Molenzorg
Klerken (Houthulst), West-Vlaanderen
<p>Vredesmolen<br />Molen Vandemoortele<br />Molen Van Coillie<br />Molen Vandenbussche<br />Stampkotmolen</p>
Foto: Jos Demarée, Sint-Andries, 04.08.2013
Naam

Vredesmolen
Molen Vandemoortele
Molen Van Coillie
Molen Vandenbussche
Stampkotmolen

Ligging Molenweg 10
8650 Klerken (Houthulst)

westzijde
kadaster: Houthulst, 4e afdeling, sectie A perceelnr. 488c


toon op kaart
Geo positie 50.994167, 2.926316
Eigenaar Gemeente Houthulst
Gebouwd 1766 / 1791 / 1879
Type Stenen stellingmolen
Functie Koren- en oliemolen
Kenmerken Rondboogingangen en -vensters afgeboord met gele baksteen; ijzeren gaanderij
Gevlucht/Rad Vernield in de eerste wereldoorlog
Inrichting Verwijderd
Toestand Gerenoveerd als oorlogsruïne
Bescherming M: monument, DSG: dorps- en stadsgezicht,
01.04.1999
Molenaar Geen
Openingstijden Permanent toegankelijk

Beschrijving / geschiedenis

De Vredesmolen (voorheen: Stampkotmolen, Molen Vandenbussche, Molen Vandemoortele, Molen Van Coullie) is momenteel een gerenoveerde ruïne van een stenen stellingmolen, destijds ingericht als koren- en oliemolen, gelegen aan de westzijde van de Molenweg (nr. 10), ten oosten van het centrum van Klerken.

VIER FASEN

1. Staakmolen, oliemolen (1766 - 1791)

De huidige romp van de stenen windmolen werd voorafgegaan door een staakmolen om olie te slaan. Deze werd opgericht bij octrooi van 7 juni 1766 aan Jacobus Ferdinand de Necker (1736 - 1822) uit Klerken.

We zien hem aangeduid op de Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, de zgn. Ferrariskaart van ca. 1775, met het bruin symbool van een staakmolen.

2. Staakmolen, koren- en oliemolen (1791 - 1879)

Dezelfde Jacobus Ferdinand de Necker kon op 1 augustus 1791 het octrooi bekomen om zijn oliewindmolen ook in te richten als graanmolen. In zijn aanvraag verwees hij naar het oorspronkelijk octrooi van 1766. De molen kreeg aldus een dubbele functie: het slaan van olie en het malen van graan. Daartoe werd de houten molenkast ingericht met drie zolders.

Tegen de toevoeging van de korenmolen rezen echter bezwaren. Vooreerst vanwege Josse van Biervliet, molenaar op de naburige Terlanemolen op Klerken-Smis, die natuurlijk de concurrentie voelde aankomen.

Maar ook zesentwintig inwoners van Klerken, waaronder de hoofdman (vertegenwoordigd door zijn "prochieschrijver"), twee pointers, notabele grondgebruikers en andere inwoners van Klerken, ondertekenden op 16 april 1791 een bezwaarschrift.

Ze verklaarden dat de parochie Klerken slechts uit ongeveer 2300 gemeten (= ca. 575 hectaren) grond bestaat, waarvan ruim 200 gemeten (ruim 88,5 hectaren) bos. De parochie is voorzien van twee korenmolens  (= de Terlanemolen en de Terrestmolen). die op een halve mijl van elkaar staan. Daartussen staat nog een oliewindmolen (= de huidige Vredesmolen)) op ongeveer een klein half kwartier van de noordelijke korenwindmolen (= de Terlanemolen). Deze twee korenmolens zijn meer dan voldoende, zodat er zeker geen derde nodig is. Er is oost- en westwaarts geen enkele parochie van gelijke grootte die beter voorzien is van korenwindmolens dan Klerken. Het protest werd echter weggewuifd en amper 3,5 maanden later werd het octrooi verleend.

We zien hem aangeduid met een rechthoekig grondvlak in de Atlas der Buurtwegen (ca. 1844) en op de kadastrale kaart van P.C. Popp (ca. 1860). Op de topografische kaart van Vandermaelen (ca. 1850) staat de benaming "Stampkot Molen".

3. Stenen stellingmolen, koren- en oliemolen (1879 - heden; inrichting verdwenen in 1914-'18)

In 1879 liet Louis Vandenbussche de staakmolen vervangen door een stenen stellingmolen met een ijzeren gaanderij. Deze had uiteraard een veel grotere productiecapaciteit. Er was een benedenverdieping (olieslagerij) en vier zolders (graanmolen).

Bovendien werd in 1880 een stoommachine geplaatst in een bijgebouwtje, zodat nu ook bij windstilte gewerkt kon worden. In 1901 werd de olie-inrichting (met o.m. de kollergang of pletstenen) verwijderd, aangezien de oliemolens hun economisch nut toen al verloren hadden. De molen bleef in werking als graanmolen, tot bij het uitbreken van de eerste wereldoorlog. 

Olieslager-molenaar Louis Vandenbussche (1830-1899) werd ook burgemeester van Klerken tot bij zijn overlijden. Hij woonde samen met een zus in de molenaarshoeve en handelde ook in meststoffen.
Een mooie anecdote. Op zijn sterfbed voreg hij zijn zus het register van de schuldige klanten te brengen. Terwijl zij even in de keuken was, verbrandde hij het boek, waarmee hij meteen van iedereen de schulden kwijtschold! 

4. De Vredesmolen. Gerenoveerde oorlogsruïne als vredesmonument (zie hierna)

-----------------------

Eigenaars (vanaf de oprichting tot heden)

- 1766, oprichting: Denecker Jacobus Ferdinand (Klerken, 1736-1822), gehuwd met Cappelle Marie Anne (°Westrozebeke 1742). Ze kregen 11 kinderen.

Dochter Catharina Seraphina Denecker (°Klerken 1755 - + Hooglede 1829) huwde in 1788 met Joannes Baptiste Doom (Hooglede, 1756-1833). Ze kregen 8 kinderen.

Dochter Maria Catharina Doom (°Hooglede 1795 -+na 1867) huwde te Klerken in 1825 met Pieter Joannes Vandenbussche (°Dikkebus 1797) die olieslager werd op de Vredesmolen en later burgemeester werd van Klerken.

- 06.05.1867, gift: Vandenbussche Lucia (dochter van Pieter Joannes) en deelhebbers, kloosterlinge te Ruiselede (notaris Schottey)
- 29.10.1872, verkoop: Vandenbussche Louis (1830-1899, zoon van Pieter Joannes) en deelhebbers. Louis bleef ongehuwd, was olieslager en burgemeester te Klerken (notaris Proot)
- 25.01.1899, erfenis: Vandenbusssche Nathalie (1829-1907, zus van Louis) en deelhebbers, eigenares te Emelgem (overlijden van Louis Vandenbussche)
- 15.06.1900, begin vruchtgebruik: a) Vandenbussche Nathalie (voor vruchtgebruik), eigenares te Emelgem en b) Vandenbussche August, de kinderen (voor naakte eigendom), eigenaars te Emelgem.

Een dochter van Pieter Joannes Vandenbussche-Doom (zie hoger) was Idonia Rosalia Vandenbussche (°Klerken 1836 -+Emelgem 17.03.1901). Zij huwde te Klerken in 1862 met Dominicus Augustinus (Louis) Vandemoortele, olieslager te Emelgem, geboren te Emelgem op 14 december 1815 en er overleden op 30 mei 1877. Een andere dochter, Lucia, trad in het klooster van Ruiselede en zoon Louis trad in de voetsporen van zijn vader. Niet enkel werd hij ook olieslager op de huidige Vredesmolen, bovendien werd hij eveneens burgemeester van Klerken. Hij overleed ongehuwd in 1899.

Een dochter van de genoemde Domincus Augustinus Vandemoortele en Idonia Rosalia Vandenbussche was Leontine Maria Theresia Vandemoortele (°Emelgem 1866 - +Brussel 1951). Zij huwde te Emelgem in 1891 met ingenieur Achille Remi Delaere (°Bavikhove 1865 - +Gent 1922). Van 1902 tot aan zijn overlijden in 1922 was Achille Delaere eigenaar van de huidige Vredesmolen in Klerken.

- 17.03.1902, deling: (van naakte eigendom) a) Vandenbussche Nathalie (voor vruchtgebruik), eigenares te Emelgem en b) Delaere-Vandemoortele Achiel (voor naakte eigendom), ingenieur te Gent (notaris De Brabant)
- 02.07.1907, einde vruchtgebruik: Delaere-Vandemoortele Achiel, ingenieur te Gent (overlijden van Nathlie Vandenbussche)
- 26.08.1922, erfenis: de weduwe en de kinderen (overlijden van Achiel Delaere)
- 08.09.1951, erfenis: a) Delaere André Emile Marie, advocaat te Etterbeek (Gent 1893 - Etterbeek 1974)en b) Delaere Anne Rose Marie, zonder beroep te Etterbeek (Gent 1895 - Brussel 1974) (overlijden van de weduwe Leontine Vandemoortele van Achiel Delaere)

Een andere dochter was Pieter Joannes Vandenbussche-Doom (zie hoger) was Octavia Seraphina Vandenbussche (°1828 - +1890). Zij huwde met Joannes Baptista Carton (°Sint-Baafs-Vijve 1827 - +Gent 1903). Hun dochter Augusta Carton (1871 - 1936) huwde te Gent in 1896 met Joseph Jean Raemdonck van Megrode (°Lokeren 1861 - +Brussel 1921), afkomstig uit Lokeren waar zijn vader bierbrouwer was. Een zoon was Jean Raemdonck van Megrode (Lokeren 1909 - Knokke-Heist 1986). Hij werd magistraat te Brussel en huwde in 1934 met Cécile Marie  Braun (°Brussel 1912 - +Knokke-Heist 1996.

- 05.09.1974, erfenis: Raemdonck van Megrode Jean (°Lokeren 1909 - + Knokke-Heist 1986), gebuwd met Cécile Marie  Braun, magistraat te Brussel (overlijden van Anne Delaere)

- 25.07.1986, erfenis: de weduwe Cécile Marie Braun (°Brussel 1913 - + Knokke-Heist 1996) en de kinderen (kinderen: a) Raemdonck van Megrode-Meyers Jacques Marie Joseph, consultant te Brussel, b) Raemdonck van Megrode-Vandemoortele Jean Pierre Joseph, technicus in Argentinië, c) Raemdonck van Megrode-Chaura Michel Joseph Marcel, hotelier in Argentinië en d) Raemdonck van Megrode-Van Tiggelen Xavier Philippe Marie, directeur te Brussel (overlijden van Jean Raemdonck van Megrode)

- 03.11.1987, verkoop: Balloey-Vancoullie Dirk Joseph, landbouwer te Klerken (notaris Vandenbussche)

- 2002, erfpacht, later aankoop: Gemeente Houthulst

--------------------------

Vernield in de eerste wereldoorlog

In die oorlog vond de molen zijn ondergang. Nochtans had hij de doortocht van de Duitsers in 1914 vrij goed doorstaan ondanks vele beschietingen. Hij werd door de vijand als uitkijkpost gebruikt. Inderdaad, het uitzicht vanuit de molen, 43 meter boven de zeespiegel, was overweldigend.

De molen werd "van achter het front" op 27 mei 1917 in brand geschoten. We lezen immers in het dagboek van Zarrenaar Felicien Vanhove (uitgegeven door Jos Demarée, uitgeverij De Klaproos):  "Zondag 27 mei 1917: Sinksen. Heden zijn er veel herbergen die geen bier meer krijgen. In de namiddag ben ik op de Ruiterhoek op zoek naar tarwe of rogge daar wij nog slechts 3 broden in huis hebben. Terwijl ik bij  August Rommelaere ben, zeggen ze dat Bussches molen van Klerken brandt. Wat later vertellen ze mij dat de overkant hem in brand geschoten heeft. 6 schoten er nevens, waaronder twee blindgangers. Het zevende schot was raak en de molen brandde. Dat geschot staat ongeveer 35 tot 40 kilometer er van af. ")
Lange tijd werd gedacht dat de molen in 1917 zou zijn uitgebracht ten gevolge van een "accident" bij het bakken van frieten... De Duitsers dienden een nieuwe trap in de molen te timmeren.

Op 28 september 1918 brak dan het langverwachte tegenoffensief los. De Duitsers konden echter op de strategische hoogte met de molen standhouden. Ze konden ontsnappen via een tijdens de oorlog gegraven onderaardse gang, die uitkwam in een lagergelegen weide. De ingang van deze gang is nu nog zichtbaar in het bijgebouw, maar is wel ingestort.

--------------------------

Herdenkingen

Op zondag 29 september 1963 werd ter herinnering hieraan een bronzen gedenkplaat onthuld op de molen. Op een foto zien we enkele oudstrijders, overlevenden van de betrokken regimenten bij de gedenkplaat aan de molen op de Klerkense kouter. Links Gomaar Maes (burgemeester van Merkem), rechts naast hem Kamiel Desimpel (afkomstig uit Zarren) en uiterst rechts Marcel Senesael (burgemeester van Hoogstade). Ze poseren voor de Vredesmolen.

--------------------------

Het verval en de redding

De molen van Klerken bleef na de oorlog particulier bezit en werd door de eigenaars niet meer hersteld. In 1983 donderde een groot muurgedeelte naar beneden. De eigenaar, Jean Raemdonck van Megrode uit Brussel, wilde toen de romp aan de provincie Werst-Vlaanderen schenken. De provincieraad besliste deze schenking niet te aanvaarden vanwege de slechte toestand van de molen. De romp werd in 1987 eigendom van de heer en mevrouw Balloey-Vancoullie die het bijgebouw gebruikten om landbouwmateriaal op te bergen.i

De redding werd ingezet in 1997 door de Dorpsraad van Klerken. Ze hield een fototentoonstelling en een petitieactie leverde bijna 650 handtekeningen op, op een totaal van 535 huizen. Dat leidde tot de bescherming van de molen als monument op 1 april 1999, omwille van zijn historische en industrieel-archeologische waarde. De gemeente nam de molen over en koesterde plannen om de molen te behouden als oorlogsmonument. De molenruïne zou niet meer maalvaardig worden gemaakt, maar geconsolideerd als herinnering aan de eerste wereldoorlog en aan de wens tot permanente vrede. De molen werd trouwens herdoopt onder de naam "Vredesmolen".

Door de storm van donderdag 17 januari 2006 ontstond aan de westzijde van de molenromp een metersbrede spleet over de gehele resterende kuiphoogte, zodat de kuip zich niet meer rondom aaneenhield. Hierdoor was een gevaarlijke situatie ontstaan. Aanvankelijk werd overwogen deze opening met snelbouwstenen te dichten (beslissing schepencollege gemeente Houthulst, 23.01.2006), maar naderhand bleek dit toch geen goede oplossing te vormen. Ingenieur-architect Dries Vanhove uit Krombeke (Poperinge) werd, via een selectieprocedure, door de gemeente Houthulst als ontwerper aangesteld.

Op 16 september 2008 kende Vlaams minister Dirk Van Mechelen de restauratiepremie toe voor fase 1, dringende instandhoudingswerken. Het aandeel van het Vlaams Gewest bedroeg 143.640,83 euro. Nog dezelfde maand gingen de consolidatiewerken van start met het aanbrengen van een steiger rondom. Uitvoerder was Monument Vandekerckhove nv uit Ingelmunster.

In december 2011 kende Vlaams minister Geert Bourgeois van Onroerend Erfgoed een restauratiepremie van 409.484 euro toe. De restauratie- en consolidatiewerken werden opnieuw toegewezen aan Monument Vandekerckhove nv uit Ingelmunster, voor een bedrag van € 405.861,50 (excl. BTW). De werken startten op 28 november 2011 en de termijn bedraagt 160 werkdagen. De projectleiders waren Luc Dewulf en Griet Emonts en de werfleider was Koen Callewaert.

Op zaterdag 22 juni 2014 werd de molen feestelijk ingehuldigd.

Lieven DENEWET, Hooglede

Bouwkundige beschrijving (Agentschap Onroerend Erfgoed)

Roodbakstenen molenromp met sporen van kalkbeschildering (baksteenafmetingen: 21 x 10,5 x 6 cm). Rondbogige muuropeningen (deels blind of dichtgemetseld op de tweede verdieping) met geschrankte opstelling, gevat in een geriemde omlijsting van gele baksteen.

Ter hoogte van de tweede zolder, voorheen ijzeren gaanderij, cf. bewaarde stellinggaten. Benedenverdieping: rondboogpoort (straatzijde) en dichtgemetselde dito deur. Ter hoogte van deze deur (zuidwestelijke zijde, cf. beschietingen), parementschade die naar boven toe uitloopt in een scheur die steeds breder wordt waardoor er ter hoogte van de derde en vierde zolder slechts één derde van de omtrek van de romp bewaard is.

De maalderij (voor de renovatie)
Bewaarde muren van roodbakstenen bijgebouw voor stoommachine, oorspronkelijk onder zadeldak (haaks op de molenromp), restant van puntgevel tegenaan de molenromp. Lange gevels met bewaarde 'hondjes' of modillons voor dakoverstek. Aan de straatzijde, rechthoekige poort, geflankeerd door getoogde venstertjes.

<p>Vredesmolen<br />Molen Vandemoortele<br />Molen Van Coillie<br />Molen Vandenbussche<br />Stampkotmolen</p>

Foto: Donald Vandenbulcke, Staden, 14.04.2013

<p>Vredesmolen<br />Molen Vandemoortele<br />Molen Van Coillie<br />Molen Vandenbussche<br />Stampkotmolen</p>

Foto: Edwin De Ceuninck, vzw Vriendenkring Vredesmolen Klerken, 28.04.2008

<p>Vredesmolen<br />Molen Vandemoortele<br />Molen Van Coillie<br />Molen Vandenbussche<br />Stampkotmolen</p>

Foto: Jos Demarée, Sint-Andries, september 1979

<p>Vredesmolen<br />Molen Vandemoortele<br />Molen Van Coillie<br />Molen Vandenbussche<br />Stampkotmolen</p>

Toestand net na de eerste wereldoorlog

<p>Vredesmolen<br />Molen Vandemoortele<br />Molen Van Coillie<br />Molen Vandenbussche<br />Stampkotmolen</p>

De molen voor zijn vernieling. Duitse oorlogsfoto. Coll. Gilbert Deraedt, Leidschendam.

Literatuur

Archieven
Algemeen Rijksarchief Brussel, Raad van Financiën, nr. 1875 (octrooi van 1766).
Algemeen Rijksarchief Brussel, Raad van Financiën, nr. 1932 (octrooi van 1791).

Werken
- "80 jaar na de bevrijding van Vancoillies molen te Klerken. Herdenkingsbrochure", Klerken, 1998.
- Cornilly Jeroen, "Monumentaal West-Vlaanderen. Beschermde monumenten en landschappen in de provincie West-Vlaanderen. Deel III. Arrondissementen Brugge, Diksmuide, Oostende en Veurne, Brugge, 2005, p. 101.
J. De Gryse, "Archeologisch onderzoek Vredesmolen Klerken", Rapport. 2009 (Dossiernummer RO-Vlaanderen 2008/235 - Verantwoordelijke: CAI LLOMBAERT).
- Demarée Jos, "Oorlog in den Belgique. Het oorlogsdagboek van schoenmaker Felicien Vanhove uit Zarren 1914-1917", uitg. De Klaproos.
- Denewet Lieven, "Dorpsraad Klerken redt molenruïne als oorlogsmonument", in: Molenecho's, XXVI, 1998, p. 70-77.
- Denewet Lieven, "West-Vlaamse molens op rijm - 4. Klerken, Vancoillies molen", Mededelingenblad Werkgroep West-Vlaamse Molens, XIV,  1998, 4, p. 205.
- Devliegher Luc, "De molens in West-Vlaanderen", Tielt/Weesp, 1984, p. 222-223 (Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen, 9).
- Holemans Herman, West-Vlaamse wind- en watermolens. Kadastergegevens 1835-1980, Deel IV, Gemeenten K-L, Kinrooi, Studiekring Ons Molenheem, 1997.
- Jacobs Mariette, "Zij, die vielen als helden... Inventaris van de oorlogsgedenktekens van de twee wereldoorlogen in West-Vlaanderen", deel 2, Brugge, 1996, p. 174.
- Janssen J., Klerken in de "gôen ouden tijd", uitgave in eigen beheer, 1964.
- Maes Jozef, De gewezen molen van Klerken, in: De Belgische Molenaar, LXI, 1966, p. 320-321.
- Missiaen H. & Vanneste P. m.m.v. Gherardts F., Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Houthulst, Deelgemeenten Jonkershove, Klerken en Merkem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL24, 2006.
- (Smet L.), "Klerken. Molenromp te koop", in: Molenecho's, VI, 1978, nr. 1, p. 2.
- Vanhove Dries, "Restauratie en consolidatie van de Vredesmolen te Klerken. Motivering hoogdringendheid fase 2 restauratiewerken", Monument tijdingen, XLIII, 2012, 1, p. 4665-4668.

Persberichten
KRV, "Vredesmolen", in: Het Nieuwsblad, 26.01.2008.
Ronny Vanhooren, "Geen dure werken aan Vredesmolen. Kleine herstelling moet volstaan tot definitieve restauratie", in: Het Nieuwsblad, 19.02.2007.
KRV, "Molen"; in: Het Nieuwsblad, 26.04.2007.
KRV, "Stormschade aan Vredesmolen wordt hersteld", in: Het Nieuwsblad, 22.11.2007.
KRV, "Vredesmolen scheurt door zwaar weer", in: Het Nieuwsblad, 25.01.2007.
Ronny Vanhooren, "Van Coillies Molen wordt vredesmonument. Vriendenkring en gemeente willen molen van ondergang redden", in: Het Nieuwsblad, 19.08.2006.
AV, "Stervende Vredesmolen gered", in: Het Nieuwsblad, 14.06.2002.
Ronny Vanhooren, "Vredesmolen blijft baken in landschap. Tentoonstellingsruimte en gedenkteken herdenken WOI", in: Het Nieuwsblad, 28.03.2008.
KRV, "Vredesmolen", in: De Standaard, 06.05.2008.
KGC, "Klerken herdenkt Eerste Wereldoorlog. Speciale postzegel", in: Krant van West-Vlaanderen, ed. Kust, 19.09.2008.
KRV, "Vredesmolen", Het Nieuwsblad, 22.09.2008.
KGC, "Werken aan Vredesmolen van start", in: Krant van West-Vlaanderen, ed. Kust, 05.09.2008.
KRV, "Vredesmolen in slechtere staat dan gedacht", in: Het Nieuwsblad, 23.12.2008.
Ronny Vanhooren, "'Hier sneuvelden meer dan 500 Belgen'. Vredesmolen wordt gerenoveerd voor herdenking Eerste Wereldoorlog", Het Nieuwsblad, 25.09.2009.
Ronny Vanhooren, "Structuur moet ruïne verstevigen. Vredesmolen krijgt metalen skelet", in: Het Nieuwsblad, 14.09.2010.
KGC, "Herdenkingsplechtigheid V Dag", in: De Weekbode, ed. West, 16.04.2010.
DCJ, (Verslag gemeenteraad Houthulst), De Weekbode, ed. West, 28.05.2010.
KGC, "Vriendenkring Vredesmolen Klerken is 10 jaar actief. Vredesmolen wordt stille getuige", in: De Weekbode, ed. West, 16.04.2010.
KGC, "Voordracht over de Vredesmolen. Geheimen onthuld", in: De Weekbode, ed. West, 15.01.2010.
KGC, "Molen moet blijvend symbool van de vrede worden. Geheimen molen bijna onthuld", in: De Weekbode, ed. West, 16.10.2009.
KGC, "Vriendenkring Vredesmolen houdt algemene vergadering", in: De Weekbode, ed. West, 18.09.2009.
KGC, "Herdenking V-dag", in: De Weekbode, ed. West, 17.04.2009.
KGC, "Vredesmolen in een plastic jasje", in: De Weekbode, ed. West, 13.03.2009.
DCJ, "Gemeente presenteert 8ste begroting zonde belastingverhoging. "Schuldenlast daalt", in: De Weekbode, ed. West, 09.01.2009.
KGC, "Vredesmolen wordt wat kleiner", in: De Weekbode, ed. West, 02.01.2009.
DCJ, "Molens kosten veel geld", in: De Weekbode, ed. West, 19.12.2008.
KGC, "Herdenking V-dag", in: De Weekbode, ed. West, 18.04.2008.
KGC, "Consolidatiewerken Vredesmolen deze zomer opgestart. Werken in twee fasen", in: De Weekbode, ed. West, 04.04.2008.
KGC, "Vriendenkring Vredesmolen Klerken houdt algemene ledenvergadering", in: De Weekbode, ed. Kust, 14.03.2008.
Ronny Vanhooren, "Leerlingen basisschool Klerken leren rond Vredesmolen. Studenten ontwerpen didactische pakketten", Het Nieuwsblad, 08.06.2011.
KGC, "Studenten Katho ontsluiten site. Vredesmolen leeft", in: De Weekbode, ed. West, 03.06.2011.
ACK, "Paul Vanthournout (Klerken). 'Verenigingen hebben goed contact met bestuur", Krant van West-Vlaanderen, ed. West, 14.10.2011.
ACK, "Werken beginnen in november. Vooruitgang voor molen", Krant van West-Vlaanderen, ed. West, 14.10.2011.
"Geen massatoerisme", Krant van West-Vlaanderen, ed. West, 04.11.2011.
BS, "400.000 euro voor bewaren ruïne van Vredesmolen in Klerken", focus-wtv.be, 28.2.2011.
Ronny Vanhooren, “Vredesmolen krijgt Vlaamse subsidie”, Het Nieuwsblad, 29.12.2011.
ACK, “Subsidie van 409.484 euro voor Vredesmolen. “Eindelijk verder werken”, Krant van West-Vlaanderen, 30.12.2011.
Ronny Vanhooren, "Vredesmolen krijgt uniek uitkijkplatform. Monument na 15 jaar vechten eindelijk gerestaureerd", Het Nieuwsblad, 11.04.2012.
"400.000 euro voor conservatie Vredesmolen in Klerken", archeonet.be (erf-goed.be), 29.12.2011.
"Molen klaar tegen 2014?" Het Wekelijks Nieuws, 25.01.2013.
Ronny Vanhooren, "Duivenpoep verhindert opening van Vredesmolen. Gemeente schakelt valkenier in om duiven en kauwen te verjagen", Het Nieuwsblad, 04.10.2013.
KRV, "Valkenier verjaagt duiven en kauwen die molen onder poepen. Vredesmolen opent in juni dankzij valken", Het Nieuwsblad, 12.02.2014.
GUS, "Minister bezoekt Vredesmolen en militaire begraafplaats", Het Nieuwsblad, 16.04.2014.
GF, "Minister Bourgeois beklimt als eerste de Vredesmolen", De Weekbode, 18.04.2014.
KRV, "Minister Bourgeois bezoekt Vredesmolen", Het Nieuwblad, 19.04.2014.
KRV, "HoLaPoSta houdt zomerzoektocht rond WOI", Het Nieuwsblad, 21.06.2014.
"Vredesmolen opent officieel op 21 juni", De Weekbode, 13.06.2014.
ACK, “Geert Bourgeois op officiële opening Vredesmolen”, De Weekbode, 27.06.2014.
KRV, "Vredesmolen eindelijk open na debacle met duivenpoep", De Weekbode, 05.07.2014.
"Jongeren hangen bij molen", De Weekbode, 10.10.2014.
"Buurtbewoners bezorgd over molentoeristen", De Weekbode, 13.02.2015.
"Oudstrijders herdenken bevrijding Klerken aan Vredesmolen", De Weekbode, 15.05.2015.
"Feest voor 250-jarige Vredesmolen", Het Wekelijks Nieuws Kust, 19.08.2016.
"Lood gestolen aan Vredesmolen", Het Wekelijks Nieuws, edit. Ieper/Poperinge en edit. Veurne/Diksmuide, 31.03.2017.
JHM, "Dieven stelen koper van Vredesmolen", Het Laatste Nieuws, 29.03.2017.


Laatst bijgewerkt: maandag 17 juli 2017
Stuur uw teksten over deze molen Stuur een (nieuwe) foto van deze molen  

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in databasezoek op provincieStuur een e-mail over molen <?=$naam?>, <?=$plaats?>homevorige paginaNaar Verdwenen Molens