Molenzorg
Zwevegem, West-Vlaanderen
Naam

Stenen Molen
Klockemolen

Ligging Avelgemstraat 60
8550 Zwevegem

300 m Z v.d. kerk
kadasterperceel D349


toon op kaart
Geo positie 50.810760, 3.334615
Eigenaar Gemeente Zwevegem
Gebouwd 1798
Type Stenen stellingmolen
Functie Korenmolen
Kenmerken Gemetselde gaanderij, vroeger ook oliemolen
Gevlucht/Rad Gelaste roeden, 24,85 m (Derckx - Wessem, nrs. 693-694, 1991)
Inrichting Geen maalinrichting meer: nog 1 maalsteen op de tweede zolder
Toestand Uitwendig hersteld
Bescherming M: monument,
23.12.1942
Molenaar Geen
Openingstijden Enkel voor goepen na afspraak, tel. 056.76.55.70 (Culturele Dienst Zwevegem)
<p>Stenen Molen<br />Klockemolen</p>

Foto: Donald Vandenbulcke, Staden  

Beschrijving / geschiedenis

De Stenen Molen van Zwevegem, ook wel de Klockemolen genoemd, werd gebouwd in 1798 zoals in het metselwerk van de kuip is aangegeven. Vermoedelijk werd de molen, oorspronkelijk een grondzeiler, tijdens de tweede helft van de 19e eeuw verhoogd om de windvang te verbeteren. Ook werden de muren tot aan de stelling opgemetseld, waardoor een omgang ontstond. De nog bestaande zetelkapconstructie dateert van 1890. De Klockemolen werd ingericht als koren- en oliemolen.

Eigenaars na 1830:
- voor 1834, eigenaar: a) De Kimpe Jan, notaris te Deerlijk en b) De Kimpe Fredericus, gemeenteontvanger te Zwevegem
- 1836, erfenis: De Kimpe Fredericus Ghislenus, gemeenteontvanger te Zwevegem (overlijden van Jan De Kimpe)
- 11.08.1844, erfenis: De Kimpe Silvia Euphrasia, zonder beroep te Zwevegem (overlijden van Fredericus De Kimpe)
- 1872, huwelijk: Vancauwenberghe-De Kimpe Honoré, dokter te Anzegem
- 12.04.1928, erfenis: a) Vancauwenberghe-Devos Albert Charles, geneesheer te Anzegem en b) Vancauwenberghe Charles Ivo Maria, brouwer te Tiegem (overlijden van Honoré Vancauwenberghe)
- 16.07.1932, erfenis: a) Vancauwenberghe-Devos Albert Charles, de weduwe en de kinderen en b) Vancauwenberghe Charles Ivo Maria, brouwer te Tiegem (overlijden van Albert Charles Vancauwenberghe)
- 19.09.1951, afstand: a) Vancauwenberghe-Devos Albert Charles, de weduwe en de kinderen (voor 1/2 volle eigendom + 1/2 naakte eigendom) en b) Vancuwenberghe Charles Ivo Maria (voor 1/2 vruchtgebruik), brouwer te Tiegem (notaris Demeulemeester)
- 09.01.1955, afstand:  a) Vancauwenberghe-Devos Albert Charles, de weduwe en de kinderen (voor 1/2 volle eigendom + 1/2 naakte eigendom) en b) Vancauwenberghe Albert Honoré Adolf (voor 3/8 volle eigendom + 1/8 naakte eigendom) en c) Vancauwenberghe Simonne Marie Louise (voor 1/8 volle eigendom + 1/8 naakte eigendom) (overlijden van Charles Ivo Vancauwenberghe)
- 10.06.1955, verkoop: Vereniging "Les Amis de la Commission Royale des Monuments et des Sites, te Brussel (notaris Denys)
- 13.03.1974, gift: Gemeente Zwevegem (notaris Denys - voor gemeen nut een geklasseerde onttakelde stenen windmolen)

De windmolen werd eind 19de eeuw nog met een stoommachine uitgebreid (in een apart hok met schoorsteen, nu verdwenen). De stoommachine werd ca. 1927 al vervangen door een elektrische motor. Het malen met de wind werd evenwel nog niet opgeheven: de beide roeden kregen in de jaren 1940 het stroomlijnprofiel Dekker. Toen zou "de motor" winnen: voor de installatie van een nieuwe cilindermolen in 1948 werd het binnenwerk van de Klockemolen grotendeels verwijderd.

Bij koninklijk besluit van 23 december 1942 werd de korenmolen geklasseerd. In 1955 was de molen in handen van de familie Vancauwenberghe die hem toen verkocht aan de Brusselse v.z.w., de vrienden van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen. Zij lieten de buitenzijde in 1958 herstellen.

De gemeente Zwevegem, die door een schenking uit 1974 eigenaar geworden was, liet in 1979 enkele dringende werken uitvoeren. De eerste fase van een grondige restauratie, uitgevoerd in 1990-1995 door de firma Cottenier uit Aalbeke (met o.m. nieuwe gelaste roeden van de firma Derckx uit Wessem, NL), heeft er nog niet voor gezorgd dat de Stenen Molen opnieuw maalvaardig is. De molen kreeg tijdelijk nieuwe functies als tentoonstellingsruimte in samenwerking met de vzw Molenhuis en als Oxfam-Wereldwinkel. Thans staat hij weer leeg.

De gemeenteraad van Zwevegem gaf op 29 september 2014 groen licht om het dak van de Stenen Molen te herstellen. De molen had ernstig te lijden onder de voorjaarsstormen van 2014, zodat een herstelling van het dak zich opdrong. De werken werden geraamd op 31.383,77 euro. Er werd een onderhoudspremie (tot 80 procent) aangevraagd. Het ligt in de bedoeling om de molen helemaal te restaureren in 2017-2018. Een nieuwe storm van 8 februari 2016 zorgde voor nieuwe beschadiging. Stukken van de wieken belandden op straat. De brandweer poogde houtwerk te verwijderen, maar dat lukte niet door het stormweer. Uiteindelijk werd een deel van de Avelgemstraat afgesloten voor het verkeer. Net in maart 2016 was de uitvoering van de onderhoudswerken voorzien.

De Gemeenteraad van Zwevegem keurde in haar zitting van 26 februari 2018 het ontwerp, opgesteld door Erfgoed Advies Groen uit Montfoort (NL), goed voor het uitvoeren van restauratie- en hestellingswerken aan de Klockemolen van Zwevegem.
Een aantal zaken vallen hier op:
- de werken worden opgesplitst in vier delen, opeenvolgend: werken exterieur, interieur, exterieur en interieur. In de laatste fase wordt de molen weer maalvaardig gemaakt, o.m. door de aanbreng van ontbrekend binnenwerk.
- de raming bedraagt telkens rond de 25 à 26.000 euro, met een totaal van 104.000 euro, exclusief BTW. Hierdoor kan 4 keer gebruik gemaakt worden van de eenvoudige standaardprocedure, waarbij   maximaal  25.000 euro van de aanvaarde kostenraming in aanmerking komt voor de berekening van de premie.
- telkens is er een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Vele aannemers en/of molenmakers zullen hierdoor uit de boot vallen.

Lieven DENEWET & Herman HOLEMANS

<p>Stenen Molen<br />Klockemolen</p>

Foto: Geert Maelbrancke, Roeselare, 27.07.2011

<p>Stenen Molen<br />Klockemolen</p>

Prentkaart Lub, jaren 1930 (coll. R. Van Ryckeghem, Koolkerke)

<p>Stenen Molen<br />Klockemolen</p>

Prentkaart Nels (coll. D. Vandenbulcke, Staden)

<p>Stenen Molen<br />Klockemolen</p>

Foto: Denis Van Cronenburg, 23.08.2009

<p>Stenen Molen<br />Klockemolen</p>

Foto: Denis Van Cronenburg, 23.08.2009

<p>Stenen Molen<br />Klockemolen</p>

Prentkaart editie Meerschaert, 1958

Aanvullende informatie

Torie Mulders (pseudoniem van Hector Vindevogel), "De windmolens tussen Schelde en Leie", in: Handelingen van de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk, XXII, 1946-1948, p. 46-107 (92-93)(uitgegeven handschrift uit 1931).
Anders is het gesteld met de Steenen Molen.
Machtig gevaarte, gebouwd in 1798, een jaar later dan de Pottelberg, op denzelfden trant, dat het mij niet zou verwonderen indien het dezelfde stielmannen waren die deze twee moelns maakten.
Klimt op de galerij en daar reeds hebt ge kijk over de gansche streek. Dat hier hier niets gespaard werd, bewijzen de trappen en loopers die van 't een verdiep naar 't andere leiden.
Was dat alzoo, 't andere was op zijn avenante, zouden de menschen hier zeggen, dus was er op gelijkende, stemde ermee overeen.
De mededinging in het bedrijf is gespannen en 't ware jammer moest zulk een schoone molen daardoor aan den hamer prijsgegeven worden.

------------------

(Persbericht). "Stenen Molen Zwevegem krijgt restauratie", in: johanrollez.eu (30.09.2014).
Op maandag 29 september gaf de Zwevegemse Gemeenteraad zijn goedkeuring voor de eerste restauratiewerken aan de Stenen Molen – of Klockemolen. Op voorstel van schepen voor Erfgoed, Johan Rollez (N-VA), spendeert Zwevegem net geen €32.000 om de dakconstructie te restaureren.
“In de meerjarenplanning was voorzien om de molen volledig te restaureren, volgens de regels van de kunst, in 2017 en 2018, “ aldus schepen Rollez: “maar door de stormen begin dit jaar, zien we ons genoodzaakt om een deel van de werken naar voren te schuiven. De beslissing is nu gevallen om het dak te herstellen, zodat het niet meer zal binnen regenen en we vervolgschade kunnen voorkomen.”
Schepen Johan Rollez geeft toe dat de molen er nog wel een tijdje ‘lelijk’ zal bijstaan, tot de middelen vrijkomen. “Bij de voorbereiding van de begroting 2015 en de aanpassing van het meerjarenplan zullen we onderzoeken of we de volledige restauratie toch nog kunnen vervroegen, maar de voortekenen zijn niet gunstig. Ook tijdelijke maatregelen, zoals zandstralen of herschilderen, zijn uit den boze. De molen zou er dan misschien wel mooier gaan uitzien, maar zijn toestand zou er nog door verslechteren, met hogere restauratiekosten tot gevolg. Ik vraag aan de inwoners van Zwevegem om nog wat geduld te oefenen. Over enkele jaren zal de molen in zijn volle glorie hersteld zijn”
Ondanks gemeenteraads- en collegebeslissingen in onder meer 2010 en 2011, is het al van 2001 geleden dat er nog relatief grote werken aan de Stenen Molen werden uitgevoerd. Het college heeft zich bij de opmaak van het meerjarenplan dan ook geëngageerd voor een grondige restauratie, en niet voor lapwerk.
Het herstel van de dakconstructie wordt beschouwd als een onderhoudsdossier en komt in aanmerking voor een onderhoudspremie van de Vlaamse Overheid ten belope van 80%. Ook de volledige restauratie kan in principe worden gesubsidieerd.

"Stenen Molen verdient opknapbeurt", NVA-Zwevegem, jg. 2014, nr. 3 (oktober)
Het is waar, de Stenen Molen – ook bekend als de Klockemolen – in de Avelgemstraat staat er maar zielig bij. En dat is eigenlijk nog voorzichtig uitgedrukt.  Maar er is ook goed nieuws. Het gemeentebestuur heeft zich vast voorgenomen om tijdens deze legislatuur zwaar te investeren in een grondige restauratie.
In 2015 wordt alvast het dak gerestaureerd, volledig volgens de regels van de kunst. De rest moet rond zijn tegen het einde van de beleidsperiode zodat de Klockemolen dan weer schittert als nieuw. Natuurlijk zouden we liever zien dat de restauratie vroeger gebeurt. Jammer genoeg gooit de eeuwige spelbreker – de financiële situatie – ook hier roet in het eten.
Geen tijdelijk likje verf, wél een grondige restauratie Soms komt de vraag waarom de molen niet een voorlopig likje verf krijgt. Een terechte vraag, met een dubbel antwoord. Enerzijds is een ‘voorlopig likje verf’ niet zo eenvoudig of goedkoop op te lossen als het misschien lijkt. Anderzijds mag het ook niet van het Vlaams agentschap Onroerend Erfgoed. De slechte toestand van de molen is namelijk voor een deel te wijten aan slechte materiaalkeuzes en half werk bij vorige ingrepen.
De N-VA wil graag dat de Stenen Molen zo snel mogelijk grondig en op de juiste manier wordt gerestaureerd. Alleen ziet het ernaar uit dat ‘zo snel mogelijk’ pas over enkele jaren zal zijn. In elk geval bewaakt bevoegd schepen Johan Rollez het dossier van nabij.

---------------

Gemeenteraad 29 september 2014.
Goedkeuring opdracht met bepaling wijze van gunnen voor het uitvoeren van dakherstellingswerken aan de Klockemolen te Zwevegem inclusief goedkeuring subsidieaanvraag.

Bevoegdheid
Gemeentedecreet artikel 43 §2 11°.

Juridische grond
- De wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 en latere wijzigingen.
- De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en latere wijzigingen.
- Het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 - plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren en latere wijzigingen.
- Het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken en latere wijzigingen.
- Ministerieel besluit van 25 juni 2013 houdende overdracht van bevoegdheid door de Minister van Landsverdediging inzake het plaatsen en uitvoeren van werken, leveringen en diensten, inzake vervreemding en diverse uitgaven.
- De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.
- Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.
- Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht.

Verwijzingsdocumenten
- Bestek atd-gam-14-11, opgemaakt door publieke ruimte dienst gebouwen.
- Raming.

Motivering
Voor het uitvoeren van dakherstellingswerken aan de Klockemolen te Zwevegem werd door de dienst gebouwen, bestek nummer atd-gam-14-11 opgemaakt met een totale raming van 25.937,00 euro excl. btw of 31.383,77 euro incl. btw medecontractant en waarbij voorgesteld wordt deze opdracht te gunnen bij middel van een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Voor deze werken wordt een onderhoudspremie van 80 % aangevraagd bij Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen. Bijgevolg zullen de richtlijnen van het subsidieagentschap moeten gevolgd worden in kader van de subsidieaanvraag.

Overzicht: Budgetjaar 2014; Investeringsenveloppe IE-OB; Beleidsitem 072002; Algemene rekening 228007; Actie AC 5.5.1.05;
Raming inl. btw 31.383,77 euro.

-----------

Toelichtende nota Gemeenteraad Zwevegem, 26.02.2018.
Goedkeuring ontwerp met bepaling van gunningswijze voor het uitvoeren van restauratie-en herstellingswerken aan de Klockemolen Zwevegem.
In het financieel meerjarenbeleidsplan staan de restauratie – en herstellingswerken aan de Klockemolen in Zwevegem op het programma. De ontwerper Erfgoed Advies Groen maakte een bestek op. Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd voor 4 opdrachten, met het oog op het vlot verkrijgen van erfgoedpremies volgens de standaardprocedure bij Onroerend Erfgoed. De ramingen bedragen :
- werken 2017 exterieur: 26.152,04 euro excl. btw
- werken 2017 interieur: 25.351,46 euro excl. btw
- werken 2018 exterieur: 26.505,91 euro excl. btw
- werken 2018 interieur: 26.007,00 euro excl. btw
In totaal worden de opdrachten geraamd op 104.016,41 euro excl. btw of 125.859.85 euro incl. btw.
Inzake de uitvoering van de restauratie- en herstellingswerken aan de Klockemolen zijn voor de werken 2017 exterieur en interieur de erfgoedpremie al aangevraagd bij Onroerend Erfgoed. Voor de werken 2018 exterieur en interieur zal de erfgoedpremie worden aangevraagd in het voorjaar 2018. Voor dit dossier is een premie te verwachten van 80 % van het bedrag. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld deze opdracht te gunnen bij middel van onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

-----------

Verslag Gemeenteraad Zwevegem, 26.02.2018.

7.  Goedkeuring ontwerp met bepaling van gunningswijze voor het uitvoeren van restauratie- en herstellingswerken aan de Klockemolen Zwevegem.

Bevoegdheid
Gemeentedecreet artikel 43 §2 11°.

Juridische grond
- De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en latere wijzigingen.
- De wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten en latere wijzigingen.
- Het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren en latere wijzigingen.
- Het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken en latere wijzigingen.
- Ministerieel besluit van 25 juni 2013 houdende overdracht van bevoegdheid door de Minister van Landsverdediging inzake het plaatsen en uitvoeren van werken, leveringen en diensten, inzake vervreemding en diverse uitgaven.
- De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.
- Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.
- Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht.
- Besluit van de gemeenteraad van 25 april 2016 betreffende principiële goedkeuring met vaststelling wijze van gunnen voor het opmaken van een ontwerp voor het uitvoeren van restauratie- en herstellingswerken aan de Klockemolen te Zwevegem met een totale raming van < 85.000,00 euro, afhankelijk van de latere besprekingen en keuzes en waarbij beslist werd deze opdracht te gunnen bij middel van onderhandelingsprocedure, conform opdrachtdocumenten pr-lro-16-02.
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 18 mei 2016 betreffende goedkeuring lijst van aan te schrijven ontwerpers voor het opmaken van een ontwerp voor het uitvoeren van restauratie- en herstellingswerken aan de Klockemolen te Zwevegem.
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 28 september 2016 betreffende goedkeuring aanstelling van de ontwerper voor het opmaken van een ontwerp voor het uitvoeren van restauratie- en herstellingswerken aan de Klockemolen Zwevegem, zijnde Erfgoed Advies Groen BV, Molenstraat 25 te 3417 HR Montfoort, Nederland, tegen een ereloonpercentage van 10,50 % van de kostprijs van de werken en met de hoogste score voor de gunningscriteria van 95 %.

Verwijzingsdocumenten
Bestek en raming 2017 exterieur en interieur.
Bestek en raming 2018 exterieur en interieur.

Motivering
Het financieel meerjarenbeleidsplan voorziet het uitvoeren van restauratie- en herstellingswerken aan de Klockemolen in Zwevegem. Voor deze opdracht werd door de ontwerper Erfgoed Advies Groen, bestek 117002 opgemaakt. Heden wordt de goedkeuring gevraagd voor 4 opdrachten in functie van een vlotte verkrijging van de erfgoedpremies volgens de standaardprocedure bij Onroerend Erfgoed.
De ramingen bedragen:
- werken 2017 exterieur: 26.152,04 euro excl. btw
- werken 2017 interieur: 25.351,46 euro excl. btw
- werken 2018 exterieur: 26.505,91 euro excl. btw
- werken 2018 interieur: 26.007,00 euro excl. btw
Totaal = 104.016,41 euro excl. btw  en waarbij voorgesteld wordt deze opdracht te gunnen bij middel van een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
Voor het uitvoeren van deze restauratie- en herstellingswerken aan de Klockemolen werden voor de werken 2017 exterieur en interieur de erfgoedpremie reeds aangevraagd bij Onroerend Erfgoed.
Voor de werken 2018 exterieur en interieur zal de erfgoedpremie aangevraagd worden in voorjaar 2018. Voor dit dossier is een premie te verwachten van 80 % van het bedrag. 

Financiële gevolgen
Overzicht

Budgetjaar      Investerings-  Beleidsitem  Algemene rekening  Actie              Raming incl.21 %
                      enveloppe                                                                           btw verlegd

2018 en later  IE-OB              072002       228007                  AC 6.6.1.05    125.859,85 euro

Gunningsprocedure
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

BESLUIT
EENPARIG

Artikel 1
Goedkeuring wordt verleend aan het ontwerp voor het uitvoeren van restauratie- en herstellingswerken aan de Klockemolen Zwevegem, conform bestek 117002, opgemaakt door de ontwerper Erfgoed Advies Groen uit Montfoort, Nederland met een totale raming van 104.016,41 euro excl. btw of 125.859,85 euro incl. 21 % btw verlegd.
Artikel 2
Deze opdracht wordt gegund bij middel van een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
Artikel 3
De nodige kredieten worden aangewezen onder budgetsleutel IE-OB – BI 072002 – AR 228007 – AC 6.6.1.05 van het budget 2018 en later.
Artikel 4
De ontwerper en Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen worden in kennis gesteld van dit besluit.

-------

Jakob Vermandere, "Beheersplan voor beschermde monumenten", leiedal.be (06.03.2017).
Bij het beheer van onroerend erfgoed is het belangrijk na te denken over de ambities op langere termijn. Die kan je concretiseren in een beheersplan, een document waarin je onder meer vastlegt welke werkzaamheden waar en wanneer nodig zijn voor een beschermd goed. Een beheersplan omvat:
de identificatie en afbakening van de site
een historische nota
de inventarisatie van erfgoedelementen
de beschrijving van de erfgoedwaarden
de visie op het toekomstig beheer
de opsomming en verantwoording van de beheersmaatregelen
een voorstel van opvolging en evaluatie
De IOED Leiedal maakt beheersplannen op in opdracht voor lokale besturen. Zo maakt de IOED onder andere beheersplannen op voor het Stationsgebouw in Avelgem, de Stokerijkmolen in Kuurne, de Vestingen in Menen, en de Transfosite en de Klockemolen in Zwevegem. 

Jakob Vermandere, "Beheersplan Stenen Molen (Klockemolen) Zwevegem goedgekeurd", leiedal.be (07.03.2018).
Het agentschap Onroerend Erfgoed heeft het beheersplan van de Zwevegemse Stenen Molen (Klockemolen) goedgekeurd. In dat plan worden de ambities voor de molen op langere termijn uiteengezet.
Op 23 december 2016 diende Zwevegem de definitieve versie van het beheersplan in, intussen maakte het agentschap Onroerend Erfgoed bekend dat ze dit goedkeurt. Dankzij de goedkeuring kan de gemeente een erfgoedpremie (80%) aanvragen voor de restauratie van de windmolen. Het goedgekeurde beheersplan blijft 20 jaar geldig.
De goedkeuring van het beheersplan is het resultaat van een goede samenwerking tussen de gemeentelijke diensten van Zwevegem, het gemeentebestuur, de intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst Leiedal, de Commissie Bouwkundig Erfgoed en het agentschap Onroerend Erfgoed.

Literatuur

Torie Mulders (pseudoniem van Hector Vindevogel), "De windmolens tussen Schelde en Leie", in: Handelingen van de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk, XXII, 1946-1948, p. 46-107 (92-93)(uitgegeven handschrift uit 1931).
Chr. Devyt, "Westvlaamse windmolens. Inventaris volgens de toestand op 1 januari 1965", Brugge, 1966, p. 123.
Luc Devliegher, "De molens in West-Vlaanderen", Tielt/Weesp, 1984, p. 432-433 (Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen, 9).
Herman Holemans, "West-Vlaamse wind- en watermolens. Kadastergegevens 1835-1990. Deel 8. Gemeenten V-Z , Opwijk, Studiekring Ons Molenheem, 2005.
Jeroen Cornilly, "Monumentaal West-Vlaanderen. Beschermde monumenten en landschappen in de provincie West-Vlaanderen. Deel 1. Arrondissementen Ieper, Kortrijk, Roeselare, Tielt", Brugge, 2001, p. 241.
Jaak Bataille, Hubert Demeulenaere, Stefaan Vroman & Jan Deloof, "Onze molens nu en toen. Heestert, Moen, Otegem, Sint-Denijs en Zwevegem", Zwevegem, 1994, p. 29-41.
Pol Vanneste & Lieven Denewet, "De gerestaureerde Klockemolen van Zwevegem", in: Molenecho's, XX, 1992, p. 64-73.
Stefaan Vroman, "De stenen molen van Zwevegem: meer steen dan molen", in: Molenecho's, XXIII, 1995, p. 20-27.
Stefaan Vroman, "Voorlopige restauratiewerken aan de Stenen Molen te Zwevegem in 1980: een geldverkwisting", in: Molenecho's, X, 1982, p. 188.
V. Ovaere, "Sprokkelingen uit Zwevegem's verleden", I-II, Zwevegem, 1968.
S. Vanhuysse, "Oud Sweveghem", Zwevegem, 1976.
R. Witdouck, "Onze Zwevegemse molens vroeger en nu" in: Biekorf, 95, 1995, nr. 3, p. 268-276.
De Craeke Frank & Denewet Lieven, "Actueel West-Vlaams molennieuws, voorjaar 2018", in: West-Vlaams Molenblad, jg. 34, 2018, 1, p. 4-8 (8).

 

Persberichten
WBK, "Stenen Molen", Het Nieuwsblad, 28.10.2010.
Geert Vanhessche, "Stenen Molen krijgt opknapbeurt", in: Het Wekelijks Nieuws, ed. Gaver, 29.10.2010.
GJZ, "'Vlak' in de Stenen Molen", Het Wekelijks Nieuws, 18.10.2013.
"Stenen Molen Zwevegem krijgt restauratie", in: johanrollez.eu (30.09.2014).
Persbericht Gemeente Zwevegem, "Restauratie Stenen Molen Zwevegem", oktober 2014.
(Geert Vanhessche), "Dak Stenen Molen wordt hersteld", Het Wekelijks Nieuws, 03.10.2014.
LPS, "Gemeente hersteld dak molen", Het Laatste Nieuws, 01.10.2014.
"Stenen Molen verdient opknapbeurt", NVA-Zwevegem, jg. 2014, nr. 3 (oktober)
Nico Speleers , “Zwevegem. Storm beschadigt Stenen Molen. Molen zou vanaf volgende maand worden gerenoveerd”, Het Nieuwsblad, 08.02.2016.
LSI, “Storm beschadigt Stenen Molen”, Het Laatste Nieuws, 09.02.2016.
GJZ, "Zwevegem. Avelgemstraat nacht lang afgesloten wegens stormschade molen", KW - ed. Kortrijks Handelsblad / Leie / Gaver, 12.02.2016.
SR, "Zwevegem. Klockemolen krijgt eindelijk opknapbeurt", Het Nieuwsblad, 14.04.2016.
"Opknapbeurt Stenen Molen", KW-Kortrijksch Handelsblad, 29.04.2016.
LPS, "Restauratie molen kost 500.000 euro", Het Laatste Nieuws, 20.06.2017.
Lieven Mathys, "Daar bij die molen...", KW, 06.12.2017.
Jakob Vermandere, "Beheersplan voor beschermde monumenten", leiedal.be (06.03.2017).
Jakob Vermandere, "Beheersplan Stenen Molen (Klockemolen) Zwevegem goedgekeurd", leiedal.be (08.03.2018)
Geert Vanhessche, "Klockemolen wordt nog dit jaar onder handen genomen", KW, editie Kortrijk-Menen, 02.03.2018.

Mailberichten
John Verpaalen, Roosendaal, 08.07.2012.


Laatst bijgewerkt: vrijdag 18 mei 2018
Stuur uw teksten over deze molen Stuur een (nieuwe) foto van deze molen  

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in databasezoek op provincieStuur een e-mail over molen <?=$naam?>, <?=$plaats?>homevorige paginaNaar Verdwenen Molens