Molenzorg
Heule (Kortrijk), West-Vlaanderen
Naam

Preetjesmolen
Preetjes Molen

Ligging Hoge Dreef
8501 Heule (Kortrijk)

kadasterperceel C371c


toon op kaart
Geo positie 50.846420, 3.246315
Eigenaar Stad Kortrijk
Gebouwd 1866 / 1873
Type Staakmolen op torenkot
Functie Vlaszwingelmolen
Kenmerken Kleine molen, dak met rietbedekking
Gevlucht/Rad Houten pestelroeden, met zelfzwichting op de buitenroede
Inrichting Vlaszwingelinstallatie in het torenkot
Toestand Zwingelvaardig
Bescherming M: monument, DSG: dorps- en stadsgezicht,
14.04.1944 / 09.06.1995
Molenaar Henri Kerckhof, Gullegem; Koen Aelvoet, Hulste
Openingstijden Elke derde zondag, op molendagen en na afspraak (tel. 056 425799, e-mail: henri.kerckhof2 @ gmail.com)
<p>Preetjesmolen<br />Preetjes Molen</p>

Foto: Luc Soens, Heule, 19.07.2009  

Beschrijving / geschiedenis

"Preetjes Molen" te Heule (nabij Kortrijk, België) is een vlaszwingelwindmolen, gebouwd in 1866 door Ivo Deprez, toenmalig eigenaar van de molen. In Heule en omgeving stonden in die tijd meer dan tien vlaszwingelwindmolens. De Preetjesmolen, een kleine houten standaardmolen op torenkot, is het enige bewaarde exemplaar in Vlaanderen, en voor zover ons bekend in Europa...

Op 20 januari 1872 ontstond er brand in de molen, veroorzaakt door de wrijving van het vangwiel. Dit gebeurde tijdens een poging tot stilleggen van de molen in een felle storm. De molen werd terug opgebouwd en bleef daarna in werking tot na het overlijden van Ivo Deprez op 8 januari 1913.

De kinderen hielden de molen verder in gebruik tot het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in 1914. Nadien trad verval in.

In 1934 hield baron Jean de Béthune een pleidooi voor de redding. Er werden in 1934-1935 enkele noodzakelijke beschermende werkzaamheden uitgevoerd. Na de Tweede Wereldoorlog begon het molenjte weer te vervallen. Nieuwe reparaties volgden in 1958-1959 en 1976. Deze waren vooral bedoeld voor het uitzicht. Op 28 april 1944 werd de molen bij koninklijk besluit beschermd als monument.

De molen werd in 1992 in erfpacht genomen door de v.z.w."Vrienden van Preetjes Molen" . Na een grondige en deskundige studie werden de restauratiewerken van de vlaszwingelmolen aangevat. Deze eerste fase, die de restauratie omvatte van de onderbouw in metselwerk (door de firma Vandekeere uit Kuurne), en de bovenbouw van de houten molenkast samen met de staak en de molenas (door molenbouwer Eric Vanleene uit Pollinkhove), werd einde mei 1995 voltooid. De tweede fase werd op 6 juni 1996 aangevat en omvatte de restauratie van het wiekenstelsel en het mechanisch gedeelte met de zwingelplanken in de molen zelf. Op 6 oktober 1996 werd de nu draaivaardige molen, in bijzijn van de nodige prominenten, officieel in dienst gesteld.

De vlaszwingelmolen is een unicum en het is zelfs de enige windmolen om vlas te zwingelen die nog bestaat in de wereld. Daarenboven is hij ook nog een bewijs van de vroegere bloei van de vlasnijverheid in de Leiestreek en een overblijvend beschermd monument.

Dit molentje, waar de vzw "Vrienden van Preetjes Molen" al heel veel energie heeft ingestopt, is nog steeds in privé-bezit. Het is een dringende en uitdrukkelijke wens van de vzw dat, om het voortbestaan van dit enig stukje Heuls bezit te vrijwaren, dit stukje patrimonium door de stad Kortrijk wordt opgenomen in het totaal patrimonium van de stad, net zoals de twee andere molens (Aalbeke en Marke) het nu al zijn!

In 2010 voerde molenbouwer Eric Vanleene uit Ath enkele ouderhoudswerkzaamheden uit.

Stad Kortrijk kocht in 2016 de molen en omliggende grond (690 m²) voor 10.000 euro van Jan en Myriam Vandenbulcke, afstammelingen van de oprichter (goedkeuring gemeenteraad Kortrijk, 05.12.2016). De erfpachtovereenkomst met de vzw Vrienden van Preetjes molen werd stopgezet. De vlasmolen is opgenomen in het museum Texture te Kortrijk. Vanaf 2017 is er een shuttledienst tussen dat museum en de molen.

Eigenaars:
- 1866, opbouw: Deprez-Holvoet Pieter, landbouwer te Heule
- 11.12.1886, erfenis: de erfgenamen (overlijden van vrouw Holvoet)
- 09.01.1887, deling: Deprez Pieter en kinderen, vlasbewerker te Kortrijk (notaris Moerman)
- later, erfenis: de kinderen (overlijden van Pieter Deprez)
- 17.04.1889, verkoop: Deprez-Mestdagh Ivo, vlashandelaar te Heule (notaris De Lange)
- 1913, erfenis: de erfgenamen (overlijden van Ivo Deprez)
- 1914, verkoop: Deprez-Bulckaert Pieter, werkman te Heule
- 18.04.1937, erfenis: de weduwe en de kinderen (overlijden van Pieter Deprez)
- later, ruil: Deprez-Seynhaeve August Aloïs, werkman te Heule
- 31.10.1956, verkoop: a) Vandenbulcke-Deprez Michel Gerard (voor naakte eigendom), magazijnier te Heule en b) Deprez-Seynaeve Auguste Aloïs, de weduwe (voor vruchtgebruik), te Heule (overlijden van Auguste Aloïs Deprez)
- 12.01.1972, erfenis: Vandenbulcke-Deprez Michel Gerard, werkman te Heule (overlijden van de weduwe Seynhaeve van Auguste Aloïs Deprez)
- 1991: erfpacht door de vzw Vrienden van Preetjes Molen
- 1992/1993, erfenis: Vandenbulcke Michel & Deprez Cecile, de kinderen Jan en Myriam (overlijden van beide ouders)
- 2016 - december, verkoop: stad Kortrijk

Lieven DENEWET, Adriaan LINTERS & Luc SOENS

<p>Preetjesmolen<br />Preetjes Molen</p>

Foto: Marnix Bogaert, Marke, 04.10.2015

<p>Preetjesmolen<br />Preetjes Molen</p>

Foto: Harmannus Noot

<p>Preetjesmolen<br />Preetjes Molen</p>

Foto: Harmannus Noot

<p>Preetjesmolen<br />Preetjes Molen</p>

Uit: De Zondagsvriend, 21.05.1953.

<p>Preetjesmolen<br />Preetjes Molen</p>

Tijdens de restauratie van 1934-'35 (foto coll. Thomas Piens, Zingem)

Literatuur

Lieven Denewet, "Wind- en watermolens om vlas te zwingelen in West-Vlaanderen", in: Molinologie, nr. 7, 1997, p. 1-15.
Lieven Denewet, "Zwingelen met water- en windmolens in Vlaanderen", Molenecho's, 36, 2008, 3, p. 130-153.
Chr. Devyt, "Westvlaamse windmolens. Inventaris volgens de toestand op 1 januari 1965", Brugge, 1966, p. 77.
Luc Devliegher, "De molens in West-Vlaanderen", Tielt/Weesp, 1984, p. 274-277 (Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen, 9).
Herman Holemans, "Westvlaamse wind- en watermolens. Kadastergegevens 1835-1990. Deel III. Gemeenten H-J", Kinrooi, Studiekring Ons Molenheem, 1995.
J. Moreels, "'Het sieraad van Heule' wordt gerestaureerd: De vlaszwingelmolen Deprez ofte 'Preetjes molen'", in: "Heulespiegel", XX, 1994.
Jeroen Cornilly, "Monumentaal West-Vlaanderen. Beschermde monumenten en landschappen in de provincie West-Vlaanderen. Deel 1. Arrondissementen Ieper, Kortrijk, Roeselare, Tielt", Brugge, 2001, p. 130.
Lieven Denewet, "De unieke Preetjes Molen van Heule zwingelt opnieuw!", in: Molenecho's, XXV, 1997, p. 14-20 (met tekeningen van arch. F. Roose)
Pierre Mattelaer, "De molens van Bissegem en Heule", in: De Leiegouw, XL, 1998, p. 173-192;
Jean de Béthune, "Iets over Heule", Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk, Jaarboek XIII, 1934, p. 127-128.
Noël Maes, "Sieraad van Heule in de kijker. Preetjes Molen is 150 jaar", de Heulenaar (een uitgave van het Heuls DenkPlatform), nr. 17, september 2016, p. 4-5.
Jean de Béthune, "Verslag van de Vergadering van de Geschiedkundige Kring Kortrijk (21 februari 1935)", Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk, Jaarboek XIV, 1935, p. 16.
Freddy Roose, "Voorstudie tot de restauratie van de vlaszwingelmolen te Heule", in: Molenecho's, XXII, 1994, 1, p. 12-15.
Luc Soens, "Het sieraad van Heule. De vlaszwingelmolen Deprez ofte Preetjes molen", in: Heulespiegel, nr. 11, juni 1990, p. 1-19.
Jan Moreels, "Het sieraad van Heule wordt gerestaureerd. De vlaszwingelmolen Deprez ofte Preetjes molen", in: Heulespiegel, nr. 20, dec. 1994, p. 2-10.
J. Maes, "Over vlas en vlasmolens van Heule", in: De Belgische Molenaar, LIX, 1959, p. 220, 222.
A. Lowyck, "Vlasmolens", in: Ons Heem, XI, 1957, p. 185-186.
R.V.K., "'t Meulentje van de Kromme Olm", in: Biekorf, XXXVI, 1930, p. 381-384.
R. Delin, "De Preetjesmolen te Heule", in: Ons Molenheem, 1997, nr. 3, p. 96.
H. Holemans, "Heule en zijn vlasmolens", in: Ons Molenheem, Nieuwkerken-Waas, 1994, nr. 3, blz. 3-12.
L. Denewet, "Initiatief rond 'Preetjesmolen' of de Vlasmolen van Heule", in: "Levende Molens", jg. 12, 1990, nr. 7, p. 49-51.
N. Maes, "v.z.w. Vrienden van Preetjes Molen officieel opgericht", in: Heulespiegel, nr. 12, 1990;
L. Devloo, "Heule. Het dorp van Tineke en Stijn Streuvels", Antwerpen (VAB Vlaamse toeristische bibliotheek, nr. 93), 1968.
G. Luts, N. Maes, L. Soete, "Zo maar ... Honderd Heulenaars", Heule, 1978.
A. Van Doorselaer, J. Viérin, E. Warlop, N. Maddens, P. Vancolen, "De geschiedenis van Kortrijk", Tielt (Lannoo), 1990, 544 p.
N. Maes, J. Roelstraete, L. Soete, "Het tinekespad Heule", Deerlijk (Wandelclub Vakantiegenoegens), 1980, 39 p.
J. Roelstraete, Heule, in: De Leiegouw, XX (1978), p. 333-350.
J. Roelstraete, I. Callens, L. Ghilgemyn, C. Decaluwé, "Landelijk leven en hoevengids Groot Kortrijk". Deel 6 "Heule", Tielt (Lannoo), 1994, 255 p.
L. Slosse, "Heule", in: Rond Kortrijk, Roeselare, 1903-1904, II, p. 595-649.
Stijn Streuvels, "Heule", Kortrijk, 1942.
E. Van Hoonacker, "Duizend Kortrijkse straten", Kortrijk, 1986, 591 p.
I. Van Steenkiste, "Proef eener geschiedenis der Gemeente Heule", Kortrijk, 1889 (herdrukt, van een inleiding voorzien door J. Roelstraete en een alfabetische index van de persoonsnamen, Handzame (Familia et Patria), 1981), 221 p.
Richard L. Hills, "Power from wind - A history of windmill technology", Cambridge, University Press, 1994, p. 208-210.
G.K. Kockelberg, "De molens van Heule", in: Ons Molenheem, jg. 31, 2006, nr. 4, okt.-dec., p. 90-93.
Els Deprez e.a., "Project Heulebeekvallei zuurstof voor mens en milieu. Visie van de Open Werkgroep Heulebeek", Heule, 2005.
"20 jaar vzw `Vrienden van Preetjes Molen` Heule", in: Bouw & Wonen, 18.03.2010.
"Provinciale draaipremie voor ambachtelijke molens. Aantal asomwentelingen van West-Vlaamse molens in 2004-2009", in: /West-/Vlaams Molenblad, XXVI, 2010, 3, p. 115-118.
"Aantal asomwentelingen van West-Vlaamse molens in 2010", in: /West-/Vlaams Molenblad, XXVII, 2011, 1, p. 50.
E.O, "Molenberichten. Heule en Meetkerke", Ons Heem, XIII, 1959, 6, p. 191.

Persberichten
AGK, "Preetjes Molen", in: Krant van West-Vlaanderen, ed. Izegem, 10.10.2008.
VKK, "Hoog bezoek voor Preetjes Molen", in: Het Nieuwsblad, 09.06.2004.
DEL, "Jan Carreer", Krant van West-Vlaanderen, ed. Kortrijk, 17.10.2008.
Erik De Block, "Rachel Verschuere wordt zaterdag in het Sint-Janshospitaal 100 jaar. Ouders waren schaapherders", in: Krant van West-Vlaanderen, ed. De Leie, 31.10.2008.
ALH, "Henri Kerckhof en schoonzoon Koen Aelvoet door molenmicrobe gebeten. Preetjes Molen draait weer", in: Krant van West-Vlaanderen, ed. Izegem, 10.04.2009.
Noël Maes, "Vrienden van Preetjes Molen zijn 20 jaar actief. Vlasmolen blijft pronkstuk", in: Kortrijks Handelsblad, 26.03.2010.
JDP, "Vermandere voor Preetjes Molen", Het Nieuwsblad, 09.04.2010.
AL, "Kasseistrook Hoge Dreef in ere hersteld", in: Krant van West-Vlaanderen, ed. Izegem, 06.08.2010.
"Catalaans bezoek voor Preetjes Molen", in: Krant van West-Vlaanderen, ed. Izegem, 16.07.2010.
PHK, "Werelderfgoed met Preetjes Molen", in: Het Nieuwsblad, 11.09.2010.
AGK, "Preetjesmolen gerenoveerd", De Weekbode, 10.12.2010.
VKK, "Toeristisch bord voor Preetjes Molen", Het Nieuwsblad, 27.05.2011.
Noël Maes, "Bij onthulling infobord. En of Preetjes Molen draaide!", De Weekbode, ed. Izegem, 27.05.2011.
Noël Maes, "In memoriam Julia Deprez (97). Kleindochter molenbouwer", in: De Weekbode, ed. Izegem, 27.05.2011.
Noël Maes, "Preetjs Molen genomineerd voor Erfgoedprijs", De Weekbode, 09.12.2011.
NUH, "Vandalisme aan Preetjes Molen", De Weekbode, 11.01.2013.
Luc Soens, "De vlaszwingelwindmolen Preetjes Molen" in: Erfgoed van industrie en techniek, jrg. 17 (maart 2008) 1, p. 55-59.
"Brandng creatief", De Weekbode, 28.03.2014.
NOM, "Extra interesse voor Preetjes Molen", De Weekbode, 31.10.2014.
"Stad Kortrijk moet Preetjes Molen kopen. Voorzitter Soens Vrienden van Preetjes Molen stopt", Krant Van West-Vlaanderen editie Izegem, 23.10.2015.
VVIA / vzw Vrienden van Preetjes Molen, “25 jaar vzw Vrienden van Preetjes Molen in Kortrijk (Heule)”, www. industrieelerfgoed. be (24.10.2015).
Kris Vanhee, "Grote plannen voor Preetjes Molen", Het Nieuwsblad, 27.10.2015.
LPS, "Vriendenvereniging Preetjes Molen jubileert", Het Laatste Nieuws, 27.10.2015.
Nikita Vindevogel, "Stad Kortrijk moet Preetjes Molen kopen". Voorzitter Soens Vrienden van Preetjes Molen stopt", De Weekbode, edit. Leie, 23.10.2015.
"Feest voor 150 jaar Preetjes Molen", Krant van West-West-Vlaanderen, editie Kortrijks Handelsblad, 23.09.2016.
NVH / BBM, "Preetjes Molen in Heule voortaan ook in de eetkamer te vinden", Krant van West-Vlaanderen, 28.09.2016.
"Preetjes Molen siert tafellinnen van Verilin",Krant van West-Vlaanderen, editie Kortrijks Handelsblad, 30.09.2016.
"Hendrik wint tafellaken Preetjesmolen", Krant van West-Vlaanderen, editie Kortrijks Handelsblad, 07.10.2016.
VKK, "Verilin ontwerpt tafellaken met Preetjes Molen op", Het Nieuwsblad, 30.09.2016.
LPS, "Tafelkleed toont Preetjes Molen", Het Laatste Nieuws, 30.09.2016.
Kris Vanhee, "Kortrijk koopt Preetjes Molen", Het Nieuwsblad, 03.12.2016.
Kris Vanhee, "Molen opgenomen in programmatie museum Texture. Kortrijk koopt historische Preetjes Molen in Heule", De Standaard, editie West-Vlaanderen, 03.12.2016.
Peter Lanssens, "Texture breidt uit met Preetjes Molen. Stad koopt laatste vlaszwingelmolen van Europa", Het Laatste Nieuws, 03.12.2016.
Aline Declercq, "Kortrijk koopt Preetjes Molen aan", focuswtv. be (02.12.2016)
Noël Maes, “Preetjes Molen was ons speelterrein. Nazaten Ivo Deprez zijn blij met verkoop aan stad", De Weekbode, editie Kortrijks Handelsblad, editie Menen, editie Izegem, 17.12.2016.
"Preetjesmolen heeft QR-code", De Weekbode, ed. Menen, 19.05.2017.Laatst bijgewerkt: vrijdag 19 mei 2017
Stuur uw teksten over deze molen Stuur een (nieuwe) foto van deze molen  

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in databasezoek op provincieStuur een e-mail over molen <?=$naam?>, <?=$plaats?>homevorige paginaNaar Verdwenen Molens