Molenzorg
Oostvleteren (Vleteren), West-Vlaanderen
Naam

De Meesters Molen

Ligging Veurnestraat
8640 Oostvleteren (Vleteren)

N8 Ieper-Veurne
hoek met Westvleterenstraat
50° 55' 53.46" N  2° 44' 7.63" E


toon op kaart
Geo positie 50.943642, 2.732298
Eigenaar Gemeente Vleteren
Gebouwd ca. 1760, herbouwd in 1973
Type Staakmolen met open voet
Functie Korenmolen
Kenmerken Inscriptie op de hoekstukken van het voorwiel
Gevlucht/Rad Gelaste roeden, ca. 24 meter
Inrichting Twee steenkoppels, haverpletter
Toestand Maalvaardig
Bescherming M: monument,
22.12.1943 - 27.11.1970
Molenaar José Marchand, Oostvleteren, tel. 0477.49.21.06, e-mail: jose.marchard@pandora.be, Benny Pauwels
Openingstijden Van maart t/m oktober: elke derde zondag, 14 u 30-18u.; op molendagen; groepen na afspraak
<p>De Meesters Molen</p>

Foto: Harmannus Noot  

Beschrijving / geschiedenis

De "De Meestersmolen" is een houten korenwindmolen aan de westzijde van de Veurnestraat, op de hoek met de Westvleterenstraat. Zijn naam is afkomstig van René De Meester, burgemeester van Oostvleteren, die de molen in 1963 te Gijverinkhove aankocht en tien jaar later liet overbrengen naar zijn huidige plek.

De Gijverinkhovemolen, Molen Ide of Molen Dewilde (naar de laatste uitbaters) was een houten graanwindmolen aan de zuidzijde van de Lostraat (nr. 39),  tussen Weegschede en "De 3 Boompjes, op een halve kilometer ten zuiden van de kerk van Gijverinkhove.

Naast de windmolen stond in de 19de eeuw een rosmolen om ook in windstille periodes te kunnen malen.

Bij de aangifte van de molen in de kasselrij Veurne op 22 maart 1700 behoorden de windmolen en de naastgelegen rosmolen toe aan molenaar Andries De Moor: "Eenen coorenwintmeulene toebehoorende aen Andries De Moor, alsoock het assecot (roskot, rosmolen) daeraen paelende, alles op sijnen erve ende segt noyut betaelt te hebbene. Beweert van oude tijden de vrije maelderij te doen".

In de molen waren verschillende inscripties terug te vinden: het jaartal "1746" stond in één van de hoekstukken van het voorwieL. In de andere hoekstukken was ingehakt: "DOOR MY / GHEMAECKT / M.J. VERFALLIE". De naam van molenmaker Verfaillie komen we ook in andere molens tegen, zoals in Bikschote.  Verder ook: "C.I.C. 1771" en "A. Demoor 1767". Elders nog: "A.V.B. 1906", "C.B. 1918 C. Wybo" - "Petrus Vanacker 1880" , "Bustraen 1882", "Arnoldus Sampers". Bij al deze inscritpies moeten we rekening houden dat bij de restauratie van 1952 vele onderdelen van andere molens kwamen, zoals uit de Bergmolen van Lendelede die voorheen al in Pittem (Claerhoutmolen) stond.

We vinden de molen terug op de Ferrariskaart (ca. 1775) met het bruin symbool van een staakmolen, op de kaar van P.P. Becqué (1783), in de Atlas der Buurtwegen (ca. 1844), op de topografische kaart van Vandermaelen (ca. 1850) en op de kadastrale kaart van P.C. Popp (ca. 1860), telkens zonder molennaam.

De vijftienjarige molenaarsgast Karel Dael werd op maandag 12 augustus 1857 levensloos aangetroffen op de molenwal, Men kon niet met zekerheid verklaren hoe het ongeval zich precies had voorgedaan.

Eigenaars na 1800:
- na 1800: Emmanuel Carney
- later: zijn weduwe Marie-Thérèse Debril
- 1833, verkoop: Albertus Victor Lootvoet, afkomstig uit Reninge, en gehuwd met Amelia Sophie Debyser, dochter van Pieter-Jacobus Debyser en Marie Barbara Dehollander uit Pollinkhove, waar beiden het molenaarsberoep uitoefenden.
- voor 1834, eigenaar: Lootvoet-Bossenaere Pieter, molenaar te Pollinkhove
- 12.02.1850, erfenis: en de kinderen (kinderen: a) Lootvoet Louis, landbouwer te Oostvleteren, b) Lootvoet Victor, molenaar te Gijverinkhove, c) Lootvoet Rose, echtgenote Lootvoet Eduard, brouwer te Beveren-aan-de-IJzer, d) Lootvoet Charles, landbouwer te Pollinkhove, e) Lootvoet Ferdinand, landbouwer te Pollinkhove en f) Lootvoet Edouard, landbouwer te Oostvleteren (overlijden van vrouw Bossenaere - in de aangifte wordt ook een rosmolen vermeld)
Victor Lootvoet overleed op 13 juni 1851. Zijn weduwe Amelia Sophie Debyser huwde later met Constantinus Vanderbrigghe, die ook uit een molenaarsfamilie kwam. Zijn ouders, Pieter Franciscus Vanderbrigghe en Amelia Joanna De Potter, waren landbouwers en molenaars op de Stalijzermolen te Leisele. In 1857 was Victor Vanderbrigghe eigenaar.
- 08.10.1852, deling: Lootvoet Edouardus, minderjarige te Gyverinkhove (notaris Bosschaert)
- 06.09.1874, verkoop: Becuwe David, landbouwer te Reninge (notaris Syoen)
Amelia Debyser, die eerst gehuwd was met Albertus Victor Lootvoet (+13.06.1851) en later met Constantinus Vanderbrigghe, deed in 1875 haar wind- en rosmolen en omligggende gebouwen van de hand. Landbouwer David Decoene uit Reninge kocht alles.
- 03.09.1884, verkoop: Vereyck-Wenis Charles Louis (°1841), landbouwer te Gijverinkhove
David Decoene verkocht verkocht in 1884 zijn korenwindmolen, samen met al zijn veldvruchten te koop (advertentie van 30 augustus 1884). Nieuwe eigenaar werd Karel Vereyck (°1841), zoon van Alexander Vereyck, geboren in 1806.
- 27.08.1908, erfenis: en de kinderen (overlijden van vrouw Wenis)
- 13.09.1917, erfenis: de kinderen (overlijden van Charles Louis Vereyck)
- 07.06.1920, afstand: Vereyck Jules Lucien, molenaar te Gijverinkhove (notaris Glorie)
- 22.10.1928, verkoop: Vereyck-Dujardein Achille Emile, molenaar te Gijverinkhove (notaris Degrave)
- 28.03.1945, verkoop: Dehaene-Top Daniël René, landbouwer te Gijverinkhove (notaris Cassiers)
- 10.01.1948, verkoop: Ide-Braeckeveldt Michel Camille, molenaar te Gijverinkhove (notaris Deeren)
- 10.06.1952, verkoop: Dewilde-Boeten Maurits Camille, landbouwer te Gijverinkhove (notaris Florizoone - bouwvallige windmolen)
- 15.08.1969, verkoop: (van het gebouw) Gemeente Oostvleteren (onderhandse akte)

Alexander Vereyck liet de molen in 1885 herstellen door molenmaker Karel Blondé uit Alveringem. Hij voorzag de molen van nieuwe "roe's en hekkens". De mannelijke bevolking van het hele dorp werd ter hulp geroepen. Het werk schoot echter niet te best op, zodat de molenmaker als een duivel in een wijwatervat te keer ging. Een onstuitbare vloed van vloeken rolde van zijn lippen, om toch maar enig schot in het werk te brengen. Het werd de diep geschokte gemeente, met zijn diep christelijke en zedelijke mensen, veel te gortig, zodat de schepen riep: "Kareltje, we goan wieder vorts as ge nog zo vloekt".

Tijdens de eerste wereldoorlog liet Karel Vereyck zijn molen lustig draaien. Na hem kwamen Jules (1920) en tenslotte Achille, de laatste Vereycks.

Men schreef in het "Bulletijn van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen"  van 1941 (nr. 32, p. 372): "Hi is een gewone houten windmolen, hij werd gemaakt waarschijnlijk in 't begin der 19de eeuw, hij is goed bewaard. De eigenaars schijnen hem te willen verkoopen of afbreken, wat erg jammer zou zijn, daar hij om z'n eigenaardigen bouw een sierlijk beeld in het landschap vormt". De afbraak bleef (nog) uit...

In de novemberstorm van 1940 verloor de molen een roede. Zij kwam tientallen meters verder op de weg terecht. Michel Ide werd molenaar in 1941 en liet twee jaar later één roede voorzien van het stroomlijnprofiel Dekker ("verdekkerren"). De molen werd op 22 december "geklasseerd" (beschermd) als monument, bij besluit van de gevolmachtigde ambtenaar Nyns. Daniël Dehaene uit Gijverinkhove kocht de molen op 28 maart 1945 aan. Drie jaar later kocht Michel Ide kocht de molen aan en baatte hem nog uit tot 1952.

Maurice Dewilde verwierf de molen op 10 juni 1952. Op dat ogenblik was de molen al heel bouwvallig. Dewilde was meer landbouwer dan molenaar. Toch liet hij hetzelfde jaar de molen nog grondig herstellen voor 117.000 frank, met overheidssubsidies van de staat, provincie en gemeente, door molenbouwer Henri Lejeune (Westvleteren, 1892-1965). Hierbij werd de oude staak en de steenbalk vervangen door deze van de Bergmolen uit Lendelede, die in september 1952 was gesloopt en die voorheen in Pittem stond. Hiervan was het gedeelte boven de zetel veel langer dan bij de oude staak, terwijl het deel onder de zetel weer korter was. Beide staken hadden dezelfde lengte en de nieuwe staak kon dus niet worden ingekort. Om die reden heeft Lejeune nog een stel berriebalken gelegd onder de oude om de zaak weer passend te maken. Zo heeft de molen in Oostvleteren nog altijd dubbele berriebalken. Lejeune verving ook een kruisplaat met steekbanden en versterkte een middellijst met ijzer.

Een tegenslag was dat de halfverdekkerde binnenroede brak in 1952. De molen maalde nog twee jaar verder met de verdekkerde buitenroede. Naar een getuigenis van de Nederlandse molenexpert I.J. de Kramer die de molen in 1953 bezocht, durfde de molenaar wel "vaart" in zijn molen te steken: "de molen draaide 80 enden" (wat op zich normaal is), maar dan wel met één roede... Toch diende Maurice Dewilde de molen in 1954-1955 stil te leggen. Het binnenwerk werd toen weggenomen om herbruikt te worden in de mechanische maalderij. Maurice maalde nog met de maalderij tot 1988 en overleed in 1994 (zijn weduwe Gerarda Boeten pas in 2013).

De molen geraakte in verval. René De Meester, burgemeester van Oostvleteren, kocht in 1963 de molen aan. Omdat de molen geklasseerd monument te laten blijven en hem te mogen verplaatsen, moest hij een andere kadastre ligging krijgen. Dit gebeurde pas in 1967. Een jaar later werd de molen, na rumoerige discussies in de gemeenteraad, door de burgemeester aan de gemeente Oostvleteren geschonken.  

Het zou nog tot 1973 duren vooraleer de molen ontmanteld werd. Geladen op twee zware opliggers bereikte de molen op 3 mei 1973 zijn plek in Oostvleteren. De plannen voor de restauratie werden opgemaakt door architect Arthur De Geyter (Brugge, 1919-2004) en uitgevoerd door de gebroeders Guido en Herman Peel uit Gistel. De inhuldiging gebeurde tijdens de grote molenfeesten van 7 en 8 september 1974. De Meesters Molen werd herbouwd als een staakmolen op vier bakstenen teerlingen. De gesloten voet en de kombuis, die in Gijverinkhove aanwezig waren, werden niet herbouwd.

Sinds 1974 wordt de staakmolen door vrijwillige molenaars in werking gehouden. De eerste waren Eric Vanleene uit Pollinkhove (die later molenbouwer werd) en Walther Ameloot uit de Veurnestraat in Oostvleteren.

In februari 2002 onderging de molen stormschade en moest hij dringend gestut worden onder de hoekstijlen. Na de vervanging van de brasem onder de steenbalk (door Thomaes Molenbouw nv uit Beveren-Roeselare) en herstellingen aan de voet (door Wieme uit Machelen-Zulte) is de molen thans weer maalvaardig. Wel zijn de kruisarmen van het vangwiel dringend aan vervanging toe.

De eerste vrijwillige molenaar was Walther Ameloot werd opgevolgd door José Marchand, die vanaf 2013 wordt bijgestaan door Benny Pauwels.

Zie ook: Gijverinkhove, Gijverinkhovemolen

Lieven DENEWET, John VERPAALEN & Herman HOLEMANS

<p>De Meesters Molen</p>

Foto: Donald Vandenbulcke, Staden

<p>De Meesters Molen</p>

Foto: Jan Devlieghere, 11.09.2010

<p>De Meesters Molen</p>

Foto: Jan Devlieghere, 11.09.2010

<p>De Meesters Molen</p>

Foto: Donald Vandenbulcke, Staden, 15.12.2007

<p>De Meesters Molen</p>

Op zijn vorige standplaats in Gijverinkhove. Foto: Mario Van Hoogstraten, 1961; uitgegeven als prentkaart door Stichting Levende Molens, Roosendaal.

Bijlagen

Jaarlijks aantal asomwentelingen
1991: 15.755
1992: 20.458
1994:         0
1995:   2.641
1996:   7.687
1997: 16.918
1998:   4.736
2001: 40.016
2002:   1.299
2003: 30.031
2004: 22.388
2005: 19.665
2006: 23.650
2007:   4.239
2008: 19.892
2009: 18.417
2010; 15.041
2011:

Intekendatum: maart 2002
Molen: Oostvleteren (Vleteren, W.-Vl.), De Meestersmolen - staakmolen met open voet
Bouwheer & ontwerper: Gemeente Vleteren, Technische Dienst
Opdracht: Herstel stormschade & onderhoudswerken
- stutten van de molenkast
- demontage roeden
- plaatsing nieuwe brasem
- herstel wiekenkruis: behandelen en schilderen van de roeden, nieuw hekwerk en nieuwe windplanken
- nieuwe eikenhouten teerlingblokken (3 per teerling)
- nieuwe eikenhouten buitentrap met dubbele leuning
Plaats aanbesteding: Gemeentehuis, Kasteelstraat 39, Oostvleteren.
Toewijzing: Thomaes Molenbouw nv, Roeselare

Persbericht. AHP, "Dure werken aan staakmolen", in: Het Nieuwsblad, 28.07.2007.
Het gebinte van de beschermde houten Demeester-staakmolen in Oostvleteren is in slechte staat. De molen moet zo spoedig mogelijk hersteld of opgeschoord worden.
In 2004 werd het dossier voor restauratiewerken al goedgekeurd. De kosten werden toen geraamd op 53.349euro. De werken werden toegewezen aan Molenbouw Roland en Kris Wieme bvba uit Machelen voor de prijs van 44.296 euro. Van beide kruisplaten zijn drie koppen rot. De beugels van de meesterbanden naar de kruisplaten zijn verschoven, de molenstaak is gezakt en er zijn sporen van zwamaantasting. De kostprijs voor de bijkomende werken wordt geraamd op 26.790 euro. Er wordt een subsidie van 80 procent aangevraagd.
 
TV-programma "Micro zonder zout" (op Focus en WTV), 21.03.2006. "Burgemeester Willy Mostaert bezoekt de molen van Oostvleteren"
WM: Die molen komt eigenlijk uit Gyverinkhove, en destijds heeft de voormalige burgemeester Demeester die molen opgekocht en naar hier overgeplaatst en hier dan ja, hier geplaceerd.
Molenaar: In 1974 werd hij dus plechtig ingedraaid met de eerste molenstoet en nu hebben we dus euh.. na enkele jaren van rust heeft het feestcomité dat terug opgerakeld en hopen ze nu om de vijf à zes jaar terug de molenstoet te laten doorgaan, eigenlijk met succes hé, de laatste twee uitgaven waren prachtig succes.
WM: Mooi weer. En die voormalige burgemeester, Demeester, heeft dan die molen geschonken aan de gemeente.
Reporter Kurt Vandemaele (KV): Dat was nog een goeie burgemeester!  Wat zult u schenken?
WM: Geen molen hé, ik heb er geen.
KV: Die hebben ze al hé...  De vorige burgemeester heeft een molen geschonken, van u kunnen ze een klap van de molen krijgen.
WM: Ja, maar qua onderhoud van de Vlaamse Gemeenschap krijgen we nog wat subsidies  om in ere te houden hé, ja.
Molenaar: Het is een staakmolen en de volledige molenkast rust dus op die staak hé, dus kan ook draaien in 360 ° rond zijn as...
KV: Serieus?
Molenaar: Dus ja, nu hebben we noordwestenwind, maar als we morgen bijvoorbeeld, allez ik zeg maar iets, zuidenwind hebben, dan moeten we die molen kunnen verkruien hé.  Dus kunnen we die molen beneden, met het kruiwerk, van paaltje naar paaltje kunnen we dus die molen verplaatsen, allez, eigenlijk verdraaien op zijn staak, niet verplaatsen, maar verdraaien op zijn staak.
KV: Dus kan het zijn dat wij hier passeren en dat de wieken gewoon aan de andere kant staan.
Molenaar: Jaja.  Dat is dus het grootste herkenningspunt van een staakmolen, de staak en dat hij dus kan draaien op zijn staak.

Piet Lesage, "Vijfjaarlijkse Molenstoet trekt door Oostvleteren", Het Nieuwsblad, 26.08.2010.
Het koren dat tijdens de stoet wordt gebruikt, wordt gepikt met een authentieke pikbinder. VLETEREN - De vijfjaarlijkse Molenstoet trekt zondag weer door de straten van Oostvleteren.
Tijdens deze folkloristische historische stoet, waarin de Meestersmolen centraal staat, worden alle wagens getrokken door trekpaarden, een vijftigtal in totaal.
Traditie
'We willen zo de tradities uit vervlogen tijden in ere houden. De veertig taferelen met meer dan 400figuranten leren ons alles wat met de geschiedenis en de activiteiten op en rond de molen te maken heeft, van het land bewerken en graan malen tot het bakken van brood. Verschillende muziekmaatschappijen luisteren het geheel op. De stoet sluit af met een optocht van oude tractoren', verduidelijkt Veronique De Block van de gemeentelijke dienst cultuur en toerisme.
Na de stoet is er om 18.30uur ovenkoekenworp vanuit de molen. Het koren, dat gebruikt wordt tijdens de stoet, is gemaaid en gepikt met een authentieke pikbinder, getrokken door tweetrekpaarden.
Nabij de molen werd ook een Erfgoedhalte geïnstalleerd: een openluchttentoonstelling die via oude foto's en archiefdocumenten het verleden van de Kortekeer, de buurt waar de molen staat, weer tot leven wekt. De werkgroep 'Toerisme in Vleteren' maakte ook een filmpje over het ambachtelijk beroep van de molenaar. Je ziet er hoe het graan in brood verandert en je komt meer te weten over de geschiedenis van de molen en de molenstoet. Er is ook een Molenaarskrantje voor bezoekende scholen en in het gebouw naast de molen werd een tijdelijke fototentoonstelling uitgewerkt.
De Molenstoet trekt op zondag 29 augustus door Oostvleteren. Het molenfilmpje is dan ook doorlopend te zien. Men kan ook de Erfgoedhalte nabij de molen bezoeken.

Dyle, "Oostvleterse Molenstoet eert boerenstiel", Het Nieuwsblad, 24.08.2010.
Oostvleteren - We moesten er vijf lange jaren op wachten, maar op zondag 29 augustus is het weer zover: dan trekt de Molenstoet om 15 uur door de straten van Oostvleteren.
De Molenstoet brengt het boerenleven uit de jaren 1900 opnieuw tot leven. 'Met authentiek materiaal, wat onze stoet uniek maakt', vertellen José Dequeker, Lena Maenhout en Gilbert Liefooghe. Boerenpaarden trekken karren voort waarop zo'n 400 figuranten wel 40 verschillende taferelen uitbeelden. Per tafereel gingen meerder groepen aan de slag. 'De molen loopt als een rode draad doorheen de hele stoet', benadrukt het trio. 'Werkelijk alles komt aan bod, van het bemesten en zaaien tot het ploegen en maaien. Daarnaast zorgen we ook voor heel wat fictie en animatie.'
De belleman zal de stoet openen, gevolgd door een muziekkorps. 'Je zal ook kunnen kennismaken met vlaggenzwaaiers, 'Ypres Surrey Pipes and Drums', de molenbouwers, het bewerken van het veld en het oogstfeest, Don Quichot, de heilige Victor, de patroonheilige van de molenaars, de boerenbruiloft, de behekste molen en een herder met schapen. En 's avonds is er ovenkoekenworp vanuit de molen', schetst Gilbert Liefooghe een beeld van het hele gebeuren.
De Molenstoet is intussen al aan haar derde editie toe. Een werkgroep van elf mensen werkt er telkens anderhalf jaar aan. De opbrengst van een etentje tijdens de Meulenaarsfeesten op de zaterdag van Valentijn wordt steevast in de stoet geïnvesteerd.

AHP, "Erfgoedhalte, tentoonstelling en filmpje over de molen. Later raamexpo en dagtrip", in: Krant van West-Vlaanderen, ed. West, 03.09.2010.
Oostvleteren. Onlangs werd ter hoogte van de De Meestermolen aan de Kortekeer een nieuwe erfgoedhalte onthuld. Een initiatief van de dienst Toerisme in samenwerking met CO7, de intergemeentelijke cultuurvereniging.
Tine Simoens van CO7 omschrijft deze erfgoedhalte als een tijdelijke openluchttentoonstelling met foto's en archiefdocumenten in verband met de molen. "Ook de vroegere omgeving van de molen, met ondermeer verdwenen horecazaken, komt aan bod. Het is goed om eens halt te houden bij het eigen erfgoed, en hopelijk doet een dergelijke tentoonstelling verlangen naar meer. In september plannen we een raamtentoonstelling in de Kasteelstraat. Aan de ramen van de huizen komen er foto's van het straatbeeld van vroeger."
Dromen verwezenlijkt
Volgens schepen Lut Demeyer was de molen de verwezenlijking van een levensdroom van wijlen burgemeester René De Meester. "Dit erfgoedproject was dan weer de droom van onze molenaar José Marchand, en zeker ook van eregemeentesecretaris Albert Depyper. Albert schonk namelijk het schuurtje in het begin van de jaren zestig aan de gemeente. Al jaren wilden we met de werkgroep Toerisme iets uitwerken rond de molen. Martine Masson kwam met het voorstel op de proppen dat een projectsubsidie kon ingediend worden via CO7, waardoor we op subsidies konden rekenen. Enerzijds wilden we aan de slag met het erfgoed rond de molen en anderzijds wilden we dat ons resultaat ook daarna nog bruikbaar was voor een breed publiek. We kozen ervoor om 3 dingen te doen : een filmpje over het oude ambacht van de molenaar, het samenstellen van een Molenkrantje voor de leerlingen die de molen bezoeken, en een fototentoonstelling over de geschiedenis van de molen. Dat laatste gebeurde in samenwerking met VleterenVerbeeldt."
Ook in kermisweekend
Ook tijdens de Molenstoet en tijdens het kermisweekend van 11 en 12 september zijn de tentoonstelling en het filmpje te bezichtigen. Het filmpje duurt een vijftal minuten, en is van de hand van Gerdy Vandermeersch. De zussen Louise en Renate (tweeling) en Eva De Meester en Michiel Bamelies stonden in voor de figuratie. Het hele project kwam tot stand door de inzet van LVP-schepen Marie-Anne Verlende, Martine Masson, molenaar José Marchand, Jean-Pierre Noyelle de KLJ en schepen Lut Demeyer.
Schepen Demeyer voegt er tot slot ook nog aan toe dat de gemeente ook nog toeristische perspectieven heeft. "Het ligt in onze bedoeling om een dagtrip te organiseren. Zo kan bijvoorbeeld een bezoek aan de molen, onze tentoonstelling en het filmpje, gekoppeld worden aan een bezoekje aan de micro-brouwerij van de Struise Brouwers. De Struise Witte wordt immers gebrouwen met graan van de molen, en ook het Molenaarsbrood wordt gebakken met het graan gemalen in de De Meestermolen." (AHP)
Schepen Lut Demeyer, raadslid Ria Vanlerberghe, Tine Simoens van CO7, schepen Ludo Debuysere, schepen Marie-Anne Verlende, burgemeester Stephan Mourisse en Kamerlid Sabien Battheu bij het bord van de nieuwe erfgoedhalte. (Foto MD).

AHP, "Organisatie blikt tevreden terug. 'Publiek erg content'", Krant van West-Vlaanderen, ed. West, 03.09.2010.
Het hele gebeuren verliep vlekkeloos. De organisatoren waren dan ook erg tevreden.
We kunnen terugblikken op een erg geslaagde editie. Alle groepen die hadden toegezegd waren aanwezig. 's Morgens kregen we nog telefoon van een menner die zou komen met vier boerenpaarden, met de melding dat zijn vrouw een hartaanval had gekregen. Maar de man was gelukkig toch aanwezig met zijn dieren. Rond 17.30 uur viel er een enorme regenbui, maar het volk bleef toch lang hangen. In het schuurtje bij de molen bestelden we tot 21.30 uur, maar toen zaten alle cafés nog vol", vertelt Lena Maenhout, de enige vrouw van de elfkoppige werkgroep. "Voor de financiering van de stoet kunnen we rekenen op een kleine bijdrage van de gemeente, maar het grootste deel komt van de organisatie van ons jaarlijkse Molenaarsfeest. Verder hebben we veel sponsors. Hierdoor moeten we geen toegangsgeld vragen. Zelfs de programmabrochure is gratis. Ook de inzet van de vele vrijwilligers wordt ten zeerste gewaardeerd." (AHP)
Lena Maenhout. (Foto MD).

AHP, "Volkse ode aan het boerenleven van weleer. Vijf jaar wachten waard", in: Krant van West-Vlaanderen, ed. West, 03.09.2010.
Oostvleteren. De derdeuitgave van de Molenstoet nieuwe stijl, die slechts om de vijf jaar uittrekt, was een enorm succes.
Het landbouwleven van zowat een eeuw geleden werd er op een erg folkloristische wijze geëvoceerd.
De politie schatte het aantal aanwezigen op ongeveer 7.000. Er stapten niet minder dan 570 figuranten mee op.
De Molenstoet is ondermeer heel speciaal door het grote aantal paarden dat er aan deelneemt. Alle wagens werden getrokken door meer dan 50 boerenpaarden en daarnaast waren er nog enkele tientallen rijpaarden. "De deelname van zoveel paarden zorgt wel voor gaten in de stoet, maar wij laten de wagens bewust afstand houden voor de veiligheid", aldus de mensen van de werkgroep Molenstoet. Eenendertig groepen stapten mee op. Jachthoornblazers, een bellenman te paard en vlaggendragers kondigden de stoet aan.
Kaf van het koren
De hele bouw van een molen werd uitgebeeld. Van het zagen van de boom en het maken van het molenrad tot scherpen van de stenen. Toen was het de beurt aan het vele werk rond het koren op het veld: bewerken, bemesten, zaaien, het bestrijden van insecten, het maaien van het koren en het binnenhalen van het laatste voer. Het koren werd gedorst en het kaf werd van het koren gescheiden. Daar kwamen onder meer de honderd jaar oude stoomduivel en de dorsmachine uit 1935 aan te pas. "Als de oogst is binnengereden gaan de boeren te bier en maken ze zeer goede sier", klonk de titel van de volgende groep. Daarna trok men met het graan naar de molen en bakte men ovenkoeken in het ovenkot. De muziekgroep Trommelfluit begeleidde de boerenmaaltijd.
Oldtimertractoren
Ook een brok geschiedenis ontbrak niet. Men had het over de handmolen en de banmolen, waarbij geen enkele dorpeling zijn graan elders mocht laten malen dan bij de plaatselijke molen, het afschaffen van het maal- en windrecht tijdens de Franse Revolutie, de behekste molen, Don Quichote en Sancho Panza, Sint-Victoor als patroonheilige en de ouderwetse boerenbruiloft. Eén van de publiekslokkers blijft de optocht van de oldtimertractoren. Edwin Ghequire (aan de molen) en Wim Chielens (op het marktplein) stonden in voor het deskundige commentaar.
Voor en na de stoet bezochten heel wat mensen De Meestermolen. "Door de enorme plensbui onmiddellijk na de stoet, hadden we eerst de ovenkoekenworp afgelast. We waren van plan om de 250 koeken gewoon uit te delen in de cafés, maar rond het voorziene uur stonden toch 150 mensen te wachten ter hoogte van de molen. Daarom besloten we de koeken toch maar vanuit de molen te werpen.", aldus Geert Fieu van de werkgroep. (AHP)
Er stapten niet minder dan 570 figuranten mee in de Molenstoet (Foto MD).

AHP, "Gemeentebestuur en CO7. Erfgoedhalte aan Kortekeer", in: Krant van West-Vlaanderen, ed. West, 20.08.2010.
Oostvleteren. Op initiatief van de Erfgoedcel CO7 en het gemeentebestuur wordt op vrijdag 20 augustus een nieuwe erfgoedhalte geplaatst aan de molen op de Kortekeer.
De Erfgoedhalte van Oostvleteren is een tijdelijke openluchttentoonstelling die via oude foto's en archiefdocumenten het verleden van de Kortekeer terug tot leven wekt. Op de plaats waar de molen nu staat, was er vroeger een gendarmerie. De tram kwam er dagelijks voorbij, en er waren gekende cafés zoals "Au Chalet Lillois" en "l'Estaminet". Ook zaal Rhetorica was een gekende zaak in het dorp. De erfgoedhalte brengt ze eventjes terug tot leven.
De werkgroep toerisme in Vleteren, met schepenen Lut Demeyer en Marie-Anne Verlende en Martine Masson, maakte een filmpje over het ambachtelijk beroep van molenaar. Je ziet er hoe graan in brood verandert en komt meer te weten over de geschiedenis van de molen en de molenstoet. Daarnaast is er een Molenaarskrantje voor bezoekende scholen en komt er in het gebouw naast de molen een tijdelijke fototentoonstelling. Een extra troef voor erfgoededucatie en toerisme in Vleteren.
Molenfilmpje bekijken
Het molenfilmpje zal ook doorlopend te zien zijn op zondag 29 augustus, wanneer de Molenstoet in Vleteren uitgaat. Tijdens het kermisweekend van 11 en 12 september kan je het filmpje ook nog gaan bekijken. Dit telkens in het gebouw naast de molen.
"De Erfgoedhalte is een project van Erfgoedcel CO7. De komende jaren wil Erfgoedcel CO7 alles in het werk stellen om het cultureel erfgoed uit de marge en vóór het voetlicht te halen. Voor het erfgoedproject van de 'De Meestersmolen' ontving de werkgroep toerisme een projectsubsidie van Erfgoedcel CO7", aldus projectleider Tine Simoens.

AHP, "Derde vijfjaarlijkse folkloristische Molenstoet op zondag 29 augustus in Oostvleteren. Het boerenleven van vroeger", in: Krant van West-Vlaanderen, ed. West, 20.08.2010.
Oostvleteren. Op zondag 29 augustus vanaf 15 uur trekt voor de derde maal de folkloristische Molenstoet door het centrum van Oostvleteren. Het gebeuren heeft slechts om de vijf jaar plaats. Het comité is al maanden druk in de weer met de voorbereidingen. Naast het historische verleden van de De Meestermolen, wordt ook het boeren- en dorpsleven van vroeger uitgebeeld. De organisatie laat weten ook nieuwigheden en zelfs enkele verrassingen in petto te hebben.
Wie Oostvleteren zegt, denkt steevast aan de molen die velen passeren op weg naar een dagje aan zee. Die windmolen heeft al een lange geschiedenis achter de rug. Die wordt ondermeer uitgebeeld in de folkloristische Molenstoet, die in 2000 nieuw leven werd ingeblazen.
In Vleteren stonden vroeger verschillende molens, maar geen van die oorspronkelijke is overgebleven. Straatnamen als de Molenstraat en de Molenwijk verwijzen nu wel nog naar die molengeschiedenis. De Meestermolen heeft niet altijd zijn vaste stek in Oostvleteren gehad. Oorspronkelijk stond hij in Gijverinkhove. In 1962 kocht toenmalig burgemeester wijlen René De Meester de beschermde molen, met de bedoeling hem naar Oostvleteren over te brengen, te laten restaureren en weer bedrijfsklaar te maken. De verkoop van een beschermde molen brengt heel wat administratieve rompslomp mee. Dat was ook de reden waarom de molen, of wat er toen nog van overbleef, pas in 1973 zijn nieuwe bestemming bij de Kortekeer bereikte. Na grondige restauratiewerken door molenbouwer Peel kon de molen binnen het jaar weer draaien en malen.
Molenprinsessen
Naar aanleiding van het indraaien van die wieken, werden voor het eerst Molenfeesten georganiseerd op 8 september 1974, tijdens de kermisweek. Er had een verkiezing van een Molenprinses en twee eredames plaats. Dat werden respectievelijk Lucrèse Nollet, Erna Regheere en Veronique De Block. De dag daarna trok de eerste Molenstoet door de straten. De verkiezingen gebeurden jaarlijks, de Molenstoet ging slechts om de vijf jaar uit. In totaal werden twaalf Molenprinsessen verkozen. In 1979 trok nog een laatste echte Molenstoet door de straten, en in 1984 nog een Kindermolenstoet. In het Millenniumjaar nam het feestcomité Oostvleteren de draad weer op.
Geen kopie van vroeger
Volgens Geert Fieu van het organiserende comité wordt de huidige stoet geen kopie van de vroegere. "Er wordt gestart met een veldwachter te paard, die de stoet opent. Even later is het de beurt aan de molenbouwers, die laten zien hoeveel mankracht en hout er nodig was om een molen op te richten. Wat verder in de stoet wordt een beeld geschetst van het vele werk dat de boerenbevolking had aan het koren. Eenmaal de oogst binnengehaald, was het uiteraard tijd om te feesten.
Daarna wordt het graan naar de molen gebracht, om het tot meel te laten malen. De ovenwagen toont hoe het meel gebruikt werd om ovenkoeken te bakken. Deze koeken worden dan 's avonds vanaf 18.30 uur aan de molen tijdens de ovenkoekenworp onder het publiek verdeeld."
Andere taferelen die in de stoet aan bod komen, zijn het leven op en rond de hoeve. Ook wordt er een heuse boerenbruiloft uitgebeeld. De Molenstoet wordt afgesloten door een grote groep landbouwtractoren uit vervlogen tijden.
Wel 450 figuranten
Lena Maenhout geeft nog mee dat in de stoet zowat 450 figuranten mee opstappen, verdeeld over een veertigtal taferelen. "Er zijn ook een dertigtal wagens, allemaal getrokken door flink uit de kluiten gewassen boerenpaarden. In totaal nemen meer dan vijftig boerenpaarden en 25 rijpaarden deel aan de stoet. Vroeger waren het meer Haflingers, die kwamen uit de hele provincie. Bij elk paard plaatsen we een extra begeleider, voor de veiligheid van het publiek en ons materiaal. We beschikken over heel wat eigen kostuums, de rest huren we. Veel taferelen werden vernieuwd, bij de rest leggen we andere accenten. Een vijftal fanfares en harmonies en drie muziekgroepen luisteren het geheel op. We wijken af van de traditie met enkele nieuwigheden en verrassingen, waarover we nu nog niets kwijt willen", klinkt het veelbelovend.
Vorige week werd met de paarden van landbouwer Marc Butaeye uit Stavele op de traditionele manier een partij rijpe tarwe gepikt en gebonden nabij de hoeve Vandesompele. Die tarwe wordt gebruikt tijdens de stoet, maar ook om onder meer de aankondigingsborden te versieren.
Verkeersomleidingen
De stoet vertrekt in de Westvleterenstraat, steekt aan de Kortekeer de N8 over, en gaat via de Kasteelstraat en de kerk weer naar het vertrekpunt.
Met de politie werden goede afspraken gemaakt in verband met de nodige verkeersomleidingen. Het verkeer dat komt uit de richting Veurne wordt omgeleid vanaf De Gapaard; het verkeer vanuit Ieper wordt afgeleid in Elverdinge. De omleidingen zouden zowat drie uur gelden. Zowel de toegang als het programmaboekje zijn gratis. (AHP)
Info: feestcommissie Oostvleteren - 0475 63 50 14 - toerisme@vleteren.be - 057 40 00 99 - www.vleteren.be.
Het organiserende comité met v.l.n.r. Walther Ameloot, José Dequeker, Marc Butaeye, Benny Pauwels, Lena Maenhout, Hartwig Depyper, Wim Depoorter en Geert Fieu. Mark Fieu, Gilbert Liefooghe en Geert Justé ontbreken op de foto. (Foto MD)

"Lekker smullen voor de Molenstoet van 2010", in: Krant van West-Vlaanderen, ed. West, 27.02.2009.
Oostvleteren. De feestcommissie van Oostvleteren organiseerde een etentje ten voordele van de Molenstoet, die zal plaatsvinden op de laatste zondag van augustus 2010.
Er kwamen ongeveer 450 mensen opdagen in De Sceure om te smullen van stoofvlees of vol-au-vent met frietjes. Omdat het Valentijnweekend was, waren er ook cocktails d'amour en coupes d'amour te verkrijgen. (Foto MD)

PLI, "Molen", in: Het Nieuwsblad, 09.09.2010.
Vleteren - De Molenstoet mag dan al voorbij zijn, komend weekend kan je tijdens het kermisweekend wel nog het nieuwe Molenfilmpje van Gerdy Vandermeersch bewonderen, net als de tentoonstelling over de geschiedenis van de molen. Zeker de moeite om eens naar de molen van Oostvleteren af te zakken.

AHP, "Open Monumentendag", in: Krant van West-Vlaanderen, ed. Ieper, 10.09.2010.
Vleteren. Op zondag 12 september vindt de 22ste editie van Open Monumentendag plaats. Deze keer ligt de focus op 'de vier elementen': water, aarde, vuur en lucht en de evoluerende relatie tussen de mens en de vier elementen. De beschermde houten De Meestersmolen uit 1760 bewijst dat de mens sinds oudsher greep probeert te krijgen op de elementen. Tijdens Open Monumentendag kan je doorlopend van 14 tot 17 uur, samen met molenaar José Marchand, een bezoek brengen aan de molen en het schuurtje naast de molen dat is ingericht als museum. Van deze gelegenheid wordt gebruik gemaakt om het educatief filmpje rond het werk van de molen voor te stellen. De molen is verder te bezoeken iedere derde zondag van de maanden maart tot en met oktober, van 14.30 tot 18 uur of na afspraak met de molenaar (057 40 07 73). De algemene programmabrochure Vlaanderen alsook de brochure in het kader van CO7, rondom het thema van de vier elementen zijn gratis te verkrijgen bij de dienst Toerisme en Cultuur. Van 12 september tot 15 november is er een raamtentoonstelling in de Kasteelstraat. In samenwerking met de regionale beeldbank Vleteren Verbeeldt hangen bewoners grote foto's aan hun ramen, van hoe de gebouwen en omgeving er vroeger uitzagen. Meer info : 057/40 00 99 of toerisme @vleteren.be

Wim Depoorter (Davidsfonds), "Jammer dat de molen niet in gemeentelogo staat", Krant van West-Vlaanderen, editie West, 14.10.2011.
"Wat ik vooral onthoud uit de deze legislatuur, zijn natuurlijk die dingen waar ik zelf vaak mee in aanraking kom. En dat is ondermeer het gemeentelijk stadion voor FC Woesten, waar onze Warre voetbalt. De vernieuwing van de dorpshuizen was dringend nodig, Als ondersteuning van het verenigingsleven, en de versterking van het sociale netwerk in de deelgemeente, is een dergelijke ontmoetingsplaats onontbeerlijk. Ik juich ook de bouw van de serviceflats in de H. Deberghstraat toe. Op toeristisch gebied heeft Vleteren volop de kaart van het bier getrokken, tot aan het nieuwe logo en de leuze 'Groene Biergemeente' toe. Als lid van het Molenstoetcomité, vind ik het alleen jammer dat de Meesters Molen niet in het logo staat. Ik geef 8 op 10, dat is goed, maar met ruimte voor verbetering." (Foto MD)

RVL, "Ambachten te kijk daar bij die molen", Krant van West-Vlaanderen, 29.03.2013.
Oostvleteren - 0p 19 maart was Davidsfonds Vleteren present aan het schuurtje bij de ‘Demeesters Molen' voor de Nacht van de Geschiedenis, een evenement van Davidsfonds nationaal. Het thema dit jaar was ‘De ambachtsman’. Een aantal ambachtslui uit Vleteren kwamen graag hun kunnen demonstreren. De plaatselijke bakker (dank voor de pizza’s) de hoefsmid, een spinster, kantklossers, steenkappers en natuurlijk ook de molenaar kon je er aan het werk zien. Elk kreeg zijn deel vragen en opmerkingen uit het publiek. Toen Valère Riem op zijn mondharmonica ‘Daar bij die molen’ aanhief, kon de ambiance niet meer op. (Foto RVL).

“Een tweede meester-molenaar in Oostvleteren”, De Weekbode – ed. Kust, 27.06.2014.
Oostvleteren – Na meer dan drie jaar studeren over de bouwwijze en de geschiedenis van de verschillende molens, praktijklessen in zowel West- als Oost-Vlaanderen, heeft Benny Pauwels nu ook zijn diploma meester-molenaar op zak. Naast José Marchand is hij de tweede molenaar in Oostvleteren.

RVL, "Creativiteit troef op natuurdag 'Vleteren natuurlijk'", Het Nieuwsblad, 05.09.2014.
Op zondagnamiddag 31 augustus konden kinderen en ouders, zich uitleven bij allerhande activiteiten in de vrije natuur. Onder het thema ’Vleteren natuurlijk’ werd er een heuse natuurdag ingericht. Je kon kiezen uit een brede waaier van activiteiten. Fietsen of wandelen met onderweg allerhande spelletjes en doe-opdrachten. Rond de Sceure kon je timmeren en knutselen: een libel uit wilgentakken, een windmolentje of een heus insectenhotel. Molenaars José en Benny hielden opendeurdag in hun molen. Kinderen, ouders en enkele organisatoren gingen graag op de foto met hun zelfgemaakte pronkstukken. (Foto RVL)

"Gemeente huldigt meester-molenaar Benny Pauwels", De Weekbode, 26.09.2014.
Na meer dan drie jaar studeren mag Benny Pauwels (52) uit Oostvleteren zich nu meester-molenaar noemen. Naar aanleiding van de ontvangst van de nieuwe inwoners en de schoollaureaten, viel ook Benny een gemeentelijke ontvangst te beurt. Uit handen van de burgemeester kreeg hij een geschenkmand met Vleterse producten en collega-molenaar José Marchand overhandigde hem officieel de sleutel van de molen. Samen met zijn gezin, het gemeentebestuur en zijn vrienden van het feestcomité gingen ze graag op de foto en zetten ze daarmee het kermisweekend in. (Foto RVL).

Piet Lesage, "Zondag 30 augustus 2015 om 15 u. Dit jaar weer Molenstoet", Het Nieuwsblad, 18.05.2015.
Eind augustus trekt de Molenstoet weer door Oostvleteren Foto: pli
Vleteren - De molenstoet ging de eerste maal uit bij de inhuldiging van de "De Meestersmolen" in 1974 en sindsdien houdt de vijfjaarlijkse molenstoet de molen in ere.
In deze folkloristische historische stoet  wordt het vroegere leven op en rond de molen uitgebeeld door de plaatselijke verenigingen (meer dan 600 medewerkers) in 40 taferelen. Dit gaat van het bemesten van het land en graan malen tot het bakken van het brood.
Dit jaar wordt de aandacht nog meer toegespitst op de "De Meestermolen" in enkele nieuwe taferelen.
Alles wordt met authentieke materialen uitgebeeld, wat deze stoet tot een rijdend museum maakt. Meer dan 40 boerenpaarden trekken alle wagens en werktuigen.
Zelfs het korenstro dat we gebruiken om de taferelen te versieren wordt vooraf op traditionele manier gemaaid en gepikt in schoven met een pikbinder, getrokken door 2 trekpaarden.
De stoet sluit af met een optocht van oude tactoren.
Na de stoet is er om 18.30 u ovenkoekenworp vanuit de molen.
Ingang en parking is gratis, er is randanimatie voorzien voor en na de stoet en de plaatselijke horeca versterkt de innerlijke mens. 
Vanaf 14.30 u trekt de reclamekaravaan de stoet op gang.

PLI (Piet Lesage), "Nu zondag 30 augustus. Molenstoet Oost-Vleteren", Het Nieuwsblad, 26.08.2015.
Zelfs het korenstro dat gebruikt wordt om de taferelen te versieren, werd eerder deze maand op traditionele manier gemaaid en gepikt in schoven met een pikbinder, getrokken door 2 trekpaarden. Foto: pli
Vleteren - Nu zondag 30 augustus trekt de vijfjaarlijkse Molenstoet weer door de straten van Oostvleteren.
De molenstoet ging de eerste maal uit bij de inhuldiging van de “De Meestersmolen” in 1974 en sindsdien houdt de vijfjaarlijkse Molenstoet de molen in ere.
In deze folkloristische historische stoet  wordt het vroegere leven op en rond de molen uitgebeeld door de plaatselijke verenigingen (meer dan 600 medewerkers) in 40 taferelen. Dit gaat van het bemesten van het land en graan malen tot het bakken van het brood. Dit jaar wordt de aandacht nog meer toegespitst op de “De Meestermolen” in enkele nieuwe taferelen.
Alles wordt met authentieke materialen uitgebeeld, wat deze stoet tot een rijdend museum maakt. Meer dan 40 boerenpaarden trekken alle wagens en werktuigen. Zelfs het korenstro dat gebruikt wordt om de taferelen te versieren, werd eerder deze maand op traditionele manier gemaaid en gepikt in schoven met een pikbinder, getrokken door 2 trekpaarden.
De stoet sluit af met een optocht van oude tactoren. Na de stoet is er om 18.30 u ovenkoekenworp vanuit de molen.
Ingang en parking is gratis, er is randanimatie voorzien voor en na de stoet en de plaatselijke horeca versterkt de innerlijke mens. Vanaf 14.30 u trekt de reclamekaravaan de stoet op gang

Thijs Pattyn, "Recordcijfers: 10.000 bezoekers, 650 medewerkers, 88 paarden. 'Dit was de beste Molenstoet die ik al meemaakte", Het Nieuwsblad, 30.08.2015.
De Molenstoet kende een topeditie ondanks de onverwachtse hinder van het stormweer zondagochtend. Meer dan 10.000 toeschouwers zagen veertig taferelen over het vroegere boerenleven op en rond de Vleterse molens.
Meer dan 10.000 toeschouwers zagen veertig taferelen over het vroegere boerenleven op en rond de Vleterse molens.Foto: Thijs Pattyn
Na vijf jaar wachten konden de inwoners van Vleteren en omstreken opnieuw genieten van de Molenstoet. "Dit was de beste Molenstoet die ik al meemaakte", zegt medewerker Geert Fieu. "We hadden meer dan 10.000 toeschouwers, een stijging van minstens 2.000 mensen in vergelijking met de vorige editie . De stoet bestond uit 650 medewerkers, 56 zware boerenpaarden, 32 rijpaarden en 50 schapen. Er liepen ook enkele ezels, geiten, koeien, kippen en honden mee. Het stormweer van zondagochtend had bijna roet in het eten gegooid. Er lagen omgewaaide bomen en takken op en bij het parcours. Ook onze loods die we gratis mochten gebruiken van Bart's Potato Company, was volledig ondergelopen met water. Gelukkig konden we alles op tijd opruimen."
Laatste boer met boerenpaarden
De Molenstoet is de enige stoet in West-Vlaanderen met zoveel boerenpaarden. Boer Marc Butaye (66) komt al sinds de eerste Molenstoet in 1973 met zijn paarden. "Ik ben de laatste boer uit de streek die het land bewerkt met boerenpaarden in plaats van tractoren. De korenstro waarmee de wagens versierd zijn, heb ik gemaaid met mijn boerenpaard en pikbinder. Ik ben geboren met een paard in mijn buik, mechaniek is niets voor mij. Zolang mijn gezondheid het toelaat blijf ik zo werken."
Leerrijk
Het gezin Hochart uit Zonnebeke kwam voor de eerste keer kijken naar de Molenstoet. "Er hangt een leuke sfeer en de stoet is leerrijk", zegt moeder Kristien (39). "De kinderen zien stap per stap hoe de mensen vroeger brood maakten uit graan." Vader Thierry (39) klom samen met zoon Stan (5) in de Meestersmolen. "De molen is heel mooi bewaard en biedt een prachtig zicht op de stoet", vertelt hij. Tijs Debevere (9) liep samen met kinderen, ouders en leraren van Vrije Basisschool Klavertje 3 mee in de stoet. "Ik ben verkleed als een vroegere boerenzoon en eet graag de zaadjes uit de stro."

"Twee dagen 'Molenwiekend'", De Weekbode, editie Ieper-Poperinge, 15.07.2016.
Oostvleteren - 2016 is geen molenstoetjaar, maar er is wel een molenweekend ‘Molenwiekend’ in en rond de Sceure. Twee dagen boordevol workshops, muziek, een smaakmarkt en ludieke kinderanimatie op 27 en 28 augustus.

"Oostvleteren. Eerste Molenwiekend", Krant van West-Vlaanderen, editie Ieper-Poperinge, 26.08.2016.
2016 is geen molenstoetjaar. Als alternatief organiseert het gemeentebestuur samen met de verenigingen van Vleteren een heus molenweekend in en rond de Sceure. “Twee dagen boordevol workshops, muziek, een smaakmarkt en ludieke kinderanimatie”, zegt Maika Deleu van de dienst Cultuur, Sport en Jeugd.

"Zomer op 1ste Molenwiekend",  Krant Van West-Vlaanderen editie Ieper/Poperinge, 02.09.2016.
Oostvleteren -  Op zaterdag 27 en zondag 28 augustus had het eerste Molenwiekend plaats. Het gemeentebestuur en enkele Vleterse verenigingen presenteerden twee dagen boordevol workshops, muziek en dans, een smulmarkt met lekkers uit eigen gemeente en veel ludieke kinderanimatie.

Literatuur

Uitgegeven bronnen
"Bulletijn van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen",1941 (nr. 32, p. 372).

Werken
Jozef Ameeuw, "Molens van Veurne-Ambacht", Koksijde, De Klaproos, 2004, p. 69-74.
Chr. Devyt, "Westvlaamse windmolens. Inventaris volgens de toestand op 1 januari 1965", Brugge, 1966, p. 105, p. 73.
Luc Devliegher, "De molens in West-Vlaanderen", Tielt/Weesp, 1984, p. 396-399(Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen, 9).
Jeroen Cornilly, "Monumentaal West-Vlaanderen. Beschermde monumenten en landschappen in de provincie West-Vlaanderen. Deel 1. Arrondissementen Ieper, Kortrijk, Roeselare, Tielt", Brugge, 2001, p. 222.
Karel Berquin, artikel in Bachten de Kupe, 1960, p. 103 (anekdote over molenmaker Karel Blondé, 1885).
Jean-Pierre Debyser, "De 'De Meestermolen' te Oostvleteren", in: Vlietmara, VII, 1985, nr. 2, p. 13-25;
John Verpaalen, "Molens van het Hoppeland", Koksijde, 1997, p. 29-38.
Herman Holemans, "Westvlaamse wind- en watermolens. Kadastergegevens 1835-1990. Deel 2. Gemeenten D-G", Kinrooi, Studiekring Ons Molenheem, 1994.
Leo Smet, "Zo kwam Molenecho's tot stand... Bij de overbrenging van de molen van Gijverinkhove naar Oostvleteren in 1973," in: Molenecho's, XVII, 1989, p. 79-83.
A.R. G(oussey), "De Westmolen van Stavele afgebroken - De molen van Gyverinkhove verhuist naar Oostvleteren", in: Bachten de Kupe, V, 1963, p. 190-192.
E. D(e) K(inderen), "De Meestermolen te Oostvleteren", in: De Belgische Molenaar, LXXII, 1977, p. 215-216.
J. Maes, "De Molen van Gijverinkhove naar Oostvleteren", in: De Belgische Molenaar, LIX, 1964, p. 27.
J. Maes, "Oostvleterense molens", in: De Belgische Molenaar, LXXI, 1976, p. 304.
J.-P. Debyser, "De 'Meestermolen' te Oostvleteren, in: Vlietmara, Driemaandelijks tijdschrift voor heemkunde, geschiedenis en volksleven, Oostvleteren, jg. 7 (1985), nr. 2, p. 13-25, ill.
"De molen Dewilde te Gijverinkhove", in: Curiosa, december 1996, p. 30-32.
'De molen Ide of molen Dewilde te Gijverinkhove", in: Curiosa, maart 2000, p. 23-26.
A.-M. Delepierre, M. Lioen, m.m.v. M. Huiys, "Inventaris van het cultuurbezit in België. Architectuur. Provincie West-Vlaanderen. Arrondissement Veurne. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 8N", Brussel-Gent, 1982.
Lieven Denewet, "Echt gebeurde Vlaamse molenhumor - 9", Molenecho's, jg. 30, 2002, 1, p. 57.
Jacques Lorthiois, "Flandre Occidentale. Meuniers et moulins de West-Flandre", L'Intermédiaire des Généalogistes, n° 170, XXIX, 1974, 2, p. 116-126 (119).
"Provinciale draaipremie voor ambachtelijke molens. Aantal asomwentelingen van West-Vlaamse molens in 2004-2009", in: /West-/Vlaams Molenblad, XXVI, 2010, 3, p. 115-118.
"Aantal asomwentelingen van West-Vlaamse molens in 2010", in: /West-/Vlaams Molenblad, XXVII, 2011, 1, p. 50.
"Kroniek. Nieuwe molen te Oostvleteren", Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge, 1973, p. 204.
"Kroniek. Molen te Oostvleteren", Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge, jg. 1974, p. 272.

Persberichten
"José Marchand werd meester-molenaar", Het Wekelijks Nieuws, 02.01.1998, p. 26
AHP, "Dure werken aan staakmolen", in: Het Nieuwsblad, 28.07.2007.
Piet Lesage, "Vijfjaarlijkse Molenstoet trekt door Oostvleteren", Het Nieuwsblad, 26.08.2010.
Dyle, "Oostvleterse Molenstoet eert boerenstiel", Het Nieuwsblad, 24.08.2010.
AHP, "Erfgoedhalte, tentoonstelling en filmpje over de molen. Later raamexpo en dagtrip", in: Krant van West-Vlaanderen, ed. West, 03.09.2010.
AHP, "Organisatie blikt tevreden terug. 'Publiek erg content'", Krant van West-Vlaanderen, ed. West, 03.09.2010.
AHP, "Volkse ode aan het boerenleven van weleer. Vijf jaar wachten waard", in: Krant van West-Vlaanderen, ed. West, 03.09.2010.
AHP, "Gemeentebestuur en CO7. Erfgoedhalte aan Kortekeer", in: Krant van West-Vlaanderen, ed. West, 20.08.2010.
AHP, "Derde vijfjaarlijkse folkloristische Molenstoet op zondag 29 augustus in Oostvleteren. Het boerenleven van vroeger", in: Krant van West-Vlaanderen, ed. West, 20.08.2010.
"Lekker smullen voor de Molenstoet van 2010", in: Krant van West-Vlaanderen, ed. West, 27.02.2009.
PLI, "Molen", in: Het Nieuwsblad, 09.09.2010.
AHP, "Open Monumentendag", in: Krant van West-Vlaanderen, ed. Ieper, 10.09.2010.
Wim Depoorter, "Jammer dat de molen niet in gemeentelogo staat", Krant van West-Vlaanderen, editie West, 14.10.2011.
RVL, "Ambachten te kijk daar bij die molen", Krant van West-Vlaanderen, 29.03.2013.
“Een tweede meester-molenaar in Oostvleteren”, De Weekbode – ed. Kust, 27.06.2014.
RVL, "Creativiteit troef op natuurdag 'Vleteren natuurlijk'", Het Nieuwsblad, 05.09.2014.
"Gemeente huldigt meester-molenaar Benny Pauwels", De Weekbode, 26.09.2014.
Piet Lesage, "Zondag 30 augustus 2015 om 15 u. Dit jaar weer Molenstoet", Het Nieuwsblad, 18.05.2015.
PLI (Piet Lesage), "Nu zondag 30 augustus. Molenstoet Oost-Vleteren", Het Nieuwsblad, 26.08.2015.
Thijs Pattyn, "Recordcijfers: 10.000 bezoekers, 650 medewerkers, 88 paarden. 'Dit was de beste Molenstoet die ik al meemaakte", Het Nieuwsblad, 30.08.2015.
"Twee dagen 'Molenwiekend'", De Weekbode, editie Ieper-Poperinge, 15.07.2016.
"Oostvleteren. Eerste Molenwiekend", Krant van West-Vlaanderen, editie Ieper-Poperinge, 26.08.2016.
"Zomer op 1ste Molenwiekend", Krant Van West-Vlaanderen editie Ieper/Poperinge, 02.09.2016.

Mailberichten
Mededeling Rik Verhaeghe, Stavele, 21.07.2013.


Laatst bijgewerkt: zondag 30 april 2017
Stuur uw teksten over deze molen Stuur een (nieuwe) foto van deze molen  

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in databasezoek op provincieStuur een e-mail over molen <?=$naam?>, <?=$plaats?>homevorige paginaNaar Verdwenen Molens