Molenzorg
Zwevegem, West-Vlaanderen
Naam

Mortiersmolen

Ligging Twee Molens Straat 25
8550 Zwevegem

oostzijde
400 m ZW v.d. kerk
kadasterperceel D375


toon op kaart
Geo positie 50.808891, 3.331886
Eigenaar Stichting Bekaert-de Liedekerke-Vroman, Leefdaal; in beheer van vzw Mortiers Molen (Elingen)
Gebouwd tussen 1775 en 1800
Type Staakmolen met gesloten voet
Functie Korenmolen
Kenmerken Driezolder
Gevlucht/Rad Gelaste roeden, verdekkerd (1935), 24,60 meter
Inrichting Twee steenkoppels, haverpletter
Toestand Maalvaardig, maar draait niet meer
Bescherming M: monument,
04.04.1944 - 09.02.1946
Molenaar Freddy Deweer, Moen & Frederic Vroman, Tubize
Openingstijden Op afspraak: tel. 0477 59 92 81 (F. Deweer), e-mail: molenaar@freddy-deweer.be ) en op lokale feestdagen
Ten Bruggencatenummer 04162
<p>Mortiersmolen</p>

Foto: Donald Vandenbulcke, Staden  

Beschrijving / geschiedenis

Mortiers Molen is een houten korenwindmolen, type driezolder, aan de oostzijde van de Twee Molenstraat (nr. 25), op 400 meter ten zuidoosten van de kerk an Zwevegem.

De staakmolen is genoemd naar het laatste geslacht dat beroepshalve de molen bemaalde tijdens de periode van 1888 tot 1958. Omer Dumortier (° 11 januari 1882 – 22 oktober 1958) hielp vanaf 1893 met zijn vader Joseph de molen bemalen. Op het einde van zijn leven kon Omer de trap van de molen niet meer op en werd hij bijgestaan door wijlen Stefaan Vroman, toen nog student, die onder de kundige leiding van Omer de molen liet draaien.

Deze korenmolen met drie zolders werd opgericht tussen 1775 en 1800. Hij komt nog niet voor op de Ferrariskaart. We zien hem aangeduid, als een staakmolen op teerlingen, in de Atlas der Buurtwegen (ca. 1844) en op de kadastrale kaart van P.C. Popp (ca. 1855) en met een algemeen windmolensymbool op de topografische kaart van Ph. Vandermaelen( ca. 1850).

Uiterlijk lijkt hij op een torenkotmolen, maar het is wel degelijk een houten standaardmolen op vier teerlingen, die in een later bijgemetseld teerlinghok staan. De houten molenkast is vooraan ongeveer 4 meter breed, opzij iets meer dan 5 meter en bijna 9 meter hoog. In de meelzolder hangt de haverpletter en worden de zakken graan en meel opgeslagen . In de bovenste zolder of steenzolder, liggen twee koppels stenen. Hij is een van de weinige driezoldermolens in West-Vlaanderen en de allerlaatste houten molen met volledig verdekkerde wieken (reeds in 1935 verdekkerd). De gelaste roeden zijn 24,60 m lang.

Vanaf 13 juni 1911 werd de molen eigendom van Leo Leander Bekaert, stichter van het wereldconcern Bekaert, om bij zijn dood in 1936 over te gaan naar de drie dochters van zijn overleden zoon Maurice Bekaert. In 1974 werd de molen eigendom van de tak de Liedekerke - Bekaert (graaf en gravin Charles-Antoine de Liedekerke – Nicole Bekaert).

De molen werd, net als vele andere West-Vlaamse molens, beschermd op 4 april 1944, dus onder de Duitse bezetting. In 1960 werd Mortiers Molen stilgelegd. De laatste beroepsmolenaar was Omer Dumortier, geboren op 11 januari 1882 en na een ziekte overleden op 22 oktober 1958. Hierna geraakte de molen in verval. Het molenaarshuis en het maalhuis werden in 1962 gesloopt.

Onder impuls van Dr. Stefaan Vroman (°Zwevegem 1941 - +Elingen 2011), die als student molenaar Omer Dumortier had leren kennen, werd de molen in 1994 gedeeltelijk gerestaureerd en weer maalvaardig gemaakt door Molenbouw Peel bvba uit Gistel. De Dekkerwieken werden wegens hun industrieel-archeologische waarde behouden.

Stefaan Vroman, bezieler van de restauratie in 1994 en vanaf toen molenaar op Mortiers Molen, overleed op 10 oktober 2011 na enkele jaren ziekte. In de voorafgaande periode werd hij bijgestaan door zijn zoon Frederic, eveneens gediplomeerd molenaar, die geestdriftig het werk van zijn vader wil voortzetten.

Op 17 augustus 1994 werd de vzw Mortiers Molen, Stichting Bekaert – de Liedekerke – Vroman, opgericht onder het voorzitterschap van graaf Charles-Antoine de Liedekerke. In 2000-2001 onderging de molen een nieuwe restauratiebeurt, met o.a. een nieuw teerlingkot, nieuwe kruisplaten en schoren van het gebint. Uitvoerder was Molenbouw Peel-Thomaes uit Gistel. Dr. Stefaan Vroman stelde de molen opnieuw in werking als vrijwillig molenaar tot ca. 2008.

Tijdens de ziekte en na de dood van Stefaan stond de molen geruime tijd stil en het spreekwoord zegt het: “rust roest“. Dat was ook het geval met Mortiers Molen. Stilstand betekend verval. Toezicht en onderhoud komen niet meer aan bod, houtborende insecten versnellen het verval en de molen komt er troosteloos bij te staan.

Molinoloog en gediplomeerd meester molenaar Freddy Deweer, tevens vriend van de familie Vroman, besliste na de dood van Stefaan zijn taak over te nemen. Op 28 maart 2012 werd tijdens de algemene vergadering van de vzw Mortiers Molen beslist om Frederic Vroman en Freddy Deweer aan te stellen als molenaars van Mortiers Molen. Het voorzitterschap, waargenomen door graaf Charles-Antoine de Liedekerke, werd overgedragen aan de weduwe van dokter Vroman, Godelieve Dhaenens.
Ter gelegenheid van het vijfde wijkfeest van de Lindewijk, tevens molenfeest, werd de molen op 2 juni 2012 weer in werking gesteld en konden beide molenaars een 70-tal bezoekers verwelkomen. Het is trouwens de bedoeling om de molen voortaan geregeld te laten draaien, om verval en verwaarlozing te voorkomen. Er werden inmiddels enkele onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd en initiatieven genomen om de molen opnieuw veilig te laten functioneren. Onder het motto “de molen draait niet met de wind die voorbij is“ zijn er goede voornemens voor de toekomst. “Cedici sed surgam“

Eigenaars na 1830:
- voor 1834, eigenaar: Vandemaele-Decuypere Karel, de weduwe en de kinderen, molenaars te Zwevegem
- 21.11.1844, erfenis: de kinderen: a) Vandemaele Thérèse, landbouwster te Zwevegem, b) Vandemaele Dominique, c) Vandemaele Florentin, d) Vandemaele Sophie en e) Vandemaele Leo, landbouwer te Sint-Denijs (overlijden van de weduwe Decuypere van Karel Vandemaele)
- 21.11.1854, verkoop: Vandemaele-Detremmerie Ivo, landbouwer te Zwevegem (notaris Vandevenne)
- 19.12.1880, erfenis: a) Vandemaele Aloïs (voor 1/2 naakte eigendom), preister te Asper en b) Vandemaele-Detremmerie Ivo, de weduwe en de erfgenamen (voor 1/2 volle eigendom en 1/2 vruchtgebruik) (overlijden van Ivo Vandemaele)
- 13.04.1911, erfenis: a) Vandemaele Aloïs (voor 1/2 naakte eigendom), priester te Asper en b) Vandemaele-Detremmerie Ivo, de erfgenamen (voor 1/2 volle eigendom en 1/2 vruchtgebruik) (overlijden van de weduwe Detremmerie van Ivo Vandemaele)
- 13.06.1911, verkoop: Bekaert-Masureel Leo Leander, fabrikant te Zwevegem (notaris Vandevenne)
- 25.10.1936, erfenis: de weduwe en de kinderen (overlijden van Leo Bekaert)
- 02.12.1938, deling: a) Bekaert Geneviève Fernande Marie Joseph, zonder beroep te Kortrijk, b) Bekaert Nicole Marie Madeleine Leonie Pauline en c) Bekaert Jacqueline Marie Louise Paul (notaris Denys)
- 18.01.1974, deling: de Liedekerke-Bekaert Charles Antoine Elie Marie Gaston graaf de Liedekerke (Leefdaal, 1923-2013), nijveraar te Leefdaal (notaris Maertens)
- 2016, eigenaar: Stichting Bekaert-de Liedekerke-Vroman, in beheer van vzw Mortiers Molen

Lieven DENEWET,  Freddy DEWEER & Herman HOLEMANS

<p>Mortiersmolen</p>

Foto: Marnix Demoor, 25.05.2010

<p>Mortiersmolen</p>

Foto: Donald Vandenbulcke, Staden

<p>Mortiersmolen</p>

Foto: Jan Vanderbeke, Kortrijk

<p>Mortiersmolen</p>

Prentkaart Nels. Verzameling Ons Molenheem

<p>Mortiersmolen</p>

De vrijwillige molenaars Freddy Deweer en Frederic Vroman, 2012.

Aanvullende informatie

Aantal asomwentelingen
1992:  0
2008:  0
2009:  0
2010:  0
2011:  0
2012:

Torie Mulders (pseudoniem van Hector Vindevogel), "De windmolens tussen Schelde en Leie", in: Handelingen van de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk, XXII, 1946-1948, p. 46-107 (92)(uitgegeven handschrift uit 1931).
De schoonste en best onderhouden molen van de gansche streek is zeker wel Mortiers Meulen!
Ze is gebruikt door de Kinders Dumortier die er prus op zijn.
Van den anderen kant, gezien de eigenaar geen geld ontziet om zijn staande werk te onderhouden - het tegenovergestelde is doorgaans de oorzaak van 't verdwijnen der windmolens -, moet ze noodzakelijk wel onderhouden zijn, en zal ze waarschijnlijk nog lange staan: als 't God belieft.
Jammer dat ze niet beter bloot en in d'ooge staat.

Lieven Denewet & Herman Vanhoutte, "Molendeskundige dr. Stefaan Vroman (1941-2011). Groot ijveraar voor betere molenrestauraties", Molenecho's, LXXX, 2011, nr. 3.
Op 10 oktober 2011 overleed, na een lange ziekte, dokter Stefaan Vroman bij hem thuis te Elingen. Hij was geboren te Zwevegem op 18 mei 1941 en was gehuwd met Godelieve Dhaenens. Ze kregen drie kinderen: Frederik, Christophe en Silvie. Vele molenvrienden woonden de uitvaartdienst in de Sint-Amanduskerk te Elingen op 15 oktober bij.
Zijn beroep als gynaecoloog en zijn passie voor windmolens waren twee zaken die ogenschijnlijk niets met elkaar te maken hebben. Toch kenmerkten ze Stefaan. Hij was iemand met een groot praktisch inzicht en creativiteit, maar ook met een grote zin voor - soms cynische - humor.
Als jonge knaap ging hij graag bij Omer Dumortier (1882-1958), de laatste beroepsmolenaar van de Mortiersmolen te Zwevegem. Stefaan leerde van hem de knepen van het vak. In de laatste maanden van Omers leven draaaide Stefaan alleen met de molen, omdat de oude mulder niet meer zelf naar boven kon. Vanuit zijn zetel hield Omer de molen echter in het oog, en wanneer hij wat te rap (of te traag) draaide sloeg hij met de ijzeren punt van zijn stok op het vensterglas, een geklop dat tot in de molen te horen was. Na Omers dood zorgde Stefaan verder voor de molen.
Door zijn molenpassie leerde hij bijna 50 jaar geleden zijn vrouw Godelieve Dhaenens kennen. Zij was de dochter van Jozef Dhaenens, molenaar op de Moulin de la Marquise te Moulbaix maar eveneens afkomstig van Zwevegem. Haar broer Joseph Dhaenens is er nu nog molenaar.
Dr. Vroman was in 1976 één van de stichtende leden van onze vereniging De Belgische Molen vzw, voorloper van Molenzorg Vlaanderen vzw. Hij werd er ondervoorzitter. Dr. Vroman toonde een grote bekommernis voor onze molens, in het bijzonder voor hun restauraties. Dit manifesteerde zich duidelijk in de jaren 1980, toen tijdens de economische recessie een algemene bouwonderneming zich op molenrestauraties stortte. Voor de eerste keer werden staakmolenkasten als reuzenmeubels naar een atelier gevoerd. Ze werden terug gemonteerd, maar konden niet effectief malen, alhoewel ze als dusdanig waren opgeleverd. Voorbeelden waren de Kalfmolen te Knokke en de Stokerijmolen te Kuurne. Ook  “gerestaureerde” stenen windmolens, zoals de Vannestes molen te Marke, de Fauconniersmolen te Oordegem, de Briekenmolen te Wervik en de Vanbutselesmolen te Wevelgem, hadden veel “nazorg” nodig.
Met een strijdvaardige pen klaagde dr. Vroman in ons tijdschrift Molenecho’s dat geknoei aan, als een kruistocht tegen ondeskundige aannemers. Deze artikels leidden tot boeiende discussies in de molenwereld, maar ook tot een officiële bijstelling van de regelgeving voor molenrestauraties.
Vanaf de jaren 1990 deed Stefaan het wat kalmer aan en hield zich opnieuw meer met de Mortiersmolen te Zwevegem bezig. In 1994 kwam deze driezolder-staakmolen met verdekkerde roeden in het bezit van de Stichting Bekaert-de Liedekerke-Vroman.  Dr. Vroman stond zelf in voor het permanent onderhoud en was de drijvende kracht achter de restauraties van 1994 en 2000-‘01. Hij liet deze molen regelmatig draaien tot in 2007. In de laatste jaren ging zijn gezondheid achteruit. Dit voorjaar was hij nog aanwezig op de algemene vergadering van Molenzorg Vlaanderen te Kortrijk, maar was duidelijk door zijn ziekte getekend.
Zowel  in de wereld van de verloskunde en gynaecologie als in de Vlaamse molenwereld heeft Stefaan Vroman zijn sporen nagelaten. We wensen zijn familie veel sterkte toe en houden zijn grote verdiensten in ere.

"Mortiers Molen opnieuw in werking (2012)" door Freddy Deweer
Mortiers Molen is genoemd naar het laatste geslacht dat beroepshalve de molen bemaalde tijdens de periode van 1888 tot 1958. Omer Dumortier  (° 11 januari 1882 – 22 oktober 1958) hielp vanaf 1893 met zijn vader Joseph de molen bemalen. Op het einde van zijn leven kon Omer de trap van de molen niet meer op en werd hij bijgestaan door wijlen Stefaan Vroman, toen nog student, die onder de kundige leiding van Omer de molen liet draaien.
Vanaf 13 juni 1911 werd de molen eigendom van Leo Leander Bekaert, stichter van het wereldconcern Bekaert, om bij zijn dood in 1936 over te gaan naar de drie dochters van zijn overleden zoon Maurice Bekaert. In 1974 werd de molen eigendom van de tak de Liedekerke – Bekaert (graaf en gravin Charles-Antoine de Liedekerke – Nicole Bekaert).
Stefaan Vroman, bezieler van de restauratie in 1994 en vanaf toen molenaar op Mortiers Molen, overleed op 10 oktober 2011 na enkele jaren ziekte. In de voorafgaande periode werd hij bijgestaan door zijn zoon Frederic, eveneens gediplomeerd molenaar, die geestdriftig het werk van zijn vader wil voortzetten.
Op 17 augustus 1994 werd de vzw Mortiers Molen, Stichting Bekaert – de Liedekerke – Vroman, opgericht onder het voorzitterschap van graaf Charles-Antoine de Liedekerke. Tijdens de ziekte en na de dood van Stefaan stond de molen geruime tijd stil en het spreekwoord zegt het:  “rust roest“.  Dat was ook het geval met Mortiers Molen. Stilstand betekend verval. Toezicht en onderhoud komen niet meer aan bod, houtborende insecten versnellen het verval en de molen komt er troosteloos bij te staan.
Molinoloog en gediplomeerd meester molenaar Freddy Deweer, tevens vriend van de familie Vroman, besliste na de dood van Stefaan  zijn taak over te nemen. Op 28 maart 2012 werd tijdens de algemene vergadering van de vzw Mortiers Molen beslist om Frederic Vroman en Freddy Deweer aan te stellen als molenaars van Mortiers Molen. Het voorzitterschap, waargenomen door graaf Charles-Antoine de Liedekerke, werd overgedragen aan de weduwe van dokter Vroman, Godelieve Dhaenens.
Ter gelegenheid van het vijfde wijkfeest van de Lindewijk, tevens molenfeest, werd de molen op 2 juni 2012 weer in werking gesteld en konden beide molenaars een 70-tal bezoekers verwelkomen. Het is trouwens de bedoeling om de molen voortaan geregeld te laten draaien, om verval en verwaarlozing te voorkomen. Er werden inmiddels enkele onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd en initiatieven genomen om de molen opnieuw veilig te laten functioneren. Onder het motto “de molen draait niet met de wind die voorbij is“ zijn er goede voornemens voor de toekomst.  “Cedici sed surgam“

In memoriam
De heer Charles-Antoine, Elie, Marie, Gaston Graaf de Liedekerke
Geboren te Leefdaal op 20.10.1923.
Overleden te Leefdaal op 05.06.2013.
+
"Als u wist wat God wil geven" Jan 4, 10

Gravin Charles-Antoine de Liedekerke
Graaf en Gravin Charles-Amédée de Liedekerke
Graaf Geoffroy de Liedekerke
Graaf en Gravin Henri de Liedekerke
Graaf en Gravin Hugues de Lannoy
Graaf Rodolphe de Liedekerke
Graaf en Gravin Charles-Antoine de Liedekerke
De Heer en Mevrouw Barthélemy de Callataÿ
De Heer en Mevrouw Pierre-Edouard Fraigneau en hun zoon
De Heer en Mevrouw Brieuc Verhaegen en hun kinderen
Graaf Pierre de Liedekerke
Gravin Alice de Liedekerke
Graaf Baudouin de Lannoy
Gravin Blanche de Lannoy
Gravin Madeleine de Lannoy
Graaf de Liedekerke, zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
De kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen van wijlen Graaf en Gravin Philippe de Limburg Stirum
De kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen van wijlen Graaf en Gravin Emmanuel de Montalembert
Burggravin Alain de Becdelièvre, haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
Graaf en Gravin Jacques de Liedekerke, hun kinderen en kleinkinderen
Gravin de T'Serclaes, haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
De kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen van wijlen De Heer en Mevrouw André Pirmez
De familiale Vereniging Liedekerke

delen u met diepe droefheid het overlijden mede van echtgenoot, vader, schoonvader, grootvader, achtergrootvader, broer, schoonbroer en onkel

Charles-Antoine, Elie, Marie, Gaston Graaf de Liedekerke
echtgenoot van Nicole BEKAERT
Doctor in de rechtsgeleerdheid UCL
Ere-bestuurder van NV BEKAERT SA
Voormalig gemeenteraadslid Bertem
Ere-voorzitter van de Leefdaalse oud strijders
Ere-voorzitter van de Veteranen van Leopold III
Vrijwilliger 1940-1945
Officier in de Orde van Leopold
Medaille van de weerstand
Werk Medaille eerste klasse
Militaire Decoratie tweede klasse

Geboren te Leefdaal op 20 oktober 1923 en aldaar overleden
op 5 juni 2013 gesterkt door de heilige Sacramenten

De begrafenisplechtigheid, gevolgd door de bijzetting in de familiegrafkelder, zal plaatshebben in de Sint-Lambertuskerk te Leefdaal, op zaterdag 8 juni 2013 om 11 uur 30

De familie zal de begroetingen en de rouwbeklag vanaf 11 uur ontvangen

Noch bloemen noch kransen

Bron: De Standaard, Het Nieuwsblad, 06.06.2013.

Literatuur

Chr. Devyt, "Westvlaamse windmolens. Inventaris volgens de toestand op 1 januari 1965", Brugge, 1966, p. 122;
Lieven Denewet, "Electriciteitsopwekking met traditionele windmolens in Vlaanderen", Land in zicht, LXXVIII, 2009, 3, p. 10-13.
Lieven Denewet & Herman Vanhoutte, "Molendeskundige dr. Stefaan Vroman (1941-2011). Groot ijveraar voor betere molenrestauraties", Molenecho's, LXXX, 2011, nr. 4.
Luc Devliegher, "De molens in West-Vlaanderen", Tielt/Weesp, 1984, p. 430-431(Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen, 9);
Herman Holemans, "West-Vlaamse wind- en watermolens. Kadastergegevens 1835-1990. Deel 8. Gemeenten V-Z , Opwijk, Studiekring Ons Molenheem, 2005.
Jeroen Cornilly, "Monumentaal West-Vlaanderen. Beschermde monumenten en landschappen in de provincie West-Vlaanderen. Deel 1. Arrondissementen Ieper, Kortrijk, Roeselare, Tielt", Brugge, 2001, p. 242:
Jaak Bataille, Hubert Demeulenaere, Stefaan Vroman & Jan Deloof, "Onze molens nu en toen. Heestert, Moen, Otegem, Sint-Denijs en Zwevegem", Zwevegem, 1994, p. 13-22;
Lieven Denewet, "Vijf goedgekeurde West-Vlaamse molenprojecten in 1999", in: Mededelingenblad Werkgroep West-Vlaamse Molens, XV, 1999, p. 68-75;
Stefaan Vroman, "Mortiers molen te Zwevegem is weer maalvaardig", in: Molenecho's, XXIII, 1995, p. 15-19;
Molenzorg vzw, "De Mortiersmolen van Zwevegem op nieuwe voet", Molenecho's, XXIX, 2001, nr. 2, p. 63-65;
Lieven Denewet, "Vier inhuldigingen in het weekend van 8 op 9 september 2001", in: Molenecho's, XXIX, 2001, nr. 4, p. 196;
S. Vroman, "Zwevegem. Mortiersmolen", in: Molenecho's, VI, 1978, p. 90;
Torie Mulders (pseudoniem van Hector Vindevogel), "De windmolens tussen Schelde en Leie", in: Handelingen van de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk, XXII, 1946-1948, p. 46-107 (92)(uitgegeven handschrift uit 1931).
V. Ovaere, "Sprokkelingen uit Zwevegem's verleden", I-II, Zwevegem, 1968;
S. Vanhuysse, "Oud Sweveghem", Zwevegem, 1976;
R. Witdouck, "Onze Zwevegemse molens vroeger en nu" in: Biekorf, 95, 1995, nr. 3, p. 268-276.
J. De Schepper, "De mooie molen bedreigd. Molenzorg", in: Open Deur, Brussel, Ministerie van de Vlaamse gemeenschap. Culturele diensten, 10, 1978, p. 101-107, ill.
Lieven Denewet & Herman Vanhoutte, "Molendeskundige dr. Stefaan Vroman (1941-2011). Grote ijveraar voor betere molenrestauraties", Molenecho's, XXXIX, 2011, nr. 3.
Jacques Lorthiois, "Flandre Occidentale. Meuniers et moulins de West-Flandre", L'Intermédiaire des Généalogistes, n° 170, XXIX, 1974, 2, p. 116-126 (126).

Persberichten
GJZ, "Cubaanse sfeer tijdens zevende wijkfeest op de Lindewijk", Het Wekelijks Nieuws, 28.06.2013.
JME, "Vanavond opening Circa Zomerbar", Het Laatste Nieuws, 25.05.2018.

Mailbericht
Ronald Troost, 08.12.2016, 15.01.2018.


Laatst bijgewerkt: vrijdag 29 juni 2018
Stuur uw teksten over deze molen Stuur een (nieuwe) foto van deze molen  

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in databasezoek op provincieStuur een e-mail over molen <p>Mortiersmolen</p>, Zwevegemhomevorige paginaNaar Verdwenen Molens