Molenzorg
Merkem (Houthulst), West-Vlaanderen
Naam

Beukelaremolen

Ligging Rodesteenstraat
8650 Merkem (Houthulst)

noordzijde
50° 58' 3.62" N
  2° 50' 42.70" E


toon op kaart
Geo positie 50.966339, 2.842443
Eigenaar Gemeente Houthulst
Gebouwd 1777 / 1923 / 2016
Type Staakmolen met open voet
Functie Korenmolen
Kenmerken Voorwiel op de bovenas nog uitgevoerd als armwiel
Gevlucht/Rad Gelaste roeden, vlucht ca. 24 meter
Inrichting Twee steenkoppels
Toestand Maalvaardig
Bescherming M: monument,
23.04.1974
Molenaar Molenaars vzw De Boot (Bart Castelein, Ann Vergauwen); Jos Hooghe, Melden
Openingstijden Info: Dienst Toerisme Houthulst; deboot.be
Ten Bruggencatenummer 01394
Internet bron

Beukelaremolen

<p>Beukelaremolen</p>

Foto: Donald Vandenbulcke, Staden, 10.04.2016  

Beschrijving / geschiedenis

Op de hoek van de Driegrachtensteenweg en Westbroekstraat werd al voor 1460 een staakmolen opgericht. In dat jaar was de molen zelf echter al verdwenen en bestond nog enkel de molenwal: "In de prochie van merchem noordoost van Ludeghem muelenwalle" (De Flou, XI, kol. 1001). Deze molen werd voor 1700 heropgericht (Luigem- of Noordeindemolen). Onder de benaming Noordeindemolen belanden we in het jaar 1735: "In Merchem... over de straete vande drije gragten naar den noorthende meulen" (De Flou, XI). Een soortgelijke vermelding dateert van 1774 (idem). De Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, kortweg de Ferrariskaart, opgemaakt van 1771 tot 1778, vermeldt de Noordeindemolen, gelegen in de huidige wijk Luigem. Dit is ook het geval voor de Carte Maillart van 1800.

Kort voor 1830 werd de molen verplaatst naar de zuidzijde van de Rodesteenstraat, schuin tegenover de huidige standplaats. Daar verkreeg de molen de benaming "Beukelaremolen", naar de beukendreef die voor de eerste wereldoorlog naar de molen leidde.
De molen was generaties lang, sinds 1804, bemalen door de familie De Busschere. Dreven achtereenvolgens de molen van vader op zoon: Karel De Busschere, Amandus De Busschere, Modest De Busschere en laatst Hector De Busschere, overleden op 22 januari 1983. Hij woonde samen met zijn zuster Blanche in het klein molenhuisje tegenover de molen. (Dat huisje is nu vervangen door een grotere woning).

De molen werd tijdens de Eerste Wereldoorlog, zoals het gehele dorp Merkem, compleet vernield.

Op 15 maart 1923 kocht Modest De Busschere de Steentjemolen aan de Elverdingsesteenweg te Poperinge voor 15.000 frank van Lydia Vandenabeele, weduwe van Jules Gheeraert (†1920), de laatste molenaar. Deze staakmolen werd opgericht bij octrooi verleend op 7 januari 1777 aan Jacobus Eugène Duytschaver. Hoewel de naam iets anders laat vermoeden, was de Steentjesmolen wel degelijk een houten standaardmolen. Zijn eigenaardige naam was allicht te wijten aan het feit dat de molen gelegen was langs de oude Romeinse weg van Cassel over Steenvoorde, Poperinge, Merkem, Klerken, Werken en tenslotte Aartrijke naar Brugge. De Steentjemolen werd in april 1923 gedemonteerd en overgebracht naar Merkem door molenbouwer Henri Lejeune (Westvleteren, 1892-1965). Daar werd hij opgericht aan de overkant van de Rodesteenstraat, schuin tegenover de puinen van de vernielde voorganger. De nieuwe molen werd opnieuw  "Beukelaremolen" en "Bussches molen" genoemd.

Molenaar Hector Debusschere (Merkem, 1909-1983) hield de windreus tot in 1958 in werking. Daarna trad het verval in.

De gemeente Merkem kocht de molen aan in 1975. De molenbouwers Peel uit Gistel voerden in 1983-1984 een maalvaardige restauratie uit. De gehele, maalvaardige restauratie kostte 8.767.697 frank, de tussenkomst van de staat bedroeg 3.773.177 frank; deze van de provincie 1.294.461 frank. De nieuwe steenbalk en de brasem zijn iets dikker teneinde de standaard, waarvan het slechte bovengedeelte diende verwijderd te worden, te kunnen bewaren. Sinds 1985 wordt de molen in werking gebracht door vrijwillig molenaar Jos Hooghe uit Melden (Oudenaarde) en thans ook door leden van de vzw De Boot.

De Cel Onroerend Erfgoed gaf in 2005 zijn goedkeuring voor een onderhoudsplan. In plaats van te kiezen voor een eenmalige dure restauratie werd geopteerd voor een 5-stappenplan gespreid over evenveel jaar. In stap 3 werd voorzien dat alle schaliën aan het dak worden vernieuwd en dat de gemeente Houthulst ook vier nieuwe zeilen aankoopt. Deze onderhoudsdossiers werden telkens in gang gezet door vzw de BOOT die onder de directe medewerkers vier molenaars telt. Op de Beukelaremolen werd er biograan tot meel vermalen. Bakker Naessens in Merkem bakte er lekker Beukelarebrood mee.

In 2008 kreeg de kast een grijze kleur. De firma (Color by) Cherchye bvba uit Ieper heeft 7 verschillende kleuren op de molen uitgewreven. Alle hout werd met de hand afgewassen in plaats van met een hogedrukreiniger om de vezels van het hout optimaal te laten. Na drie weken ononderbroken werken zag de molen er uit zoals nu. Ook de binnenkant wordt nog behandeld.

Begin 2011 werden onderhoudswerken uitgevoerd door molenbouwer Eric Vanleene uit Ath (afkomstig uit het nabije Pollinkhove). De raming bedroeg 50.000 euro. De verzakte molenkast werd weer rechtgezet en er werd een nieuwe brasem gestoken. Hierbij werd de molenkast vakkundig gestut. De werken werden op vrijdag 29 april 2011 voorlopig opgeleverd. Helaas velde een hevige windstoot de molen op 29 april 2011. Er bestaat geen enkel verband tussen de zopas uitgevoerde werken en de val van de molen. (Meer info: zie hoger).

Op vrijdag 29 april 2011, om 19 u. 30, is de Beukelaremolen gevallen. Gelukkig bleef de ervaren vrijwillige molenaar Jos Hooghe geheel ongedeerd en vielen er ook geen andere slachtoffers.
De molen was los aan het draaien met vier volle zeilen, een aangepaste zeilvoering. Toen de wieken een normale snelheid hadden (40 à 50 enden per minuut), stak er plots een hevige windstoot op. De molenaar hoorde de molen piepen en kraken. Hij probeerde te remmen, maar de vang sloeg niet meer aan. De molenaar liep vlug de buitentrap af om de molen te verkruien en voelde en zag de molen heen en weer schudden. Hij was net een vijftal seconden op de grond toen de molen viel. Paul Van Exem, de overbuur, zag het gebeuren: "De molenkast ging vier keer van links naar rechts en viel dan om".
De staak kraakte net boven de zetel af en de gehele molenkast sloeg om in de richting van de straat. Het gebinte (met de gehalveerde staak) bleef staan, maar is op de teerlingen verschoven. De staak dateert nog van bij de opbouw van de molen te Poperinge in 1777. Hij is opvallend smal en blijkt ook verrot te zijn (hetgeen niet uiterlijk, maar aan de breukzone zichtbaar is).
De brandweer en de gemeentelijke diensten van Houthulst stonden nog dezelfde avond in voor de afzetting van het terrein en het verwijderen van de molenzeilen.
De schade is aanzienlijk: de molenkast is versplinterd en de roeden zijn geplooid.
Het meeste zal moeten vernieuwd worden. Sommige onderdelen kunnen, mits eventueel herstel, wel gerecupereerd worden bij de heropbouw, zoals vele balken, kamwielen, enkele toestellen, de gietijzeren steenspillen en zelfs de (vrij nieuwe) eikenhouten gekloofde schaliën. De gietijzeren askop ziet er nog gaaf uit, maar onderzoek zal moeten uitwijzen of hij nog herbruikbaar is.
Verder blijkt er geen enkel verband te bestaan met de vorige uitgevoerde herstellingswerken. (Eerder op de dag van de ramp vond zelfs een voorlopige oplevering plaats).
De molen blijkt goed verzekerd te zijn. Er wordt al concreet gesproken over de heropbouw. Voor de realisatie wordt op een vijftal jaar gerekend.
De oorzaak van de val werd ook officieel onderzocht. Een belangrijk bewijs van de enorme windstoot die er toen was, wordt geleverd door de grafiek van de windsnelheden bij de Lepelmolen, één van de twee windturbines van BeauVent cvba te Nieuwkapelle (Diksmuide). Deze bevindt zich grosso modo op zo'n 2,5 km van de Beukelaremolen. Je merkt overduidelijk de plotse windstoot rond 19 u. 20. Als je deze piek omrekent, dan zit je aan een windstoot van 8 beaufort!

Op 16-18 augustus 2011 heeft molenbouwer Eric Vanleene de restanten op een deskundige manier geborgen, deels ter plaatse en deels in een gemeentelijke loods te Jonkershove. Op basis van de restanten werd  een ontwerp opgemaakt door ir.-arch. Freddy De Schacht uit Ruiselede. Aanvankelijk werd gehoopt om meer dan de helft van de stukken te kunnen recupereren. De kostprijs wordt geraamd op 750.000 euro. Op dinsdag 26 augustus 2014 (11u) werden in de raadzaal van het gemeentehuis van Houthulst  de offertes van de molenbouwers voor een nieuwe molen geopend.

De werken werden toegewezen aan Molenbouw Wieme bvba uit Machelen-Zulte. In 2015 werd met de heropbouw gestart in hun atelier. De opbouw van de molen ter plaatse gebeurde in februari (opbouw molenkast) - april (plaatsing roeden) 2016. Op 1 juli 2016 werd de molen feestelijk ingehuldigd.

Lieven DENEWET, Hooglede

<p>Beukelaremolen</p>

Foto: Donald Vandenbulcke, 30.04.2011

<p>Beukelaremolen</p>

Onderhoudswerken. Foto: Donald Vandenbulcke, 08.03.2011

<p>Beukelaremolen</p>

Foto: Harmannus Noot

<p>Beukelaremolen</p>

De vervallen molen in 1975 (Foto: M.F. Boogert)

<p>Beukelaremolen</p>

Foto Alfred Ronse, ca. 1930. Let op de gesloten voet en de uitbouw in de voorweeg voor de stapeling van de zakken. (Werd niet terug aangebracht bij de restauratie in de jaren 1980). Foto (c) Stichting Levende Molens, Roosendaal

Literatuur

L. Denewet, J. Vandromme & G. Versteele, "Molens van Merkem", Merkem, Heemkring Sidronius Hosschius, 2010, 80 p.
Jeroen Cornilly, Monumentaal West-Vlaanderen. Beschermde monumenten en landschappen in de provincie West-Vlaanderen. Deel III. Arrondissementen Brugge, Diksmuide, Oostende en Veurne, Brugge, 2005, p. 102.
S. Debaeke & J. Lermytte, Merkem in de kijker, het dorp anno 1900, tijdens de Grote Oorlog en de heropbouw, Veurne, 1995, p. 152.
Els De Kinderen, West-Vlaanderen. Een bezoek aan de Westhoek [ o.a. Merkem, Beukelaremolen], in: Levende Molens, VIII, 1986, 9, p. 66-68.
L. D(enewet), In memoriam Blanche Debusschere uit Merkem, Mededelingenblad Werkgroep West-Vlaamse Molens, 1991, 3.
Luc Devliegher, De molens in West-Vlaanderen, Tielt/Weesp, 1984, p. 224-229 (Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen, 9).
Chr. Devyt, Westvlaamse windmolens. Inventaris volgens de toestand op 1 januari 1965, Brugge, 1966, p. 95.
K. De Flou, a.w., I, 1914, kol. 894; IX, 1929, kol. 1001; XI, 1930, kol. 532.
Ernest Leeuwerck, De watermolen en de 15 windmolens te Poperinge ten jare 1850, in: Aan de Schreve, I, 1971, nr. 4, p. 8-9.
E. Leeuwerck, De watermolen en de 15 windmolens te Poperinge ten jare 1850, in: Aan de Schreve, I, 1971, 3, p. 26; 4, p. 8-9; II, 1972, 1, p. 14-16; 2, p. 25-29; 3, p. 19-21; 4, p. 28-30.
E. Leeuwerck, Poperingse molensprokkelingen, in: Aan de Schreve, VIII, 1978, 3, p. 30-32.
J. Hooghe, De Beuckelaeremolen technisch bekeken, in: Mercheem I, 1990, 3-4, p. 12-17.
J. Maes, Kloostermolen en andere molens te Merkem, in: De Belgische Molenaar, LXII, 1967, p. 358-359.
J. Maes, De gewezen Poperingse molens, in: De Belgische Molenaar, LXVI, 1971, p. 78-79 en 108-109.
H. Missiaen & P. Vanneste m.m.v. F. Gherardts, Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente  Houthulst, Deelgemeenten Jonkershove, Klerken en Merkem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen, WVL24, 2006.
J. Six, De Beukelaremolen van Merkem (Houthulst), in: Molenecho's, VII, 1979, p. 34-35.
J. Six, Inwijdingsfeest van de gerestaureerde houten Beukelaremolen te Merkem, Wijk Luigem, Gemeente Houthulst, op zondag 30 augustus 1987. Toespraak, Molenecho's, XV, 1987, 5-6, p. 217-221.
John Verpaalen, Van her en der [Oostvleteren, Oelegem, Sint-Denijs, Wervik, Merkem], in: Levende Molens", VIII, 1986,  6, p. 40.
John Verpaalen, Merkem: de Beukelaremolen is weer hersteld, in : Levende Molens, VII, 1985, 12, p. 90.
J. Verpaalen, Molens van het Hoppeland, Koksijde, 1997, p. 71-77.
John Verpaalen, Windmolens in de actualiteit [Langemark; Geluveld; Zarren-Werken; Merkem; Komen; Diest; Tessenderlo]", in De Belgische Molenaar en Levende Molens, LXXVII, 1982, 11 (november), p. 236 en 245;
G. Versteele, Over de windmolens van Merkem, Mercheem, I, 1990, 3-4, p. 3-11.
Werkgroep Westvlaamse Molens vzw, In memoriam [Ingrid Elen, echtgenote van Jos Hooghe], Mededelingenblad Werkgroep West-Vlaamse Molens, 1992, 2.
"Provinciale draaipremie voor ambachtelijke molens. Aantal asomwentelingen van West-Vlaamse molens in 2004-2009", in: /West-/Vlaams Molenblad, XXVI, 2010, 3, p. 115-118.
"Aantal asomwentelingen van West-Vlaamse molens in 2010", in: /West-/Vlaams Molenblad, XXVII, 2011, 1, p. 50.
Lieven Denewet, "West-Vlaams molennieuws, zomer 2011", in: /West-/Vlaams Molenblad, 27ste jg., 2011, 2, p. 60-64 (62).
L. Denewet, De Beukelaremolen van Merkem geveld door hevige windstoot, in: /West-/Vlaams Molenblad, XXVII, 2011, 1, p. 1b.

Persberichten
Eigen schoon, Het Wekelijks Nieuws, 07.10.1960.
De houten molen te Merkem, Het Laatste Nieuws, 10.09.1960.
Oude glorie vervalt te Merkem, Het Wekelijks Nieuws, 07.05.1971.
Molen van Merkem naar Oostduinkerke, Het Laatste Nieuws, 24.04.1972.
[Beukelaremolen wacht op zijn verhuis], Het Nieuwsblad, 23.09.1973.
"Steentje molen" geklasseerd te... Merkem, Het Wekelijks Nieuws, 01.03.1974.
L(eeuwerck), Steentjes molen, Het Wekelijks Nieuws, 05.04.1974.
O.D., Wordt Merkems Beuckelaresmolen verplaatst? Het Volk, 08.07.1983.
CBS, Merkemse molen wordt toch niet verplaatst, Het Nieuwsblad, 20.12.1983, p. 8.
O.D., Busschere's molen blijft te Merkem, Het Volk, 04.01.1984.
KVH, Jos Hooghe, gefascineerd door draaiende wieken. Merkemse Beuckelaeremolen heeft een nieuwe meester, Het Nieuwsblad, 26.04.1985, p. 11.
L.B., Beuckelaremolen van Luigem overwint politiek pokerspel, Het Laatste Nieuws, 03.09.1987.
KVH, Eerste grote Merkemse molenfeesten op til. Daar is wat in de molen van Merkem, Het Nieuwsblad, 26.08.1987, p. 9.
JDH, Booms molenaar maalt in Merkemse Beukelaeremolen, Het Nieuwsblad, ed. Oostende-Westkust, 30.03.1990, p. 12.
RP, Open-monumentendag. "Beuckelaeremolen" lokte heel wat kijklustigen, Het Wekelijks Nieuws, 18.09.1992, p. 17.
FCP, Open Monumentendag in Merkem. Beuckelaeremmolen aantrekkingspool, De Weekbode, ed. West, 14.09.1991.
KRV, Molen, in: Het Nieuwsblad, 03.12.2008.
DCJ, Molens kosten veel geld, in: De Weekbode, ed. West, 19.12.2008.
KRV, Beukelaremolen wordt hersteld, in: Het Nieuwsblad, 23.12.2008.
MGA, Molen. Open Monnumentendag, in: Het Nieuwsblad, 11.09.2009.
De Beukelaremolen, in: Meetbrief De Boot, okt. 2009.
(B. Castelein), Molenkot verzakt, in: Meetbrief deboot.be, 04.03.2010.
JDM, Molen in gevaar, in: De Weekbode, ed. West, 12.03.2010.
KRV, Beukelaremolen, Het Nieuwsblad, 18.03.2010.
JDM, Dringend onderhoudswerken nodig, anders desastreuze gevolgen. Molenkot zakt langzaam weg, De Weekbode, ed. West, 12.03.2010.
(B. Castelein), Molenkot verzakt, in: Meetbrief De Boot, deboot.be, mei 2010.
KRV, Molenkot verzakt, Het Nieuwsblad, 10.06.2010.
(B. Castelein), Beukelaremolen - Vlaams geld is op, Meetbrief De Boot 05.09.2010.
DCJ, Open Monumentendag op 12 september. Molen en De Boot in de kijker, in: De Weekbode, ed. West, 10.09.2010.
Ronny Vanhooren, Renovatie Beukelaremolen uitgesteld. Molenaars zijn tijdelijk werkloos, in: Het Nieuwsblad, 22.09.2010.
KGC, "Heemkring Sidronius Hosschius stelt tentoon. Molens en maalderijen", Het Wekelijks Nieuws, 01.10.2010.
(B. Castelein), "Molen", in Meetbrief De Boot, 28.02.2011.
(B. Castelein), "Molen", in Meetbrief De Boot, 04.03.2011
Ronny Vanhooren, "Beukelaremolen wordt hersteld", Het Nieuwsblad, 01.02.2011.
"Molen", in Meetbrief De Boot, 31.03.2011.
"Molen en meidoornhaag", in: Meetbrief De Boot, 22.04.2011.
Wim Chielens, “streekWIJZER  Nood aan bakens”, Het Nieuwsblad, 06.05.2011.
Ronny Vanhooren & Dany Van Loo, "Molenaar Jos Hooghe kan op nippertje ontkomen. Windhoos velt Beukelaremolen", Het Nieuwsblad, 30.04.2011.
DKA, "Hevig onweer in Vlaanderen maakt één dode", De Standaard, 29.04.2011.
JG, "Beukelaeremolen in Merkem omgewaaid", focus-wtv.be, 29.04.2011, 22u37; kw.be, 29.04.2011
"Historische molen helemaal vernield na windstoot", Het Belang van Limburg, 30.04.2011
Ronny Vanhooren, "Nog minstens vijf jaar wachten op nieuwe molen. Beukelaeremolen wordt heropgebouwd", Het Nieuwsblad, 03.05.2011.
Wim Chielens, "streekWIJZER WimChielens. Nood aan bakens", Het Nieuwsblad, 06.05.2011.
Willem Vermandere, "Streekwijzer WillemVermandere. De wieken", in: Het Nieuwsblad, 13.05.2011.
(B. Castelein), "Beukelaremolen wordt geborgen", Meetbrief De Boot, 29.06.2011.
Bart Castelein, "Grafiek windsnelheden en de gevallen Beukelaremolen te Merkem", Molenecho's, 39ste jg., 2011, 2, p. 108.
TN, "Opruiming gestart van Beukelaremolen in Merkem", kw.be, focus-wtv.rnews.be, 17.08.2011.
TOGH, "Beukelaremolen geborgen", Krant van West-Vlaanderen, 19.08.2011.
GUS, "Houthulst. Beukelaremolen tegen vrijdag opgeborgen", Het Laatste Nieuws, 17.08.2011, p. 16.
GSTW, "Beukelaremolen opgeborgen", De Streekkrant, 24.08.2011, p. 5.
(B. Castelein), "Molen / Ethias", in: Meetbrief De Boot, 31.08.2011.
TOGH, "Ehtias verwerpt schadeclaim De Boot", Krant van West-Vlaanderen, 02.09.2011.
Ronny Vanhooren, "Verwoeste molen opgeborgen", Het Nieuwsblad, 13.09.2011.
(B. Castelein), "Heropbouw Beukelaremolen op de lange baan?" Meetbrief De Boot, sept. 2012; overgenomen in: westhoek.be, 14.09.2012.
(B. Castelein), "Molenkaart West-Vlaanderen. Nieuwe editie". Meetbrief De Boot, september 2012.
(B. Castelein), "Ontwerper Beukelaremolen", Meetbrief De Boot, oktober 2012.
(B. Castelein), "Beukelaremolen: ça bouge?" De Boot vzw Nieuwsbrief, februari 2013.
(B. Castelein), "Molen", De Boot vzw, Nieuwsbrief, april 2013.
Persberichten in: /West-/Vlaams Molenblad, XXVII, 2011, 2, p. 75-77; 3, p. 135.
(B. Castelein), "Molen", De Boot vzw, Nieuwsbrief De Boot, juni 2013.
(B. Castelein), "Windvaan weggevlogen" De Boot, Nieuwsbrief, juli 2013.
(B. Castelein), "Windvaan", Nieuwbrief De Boot, augustus 2013.
(B. Castelein), "Molen", Nieuwsbrief De Boot, september 2013.
(B. Castelein), "Molen", Nieuwsbrief De Boot, januari 2014.
KRV, “Houthulst bouwt exacte kopie van omgewaaide molen. Gemeente Houthulst krijgt 622.000 euro van Ethias”, Het Nieuwsblad, 13.02.2014.
ACK, "Sint-Cecilia verwelkomt de lente met voorjaarsconcert", De Weekbode, 18.04.2014.
“Beukelaremolen kost 750.000 euro”, De Weekbode, 20.06.2014.
(B. Castelein), "Molen",  Nieuwsbrief De Boot, augustus 2014.
"Molen", Nieuwsbrief De Boot, oktober 2014.
"Beukelaremolen", Nieuwsbrief De Boot, november 2014.
"Molen", Nieuwsbrief De Boot, januari 2015.
"Molen", Nieuwsbrief De Boot, maart 2015.
ACK (Annie Callewaert, Klerken), "Beukelaremolen klaar in 2016", De Weekbode, ed. West, 11.09.2015.
AAA, "Beukelaremolen wordt heropgebouwd in 2016", westhoek.be, 14.01.2016.
(B. Castelein), "Molen", Nieuwsbrief De Boot, januari 2016.
(B. Castelein), "Molen", Nieuwsbrief De Boot, februari 2016.
Gudrun Steen (GUS), "Heropbouw Beukelaremolen van start", Het Laatste Nieuws, 13.02.2016.
ACK, "Opbouw Beuckelaremolen in laatste rechte lijn", De Weekbode, ed. West, 18.02.2016.
JDG, "Merkem. Beukelaremolen in volle opbouw", KW - De Weekbode, ed. West, 26.02.2016.
GUS, “Merkem. Beukelaremolen krijgt vorm”, Het Laatste Nieuws, 27.02.2016.
'Beukelaremolen 2.0", Nieuwsbreif De Boot, 1 maart 2016.
"Molen", Nieuwsbrief De Boot, 1 april 2016.
"Bezoek de Beukelaremolen", Nieuwsbrief De Boot, 1 mei 2016.
GUS, "Houthulst. Huwelijk tijdens officiële opening Beukelaremolen", Het Laatste Nieuws, 29.06.2016.
"Officiële opening Beukelaremolen", De Weekbode, ed. West, 01.07.2016.
"Molenweekend: camping, én zoveel meer!" Nieuwsbrief De Boot, 29.06.2016.
"Opening Beukelaremolen - Mekem", westhoek.be (03.07.2016)
GUS, "Merkem. Kim en Grégory geven elkaar jawoord in nieuwe Beukelaremolen", Het Laatste Nieuws, 04.07.2016.
ACK, "Merkem heeft zijn molen terug", De Weekbode, editie Ieper-Poperinge, 08.07.2016.
"Van generatie op generatie”, Krant van West-Vlaanderen, editie West, 21.10.2016.
"Beukelaremolen opnieuw open", KW-Magazine Eindejaar, 16.12.2016.


Laatst bijgewerkt: dinsdag 10 oktober 2017
Stuur uw teksten over deze molen Stuur een (nieuwe) foto van deze molen  

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in databasezoek op provincieStuur een e-mail over molen <?=$naam?>, <?=$plaats?>homevorige paginaNaar Verdwenen Molens