen in Wevelgem. "Dat zijn alle twee graanmolens en we vonden het een uitdaging om de enige vlaszwingelmolen van Europa te kunnen laten draaien", zegt Koen. "Daarom hebben we ons zelf voorgesteld als molenaars en gelukkig stemden de mensen van de vzw Vrienden van Preetjes Molen ermee in."
"Wij zien het in ieder geval goed zitten", klinkt het in tweevoud. "Preetjes Molen is een staakmolen, interessant omdat je de molen zelf naar de wind moet richten. En er zijn veel facetten waar je op moet letten, alvorens er vlas kan worden gezwingeld. Momenteel zijn we nog alles eens goed aan het bestuderen. We kennen beiden intussen een en ander van molens, maar onze kennis van het vlas is zo goed als nihil. Maar ook dat zullen we onder de knie krijgen."
Als alles mee zit, maken Henri en Koen hun debuut in Heule op de Vlaamse Molendag van zondag 26 april. "Met het vlas dat we zwingelen, willen we kleine stukjes maken, die we meegeven aan de bezoekers. We willen ook telkens het derde weekend van de maand de molen openhouden. We hopen dat er veel geïnteresseerden langskomen, zodat we onze passie aan iedereen kunnen tonen."
Koen Aelvoet en Henri Kerckhof willen Preetjes Molen weer laten draaien. (Foto BWB)
--------------------------------
"20 jaar vzw `Vrienden van Preetjes Molen` Heule", in: Bouw & Wonen, 18.03.2010.
"Preetjes Molen" te Heule (nabij Kortrijk, België) is de laatste vlaszwingelwindmolen in Europa. De molen werd aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, op 14 april 1944, wettelijk beschermd als monument. In 1990 werd de vzw 'Vrienden van Preetjes Molen' opgericht, die de molen in erfpacht nam.
------------------------------
Luc Soens, "20 jaar vzw ‘Vrienden van Preetjes Molen' Heule (1990 - 2010)".
DE VLASZWINGELWINDMOLEN ‘PREETJES MOLEN'.
"Preetjes Molen" (1) te Heule (nabij Kortrijk, België) is de laatste vlaszwingelwindmolen in Europa. De molen werd aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, op 14 april 1944, wettelijk beschermd als monument (2). In 1990 werd de vzw ‘Vrienden van Preetjes Molen' opgericht, die de molen in erfpacht nam - dus precies 20 jaar geleden - en in 1992 met de eerste instandhoudingswerken startte, gevolgd door een grondige restauratie in 1995 - 1996.
Dit jaar wordt gestart met grote onderhouds- en schilderwerken zodat de molen in zijn volle pracht weer kan draaien als nooit te voren.
Volgens een in 1964 afgenomen interview van de 78-jarige zoon van Ivo Deprez zou deze een eerste met de wind aangedreven zwingelmolen gebouwd hebben op een driewielkar, die hij op de wind kon richten (3). In 1866 bouwde hij een kleine houten vlaszwingelwindmolen op een bakstenen molenkot.
Zijn voorbeeld zou snel gevolgd worden. In 1880 draaiden in Heule reeds elf windmolens voor het zwingelen van vlas, zowel staakmolens als bovenkruiers.
Ook in andere West-Vlaamse gemeenten werd dit soort molens gebouwd, o.m. in Lendelede, Gullegem, Bavikhove, Kuurne, Hulste en Beselare. Ook watermolens, en zelfs door honden aangedreven tredmolens, werden in de streek bij het zwingelen ingeschakeld.
Op 20 januari 1872 ontstond er in de molen brand, veroorzaakt door de wrijving van het vangwiel. Dit gebeurde tijdens een poging tot stilleggen van de molen in een felle storm. De molen werd in 1874 terug opgebouwd (4) en bleef daarna in werking tot na het overlijden in 1913 van de bouwer, zwingelaar en molenaar, Ivo Deprez. De kinderen hielden de molen verder in gebruik tot het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in 1914. Nadien trad verval in.
De molen werd erg geschonden door geschut in oktober 1918.
Een oude foto toont hoe de molen er vroeger uitzag en was mede de inspiratiebron van de restauratie- en de renovatiewerken van de molen. Bij die oude foto stond nog de volgende omschrijving:
"Stervende Vlaamsche windmolens.
Vele aloude windmolens, die een zoo eigenaardig schilderachtig sieraad vormen midden onze Vlaamsche landerijen, schijnen langzaam uit te sterven. De tusschenkomst der lofwaardige vereeniging tot behoud van natuurschoon, kon er sommigen gelukkiglijk van een gewissen ondergang behouden... Wie steekt er thans eene reddende hand uit naar den armen kwijnende windmolen tusschen Heule en Kortrijk? Gedurende den oorlog, werd in zijne nabijheid een Duitsch vliegplein en munitie-opslagplaats ingericht en dit ongewenscht buurtschap berokkende hem dan ook veel last van bommen en granaten. Toch staat hij daar nog immer, maar eilaas, onbeholpen, armentierig, verlaten en langzaam wegkwijnend als een reusachtige gekwetste vogel, met ingebeukten kop, opengereten romp en gefnuikte vleugels... Zal hij nooit meer blij klapwiekend zijn gezwollen zeilen mogen rondwentelen onder het vroolijk geneurie van den braven molenaar?"
In 1934 -1935 werd de molen voor een eerste maal hersteld. Naar aanleiding van een afbeelding van de vervallen ‘Preetjes Molen' verschenen in nr. 34 van "Patriote Illustré", hier de "Warande molen" genoemd, ontfermde baron Jean de Bethune zich om de enige nog in Vlaanderen bestaande molen, een vlasmolen voor het zwingelen van vlas.
In een brief van 24 september 1934 vroeg baron de Bethune twee à drieduizend frank om de zijkanten met nieuwe planken te bezetten en het dak met stro te vernieuwen. Het was uiteindelijk baron Jean de Bethune zelf die de molen deed herstellen op zijn kosten. Als wederdienst moest August Deprez de molen in ere houden en hem onderhouden zodat hij niet zou verloren gaan (5). In zijn artikel "Iets over Heule,..."  in de Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk beschrijft baron Jean de Bethune het als volgt: ‘...Met strooi gedekt, zal hij opnieuw hetzelfde dak krijgen, en de nieuwe planken zullen met teer gekleurd worden om den stempel van oudheid te eerbiedigen en te bewaren.' (6)

MONUMENT EN BEHOUD
Op 28 juni 1955 ontving het gemeentebestuur van Heule - dat begin van dat jaar Marcel Braet aangesteld had als technisch raadgever voor de restauratie van de molen - tot haar grote verbazing een brief van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, waarbij deze het plan aankondigde om over te gaan tot opheffing van de bescherming van de molen! Blijkbaar zou de molen, volgens hun statistieken, niet meer bestaan!

Onmiddellijk daarop, op 29 juni 1955, antwoordde het verbijsterde gemeentebestuur van Heule dat de molen steeds heeft bestaan en dat het niet in de bedoeling lag de ‘deklassering' ervan aan te vragen, wij citeren:
"...gezien deze molen vermeldwaard is als een der zeldzame bezienswaardigheden van Heule en van de vlasstreek. Om reden dat deze als molen de enige oude vlas-windmolen in de streek bekend staat, menen wij zelfs dat het behoud onder historisch opzicht van nationaal belang is...".
Op 1 juli 1955 antwoordde Monumenten en Landschappen dat hun schrijven van 28 juni 1955 op een vergissing berustte en dat er van een opheffing van bescherming absoluut geen sprake kon zijn!
Op 10 mei 1957 was een speciaal lastenkohier voor de restauratie opgesteld en op 4 februari 1958 werd de machtiging bij Koninklijk Besluit verleend tot herstel van de molen.
Op 24 november werd bevel tot aanvang van de werken gegeven en pas op 10 mei 1959 werden de werken opgeleverd!
Toen bestond het plan om de gerestaureerde molen open te stellen voor het publiek. Het gemeentebestuur had ook plannen voor de inrichting ter plaatse van een klein museum met als thema ‘vlas in de oudheid'. Deze plannen bleven onuitgevoerd en het was opnieuw wachten tot 1975, het Europees Jaar van het Bouwkundig Erfgoed, voordat dringende herstellingswerken in de molen uitgevoerd konden worden.
Deze werden beëindigd in 1976.

VRIENDENKRING EN RESTAURATIE
Tussen 1976 en 1992 werden geen onderhoudswerken uitgevoerd aan de molen. Nochtans drong de Heemkundige kring ‘Langs d'Heuleboorden' in de jaren 1980 aan bij de provinciale directie en het bestuur voor Monumenten en Landschappen. Door te publiceren over de molen in haar halfjaarlijks tijdschrift ‘Heulespiegel'  (7)
kon de heemkundige kring opnieuw de aandacht voor de molen trekken en de alarmerende staat waarin hij verkeerde. In 1990 verscheen in het tijdschrift van deze kring opnieuw een uitgebreid alarm-artikel (8) van de hand van Luc Soens.
Kort na het verschijnen van het artikel van Luc Soens werden door de leden van de Heemkundige Kring inlichtingen genomen bij diverse specialisten terzake. Er waren gesprekken met de eigenaars, de Culturele Raad, het stadsbestuur, Adriaan Linters van de VVIA (Vlaamse Vereniging Industriële Archeologie) en de Koning Boudewijnstichting. Daaruit ontstond de vzw "Vrienden van Preetjes Molen". (9)
Op 15 november 1990 verschenen de statuten in het Belgisch Staatsblad. Zij werden ondertekend door: Emiel Delrue, Noël Maes, Jan Moreels, Joris Ostyn, Johan Roelstraete, Luc Soens, allen bestuursleden van de Heemkundige Kring ‘Langs d'Heuleboorden'; Adriaan Linters, voorzitter VVIA en Bob Carron, voorzitter Culturele Raad.
Het was de bedoeling dat de vzw de molen in erfpacht zou nemen en via subsidies en fondsen de molen in stand te houden. De molen werd voor een symbolische frank in erfpacht genomen en werd op 27 juni 1992 ondertekend door de eigenaars van de molen, Michel Vandenbulcke - Deprez en hun kinderen Jan en Myriam Vandenbulcke samen met de afgevaardigden van de vzw, Luc Soens en Jan Moreels.
Volgens de statuten luidden de doelstellingen: "het behoud, de restauratie en de valorisatie van de vlasmolen, genaamd ‘Preetjes Molen' te Heule, alsook de wetenschappelijke studie van het gebruik van molens in de vlasbewerking".
Het werk kon beginnen.
Ondertussen waren reeds contacten met het Bestuur van Monumenten en Landschappen. De heer De Schepper van dit bestuur bracht in oktober 1990 een plaatsbezoek.

Na het uitvoeren van de meest noodzakelijke instandhoudingswerken in 1992 (waterdicht maken van het dak) werd begonnen met een grondige en deskundige studie van de molen onder de leiding van wijlen architect Freddy Roose.
Ondanks het feit dat het hier een unieke molen betrof, bleek al snel dat er voordien nooit een ernstige studie aan ‘Preetjes Molen' gewijd was, en dat de verschillende ingrepen en de oorspronkelijke toestand bij vorige restauraties nooit gedocumenteerd waren. Dank zij een aantal geschreven documenten en een paar oude foto's kon - op enkele details na - voldoende informatie bijeengebracht worden om een verantwoord restauratiedossier op te maken. Zo bleek dat de houten beplanking aan de buitenzijde van de molen vroeger anders geplaatst was dan in de recentste toestand, en dat de molen beschikte over twee zelfregulerende wieken (die indertijd verwijderd werden omdat ze niet pasten in het traditionele beeld van een Vlaamse molen). Ook was de molen voorzien van een riemsysteem bestuurd door ‘bollen van Watt' waarmee het toerental van de zwingelplanken constant gehouden werd - een onderdeel dat in de loop der jaren verdwenen was en waarvan bij de restauratie, bij gebrek aan gegevens, slechts een hypothetische reconstructie mogelijk was. Binnen in de molen stonden oorspronkelijk vier stel zwingelplanken (de zo genaamde ‘Vlaamse stermolens'), thans omwille van de veiligheid tot twee herleid.
Deze eerste fase, die de restauratie omvatte van de onderbouw in metselwerk, en de bovenbouw van de houten molenkast (‘torenkot') samen met de staak en de molenas, werd op 24 september 1993 aanbesteed en was einde mei 1995 voltooid. De tweede fase werd op 6 juni 1996 aangevat en omvatte de restauratie van het wiekenstelsel en het mechanisch gedeelte met de zwingelplanken in de molen zelf (10).
Op 6 oktober 1996 werd de nu draaivaardige molen, in bijzijn van de nodige prominenten, officieel in dienst gesteld.

EERVOLLE VERMELDING
Op 17 april 1996 kreeg de vzw van de jury van de ‘Henry Ford Conservation Awards' een eervolle vermelding voor haar project "omwille van de inzet van een kleine vzw die de laatste vlaszwingelwindmolen van Europa restaureert, omwille van de grondige historische en technische studie die aan deze restauratie voorafging, en omwille van de uniciteit van deze molen".

BELANGSTELLING
Sedert de restauratie is er ruime belangstelling van het publiek. Méér dan 7.000 personen hebben de molen reeds bezocht. Ook internationaal kregen wij geregeld bezoek aan de molen zoals, de ‘Dansk Møllerforenings' uit Denemarken, een afvaardiging van de Leicester University (Groot-Brittannië), een afvaardiging van de Deakin University (Australië), een groep cultuurmensen uit Westfalen (Duitsland), de heer Berthold Moog, molendeskundige uit Binningen (Zwitserland), een groep molenaars uit Brabant (Nederland), enz.
Ook kregen wij de Engelse filmploeg Bonza TV op bezoek voor een filmreportage over ‘Preetjes Molen' in opdracht van Discovery Channel Europe in het kader van de TV-reeks "the Industrial Revelations", het industriële erfgoed in Europa.

ONDERHOUDSWERKEN  in 2010
Dit jaar krijgt de molen een grondige onderhouds- en schilderbeurt en zal weer pronken als nooit te voren in de prachtige beschermde open vlakte naast de ‘Heerlijke Heulebeek'.
Op 3 maart 2010 kregen wij van de Vlaamse Overheid groen licht voor de uitvoering van de onderhouds- en schilderwerken aan ‘Preetjes Molen'.
In eerste instantie zal onze molenbouwer, Eric Vanleene, de molen herstellen waar nodig is en zal daarna Luk Tuytens de molen volledig herschilderen volgens de opdracht van de vzw en M&L en volgens de regels van de kunst.
Wij hopen op een volledig opgefriste molen tegen het weekend van Heule kermis, tevens Open Monumentendag op 12 september 2010.
De totale onderhoudskosten zullen 26.000 euro bedragen. Hiervan zal de Vlaamse Overheid 80% op zich nemen en moet de vzw 20% zelf bekostigen, zijnde ongeveer 5.500 euro.
Ook hopen wij een financiële tussenkomst van stad Kortrijk te mogen ontvangen.

WILLEM VERMANDERE
Om deze kosten ten laste van de vzw te dragen is er op 9 april 2010 een optreden met WILLEM VERMANDERE in OC De Vonke te Heule. De organisatie van dit optreden is van de vzw ‘Vrienden van Preetjes Molen'.
Willem Vermandere zal er optreden in een bomvolle, nu reeds uitverkochte, zaal. Inderdaad, spijtig voor de laatkomers, want er is geen enkele plaats meer vrij!

BESTUUR van de vzw ‘Vrienden van Preetjes Molen'
Raad van Bestuur:  Luc Soens, voorzitter (11), Jan Moreels, Myriam Vandenbulcke, Bart Vande Putte, Yvan Decaluwé
Andere bestuursleden:  Bob Carron, Adriaan Linters, Noël Maes, Johan Roelstraete
Molenaars: Koen Aelvoet,  Henri Kerckhof, Yvan Decaluwé

BRONNEN
 (1) Vroeger omwille van zijn ligging op de wijk ‘De Krommen Olm' ook wel eens 't Meulentje van den Krommen Olm genoemd.
(2) Het beschermingsbesluit verscheen in het Belgisch Staatsblad echter pas op 26 juli 1986.
Om de molenbiotoop veilig te stellen werd de omgeving van de molen bij ministerieel besluit van 9 juni 1995 wettelijk beschermd als dorpsgezicht.
(3) Interview door Octaaf Gheysen, gemeentesecretaris van Heule, 1964.
(4) Provinciaal archief van het Kadaster, Mutatiestaat 1874. Officieel verslag van de brand van de molen, opgemaakt te Heule op 21 januari 1872 door Judocus D'Haeghe, Schepen van Heule (kopie van het document in bezit van de vzw ‘Vrienden van Preetjes Molen').
(5) Met dank aan Jean de Bethune, Schepen van Economie, Onderwijs en Toerisme van Kortrijk, zoon van Emmanuel de Bethune, ere-Burgemeester van Kortrijk en kleinzoon van baron Jean de Bethune.
(6) Baron Jean de BETHUNE: Iets over Heule,...,in: Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring te Kortrijk, 1934.
(7) Heulespiegel, nr. 4 (1986), pp. 43-45.
(8) L. SOENS, Het sieraad van Heule - De vlaszwingelmolen DEPREZ ofte PREETJES MOLEN, in: Heulespiegel, nr.11 (1990), pp. 1-19.
(9) Statuten verschenen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, 15.11.1990 en vernieuwde statuten verschenen, 10.01.2006.
(10) Wij danken de Vlaamse Overheid, de Provincie West-Vlaanderen en de stad Kortrijk voor de subsidiëring van de restauratiekosten.
(11) Luc Soens is van in den beginne voorzitter van de vzw ‘Vrienden van Preetjes Molen' en bestuurslid van de heemkundige kring ‘Langs d'Heuleboorden' te Heule.

BEZOEK
Preetjes Molen is open iedere derde zondagnamiddag van de maand van 14.00 uur tot 18.00 uur. Gesloten tijdens de wintermaanden vanaf 1 november tot 1 maart. De molen kan bezocht worden op afspraak bij Luc Soens - Kouter 19 - 8501 Heule, tel. 056 32 09 25 (NA 19.00 uur).
TOEGANGSPRIJS = 1 euro per persoon. Kinderen gratis indien vergezeld van een volwassen persoon.

U kan ons altijd steunen door storting op het rekeningnummer 464-5353591-20 van vzw ‘Vrienden van Preetjes Molen' Heule met vermelding "vrijwillige steun voor de molen". Wij zijn u zeer dankbaar daarvoor.

ONZE SPONSORS
De vzw ‘Vrienden van Preetjes Molen' zijn u dankbaar. Het mooiste wat u als schenker kunt terugkrijgen is uiteraard het voortbestaan van ons uniek monument, PREETJES MOLEN. Pieter Soens, Quartier, Pyfferoen, Tuytens, Veramme, Moreels, Broodwinkel Soens, Flanders Color, KBC Heule, NV Lecot, Rik Tanghe - DVV, NV Potteau Labo, NV Deuren Defoort, ‘t Rattenkasteel, Debaillie Filip NV, Debonné NV, Denys NV, Dexia Pastorie Heule, Focus Advertising NV, Groenten, Fruit & Kaas Guido, Marlier Yves, Mecop NV, Optiek+ Alex Dujardin.
Dank voor de uitzonderlijke medewerking van onze molenbouwer Vanleene Eric, Stad Kortrijk, Provincie West-Vlaanderen, Vlaamse Overheid
Verantwoordelijke uitgever: Luc Soens - Kouter 19 - 8501 Heule.
-------------------------
Noël Maes, "Vrienden van Preetjes Molen zijn 20 jaar actief. Vlasmolen blijft pronkstuk", in: Kortrijks Handelsblad, 26.03.2010.
Heule. Even is er in het verleden sprake van geweest om de Heulse vlaszwingelmolen - bekend als Preetjes Molen - te verhuizen naar het Vlasmuseum in Kortrijk. Daar staken de Vrienden van Preetjes Molen een stokje voor.
Dit jaar zijn die vrienden precies twintig jaar actief. En ze zorgen goed voor hun molen!
Op vrijdag 9 april treedt Willem Vermandere, die onlangs zijn 70ste verjaardag mocht vieren, op in De Vonke. De opbrengst gaat naar Preetjes Molen. Want koken kost geld en een molen onderhouden zeker. Er zijn dringende onderhouds- én schilderwerken nodig en die zullen nog dit jaar gebeuren.
Driewielkar
Eerst zou Ivo Deprez een met de wind aangedreven vlaszwingelmolen gebouwd hebben op een driewielkar, zodat hij die op de wind kon richten. In 1866 heeft hij dan een kleine houten molen gebouwd op een bakstenen molenkot. Zijn voorbeeld werd snel gevolgd en in 1880 draaiden er alleen al in Heule elf dergelijke molen. Dat gebeurde ook in de hele streek en erbuiten. Allen zijn ze verdwenen.
Ivo's molen, in de volksmond 'Preetjes Molen', werd in 1872 door een brand geteisterd maar snel weer opgebouwd. Hij bleef werken tot kort na de dood van Ivo in 1913. Na WO I bleef de molen werkloos.
In 1934-35 werd een eerste keer het initiatief genomen om er iets aan te doen. 'Redder' was toen baron Jean de Bethune, vader van de Kortrijkse oud-burgemeester Emmanuel, die de molen op eigen kosten wat opkalefaterde.
Heemkundige kring
In 1944 werd de molen als monument beschermd en nadien gebeurden er nog enkele - niet altijd even gelukkige - restauraties, een laatste keer in 1976. Tot uiteindelijk in 1990 de vzw Vrienden van Preetjes Molen opgericht werd. Dat gebeurde nadat de heemkundige kring langs d'Heuleboorden in artikels de aandacht vestigde op de lamentabele toestand van het zo unieke monument. Onder leiding van Luc Soens (vandaag nog altijd voorzitter) werden in 1992 de eerste instandhoudingswerken uitgevoerd.
Op 15 november 1990 verschenen de statuten van de vzw in het Belgisch Staatsblad. De molen werd voor 'een symbolische frank' in erfpacht genomen van de familie Vandenbulcke-Deprez. Het kwam dan tot een grondige restauratie-reconstructie met als apotheose de officiële indienststelling op 6 oktober 1996 door Vlaams minister Luc Martens.
Internationaal
Preetjes Molen kon intussen al op heel wat belangstelling rekenen, ook uit het buitenland. De Vrienden van Preetjes Molen kregen in 1996 een eervolle vermelding door de jury van de Henry Ford Conservation Awards. Er kwamen bezoekers en ook filmploegen uit de hele wereld, tot uit Australië.
Zopas kreeg de vzw van de Vlaamse overheid groen licht voor de uitvoering van de onderhouds- en schilderwerken. De kostprijs zal 26.000 euro bedragen, waarvan de Vlaamse overheid 80 % op zich neemt, zodat de vzw zelf 20 % of ongeveer 5.500 euro moet bijeenkrijgen. Men rekent hiervoor ook nog op de stad Kortrijk. "Maar we bleven ook zelf niet stilzitten", zegt voorzitter Luc Soens. "Vandaar de komst van Willem Vermandere. We zochten en vonden ook een aantal sponsors. De kaartenverkoop liep als een trein en de zaal is al een tijdje uitverkocht."
Luc Soens hoopt dat alles klaar zal zijn tegen het weekend van de Tinekesfeesten én tevens Open Monumentendag 10 september. "Hopelijk zal onze molen dan in zijn volle pracht weer draaien", zegt Luc Soens en daarvoor zorgen dan de aangestelde molenaars : Koen Aelvoet, Henri Kerckhof en Yvan Decaluwe.
De Heulenaars mogen zich alvast gelukkig prijzen dat Preetjes Molen op zijn vertrouwde plaats aan de Hoge Dreef gebleven is en destijds niet naar het Nationaal Vlasmuseum werd verhuisd, nu onlangs bekend raakte dat het museum zelf weggaat... (NOM)
Preetjes Molen is elke derde zondagnamiddag van de maand van 14 tot 18 uur open (tot eind oktober. Info : Luc Soens, Kouter 19, Heule - 056 32 09 25 (na 19 uur).
Begin augustus 1996, een belangrijk moment voor Preetjes Molen: de laatste wiek wordt aangebracht, twee maanden later zal de gerestaureerde vlaszwingelmolen weer draaien. (Foto a-Hol)
------------------------------
JDP, "Vermandere voor Preetjes Molen", Het Nieuwsblad, 09.04.2010.
KORTRIJK - De Heulse Preetjes Molen, de laatste vlaszwingelmolen van Europa die dateert uit 1866, krijgt dit jaar een grondige opknapbeurt. De schilder- en herstellingswerken zullen zowat 26.000 euro kosten en men hoopt om de molen weer in volle glorie te kunnen tonen op Open Monumentendag 12 september, tijdens het weekend van Heule Kermis. De kosten zijn volledig voor rekening van de vzw Vrienden van Preetjes Molen. Om wat geld in het laatje te brengen, organiseert de vzw op 9 april een optreden met Willem Vermandere in OC De Vonke in Heule. Info: 056-32.09.25.
---------------------
AL, "Kasseistrook Hoge Dreef in ere hersteld", in: Krant van West-Vlaanderen, ed. Izegem, 06.08.2010.
Heule. De Hoge Dreef was een tijdlang afgesloten voor alle verkeer wegens heraanleg van de kasseistrook. Aangezien Preetjes Molen en de omgeving (dus ook het landschap waaronder de kasseistrook) beschermd is, diende de kasseistrook in ere hersteld te worden. De heropening van de Hoge Dreef vond plaats op vrijdag 16 juli. De omwonenden konden er genieten van het eerste zicht op de volledig hernieuwde kasseistrook maar ook van een drankje. De vernieuwing kostte 170.000 euro. (AL-foto LO)
--------------------
"Catalaans bezoek voor Preetjes Molen", in: Krant van West-Vlaanderen, ed. Izegem, 16.07.2010.
Heule. Preetjes Molen, als vlaszwingelmolen uniek in Europa, kreeg onlangs een gezelschap uit Catalonië op bezoek. Het ging om een delegatie van de 'Associació del Museu de la Ciéncia i de la Técnica i d'Arqueologia Industrial de Catalunya', een industrieel-archeologische vereniging uit Terrassa, een voorstad van Barcelona. Ze werden er verwelkomd door voorzitter Luc Soens van de vzw Vrienden van Preetjes Molen en kregen uitleg van gids Adriaan Linters (links op de foto). Ze bezochten ook het Nationaal Vlasmuseum in Kortrijk, de stoomcollectie van Vyncke in Harelbeke en de roterij Dhondt in Menen. (Foto Luc Soens).
-----------------------
PHK, "Werelderfgoed met Preetjes Molen", in: Het Nieuwsblad, 11.09.2010.
KORTRIJK - Preetjes Molen in de Hoge Dreef is een vlaszwingelmolen uit 1859. Het is nog het enig bewaarde exemplaar in Europa. Ooit stond de streek vol met dergelijke molens. Zondag zal de molen nog eens zwingelen. De Vrienden van Preetjes Molen leiden je rond.
----------------------
AGK, "Preetjesmolen gerenoveerd", De Weekbode, 10.12.2010.
Heule. Preetjes molen is gerenoveerd en is weer toegankelijk. Je kan de molen bezoeken op elke derde zondag van de maand. Wel wordt gevraagd vooraf even contact te nemen met Luc Soens op 056 32 09 25.
-----------------------
VKK, "Toeristisch bord voor Preetjes Molen", Het Nieuwsblad, 27.05.2011.
Kortrijk - Na de herstellingswerken aan de molen is nu ook het infobord van Preetjes Molen klaar. Het bord werd officieel voorgesteld. Preetjes Molen is de laatste vlaszwingelmolen in Europa. phk

Noël Maes, "Bij onthulling infobord. En of Preetjes Molen draaide!", De Weekbode, ed. Izegem, 27.05.2011.
Heule. Afgelopen zondag had de onthulling plaats van een infobord aan Preetjes Molen, Heules monument bij uitstek. Ook de weergoden wilden hun steentje bijdragen : er stond een (bijna te) forse wind, zodat de molen draaide als nooit tevoren.
Het was een gelukkige Luc Soens, voorzitter van de vzw Vrienden van Preetjes Molen, die de vele aanwezigen verwelkomde. Het infobord is het sluitstuk van de jongste onderhouds- en schilderwerken aan de vlaszwingelmolen, die een unicum is in de wereld. Op het fraai uitgewerkte bord staat een schat aan informatie, niet alleen over de molen zelf maar ook over de vlasbewerking, de Heulebeek en andere toeristische bezienswaardigheden in Heule. Het initiatief stond ook in het teken van 900 jaar Heule.
Stilte
De aanwezige sympathisanten van Preetjes Molen maakten er intussen een gezellig samenzijn van, terwijl de molenaars Henri en Koen de molen draaiende hielden.
Zondag was ook Vlaamse Molendag, zodat heel wat geïnteresseerden langskwamen.
Er werd ook een ogenblik stilte in acht genomen voor Julia Decostere-Deprez, kleindochter van Ivo Deprez die de molen in 1866 bouwde. Ze woonde ook naast de molen.
De molen is elke derde zondag te bezoeken tussen 14 en 18 uur.
Pieter en Luc Soens van de Vrienden van Preetjes Molen met de schepen Christine Depuydt, Alain Cnudde en Johan Coulembier bij het pas onthulde infobord. (Foto BWB)

Noël Maes, "In memoriam Julia Deprez (97). Kleindochter molenbouwer", in: De Weekbode, ed. Izegem, 27.05.2011.
Heule/Lauwe. Preetjes Molen was zondag in feeststemming maar ook in rouw. Vrijdag 20 mei is Julia Deprez (97) in Lauwe overleden. Ze was een kleindochter van molenbouwer Ivo Deprez.
Julia Deprez heeft altijd vlak bij de molen gewoond, maar sinds zes jaar verbleef ze bij haar dochter Christine in de Schonekeerstraat Lauwe. Julia werd op 8 februari 1914 in Heule geboren als dochter van Petrus Deprez en Maria Bulckaert. Ze trouwde in 1935 met Odilon Decostere. Ze werkten in de textielsector. Samen hebben ze in 2000 hun briljanten huwelijksjubileum kunnen vieren. Odilon is in 2001 op 92-jarige leeftijd overleden. Ze kregen twee kinderen : Christine (getrouwd met Richard Vrand, Lauwe) en Edgard (met Annie Deflo, Wevelgem). Julia had twee kleinkinderen (Arnaud en Nele Vrand) en twee achterkleinkinderen, Thibaut en Batistin. De uitvaart had donderdag plaats in de Sint-Eutropiuskerk.
Wijlen Julia Deprez. (Foto a.)

Noël Maes, "Preetjs Molen genomineerd voor Erfgoedprijs", De Weekbode, 09.12.2011.
Heule. Het project van de vzw Vrienden van Preetjes Molen werd genomineerd voor de Provinciale Erfgoedprijs, die op 3 december in Roeselare werd uitgereikt. De hoofdprijs ging naar De Lijn met het project '125 jaar Kusttram'. Vroeger richtte de Erfgoedprijs zich afwisselend op geschiedenis en volkskunde. Dit jaar koos men voor een nieuwe formule en opteerde men voor projecten in de brede erfgoedsector. Bij de keuze van de eerste laureaat kan men toch de vraag stellen of het de bedoeling moet zijn om projecten te bekronen die met gemeenschapsmiddelen worden gerealiseerd. Op die manier maken mooie kleinschalige initiatieven van enthousiaste vrijwilligers, zoals Preetjes Molen of ook in de regio het René Declercqmuseum in Deerlijk (ook genomineerd) nooit een kans. Twee categorieën invoeren zou een oplossing kunnen zijn.
Overigens vermeldt de (luxueus uitgegeven) catalogus van de Erfgoedprijs verkeerdelijk Vrienden van de Preetjesmolen...

NUH, "Vandalisme aan Preetjes Molen", De Weekbode, 11.01.2013
Heule. - In de nacht van 28 december op 29 december werden de vlaggenmasten aan Preetjes Molen totaal vernield en zijn alle vlaggen ‘Heule 900’ meegenomen. Gezien de toestand van de vlaggenmasten moeten er meerdere onbekende daders geweest zijn. Er werd een pv opgesteld tegen onbekenden. (foto GF)

"Branding creatief", De Weekbode, 28.03.2014.
Heule - Ook De Branding levert een bijdrage aan Dorp van de Ronde. Gebruikers gingen creatief aan de slag en ontwierpen unieke wielertruien, die het parcours en de toegangswegen in Heule zullen opfleuren. Er werden ook fietspopjes uit oude fietsbanden gemaakt die te zien zijn in de etalage van het KBC-kantoor in Heule centrum. Ze worden achteraf verloot. Daarnaast wordt een installatie verzorgd aan Preetjes Molen.

NOM, "Extra interesse voor Preetjes Molen", De Weekbode, 31.10.2014. 
Tijdens een speciale opendeurdag mochten de Vrienden van Preetjes Molen heel wat extra bezoekers verwelkomen. De ereleden van de heemkundige kring Langs d’Heuleboorden en alle sympathisanten die de unieke vlaszwingelmolen steunen werden er verwelkomd. Sommige moesten zelfs toegeven dat het de eerste keer was dat ze de molen bezochten. Intussen lieten molenaars Henri en Koen de wieken draaien dat het een lieve lust was... (Foto NOM)

E.O, "Molenberichten. Heule en Meetkerke", Ons Heem, XIII, 1959, 6, p. 191.
De Voorzitter van het Westvlaams Verbond voor Heemkunde, afdeling van ons Landelijkverbond, dhr. Penninck en onze eindopsteller drongen aan, enkele maanden terug, bij hun ontvangst bij de heer gouverneur van West-Vlaanderen, op het behoud van de "Vlasmolen" te  Heule en de "Poldermolen" te Meetkerke. Voor de "Vlasmolen" was er goed nieuws. Door de zorgen van de eigenaar werd de enige nog bestaande molen gered. Onderaan komt een museum. Speciaal voor de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk, aangesloten bij ons verbond, vermeld voor haar bemiddeling en voetstappen. De heer gouverneur beloofde ons aan te dragen, per brief, bij de Watering van Meetkerke, eigenaar van de Poldermolen aldaar.

"Stad Kortrijk moet Preetjes Molen kopen. Voorzitter Soens Vrienden van Preetjes Molen stopt", Krant Van West-Vlaanderen editie Izegem, 23.10.2015.
Heule - Na 25 jaar neemt Luc Soens afscheid als voorzitter van de Vrienden van Preetjes Molen. De 71-jarige Heulenaar stond mee aan de wieg van de vzw. “Weinig mensen weten dat de Preetjes Molen nog de enige vlaszwingelwindmolen van Europa is.”

VVIA / vzw Vrienden van Preetjes Molen, “25 jaar vzw Vrienden van Preetjes Molen in Kortrijk (Heule)”, www. industrieelerfgoed. be (24.10.2015).
Feestje vandaag.
In het stadhuis van Kortrijk werd het 25 jarig bestaan gevierd van de vzw Vrienden van Preetjes Molen. Dank zij de onverdroten inzet van vrijwilligers werd de molen gered, gerestaureerd, onderhouden en opengesteld voor het publiek - gedurende een kwart eeuw, je moet het maar doen !
Preetjes Molen (naar de oprichter Ivo Deprez, 1866) is de laatste vlaszwingelwindmolen in Europa.
In Heule (Kortrijk) staat een unieke windmolen.
“Preetjes Molen” (1866) is de laatste vlaszwingelwindmolen in Europa. De molen werd aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, op 14 april 1944, wettelijk beschermd als monument. Aan het einde van de jaren 1980 was de molen echter in erg slechte toestand - iets waar vroegere knullige restauraties (sic) ook een steentje aan bijgedragen hadden.
Om de molen van de ondergang te redden werd op 31 mei 1990 de vzw 'Vrienden van Preetjes Molen' opgericht. Na onderhandelingen met de eigenaar kon de vzw de molen in 1992 in erfpacht verwerven, en startte men onmiddellijk met de eerste instandhoudingswerken. Die werden gevolgd door een grondige restauratie in 1995-1996.
Vandaag werd de vzw officieel gevierd ten stadhuize in Kortrijk.
Schepen Wout Maddens (o.m. bevoegd voor onroerend erfgoed) schetste de geschiedenis van molen en vzw en stak de loftrompet op de vzw niet weg.
Myriam Vandenbulcke (een nazaat van de oprichter van molen, Ivo Deprez) schetste de familiegeschiedenis aan de hand van een oud schilderij waarop de molen prijkt.
Dan vertelde Pieter Soens, zoon van Luc, hoe de familie gedurende 25 jaar het engagement van vader beleefde.
En tenslotte gaf Luc Soens, oprichter en gedurende 25 jaar voorzitter van de vzw de fakkel door aan Jan Moreels.
Volgend jaar staat de molen precies 150 jaar in Heule.
Dat zal wel weer een gelegenheid tot feesten zijn.

Kris Vanhee, "Grote plannen voor Preetjes Molen", Het Nieuwsblad, 27.0.2015.
De vriendenkring vzw Preetjes Molen bestaat 25 jaar en vierde feest.  Foto: loh
Kortrijk / Heule - De vzw Vrienden van Preetjes Molen kreeg zaterdag een officiële ontvangst op het Kortrijkse stadhuis. De vereniging bestaat een kwarteeuw en volgend jaar bestaat 'hun' molen 150 jaar. En dan wordt feest gevierd.
De officiële ontvangst had een dubbele reden. Er werd feest gevierd voor het kwarteeuw bestaan van de vzw Vrienden van Preetjes Molen. En voorzitter Luc Soens (71) gaf de fakkel door aan Jan Moreels. Soens was één van de vrijwilligers die cruciaal bleken bij het redden van de molen. De molen Deprez werd gerestaureerd, onderhouden en opengesteld voor het publiek.
“Om de molen van de ondergang te redden werd op 31 mei 1990 de vzw Vrienden van Preetjes Molen opgericht”, zegt huidig voorzitter Jan Moreels. Hij vervolgt: “Na onderhandelingen met de eigenaar konden we de molen in 1992 in erfpacht verwerven en zijn we gestart met de werken. In 1995-1996 volgde een grondige restauratie.”
Myriam Vandenbulcke, een nazaat van de oprichter van molen Ivo Deprez was op de officiële huldiging aanwezig. Kortrijks schepen Wout Maddens (Open VLD) gooide haar en de vzw lof toe. “Volgend jaar bestaat de molen 150 jaar. Reden te over voor een feest. Misschien moeten we een ook een inhoudelijk koppeling maken met het museum Texture. Ook de eigendomssituatie moet ten gronde met de familie Deprez en de vzw besproken worden. Ik engageer mij hiervoor.”
Laatste vlaszwingelmolen in Europa die met wind aangedreven wordt

LPS, "Vriendenvereniging Preetjes Molen jubileert", Het Laatste Nieuws, 27.10.2015.
De vereniging Vrienden van Preetjes Molen bestaat een kwarteeuw. Dat zilveren jubileum werd gevierd in het stadhuis. Preetjes Molen in de Hoge Dreef in Heule is de enige nog bestaande vlaszwingelwindmolen van Europa. De vzw slaagde er in om de molen uit 1866 te laten restaureren. Dat kostte 275.000 euro. De vzw zelf betaalde tien procent. Vlaanderen, de provincie, de stad en sponsors betaalde de rest. De molen draait nog elke derde zondag van de maand. Dan is hij ook open voor publiek. De vzw wil nu dat de stad Kortrijk de molen koopt om het voortbestaan van het beschermde monument te verzekeren. Eventuele nieuwe herstellingen laten financieren en sponsoren ligt moeilijk voor een vzw. De stad zal het voorstel bekijken. Ondertussen raakte bekend dat voorzitter Luc Soens (71) in januari de fakkel doorgeeft aan Jan Moreels.

Nikita Vindevogel, "Stad Kortrijk moet Preetjes Molen kopen". Voorzitter Soens Vrienden van Preetjes Molen stopt", De Weekbode, edit. Leie, 23.10.2015.
Luc Soens bij Preejtes Moeln (Foto BWB)
Heule. Na 25 jaar neemt Luc Soens afscheid als voorzitter van de Vrienden van Preetjes Molen. De 71-jarige Heulenaar stond mee aan de wieg van de vzw. "Weinig mensen weten dat de Preetjes Molen nog de enige vlaszwingelwindmolen van Europa is."
Preetjes Molen werd gebouwd in 1866 door Ivo Deprez om vlas te zwingelen. Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog in 1944 werd de molen beschermd als monument. Omdat de molen al een tijdlang in verval stond, richtten enkele leden van de lokale heemkundige kring in 1990 de vzw Vrienden van Preetjes Molen op. Luc Soens werd als medeoprichter ook voorzitter. De man is een bekend figuur in Heule. Hij woont samen met zijn vrouw Arlette Lacombe (72) op de Tinekeswijk en heeft drie zonen: Peter (37) die voorzitter van NS Heule is, Bart (42) en Henk (46) die bakker in Heule is.
Dat hij het indertijd opnam voor Preetjes Molen, was geen verrassing. "Ik was al van jongs af gepassioneerd door vlas en de bewerking ervan", zegt hij: "Als 12-jarige was de vlasfabriek mijn speelterrein. Dat Preetjes Molen op een bepaald moment helemaal was vervallen, was mij dan ook een doorn in het oog. Vandaar het idee om een vzw op te richten. Ik mag toch wel zeggen dat het door mijn toedoen is dat Preetjes Molen er op vandaag nog staat.
Uniek stuk
Volgens Luc zijn er maar weinig mensen die beseffen welk uniek stuk Preetjes Molen is. "Het is de eerste en de enige nog bestaande vlaszwingelwindmolen in België en zelfs in Europa. Net omdat de molen zo'n uniek stuk is, hebben we de vzw opgericht. Via die vzw konden wij de molen redden met een volledige restauratie." De eerste oplapwerken vonden plaats in 1992, gevolgd door een grondige restauratie in 1995-1996. "De molen werd helemaal afgebroken en werkelijk steen per steen weer opgebouwd. Ik stond elke dag op de werf om te kijken hoe de werken verliepen. Het was een huzarenstukje dat ook flink wat geld heeft gekost: elf miljoen oude Belgische frank. Gelukkig konden we toen rekenen op de steun van Vlaanderen, de provincie, de stad, Leiedal en vele gulle sponsors. Wij moesten tenslotte zelf ook tien procent van het bedrag ophoesten. IK betwijfel of dat nu nog zou lukken."
De vzw heeft de molen voor 30 jaar in erfpacht, maar de eigenaar is nog altijd de familie van Ivo Deprez. "Wij zijn vragende partij dat de stad Kortrijk de molen koopt", zegt Luc. "Daar zijn vroeger al gesprekken rond geweest maar dat dossier is op de lange baan geschoven."
Citaat: "Preejtes Molen werd afgebroken en steen voor steen weer opgebowud"
"Volgens mij is dit de enige oplossing om het vorotbestaan van de molen te verzekeren. Wat als er nog eens herstellingen moeten gebeuren? Met sponsoring zal dat wellicht niet meer lukken en ook de geldkraan van de verschillende overheden wordt dichtgedraaid."
"Toch is het behoud van de molen belangrijk, want hij heeft nog een toeristische waarde. Dankzij molenaars Henri en Koen, schoonvader en schoonzoon, draait de molen nog elke zondag van de maand en kan het publiek er een kijkje nemen." Luc geeft in januari na 25 jaar de fakkel door aan Jan Moreels. "Ik blijf wel bestuurslid, al zal dat op een heel laag pitje zijn", zegt Luc. "Ik denk eraan om mijn stamboom verder uit te spitten. En wie weet schrijf ik ook nog een boek."

NVH / BBM, "Preetjes Molen in Heule voortaan ook in de eetkamer te vinden", Krant van West-Vlaanderen, 28.09.2016.
De Heulse  textielproducent Verilin heeft naar aanleiding van 150 jaar Preetjes Molen exclusief tafellinnen gemaakt.
Het unieke stuk ter waarde van 350 euro wordt nu vrijdag in oc De Vonke verloot.
De tekening van Preetjes Molen is van de hand van Steven Wilsens. "Wij hebben ervoor gekozen om de tekening op het linnen te borduren", zegt  Ilse Dedeken van Verilin. "De stof is van de beste Belgische kwaliteit. We hebben het linnen hier bij ons in de fabriek geweven en ook de broderie is binnenshuis gebeurd." Het tafelkleed heeft een waarde van 350 euro. Het wordt vrijdag verloot. Geïnteresseerden kunnen tegen 10 euro een ticketje kopen dat diezelfde avond in een urn gaat. Een onschuldige hand zal een winnaar kiezen. Er zijn die avond ook optredens van onder meer De Koninklijke Muziekkapel van de Marine en Isabelle et les Jeans. Er is ook een expo met foto's van Preetjes Molen.
Het evenement vindt plaats op vrijdag 30 september om 19.30 uur in oc de Vonke, Lagaeplein 24. Toegang: 15 euro.

"Feest voor 150 jaar Preetjes Molen", Krant van West-West-Vlaanderen, editie Kortrijks Handelsblad, 23.09.2016.
Heule - In Kortrijk heeft men er ooit aan gedacht om de vlaszwingelmolen van Ivo Deprez – beter bekend als Preetjes Molen – naar de site van het Nationaal Vlasmuseum over te brengen. Gelukkig heeft een groep Heulenaars daar een stokje voor gestoken, want het toenmalige museum is intussen opgedoekt. En zo kan het intussen gerestaureerde stukje uniek erfgoed dit jaar zijn 150ste verjaardag op zijn vertrouwde plaats vieren. Dat gebeurt met een concert in De Vonke op vrijdag 30 september en er wordt ook een exclusief tafellaken uitgebracht.

"Preetjes Molen siert tafellinnen van Verilin", Krant van West-Vlaanderen, editie Kortrijks Handelsblad, 30.09.2016.
Heule - De Heulse linnenproducent Verilin heeft naar aanleiding van 150 jaar Preetjes Molen exclusief tafellinnen gemaakt. “Wij verloten dit unieke stuk vrijdag in oc De Vonke”, zegt Jan Moreels, voorzitter van de vzw Vrienden van Preetjes Molen.

"Hendrik wint tafellaken Preetjesmolen", Krant van West-Vlaanderen, editie Kortrijks Handelsblad, 07.10.2016.

VKK, "Verilin ontwerpt tafellaken met Preetjes Molen op", Het Nieuwsblad, 30.09.2016
Verilin ontwierp dit tafellaken met Preetjes Molen". Foto Verilin
Kortrijk / Heule -Preetjes Molen in Heule is 150 jaar oud. Het Heulse bedrijf Verilin ontwierp een speciaal tafellaken. Dat kan je zien in het Heulse ontmoetingscentrum.
'In de plaats van sponsoring ontwierpen we een tafellaken' - Ilse Dedeken
“Het idee om een tafellaken te ontwerpen ontstond toen het organiserend comité sponsoring kwam vragen”, zegt Ilse Dedeken van het Heulse bedrijf Verilin. “Wij vonden dat we op een andere manier konden bijdragen tot de 150ste verjaardag van Preetjes Molen. En zo realiseerden we een wit linnen tafellaken waarop een ets is geborduurd.”
De tekening van Preetjes Molen is van Steven Wilsens. “We hebben het linnen hier bij ons in de fabriek geweven. Het is van de beste kwaliteit en ook de broderie is binnenshuis gebeurd”, zegt Dedeken.
Het tafelkleed heeft een waarde van 350 euro. Het wordt vrijdagavond verloot. Geïnteresseerden kunnen een ticket van tien euro kopen dat in een urn gaat. Een onschuldige hand kiest de winnaar.
“Veel gemeenten hebben beschermde monumenten, maar slechts één dorp in België én in de wereld heeft een monument zoals Tinekesdorp Heule er één heeft: een vlaszwingelmolen, bekend als Preetjes Molen of de molen van Ivo Deprez”, zegt Noël Maes namens de Vrienden van Preetjes Molen.
“Ivo bouwde de molen in 1866. Dankzij de Vrienden van Preetjes Molen, opgericht in 1990, gebeurde er in 1994-96 een grote restauratie, zodat de molen zelfs opnieuw kan draaien. De 150ste verjaardag wordt vanavond vanaf half acht gevierd in ontmoetingscentrum De Vonke van Heule met een concert door de Koninklijke Muziekkapel van de Marine onder de leiding van kapelmeester Bjorn Verschoore. Daarna is er een gezellig samenzijn, muzikaal opgeluisterd door het trio Isabelle et les Jeans met Franse chansons. Zangeres Isabelle is Sabien Lesage, lerares in Heule en de muzikanten zijn Stijn Deldaele uit Spiere-Helkijn en Heulenaar Flor Delombaerde. Kaarten kosten 15 euro en zijn verkrijgbaar in De Vonke.”
In De Vonke loopt ook een tentoonstelling met foto's, tekeningen en schilderijen van Preetjes Molen.

LPS, "Tafelkleed toont Preetjes Molen", Het Laatste Nieuws, 30.09.2016.
Ilse Dedeken (Verilin) maakt exlusief tafellinnen van 350 euro, naar aanleiding van 50 jaar Preetjes Molen. - Foto Henk Deleu
Het bedrijf Verilin stelt een exclusief tafelkleed voor, uit zuiver Belgisch vlas geweven. Het initiatief kadert in het 150-jarig bestaan van Preetjes Molen.
"De laatste vlaszwingelmolen in de wereld ligt vlakbij ons bedrijf, het is dan ook logisch dat we het jubileum mee in de kijker zetten", zegt zaakvoerster Ilse Dedeken (40). Preetjes Molen is in het zwart op het witte tafelkleed geborduurd. Er wordt een tafelkleed verloot op de viering van 150 jaar Preetjes Molen, vanavond om 19.30 uur in OC De Vonke. Wie een lotje van 10 euro koopt, maakt kans op het tafelkleed. "Je kan ook een tafelkleed bestellen in Verilin. De standaardmaat van 2,6 op 1,6 meter kost 295 euro", zegt Dedeken. Kaarten voor de viering vanavond kosten 15 euro. Je kan in OC De Vonke een expo met foto's, tekeningen en schilderijen van de molen bewonderen. En er is heel wat muzikale animatie met otredens van onder meer het trio Isabelle et les Jeans en de Koninklijke Muziekkapel van de Marine.

Kris Vanhee, "Molen opgenomen in programmatie museum Texture. Kortrijk koopt historische Preetjes Molen in Heule", Het Nieuwsblad / De Standaard, editie West-Vlaanderen, 03.12.2016.
Jan en Myriam Vandenbulcke zijn opgelucht dat de molen in goede handen blijft. Schepen Wout Maddens hielp vrienden van Preetjes Molen Jan Moreels en Brice Verheust uit de nood. Foto: LOH (foto enkel in Het Nieuwsblad opgenomen).
Preetjes Molen is verkocht aan de stad Kortrijk. Hij wordt opgenomen in het programma van museum Texture. De eigenaars reageren tevreden op de verkoop.
Kortrijk. In samenspraak met de familie Vndenbulcke, die eigenaar is van de molen, en vzw Vrienden van Preetjes Molen zal de stad Kortrijk Preetjes Molen in Heule aankopen. Hij is 150 jaar oud en de laatste vlaszwingelmolen van Europa.
Het schepencollege van Kortrijk besloot afgelopen zomer een onderhandelingen op te starten met de familie Vandenbulcke en met vzw Vrienden van Preetjes Molen, de erfpachters.
"De financiële en adminstratieve lasten voor onze vzw begonnen zwaar door te wegen door de wijzigende wetgeving van het Vlaamse Erfgoeddecreet", zegt voorzitter van de vzw Jan Moreels. Zoveel geld hebben we niet. Daarom spraken we de stad Kortrijk aan."
Er kwam een akkoord om de 690 vierkante meter grond met molen aan te kopen voor tienduizend euro. De erfpacht ten voordele van vzw Vrienden van Preetjes Molen loopt nog tot 30 juni 2014, maar wordt in onderling overleg vroegtijdig stopgezet.
Zowel voor de molen als voor de omgeving zal de stad, in overleg met het Agentachap Onroerend Erfgoed, een beheersplan opstellen dat de erfgoedwaarden van de molen versterkt.
"Preetjes Molen zal als unieke getuige van de rijke vlasgeschiedenis ingeschakeld worden in de succesvolle werking van Texture, het museum van vlas en Leie", zegt schepen van Wonen Wout Maddens (Open VLD). "De stad blijft rekenen op de kennis, de expertise en het enthousiamse van de Vrienden van Preetjes Molen.
Preetjes Molen is sinds 1944 een beschermd monument. Hij werd gebouwd in 1866 en genoemd naar eigenaar Ivo Deprez. Sinds 1990 werd hij in erfpacht beheerd door de vzw Vrienden van Preetjes Molen. Zij voerden stapsgewijs een grondige restauratie uit.

Kris Vanhee, "Kortrijk koopt Preetjes Molen", Het Nieuwsblad, 03.12.2016 (dig.)
Jan en Myriam Vandenbulcke zijn opgelucht dat de molen in goede handen blijft. Schepen Wout Maddens hielp vrienden van Preetjes Molen Jan Moreels en Brice Verheust uit de nood. Foto: LOH
Preetjes Molen is verkocht aan de stad Kortrijk. Die gaat hem inpassen in het museum Texture. De eigenaars reageren tevreden over het voortbestaan.
In samenspraak met de familie Vandenbulcke, die eigenaar is van de molen, en de vzw Vrienden van Preetjes Molen zal de stad Kortrijk Preetjes Molen in Heule aankopen. Het is de laatste vlaszwingelmolen van Europa. Hij is dit jaar 150 jaar oud.
Zowel voor de molen als voor de omgeving zal de stad, in overleg met het Agentschap Onroerend Erfgoed, een beheersplan opstellen dat de erfgoedwaarden van de molen versterkt.
“Preetjes Molen zal als unieke getuige van de rijke vlasgeschiedenis ingeschakeld worden in de succesvolle werking van Texture, het museum van vlas en Leie”, zegt schepen van Wonen Wout Maddens (Open VLD).
“Opa August zou trots zijn dat de molen na 150 jaar nog in het landschap van de Heulebeek aanwezig is”.

Peter Lanssens, "Texture breidt uit met Preetjes Molen. Stad koopt laatste vlaszwingelmolen van Europa", Het Laatste Nieuws, 03.12.2016.
Erfgenamen Jan en Myriam Vandenbulcke, schepen Wout Maddens en Jan Moreels en Brice Verheust van de vriendenvereniging bij de molen. - Foto Deleu
De stad Kortrijk koopt Preetjes Molen in Heule. Het museum Texture in Kortrijk zet de laatste vlaszwingelmolen van Europa in om bezoekers extra beleving aan te bieden. "Een shuttledienst kan hen eventueel tot aan de molen krijgen", zegt schepen van Onroerend Erfgoed Wout Maddens (Open Vld).
Preetjes Molen aan de Hoge Dreef bestaat 150 jaar. De molen is beschermd sinds 1944, terwijl de omgeving als landschap beschermd is sinds 1995. Klinkt mooi, maar in de praktijk is het voortbestaan van de vlaszwingelmolen niet zeker. Het is voor de Vrienden van Preetjes Molen, de vzw die het monument al 26 jaar in erfpacht beheert, immers moeilijk haalbaar om herstellingen te laten financieren. De stad werkt nu alle twijfels weg door de molen te kopen. Alleen de goedkeuring van de gemeenteraad is nog nodig, maar dat gebeurt op maandag 5 december. "We kopen de molen en de omliggende grond van 690 vierkante meter voor 10.000 euro op en zetten de erfpacht ten voordele van de vzw stop", stelt schepen Wout Maddens. "Ik benadruk wel dat we blijven rekenen op de kennis, de expertise en het enthousiasme van de vriendenvereniging."
Restauratie
Er wacht de molen een mooie toekomst. Het monument, een unieke getuige van de rijke vlasgeschiedenis in onze regio, maakt straks deel uit van de werking van Texture. Dat is het museum over Leie en Vlas aan de Noordbrug in Kortrijk. Texture lokte de eerste twee jaar 50.000 bezoekers. Het plan is om bezoekers ook naar de amper drie kilometer verderop gelegen molen te krijgen. "We bekijken het nog, maar we denken eventueel aan een soort shuttledienst", zegt schepen Maddens. In afwachting voerde een gespecialiseerd architectenbureau gisteren alvast een inspectie uit, om te zien in welke mate de molen nood heeft aan een grondig onderhoud en restauratie. Want er is werk aan. Zo zijn de houten wieken in een bedenkelijke staat. "Er zal een plan opgemaakt worden", vervolgt Maddens. "De kosten worden bekeken. Vlaamse subsidies zijn sowieso mogelijk."
Aardappelen telen
De  molen draait, behalve in de winter, nog elke derde zondag van de maand, als er wind is. Preetjes Molen is dan ook telkens te bezichtigen en molenaar Koen Algoet demonstreert hoe een trapzwingelmolen werkt. "We zullen dat blijven doen en hopen dat Preetjes Molen nu meer in de belangstelling komt. Het monument is namelijk niet bij iedereen even gekend, zelfs in Heule niet", zegt Jan Moreels (67), voorzitter van de vriendenvereniging. Ook eigenaars-erfgenamen Jan Vandenbulcke (55) uit Ingelmunster en zijn zus Myriam, die aan de stad verkopen, zijn tevreden. "Het is een geruststelling dat de molen van mijn overgrootvader Ivo Deprez behouden blijft", zegt Jan Vandenbulcke. "Het scheelde niet veel of de molen was al lang weg. Zo wilde de broer van mijn grootvader August Deprez de molen slopen en de grond gebruiken om aardappelen te telen. Gelukkig werd dat plan niet uitgevoerd."

Aline Declercq, "Kortrijk koopt Preetjes Molen aan", focuswtv. be (02.12.2016)
De stad Kortrijk heeft de 150 jaar oude Preetjes Molen in Heule aangekocht.
De molen, die uit 1866 dateert, is de laatste vlaszwingelmolen in Europa. Zijn naam is vernoemd naar de toenmalige eigenaar Ivo Deprez. De molen wordt onderdeel van Texture, het museum van vlas en Leie. De stad kocht de molen en de daarbij horende grond aan voor 10.000 euro.  De molen raakte in onbruik in 1913, maar de vzw "Vrienden van Preetjes Molen" lieten hem restaureren en zorgden dat hij 1996 weer draaide. De molen is sinds 1994 beschermd als monument.

Noël Maes, “Preetjes Molen was ons speelterrein. Nazaten Ivo Deprez zijn blij met verkoop aan stad", De Weekbode, editie Kortrijks Handelsblad, editie Menen, editie Izegem, 17.12.2016.
Jan en Myriam Vandenbulcke: “Het is eigenlijk een wonder dat de molen nog altijd bestaat.” (Foto NOM)
"We hebben vader dikwijls horen zeggen dat de molen beter was afgebrand"
Heule - Jan en Myriam Vandenbulcke dragen dan wel niet de familienaam Deprez, ze waren tot nu toe wel de eigenaars van Preetjes Molen, als achterkleinkinderen van Ivo Deprez die de unieke vlaszwingelmolen in 1866 bouwde. Ze woonden ook tot hun huwelijk letterlijk ‘daar bij die molen’. Zopas verkochten ze de molen aan de stad Kortrijk en dat stemt hen blij: “Zo wordt de molen van onze familie zeker bewaard.”
Jan (55) en Myriam (49) zijn de kinderen van Michel Vandenbulcke en Cecile Deprez. Hun moeder was de dochter van August Deprez, een van de zoons van Ivo. Jan woont in Ingelmunster en is leraar aan de Provinciale School voor Bijzonder Secundair Onderwijs in het Oost-Vlaamse Buggenhout. Myriam woont in Kortrijk, is onderwijzeres en begeleidt bij bij mpi Sterrebos in Rumbeke leerlingen van het buitengewoon onderwijs in het gewoon onderwijs.
Na het overlijden van hun ouders in 1992 en 1993 erfden zij Preetjes Molen. Intussen echter was de molen sinds 1991 in erfpacht genomen door de vzw Vrienden van Preetjes Molen.
Preetjes Molen beleeft nu een historisch moment: hij bestaat 150 jaar en wordt nu door de familie uit handen gegeven aan de stad Kortrijk. De verkoop voor 10.000 euro werd in de gemeenteraad van 5 december goedgekeurd.
“Een emotioneel moment? Niet echt”, zeggen Jan en Myriam, “het zat er aan te komen en het is de beste oplossing. Het was voor de Vrienden van Preetjes Molen niet langer houdbaar om de kosten te dragen. We hebben ook allebei kinderen die er toch minder voeling mee hebben dan wij.”
Wonder
Jan en Myriam: “Sinds 1919 was de molen buiten gebruik en het is eigenlijk een wonder dat hij er nog was. Hij heeft ook voor veel miserie gezorgd. In de dreef naar de molen woonde eerst Ivo die de molen bouwde, daarna zijn zoon Theophile. Van de schuur ernaast dichter bij de molen werd dan een huis gemaakt waar zijn zoon August – onze grootvader – ging wonen.
Aan de kant van de Hoge Dreef werd dan een huis bijgebouwd waar derde zoon Pieter ging wonen. Zo woonden drie broers Deprez naast elkaar. Op zeker ogenblik wilde Theophile de molen weg om meer landbouwgrond te hebben. Dat was niet naar de zin van onze grootvader August en ze gingen ruilen. Theophile kreeg een stuk grond van August voor de molen die zo in het bezit kwam van onze familietak.
Toen opa August riolering wilde laten aanleggen, moest die over de grond van Theophile die weigerde… Weer spel. We hebben vader – die de molen alleen als kot gebruikte – dikwijls horen zeggen: ‘Hij was beter afgebrand’...
En toch vormden de Preetjes een hechte familie, hoor, als het kermis was, was het in de drie huizen
een gezellige bedoening. Vooral bij ons is het altijd de zoete inval geweest.”
Vrienden van Preetjes Molen
Als kinderen was de molen voor Jan en Myriam toch iets speciaals: “De molen was ideaal om rond te
ravotten. Er kwamen bij ons altijd veel kinderen spelen. In de zomer werd bij de molen een zinken
badkuip – een ‘baing’ – geplaatst.” “Ik heb met mijn fietsje ontelbaar veel toertjes rond de molen gedraaid,
naar de straat en terug”, zegt Jan. “Toen het gras hoog stond, maakte ik een huisje met platgetrapt gras”, weet Myriam die er ook aan volksdansen gedaan
heeft. De molen was ook voortdurend het onderwerp van speurtochten, met als klassieke vraag waarom er in de molen drie deuren zitten…
Dat Preetjes Molen gerestaureerd werd en in 1996 officieel weer in dienst kon worden gesteld, is de
verdienste van de vzw Vrienden van Preetjes Molen. Myriam: “Het is begonnen met de Kortrijkse industrieel
archeoloog Adriaan Linters die de molen wilde redden en contact opnam met onze ouders.
Mijn moeder kreeg vertrouwen in hem. In dezelfde periode sprong de heemkundige kring Langs d’Heuleboorden op de kar. Er is toen ook een gesprek geweest met baron de Bethune. Hij hoopte dat wij de molen zomaar aan de stad zouden schenken maar uit respect voor onze familie zagen wij dat niet zitten. Dan werden de Vrienden van Preetjes Molen opgericht onder impuls van Luc
Soens, met het bekende positieve resultaat.” Na 25 jaar gaf Luc Soens vorig jaar de fakkel over aan Jan Moreels die dus meteen de onderhandelingen met de stad afrondde. Het is nu afwachten hoe het verder moet. Schepen Wout Maddens, die achter de aankoop stond, stelt dat de molen opgenomen wordt binnen de werking van Texture, het museum over de Leie en vlas. Men denkt eventueel aan een shuttledienst
voor de bezoekers van Texture.
Molenaars Henri Kerkhof en Koen Aelvoet laten al jaren elke derde zondag de molen draaien en zullen dat blijven doen. Schepen Maddens zegt te hopen om ook in de toekomst een beroep te kunnen doen op de expertise van de Vrienden van Preetjes Molen.

Literatuur

Lieven Denewet, "Wind- en watermolens om vlas te zwingelen in West-Vlaanderen", in: Molinologie, nr. 7, 1997, p. 1-15.
Lieven Denewet, "Zwingelen met water- en windmolens in Vlaanderen", Molenecho's, 36, 2008, 3, p. 130-153.
Chr. Devyt, "Westvlaamse windmolens. Inventaris volgens de toestand op 1 januari 1965", Brugge, 1966, p. 77.
Luc Devliegher, "De molens in West-Vlaanderen", Tielt/Weesp, 1984, p. 274-277 (Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen, 9).
Herman Holemans, "Westvlaamse wind- en watermolens. Kadastergegevens 1835-1990. Deel III. Gemeenten H-J", Kinrooi, Studiekring Ons Molenheem, 1995.
J. Moreels, "'Het sieraad van Heule' wordt gerestaureerd: De vlaszwingelmolen Deprez ofte 'Preetjes molen'", in: "Heulespiegel", XX, 1994.
Jeroen Cornilly, "Monumentaal West-Vlaanderen. Beschermde monumenten en landschappen in de provincie West-Vlaanderen. Deel 1. Arrondissementen Ieper, Kortrijk, Roeselare, Tielt", Brugge, 2001, p. 130.
Lieven Denewet, "De unieke Preetjes Molen van Heule zwingelt opnieuw!", in: Molenecho's, XXV, 1997, p. 14-20 (met tekeningen van arch. F. Roose)
Pierre Mattelaer, "De molens van Bissegem en Heule", in: De Leiegouw, XL, 1998, p. 173-192;
Jean de Béthune, "Iets over Heule", Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk, Jaarboek XIII, 1934, p. 127-128.
Noël Maes, "Sieraad van Heule in de kijker. Preetjes Molen is 150 jaar", de Heulenaar (een uitgave van het Heuls DenkPlatform), nr. 17, september 2016, p. 4-5.
Jean de Béthune, "Verslag van de Vergadering van de Geschiedkundige Kring Kortrijk (21 februari 1935)", Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk, Jaarboek XIV, 1935, p. 16.
Freddy Roose, "Voorstudie tot de restauratie van de vlaszwingelmolen te Heule", in: Molenecho's, XXII, 1994, 1, p. 12-15.
Luc Soens, "Het sieraad van Heule. De vlaszwingelmolen Deprez ofte Preetjes molen", in: Heulespiegel, nr. 11, juni 1990, p. 1-19.
Jan Moreels, "Het sieraad van Heule wordt gerestaureerd. De vlaszwingelmolen Deprez ofte Preetjes molen", in: Heulespiegel, nr. 20, dec. 1994, p. 2-10.
J. Maes, "Over vlas en vlasmolens van Heule", in: De Belgische Molenaar, LIX, 1959, p. 220, 222.
A. Lowyck, "Vlasmolens", in: Ons Heem, XI, 1957, p. 185-186.
R.V.K., "'t Meulentje van de Kromme Olm", in: Biekorf, XXXVI, 1930, p. 381-384.
R. Delin, "De Preetjesmolen te Heule", in: Ons Molenheem, 1997, nr. 3, p. 96.
H. Holemans, "Heule en zijn vlasmolens", in: Ons Molenheem, Nieuwkerken-Waas, 1994, nr. 3, blz. 3-12.
L. Denewet, "Initiatief rond 'Preetjesmolen' of de Vlasmolen van Heule", in: "Levende Molens", jg. 12, 1990, nr. 7, p. 49-51.
N. Maes, "v.z.w. Vrienden van Preetjes Molen officieel opgericht", in: Heulespiegel, nr. 12, 1990;
L. Devloo, "Heule. Het dorp van Tineke en Stijn Streuvels", Antwerpen (VAB Vlaamse toeristische bibliotheek, nr. 93), 1968.
G. Luts, N. Maes, L. Soete, "Zo maar ... Honderd Heulenaars", Heule, 1978.
A. Van Doorselaer, J. Viérin, E. Warlop, N. Maddens, P. Vancolen, "De geschiedenis van Kortrijk", Tielt (Lannoo), 1990, 544 p.
N. Maes, J. Roelstraete, L. Soete, "Het tinekespad Heule", Deerlijk (Wandelclub Vakantiegenoegens), 1980, 39 p.
J. Roelstraete, Heule, in: De Leiegouw, XX (1978), p. 333-350.
J. Roelstraete, I. Callens, L. Ghilgemyn, C. Decaluwé, "Landelijk leven en hoevengids Groot Kortrijk". Deel 6 "Heule", Tielt (Lannoo), 1994, 255 p.
L. Slosse, "Heule", in: Rond Kortrijk, Roeselare, 1903-1904, II, p. 595-649.
Stijn Streuvels, "Heule", Kortrijk, 1942.
E. Van Hoonacker, "Duizend Kortrijkse straten", Kortrijk, 1986, 591 p.
I. Van Steenkiste, "Proef eener geschiedenis der Gemeente Heule", Kortrijk, 1889 (herdrukt, van een inleiding voorzien door J. Roelstraete en een alfabetische index van de persoonsnamen, Handzame (Familia et Patria), 1981), 221 p.
Richard L. Hills, "Power from wind - A history of windmill technology", Cambridge, University Press, 1994, p. 208-210.
G.K. Kockelberg, "De molens van Heule", in: Ons Molenheem, jg. 31, 2006, nr. 4, okt.-dec., p. 90-93.
Els Deprez e.a., "Project Heulebeekvallei zuurstof voor mens en milieu. Visie van de Open Werkgroep Heulebeek", Heule, 2005.
"20 jaar vzw `Vrienden van Preetjes Molen` Heule", in: Bouw & Wonen, 18.03.2010.
"Provinciale draaipremie voor ambachtelijke molens. Aantal asomwentelingen van West-Vlaamse molens in 2004-2009", in: /West-/Vlaams Molenblad, XXVI, 2010, 3, p. 115-118.
"Aantal asomwentelingen van West-Vlaamse molens in 2010", in: /West-/Vlaams Molenblad, XXVII, 2011, 1, p. 50.
E.O, "Molenberichten. Heule en Meetkerke", Ons Heem, XIII, 1959, 6, p. 191.

Persberichten
AGK, "Preetjes Molen", in: Krant van West-Vlaanderen, ed. Izegem, 10.10.2008.
VKK, "Hoog bezoek voor Preetjes Molen", in: Het Nieuwsblad, 09.06.2004.
DEL, "Jan Carreer", Krant van West-Vlaanderen, ed. Kortrijk, 17.10.2008.
Erik De Block, "Rachel Verschuere wordt zaterdag in het Sint-Janshospitaal 100 jaar. Ouders waren schaapherders", in: Krant van West-Vlaanderen, ed. De Leie, 31.10.2008.
ALH, "Henri Kerckhof en schoonzoon Koen Aelvoet door molenmicrobe gebeten. Preetjes Molen draait weer", in: Krant van West-Vlaanderen, ed. Izegem, 10.04.2009.
Noël Maes, "Vrienden van Preetjes Molen zijn 20 jaar actief. Vlasmolen blijft pronkstuk", in: Kortrijks Handelsblad, 26.03.2010.
JDP, "Vermandere voor Preetjes Molen", Het Nieuwsblad, 09.04.2010.
AL, "Kasseistrook Hoge Dreef in ere hersteld", in: Krant van West-Vlaanderen, ed. Izegem, 06.08.2010.
"Catalaans bezoek voor Preetjes Molen", in: Krant van West-Vlaanderen, ed. Izegem, 16.07.2010.
PHK, "Werelderfgoed met Preetjes Molen", in: Het Nieuwsblad, 11.09.2010.
AGK, "Preetjesmolen gerenoveerd", De Weekbode, 10.12.2010.
VKK, "Toeristisch bord voor Preetjes Molen", Het Nieuwsblad, 27.05.2011.
Noël Maes, "Bij onthulling infobord. En of Preetjes Molen draaide!", De Weekbode, ed. Izegem, 27.05.2011.
Noël Maes, "In memoriam Julia Deprez (97). Kleindochter molenbouwer", in: De Weekbode, ed. Izegem, 27.05.2011.
Noël Maes, "Preetjs Molen genomineerd voor Erfgoedprijs", De Weekbode, 09.12.2011.
NUH, "Vandalisme aan Preetjes Molen", De Weekbode, 11.01.2013.
Luc Soens, "De vlaszwingelwindmolen Preetjes Molen" in: Erfgoed van industrie en techniek, jrg. 17 (maart 2008) 1, p. 55-59.
"Brandng creatief", De Weekbode, 28.03.2014.
NOM, "Extra interesse voor Preetjes Molen", De Weekbode, 31.10.2014.
"Stad Kortrijk moet Preetjes Molen kopen. Voorzitter Soens Vrienden van Preetjes Molen stopt", Krant Van West-Vlaanderen editie Izegem, 23.10.2015.
VVIA / vzw Vrienden van Preetjes Molen, “25 jaar vzw Vrienden van Preetjes Molen in Kortrijk (Heule)”, www. industrieelerfgoed. be (24.10.2015).
Kris Vanhee, "Grote plannen voor Preetjes Molen", Het Nieuwsblad, 27.10.2015.
LPS, "Vriendenvereniging Preetjes Molen jubileert", Het Laatste Nieuws, 27.10.2015.
Nikita Vindevogel, "Stad Kortrijk moet Preetjes Molen kopen". Voorzitter Soens Vrienden van Preetjes Molen stopt", De Weekbode, edit. Leie, 23.10.2015.
"Feest voor 150 jaar Preetjes Molen", Krant van West-West-Vlaanderen, editie Kortrijks Handelsblad, 23.09.2016.
NVH / BBM, "Preetjes Molen in Heule voortaan ook in de eetkamer te vinden", Krant van West-Vlaanderen, 28.09.2016.
"Preetjes Molen siert tafellinnen van Verilin",Krant van West-Vlaanderen, editie Kortrijks Handelsblad, 30.09.2016.
"Hendrik wint tafellaken Preetjesmolen", Krant van West-Vlaanderen, editie Kortrijks Handelsblad, 07.10.2016.
VKK, "Verilin ontwerpt tafellaken met Preetjes Molen op", Het Nieuwsblad, 30.09.2016.
LPS, "Tafelkleed toont Preetjes Molen", Het Laatste Nieuws, 30.09.2016.
Kris Vanhee, "Kortrijk koopt Preetjes Molen", Het Nieuwsblad, 03.12.2016.
Kris Vanhee, "Molen opgenomen in programmatie museum Texture. Kortrijk koopt historische Preetjes Molen in Heule", De Standaard, editie West-Vlaanderen, 03.12.2016.
Peter Lanssens, "Texture breidt uit met Preetjes Molen. Stad koopt laatste vlaszwingelmolen van Europa", Het Laatste Nieuws, 03.12.2016.
Aline Declercq, "Kortrijk koopt Preetjes Molen aan", focuswtv. be (02.12.2016)
Noël Maes, “Preetjes Molen was ons speelterrein. Nazaten Ivo Deprez zijn blij met verkoop aan stad", De Weekbode, editie Kortrijks Handelsblad, editie Menen, editie Izegem, 17.12.2016.
"Preetjesmolen heeft QR-code", De Weekbode, ed. Menen, 19.05.2017.Laatst bijgewerkt: vrijdag 19 mei 2017
Stuur uw teksten over deze molen Stuur een (nieuwe) foto van deze molen  

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in databasezoek op provincieStuur een e-mail over molen <?=$naam?>, <?=$plaats?>homevorige paginaNaar Verdwenen Molens