Molenzorg
Menen, West-Vlaanderen
Naam

De Goede Hoop

Ligging Kortrijkstraat 396
8930 Menen

1,1 km NO v.h. centrum
kadasterperceel  C239


toon op kaart
Geo positie 50.798729, 3.136472
Eigenaar Stad Menen, in erfpacht aan de vzw Stedelijk Molencomité De Goede Hoop
Gebouwd voor 1775 (hout) / voor 1809 (steen)
Type Stenen stellingmolen
Functie Korenmolen
Kenmerken Vroeger ook oliemolen; ijzeren stelling
Gevlucht/Rad Gelast, 23,70 meter (Derckx - Wessem, nrs. 786-787, 1994)
Inrichting Twee steenkoppels; kollergang en infocentrum op het gelijkvloers
Toestand Maalvaardig
Bescherming M: monument,
14.04.1944 - 09.02.1946
Molenaar Freddy Duron, Pieter Bekaert, Henri Kerckhof, Geert Maelbrancke, Reginald Beyls
Openingstijden Elke zondag van Pasen tot 15 september van 14 tot 17.30 uur; groepen na afspraak (tel. 056 53 23 63 (Dienst voor Toerisme Menen) of 0475 501043, J. Bekaert - Stedelijk Molencomit�)
<p>De Goede Hoop</p>

Foto: Geert Maelbrancke, Roeselare, 05.09.2011  

Beschrijving / geschiedenis

De molen "De Goede Hoop" is de laatste van de 13 molens die Menen ooit rijk was. Hij is gelegen in de Kortrijkstraat nr. 396, aan de oostzijde van de oostelijke ringlaan, op 1,1 kilometer ten noordoosten van het stadscentrum.

De molen staat getekend op de Ferrariskaart van ca. 1775 met het bruin symbool van een staakmolen. Voor 1809 werd hij herbouwd als de huidige stenen stellingmolen, ingericht als koren- en oliemolen. Op een klauwijzer is het jaartal 1798 gegrift. .

Eigenaars na 1830:
- voor 1834, eigenaar: Vanlerberghe-Vuylsteke Pieter, de weduwe, rentenierster te Menen
- 08.10.1854, erfenis: Vanlerberghe Emile Victor, rentenier te Menen (overlijden van de weduwe - de molen werd uitgebaat door Hollebeke Louis)
- 24.03.1856, verkoop: Hollebeke-Gheysen Louis, molenaar te Menen (notaris Van Ackere)
- later, erfenis: de weduwe (overlijden van Louis Hollebeke)
- 26.02.1870, deling: Hollebeke Clementius en consoorten (notaris Van Ackere)
- 23.01.1879, verkoop: Hollebeke-Deryckere Clement, molenaar te Menen (notaris Van Ackere)
- 11.06.1882, erfenis: en de kinderen (overlijden van vrouw Deryckere)
- 19.11.1907, verkoop: a) Hollebeke Louis, molenaar te Menen, b) Hollebeke Celestina en c) Hollebeke Jeanne Claire (notaris Lagae)
- 21.01.1909, verkoop: a) Hollebeke Louis, molenaar te Menen en b) Hollebeke Jeanne Claire (notaris Lagae - deel van Hollebeke Celestine)
- 17.06.1919, verkoop: Schouteten-Ghesquière Arthur Leo, landbouwer te Menen (notaris Guillemyn)
- 17.03.1938, verkoop: Ide-Vanderschueren Charles Modeste Leon Marie, notaris te Kortrijk(notaris Vansteenhuyse)
- 19.08.1960, erfenis: en de kinderen (overlijden van vrouw Vanderschueren)
- 12.02.1970, erfenis: de kinderen: a) Vandorpe-Ide, Albrecht Jozef, geneesheer te Kortrijk en b) Boes-Ide Pierre, de weduwe, zonder beroep te Kortrijk (overlijden van Charles Ide)
- 22.03.1972, verkoop: Boes-Ide Pierre, de weduwe, zonder beroep te Kortrijk (notaris Vanryckeghem)
- 25.03.1981, verkoop: Stad Menen (beslissing burgemeester Isebaert, Menen)

In 1890 werd een stoommachine geplaatst, maar er werd ook nog met wind graan gemalen en olie geslagen. Deze stoommachine werd in 1894 om onbekende redenen al verwijderd.

De laatste beroepsmolenaar Arthur Schouteten, bijgestaan door zijn zonen Danïël (Menen, 1911-1998) en Raphaël (Menen, 1919-2010) legde de molen in 1946 stil en het verval trad langzaam in.

De stad Menen kocht in 1981 de bouwvallige molen en liet uit veiligheidsoverwegingen de wieken, de stelling en de kap wegnemen. De bakstenen kuip werd met een voorlopige kap afgedekt. Architect Paul Goethals uit Brugge (1933-2011) maakte een ontwerp op voor een maalvaardige restauratie, maar dat leidde niet tot een uitvoering. Door de economische crisis van de jaren 1980 had de stad Menen andere prioriteiten. 

De vorming in 1989 van het Stedelijk Molencomité "De Goede Hoop" Menen, onder impuls van Pierre Vanraes, bracht een nieuwe elan. Deze vzw nam de  molen in  erfpacht voor 27 jaar van de eigenaar, de stad Menen (van 1992 tot 2019). In 1993-1995 liet ze de molen grondig en maalvaardig restaureren. Molenmaker was Eric Vanleene uit Pollinkhove (thans te Ath). De gelaste roeden (23,70 meter) werden vervaardigd door de firma Derckx uit Wessem (NL). Op 29 april 1995 werd de molen feestelijk in gebruik genomen. Eind juli 2006 had de Goede Hoop (sinds april 1995) 342.000 toeren gedraaid en op Monumentendag 2008 reeds 410.000 toeren.

De molen is iedere zondag open van Pasen tot 15 september van 14.00 uur tot 17.30, en met Open Monumentendag van 10.00 tot 12 uur en van 14.00 tot 17.30. Er wodt gewerkt met vrijwillige molenaars en gidsen, die allen lid zijn van het Stedelijk Molencomité, dat de molen in erfpacht houdt van de stad Menen, de eigenaar. Ook worden kleine herstellingen en onderhoud door dat comité verricht. De site rond de molen en het vlaggenpleintje worden verzorgd door de Groendienst Menen. De molen wordt in de kijker gesteld door 4 spotlichten, die aanslaan met de straatverlichting. In de kerstperiode krijgt de molen aan de gaanderij een kerstverlichting die dezelfde uren werkt als de straatverlichting.
Rond de molen staan er rustbanken. Op het gelijkvloers is het infocentrum "Molens van IJzer tot Leie" gevestigd, ingericht door de Werkgroep West-Vlaamse Molens vzw. Ook is er afzonderlijke stand met info over "De Goede Hoop". Er hangen een 500- tal schalies binnenin met de naam er op van schenkers die een financieel steuntje gaven bij de restauratie.

De  wieken  van  de  molen  'De  Goede  Hoop'  Menen  draaiden in oktober 2009 reeds  440.000  toeren  gedraaid. De  molenromp  werd  in 2009 volledig  ontdaan  van  groenaanslag  door  het  grondig  karcheren  en  bewerkt  met  een  speciale  witlaag.  Alle  houtonderdelen  werden  gekuisd  en  geölied. Ook  het  dak  werd  gezuiverd  en  kreeg  een  opknapbeurt.  De  slechte  hekscheden van de wieken werden  vervangen. Voor 2010 worden nieuwe zeilen voorzien.
In  april  2010  werden  nieuwe rode zeildoeken gelegd. De tellerstand, sinds de restauratie van 1994, stond in oktober 2010 op 471.000. Binnen  is  het  molenmuseum  volledig  bijgewerkt  en zijn zowel  van  de  molen  "De  Goede  Hoop",  als  van  andere  West-Vlaamse  molens mooie en historische foto's te zien.

Op zaterdag 27 april 2013 kreeg de molen in het Provinciehuis Boeverbos te Brugge het kenteken “Actieve Molen 2013” uitgereikt uit handen van Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois (of zijn kabinetschef bij verlet). Deze nominatie gebeurde door het Molenforum Vlaanderen vzw (www. molenforumvlaanderen.be)  op basis van de volgende criteria: de molen als gebouw (uitzicht, toestand), de werking als molen (draaien en malen) & de inzet van de molenaar, de toeristische ontsluiting en de gelegenheidsactiviteiten.

Lieven DENEWET

Info voor bezoeken:
Dienst voor Toerisme Menen, toerisme @menen.be, tel. 056.53.23.63
Stedelijk Molencomité De Goede Hoop
- secretaris: Freddy Develter, E. Zolastraat, 10, 8930 Menen. tel. 056.51.53.02, fredy.develter @ pandora.be
- voorzitter: Jan Bekaert, Ieperstraat 30, 8930 Menen, bekaertjan_@ hotmail.com

<p>De Goede Hoop</p>

Foto: Jean Dekeerschieter, 19.09.2010

<p>De Goede Hoop</p>

Foto: Robert Van Ryckeghem, 16.10.2003

<p>De Goede Hoop</p>

Molen in 1986 (Foto: collectie N. Sonneveld-Riper)

<p>De Goede Hoop</p>

Foto: M.F. Boogert, 1975

<p>De Goede Hoop</p>

Foto 1930 met molenaar Arthur Schouteten aan het vangtouw, en Stafke Perot, een bevriende duivenmelker op bezoek .

Bijlagen

Jaarlijks aantal asomwentelingen
1994:         0
1995: 22.249
1996: 28.004
1997: 44.141
1998: 27.510
2001: 26.619
2002: 31.360
2003: 39.285
2004: 33.557
2005: 32.499
2006: 34.520
2007: 23.167
2008: 24.476
2009: 29.534
2010: 51.015
2011: 32.320
2012: 29.079
2013: 30.014
2014: 21.795

Intekendatum: aug. 2002
Molen: Menen (W.-Vl.), De Goede Hoop - stenen stellingmolen
Bouwheer: Stedelijk Molencomité De Goede Hoop vzw, Menen (erfpachter van eigenaar Stad Menen)
Ontwerper: Architect-expert Philippe Guilbert, Menen
Opdracht: Waterdicht maken en kaleien molenromp (oorspronkelijk gepland in groene kleur, later toch wit
Toewijzing: Aquastra bvba, Wevelgem

Intekendatum: voorjaar 2009
Molen: Menen (W.-Vl.), De Goede Hoop - stenen stellingmolen met ijzeren gaanderij
Bouwheer & ontwerper: Stedelijk Molencomité De Goede Hoop vzw, Menen (erfpachter van eigenaar Stad Menen)
Opdracht: Onderhoud:  molenromp  ontdoen van groenaanslag, nieuwe witlaag; oliën houten onderdelen; reinigen dakbedekking; vervangen  slechte hekscheden
Toewijzing: D.B.M., Menen (Eric Beyls)

Molenzorg vzw, "Tien overlijdens van Vlaamse molenvrienden", Molenecho's, XXVI, 1998, 1, p. 6.
- de heer Daniël Schouteten uit Menen, geboren in deze stad op 10.08.1911 en er overleden op 06.02.1998, weduwnaar van mevr. Rachel Denorme. Hij hielp me met zijn vader Arthur op de windmolen "De Goede Hoop" te Menen (W.-Vl.), die tot in 1946 beroepsmatig in bedrijf was.

Rijksarchief Brugge, notariaat depot notaris C. Mergaert Staden. Notaris Charles Louis Dehaese Beveren Roeselare. nr. 11 1872 en 1873
nr. 3 akte 10.1.1875. Theophile Denys molenaar en koopman te Menen, verkoopt aan Richard Raes, voor heen molenaar te Beveren, de westerse helft ener tweewoonst en d een grooten stenen koren en oliewindmolen hebbende twee koppels maelsteenen, eenen koppel plettersteenen en veders al de draaiende werken te Menen, buiten de Kortrijkpoort (9000 frank)

Persbericht. ODW, "De Goede Hoop lekt als een zeef. Meense molen opnieuw in de steigers", in: Het Nieuwsblad, 11.01.2003.
Menen - De molen De Goede Hoop in de Kortrijkstraat staat in de steigers. De Menenaars vragen zich af hoe dat mogelijk is. De molen werd pas helemaal gerestaureerd in 1994-95 en nu wordt er opnieuw aan gewerkt.
We vroegen Jan Bekaert, voorzitter van het Stedelijk Molencomité, naar het waarom van deze werken. ,,Die werken zijn nodig om de binnenkant van de molenromp waterdicht te maken. Bij hevige neerslag droop het water langs de binnenzijde naar beneden. Dat veroorzaakte heel wat vocht en schimmelvorming op de muren.''
De werken kosten ruim 58.000 euro. Het voegwerk moet verwijderd worden, de romp gereinigd, kapotte en beschadigde stenen vernieuwd, de totale oppervlakte ontmost. Er moet een nieuw parament geplaatst worden op basis van natuurlijke kalk, de volledige romp moet met vloeibare cement bestreken worden en er moet een grondlaag op basis van siliconen aangebrahct worden.
De eindlaag bestaat uit een lichtechte, ademende en hoogdekkende minerale buitenverf op basis van silicaten.
Die wordt tweemaal aangebracht.
,,Als het geheel is afgewerkt, dan zal de molen zijn oorspronkelijke kleur hebben: gebroken wit met een zwarte plint'', aldus Jan Bekaert.
Konden die werken niet uitgevoerd worden bij de grote restauratie in de jaren '90? Jan Bekaert: ,,De kosten liepen dan al zo hoog op dat we dachten dat het zonder die afwerking ook wel zou gaan. Maar de bestaande bakstenen romp bleek zo poreus dat bij hevige neerslag het water door de muren heen drong. We konden niet wachten met die werken. De eigenlijke restauratie is anders heel goed. Er zijn niet de minste problemen met de maalinrichting.'' Tegen de lente zal molen De Goede Hoop er opnieuw prachtig bijstaan.
Van Pasen tot halfweg september is de molen De Goede Hoop in de Kortrijkstraat iedere zondag gratis te bezoeken. Groepsbezoeken kunnen op ieder ogenblik na afspraak met de toeristische dienst, Stadsmuseum 't Schippershof, Rijselstraat, Menen, tel. 056-53.23.63.

3. Persbericht. ODW, "Kuip Goede Hoop wordt gerestaureerd", in: Het Nieuwsblad, 05.09.2001.
Menen - Molen De Goede Hoop aan de Kortrijkstraat is aan een grondige beurt toe. Dat beaamde de gemeenteraad van Menen op z'n jongste zitting. Bij hevige regen stroomt het water door de wanden naar binnen. De beschermde molen, die in de jaren negentig grondig werd gerestaureerd, is nu aan een nieuwe restauratie toe. De kostprijs wordt op bijna 2 miljoen frank, bijna 50.000 euro, geraamd.
Jan Bekaert, voorzitter van vzw Molencomité De Goede Hoop: ,,Bij de eerste restauratie van de molen werd om budgettaire redenen geen aandacht besteed aan het waterdicht maken van de molenromp. Dat wreekt zich nu.
De regen sijpelt gewoon binnen. De romp wordt niet alleen waterdicht gemaakt, hij wordt ook geverfd. In het wit of in het steenrood, dat staat nog niet vast.''
De restauratiekosten worden betaald door de Vlaamse Gemeenschap (50 procent), de provincie (15 procent) en de stad Menen (35 procent). Met de btw komt dat voor de stad op een uitgave van 877.568 frank (21.754,34 euro).

4. Persbericht. DWC, "Molenbezoek", in: Het Nieuwsblad, 01.08.2009.
Menen - De stenen molen De Goede Hoop in de Kortrijkstraat is nog tot 15 september iedere zondag te bezoeken van 14 tot 17.30 uur. Er is bij iedere bezoekbeurt een molenaar aanwezig. (dwc)

5. Persbeicht. ODW, "Radioamateurs promoten molen", in: Het Nieuwsblad, 17.09.2009.
Menen, - Radioamateurs Jean (ON8ZT) uit Menen en Yves (ON4BNC) uit Bissegem, nemen op zondag 20 september deel aan de ‘Belgian Mill Award' waarbij Belgische molens gepromoot worden. Jean en Yves doen dat in de molen De Goede Hoop, Kortrijkstraat 396 van 8 tot 12uur.

6. Persbericht. CR, "Raphaël Schouteten", in: De Weekbode, 02.04.2010.
Menen Op zaterdag 27 maart is in het woon-en zorgcentrum Hof ter Linden Raphaël Schouteten (90) overleden. Raphaël werd op 8 april 1919 in Menen geboren. Hij bleef ongehuwd. Raphaël was de laatste molenaar van de molen De Goede Hoop in Menen. Hij was lid van de NSB afdeling Menen en erelid van de Civiele Bescherming. De uitvaartdienst had plaats op donderdag 1 april in de St.-Jozefskerk op de Barakken. (CR-rouwbegeleiding Pollie)

ODW, "Molen De Goede Hoop", Het Nieuwsblad, 31.08.2010.
Menen - Molen De Goede Hoop in de Kortrijkstraat is doorlopend tot 15september elke zondag gratis toegankelijk van 14 tot 17.30 uur. De molen dateert van de tweede helft van de 18de eeuw. In de jaren 1990 werd hij grondig gerestaureerd. Groepsbezoeken kunnen, volgens afspraak, 056-53.23.63.

Oscar De Winter, "Ook molen en kazematten zijn toeristische trekpleisters. Stad dient dossier in om toeristisch gebied Barakken uit te breiden", Het Nieuwsblad, 11.02.2011.
Menen - Menen diende een dossier in om een verlenging te krijgen van het statuut van toeristisch centrum voor de grenswijk Barakken. Het gebied werd meteen flink uitgebreid zodat er meer toeristische trekpleisters werden opgenomen. (...)
Tot aan de molen
'Eigenlijk zijn de Barakken op zich wel een toeristisch centrum. We krijgen hier veel mensen over de vloer die een dagje winkelen combineren met een bezoek aan het recreatief zwemparadijs, een fietstochtje langs de Leie, een bezoek aan de molen ...', zegt Xavier Fournier nog.
'Maar we hebben bij het opstellen van ons dossier ervoor geopteerd om het gebied dat we het label toeristisch willen zien krijgen, uitgebreid', zegt schepen Fournier. 'Waar we vroeger alleen de Barakken als toeristisch gebied hadden, willen we dat nu uitbreiden tot aan de molen De Goede Hoop in de Kortrijkstraat en tot aan het kruispunt Ieperstraat-Wervikstraat. Daarmee zitten er nu in dat gebied attracties zoals het Leie-eiland, het zwembad, de vestingen, de molen, de kazematten en het jukeboxmuseum dat over enkele maanden de deuren opent.'

BDV, "De Goede Hoop", 08.09.2012.
Menen - Zondag 9 september van 14 tot 17.30 uur kan je in de Kortrijkstraat in Menen Molen De Goede Hoop gratis bezoeken. Het is een van de oudste stenen molens van West-Vlaanderen, de enige die in de stad overeind bleef.

RSO, "Molen De Goede Hoop krijgt award", Het Nieuwsblad, 07.05.2013.
Menen - De werkgroep West-Vlaamse Molens heeft de drie ‘actieve molens van het jaar’ verkozen. Het gaat om de Oostmolen van Gistel, de Grijspeerdmolen van Hooglede-Gits en de molen De Goede Hoop in Menen.

Lien-GF, "Molen De Goede Hoop ontvangt kenteken Actieve Molen 2013", De Weekbode, 10.05.2013.
Menen - Op zaterdag 27 april werden in het provinciehuis Boeverbos in Brugge de kentekens Actieve Molens 2013 uitgereikt. Per Vlaamse provincie nomineerde Molenforum Vlaanderen vzw vijf molens. De Goede Hoop uit Menen werd gekozen op basis van het gebouw, de werking als molen, de inzet van de molenaars, de toeristische ontsluiting en de gelegenheidsactiviteiten. Een delegatie van het stedelijk molencomité onder leiding van schepen van Toerisme Laurent Coppens haalde het ereteken af.

Lien-foto RSW, “Sint-Jorisschool bezoekt molen De Goede Hoop”, De Weekbode, 27.06.2014.
In de laatste week voor de examens brachten de leerlingen van de Sint-Jorisschool een bezoekje aan de molen De Goede Hoop. Ze werden er ontvangen en rondgeleid door molenaar Freddy Duron.

"Boek viert 20-jarige restauratie van molen De Goede Hoop", De Weekbode, 26.12.2014.
Menen - In 2015 is het precies 20 jaar geleden dat molen De Goede Hoop helemaal gerestaureerd was en opnieuw draaide. Het molencomité wil die verjaardag met een uniek boek over de molen vieren. Luc Desloovere is lid van het molencomité en auteur van het molenboek.

"Geschiedenis molen De Goede Hoop gebundeld in boek", Krant van West-Vlaanderen, editie De Leie, 03.07.2015.
Menen - In 1995 vond op 29 april de officiële inhuldiging van de gerestaureerde windmolen De Goede Hoop plaats. Een heuglijk moment voor het molencomité dat sinds 1990 streed voor het behoud van dit unieke Meense monument. Die verjaardagen worden met een boek herdacht.

XCR, “Wel en wee van Goede Hoop in boekvorm”, Het Laatste Nieuws, 04.09.2015.
Luc Desloovere – Foto XCR.
Luc Desloovere (49) heeft een interessant naslagwerk gemaakt van de Menense molen De Goede Hoop. Aanleiding is de twintigste verjaardag van de grondige renovatie van de molen.
De molen De Goede Hoop raakte na de Tweede Wereldoorlog in verval. Het zou tot 1995 duren eer de windreus gerestaureerd werd en weer maalvaardig werd. Twintig jaar later schrijft Luc Desloovere de geschiedenis van de molen in boekvorm. "Ik werk al sinds 1990 achter de schermen en werd twee jaar later via mijn oom en broer lid van het Stedelijke Molencomité. Alle materiaal dat ondertussen is verzameld, hebben we nu gebundeld in boekvorm en geïllustreerd met 240 foto's. Het boek vertelt de geschiedenis van de belangrijkste eigenaarsfamilies tot de restauratie. Tot 2022 krijgt het molencomité de molen nog in erfpacht van de stad Menen", vertelt de auteur.
Het boek kost 23 euro en telt 162 pagina's. Tijdens Open Monumentendag van zondag 12 september kun je de molen een laatste keer bezoeken dit jaar.

Literatuur

Luc Desloovere, "Menen. Molen 'De Goede Hoop", Menen, Stedelijk Molencomité De Goede Hoop, 2015, 162 p.
Chr. Devyt, "Westvlaamse windmolens. Inventaris volgens de toestand op 1 januari 1965", Brugge, 1966, p. 94.
Luc Devliegher, "De molens in West-Vlaanderen", Tielt/Weesp, 1984, p. 304-307 (Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen, 9).
Jeroen Cornilly, "Monumentaal West-Vlaanderen. Beschermde monumenten en landschappen in de provincie West-Vlaanderen. Deel 1. Arrondissementen Ieper, Kortrijk, Roeselare, Tielt", Brugge, 2001, p. 149.
Guy Desloovere, "De molen De Goede Hoop. Historiek van een restauratie", in: 't Wingheroen, XIX, 1995, nr. 2, p. 5-16.
Guy Desloovere, "De molen De Goede Hoop", in: De Leiegouw, XXXVIII, 1996, 2, p. 187-196.
Luc Desloovere, Menen. Molen "De Goede Hoop", Menen, Stedelijk Molencomité, 2015, 162 p.
Pierre Mattelaer, "De molens van Menen", in: De Leiegouw, XXIII, 1981, p. 379-400.
Stedelijk Molencomité, "'Menens molen moet malen': droom vervuld op 29 april 1995", in: Molenecho's, XXIII, 1995, nr. 2, p. 74-75.
Lieven Denewet, "Goede hoop voor het herstel van "De Goede Hoop" uit Menen", in: Molenecho's, XVII, 1989, p. 113-117.
Molenzorg vzw, "Tien overlijdens van Vlaamse molenvrienden", Molenecho's, XXVI, 1998, 1, p. 6.
J. Maes, "De laatste molen van Menen", in: De Belgische Molenaar, LXXI, 1976, p. 118-119.
Guy Desloovere, "De Molen uit Menen de Goede Hoop: een van de oudste stenen molens in West-Vlaanderen", in: De Gids, Kortrijk, Westvlaamse Gidsenkring Kortrijk, XXXV, 1999, nr. 1, p. 25-26.
A. Van Stappen, "De molen 'De Goede Hoop' te Menen ingehuldigd" in: Natuur- en Stedenschoon, LXIV, 1995, nr. 4, p. 27-28.
Marc Pyncket, "Meense molensprokkelingen", Menen, 2005, 43 p. (overdruk uit: 't Wingheroen, tijdschrift van de Heemkundige Kring Dr. Rembry-Barth Menen, april 2005).
A. Vandendriessche, "Historiek van het dossier 'Molen de Goede Hoop' " in: 't Wingheroen, nr. 44, jg. XIII, 1989, nr. 2, p. 23-24.
D. Aps, "Geschiedenis en karakteristieken van de molen 'De Goede Hoop' " in: 't Wingheroen, nr. 44, jg. XIII, 1989, nr. 2, p. 20-22, ill.
P. Vindevogel, "Dreigt onze molen 'De Goede Hoop' aan het oog onttrokken te worden?", in: 't Wingheroen, nr. 40, jg. 12 (1988), nr. 1, p. 35-41, ill.
"Provinciale draaipremie voor ambachtelijke molens. Aantal asomwentelingen van West-Vlaamse molens in 2004-2009", in: /West-/Vlaams Molenblad, XXVI, 2010, 3, p. 115-118.
"Aantal asomwentelingen van West-Vlaamse molens in 2010", in: /West-/Vlaams Molenblad, XXVII, 2011, 1, p. 50.

Persberichten
Lien, "Maalvaardig op 1 juli 1994! De molen in de steigers", De Weekbode, 10.09.1993
LIM, "Menen heeft volgend jaar weer goede Hoop", Het Nieuwsblad, sept. 1993
ODW, "Molenaar wordt je niet zonder slag of stoot", Het Volk, 23.07.1993, p. 12
ODW, "Menense molen in de steigers", Het Volk, 14.09.1993, p. 14
PIM, "Molenrestauratie is begonnen", Het Laatste Nieuws, 11.09.1993, p. 13
ODW, "Kuip Goede Hoop wordt gerestaureerd", in: Het Nieuwsblad, 05.09.2001.
ODW, "De Goede Hoop lekt als een zeef. Meense molen opnieuw in de steigers", in: Het Nieuwsblad, 11.01.2003. 
DWC, "Molenbezoek", in: Het Nieuwsblad, 01.08.2009.
ODW, "Radioamateurs promoten molen", in: Het Nieuwsblad, 17.09.2009.
CR, "Raphaël Schouteten", in: De Weekbode, 02.04.2010.
ODW, "Molen De Goede Hoop", Het Nieuwsblad, 31.08.2010.
Oscar De Winter, "Ook molen en kazematten zijn toeristische trekpleisters. Stad dient dossier in om toeristisch gebied Barakken uit te breiden", Het Nieuwsblad, 11.02.2011.
BDV, "De Goede Hoop", 08.09.2012.
RSO, "Molen De Goede Hoop krijgt award", Het Nieuwsblad, 07.05.2013.
Lien-GF, "Molen De Goede Hoop ontvangt kenteken Actieve Molen 2013", De Weekbode, 10.05.2013.
Lien-foto RSW, “Sint-Jorisschool bezoekt molen De Goede Hoop”, De Weekbode, 27.06.2014.
"Boek viert 20-jarige restauratie van molen De Goede Hoop", De Weekbode, 26.12.2014.
"Geschiedenis molen De Goede Hoop gebundeld in boek", Krant van West-Vlaanderen, editie De Leie, 03.07.2015.
XCL, "Wel en wee van Goede Hoop in boekvorm", Het Laatste Nieuws, 04.09.2015.


Laatst bijgewerkt: maandag 20 maart 2017
Stuur uw teksten over deze molen Stuur een (nieuwe) foto van deze molen  

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in databasezoek op provincieStuur een e-mail over molen <?=$naam?>, <?=$plaats?>homevorige paginaNaar Verdwenen Molens