Molenzorg
Koekelare, West-Vlaanderen
Naam

Hovaeremolen
Ooievaartmolen
molen Denecker

Ligging Wulfaertdijk
8680 Koekelare

hoek Hovaerestraat
kadasterperceel A109


toon op kaart
Geo positie 51.103924, 2.942346
Eigenaar vzw Hovaeremolen, Koekelare
Gebouwd Voor 1705 / 1875 / 1923
Type Staakmolen, later stenen bergmolen
Functie Koren- en oliemolen
Kenmerken De basis is het torenkot van de voorgaande molen
Gevlucht/Rad Gelaste stalen roeden, 25 m (Derckx - Wessem, nrs. 858-859, 1997)
Inrichting Twee steenkoppels, volledige olieslagerij met een kollergang op het gelijkvloers
Toestand Operationeel: zowel de koren- als de oliemolen
Bescherming M: monument,
13.06.1973
Molenaar Leden van de vzw Hovaeremolen
Openingstijden Elke 1ste en 3de zondag van de maand van 1 mei tot 30 september van 14 tot 18 uur en na afspraak (tel. 0495 540841, J.M. Lootens, e-mail: lootens@wol.be)
Internet bron

Hovaeremolen
Ooievaartmolen
molen Denecker

<p>Hovaeremolen<br />Ooievaartmolen<br />molen Denecker</p>

Foto: Geert Vanhercke, Bredene   

Beschrijving / geschiedenis

De Hovaeremolen is een stenen koren- en oliewindmolen, type bergmolen, op de hoek van de Wulfaertdijk en de Hovaerestraat.

Voor 1705 werd hier een staakmolen gebouwd om graan te malen. We vinden de molen voor het eerst terug in de ommeloper van 1705-1711, 14de begin, artikel 1: "in den N-O houcke... den meulenwal en d'erve daer den Ovaremeulen staet... den wulfsfaertsdyck aen den noordsijde..." of verder in hetzelfde jaar 1711, 16de begin, artikel 154 en 155: "... rechte over den hovaeremeulen...". Nu dient gezegd dat de parochieregisters van Koekelare van de 17de eeuw heel wat geboorten en overlijdens bevatten met ee naam Hovaere, Govaere, Ovaere, Oyvaere enz. Kunnen wij hieruit besluiten dat de eigenaar of molenaar in de 17de eeuw een Hovaere was? Heel zeker zijn wij het niet, want andersom kan een grote hoeve of kunnen de enkele huizen, die zich toen op dit gehucht bevonden, bewoond geweest zijn door Hovaeres, wat met zich bracht dat men deze wijk "de Hovaeres wijk" ging noemen.

Eigenaars na 1830:
- voor 1834, eigenaar: De Ruytter Pieter, molenaar te Koekelare
- later, erfenis: a) De Ruytter Isabelle, molenarin te Koekelare en b) De Ruytter Joseph François, landbouwer te Koekelare
- 14.07.1845, verkoop: Depuydt Karel, landbouwer te Zande (notaris Van Sieleghem)
- 26.07.1853, verkoop: Van Praet-Meseure Charles, bakker te Moere (notaris Van Sieleghem)
- 14.07.1870, verkoop: Reynaert-Roest Carolus, koopman te Torhout (notaris Toortelboom)
- 18.03.1876, verkoop: Denecker-Wallijn Karel, landbouwer te Esen (notaris Vanelslande)
- 30.09.1881, erfenis: de weduwe en de kinderen (overlijden van Karel Denecker)
- 18.06.1906, erfenis: de kinderen (overlijden van de weduwe Wallijn van Karel Denecker)
- 11.12.1906, verkoop: Denecker-Pollentier Louis, molenaar te Koekelare (notaris Wauters)
- 21.11.1924, erfenis: de weduwe en de kinderen (overlijden van Louis Denecker)
- 28.05.1931, erfenis: de kinderen (overlijden van de weduwe Pollentier van Louis Denecker)
- 27.12.1931, afstand: a) Denecker Alfons, molenaar te Koekelare, b) Denecker Maurice Joseph en c) Denecker Irma Maria (notaris Dekeyser)
- 20.07.1961, erfenis: a) Denecker Maurice Joseph, zonder beroep te Koekelare en b) Denecker Alfons, zonder beroep te Koekelare (overlijden van Irma Denecker)
- 11.09.1968, verkoop: Gemeente Koekelare (beslissing burgemeester)
- 28.03.1988, verkoop: Vereniging De Hovaeremolen (notaris Declercq)

Een advertentie van 1845 vermeldt "de Ovaertmeulen"; op 14 juli 1845 verkoopt Isabella Deruytter, eigenaeres, de mlen aan Carolus Depuydt. De Atlas van de Buurtwegen, opgemaakt in 1846, geeft ons voor het eerst de benaming "Ooievaertmolen." Carolus Depuydt blijft hier acht jaar eigenaar en mulder en naar hem wordt hoogst waarschijnlijk de wat meer noordwaarts gelegen wijk genoemd. Op 26 juli 1853 stelt Carolus Depuydt de molen te koop en die komt nu in eigendom van Carolus Van Praet en Joanna Meseure.

Gaat het de molenaar niet voor de wind of komt door zijn overlijden de molen opnieuw te koop? 14 juli 1870 is de datum waarop wij als nieuwe eigenaar Karel Reynaert-Roets, koopman en grondeigenaar te Torhout, vinden. Deze man van aanzien was geen molenaar en gaf dan ook zijn molen in pacht. Kennen wij de eerste pachter-molenaar niet, wel weten wij dat de molen na drie jaar terug vrijkwam en Louis Rommel uit Eernegem tweede pachter op de graanwindmolen "De Hooivaert" werd. Eigenaar Karel Reynaert-Roets gaf in 1873 pachter Rommel toestemming om, zoals hij dat wilde, de graanmolen als graan- en oliemolen in te richten. Daartoe werden in 1875 de teerlingen weggenomen en vervangen door een gemetseld torenkot. In hetzelfde jaar 1875 deed Louis Rommel zijn driemaandelijkse voroopzeg en ging zich als eigenaar-molenaar op de molen Mahieu te Varsenare vestigen. De Hovaeremolen zocht opnieuw een pachter en Louis Denecker kwam als nieuwe eigenaar. Iedereen zei: "nog iemand voor drie jaar", maar alras zou bijken dat het deze keer niet waar is. Op 18 maart 1876 verkocht Karel Reynaert zijn molen aan Carolus Denecker, landbouwer te Esen, die hem kocht voor zijn zoon Louis. In de verkoopakte staat gemeld dat de molen een nieuwe staak had: een aanwijzing van de plaatsing op torenkot. Sindsdien bleef deze molen door erfenis onafgebroken eigendom van de familie Denecker: Louis Denecker, eigenaar sinds 1906, en de kinderen Denecker van 1931 tot 1968.

De molenkast was niet erg breed, maar nogal hoog opgebouwd. HIj had een vlucht van 24 meter. Deze roedenlengte wijst erop dat de Hovaeremolen een overganstype is van de Polder- naar de Houtlandmolen. (De molens in het Polderland hadden doorgaans een korter gevlucht). Onder Louis Denecker werd een eerste ijzeren askop in de Hovaeremolen geplaatst, in 1902 of 1903, die Saans gegoten was. Het torenkot werd de Hovaeremolen was 2,60 m diep en had binnen op de vloer een diameter van 6,50 meter. Van dit torenkot liep in westelijke richting een gang door de molenwal, die toeliet vanuit het molenhuis de oliestamperij te bereiken.

De molen bleef gespaard bij de Duitse inval in 1914, maar werd alras een waarnemingspost nr. 1 voor de bezetter, voor wie de molen ook regelmatig op bevel draaide. In de doorgang onder de mote was een legerkeuken tot stand gekomen. Niet te verwonderen dat, eens een geheime telefoon geplaatst, men op 22 maart 1918 op de molen schoot. Het zevende schot van de geallieerden was raak, trof de molen op de staak, juist onder de steenbalk, in de meelzolder. De luchtverplaatsing en de enorme molenmassa sloegen in oostelijke richting, bij zover dat de inwoners in het molenhuis geen ergs gehoord hadden. Op het geroep van de aanwezige soldaten liepen zij buiten en zagen na het optrekken van een enorme meelstofwolk, de afgeschoten molen met zijn kruis op het torenkot gezakt. Dit vereeuwigde een Duits soldaat op 24 maart 1918, twee dagen na de ramp, en gaf de tekening als aandenken aan de familie Denecker, die ze in bewaring hield. Uit deze tekening weten wij met zekerheid dat de houten Hovaeremolen drie kamwielen op zijn as had, wat uitzonderlijk is. Verder zien wij duidelijk de maalstenen, die bovenop het torenkot zijn blijven liggen.

Na de oorlog in 1918 keek men uit naar herstel. Dank zij de tussenkomst van de oorlogsschade, gerekend volgens waarde van 1 augustus 1914, werd het molenwerk uit de stenen stellingmolen van Victor Denijs, uit de Stationsstraat te Lichtervelde, aangekocht. Na grondig onderzoek van het torenkot bleek dat deze stenen bouw (met een dikte van drie stenen of 70 cl, bij de 60 cm diepe fundering en 2 1/2 stenen of 30 cm boven de grond, gebouwd in uiterst harde steen) de beste fundering zou zijn voor de opbouw van een nieuwe, maar thans stenen windmolen. De gebroeders Stael uit Moere begonnen het metselwerk begin 1921 en einde 1921 kon de familie Denecker met de nieuwe molen draaien.

Op de noordwestelijke molenwal zien we nog steeds de twee enorme pletstenen van 2,08 meter diameter die uit de molen van Victor Denijs uit Lichtervelde ter plaatse kwamen. De windwijzer verbeeldt een wereldbol met bovenop een wandelaar met stok. Tot slot zien wij van buitenuit dat de molen vanaf de nieuwe opbouw geplakt is om insijpelen van water tegen te gaan. Dit bleek noodzakelijk daar langs de nieuwbouw het water zo naar binnen liep, dat in de molen geen zak tegen het vocht beveiligd was. Bij de schuine opbouw werd onvoldoende rekening gehouden met het naar buiten hellen van de steenlagen, wat waterinsijpeling belet, werkwijze die in het torenkot nochtans keurig werd uitgevoerd. De vensters hebben ramen in hout, andere in ijzer. Die ijzeren ramen kunnen echter geen glas houden: bij het draaien of soms bij erge storm springt het steeds stuk. Op de zuidwestelijke en zuidoostelijke richting zien wij nog twee gaten: deze waren noodzakelijk om bij het stampen de rook, veroorzaakt door de aangelegde vuren tot opwarming van het lijnzaad, naar buiten te leiden. Naar glang de windrichting stopte men een der gewesten toe.

Treden wij door de lange gang de molen binnen, treffen we onmiddelllijk aan onze linkerzijde, de enorme Doornikse pletstenen, nog steeds dezelfde als die in de eerste Hovaeremolen in het torenkot draaiden. Die pletterstenen in werking doen steeds iedere betreder van de molen voor de logge aanrollende massa terugdeinzen. Tussen die pletstenen zien wij een oliestandaard, die de standaard van de stenen molen Denijs te Lichtervelde is. Aan onze rechterzijde bevinden zich twee haarden tot het opwarmen van het lijnzaad. Middenin vinden wij de stampers.

Het wiekenkruis, afkomstig van de stenen molen V. Denys uit Lichtervelde, vloog in november 1936 al draaiende af: het woog 1800 kg. De askop liet zien dat de breuk reeds vroeger gedeeltelijk bestond: het was een oud model uit één stuk, naar alle waarschijnlijkheid een eerste Roeselaars model van de firma Sabbe-Masselis. De windmolen lag stil tot in 1939: men stak toen een nieuwe askop, eveneens een Roeselaars model, thans nog in de molen en afkomstig van Vanghillewes molen te Koekelare. Zo bleef hij draaien tot 1949, het jaar waarin hij een houten roede verloor. De motor, geplaatst in 1932, maakte het herstel minder noodzakelijk en zo bleef de molen met één roede draaien, tot hij in 1958 voorgoed stilviel.

De molenaars, de gebroeders Maurice en Alfons Denecker, werden ouder en zagen zich genoodzaakt het molenaarsbedrijf stil te leggen. Zij voelden meteen dat de molen stilaan tot puin zou vervallen. In 1963 werd de laatste roede uitgehaald. Gelukkig toonde de gemeente Koekelare zich in 1968 bereid om, op voorstel van burgemeester Lootens, met algemeenheid van stemmen de molen aan te kopen. De restauratie bleef echter uit.

De vzw Hovaeremolen uit Koekelare, een groepering van zeven Koekelarenaren, kocht de molen aan in 1988. Ze liet de molen maalvaardig herstellen door molenmaker Eric Vanleene uit Pollinkhove (thans te Ath) in 1996-'97 en maakte bovendien in 1998 ook de olieslagerij operationeel. Architectenbureau Van Biervliet uit Brugge stond in voor het ontwerp. Vrijwillige molenaars van de vzw Hovaeremolen stellen de molen op zondagnamiddagen in werking, volgens een jaarlijks vastgestelde maalkalender.

In 2015 werden belangrijke onderhoudswerken uitgevoerd. Er waren vooreerst de molentechnische werken: het herstellen van het binnenwerk, het luiwerk en het balkon. De molen kreeg ook een nieuwe staart van veertien meter lang uit eik. Deze werken kostten 25.809 euro. Er werd een onderhoudspremie van 80 procent voorzien, hetzij 20.647,20 euro. Het saldo van 5.161,8 euro viel ten laste van vzw Hovaeremolen.
Daarnaast werd het dak hersteld. De cederhouten schalies van de kap werden vervangen door geanodiseerde zinken leien. Er werden koperen dakgoten aangebracht met verdoken waterafvoer via de staart. Deze onderhoudswerken vergden nog eens 10.000 euro. De subsidie van 80 procent bedroeg 24.000 euro, maar nog eens 6.000 euro valt ten last van de vzw. Alles bijeen een last van ruim 11.000 euro voor de vzw Hovaeremolen.
De werken werden uitgevoerd door aannemer-molenbouwer Eric Vanleene uit Ath. In 2016 volgen dan nog de schilderwerken, zowel buiten als binnen de molen.

Lieven DENEWET & Herman HOLEMANS

<p>Hovaeremolen<br />Ooievaartmolen<br />molen Denecker</p>

Foto: Geert Vanhercke, Bredene, 2005

<p>Hovaeremolen<br />Ooievaartmolen<br />molen Denecker</p>

De heien. Foto: Arthur De Wit, Koekelare

<p>Hovaeremolen<br />Ooievaartmolen<br />molen Denecker</p>

Prentkaart ed. Agnes Decroix, Koekelare, 1955

<p>Hovaeremolen<br />Ooievaartmolen<br />molen Denecker</p>

Coll. A. Smeyers, Alsemberg

<p>Hovaeremolen<br />Ooievaartmolen<br />molen Denecker</p>

Prentkaart Préaux - Ghlin (coll. Geert Vanhercke, Bredene)

Bijlagen

Jaarlijks aantal asomwentelingen
1996:         0
1997:   4.991
1998: 52.809
2001: 21.933
2002: 23.361
2003: 32.090
2004: 17.272
2005: 14.085
2006: 21.219
2007: 16.082
2008: 24.968
2009: 21.230
2010: 18.264

Intekendatum: voorjaar 2004
Molen: Koekelare (W.-Vl.), Hovaeremolen - stenen bergmolen, koren- en oliemolen
Bouwheer & ontwerrper: vzw Hovaeremolen, Koekelare
Opdracht: Onderhoud: schilderen romp, houtwerk en roe-den; onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking
Plaats aanbesteding: vzw Hovaeremolen, Dorpsstraat 2 8680 Koekelare
Toewijzing: Andy Crevits, Koekelare

Persbericht. Ronny Vanhooren, "Hovaeremolen krijgt zeldzame negentiende-eeuwse bascule. Echtpaar brengt uniek familiestuk weer waar het thuishoort", in: Het Nieuwsblad, 22.04.2008.
Koekelare - Noël Rondelez en Jenny Willems uit Ichtegem schenken de vzw Hovaeremolen een unieke molenaarsbascule uit 1880. Dit zeldzaam werkstuk siert voortaan de Hovaeremolen. 'Mijn grootvader August Willems uit Houthave heeft vele jaren een heel specifieke weegschaal gehad die speciaal vervaardigd is om vlot in molens te kunnen werken. Mijn grootvader heeft dit werkstuk nooit gebruikt, want hij was boer en geen molenaar. De bascule is bij mij thuis terechtgekomen en staat al meer dan twintig jaar op zolder. Het specifieke aan deze bascule is dat de gewichten boven de meelzak hangen in plaats van naast de meelzak. Dat bespaart veel plaats en is uitermate geschikt om in nauwe windmolens te gebruiken', zegt Jenny Willems.
Weegschaalproducent Robbe uit Torhout is in deze bascule geïnteresseerd en wou het apparaat aankopen voor het bedrijfsmuseum. Ook het Bakkerijmuseum in Veurne wou deze weegschaal hebben, maar ik schenk dit unieke stuk weg aan een plek waar dit apparaat thuishoort en dat is nog altijd een windmolen. De leden van de vzw Hovaeremolen krijgen de weegschaal gratis. De weegschaal komt uit een molen en gaat terug in de molen', vervolgt Noël Rondelez.
'Ondertussen nadert Gaby Van der Cruyssen de tachtig en hij heeft zijn ontslag als voorzitter ingediend. Hij is nu erevoorzitter van de vzw Hovaeremolen. Hubert Devriendt is de nieuwe voorzitter. Roger Wostyn is ondervoorzitter en ik blijf secretaris. Ons bestuur is uitgebreid met Bert Dehullu. André Schollier, Andy Crevits, Eddy en Rudy Willaert blijven bestuursleden. André Schollier is daarbij nog gediplomeerd molenaar. We krijgen tijdens het nieuwe maalseizoen de hulp van vijf andere molenaars en van twee stagiairs. In totaal zijn er het komende seizoen dertien maaldagen gepland', zegt Jean-Marie Lootens.
De Hovaeremolen is iets speciaals: samen met nog een andere molen in de regio Antwerpen zijn dit de enige twee stenen bergmolens in ons land die op een terp staan én met een olieslagerij. De Hovaeremolen is zelfs de enige molen met een dubbele olieslagerij.

KRV [Ronny Vanhooren), "Hovaeremolen", in: Het Nieuwsblad, 15.02.2008.
Hovaeremolen. KOEKELARE - De molenaars van de Hovaeremolen krijgen naast de provinciale draaipremie nog eenzelfde bedrag uit de gemeentekas. Een draaiende Hovaeremolen in het zomerseizoen is een toeristische meerwaarde voor Koekelare. Vandaar deze extra financiële stimulans.

Persbericht. KRV, "Molenaar Andy Crevits overleden", in: Het Nieuwsblad, 22.10.2008.
Koekelare - Schilder en molenaar Andy Crevits is gisteren aan een slepende ziekte overleden. Hij was 66 jaar. Andy Crevits is medestichter en bestuurslid van de vzw Hovaeremolen. 'We deden nooit tevergeefs een beroep op Andy', zegt Jean-Marie Lootens, secretaris van de vzw Hovaeremolen. 'Hij stond altijd klaar voor allerhande werkjes aan de molen. We kunnen gerust stellen dat de spierwitte geschilderde molen zoals hij daar nu staat, het werk is van Andy Crevits. Hij ging er prat op dat hij slechts één vergadering in die 22 jaar heeft gemist. Zelfs toen hij al ziek was, hielp hij nog mee.'
Vrijwel gelijktijdig overleed Carla Decloedt. Zij was de echtgenote van Yves Debeuckelaere en de schoondochter van wijlen Gilbert Debeuckelaere, medestichter van de vzw. De vzw Hovaeremolen is in diepe rouw. Naar aloude molentraditie worden de wieken van de Hovaeremolen tot na de begrafenis in rouwstand gezet. De uitvaartplechtigheden vinden beide plaats op maandag 27 oktober in de Sint-Martinuskerk van Koekelare. Van Carla Decloedt wordt afscheid genomen om 10 uur, van Andy Crevits om 11.30 uur. (krv) 

Ronny Vanhooren, "Molen", in: Het Nieuwsblad, 13.02.2009.
Koekelare - Het is de bedoeling dat de wieken van de Hovaeremolen geregeld op zondag draaien. Dit is een toeristische attractie in het pittoreske landschap van Koekelare. Daarvoor krijgt de vzw Hovaeremolen een draaipremie van de gemeente die gelijk is aan de provinciale draaipremie voor molens. (krv)

Ronny Vanhooren, "Hovaeremolen", Het Nieuwsblad, 09.04.2010.
Koekelare - Bovenop de provinciale draaipremie ten voordele van de Hovaeremolen voegt de gemeente daar eenmalig de gemeentelijke draaipremie aan toe. Die toelage komt ten goede van de vzw Hovaeremolen, die gedurende meerdere zondagen per jaar de molen laat draaien en laat malen.

Molenzorg vzw, "Tien overlijdens van Vlaamse molenvrienden", Molenecho's, XXVI, 1998, 1, p. 6.
- de heer Gilbert Debeuckelaere, geboren te Koekelare op 24.10.1943 en overleden te Dakar (Senegal) op 26.01.1998, echtgenot van mevr. Yvette Proot. Hij was één van de zeven stichtende leden van de vzw Hovaeremolen te Koekelare (W.-Vl.), die de gelijknamige windmolen aldaar maalvaardig liet restaureren (ingehuldigd op 30.08.1997).

Persbericht. PC, "Hovaeremolen heeft de wind in de zeilen", De Weekbode, ed. Torhout, 23.04.2010.
Koekelare. Op zondag 25 april naar aanleiding van de Vlaamse Molendag draait de Hovaeremolen, op de hoek van de Wulfaertdijk en de Hovaerestraat, weer op volle toeren. Het is de laatste overgebleven van de dertien molens die Koekelare ooit telde. In 1968 werd die verkocht aan de gemeente, maar ze geraakte helemaal in verval tot een groep van zeven ondernemers de molen in handen nam. In 1997 pronkte ze opnieuw in volle glorie : er werd graan gemaald en ook de olieslagerij werkte optimaal. Vorig jaar werden nog enkele oplapwerken uitgevoerd, nu is de Hovaeremolen klaar voor het nieuwe maalseizoen. Zoals ieder jaar geeft de vzw in april een maalkalender uit met het overzicht van de komende zomer. Zondag zijn de molen en de olieslagerij voor het eerst dit seizoen in volle werking. Daarna is de molen iedere eerste, derde en eventueel vijfde zondag van de maanden mei, juni, juli en augustus open. Op zondag 12 september, Open Monumentendag, zal de molen voor het laatst dit jaar draaien. Op die zondagen kunnen bezoekers een vrij bezoek brengen aan de molen en genieten van een drankje op het mooi uitgeruste zonneterras, telkens van 14 tot 18 uur. We zien achteraan het bestuur met (vlnr) Hubert Devriendt, Eddy Willaert, Marc Crevits, Bert Dehullu, Jean-Marie Lootens en Roger Wostyn en vooraan de molenaars (vlnr) Bart Engelen, Sylvan Deseure, Romain Hillewaert, Stefaan Cooman, Geert Dewaele, Erik Dupon. Ontbreken op de foto : bestuursleden André Schollier en Rudy Willaert.

Paul Cobbaert, "Hotelmanager en Oostenaar Robert Denecker bezoekt oude liefde. Wereldburger verliefd op de Hovaeremolen", in: Krant van West-Vlaanderen, ed. Torhout, 23.01.2009.
Koekelare. De vzw Hovaeremolen bracht onlangs voor het eerst meter Georgette Defraeye én peter Robert Denecker samen op een bijeenkomst. Niets speciaals, denkt u ? Toch wel als je weet dat de peter lange tijd in Australië woonde, de wereld rondreist om hotels neer te planten en nog zelden in zijn geboortestreek komt.
Robert Denecker (55) slaakt een diepe zucht van verlichting als we ons installeren aan een tafeltje in een café. "Dit doet deugd", begint de hotelmanager. "Altijd als ik in West-Vlaanderen terugkom, geniet ik zo van een pintje in een kroeg.
Dit blijft thuiskomen, ik heb altijd toch een beetje heimwee."
Robert is geboren en opgegroeid in Oostende, zwierf later uit naar het verre buitenland, maar heeft een speciale band met Koekelare en dan vooral met de Hovaeremolen. Hij doet zijn verhaal, vol van toevalligheden en hoe hij uiteindelijk peter van zijn molen werd.
Drie nonkels
"Mijn grootvader Jerome had drie broers, Arthur, Alfons en Maurice", vertelt Robert in het Nederlands met Engels accent.
"Dat waren drie vrijgezellen, drie molenaars die naast de Hovaeremolen woonden. Wij woonden in Oostende, maar bezochten hen om de twee weken. Mijn moeder hielp dan een beetje in het huishouden. Ik keek altijd uit naar die bezoeken want ik kreeg er een lekkere schelle hespe. Ik had echt een speciale band met hen én met de molen. Natuurlijk groeide ik ook op, stapte in het leger en begon uiteindelijk te werken voor een Amerikaanse hotelketen. In 1979 vertrok ik uit België naar Zuid-Afrika om eigenlijk nooit meer definitief terug te keren. Maar overal waar ik ging, had ik een foto van de molen mee. Ik hing die altijd op in mijn bureau."
"Mijn job is nieuwe hotels neerplanten, overal ter wereld", gaat hij verder. "In Frankrijk, Madagaskar, Australië waar ik lange tijd woonde, Bali, Maleisië, de Dominicaanse Republiek, Cambodja, China, Egypte, laatst nog in Tibet. Ik kom telkens één jaar vóór de opening van een nieuw hotel toe en regel dan allerhande zaken : interieur design, concepten, marketing, personeel. Zo bouwden we in Maleisië een hotel met 450 kamers en honderd appartementen. Meer dan vijfhonderd man personeel hadden we daar nodig ! Na de opening blijf ik nog een paar jaar voor de uitbating van het hotel en daarna vertrek ik weer. Meestal op zoek naar avontuur, niet naar werk (lacht). Daarom zit ik ook veel in Azië, dat is echt avontuur. Ik kom net terug uit Tibet. We zaten daar 3000 meter hoog in een prachtige natuur met een villacomplex van 350 kamers."
Toevallige ontmoeting
Robert kwam door zijn drukke job nog zelden in zijn geboortestreek, maar toeval of niet, Koekelare belandde plotseling bij hem in Bali. "Ik opende er in 1991 een hotel", legt hij uit. "Een groot jaar later, ik werkte er nog altijd, kwam de receptioniste naar mij en vertelde dat er iemand van Koekelare in ons hotel was. Ik maakte een afspraak met hem in de receptie en zag een grote man staan. 'Ik ben Gaby Van Der Cruyssen, burgemeester van Koekelare' stelde hij zich voor. We begonnen te praten en het gesprek belandde toevallig op de Hovaeremolen. 'Ben jij toevallig familie van de Deneckers uit Koekelare' vroeg hij. Ik antwoordde van ja en hij zei toen dat hij voorzitter was van de vzw Hovaeremolen. Ik nam Gaby onmiddellijk mee naar mijn kantoor en toonde hem die foto van de molen die ik altijd uithing. Daarna vroeg de vzw mij om het peterschap van de molen te aanvaarden. Echt een ongelooflijk toeval. Gaby kwam naar mijn hotel in Bali nadat hij in een krant gelezen had dat dit door een Oostendenaar werd uitgebaat."
Een tijdje na die ontmoeting kwam Robert een weekje terug naar West-Vlaanderen. "Ik wilde ook de grafzerken van mijn drie nonkels bezoeken, maar vond niets anders dan drie kruisbeeldjes", vertelt hij. "Ik liet bij mijn terugkeer in Bali onmiddellijk een mooie grafsteen maken met de namen van mijn nonkels op. Die steen heb ik vervolgens aan de mensen van de Hovaeremolen geschonken. Zij hebben het in de molen geplaatst als eerbetoon."
Twee zonen
Robert keerde op zondag 18 januari terug naar Koekelare voor de bijeenkomst van de molen. Hij bezocht ook zijn twee broers en zus die in Brugge wonen. Na België reist hij door naar Duitsland waar zijn twee andere zussen leven. Robert zelf woont sinds kort in Bretagne in Frankrijk, samen met zijn Franse vriendin Pascale Coquillaud. Hij heeft twee zonen Cameron (16) en Killian (15) die nog altijd in Australië wonen waar Robert vele jaren verbleef. "Zij zullen dit jaar voor het eerst naar België komen", besluit hij enthousiast. "En wees maar zeker, de Hovaeremolen staat bovenaan de bezoeklijst !" (Paul Cobbaert)
Bij de vzw Hovaeremolen kwamen de peter en meter op bezoek. We zien Rudy Willaert, Roger Wostyn, Jean-Marie Lootens, peter Robert Denecker, André Schollier, meter Georgette Defraeye, Bert Dehullu, Hubert Devriendt en Eddy Willaert. (Foto PC)

Roger Willems, "Nieuwe infogids", in: De Weekbode, ed. Torhout, 08.04.2011.
Koekelare. Vzw De Hovaeremolen heeft opnieuw een verse driejaarlijkse gemeentelijke infogids klaar. Die kost 3 euro en wordt tijdens de paasvakantie van deur tot deur verkocht.
Secretaris Jean-Marie Lootens van de vzw blikte terug in de tijd, tot 1967, het jaar van ontstaan van de infogids. Die rolde toen van de persen bij drukkerij Devriendt op initiatief van wijlen burgemeester Etienne Lootens, vader van Jean-Marie. "Het boekje telde toen zestig pagina's, dat zijn er intussen 240", aldus de secretaris. "Inhoudelijk werd het fiks uitgebreid, met intussen ook een adverteerderslijst, het schepencollege en de gemeenteraad met kleurfoto, eend overzicht van de administratieve diensten, bibliotheek, PWA, gemeenschapszalen, politiezone, jaarlijkse activiteiten, wekelijkse marktdagen, adressen- en beroepslijst met al hun gegevens, noodnummers, postnummers van Belgische gemeenten, schoolvakanties tot en met 2019 en een overzicht van de buslijnen. Zeer nuttig is ook de adressenlijst van Koekelare en haar inwoners én de telefoongids voor Koekelare in groot lettertype - duidelijker dus voor senioren. Waar mogelijk worden ook mailadressen meegegeven."
Net zoals in het verleden zal deze infogids weer erg in trek zijn bij de mensen, weet Jean-Marie nu al. "De verkoop gebeurt van deur tot deur tijdens de paasvakantie en een deel van de opbrengst gaat naar de medewerkende verenigingen. De rest van de centen is voor de kas van de vzw en het onderhoud van de Hovaeremolen. Wie een infogids wil maar afwezig is in die periode spreekt best af met familie of kennissen."
Voorzitter Hubert Devriendt overhandigt het eerste exemplaar van de infogids aan burgemeester Patrick Lansens terwijl Jean-Marie Lootens aan schepen Eric Huyghe het eerste exemplaar ooit toont. Verder op de foto zien we schepen Tom Pollentier, Rudy Willaert, schepen Dirk Ampoorter en Bert Dehullu. (Foto RW).

Ronny Vanhooren, "Koekelare publiceert nieuwe infogids", Het Nieuwsblad, 14.04.2011.
Leden van vzw Hovaeremolen stellen trots de nieuwe infogids voor. Foto Kurt Desplenter
Koekelare- De vzw Hovaeremolen publiceert de nieuwe infogids voor Koekelare. Dit boek bevat alle nuttige informatie over de gemeente en het OCMW.
De eerste infogids voor Koekelare verscheen in 1967.
'Mijn vader wijlen burgemeester Lootens was de initiatiefnemer van de infogids. In 1972 zijn de publicaties vanuit het gemeentehuis gestopt. Vanaf het begin van de jaren tachtig heeft het Actiecomité muziekfanfare Sint-Joris de fakkel overgenomen. Enkele jaren later zorgde de voetbalvereniging SV Koekelare voor de publicatie. Na enkele jaren van onderbreking heeft de vzw Hovaeremolen het heft in handen genomen', weet Jean-Marie Lootens, secretaris van de vzw Hovaeremolen.
'We hebben het concept van de infogids uitgebreid met een telefoon- en adressengids van alle inwoners van de gemeente. De telefoongids is zes keer groter afgedrukt dan in de Belgacomgids. Dit is meteen veel gemakkelijker om te lezen. De nieuwe infogids is een turf van 240 bladzijden en loopt over de jaren 2011-2014. Het is de zesde editie met daarbij nog een beroepengids. Nieuw is de vermelding van de vele emailadressen', zegt Jean-Marie Lootens.
Nieuwe en hippe lay-out
De infogids Koekelare wordt na 44 jaar nog steeds bij dezelfde drukker gedrukt. Het is vooral drukker Hubert Devriendt die zijn schouders onder dit initiatief heeft gezet. Ondertussen is na 44 jaar ook in deze drukkerij veel veranderd. De dochters Devriendt zorgen nu voor een meer hippe en kleurrijke vormgeving van deze infogids.
De oplage is 2.500 exemplaren. De verkoop gebeurt nu huis-aan-huis. Deze verkoop gebeurt door een drietal Koekelaarse verenigingen. De prijs bedraagt drie euro en de opbrengst gaat naar het behoud en het herstel van de Hovaeremolen, de laatste Koekelaarse windmolen.
Info: Jean-Marie Lootens, 051-58.08.41.

Eric Vanhooren, "Burger maakt zaak aanhangig bij de Privacy Commissie. Uitgeven infogids met adresgegevens inwoners zet kwaad bloed bij een inwoner", Het Nieuwsblad, 17.07.2011.
Burgemeester Patrick Lansens SP.A) zit met de zaak verveeld. De Koekelaarse burgervader heeft de ontevreden inwoner op zijn bureau, uitgenodigd voor een gesprek.
Koekelare - De vzw Hovaeremolen publiceert in Koekelare al jaren een infogids met daarin nuttige informatie voor de inwoners van de gemeente, alsook een telefoon- en adressengids van alle inwoners van de gemeente. En dat zint Eric Rosseel niet. Er werd mij nooit om toestemming gevraagd om mijn adres en telefoonnummer te publiceren. De man maakt de zaak aanhangig bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levensfeer ("Privacy-Commissie"). 'Deze zal me wel definitief uitsluitsel geven in hoeverre bij de samenstelling en de tot stand koming van de Infogids conform is aan de Wet', zoschrijft hij in een mail aan het adres van burgemeester Patrick Lansens (SP.A).
Koekelare geeft al sinds jaren en dagen een gemeentelijke infogids uit. Een handig naslagwerk die naast het voorwoord van burgemeester Patrick Lansens (SP.A) ook een lijst bevat van alle nuttige telefoonnummers van gemeenelijke diensten, de samenstelling van het schepencollege en de gemeenteraad, de samenstelling van het OCMW en de raad,  diverse overheidsdiensten, een lijst van de jaarlijkse activiteiten i.s.m. het gemeentebestuur, een beroepengids per sector met adres en telefoonnummer, de verschillende buslijnen, een adressenlijst per straat in alfabetische volgorde, een telefoongids digitaal aangeleverd door Belgacom en een lijst met alle postnummers. De gids - een handig instrument - staat bol van de reclame, want met die opbrengst financiert men de infogids.
Sinds 1967
De infogids van Koekelare - inmiddels de zesde editie - verscheen voor het eerst in 1967. Wijlen burgemeester Lootens was de toenmalige initiatiefnemer. In 1972 zijn de publicaties vanuit het gemeentehuis gestopt. Vanaf het begin van de jaren tachtig heeft het Actiecomité muziekfanfare Sint-Joris de fakkel overgenomen. Enkele jaren later zorgde voetbalvereniging SV Koekelare voor de publicatie en na enkele jaren van onderbreking, is het de vzw Hovaeremolen die de infogids samenstelt en verkoopt aan de prijs van drie euro. Met de opbrengst wordt door de vzw Hovaeremolen, de gelijknamige molen op de hoek van de Wulfaertdijkstraat en de Hovaerestraat in Koekelare onderhouden.
De infogids bevat nu ook een telefoon- en adressengids van alle inwoners van de gemeente. De telefoongids is zes keer groter afgedrukt dan in de Belgacomgids. Dit is meteen veel makkelijker om te lezen. De nieuwe infogids is een lijvig boek van 240 bladzijden en loopt over de jaren 2011-2014.
Schending privacy?
Maar niet iedereen in Koekelare is blijkbaar opgezet met het verschijnen van zijn naam, adres en telefoonnummer in de infogids. Een van de misnoegden die vindt dat de wet op de privacy grondig met de voeten wordt getreden, is Eric Rosseel wonende op het Sint-Maartensplein 12 te Koekelare.
De man schreef op 17 mei een e-mail aan het adres van burgemeester Patrick Lansens en de vzw Hovaeremolen, maar kreeg van beiden - aldus een nieuwe e-mail (16 juli 2011)aan het adres van de Koekelaarse burgervader - tot op heden nog geen enkele reactie. Eric Rosseel is ontgoocheld in burgemeester Patrick Lanens en maakt de zaak aanhangig bij de Privacy Commissie.
'In verband met het opnemen, zonder toestemming, van de adresgegevens van alle in Koekelare ingeschreven personen in een zogenaamde Infogids, die in wezen een reclameglossy is (omzeggens 3/4 van de Gids is reclame), heb ik U als burgemeester (en verantwoordelijke voor "bevolking en burgerlijke stand"), op 17 mei 2011, tegelijk met de vzw Hovaeremolen een mail gestuurd.'
'Daarin heb ik U, in bijzonder beleefde bewoordingen, zekere bedenkingen van mijnentwege overgemaakt m.b.t. het gebruik van de persoonsgegevens van de inwoners van de gemeente in deze zgn. Infogids. (In zoverre dat m.b.t. de betrokken zogenaamde "vzw" - niet meer dan een vijftal KMO'-ers, waarvan er minstens dan nog 1 direct financieel profijt haalt uit deze Gids! - mogelijk was, want de Gids maakt nergens melding van een contactpersoon en adres van deze vzw; enkel wordt, niet bijzonder opvallend overigens, in de colofon een duister mailadres van de drukker vermeld; een beetje vreemd allemaal voor lieden die het adres van alle inwoners zo maar te koop aanbieden)', stelt Eric Rosseel.
'Noch van de vzw/drukker noch van U heb ik enig antwoord gekregen op mijn mail. Dat heeft mij op zijn zachtst gezegd ontgoocheld. Ik heb over u altijd en overal in positieve zin gesproken, maar ik ben door uw verzuim mij te antwoorden daar ondertussen wel wat voorzichtiger in geworden. Bovendien heb ik een maand geleden toevallig dhr. Jean-Marie Lootens (die ik als dusdanig niet kende - toch niet van uitzicht - en die ik nooit eerder had ontmoet) ontmoet: toen ik hem beleefd mijn hierboven reeds vermelde bedenkingen overmaakte, heeft hij gemeend me (in het publiek) een beetje vierkant te mogen uitlachen. Daar is een grens overschreden die ik niet accepteer. Ik wens aangesproken te worden met mijn naam, en argumenten te ontvangen, geen halve scheldnamen.'
'Ik laat dat nog in het midden of U de bevolkingsgegevens al of niet tegen betaling aan deze privé-vzw hebt doorgespeeld', vervolgt Rosseel in zijn mail.
Zaak aanhangig maken
'Tot mijn spijt wens ik u mee te delen dat ik als burger ernstig wens genomen te worden. Ik ben hier niet komen wonen om mij met allerlei zaken te moeien (alleen al maar omdat ik invalide ben), maar wanneer men zich met mij moeit, ben ik helaas niet elke dag bereid even christelijk ook nog mijn andere wang aan te bieden.'
Ik weet ondertussen van diverse inwoners, die bv. ook hun naam niet in het telefoonboek wensen vermeld te zien, dat zij ook hun adresvermelding in deze Gids bij nader toezien niet echt appreciëren. Want.... deze "Gids" wordt immers de mensen verkocht als een "officiële gemeentegids", een verkoopspraktijk die Test-Aankoop niet erg zou waarderen', stelt Eric Rosseel.
'Maar soit. Mij persoonlijk stoort alleen dat mijn toestemming niet werd gevraagd of mijn adres in deze Gids opgenomen zou worden; én PRINCIPIEEL dat dit aan niemand werd gevraagd, ook niet aan "kwetsbare" personen die, willen ze niet bont en blauw geslagen worden of hun kinderen ontvoerd zien, verdorie goede reden hebben om hun woonplaats voor bepaalde mensen geheim te houden.'
'Ook ontvang ik sinds het verschijnen van de Gids meer en meer reclamepost. Eén en ander lijkt me niet toevallig en sterkt me in de overtuiging dat deze Gids gewoon een commerciële dekmantel is (met vermoedelijk verschillende facetten). De Gids bevat (behalve de adressen van de inwoners per straat) ook geen enkele informatie die de inwoner ook niet elders kan vinden. Mij dunkt dat hier naast de advertentieinkomsten plus de 3 euro die men aan de burger vraagt, een aardige cent is verdiend, waarbij ik afvraag hoeveel effectief ook in de Hovaeremolen wordt geïnvesteerd. Maar dat interesseert me (voor het ogenblik) niet', zegt een ontgoochelde Eric Rosseel.
'Wel heeft het moreel niet bepaald hoogstaand gedrag om geen antwoord te geven op een burger die een vraag stelt (aan u en aan de betrokken vzw) en om mensen een beetje belachelijk te maken i.p.v. zich als een volwassene te gedragen, me ertoe aangezet de Wet op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer en het KB van 16/071992 betreffende het verkrijgen van informatie uit de bevolkingsregisters en uit het vreemdelingenregister, eens grondig te bestuderen en uit te pluizen.'
'Daar het mij lijkt (ik kan mij vergissen) dat zowel het doorgeven van de bevolkingsgegevens aan derden (de betrokken vzw) als het verzuimen om een betrokkene toestemming te vragen persoonsgegevens van hem te "verwerken" zoals de Wet het zegt, niet stroken met de wettelijke bepalingen, zal ik de zaak overmaken aan de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levensfeer ("Privacy-Commissie"). Deze zal me wel definitief uitsluitsel geven in hoeverre bij de samenstelling en de tot stand koming van de Infogids conform is aan de Wet.'
Kop van jut
Burgemeester Patrick Lansens (SP.A) heeft het bij Eric Rosseel duidelijk verkorven en dreigt de kop van jut te worden, niet alleen in de zaak rond de infogids die werd uitgegeven, maar Eric Rosseel is ook heel misnoegd over de lokale werking van de SP-A-afdeling. Ook die misnoegdheid kaart Eric Rosseel onder andere aan bij de provinciale secretaris van de SP.A.
'Ten tweede had ik u als voorzitter van de sp.a-afdeling Koekelare mijn ongenoegen overgemaakt dat ik bij de aankomst in de gemeente in augustus 2010 wél amper tafel en bed had geïnstalleerd of een sp.a verantwoordelijke kwam me al onmiddellijk verzoeken om mijn sp.a lidmaatschap over te brengen van Oostende naar Koekelare, MAAR dat ik sindsdien, op één jaar tijd dus, nooit enig bericht per post of per mail of via welke weg dan ook van de afdeling Koekelare heb ontvangen. Het lijkt mij vreemd dat een afdeling die een burgemeester en een drietal schepen in zijn rangen telt, nooit eens een ledenvergadering houdt (al verwondert in de politiek me tegenwoordig niet zo veel meer). Niet dat ik daar absoluut aanwezig wil zijn, maar ik wil wél uitgenodigd worden. Dat lijkt mij het minste dat ik voor de 20 euro die ik betaald heb (10 meer dan het normale bedrag voor gepensioneerden) mag terug verwachten.'
'Ik heb mijn ongenoegen dan ook overgemaakt aan de provinciaal secretaris én aan de Grasmarkt' schrijft Eric Rosseel in mail aan het adres van burgemeester Patrick Rosseel. 'Dit schrijven doet mij leed en ik heb uit voorzichtigheid meer dan een maand gewacht het te schrijven. Maar ik heb (tot nader order) als burger naast plichten ook rechten.' Getekend: Kameraadschappelijk Eric Rosseel, Sint-Maartensplein 12, 8680 Koekelare.
Eerste klacht
Burgemeester Patrick Lansens is zich van geen kwaad bewust. 'Ik heb de heer Eric Rosseel per mail uitgenodigd voor een gesprek om zijn juiste beweegredenen te kennen en de man komt woensdag aanstaande naar mijn bureel', zegt de Koekelaarse burgervader Patrick Lansens.
'Ik zou graag van hem vernemen waar hij precies aanstoot aan neemt. Wij zijn ons van geen kwaad bewust. Hij verwijt ons dat wij de adressen van onze inwoners niet mochten hebben doorgegeven aan de vzw Hovaeremolen, maar in een dorp zoals Koekelare weet iedereen waar iedereen woont en wij hebben eigenlijk niets kenbaar gemaakt die zijn privacy schend. Bovendien zijn er firma's die adressenbestanden verkopen speciaal voor reclamedoeleinden.
'En wat doen ze dan met de telefoonboeken en de Gouden Gids' vervolgt burgemeester Patrick Lansens. Belgacom geeft om het jaar een telefoonboek uit en daarin staan ook de adressen van hun abonnees met hun telefoonnummer. Zij maken enkel een onderscheid als het om een privaat nummer gaat, dan wordt de abonnee niet vermeld in de telefoonboek.'
''Het is de eerste maal dat wij met een klacht geconfronteerd worden en gaan nu uitpluizen wat kan, wat mag en wat niet kan en mag. Maar het zou jammer zijn mocht de Privacy Commissie de klacht van Eric Rosseel gegrond vinden, want dan staat een volgende uitgave van de infogids op de helling. Een dergelijke gids uitgeven zonder dat de inwoners per straat er in voorkomen, heeft dan ook geen verdere zin meer denk ik. Het zou trouwens ook jammer zijn voor vzw de Hovaeremolen en de verenigingen die om hun clubkas te spijzen de infogids aan de man brengen', besluit burgemeester Lansens.

PC, "Hovaeremolen", De Weekbode, 02.09.2011.
Koekelare.  De vzw Hovaeremolen komt op zondag 11 september naar aanleiding van Open Monumentendag naar buiten met een fototentoonstelling in de molen. De expositie is van de hand van de Oost-Vlaming Luc Maes en luistert naar de noemer 'In Balance'. De fotograaf exposeert beelden van modellen in een ongewone locatie, zoals de Hovaeremolen. Het brede publiek is welkom op deze expositie van 10 tot 18 uur. De toegang is gratis. Volgende week geven we in deze krant meer info over het opzet van de tentoonstelling.(PC)

Eric Vanhooren, "Geallieerden schieten in 1918 molen af maar Koekelarenaar Jérome Flameyn laat daarbij het leven", Het Nieuwsblad, 13.09.2014.
Koekelare - Hoe wreed een oorlog kan zijn hoeven we niemand meer uit te leggen. Dagelijks zien we oorlogsgruwel en de gevolgen ervan op televisie, maar ook in 1918 op het einde van WO I, liet Jérome Flameyn, een burger wonende in Koekelare, het leven toen de geallieerden de Hovaeremolen, door de Duitsers gebruikt als uitkijkpost en veldkeuken, afschoten.
Met Open Monumentendag – morgen zondag 14 september – zet ook de Hovaeremolen in Koekelare, zijn deuren wagenwijd open. Maar diezelfde Hovaeremolen roept met een levendig en concreet verhaal; ook herinneringen op aan ‘De Groote Oorlog’ van honderd jaar geleden.
Uitkijkpost & veldkeuken
Aan het woord Jean-Marie Lootens, secretaris van de vzw Hovaeremolen: “Het gebeurde op het einde van de Eerste Wereldoorlog, op 22 maart 1918 om precies te zijn”, gaat Jean-Marie van start. “Zoals elke dag had Jérome Flameyn die in de omgeving van de Hovaeremolen woonde, met zijn ezel een wandelingetje gemaakt om deze wat gras te laten grazen. Steevast stopte Jérome dan bij de molen om op de molenterp, rustig zijn pijpje te roken. De man had dat al tientallen keren gedaan en dit rustmomentje kon niemand hem afpakken. Nooit gebeurde er iets, tot nu…….”
“De molen, toen nog een houten molen op teerlingen, was door de Duitsers in gebruik genomen als uitkijkpost om van daaruit met kijkers de bewegingen achter de kuststrook en het front te kunnen gadeslaan. Beneden was er ook een veldkeuken in de molengang, ingericht om de aanwezige soldaten van voedsel te voorzien. Vermoedelijk werd daar zelfs voedsel klaar gemaakt om naar andere posten van de Duitsers te brengen.”
Deze uitkijkpost was uiteraard een doorn in het oog van de geallieerden die liever geen ‘pottenkijkers’ hadden. Er werd dan ook beslist om deze uitkijkpost uit te schakelen door de molen af te schieten.
“En zo werd de molen op 22 maart 1918 in de vroege namiddag met bommen bestookt. De molen stuikte met een enorm gedruis naar beneden, omgeven door een enorm wolk van stof en meel”, vertelt Lootens alsof het pas van gisteren gebeurd is. “Als bij wonder waren alle aanwezige soldaten binnen in de molengang en werden deze dus niet gekwetst! Maar wie wel getroffen werd was Jérome Fameyn die daar net zijn pijpje aan het roken was. De grote houten molenbalken donderden naar beneden en één ervan viel op Jérome zijn benen. Gevolg: zijn bil was gebroken en een open wonde bloedde hevig.”
Dokter René Proot
In een mum van tijd snelden de bewoners van de wijk naar buiten om te zien wat er gaande was. “Ze zagen meteen hun buurman Jérome liggen. In 1918 was er nog maar weinig telefonie die werkte in oorlogstijden. De enige oplossing bestond er dus in om de bik van de gekwetste buurman af te binden met laken; en hem naar het kabinet van dokter René Proot te brengen, welke gevestigd was in het begin van de Noordomstraat. (Woning en praktijk nu gerestaureerd).”
“Mannen van de wijk en enkele kloeke boerenzonen zouden samen deze klus klaren, door om beurten de houten kruiwagen lopend langs de Hovaerestraat voort te duwen richting Koekelare Platse. Ze hoopten zo Jérome te redden.”
“Helaas echter, het afbinden had het bloeden niet gestopt en ter hoogte van het kapelletje van de Bisschophoek, is de arme man gestorven door uitbloeding. Ze legden hem in het kapelletje en haalden er toch de dokter bij, die enkel en alleen maar de dood kon vaststellen. Het lichaam van Jérome werd met een boerenkar naar het doodkotje van het klooster gebracht”, vervolgt secretaris Jean-Marie Lootens.
Aan de Hovaeremolen werd ondertussen de schade opgemeten en puin geruimd. En toen ook al had men te kampen met ramptoeristen. Velen kwamen naar de plaats van het onheil afgezakt en namen er tientallen foto’s.
Tafereel door Duitse Luitenant geschilderd
Na het opmeten kon men beginnen ruimen, doch een Duitse Luitenant die graag tekende en schilderde legde het tafereeltje vast met waterverf, op de binnenkant van een margarinedoos die daar ergens rondslingerde. Het tafereel van de afgeschoten Hovaeremolen werd een schilderijtje, ondertekend zelfs door de Duitse Luitenant. Helaas is de naam onleesbaar geworden.
Toen de Duitsers de oorlog definitief verloren hadden en zich terug trokken, dat de Duitse Luitenant zijn schilderijtje aan de familie Denecker, de laatste molenaars van de Hovaeremolen, die in het bijhorende molenaarshuis woonden. “vermoedelijk was er een zekere ‘zakelijke verstandhouding’ ontstaan tussen de daar gelegerde soldaten en Arthur, Maurits en Alfons (Foentje in de volksmond) Denecker; in ruil voor wat eetwaren, watergebruik en meel. Vandaar dat gebaar met de afgifte van het schilderij toen men gedwongen de vlucht moest nemen”, weet Jean-Marie Lootens ons nog te vertellen. “Het schilderijtje kreeg een plaats in de woonkamer van de Deneckers, die het toen ze Koekelare verlieten om naar Woumen naar het rustoord te gaan, op hun beurt het aan hun buurman Norbert Flameyn gaven. Norbert is een kleinzoon van Jérome.”
Jérome Flameyn werd na de oorlog als burgerslachtoffer van de oorlog erkend en zijn naam vind je dan ook terug op zowel het oorlogsmonument als in de stenen die in de muur bij de ingang van de Sint-Martinuskerk zijn gemetseld.
Tentoonstelling
Het is niet moeilijk te begrijpen dat het schilderijtje indirect aan de basis lag van de dood van grootvader Jérome en door de familie Flameyn wordt gekoesterd.
Voor één keer echter – gezien de herdenkingsfeesten van de ‘Groote Oorlog’ – zal het schilderijtje op de Open Monumentendag van zondag 14 september, geheel uitzonderlijk tentoon gesteld worden in de Hovaeremolen, tussen 10 en 12 en van 14 tot 18 uur. Dat samen met enkele foto’s van de afgeschoten molen en een aantal andere documenten.
“Een uniek stuk dus dat de oorlog heel concreet maak: een voorval te Koekelare met een burgerslachtoffer en een afgeschoten molen als gevolg”, besluit secretaris Jean-Marie Lootens van de vzw Hovaeremolen.
De molen zelf werd met steun van oorlogsschade in 1920 heropgebouwd met stenen. Veel van de oorspronkelijke balken en mechaniek werden teruggeplaatst en zitten nog steeds in de ondertussen gerestaureerde Hovaeremolen.
De tentoonstelling is gratis te bezoeken en is ook opgenomen in de fietsroute die naar aanleiding van Open Monumentendag wordt georganiseerd. Informatie is te bekomen op het nummer 051 61 04 94. Mailen kan ook naar info @ koekelare.be .

Eric Vanhooren, "Open Monumentendag 2014 toont Koekelaars erfgoed, vroeger, nu en in de toekomst. Al fietsend Koekelaars erfgoed verkennen", Het Nieuwsblad, 13.09.2014
Foto: Het puik gerestaureerde Huis Proot, welke bij de vier genomineerde laureaten behoorde, maar uiteindelijk de Vlaamse Open Monumentenprijs 2014, aan zijn neus zag voorbijgaan.
Koekelare - Morgen zondag 14 september is het overal in Vlaanderen ‘Open Monumentendag’ en ook vast op de afspraak is de gemeente Koekelare. Tussen 10 en 18 uur kun je al fietsend het Koekelaars erfgoed gaan verkennen. En ook al grijpt de gemeente naast de Vlaamse Monumentenprijs 2014, toch geeft het gemeentebestuur het rijk Koekelaars verleden een nieuwe toekomst!
Iedereen die met het Koekelaars erfgoed is begaan, maar ook Jan met de Pet in de straat, had na de nominatie van ‘Huis Proot’ gehoopt dat het gemeentebestuur van Koekelare, als eindlaureaat uit de bus zou komen en de bijhorende 12.500 euro in de wacht zou slepen. Zeker, na de stoere en bemoedigende woorden van toenmalig minister van Erfgoed Geert Bourgeois – nu Vlaams Minister President – die bij de officiële opening van ‘Huis Proot’ stelde dat dit stukje erfgoed een voorbeeld was van hoe je het verleden perfect kunt inpassen in de moderne samenleving van nu en er terzelfdertijd een zinvol openbaar karakter kunt aan geven.
Pareltjes
Het West-Vlaamse Koekelare moest de duimen leggen tegen de provincie Antwerpen, want het ‘Kasteel d’Ursel en omgeving in Hingene (Bornem)’, werd door de jury – die enkel een beoordeling maakte op basis van het dossier en niet ter plaatse afstapte – als eindlaureaat weerhouden. Proficiat aan de winnaars met hun zeer geslaagd project.
Maar niet getreurd, Koekelare mag terecht best fier zijn op hun vele geslaagde realisaties, waarvan ‘Huis Proot’, het laatst gerealiseerd werd. Tot de laatste vier behoren en genomineerd zijn uit de honderden inzendingen, is voor een kleine gemeente als Koekelare, een hele eer.
Wie morgen zondag 14 september de moed heeft om al fietsend het Koekelaars erfgoed te gaan verkennen, zal dat eerlijk moeten toegeven en kunnen getuigen: Koekelare is rijk aan erfgoed en beschikt over juweeltjes en echte pareltjes van monumenten.
Het thema dit jaar is ‘Erfgoed, vroeger, nu en in de toekomst’! En met dit thema slaat de inrichtende overheid voor Koekelare betreft, nagels met koppen. Toepasselijker kan niet.
Met het Käthe Kollwitz Museum in de monumentale brouwerij dat recentelijk volledig werd vernieuwd, de imposante dokterswoning Huis Proot, dat respectvol werd gerenoveerd, het Lane Max Museum dat een ware metamorfose ondergaat en de Hovaeremolen die als vaste waarde mag beschouwd worden en niet meer weg te denken is uit het Koekelaarse landschap, behoort de gemeente Koekelare wat betreft vergane glorie die een nieuwe toekomst kreeg, tot de absolute top van Vlaanderen.
Programma
Bovengenoemde sites zetten morgen zondag hun deuren wagenwijd open voor het publiek, met één doel: ‘mensen laten kennis maken met het lokaal erfgoed’.
Om dit doel te bereiken heeft het gemeentebestuur een kleine fietstocht van ongeveer een 15-tal kilometer vertrekkende vanuit de brouwerij uitgestippeld. Ook gebben ze gezorgd voor tal van activiteiten.
Beginnen doen we in de brouwerij waar het vernieuwde Käthe Kollwitz Museum is in ondergebracht. Elk uur kun je eer genieten van een exclusieve rondleiding. De kostprijs voor de rondgang bedraagt 2,50 euro per persoon. De andere ruimten van de Brouwerij en het Fransmansmuseum, zijn gratis toegankelijk.
Er is ook opnieuw een boekenverkoop door de bibliotheek. Heb je dus een onverzadigbare leeshonger, maar zit je financieel een beetje krap….. geen nood, men verkoopt er boeken aan de prijs van één euro voor één kilogram boeken!
De collectie afgevoerde boeken is op zich uitgegroeid tot een kleine bibliotheek en bevat een zeer gevarieerd aanbod, gaande van strips, prentenboeken, jeugdboeken, romans, informatieve boeken, thrillers, video’s, enz. En wie wil kopen hoeft zelfs geen lid te zijn van de bibliotheek!
Ook de Spaenhiers bemannen een ruimte van de monumentale brouwerij om er hun boeken te verkopen; en wie dorst krijgt van al dat grasduinen, kan bekomen bij een lekker kopje fairtrade-koffie in het speciaal voor deze gelegenheid voorziene koffiehoekje.
Lange Max Museum
Het Lange Max Museum, gelegen langsheen de Clevenstraat, ondergaat momenteel een heuse metamorfose en wordt zowaar een belangrijk WOI-museum in het noorden van de Westhoek. In afwachting van de officiële heropening kan je tijdens Open Monumentendag de indrukwekkende geschutsbedding bekijken met bijhorend deskundige uitleg van de bezielers van het vernieuwde museum. Op de site is er eveneens een cafetaria en kunnen onze allerkleinsten ravotten en zich uitleven op het springkasteel.
Hovaeremolen
De Hovaeremolen neemt je mee naar de Eerste Wereldoorlog. De Hovaeremolen diende immers tijdens de oorlog als waarnemingspost en legerkeuken voor de Duitsers. Een Duits soldaat maakte er zo’n 100 jaar geleden een krijttekening op de binnenkant van een margarinedoos. Deze tekening is met Open Monumentendag uitzonderlijk te bezichtigen.
De molen werd in 1920 heropgericht als een stenen molen en si nu een olie- en graanmolen die in volle werking zal zijn. De Hovaeremolen is ook een trekpleister voor kunstenaars die er hun werken komen tentoon stellen. Met Open Monumentendag toont Vera Makelberge er haar indrukwekkende collectie aquarellen. De bezoekers worden er ook getrakteerd op een ‘peer’ en zo draagt de gemeente haar steentje bij tot het wegwerken van de overschot van de peren, nu ze naar Rusland niet meer mogen uitgevoerd worden.
Huis Proot
De fietstocht eindigt aan ‘Huis Proot, waar de bezoeker er onder andere een verbazende fototentoonstelling over huis Proot voor- en na de renovatie kan bewonderen. Verschillende medewerkers nemen je mee op sleeptouw doorheen het huis, dat vol zit van boeiende verhalen en weetjes over de architect van dit imposante gebouw, maar ook over dokter Proot zelf. De tuin en bijhorend de Balluchon vormen het ideale decor als afsluiter, nagenietend met een lekker ijsje in de hand, van een geslaagde dag.
Inschrijven
Wie de fietstocht wil uitproberen dient zich vooraf in te schrijven. Dit kan vanaf 10 uur op de vertrekplaats, in de Dienst voor Toerisme en Cultuur, Sint-Maartensplein 15B te 8680 Koekelare. Telefoon 051 61 04 94. Mailen kan ook naar info @ koekelare.be. Eens deze klus geklaard volg je individueel en op eigen tempo de te volgen route.
Ben je niet in staat om te fietsen of bij regen, dan is dit nog geen onoverkomelijk probleem, want de verschillende sites zijn ook perfect bereikbaar met de auto.

KRV, "Hovaeremolen krijgt nieuwe eiken molenstaart", Het Nieuwsblad, 31.03.2015.
‘Na de renovatie zal de molen klaar zijn voor de volgende generatie’, klinkt het bij de leden van leden van vzw Hovaeremolen.. Foto: krv
Koekelare - De Hovaeremolen vertoont sleet en twee soorten restauratiewerken zijn noodzakelijk. Vooreerst komen er molentechnische herstelwerken en nadien start de aannemer met het herstel van het dak, samen goed voor een investering van 57.000 euro.
De aannemer start met herstelwerken aan de binnenzijde van het monument. Zo komen er nieuwe planken, het afdak boven de ingang wordt vernieuwd, de molenstaart krijgt nieuwe balken en het luiwerk met zijn katrolsysteem wordt aangepakt.
‘De molenstaart is 14 meter lang en 22 cm dik’, zegt Jean-Marie Lootens, secretaris van de vzw Hovaeremolen. ‘Daarvoor is er speciaal hout in één stuk nodig. De aannemer is op zoek gegaan naar een gepaste boom en die is gevonden in Bertrix in de Ardennen. Het is een kaarsrechte eik. De aannemer velt de boom, zaagt hem op maat van de molenstaart van de Hovaeremolen en vervoert hem nadien naar Koekelare. Een heel karwei. Al deze werken kosten 25.809 euro. We krijgen van de Vlaamse overheid een onderhoudspremie van 20.647 euro. De rest moeten wij als eigenaars betalen’, zegt Jean-Marie Lootens.
De Hovaeremolen krijgt ook een volledig nieuw dak. ‘De leien worden ter plaatse één voor één geplooid. Ze hebben een grijze kleur. Daarbij horen koperen dakgoten met verdoken afvoer via de staart van de molen. Dat kost nog eens zo'n 30.000 euro. Ook daarvoor krijgen we een toelage van de Vlaamse overheid van 24.000 euro. Al deze werken moeten tegen de grote vakantie gedaan zijn. Volgend jaar krijgt de Hovaeremolen een nieuwe laag witte verf. Zo zal de molen klaar zijn voor de volgende generatie’, besluit Jean-Marie Lootens.

Roger Willems, "Hovaeremolen krijgt opknapbeurt", De Weekbode, 27.03.2015, p. 39.
Koekelare. De Hovaeremolen krijgt 18 jaar na de laatste werken een broodnodige opknapbeurt. De Koekelaarse molen krijgt een nieuwe staart en ook het binnenwerk en het dak worden onder handen genomen.
Iedereen in de streek kent het Koekelaarse sieraad de Hovaeremolen en velen komen er regelmatig op bezoek en krijgen er de nodige uitleg van meester-molenaar André Schollier of een andere molenaar. Na 18 jaar werking is er sleet gekomen op dit prachtstuk en de vzw Hovaeremolen heeft dan ook beslist over te gaan tot de nodige onderhoudswerken.
De molen werd in 1988 door vzw Hovaeremolen gekocht aan de gemeente. Er werden werken uitgevoerd in verschillende fasen zoals het wind- en waterdicht maken van de molen in 1992 en het aanbrengen van de molenwieken en het maalvaardig maken van de molen in 1997.
Nieuwe staart
De vzw Hovaeremolen is samengesteld uit stichter-erevoorzitter Gaby Vander Cruyssen, voorzitter Hubert Devriendt, ondervoorzitter Roger Wostyn secretaris Jean-Marie Lootens, meester-molenaar André Schollier en Eddy Willaert. Rudy Willaert, Mark Crevits en Bert Dehullu. Om de kas wat te spijzen geeft dit comité straks de nieuwe Koekelaarse infogids uit. Ondertussen wordt gestart met onderhoudswerken. Er zijn vooreerst de molentechnische werken: het herstellen van het binnenwerk, het luiwerk en het balkon. De molen krijgt ook een nieuwe staart van veertien meter lang uit eik. Deze werken kosten 25.809 euro. Er is een onderhoudspremie van 80 procent voorzien, hetzij 20.647,20 euro. Het saldo van 5.161,8 euro valt ten laste van vzw Hovaeremolen.
Subsidies
Daarnaast dient het dak hersteld te worden. Het vervangen van de cederhouten schalies door geanodiseerde zinken leien en het aanbrengen van koperen dakgoten met verdoken waterafvoer via de staart. Deze onderhoudswerken vergen nog eens 10.000 euro. De subsidie van 80 procent bedraagt 24.000 euro, maar nog eens 6.000 euro valt ten last van de vzw. Alles bijeen een last van ruim 11.000 euro voor de vzw Hovaeremolen.
De werken worden uitgevoerd door aannemer Eric Vanleene, wereldwijd bekend als molenbouwer. Het einde van de werken wordt verwacht tegen het bouwverlof. Daarna zal de molen weer te bezoeken zijn. In 2016 volgen dan nog de schilderwerken, zowel buiten als binnen de molen.

TVA, "Koekelare. Na 20 jaar nieuwe opknapbeurt voor beschermd gebouw. Hovaeremolen krijgt facelift", Het Laatste Nieuws, 24.03.2015.
André Schollier, Bert Dehullu, Jean-Marie Lootens, Rudy Willaert, Roger Wostyn en Hubert Devriendt, of de vrienden van de Hovaeremolen. - Foto Proot.
De Hovaeremolen ondergaat een facelift. De gelijknamige vzw engageert zich voor het herstel van het dak, het binnenwerk en het balkon. De molen is een belangrijk deel van de Koekelaarse geschiedenis.
De Hovaeremolen, op de hoek van de Hovaerestraat en Wulfaertdijk, ademt een en al geschiedenis. De graanmolen werd gebouwd in 1705. Over de naamgeving van de molen bestaat twijfel, want Hovaere kan verwijzen naar de familienaam van de toenmalige eigenaar of naar de bewoners rond de molen. Soms wordt ze ook wel de 'Ooievaarsmolen' genoemd. Wel zeker is dat het verhoog waar de molen vandaag opstaat, de originele fundamenten bevat. In de jaren 1800 en 1900 werd de Hovaeremolen verschillende keren verkocht of geërfd. Tijdens de Eerste Wereldoorlog maakten de Duitse bezetters van de molen een waarnemingspost en binnenin werd een legerkeuken ingericht. Eind maart 1918 kwam de molen onder vuur te liggen, en moest ze hersteld worden. In 1968 ging het gemeentebestuur over tot de aankoop van de molen. Twintig jaar later besloot een groep van zeven Koekelarenaren, die samen de vzw Hovaeremolen oprichtten, het beschermde monument te kopen.
Groot belang
"In 1992 lieten we de molen water- en winddicht maken", vertelt secretaris Jean-Marie Lootens. "In 1997 werden de wieken gerestaureerd en was de molen terug maalvaardig. Maar de molen is niet beschut tegen hevige wind en regen. Deeltjes van de wieken kwamen los te zitten. Daarom gaan we over tot twee herstelwerken: het molentechnische aspect en de reparatie van het dak." Voor bijna 26.000 euro wordt onder andere het binnenwerk en balkon van de molen hersteld. Gelukkig krijgt de vzw een subsidie van ruim 20.000 euro tot haar beschikking. "Wat betreft het dak worden de cederhouten schalies vervangen door zinken leien. Er komen ook koperen dakgoten met een verdoken afvoer." Dat kost 30.000 euro, maar ook hier valt een mooie toelage van 24.000 euro te rapen. Aannemer is Eric Vanleene.
"De aannemer is een meester in het herstellen van molens en heeft er al prachtige projecten opzitten in Cuba, Rusland en Frankrijk", merkt Lootens op. "Kijk, de molen is van groot historisch belang. Vroeger stonden er zo'n zeventien molens in Koekelare, nu is het de enige die overblijft. De molen bepaalt het uitzicht van onze gemeente. De werken gaan nu van start, het einde is voorzien tegen het zomerse bouwverlof." Volgend jaar wil de vzw binnen en buiten schilderwerken uitvoeren.

Ronny Vanhooren, “Nieuwe windvang voor Hovaeremolen”, Het Nieuwsblad, 09.06.2015.
De molenaars met de nieuwe windvang in de handen. Foto: krv
Koekelare - De molenaars van de Hovaeremolen hebben de windvang met een flinke borrel jenever ingewijd. Deze windvang duidt voor de molenaar de juiste windrichting aan. De renovatie kost 57.000 euro.
Wat de haan op de kerktoren is, is de windvang op de top van de windmolen’, zegt molenaar Jean-Marie Lootens. ‘Zo'n windvang dient om de molenaar te tonen vanwaar de wind komt. Zo zet de molenaar de molen in de windrichting en kunnen de wieken maximaal wind vangen. Dat zorgt voor een maximale energie om te malen. De windvang van de Hovaeremolen is een metalen constructie met een beeltenis in goudgeel geschilderd. Het beeldt een wandelaar uit met een rugzak en een wandelstok. Hij zit eenzaam boven op zijn molen.’
Ondertussen is al een eerste fase van de renovatie van de Hovaeremolen achter de rug. Het houtgebinte is behandeld tegen de houtworm en voorzien van een vochtdoek. Daarop komen straks nieuwe dakleien.
De Hovaeremolen krijgt ook een nieuwe molenstaart. Dit is een kolos van een recht stuk eiken balk van 14 meter lang. ‘Met een kraan wordt straks deze nieuwe balk naar boven gehesen en op zijn plaats gezet. Deze molenstaart dient om de molen te draaien en naar de wind te zetten’, zegt Lootens.
De restauratie van de Hovaeremolen moet binnen zes weken al klaar zijn en kost 57.000 euro. Volgend jaar krijgt de molen een nieuwe laag witte verf

RW, "De eenzame wandelaar gaat terug naar boven". De Weekbode editie Torhout, 05.06.2015, p. 40.
Koekelare - Tijdens de herstellingswerken aan de Hovaeremolen werd ook ook ‘De eenzame wandelaar’, zoals de windhaan bovenop de molen ook wordt genoemd, onder handen genomen. Vooraleer de windhaan terug naar boven gaat, wil het bestuur van de vzw Hovaeremolen ‘De eenzame wandelaar’ nog eens van nabij laten zien.
De herstellingswerken aan de Hovaeremolen zijn volop in uitvoering en vorderen goed. De molentechnische werken zijn grotendeels af en wat het dak betreft is het wachten op de komst van de aannemer om het dak van nieuwe schaliën in geanoreerd zink te voorzien.
Door deze werken werd ook de windhaan, die helemaal bovenop de top van de molen stond, naar beneden gebracht voor herstel.
'De eenzame wandelaar' wordt door de inwoners ook 'Ons ventje' genoemd. De windhaan is een mannetje met een wandelstok (of 'pettestok') in de hand en een rugzakje op de schouders.
Het is een 'eenzame wandelaar" omdat hij daarboven helemaal alleen zijn 'wandeling' moet maken.
Bij de vorige restauratie, zo'n 22 jaar geleden, werd de windhaan die verdwenen was, opnieuw identiek nagemaakt.
De  windhaan is heel belangrijk voor een molenaar. Die moet de molenaar namelijk aanwijzen hoe hij zijn molen moet zetten opdat de wieken de wind optimaal zouden kunnen opvangen.

Eric Vanhooren, "Gerestaureerde Hovaeremolen een van de vele blikvangers. Open Monumentendag zet vernieuwde "Kooklarenoene"-fietsroute in de kijker", Het Nieuwblad, 05.09.2015.
De Brouwerij is het cultureel-toeristisch hart van de gemeente Koekelare. Foto: Eric Vanhooren
Koekelare - Op zondag 13 september eerstkomende is er van 10 tot 18 uur overal in Vlaanderen Open Monumentendag. Zo ook in Koekelare, waar de organisatie als rode draad, de vernieuwde ‘Kooklarenoene’-fietsroute in de kijker plaatst. Aan de hand van deze volledig vernieuwde route ontdek je heel wat unieke locaties in het landelijke Koekelare, al of niet met de fiets. Andere blikvanger is de onlangs gerestaureerde Hovaeremolen.
Tijdens Open Monumentendag krijgt het publiek de kans om heel wat interessante sites te gaan bezichtigen. Ook Koekelare zet zijn deuren van heel wat fraais open voor bezoekers.
Geschutbedding Lange Max
De  Brouwerij is het cultureel-toeristisch hart van de gemeente Koekelare en vormt dan ook de uitvalsbasis op Open Monumentendag. De voormalige brouwerij Christiaen is een stukje onvervalst industrieel erfgoed waarvan je nu nog steeds enkele restanten kunt bewonderen.
Het complex herbergt op vandaag onder meer het Käthe Kollwitz Museum, waar je het leven en het werk van de bekende Duitse kunstenares en van het beroemde beeldhouwwerk ‘Het Treurend Ouderpaar’, kunt bewonderen. Ook het Fransmansmuseum, dat een ode brengt aan de vele Koekelare seizoenarbeiders, is er in onder gebracht.
Wie wil kan vanaf deze site de vernieuwde ‘Kooklarenoene’-fietsroute ontdekken en onderweg kennismaken met tal van monumenten en unieke verborgen plekjes die Koekelare rijk is. De route kan overigens ook perfect met de wagen afgelegd worden.
Die ‘Kooklarenoene’-fietsroute brengt je onder meer naar het Lange Max Museum, een voor de ‘Wereld Oorlog I’-toerist een niet te missen plaats aan de Duitse zijde van het westelijk front. “De site huisvest onder meer de volledige vrij te bezoeken geschutbedding van het voormalig Duitse kanon 'Lange Max', waar een gids je meer vertelt over dit impressionante kanon”, klinkt het bij schepen Jessy Salenbien (SP.A) bevoegd voor cultuur en toerisme. “In het gloednieuwe eigentijds museum verneem je als bezoeker alles over het reusachtig kanon dat Duinkerke beschoot.”
Hovaeremolen kreeg facelift
Ook De Hovaeremolen opent op Open Monumentendag de deuren. Deze bergmolen onderging een heuse facelift en is niet alleen een beschermd monument, maar bepaalt ook mee het uitzicht van de gemeente.
Zowel het dak, het binnenwerk en het balkon kregen een grondige renovatiebeurt en dat wordt met de nodige trots aan het grote publiek voorgesteld.
Het voormalige maal- en graanbedrijf Pyck is op vandaag het decor voor de lokale muziekacademie. Dit industrieel erfgoed werd zo omgevormd tot cultureel erfgoed en is een waar pareltje.
Praktische info
Op locaties kun je in Koekelare terecht om Open Monumentendag te beleven: in CC De Brouwerij, Sint-Maartensplein 15B, (centraal infopunt); in het Lange Max Museum, gelegen Clevenstraat 2; de Hovaeremolen op de hoek van de Wulfaertdijk en de Hovaerestraat; en in de Muziekacademie, gelegen op het Sint-Jorisplein 1.
De monumenten zijn toegankelijk van 10 tot 18 uur. De toegang, zowel de Brouwerijsite, de Hovaeremolen als de muziekacademie zijn volledig gratis te bezoeken. De toegang tot het Käthe Kollwitz Museum en het Fransmansmuseum bedraagt vier euro, met inbegrip van een unieke wandelgids die je door de hele site leidt. De toegang tot het Lange Max Museum, bedraagt eveneens vier euro.
Meer info
Meer informatie is te verkrijgen op de Dienst voor Toerisme en Cultuur, Sint-Maartensplein 15B te 8680 Koekelare. Telefoon 051 61 04 94. Mailen kan ook naar http://info@koekelare.be

RW, "Opgeknapte Hovaeremolen heropend", De Weekbode, editie Torhout, 18.09.2015.
Koekelare - Er kon geen beter tijdstip gekozen worden om de vernieuwde Hovaeremolen te heropenen dan Open Monumentendag. Naast een nieuw dak werd ook het molenwerk, de staart en de balkon vernieuwd. Aan de restauratie hangt een prijskaartje van 55.809 euro.
"De Hovaeremolen werd 28 jaar geleden aangekocht door een groep mensen die zich verenigde in vzw Hovaeremolen", aldus burgemeester Lansens. "Doel van de aankoop was de laatste Koekelaarse windmolen opnieuw volledig in ere te herstellen en zelfs opnieuw maalvaardig te maken. Waardevol Koekelaars erfgoed werd op die manier voor teloorgang behoed." "Erfgoed restaureren is niet steeds evident. Het vergt heel wat financiële middelen en het is vaak omstreden. Er dienen ook keuzes gemaakt te worden. Maar ik denk dat er op vandaag weinig mensen in Koekelare rondlopen die vinden dat deze molen er beter niet meer zou zijn. Een terechte keuze en een bijzonder geslaagd initiatief."
Achttien jaar na de vorige restauratie was het dak van de molen aan herstelling toe. De oude onderdelen werden door de vogels uitgepikt en vervolgens door de wind naar beneden gehaald. Ook aan het molenwerk, zeg maar aan de machine, waren herstellingen nodig.
(Citaat: "Wegen rond de molen worden straks vernieuwd", Schepen De Vrome)
De molen kreeg een nieuw balkon, een nieuwe staart, het luiwerk meost aangepast worden en sommige balken werden vervangen. Het werk werd uitgevoerd door molenbouwer Eric Vanleene, afkomstig van Lo maar woonachtig in Ath.
Kostenplaatje
"De werken hebben 55.809 euro gekost, waarop een subsidie zou moeten volgen van 44.467 euro. Dit alles vergt een grote papierberg", aldus molenaar Jean-Marie Lootens.
In de nabije toekomst beloofde schepen De Vrome een vernieuwing van de wegen rond de molen en het herschilderen van de molen, zowel binnen en buiten. Ook dient uitgekeken naar mensen die dit prachtig werk willen verder zetten.
De molen kan rekenen op heel wat sympathisanten zoals buurman Norbert Flameyn die onvervangbaar is als muizenvanger, buurman Geert Logghe die er fier op is dat de molenomgeving er steeds mooi uitziet, voorzitter Hubert Devriendt en meester-molenaar André Schollier, die verknocht is aan de molen.
Met de haiku van ex-schepen Fernand Schaessens 'Wind in de wieken, Glunderende molenaar. Rustige kadans' besloot Jean-Marie Lootens zijn toespraak.
(Foto RW). Ter gelegenheid van Open Monumentendag werd de vernieuwde Hovaeremolen officieel geopend. Op de foto de molenaars en het schepencollege.

Eric Vanhooren, "Infogids is uitgebreid vademecum en werkinstrument. Nieuwe infogids maakt je wegwijs in Koekelare", Het Nieuwsblad, 18.11.2015.
Hubert Devriendt (tweede van links), voorzitter van de vzw Hovaeremolen, overhandigt het eerste exemplaar van de nieuwe infogids aan burgemeester Patrick Lansens, dit onder de goedkeurende blikken van secretaris Jean-Marie Lootens, Rudy Willaert van het Lange Max Museum en van beide dames-zaakvoerders van drukkerij Devriendt. Foto: Eric Vanhooren
De overhandiging vond plaats in de kantine van VV Koekelare, in aanwezigheid van het schepencollege en de bestuursploeg van VV Koekelare. Foto: Eric Vanhooren
Koekelare - De vzw Hovaeremolen stelde afgelopen vrijdag 13 november in de voetbalkantine van VV Koekelare, de nieuwe infogids van Koekelare voor aan de pers. De nieuwe infogids maakt de inwoners, de bedrijven en anderen, wegwijs in het dorp van de Fransmans. Het boek bevat uitgebreide informatie over o.a. het gemeente- en OCMW-bestuur en alle gemeentelijke diensten. De infogids bevat ook een beroepen- en adressenlijst en een telefoonlijst. Het boek wordt eerstdaags door spelers, trainers, afgevaardigden en bestuursleden van VV Koekelare aan huis aangeboden tegen de prijs van drie euro.
De infogids, inmiddels de zevende editie, bevat heel wat nuttige informatie”, steekt burgemeester Patrick Lansens (SP.A) van wal. “De vzw Hovaeremolen nam in 1987 het waardevol initiatief om een stukje Koekelaars erfgoed – de laatste windmolen – in ere te herstellen en zelfs maalvaardig te maken. Dit beschermde monument dient goed onderhouden te worden, vandaar de uitgave van deze nieuwe infogids, zodat de broodnodige centen nodig voor het onderhoud, in het laatje te brengen.”
Volgens burgemeester Patrick Lansens, heeft Koekelare de laatste decennia heel wat werk geleverd in de sector van de monumentenzorg. “Denken we maar aan het project van de gerestaureerde brouwerij waarvoor we in 1993 de prijs ‘Vlaams Monument’ kregen, de renovatie van de vroegere maalderij Pyck (2010), maar vooral het in volle glorie herstellen van de dokterswoning Proot (2014)”, vervolgt burgemeester Lansens.
Nog 2 projecten in de pijplijn
“Het gemeentebestuur wil de komende jaren nog twee projecten tot een goed einde brengen”, benadrukt de Koekelaarse burgervader. “Vooreerst denken we aan de restauratie van het ‘oude deel’ van het gemeentehuis. Daarnaast willen we ook de vroegere onderwijzerswoning in Bovekerke restaureren. Beide dossiers zitten in de pijplijn en voor beide dossiers werd een restauratiedossier ingediend bij de diensten van Erfgoed. We wachten nu op de vastlegging door de minister van de subsidies.”
“Tot slot is er nog de beschermde site Lange Max, waar een andere vzw, de vzw Lange Max, een gloednieuw museum uit de grond heeft weten te stampen. Voor een kleine landelijke gemeente als Koekelare, kan dat tellen”, klinkt het bij burgemeester Lansens.
Belangrijke rol in gemeenschapsleven
“De infogids is een traditie die eigenlijk dateert uit de jaren zestig, toen wijlen Etienne Lootens nog burgemeester was'', zegt Jean-Marie Lootens van vzw Hovaeremolen. “De gemeente publiceerde toen al een infogids met tal van weetjes en nuttige telefoonnummers in Koekelare, maar spijtig genoeg heeft de gemeente de samenstelling en de uitgifte van zo'n publicatie niet lang volgehouden.”
Maar koken kost geld…… “Erfgoed restaureren is één zaak, het blijvend onderhouden is een andere zaak”, pikt Hubert Devriendt, voorzitter van de vzw Hovaeremolen in. “De Hovaeremolen die in een tijdspanne van 28 jaar een belangrijke rol heeft gespeeld in het gemeenschapsleven van Koekelare, heeft sedert de aankoop in 1987 al vele stormen getrotseerd. Een bekwaam en hard werkend bestuur, draagt zorg voor de molen. Maar zonder centen, kun je weinig uitrichten. Vandaar dat wij deze nieuwe infogids voor de periode 2015-2018 uitbrengen en hopen dat hij bij de inwoners en al wie de vzw genegen is, zeer goed zal onthaald worden.”
“De infogids bevat alle onmisbare informatie voor de inwoners van Koekelare, maar ook van bedrijven en andere actoren. Het is een vademecum en werkinstrument”, stelt Hubert Devriendt nadrukkelijk.
Inhoud infogids
In de nieuwe infogids vind je alle gegevens wat betreft het schepencollege en de gemeenteraad (met foto), de administratieve diensten, het Sociaal Huis van Koekelare en de Raad voor Maatschappelijk Welzijn (met foto). Maar evengoed kun je er in terecht voor wat PWA en PZ Polder betreft.
De infogids bevat ook alle informatie wat betreft de bibliotheek, toerisme, cultuur, gemeenschapszalen, jeugd- en sportdiensten. Daarnaast bevat de infogids ook een lijst met de marktdagen van Koekelare en de ruime regio.
Een rubriek algemene inlichtingen met informatie over het Agentschap voor Natuur en Bos, de AA, de brandweer, de verscheidene eucharistievieringen en de gegevens van de actieve clubs en nog zoveel meer.
De vzw Hovaeremolen heeft werkelijk alles uit de kast gehaald om een zo’n compleet mogelijke infogids samen te stellen. Hoeveel uren arbeid daar in steekt is niet te schatten. Zeker als je weet dat het gemeentebestuur wegens de wet op de privacy, geen adressen en andere gegevens meer mag prijsgeven. Toch slaagde de vzw erin om een lijst in de infogids op te nemen met alle vrije beroepen, een beroepengids, noodnummers, het postnummer van alle gemeenten, buslijnen, de schoolvakanties tot en met het schooljaar 2021-2022, mutualiteiten, een telefoonlijst op straat, een telefoonlijst op naam en nog zoveel meer.
Voor een prikje
Je vindt in de nieuwe driejaarlijkse infogids, werkelijk alle terug. Vooral de adverteerderslijst is een handig instrument, want alle Koekelaarse bedrijven zijn in één oogopslag terug te vinden.
“De nieuwe infogids wordt binnenkort huis aan huis aangeboden door spelers, afgevaardigden, trainers en bestuursleden van voetbalclub VV Koekelare. Kostprijs drie euro per stuk. Dit is echt een prikje voor dergelijke infogids op kwaliteitsvol papier afgedrukt en ieder onderwerp aan de rand van de gids voorzien van een ander kleurtje, zodat je meteen alle informatie terugvindt waar je naar op zoek bent”, onderstreept secretaris Jean-Marie Lootens.
Wie tijdens deze huis-aan-huis periode afwezig is, kan eventueel aan buren, familie of vrienden vragen om een exemplaar aan te kopen of via mail eentje bestellen of eentje zelf gaan ophalen in de kantine van VV Koekelare, tijdens de trainingen of wanneer er thuis een wedstrijd gespeeld wordt.
De opbrengst van de nieuwe infogids komt enerzijds ten goede aan de vzw Hovaeremolen, die twee euro per verkochte gids ontvangt en anderzijds voetbalclub VV Koekelare, die één euro ontvangt per verkocht exemplaar.
Over de molen zelf
De Ooievaart-molen stond er reeds in 1711. Het was toen een grote houten windmolen, welke koren maalde. Het was ook een olieslagerij. In 1958 stopte men met malen en in 1963 werd de laatste roede uitgehaald. De molen dreigde verder te vervallen. De gemeente kocht uiteindelijk in 1968 de molen aan, die in 1973 beschermd werd als monument. In 1988 kocht de vzw Hovaeremolen het gebouw en liet het in 1996-1998 herstellen. Het was molenmaker Eric Vanleene uit Pollinkhove (thans te Ath) die de molen restaureerde. De Hovaeremolen is tijdens sommige weekends en in de zomermaanden operatief. Je kunt hem in alle pracht en glorie bewonderen op de hoek van de Wulfaertdijk en de Hovaerestraat.

KRV (Ronny Vanhooren), "Oud-burgemeester Gaby Van der Cruyssen overleden", He Nieuwsblad, 09.03.2017.
Foto: KRV
Koekelare - Gaby  Van der Cruyssen (87) is op 1 maart in Oostende overleden. Hij is ondertussen in intieme kring begraven. Van der Cruyssen werd op 1 januari 1965 voor het eerst gemeenteraadslid. Hij was eerste schepen van 1972 tot 1976 en van 1993 tot 1994. In 1986 werd hij burgemeester van Koekelare. Hij stond zijn burgemeesterssjerp af aan Walther Holvoet in 1993.
Hij stond aan de wieg van de modernisering van de Koekelare. Al in 1988 kreeg de gemeente met burgemeester Van der Cruyssen de Agora Award voor het nieuwe winkelcentrum en de uitwerking van de dorpskernherwaardering en in 1993 kreeg de gemeente de Cultuurprijs van Vlaanderen voor de ombouw van de oude brouwerij Christiaen tot een cultureel centrum. Voorts werkte hij mee aan de realisatie van de gemeenschapshuizen, bouwde hij mee aan een bloeiend verenigingsleven en hij kreeg in 2000 de titel van ereburgemeester. Hij was medestichter van de vzw Hovaeremolen en vele jaren actief in heel wat verenigingen.

Literatuur

Dereeper Triphon, Koekelare in oude prentkaarten, Zaltbommel 1972
Luc Devliegher, "De molens in West-Vlaanderen", Tielt/Weesp, 1984, p. 250-253 (Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen, 9).
Jeroen Cornilly, "Monumentaal West-Vlaanderen. Beschermde monumenten en landschappen in de provincie West-Vlaanderen. Deel III. Arrondissementen Brugge, Diksmuide, Oostende en Veurne, Brugge, 2005, p. 128.
H. Dekeyser, "De Hovaeremolen", in: De Spiegel (Schooltijdschrift van de Rijksmiddelbare School Koekelare), VII, 1968, p. 137-141.
Lieven Denewet, "De Hovaeremolen te Koekelare: een beschrijving en... het wachten op zijn herstel", in: Molenecho's, XV, 1987, p. 186-191.
Lieven Denewet, "De Hovaeremolen van Koekelare opnieuw als complete molen", in: Molenecho's, XXV, 1997, nr. 3, p. 162.
Lieven Denewet, "Zes Belgische molens ingehuldigd in 1998 (Rupelmonde, Oelegem, Lommel, Koekelare, Eggewaartskapelle en Opprebais)", in: Molenecho's, XXVI, 1998, nr. 4, p. 180-190;
Lieven Denewet, "Onderhoudswerken in Marke en Koekelare", in: West-Vlaams Molenblad, XX, 2004, nr. 2, p. 68.
Jean-Marie Lootens, Moleneigenaars te Koekelare, in: Infogids Koekelare: de Mokker – Bovekerke – Zande 1995-1997, Koekelare, 1996.
Raf Seys, "Heemkundige kroniek. De Koekelaarse windmolens", in: De Spiegel (Annuarium VII van de O.V.K. Rijksmiddelbareschool Koekelare), 1968, p. 134-137.
Molenzorg vzw, "Tien overlijdens van Vlaamse molenvrienden", Molenecho's, XXVI, 1998, 1, p. 6.
Herman Dekeyser, "De Hovaeremolen", in: De Spiegel (Annuarium VII van de O.V.K. Rijksmiddelbareschool Koekelare), 1968, p. 137-141.
Herman Holemans, West-Vlaamse wind- en watermolens. Kadastergegevens 1835-1980, Deel IV, Gemeenten K-L, Kinrooi, Studiekring Ons Molenheem, 1997.
"Provinciale draaipremie voor ambachtelijke molens. Aantal asomwentelingen van West-Vlaamse molens in 2004-2009", in: /West-/Vlaams Molenblad, XXVI, 2010, 3, p. 115-118.
"Aantal asomwentelingen van West-Vlaamse molens in 2010", in: /West-/Vlaams Molenblad, XXVII, 2011, 1, p. 50.

Persberichten
H. Dekeyser, "Wordt Hovaeremolen te Koekelare hersteld?" in: De Oude Thouroutenaar, 30 juni en 21 juli 1967;
KRV, "Hovaeremolen van Koekelare wordt hersteld", Het Nieuwsblad, 16.03.1992, p. 10;
Ronny Vanhooren, "Hovaeremolen krijgt zeldzame negentiende-eeuwse bascule. Echtpaar brengt uniek familiestuk weer waar het thuishoort", in: Het Nieuwsblad, 22.04.2008.
KRV [Ronny Vanhooren), "Hovaeremolen", in: Het Nieuwsblad, 15.02.2008.
KRV, "Molenaar Andy Crevits overleden", in: Het Nieuwsblad, 22.10.2008.
Ronny Vanhooren, "Molen", in: Het Nieuwsblad, 13.02.2009.
Ronny Vanhooren, "Hovaeremolen", Het Nieuwsblad, 09.04.2010.
PC, "Hovaeremolen heeft de wind in de zeilen", De Weekbode, ed. Torhout, 23.04.2010.
Paul Cobbaert, "Hotelmanager en Oostenaar Robert Denecker bezoekt oude liefde. Wereldburger verliefd op de Hovaeremolen", in: Krant van West-Vlaanderen, ed. Torhout, 23.01.2009.
Roger Willems, "Nieuwe infogids", in: De Weekbode, ed. Torhout, 08.04.2011.
Ronny Vanhooren, "Koekelare publiceert nieuwe infogids", Het Nieuwsblad, 14.04.2011.
Eric Vanhooren, "Burger maakt zaak aanhangig bij de Privacy Commissie. Uitgeven infogids met adresgegevens inwoners zet kwaad bloed bij een inwoner", Het Nieuwsblad, 17.07.2011.
PC, "Hovaeremolen", De Weekbode, 02.09.2011.
Eric Vanhooren, "Geallieerden schieten in 1918 molen af maar Koekelarenaar Jérome Flameyn laat daarbij het leven", Het Nieuwsblad, 13.09.2014.
Eric Vanhooren, "Open Monumentendag 2014 toont Koekelaars erfgoed, vroeger, nu en in de toekomst. Al fietsend Koekelaars erfgoed verkennen", Het Nieuwsblad, 13.09.2014.
KRV, "Hovaeremolen krijgt nieuwe eiken molenstaart", Het Nieuwsblad, 31.03.2015.
Roger Willems, "Hovaeremolen krijgt opknapbeurt", De Weekbode, 27.03.2014, p. 39.
TVA, "Koekelare. Na 20 jaar nieuwe opknapbeurt voor beschermd gebouw. Hovaeremolen krijgt facelift", Het Laatste Nieuws, 24.03.2015.
Ronny Vanhooren, "Nieuwe windvang voor Hovaeremlen", Het Nieuwsblad, 09.06.2015.
RW, "De eenzame wandelaar gaat terug naar boven". De Weekbode editie Torhout, 05.06.2015, p. 40.
Eric Vanhooren, "Gerestaureerde Hovaeremolen een van de vele blikvangers. Open Monumentendag zet vernieuwde "Kooklarenoene"-fietsroute in de kijker", Het Nieuwblad, 05.09.2015.
RW, "Opgeknapte Hovaeremolen heropend", De Weekbode editie Torhout, 18.11.2015.
Eric Vanhooren, "Infogids is uitgebreid vademecum en werkinstrument. Nieuwe infogids maakt je wegwijs in Koekelare", Het Nieuwsblad, 18.11.2015.
KRV (Ronny Vanhooren), "Oud-burgemeester Gaby Van der Cruyssen overleden", He Nieuwsblad, 09.03.2017.


Laatst bijgewerkt: zaterdag 13 mei 2017
Stuur uw teksten over deze molen Stuur een (nieuwe) foto van deze molen  

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in databasezoek op provincieStuur een e-mail over molen <?=$naam?>, <?=$plaats?>homevorige paginaNaar Verdwenen Molens