Molenzorg
Leisele (Alveringem), West-Vlaanderen
Naam

Stalijzermolen

Ligging Beverenstraat 70
8691 Leisele (Alveringem)

kadasterperceel A306


toon op kaart
Geo positie 50.980949, 2.629013
Eigenaar Gemeente Alveringem
Gebouwd 1804
Type Staakmolen met open voet
Functie Korenmolen
Kenmerken Steekstaart (nu met kruilier)
Gevlucht/Rad Geklinknagelde roeden, vlucht 24 meter
Inrichting Twee steenkoppels, buil, haverpletter
Toestand Maalvaardig
Bescherming M: monument,
05.09.1973
Molenaar Rik Verhaeghe, Stavele (tel. 0486 733501, e-mail: rv.stavele@skynet.be)
Openingstijden Elke zondag 13 tot 18 uur, op molen- en monumentendagen Dienst Toerisme Alveringem, tel. 058.28.88.81, e-mail: toerisme.cultuur@alveringem.be
Ten Bruggencatenummer 01389
<p>Stalijzermolen</p>

Foto: Donald Vandenbulcke, Staden  

Beschrijving / geschiedenis

De molen werd gebouwd op een ietwat verheven weide. Naast de molen was vroeger een visrijke vijver. Deze werd in de jaren 1930-1940 opgevuld.

De familie Vanderbrigghe-Depottere liet hem bouwen in het jaar 1804 door Louis Bogaert, molenmaker van Alveringem. Op een balk op de steenzolder lezen we het opschrift: "Dezen molen is gemaekt door Louis Bogaert in t'jaer 1804".

Opeenvolgende eigenaars:
- 1804, opbouw: Vanderbrigghe-Depottere
- voor 1834, eigenaar: d'Autrevoudt Joseph François, eigenaar te Ieper
- 16.11.1842, erfenis:a ) Pille Amalia Anna, weduwe Martin Jan-Baptist, eigenaar te Lier, b) PIlle Martin François, directeur van de Berg van Barmhartigheid te Ieper, te Ieper en c) Vanderhaeghe Hypolite Hyacinthe, echtgenote Vieuxblé Charles Louis, handelaar te Diksmuide (overlijden van Joseph François d'Autrevoudt)
- 13.02.1844, eigenaar: Pille Martinus Franciscus, directeur van de Berg van Barmhartigheid te Ieper, te Ieper (notaris Vandermeersch)
- 28.02.1847, erfenis: Simoens-Martin Daminanus Constantinus, eigenaar te Kortrijk (overlijden van Martinus Franciscus Pille - uitvoering testament van 24.02.1847)
- later, erfenis: de erfgenamen (overlijden van Damianus Simoens)
- 13.05.1872, verkoop: Martin Louis Marie, bediende te Sint-Joost-ten-Node (notaris Reyntjens)
- 06.11.1873, verkoop: Lepoutre Louis, koopman te Warneton (notaris Mahieu)
- 02.09.1882, erfenis: Lepoutre-Rouzé Henri Charles, eigenaar te Bas-Warneton (overlijden van Louis Lepoutre)
- later, erfenis: de weduwe en de kinderen (overlijden van Henri Lepoutre)
- 05.04.1886, deling: de weduwe (notaris Butaye)
- 02.03.1901, erfenis: de weduwe (overlijden van de weduwe Rouzé van Henri Lepoutre)
- 02.07.1902, deling: a) Lepoutre Charles, zonder beroep te Warneton, b) Lepoutre Robert en c) Lepoutre Ester (notaris Butaye)
- 1920, verkoop: familie Martin, Brussel
- later, verkoop: Depottere, Warneton
- 12.09.1949, deling: De Boeck-Depottere (notaris Decock - wind- en stoommolen)
- later, erfenis: Genoveva Maria Esther, zonder beroep te Halle (Vl.-Brab.), later te Wezenbeek-Oppem 
- 16.10.1974, verkoop: Gemeente Leisele (notaris Donck)
- 1977, administratief: Gemeente Alveringem

Verscheidene generaties van de familie Vanderbrigghe was er molenaar. De molen werd in 1920 verkocht aan de familie Martin uit Brussel. De molen werd wel verder door molenaar Remi Vanderbrigghe uitgebaat. Later kwam de molen in het bezit van de familie Depottere uit Waasten. Door erfenis werd hij eigendom van de familie De Boeck - Depottere om tenslotte, eveneens door erfenis eigendom te worden van Genoveva De Boeck uit Wezenbeek-Oppem.

De molen bleef in werking tot in 1960. De laatste molenaar was Rafaël Blanckaert.

In 1972 verleende het Gemeentebestuur van Leisele gunstig advies aan de Commissie van Monumenten en Landschappen om de Stalijzermolen als monument te klasseren. Toen kwam de molen plots in belangstelling te staan. Een maand later deed het gerucht de ronde dat de molen was verkocht aan het openluchtmuseum te Bokrijk. Het Gemeentebestuur was echter niet akkoord met het een en ander. De verkoper was Eerwaarde Heer pastoor Vercruyse uit Assebroek. Deze beweerde de molen voor een achttal jaren te hebben gekocht aan Mevrouw Genoveva De Boeck.

Het Gemeentebestuur van Leisele onder het bewind van burgemeester Vandenberghe bleef echter niet bij de pakken zitten. Er werd dadelijk vastgesteld dat deze verkoop niet werd geregistreerd, zodat volgens alle wettelijke besluiten, Mevrouw De Boeck nog steeds de eigenares van de molen was. Bovendien werd geopperd dat de verkoop pas plaats gevonden nadat er een klasseringsaanvraag was ingediend, zodat er van een geldige verkoop geen sprake kon zijn.

Door al deze geruchten was de bevolking in verzet gekomen tegen het voorgenomen weghalen van de molen. Inderdaad, hem wegnemen zou een schending van het landschap en de prachtige omgeving met het schilderachtige molenhuis geweest zijn. Ondertussen had het Gemeentebestuur van Groot-Leisele, onder impuls van toenmalig gemeentesecretaris R. Lansweert, alles in het werk gesteld om de klassering te bespoedigen. Deze pogingen werden met sukses bekroond. Op 5 september 1973 werd de molen beschermd als monument. De eerste slag was thuisgehaald. Maar dit was nog maar een begin.

De molen, die ondertussen in verval was geraakt, moest gered worden. Het Gemeentebestuur besloot de molen zelf aan te kopen en te restaureren. Dit was een goed initiatief, teneinde de molen ter plaatse te behouden en van de ondergang te redden. De koop werd afgesloten in oktober 1974.

Door al deze gebeurtenissen kwam onze molen destijds meermaals in de pers. Dikwijls moest men vaststellen dat deze molen vernoemd werd als zijnde de Kerselaarmolen. Dit is echter niet juist. In een handschrift, in het bezit van de familie Vanderbrigghe, van wie één der voorouders de eerste eigenaar van de molen was, wordt de molen beschreven en genaamd: de Stalijzermolen. Hij staat trouwens ook in de onmiddellijke nabijheid van de Stalijzerhoeve.

In mei 1976 werd de Stalijzermolen voorlopig afgedekt om verdere schade te beperken, in afwachting van de kredieten, nodig voor de volledige herstelling. Deze kredieten kwamen er en een eerste restauratie werd in 1979-1981 uitgevoerd onder leiding van architect Paul Goethals uit Brugge (1933-2011). De molen werd weggevoerd naar het atelier van Cottenier te Aalbeke en grotendeels vernieuwd. Deze restauratie werd echter niet correct uitgevoerd. Zelfs met bijkomende herstellingen in 1985, was de molen nog niet maalvaardig. De molen bleef een dood monument. Molenaar Maurice Dewilde van Gyverinckhove gaf met open monumenten- en molendagen uitleg over de werking van de molen, maar de molen heeft nooit gedraaid.

Tot het gemeentebestuur van Groot-Alveringem de beslissing nam tot een tweede restauratie. Deze startte in 1995 en werd uitgevoerd door molenbouwer Peel uit Gistel. Deze restauratiewerken bleken wel een succes te zijn want de molen was terug in goede staat en maalvaardig met één koppel stenen. Burgemeester Quaghebeur had ondertussen gemeentewerker Rik Verhaeghe gevraagd om molenaar van deze molen te worden en hiervoor de nodige theroretische en praktische proeven te volgen. Ook Leiselenaar Philip Comeyne was danig in de molen geïnteresseerd en had het idee molenaarscursussen te volgen. Begin 1996 beslisten Rik Verhaeghe en Philip Comeyne tot oprichting van de molenaarsvereniging VZW Stalijzermolen Leisele.

In september 2004 werd, samen met de actieve Werkgroep West-Vlaamse Molens vzw, het 200-jarig bestaan van de molen gevierd.
In de zomer van 2009 voerde Thomaes Molenbouw nv onderhoudsweren uit: nieuwe schalies op de kap en het luikapje, nieuwe teerlingplanken en -blokken uit azobé. De gemeente Alveringem had in haar begroting 2009 27.100 euro ingeschreven voor deze werken, waarvoor een onderhoudspremie van de Vlaamse Overheid bekomen werd. In 2010 worden andere dringende onderhoudswerken uitgevoerd (o.a. aan de molenvoet), geraamd op 72.600 euro. In het najaar 2011 werd een nieuw trapbalkon geplaatst.

In 2012 werden de roeden uitgehaald voor een behandeling. Doordat er bij het draaien van de molen regelmatig stukken roest loskwam, had de vrijwillige molenaar twijfels over de staat van de roeden. Na demontage werd gelukkig vastgesteld dat de roeden zelf nog in zeer goede staat zijn en dat de roest vooral  afkomstig was van de doorgaans totaal verroeste schedenbussen. De meeste scheden bleken ook in slechte staat te verkeren. Het hekwerk wordt geheel vernieuwd, met gedrenkte scheden, 3 lagen 2-componenten verf, waar nodig nieuwe schedenbussen en (op verzoek van de molenaar) 4 met een veer uitneembare windplanken. Verder wordt er nog een halve hoge kruisplaat gestoken (Z.W.) met een liplas. De steekbanden, kruishoofden en steekstaart worden voorzien van nieuwe afdekplanken en het oude lood wordt weg genomen.
Doordat de molen begint over te hellen naar het N O moet ook de staat van de zetel worden nagezien. Verder moet de molenas iets worden uitgestefeld en de banesteen gecenterd, want de as begint te lopen tegen een van de smoutstijlen. Wegens budgetbeperking worden de zeilen (16 jaar oud) waar nodig hersteld. De werken worden deskundig uitgevoerd door Molenbouw Dirk Peussens bvba uit Merelbeke, met o.m. Ronny Demol. Door de bijzonder natte zomer 2012 liepen de schilderwerken enige vertraging op. Op 14 september 2012 werden de herstelde roeden opnieuw gestoken en van hekwerk voorzien.

De Stalijzermolen ontving het kenteken "Actieve molen 2012", uitgereikt door het Molenforum Vlaanderen.

Monumentenwacht West-Vlaanderen stelde tijdens haar inspectie van 2017 een ernstige aantasting vast van de staak en een hoekstijl door de klopkever en een breuk van de zetel, waardoor de staak door de zetel zakt. Voorlopige maatregelen om dat laatste te beletten hadden geen afdoend resultaat.
De gemeente Alveringem duidde Architectenbureau Sabine Okkerse bvba uit Oudenaarde aan om een beheersplan op te stellen.
De molen werd voor een aantal jaren op non-actief gezet. 

Philip COMEYNE, Lieven DENEWET, Herman HOLEMANS & Rik VERHAEGHE

<p>Stalijzermolen</p>

Foto: Donald Vandenbulcke, Staden

<p>Stalijzermolen</p>

Foto: Robert Van Ryckeghem, 2004

<p>Stalijzermolen</p>

Foto: Frans Van Bruaene, Eindhout, 09.09.2012

<p>Stalijzermolen</p>

Oude prentkaart

<p>Stalijzermolen</p>

De molenvoet. Foto: Geert Vanhercke, Bredene, 08.08.2006

Bijlagen

Jaarlijks aantal asomwentelingen
1996: 68.305
1997: 73.840
1998: 63.323
2001: 84.635
2002: 67.877
2003: 53.250
2004: 69.178
2005: 65.894
2006: 58.854
2007: 21.584
2008: 38.382
2009: 19.410
2010: 50.196
2011:

Intekendatum: voorjaar 2007
Molen: Leisele (Alveringem, W.-Vl.), Stalijzermolen - staakmolen met open voet
Bouwheer & ontwerper: Gemeente Alveringem, Technische Dienst
Opdracht: Herstel stormschade: vernieuwing vangbeugel en -plaat, verandering montagesysteem van de vang: gesmede as door de daklijst met haak door de vangplaat (in plaats van de gebroken vangbeugel)
Toewijzing: Ronny Demol, molenbouwer, Reninge

Intekendatum: voorjaar 2009
Molen: Leisele (Alveringem, W.-Vl.), Stalijzermolen - staakmolen met open voet
Bouwheer & ontwerper: Gemeente Alveringem, Technische Dienst
Opdracht: Onderhoud: nieuwe houten leien op de kap en luikapje, nieuwe teerlingplanken en -blokken uit azobé (i.p.v. eik), herschilderen molenkast; onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; raming: €27.100
Plaats aanbesteding: Gemeentehuis, Hof van Wyckhuize, Sint-Rijkersstraat 19, 8690 Alveringem
Toewijzing: Thomaes Molenbouw nv, RoeselareMMA,

Intekendatum: april 2010
Molen: Leisele (Alveringem, W.-Vl.), Stalijzermolen - staakmolen met open voet
Bouwheer & ontwerper: Gemeente Alveringem, Technische Dienst
Opdracht: Onderhoud, o.a. aan de molenvoet (nieuwe kruisplaten, schoren); onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; raming: €72.600
Plaats aanbesteding: Gemeentehuis, Hof van Wyck-huize, Sint-Rijkersstraat 19, 8690 Alveringem
Toewijzing: Thomaes Molenbouw nv, Roeselare

"Stalijzermolen", Het Nieuwsblad, 15.10.2008. Alveringem - De gemeente heeft in de begroting 27.100 euro ingeschreven voor de restauratie van de Stalijzermolen in Leisele. De werken, zegt de burgemeester, zullen binnenkort aanvangen.

MMA. "Gemeenteraad. Stalijzermolen", Het Nieuwsblad, 24.03.2010.
Alveringem - De gemeenteraad van Alveringem komt samen op donderdag 25 maart om 20 uur. Op de agenda staan onder meer een reglement voor het opmaken van een leegstandsregister en onderhoudswerken aan de Stalijzermolen in Leisele.

Dagorde gemeenteraad Alveringem, donderdag 25 maart 2010 om 20 uur. Patrimonium Gemeente. 4. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze voor de opdracht "Onderhoudwerken aan de Stalijzermolen" (onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking - € 72.600,00).

"Uit de raad", Het Wekelijks Nieuws, 01.01.2010.
In het budget 2010 is 2.000 euro voorzien voor resterende herstellingswerken aan de Stalijzermolen van Leisele. Hersteller en conservator van het beschermde monument Rik Verhaeghe meldden het college echter dat nog bijkomende en dringende werken aan de orde zijn. Er zal nu een bijkomend dossier worden opgemaakt.

MMA, "Stalijzermolen", in: Het Nieuwsblad, 05.05.2010.
ALVERINGEM - De restauratiewerken aan de Stalijzermolen in Leisele zullen zo'n 72.600 euro kosten. De gemeente kan rekenen op een subsidie van 48.000 euro. Het is nog niet duidelijk wanneer de werken precies uitgevoerd worden.

AB, "Gemeenteraad: PRO zet puntjes op de i", in: Krant van West-Vlaanderen, ed. West, 07.05.2010.
Alveringem. In tegenstelling tot wat we gewoon zijn in Alveringem - en dat zijn gemeenteraden die aan de ribben houden - was die van donderdag 29 april licht en kort. Na amper vijf kwartier waren dagorde én vragen afgehandeld.
Een aantal budgetwijzigingen lag ter goedkeuring. De grootste betrof die voor werken aan de jeugdsite voor een bedrag van 287.600 euro en voor herstellingswerken aan de Stalijzermolen in Leisele die op 72.600 euro zijn begroot. Wel wordt meer dan de helft van dit bedrag gesubsidieerd. Oppositiefractie Pro onthield zich.

AB, "Stalijzermolen een van de blikvangers op Open Monumentendag. "Wind is vriend én vijand", in: Krant van West-Vlaanderen, ed. West, 10.09.2010.
Leisele. De Stalijzermolen is een van de drie Alveringemse monumenten die op zondag 12 september vrij toegankelijk zijn.
Tussen 10 en 18 uur staat molenaar Rik Verhaeghe klaar om de bezoekers alles te vertellen over dit 40 ton wegend stukje erfgoed. Rik kent de molen als zijn broekzak want hij bekommert er zich al veertien jaar over, dag én nacht.
Bovendien is Rik een begenadigd verteller. Zeker de moeite dus voor een bezoek !
Stavelenaar Rik Verhaeghe is vrijwillig molenaar van de Stalijzermolen. Een klein woordje dat echter zeer veel inhoudt.
Rik is al veertien jaar helemaal alleen verantwoordelijk voor dit 24 meter hoge en 40 ton zware stukje erfgoed. Toch zou hij het niet anders willen. Het feit dat hij deze grote verantwoordelijkheid helemaal alleen draagt, doet zijn zintuigen dag en nacht op scherp staan. Vuur, water, aarde en lucht vormen de rode draad doorheen de 22ste editie van Open Monumentendag. Windmolens waren natuurlijk helemaal afhankelijk van de natuurelementen: zonder wind maalt de molen niet.
Wijsheden
"Ik ben opgegroeid tussen twee molens", vertelt Rik het verhaal van zijn grote liefhebberij, "tussen de Westmolen in Stavele en de Brouckmolen in Beveren. Als kleine jongen heb ik er ontelbare keren voorbij gefietst en staan kijken. De molens fascineerden mij. Als jongeman was ik liefhebber van auto's en autocross en een van die wedstrijden vond plaats in Aalbeke, vlakbij een staakmolen. Op die bewuste zondag is mijn liefde voor de molen opnieuw wakker geworden".
Niet veel later werd de 'Werkgroep West-Vlaamse molens' opgericht en was Rik een van de eerste leden. Hij kwam in contact met André Lejeune die net zoals Rik Stavelenaar was, maar ook de laatste molenaar van de Westmolen. Hij was de man die Rik vele wijsheden over het leven en de molen bijbracht.
De Stalijzermolen was tot begin jaren '60 een actieve molen. In oktober '74 kocht het gemeentebestuur hem aan en door toedoen van gemeentesecretaris Lansweert werd hij beschermd. Een grote restauratie drong zich op, maar pas in 1979-1980 waren de nodige kredieten voorradig. De molen lag ondertussen bijna 20 jaar stil en was niks meer of niks minder dan een wrak. De herstellingswerken waarvan veel verwacht werd, werden echter uitgevoerd door weinig deskundige werkmannen die onder de prijs werkten, en zo was men nog verder van huis. De echte vakmensen zagen dit met lede ogen aan. In '95 werden dringende instandhoudingswerken uitgevoerd en - eind goed al goed - in 1996 was de molen maalvaardig hersteld.
Cursus
Het gemeentebestuur moest dus op zoek naar een molenaar en wendde zich tot Rik Verhaeghe. Valère Quaghebeur wist dat Rik liefhebber was en vroeg hem om de cursus van molenaar te volgen. Hij behaalde het diploma en zorgt nu al veertien jaar voor de molen alsof het zijn kind was en regelmatig 's zondags bij voldoende wind, laat hij hem draaien. Hij kan nog malen met één koppel stenen, maar dat doet hij niet meer.
"Een molen moet recht op de windrichting staan. Voor een goed evenwicht, voor een goede werking van het remsysteem, omdat hij dan op zijn sterkst draait en omdat een staakmolen maar aan één kant wind- en waterdicht is. Het is zoals met alles", glimlacht Rik. "Rust roest. Maar het is geen speeltje ! Dat geef ik altijd mee aan mensen die om uitleg komen vragen. Alles aan de molen is handwerk en ben ik er niet, dan ligt hij altijd vast met een binnen- en buitenkabel. Begin 2007 was er een zware storm met vangbreuk tot gevolg. Dankzij die veiligheidskabels is de molen van groot onheil gespaard gebleven. De wind is vriend én vijand van de molenaar", mijmert Rik, "en zo iemand is niet gemakkelijk om mee om te gaan. Geen risico nemen en beseffen dat de natuur altijd de sterkste is; dat is mijn ingesteldheid..."
Nemen ook deel aan OMD: Mout- en brouwhuis De Snoek in Fortem (open van 14 tot 18 uur) en de Brouckmolen in Beveren-aan-de-IJzer (open van 10 tot 18 uur)
De Leiselse Stalijzermolen is zondag een van de blikvangers van Open Monumentendag. Molenaar Rik Verhaeghe is toevallig ook een zeer begenadigd verteller en zal met veel plezier zijn uitleg doen. (Foto AB).

AB, "Rik Verhaeghe (Stavele). Vrijwillig molenaar", in: De Weekbode, ed. West, 02.12.2011.
Rik Verhaeghe is de wijze beschermheer van de gemeentelijke Stalijzermolen. Na een succesvol examen en niet minder dan honderd maaluren te hebben gehaald, werd hij in 1996 vrijwillig molenaar. Als de weerman van storm of onweer spreekt, staan de zintuigen op scherp. "De wind is vriend én vijand van de molenaar", zegt Rik. "En je begrijpt dat het met zo iemand niet eenvoudig omgaan is. Wij molenaars zijn het dus gewend om altijd op de loer te zitten en naar de lucht te kijken. Omdat vooral in de zomer het weer zeer verraderlijk kan zijn. Mijn motivatie om dit op mijn 61ste nog te doen? Het feit dat ik al een halve eeuw liefhebber ben en uit respect ook voor het werk dat de vroegere molenaars hebben geleverd aan de burger. Geen molen was geen brood, zo simpel was dat".

AB, "Mooie erkenning voor ons werk", De Weekbode, 20.04.2012.
Leisele - Molenforum Vlaanderen vzw geeft nog deze maand aan vijftien molens in Vlaanderen het kenteken van 'Actieve Molen 2012'. In de provincie West-Vlaanderen zijn de Hovaeremolen in Koekelare, de Tombeelmolen in Outrijve en de Stalijzermolen in Leisele uitverkoren. Molenaar Rik Verhaeghe uit Stavele is opgetogen en vindt het een erkenning voor het werk van de molenaars, vroeger en nu.

AB, "Bijna in Bokrijk", De Weekbode, 20.04.2012.
Leisele. Even terug in de tijd nog. De Stalijzermolen is sinds 1974 een beschermd monument. Dat betekent dat in geval van restauratiewerken de Vlaamse overheid tachtig procent van de kosten betaalt en de gemeente twintig procent. Nochtans heeft het niet veel gescheeld of de molen was begin jaren '70 naar Bokrijk verhuisd.

AB, "Halve eeuw liefhebber van molens", De Weekbode, 30.11.2012.
Rik Verhaeghe (62) uit de Krombekestraat is de zeer deskundige molenaar van de Leiselse gemeentelijke Stalijzermolen. Na een succesvol examen en niet minder dan honderd maaluren, werd hij in 1996 vrijwillig molenaar. Voorspelt de weerman storm of onweer, dan staan de zintuigen op scherp. 'De wind is vriend én vijand van de molenaar', zegt Rik. 'Je begrijpt dat het met zo iemand niet eenvoudig omgaan is! Een molenaar zit dan ook vaak naar de lucht te kijken. Vooral in de zomer kan het weer zeer verraderlijk zijn. Mijn motivatie om dit nog steeds te doen? Het feit dat ik al een halve eeuw liefhebber ben en uit respect ook voor het werk dat vroegere molenaars aan de burger hebben geleverd. Geen molen was geen brood, zo simpel was het'. Op 27 april nog werd de Leiselse molen officieel als 'Actieve Molen' erkend. (AB).

AB, "Prijsbewuste restauratie", De Weekbode, 11.01.2013.
Stavele - Rik Verhaeghe heeft een grote verantwoordelijkheid. Als vrijwillig molenaar waakt hij over de Leiselse Stalijzermolen.

CTM, "Open monumentendag. De molens van Alveringem", De Weekbode, 23.08.2013.
Op 8 september gaat dit culturele eendagsevenement voor de 25ste keer door. Voor deze feesteditie plaatst men het beste van de afgelopen 24 jaar in de schijnwerpers.
Alveringem - Liefst 197 Vlaamse steden en gemeenten zetten de deuren van bekende en minde bekende monumenten open. Zo kan je in Beveren-IJzer de Brouckmolen, een beschermde windmolen uit 1872 bezoeken. Kom hiervoor naar de Lindestraat 13. Meer info te bekomen bij Marijn Bulckaert op 057 36 38 41 of via marijn.bulckaert@ brouckmolen.be. In Leisele stelt men de Stalijzeermolen, een houten staakmolen uit 1804? open voor bezoek. De molen vind je in de Beverenstraat§ 70, 8691 Leisele. Info via Rik Verhaeghe op 057/ 33.36.85 of via rv.stavele@ skynet.be. Beide molens zijn te bezoeken van 10 uur tot 18 uur.

-----------------

VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD
Zitting van  24 maart 2016
 
Aanwezig : LIEFOOGHE Gerard, Voorzitter-Burgemeester; VERMEULEN Dirk,  BLANCKAERT Jacques en ALBRECHT Johan,  Schepenen;  AVONTURE Karolien, schepen en OCMW-voorzitter met raadgevende stem; WACKENIER Marc, AMELOOT Philip, BUTAYE - BUTAYE Gerda, VANDENBROUCKE Marnik, MOUTON Jean-Pierre, GODDERIS-T’JONCK Danielle, HEUGHEBAERTGHEERAERT Gerda, COPPEIN Bart, SAP Tom, DESMEDT-HUYGHE Martine en ROMBAUT Herman, Raadsleden;  ACCOU Wouter, Secretaris;
 
Deze vergadering, regelmatig bijeengeroepen door de Voorzitter bij schrijven van  16 maart 2016 met samenstelling van de dagorde, vangt aan om 20uur.
 
De vergadering wordt geopend met een moment van stilte ter nagedachtenis van de slachtoffers van de aanslagen op 22.03.2016 in Brussel.

PUNT 5 : GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE VOOR DE OPDRACHT “OPMAAK BEHEERSPLAN VOOR DE STALIJZERMOLEN”. (VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING).
 
Overwegende dat de Stalijzermolen te Leisele beschermd werd als monument bij besluit van 5 september 1973;
 
Overwegende dat een goedgekeurd beheersplan een voorwaarde is om subsidie (80%) te kunnen bekomen voor het uitvoeren van beheersmaatregelen of werkzaamheden aan beschermde goederen;
 
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Opmaak beheersplan voor de Stalijzermolen” een bestek met nr. TV/2016/03 werd opgesteld door Tine Vandenbroucke, stafmedewerker van Gemeente Alveringem;
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 20.000,00 incl. 21% btw;
 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking;
 
Overwegende dat wordt voorgesteld om de gunningsprocedure op te starten en een aankondiging van opdracht op nationaal niveau te verzenden op 25.03.2016;
 
Overwegende dat 80% van de kostprijs voor de opmaak van het beheersplan gesubsidieerd wordt door Agentschap Ruimte en Erfgoed Vlaanderen - onroerend erfgoed;
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget 2016 onder actie 1419/001/002/001/003 “beheersplannen opmaken” met registratiesleutel 0720/21400007;
 
Gelet op de wet van 15.06.2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid art. 26, § 2, 1° d (limiet van € 209.000,00 excl. btw niet overschreden);
 
Gelet op de wet van 17.06.2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
 
Gelet op het koninklijk besluit van 15.07.2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid art. 2 §1 3°;
 
Gelet op het koninklijk besluit van 14.01.2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid art. 5, § 3;
 
Gelet op de wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
 
Gelet op het decreet van 26.03.2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005, en latere wijzigingen, meer bepaald art. 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005, en latere wijzigingen, inzonderheid art. 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 
BESLUIT:  stemmen voor: LIEFOOGHE Gerard, VERMEULEN Dirk,  BLANCKAERT Jacques en ALBRECHT Johan, ROMBAUT Herman, BUTAYE - BUTAYE Gerda, HEUGHEBAERTGHEERAERT Gerda, SAP Tom, DESMEDT-HUYGHE Martine,  WACKENIER Marc AMELOOT Philip VANDENBROUCKE Marnik, MOUTON Jean-Pierre, GODDERIS-T’JONCK Danielle, COPPEIN Bart
Stemmen tegen: nihil.
Onthoudingen: nihil.
 
Art. 1. Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. TV/2016/03 en de raming voor de opdracht “Opmaak beheersplan voor de Stalijzermolen”, opgesteld door Tine Vandenbroucke, stafmedewerker van Gemeente Alveringem. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 20.000,00 incl. 21% btw.
 
Art. 2. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking.
 
Art. 3. Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.
 
Art. 4. De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 29.04.2016 om 14.00 uur.
 
Art. 5. Een subsidie zal aangevraagd worden bij de subsidiërende instantie Agentschap Ruimte en Erfgoed Vlaanderen - onroerend erfgoed te Brussel.
 
Art. 6. Indien deze opdracht van aanneming van werken, leveringen of diensten waarvoor de raming past binnen het voorziene budget, bij raadpleging van de mededinging het voorziene budget blijkt te overschrijden, wordt het college van burgemeester en schepenen gemachtigd de opdracht toe te wijzen mits het beslist de noodzakelijke verhoging van het betrokken krediet ter goedkeuring aan de gemeenteraad voor te leggen bij de eerstvolgende budgetwijziging overeenkomstig art. 160.§ 1bis van het Gemeentedecreet.

Literatuur

Chr. Devyt, Westvlaamse windmolens. Inventaris volgens de toestand op 1 januari 1965, Brugge, 1966, p. 91.
Herman Holemans, Westvlaamse wind- en watermolens. Kadastergegevens 1835-1990. Deel 4. Gemeenten K-L, Kinrooi, Studiekring Ons Molenheem, 1997.
Luc Devliegher, De molens in West-Vlaanderen, Tielt/Weesp, 1984, p. 106-107 (Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen, 9).
Jeroen Cornilly, Monumentaal West-Vlaanderen. Beschermde monumenten en landschappen in de provincie West-Vlaanderen. Deel III. Arrondissementen Brugge, Diksmuide, Oostende en Veurne, Brugge, 2005, p. 37.
Albrecht Cossey, Geschiedenis van Leisele, Zingem, 1977, p. 147-150.
Jozef Ameeuw, Molens van Veurne-Ambacht, Koksijde, De Klaproos, 2004, p. 111-116.
Els De Kinderen, Indrukken uit West-Vlaanderen [Gits, Kuurne, Leisele, Pollinkhove], in: Levende Molens, jg. 6 (1984), nr. 6, p. 44-46.
Provinciale draaipremie voor ambachtelijke molens. Aantal asomwentelingen van West-Vlaamse molens in 2004-2009, in: /West-/Vlaams Molenblad, XXVI, 2010, 3, p. 115-118.
Aantal asomwentelingen van West-Vlaamse molens in 201, in: /West-/Vlaams Molenblad, XXVII, 2011, 1, p. 50.
Lorthiois Jacques, "Flandre Occidentale. Meuniers et moulins de West-Flandre", L'Intermédiaire des Généalogistes, n° 170, XXIX, 1974, 2, p. 116-126 (121).

Persberichten
MMA, Stalijzermolen, Het Nieuwsblad, 15.10.2008.
MMA. Gemeenteraad. Stalijzermolen, Het Nieuwsblad, 24.03.2010.
Uit de raad", Het Wekelijks Nieuws, 01.01.2010.
MMA, Stalijzermolen, in: Het Nieuwsblad, 05.05.2010.
AB, Gemeenteraad: PRO zet puntjes op de i, in: Krant van West-Vlaanderen, ed. West, 07.05.2010.
AB, Stalijzermolen een van de blikvangers op Open Monumentendag. "Wind is vriend én vijand", in: Krant van West-Vlaanderen, ed. West, 10.09.2010.
AB, Rik Verhaeghe (Stavele). Vrijwillig molenaar, in: De Weekbode, ed. West, 02.12.2011.
AB, "Mooie erkenning voor ons werk", De Weekbode, 20.04.2012.
AB, "Bijna in Bokrijk", De Weekbode, 20.04.2012.
AB, "Halve eeuw liefhebber van molens", De Weekbode, 30.11.2012
AB, "Prijsbewuste restauratie", De Weekbode, 11.01.2013.
CTM, "Open monumentendag. De molens van Alveringem", De Weekbode, 23.08.2013.
“Stalijzermolen moet dringend geschoord worden”, Het Wekelijks Nieuws – Veurne-Diksmuide, 06.10.2017.

Mailberichten
Rik Verhaeghe, vrijwillig molenaar, 20.06.2017.


Laatst bijgewerkt: vrijdag 6 oktober 2017
Stuur uw teksten over deze molen Stuur een (nieuwe) foto van deze molen  

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in databasezoek op provincieStuur een e-mail over molen <?=$naam?>, <?=$plaats?>homevorige paginaNaar Verdwenen Molens