Molenzorg
Klerken (Houthulst), West-Vlaanderen
<p>Vredesmolen<br />Molen Vandemoortele<br />Molen Van Coillie<br />Molen Vandenbussche<br />Stampkotmolen</p>
Foto: Jos Demarée, Sint-Andries, 04.08.2013
Naam

Vredesmolen
Molen Vandemoortele
Molen Van Coillie
Molen Vandenbussche
Stampkotmolen

Ligging Molenweg 10
8650 Klerken (Houthulst)

westzijde
kadaster: Houthulst, 4e afdeling, sectie A perceelnr. 488c


toon op kaart
Geo positie 50.994167, 2.926316
Eigenaar Gemeente Houthulst
Gebouwd 1766 / 1791 / 1879
Type Stenen stellingmolen
Functie Koren- en oliemolen
Kenmerken Rondboogingangen en -vensters afgeboord met gele baksteen; ijzeren gaanderij
Gevlucht/Rad Vernield in de eerste wereldoorlog
Inrichting Verwijderd
Toestand Gerenoveerd als oorlogsruïne
Bescherming M: monument, DSG: dorps- en stadsgezicht,
01.04.1999
Molenaar Geen
Openingstijden Permanent toegankelijk

Beschrijving / geschiedenis

De Vredesmolen (voorheen: Stampkotmolen, Molen Vandenbussche, Molen Vandemoortele, Molen Van Coullie) is momenteel een gerenoveerde ruïne van een stenen stellingmolen, destijds ingericht als koren- en oliemolen, gelegen aan de westzijde van de Molenweg (nr. 10), ten oosten van het centrum van Klerken.

VIER FASEN

1. Staakmolen, oliemolen (1766 - 1791)

De huidige romp van de stenen windmolen werd voorafgegaan door een staakmolen om olie te slaan. Deze werd opgericht bij octrooi van 7 juni 1766 aan Jacobus Ferdinand de Necker (1736 - 1822) uit Klerken.

We zien hem aangeduid op de Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, de zgn. Ferrariskaart van ca. 1775, met het bruin symbool van een staakmolen.

2. Staakmolen, koren- en oliemolen (1791 - 1879)

Dezelfde Jacobus Ferdinand de Necker kon op 1 augustus 1791 het octrooi bekomen om zijn oliewindmolen ook in te richten als graanmolen. In zijn aanvraag verwees hij naar het oorspronkelijk octrooi van 1766. De molen kreeg aldus een dubbele functie: het slaan van olie en het malen van graan. Daartoe werd de houten molenkast ingericht met drie zolders.

Tegen de toevoeging van de korenmolen rezen echter bezwaren. Vooreerst vanwege Josse van Biervliet, molenaar op de naburige Terlanemolen op Klerken-Smis, die natuurlijk de concurrentie voelde aankomen.

Maar ook zesentwintig inwoners van Klerken, waaronder de hoofdman (vertegenwoordigd door zijn "prochieschrijver"), twee pointers, notabele grondgebruikers en andere inwoners van Klerken, ondertekenden op 16 april 1791 een bezwaarschrift.

Ze verklaarden dat de parochie Klerken slechts uit ongeveer 2300 gemeten (= ca. 575 hectaren) grond bestaat, waarvan ruim 200 gemeten (ruim 88,5 hectaren) bos. De parochie is voorzien van twee korenmolens  (= de Terlanemolen en de Terrestmolen). die op een halve mijl van elkaar staan. Daartussen staat nog een oliewindmolen (= de huidige Vredesmolen)) op ongeveer een klein half kwartier van de noordelijke korenwindmolen (= de Terlanemolen). Deze twee korenmolens zijn meer dan voldoende, zodat er zeker geen derde nodig is. Er is oost- en westwaarts geen enkele parochie van gelijke grootte die beter voorzien is van korenwindmolens dan Klerken. Het protest werd echter weggewuifd en amper 3,5 maanden later werd het octrooi verleend.

We zien hem aangeduid met een rechthoekig grondvlak in de Atlas der Buurtwegen (ca. 1844) en op de kadastrale kaart van P.C. Popp (ca. 1860). Op de topografische kaart van Vandermaelen (ca. 1850) staat de benaming "Stampkot Molen".

3. Stenen stellingmolen, koren- en oliemolen (1879 - heden; inrichting verdwenen in 1914-'18)

In 1879 liet Louis Vandenbussche de staakmolen vervangen door een stenen stellingmolen met een ijzeren gaanderij. Deze had uiteraard een veel grotere productiecapaciteit. Er was een benedenverdieping (olieslagerij) en vier zolders (graanmolen).

Bovendien werd in 1880 een stoommachine geplaatst in een bijgebouwtje, zodat nu ook bij windstilte gewerkt kon worden. In 1901 werd de olie-inrichting (met o.m. de kollergang of pletstenen) verwijderd, aangezien de oliemolens hun economisch nut toen al verloren hadden. De molen bleef in werking als graanmolen, tot bij het uitbreken van de eerste wereldoorlog. 

Olieslager-molenaar Louis Vandenbussche (1830-1899) werd ook burgemeester van Klerken tot bij zijn overlijden. Hij woonde samen met een zus in de molenaarshoeve en handelde ook in meststoffen.
Een mooie anecdote. Op zijn sterfbed voreg hij zijn zus het register van de schuldige klanten te brengen. Terwijl zij even in de keuken was, verbrandde hij het boek, waarmee hij meteen van iedereen de schulden kwijtschold! 

4. De Vredesmolen. Gerenoveerde oorlogsruïne als vredesmonument (zie hierna)

-----------------------

Eigenaars (vanaf de oprichting tot heden)

- 1766, oprichting: Denecker Jacobus Ferdinand (Klerken, 1736-1822), gehuwd met Cappelle Marie Anne (°Westrozebeke 1742). Ze kregen 11 kinderen.

Dochter Catharina Seraphina Denecker (°Klerken 1755 - + Hooglede 1829) huwde in 1788 met Joannes Baptiste Doom (Hooglede, 1756-1833). Ze kregen 8 kinderen.

Dochter Maria Catharina Doom (°Hooglede 1795 -+na 1867) huwde te Klerken in 1825 met Pieter Joannes Vandenbussche (°Dikkebus 1797) die olieslager werd op de Vredesmolen en later burgemeester werd van Klerken.

- 06.05.1867, gift: Vandenbussche Lucia (dochter van Pieter Joannes) en deelhebbers, kloosterlinge te Ruiselede (notaris Schottey)
- 29.10.1872, verkoop: Vandenbussche Louis (1830-1899, zoon van Pieter Joannes) en deelhebbers. Louis bleef ongehuwd, was olieslager en burgemeester te Klerken (notaris Proot)
- 25.01.1899, erfenis: Vandenbusssche Nathalie (1829-1907, zus van Louis) en deelhebbers, eigenares te Emelgem (overlijden van Louis Vandenbussche)
- 15.06.1900, begin vruchtgebruik: a) Vandenbussche Nathalie (voor vruchtgebruik), eigenares te Emelgem en b) Vandenbussche August, de kinderen (voor naakte eigendom), eigenaars te Emelgem.

Een dochter van Pieter Joannes Vandenbussche-Doom (zie hoger) was Idonia Rosalia Vandenbussche (°Klerken 1836 -+Emelgem 17.03.1901). Zij huwde te Klerken in 1862 met Dominicus Augustinus (Louis) Vandemoortele, olieslager te Emelgem, geboren te Emelgem op 14 december 1815 en er overleden op 30 mei 1877. Een andere dochter, Lucia, trad in het klooster van Ruiselede en zoon Louis trad in de voetsporen van zijn vader. Niet enkel werd hij ook olieslager op de huidige Vredesmolen, bovendien werd hij eveneens burgemeester van Klerken. Hij overleed ongehuwd in 1899.

Een dochter van de genoemde Domincus Augustinus Vandemoortele en Idonia Rosalia Vandenbussche was Leontine Maria Theresia Vandemoortele (°Emelgem 1866 - +Brussel 1951). Zij huwde te Emelgem in 1891 met ingenieur Achille Remi Delaere (°Bavikhove 1865 - +Gent 1922). Van 1902 tot aan zijn overlijden in 1922 was Achille Delaere eigenaar van de huidige Vredesmolen in Klerken.

- 17.03.1902, deling: (van naakte eigendom) a) Vandenbussche Nathalie (voor vruchtgebruik), eigenares te Emelgem en b) Delaere-Vandemoortele Achiel (voor naakte eigendom), ingenieur te Gent (notaris De Brabant)
- 02.07.1907, einde vruchtgebruik: Delaere-Vandemoortele Achiel, ingenieur te Gent (overlijden van Nathlie Vandenbussche)
- 26.08.1922, erfenis: de weduwe en de kinderen (overlijden van Achiel Delaere)
- 08.09.1951, erfenis: a) Delaere André Emile Marie, advocaat te Etterbeek (Gent 1893 - Etterbeek 1974)en b) Delaere Anne Rose Marie, zonder beroep te Etterbeek (Gent 1895 - Brussel 1974) (overlijden van de weduwe Leontine Vandemoortele van Achiel Delaere)

Een andere dochter was Pieter Joannes Vandenbussche-Doom (zie hoger) was Octavia Seraphina Vandenbussche (°1828 - +1890). Zij huwde met Joannes Baptista Carton (°Sint-Baafs-Vijve 1827 - +Gent 1903). Hun dochter Augusta Carton (1871 - 1936) huwde te Gent in 1896 met Joseph Jean Raemdonck van Megrode (°Lokeren 1861 - +Brussel 1921), afkomstig uit Lokeren waar zijn vader bierbrouwer was. Een zoon was Jean Raemdonck van Megrode (Lokeren 1909 - Knokke-Heist 1986). Hij werd magistraat te Brussel en huwde in 1934 met Cécile Marie  Braun (°Brussel 1912 - +Knokke-Heist 1996.

- 05.09.1974, erfenis: Raemdonck van Megrode Jean (°Lokeren 1909 - + Knokke-Heist 1986), gebuwd met Cécile Marie  Braun, magistraat te Brussel (overlijden van Anne Delaere)

- 25.07.1986, erfenis: de weduwe Cécile Marie Braun (°Brussel 1913 - + Knokke-Heist 1996) en de kinderen (kinderen: a) Raemdonck van Megrode-Meyers Jacques Marie Joseph, consultant te Brussel, b) Raemdonck van Megrode-Vandemoortele Jean Pierre Joseph, technicus in Argentinië, c) Raemdonck van Megrode-Chaura Michel Joseph Marcel, hotelier in Argentinië en d) Raemdonck van Megrode-Van Tiggelen Xavier Philippe Marie, directeur te Brussel (overlijden van Jean Raemdonck van Megrode)

- 03.11.1987, verkoop: Balloey-Vancoullie Dirk Joseph, landbouwer te Klerken (notaris Vandenbussche)

- 2002, erfpacht, later aankoop: Gemeente Houthulst

--------------------------

Vernield in de eerste wereldoorlog

In die oorlog vond de molen zijn ondergang. Nochtans had hij de doortocht van de Duitsers in 1914 vrij goed doorstaan ondanks vele beschietingen. Hij werd door de vijand als uitkijkpost gebruikt. Inderdaad, het uitzicht vanuit de molen, 43 meter boven de zeespiegel, was overweldigend.

De molen werd "van achter het front" op 27 mei 1917 in brand geschoten. We lezen immers in het dagboek van Zarrenaar Felicien Vanhove (uitgegeven door Jos Demarée, uitgeverij De Klaproos):  "Zondag 27 mei 1917: Sinksen. Heden zijn er veel herbergen die geen bier meer krijgen. In de namiddag ben ik op de Ruiterhoek op zoek naar tarwe of rogge daar wij nog slechts 3 broden in huis hebben. Terwijl ik bij  August Rommelaere ben, zeggen ze dat Bussches molen van Klerken brandt. Wat later vertellen ze mij dat de overkant hem in brand geschoten heeft. 6 schoten er nevens, waaronder twee blindgangers. Het zevende schot was raak en de molen brandde. Dat geschot staat ongeveer 35 tot 40 kilometer er van af. ")
Lange tijd werd gedacht dat de molen in 1917 zou zijn uitgebracht ten gevolge van een "accident" bij het bakken van frieten... De Duitsers dienden een nieuwe trap in de molen te timmeren.

Op 28 september 1918 brak dan het langverwachte tegenoffensief los. De Duitsers konden echter op de strategische hoogte met de molen standhouden. Ze konden ontsnappen via een tijdens de oorlog gegraven onderaardse gang, die uitkwam in een lagergelegen weide. De ingang van deze gang is nu nog zichtbaar in het bijgebouw, maar is wel ingestort.

--------------------------

Herdenkingen

Op zondag 29 september 1963 werd ter herinnering hieraan een bronzen gedenkplaat onthuld op de molen. Op een foto zien we enkele oudstrijders, overlevenden van de betrokken regimenten bij de gedenkplaat aan de molen op de Klerkense kouter. Links Gomaar Maes (burgemeester van Merkem), rechts naast hem Kamiel Desimpel (afkomstig uit Zarren) en uiterst rechts Marcel Senesael (burgemeester van Hoogstade). Ze poseren voor de Vredesmolen.

--------------------------

Het verval en de redding

De molen van Klerken bleef na de oorlog particulier bezit en werd door de eigenaars niet meer hersteld. In 1983 donderde een groot muurgedeelte naar beneden. De eigenaar, Jean Raemdonck van Megrode uit Brussel, wilde toen de romp aan de provincie Werst-Vlaanderen schenken. De provincieraad besliste deze schenking niet te aanvaarden vanwege de slechte toestand van de molen. De romp werd in 1987 eigendom van de heer en mevrouw Balloey-Vancoullie die het bijgebouw gebruikten om landbouwmateriaal op te bergen.i

De redding werd ingezet in 1997 door de Dorpsraad van Klerken. Ze hield een fototentoonstelling en een petitieactie leverde bijna 650 handtekeningen op, op een totaal van 535 huizen. Dat leidde tot de bescherming van de molen als monument op 1 april 1999, omwille van zijn historische en industrieel-archeologische waarde. De gemeente nam de molen over en koesterde plannen om de molen te behouden als oorlogsmonument. De molenruïne zou niet meer maalvaardig worden gemaakt, maar geconsolideerd als herinnering aan de eerste wereldoorlog en aan de wens tot permanente vrede. De molen werd trouwens herdoopt onder de naam "Vredesmolen".

Door de storm van donderdag 17 januari 2006 ontstond aan de westzijde van de molenromp een metersbrede spleet over de gehele resterende kuiphoogte, zodat de kuip zich niet meer rondom aaneenhield. Hierdoor was een gevaarlijke situatie ontstaan. Aanvankelijk werd overwogen deze opening met snelbouwstenen te dichten (beslissing schepencollege gemeente Houthulst, 23.01.2006), maar naderhand bleek dit toch geen goede oplossing te vormen. Ingenieur-architect Dries Vanhove uit Krombeke (Poperinge) werd, via een selectieprocedure, door de gemeente Houthulst als ontwerper aangesteld.

Op 16 september 2008 kende Vlaams minister Dirk Van Mechelen de restauratiepremie toe voor fase 1, dringende instandhoudingswerken. Het aandeel van het Vlaams Gewest bedroeg 143.640,83 euro. Nog dezelfde maand gingen de consolidatiewerken van start met het aanbrengen van een steiger rondom. Uitvoerder was Monument Vandekerckhove nv uit Ingelmunster.

In december 2011 kende Vlaams minister Geert Bourgeois van Onroerend Erfgoed een restauratiepremie van 409.484 euro toe. De restauratie- en consolidatiewerken werden opnieuw toegewezen aan Monument Vandekerckhove nv uit Ingelmunster, voor een bedrag van € 405.861,50 (excl. BTW). De werken startten op 28 november 2011 en de termijn bedraagt 160 werkdagen. De projectleiders waren Luc Dewulf en Griet Emonts en de werfleider was Koen Callewaert.

Op zaterdag 22 juni 2014 werd de molen feestelijk ingehuldigd.

Lieven DENEWET, Hooglede

Bouwkundige beschrijving (Agentschap Onroerend Erfgoed)

Roodbakstenen molenromp met sporen van kalkbeschildering (baksteenafmetingen: 21 x 10,5 x 6 cm). Rondbogige muuropeningen (deels blind of dichtgemetseld op de tweede verdieping) met geschrankte opstelling, gevat in een geriemde omlijsting van gele baksteen.

Ter hoogte van de tweede zolder, voorheen ijzeren gaanderij, cf. bewaarde stellinggaten. Benedenverdieping: rondboogpoort (straatzijde) en dichtgemetselde dito deur. Ter hoogte van deze deur (zuidwestelijke zijde, cf. beschietingen), parementschade die naar boven toe uitloopt in een scheur die steeds breder wordt waardoor er ter hoogte van de derde en vierde zolder slechts één derde van de omtrek van de romp bewaard is.

De maalderij (voor de renovatie)
Bewaarde muren van roodbakstenen bijgebouw voor stoommachine, oorspronkelijk onder zadeldak (haaks op de molenromp), restant van puntgevel tegenaan de molenromp. Lange gevels met bewaarde 'hondjes' of modillons voor dakoverstek. Aan de straatzijde, rechthoekige poort, geflankeerd door getoogde venstertjes.

<p>Vredesmolen<br />Molen Vandemoortele<br />Molen Van Coillie<br />Molen Vandenbussche<br />Stampkotmolen</p>

Foto: Donald Vandenbulcke, Staden, 14.04.2013

<p>Vredesmolen<br />Molen Vandemoortele<br />Molen Van Coillie<br />Molen Vandenbussche<br />Stampkotmolen</p>

Foto: Edwin De Ceuninck, vzw Vriendenkring Vredesmolen Klerken, 28.04.2008

<p>Vredesmolen<br />Molen Vandemoortele<br />Molen Van Coillie<br />Molen Vandenbussche<br />Stampkotmolen</p>

Foto: Jos Demarée, Sint-Andries, september 1979

<p>Vredesmolen<br />Molen Vandemoortele<br />Molen Van Coillie<br />Molen Vandenbussche<br />Stampkotmolen</p>

Toestand net na de eerste wereldoorlog

<p>Vredesmolen<br />Molen Vandemoortele<br />Molen Van Coillie<br />Molen Vandenbussche<br />Stampkotmolen</p>

De molen voor zijn vernieling. Duitse oorlogsfoto. Coll. Gilbert Deraedt, Leidschendam.

Bijlagen

Verklaring door vooraanstaande inwoners van Klerken dat er geen nood bestaat aan een derde korenwindmolen in hun parochie. Klerken, 26 april 1791. Algemeen Rijksarchief Brussel, "Raad van Financiën", nr. 1932.

Alzoo men naer rechte schuldig is te geven getuijgenisse der waerheijdt, dies aenzocht zijnde, zoo is 't, dat de onderschreven hoofdman pointers, notabele gebruijckers ende andere inwoonders der prochie van Clerckem, plattelandt van het Brugsche Vrije onder Oost Vlaenderen bij desen declareren ende attesteren voor waerachtig als dat dezelfde prochie maer bestaende in ontrent de twee duijsent, drie hondert gemeten landts waeronder meer als twee hondert gemeten bosch, is voorzien van twee cooren windtmolens eene halve mijlle van elckanderen, daertusschen noch eenen olie wijndtmolen ontrent een cleen half quart van den noordersten cooren windtmolen genoegsaem en(de) teveel tot de noodtsaeckelijkckheijdt van het gemeente, zoo dat het zeker is dat'er aldaer geenen derden coorenwindtmolen noodig en is, temeer geene prochien zoo in 't ooste als in het weste van gelijcke grootte beter en sijn voorzien van cooren windtmolens als degene van Clerckem.
In teecken der waerheijdt hebben de onderschreven van aldies verleendt dese hunne schriftelijcke declaratie ende d'attestatie omme te valideren naer behooren bereijdt zijnde, in cas van noode, al hetselve in rechte naerder onder eede te bevestigen.
Actum ter prochie van Clerckem den 26ste en(de) volgende daegen van de maendt april XVIIc eenentnegentig. T'oirconden

(Ondertekend door)
Pieter van Damme pointer
Guilielmus Demeez pointer
mij present
als prochieschrijver
P. Mergaert
Pieter Deseck
Bernardus Amerij
Joannes Clariesse
Bendictues (sic) Overbeke
Benedictus Verslipe
Pieter Callewaert
F. van Overbebeke (sic)
Philippus van Raes
Joannes Abeele
Joseph Jansseune
Carel Wackenier
Jacobus Syoen
Jan Baptiste de Speghel
Felix Marchand
Philippus Haurinck
dit is het tmarck +
Pieter Jonckheere
Joannes Bap(tis)te Jaecques
dit is het marcq +
Jan Bauprez
dit is het maercq +
Josepus (sic) Jacques
Benedictus Jacobus Noez
Joannes Jansseune
J.B. Verslippe
Joseph Igodt

------------------

Eigenaars en molenaars op de Vredesmolen te Klerken

Oprichter-bouwheer

Jacobus Ferdinand Denecker was geboren te Klerken op 4 mei 1736 en overleed er op 17 oktober 1822. Hij was de zoon van Petrus Balthazar Denecker (°Klerken 20.01.1698 - +Klerken 17 mei 173) en Pieternelle Clara Fleurbay (°Staden 1699 - +Klerken mei 1752). Deze ouders huwden te Klerken op 10 november 1723. Vader Petrus Balthazar Denecker huwde een tweede keer te Klerken op 6 juni 1757 met Marie Catherine Callewaert (+Klerken 01.10.1784).
Jacobus Ferdinand Denecker huwde te Klerken op 7 februari 1764 met Maria Joanna (Marie Anne) Cappelle, geboren te Westrozebeke in 1742. Zij was de dochter van Jacobus Cappelle (°ca. 1708 - +Westrozebeke 05.01.1801) en Petronella Sys (+Westrozebeke, 12.01.1780). Ze kregen 11 kinderen.
1. Maria Anna Theresia Denecker (°Klerken 10.12.1764 - +Klerken 15.09.1848)
2. Catharina Seraphina Denecker, zie hierna.
3. Maria Theresia Denecker (°Klerken 10.10.1767 - +Esen 15.09.1848)
4. Jean Baptiste Denecker (°Klerken 14.08.1769 - +Esen 12.11.1838)
5. Cecilia Francisca Denecker (°Klerken 22.10.1771 - +KLerken 21.08.1818)
6. Isabella Clara Denecker (°Klerken 22.04.1773 - +Esen 18.05.1850)
7. Coleta Eugenie Denecker (°Klerken 02.03.1775 - +Klerken 07.05.1827)
8. Alexander Josephus Denecker (°Klerken 02.03.1775)
9. Camilla Denecker (°Klerken 09.03.1776)
10. Eugenia Coleta Doom (°Klerken 25.03.1778)
11. Ludovicus Josephus Denecker (°Klerken 31.12.1782 - +Klerken 26.10.1783)

Dochter Catharina Seraphina Denecker was geboren te Klerken op 17 maart 1766 en overleed te Hooglede op 28 juni 1829.
Zij huwde te Klerken op 16 september 1788 met Joannes Baptiste Doom, geboren te Hooglede op 23 januari 1756 en er overleden op 12 februari 1833.
Ze kregen 8 kinderen.
1. Pieter Joannes Doom (+Esen 18.10.1857)
2. Ludovicus Doom (°Hooglede 09.04.1792 - +Klerken 10.04.1795)
3. Maria Catharina Doom (zie hierna)
4. Eugenia Coleta Doom, landvrouw (°Hooglede 13.05.1799 - +Gits 18.01.1836). Gehuwd te Hooglede op 28.01.1835 met Franciscus Vancanneyt, landman (°Gits 16.05.1802 - +Ruiselede 05.09.1893), zoon van Louis Vancanneyt (+Gits 19.01.1829) en Maria Joanna Theresia Meersseman. Franciscus Vancanneyt huwde een tweede maal te Torhout op 18.11.1842 met Catharina Delaey (°Torhout 31.12.1809 - +Gits 08.03.1879), dochter van Jacobus Delaey en Regina Van Wynsberghe.
5. Amelia Dorothea Doom (°Hooglede 03.10.1801)
6. Barbara Doom (°Hooglede 30.03.1803 - +Esen 28.11.1837)
7. Lucia Fidelia Doom (°Hooglede 09.12.1804 - +Hooglede 10.12.1804)
8. Juliana Cecilia Doom (°Hooglede 16.02.1808).

Dochter Maria Catharina Doom was geboren te Hooglede in 1795 en overleed na 1862. Zij huwde te Klerken op 23 november 1825 met Pieter Joannes Vandenbussche, geboren te Dikkebus in 1797. Laatstgenoemde werd burgemeester van Klerken.

Kinderen van Pieter Joannes Vandenbussche en Maria Catharina Doom:

1. Lucia Vandenbussche, kloosterlinge te Ruiselede

2. Octavia Seraphina Vandenbussche, geboren in 1828 en overleden in 1890. Zij was gehuwd met Joannes Baptista Carton, geboren te Sint-Baafs-Vijve op 21 mei 1827 en overleden te Gent op 12 februari 1903.
Kinderen:
- Maria Antoinette Josephine Loiuse Carton (°1860 - +Sint-Michiels 14.05.1949)
- Alice Carton (°1864-+1905), gehuwd met Guillaume Bouvier van Cuyck
- Helena Anna Nathalia Carton (°Sint-Eloois-Vijve 16.10.1868 - Gent 09.09.1876)
- Augusta Carton (°1871 - 06.01.1936), gehuwd te Gent op 25 april 1896 met Joseph Jean Marie Raemdonck van Megrode (°Lokeren 06.04.1861 - +Brussel 27.06.1921). Hij was de zoon van Louis Auguste Raemdonck van Megrode, bierbrouwer (°Lokeren 08.06.1808 - Lokeren 28.12.1891) en van Justine Joanna Lapeer (°Lokeren 09.02.1832 - +Lokeren 21.05.1880). Deze ouders waren gehuwd te Lokeren op 26 juni 1856. Over de familie Raemdonck van Megrode: zie verder hierna.

3. Nathalia Vandenbussche, geboren in 1829 en overleden in 1907.

4. Ludovicus (Louis) Vandenbussche werd olieslager op de Vredesmolen. Hij werd geboren in 1830, bleef ongehuwd en overleed te Klerken op 25 januari 1899. Tot aan zijn overlijden was hij burgemeester van Klerken.

5. Idonia Rosalia Victoria Vandenbussche (°Klerken 19.07.1836 -+Emelgem 17.03.1901). Zij huwde te Klerken op 19 juli 1862 met Dominicus Augustinus (Louis) Vandemoortele, olieslager te Emelgem, geboren te Emelgem op 14 december 1815 en er overleden op 30 mei 1877. Hij was de zoon van Ludovicus Vandemoortele, molenaar (°Pittem 17.01.178 - +Emelgem 28.10.1821) en van Regina (Reine) Desmet (°Emelgem ca. 1780 - +Emelgem 14.04.1862). Het koppel was gehucht te Emelgem op 21 augustus 1805.
Dochter:
Leontine Maria Theresia Vandemoortele, geboren te Emelgem op 11 oktober 1866 en overleden te Brussel op 8 september 1951. Hij was te Emelgem gehuwd op 21 mei 1891 met Achille Remigius Delaere, ingenieur, geboren te Bavikhove op 1 januari 1865 en overleden te Gent op 26 augustus 1922.
Hun kinderen:
1. Paul Delaere, (°Emelgem, 18.09.1892 - +Gent 03.09.1893)
2. André Delaere (°Gent 24.10.1893 - +Etterbeek 09.12.1974)
3. Henri Delaere (°ca. 1894)
4. Anna Rosa Maria Josepha (Annette) Delaere (°Gent 24.05.1895 - +Brussel 05.09.1974), gehuwd met
5. Jacques Delaere, jezuïet-missionaris in Kongo (°Gent 29.05.1898 - +Kikvit Bandundu, Kongo-Kinshaha)

Jean Raemdonck van Megrode, advocaat, geboren te Lokeren op 10 juli 1909 en overleden te Knokke-Heist op 25 juli 1986. Hij was de zoon van Joseph Jean Marie Raemdonck van Megrode (°Lokeren 06.04.1861 - +Brussel 27.06.1921) en van Augusta Carton (°1871 - 06.01.1936)(zie hoger). Deze ouders waren gehuwd te Gent op 25 april 1896.
Jean Raemdonck van Megrode huwde op 4 september 1934 met Cécile Marie Louise Alexandrine Braun, geboren te Brussel op 9 oktober 1912 en overleden te Knokke-Heist op 7 april 1996. Zij was de dochter van Augustin Braun, militair auditeur (°Elsene 11.10.1887 - Dinant 27.06.1969) en Madeleine De Bontridder (°Vilvoorde 28.08.1887 - + Sint-PIeters-Woluwe 31.03.1979).
Kinderen:
1. Jacques Marie Joseph Ghislain Raemdonck van Megorde, advocaat (°Sint-Agatha Berchem 15.09.1935), gehuwd te Vorst op 22 augustus 1964 met Monique Marie Ghislaine Josée Meyers (°Hasselt 27.03.1932 - +La Louvière 27.11.2008). Kinderen: Savina Raemdonck van Megrode en Jean-David Raemdonck van Megrode, gehuwd met Geraldine Van den Brande (kinderen: Damasine, Saphia, Athenaïs)
2. "Jean-Pierre" Joseph Ghislain Raemdonck van Megrode, gehuwd met "Bernadette Marie Louise Solange Van de Moortele. Zij was de dochter van "Jean-Baptist" Van de Moortele, ingenieur bij Usine Bergougnan te Gent  (°Izegem 16.05.1905 - +Sint-Lambrechts-Woluwe 10.11.1991) en van Marie-Hélène "Marielle" Léonie Fernande Keusters (°Surbiton (GB) 30.06.1916 - +Sint-Lambrechts-Woluwe 10.02.2008).
Uitgeweken naar Argentinië.
Drie kinderen:
a. Pablo Juan Raemdonck van Megrode, gehuwd met Anna Pivovarova
b. Helana Raemdonck van Megrode, gehuwd met Pablo Alexandro Irizar (kinderen: Ana Maria "Anna" Irizar en Santiago Leon Irizar)
c.  Eduardo Raemdonck van Megrode
3. Philippe Raemdonck van Megrode (°28.05.1940 - +Brussel 03.11.1945)
4. Michel Raemdonck van Megrode, gehuwd met Maria Theodora Valdebenito.
Uitgeweken naar Argentinië
Kinderen:
a. Claudia Alexandra Raemdonck van Megrode, gehuwd met Juan Pablo Diaz (kinderen: Vicente, Benita)
b. Miguel Raemdonck van Megrode (kinderen: Camilla, Bautista, Pedro)
c. Cécilia Raemdonck van Megrode
d. Solange Raemdonck van Megorde
5. Xavier Philippe Marie Joseph Ghislain Raemdonck van Megrode, gehuwd met Anna Van Tichelen
Kinderen:
a. Laurence Raemdonck van Megrode, gehuwd met Frédéric Thys (kinderen: Guillaume, Alexandrine, Hippolyte)
b. Olivier Raemdonck van Megrode, gehuwd met Dorothée d'Hoop.

--------------

Bescherming als monument en als dorpsgezicht

Ministerieel besluit houdende vaststelling van een ontwerp van lijst van voor bescherming vatbare monumenten, stads- en dorpsgezichten.
De Vlaamse minister van Cultuur, Gezin en Welzijn.
Gelet op de wet van 7 augustus 1931 op het behoud van monumenten en landschappen;
Gelet op het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten, stads- en dorpsgezichten gewijzigd bij decreet van 22 februari 1995;
Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij bijzondere wet van 8 augusutus 1988, inzonderheid artikel 6 §1, 1, 7°;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 19 december 1997 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering.

Besluit

Artikel 1. Het ontwerp van lijst van de volgende voor bescherming vatbare monumenten, stads- en dospgezichten, wordt vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 3 maart 1976, gewijzigd bij decreet van 22 februari 1995;
Wagens zijn historische en industrieel-archeologische waarde:
- Als monument:
stenen windmolenruïne van de vm. graan- en oliewindmolen,
gelegen te
Houthust (Klerken), Molenweg 10;
bekend ten kadaster:
Houthulst, 4e afdeling, sectie A, perceelnummer(s) 488C.
De historische en industrieel-archelogische waarde van het monument wordt als volgt omschreven:
Als zeldzaam restant van een in 1879 gebouwde stenen stellingmolen - vanaf 1880 van een stoommachine voorzien graan- en oliemolen - die tijdens de Eerste Wereldoorlog als Duitse observatiepost fugeerde en in 1918 door beschietingen zwaar werd beschadigd, aldus overblijvend als een baken en een materiële getuige van de strategische rol die deze en andere windmolens van de frontstreek in de periode 1914-18 opgedrongen kregen.
Wegens zijn historische en industrieel-archeologische waarde:
- Als dorpsgezicht
de omgeving van de stenen windmolenruïne met moelnhoeve, gelegen te Houthulst (Klerken), Molenweg 10; bekend ten kadaster: Houthulst, 4e afdeling, sectie A, perceelnummer(s) 479A, 481G, 485B, 488C, 492A.
De historische en industrieel-archeologische waarde van het dorpsgezicht wordt als volgt omschreven:
als molensite die reeds in 1766 bestond, als goed voorbeeld van een windmolensite gekenmerkt door een onbelemmerde windvang, gelegen op een hoog punt in het landschap en waarop zich nog altijd de molenaarshoeve (XIXA) bevindt die met de molen een historische band heeft en als een beeldbepalend element een sterke visuele band met de molen bezit.

Art. 2. - Mogelijk op te leggen erfdienstbaarheden:
De beschikkingen van het besluit van de Vlaamse regering van 17 november 1993 tot bepaling van de algemene voorschriften inzake instandhouding en onderhoud van monumenten en stads- en dorpsgezichten (Belgisch Staatsblad 10 maart 1994).

Brussel, 9 juni 1998.
Vlaamse minister van Cultuur, Gezin en Welzijn,
(Get.) Luc Martens

--------------------------------

Aanbesteding instandhoudingswerken.
Vredesmolen Klerken - restauratie fase 1 : dringende instandhouding van de molenruïne
Intekendatum: 16.04.2008, 10 u. 30
Molen: Klerken (Houthulst, W.-Vl.), Vredesmolen -stenen stellingmolen, oorlogsruïne
Bouwheer:Gemeente Houthulst
Ontwerper: Ir.-architect Dries Vanhove, Krombeke
Aard van de opdracht: Restauratie fase 1: dringende instandhouding van de molenruïne
Inrichten van de werfplaats; afgraven van de teelaarde rond de mlenromp om een vlakke werkvloer te creëren; delven van een proefsleuf (onderzoekspunt om o.m. te peilen naar de diepte van de funderingen); ruimen van het steenpuin; gieten van een betonplaat voor de werkstelling; plaatsen van deze stellingen rond de molenromp om de muurrestanten vast te hechten. De buizenstellingen blijven staan en komen nog van pas tijdens de tweede fase.
o/cat. D24, kl. 2, cat. 11 of 19 of 23; 45 werkdagen
Plaats aanbesteding: Raadzaal van het gemeentehuis, Markt 1, 8650 Houthulst
Offertes: Vandekerckhove Monument nv, Ingelmunster, 181.336,14 euro; Aquastra bvba, Wevelgem, 210.519,12 euro
Toewijzing: Vandekerckhove Monument nv, Ingelmunster, 219.417 euro

Intekendatum: 22.09.2011, 11 u.
Molen: Klerken (Houthulst, W.-Vl.), Vredesmolen -stenen stellingmolen, oorlogsruïne
Bouwheer:Gemeente Houthulst
Ontwerper: Ir.-architect Dries Vanhove, Krombeke
Aard van de opdracht: Restauratie fase 2: consolidatie en restauratie, o/cat. D24, kl. 4, cat. 11 of 19 of 23, 160 werkdagen
Plaats aanbesteding: Raadzaal van het gemeentehuis, Markt 1, 8650 Houthulst

--------------------

Persberichten.

Klerken. De Vredesmolen ernstig bedreigd. Herstel bijzonder dringend.
Met de storm van 18 januari is er bij de Klerkense Vredesmolen een ernstig risico ontstaan: door het neerkomen van een stuk muur is de kegelvormige muurstut weggevallen, de opstaande muren zijn niet meer onderling verbonden. Lieven Denewet, lid van de Vriendenkring Vredesmolen Klerken en een autoriteit in West-Vlaanderen wat betreft molens, heeft al onmiddellijk gereageerd t.a.v. het gemeentebestuur en de dienst Onroerend Erfgoed van de Vlaamse Overheid.
De door de storm ontstane opening aan westzijde, moet voorlopig onmiddellijk kunnen opgevuld worden met snelbouwstenen, is zijn advies. Het Schepencollege kwam reeds in spoed bijeen. De Vriendenkring Vredesmolen Klerken - ontstaan uit de Dorpsraad die in 1999 de bescherming van de molenruïne als oorlogsmonument gedaan kreeg (focuste de voorbije jaren op herdenkingsplechtigheden aan de molen en Open Monumentendag, in afwachting van de beloofde consolidatie door de eigenaar, de gemeente. Bij die werken kan 80% steun bekomen worden van de Vlaamse Overheid en de Provincie voor het project. Na een moeizame weg bij het opmaken van het dossier waarmee nu uiteindelijk een ontwerper kan aangesteld worden, heeft een felle storm er thans voor gezorgd dat er dringend moet ingegrepen worden.
De Vriendenkring Vredesmolen Klerken is ervan overtuigd dat zij ook haar rol moet kunnen spelen in de procedure tot versterken en verfraaien van de ruïne, naast het houden van de serene herdenkingsvieringen aan de molen, die door veel Oud-strijdersverenigingen erg gewaardeerd zijn. De dorpsraad heeft destijds in samenwerking met de overgrote meerderheid van de bevolking (petitie met ruim 600 handtekeningen) geijverd voor een waardig oorlogsmonument gelegen op een slagveld waar meer dan 500 soldaten sneuvelden voor onze vrijheid.
De Vriendenkring Vredesmolen Klerken wil deze doelstelling verder zetten en er samen met de gemeente voor ijveren dat dit monument (uitkijkpost van Duitse leger in WOI), omringd door een ‘onzichtbaar kerkhof’, een plaats is die men in stilte kan bezoeken. Een plaats waar men een terugblik krijgt op het verleden, en waar een verlangen wordt opgeroepen naar vrede onder mensen en volkeren. Geen trekpleister voor gemotoriseerd verkeer, maar een afgelegen plaats zoals nu, waar wandelaars en fietsers (één wandelroute en vier fietsroutes komen er voorbij) ingetogen kunnen halt houden. Indien een ledenvergadering van de Vriendenkring Vredesmolen Klerken zal doorgaan, zal dit bekend gemaakt worden.
(voor de Vriendenkring, Eric B.)

"Storm beschadigt monument".
De Vredesmolen van Klerken-Houthulst, één van de inzendingen van de Monumentenstrijd, heeft de afgelopen dagen veel averij opgelopen. Het Monument dat binnenkort door de Vlaamse Overheid Cel Onroerend Erfgoed als oorlogsrelict zou geconsolideerd worden, is nu van boven tot onder voorzien van een metersbrede scheur. De stenen molen dateert uit 1879 en deed tijdens de Eerste Wereldoorlog dienst als Duitse uitkijkpost.
In de nabijheid werden windsnelheden van 127 km/u gemeten. Allicht is een noodprocedure de enige mogelijke redding. Het gemeentebestuur van Houthulst dat eigenaar is van het monument heeft dit punt met spoed behandeld. Het College van Burgemeester en Schepenen hoopt dat een dergelijke spoedprocedure vooralsnog kan verhinderen dat een volledige teloorgang plaatsgrijpt.

KRV, "Vredesmolen", in: Het Nieuwsblad, 26.01.2008.
Houthulst - Het is nu precies een jaar geleden dat de Vredesmolen in Klerken grote stormschade leed.
Ondertussen is een dossier in opmaak om het beschermde gebouw van verder verval te vrijwaren. Nadien volgt de volledige restauratie en zal de molen een getuige zijn van de Eerste Wereldoorlog.

Ronny Vanhooren, "Geen dure werken aan Vredesmolen. Kleine herstelling moet volstaan tot definitieve restauratie", in: Het Nieuwsblad, 19.02.2007.
Klerken - De gemeente Houthulst heeft beslist om geen dure instandhoudingswerken uit te voeren aan de molen in Klerken. ,,Het kost te veel geld om alles achteraf bij de definitieve restauratie af te breken'', zegt burgemeester Joris Hindryckx.
De Vredesmolen van Klerken heeft tijdens de voorbije winterstorm veel averij opgelopen door het gure winterweer. In de nabijheid van deze molen zijn windsnelheden van 127 km per uur gemeten. Het beschermde monument dat binnenkort door de Vlaamse Overheid Cel Onroerend Erfgoed als oorlogsrelict benoemd wordt, is nu van boven tot onder voorzien van een metersbrede scheur. Deze grote scheur bevindt zich aan de westelijke kant van de molen. Dat is ook de kant van de wind die meestal vanuit deze windrichting op de molen blaast'', zegt burgemeester Joris Hindryckx.
,,De schade aan de molen is zo erg dat het monument dreigt in te storten bij de volgende windstoot. De stabiliteit van het gebouw is niet meer verzekerd, zodat het voorlopige herstel van deze molen een klus is voor een gespecialiseerd bedrijf. Er zijn vooreerst voor 50.000 euro herstellingen nodig aan de muren van de molen. Om deze muren te beveiligen dienen er allerhande stellingen en constructies geplaatst te worden totdat de restauratie van start gaat. Het huren van dit materiaal kost duizend euro per maand. De gemeente heeft beslist deze instandhoudingswerken niet uit te voeren. Het is allemaal verloren geld want bij de definitieve restauratie van dit monument moet alles weer afgebroken worden'', weet Joris Hindryckx.
Gat dichtmetselen
,,Wel willen we een minimale herstelling uitvoeren en het gat dichtmetselen. Ondertussen hopen we zo snel mogelijk een ontwerper te hebben die de plannen opmaakt voor de restauratie en de valorisatie van het beschermde monument. De molen van Klerken heeft het hard te verduren gehad tijdens de Eerste Wereldoorlog. Tijdens de slag van Klerken is de molen gedeeltelijk vernield.''
,,Ondertussen is de molenruïne omgedoopt tot vredesmolen en is sindsdien een blijvende herinnering aan de Eerste Wereldoorlog. Het ultieme doel is de molen uit te bouwen tot een volwaardig vredesmonument dat voor het publiek toegankelijk zal zijn'', besluit de burgemeester.

Persbericht. KRV, "Molen"; in: Het Nieuwsblad, 26.04.2007.
Houithulst - Het project rond de valorisatie van de Vredesmolen in Klerken krijgt stilaan vorm. Er is een vriendenkring Vredesmolen actief. De leden zijn Karel Vinck, Paul Vanthournout, Lieven Denewet, Leon Hemeryck, Marcel Delheye en voorzitter Eric Beghein.

KRV, "Stormschade aan Vredesmolen wordt hersteld", in: Het Nieuwsblad, 22.11.2007.
Klerken - In de lente starten de dringende instandhoudingswerken aan de Vredesmolen in Klerken. In een latere fase is de eigenlijke restauratie van dit beschermde monument gepland.
'De werken omvatten het afgraven van de teelaarde rond de molenromp', zegt schepen van Toerisme Eric Verbeure. 'Daardoor ontstaat er een vlakke en stevige werkvloer waarop de aannemer zijn stellingen kan plaatsen. Daarna onderzoekt de aannemer de staat van de funderingen. Pas nadien kunnen er stellingen geplaatst worden die er ook voor moeten zorgen dat de molen niet verder instort. Als laatste opdracht ruimt de aannemer het instortingspuin en volgt er een archeologische onderzoek om na te gaan of er onderaardse gangen aanwezig zijn.'
Aansluitend hierop volgt de tweede fase, de eigenlijke restauratie van de Vredesmolen. De gemeente Houthulst kan tachtig procent subsidie krijgen voor de instandhoudingswerken. De werken zullen een paar maanden duren. De Vredesmolen van Klerken heeft tijdens de winterstorm van januari 2007 veel averij opgelopen door het gure winterweer en de hoge windsnelheden.

KRV, "Vredesmolen scheurt door zwaar weer", in: Het Nieuwsblad, 25.01.2007.
Klerken - De storm van vorige week deed een grote scheur ontstaan in de kuip van de molen in Klerken. Er zijn dringende instandhoudingswerken nodig, zoniet kan de molen instorten.
,,De Vredesmolen van Klerken, een van de genomineerde laureaten van de Monumentenstrijd, heeft de afgelopen dagen veel averij opgelopen door het gure weer. Rondom de molen zijn windsnelheden van 127 km per uur opgetekend. Het beschermde monument dat binnenkort door de Vlaamse cel onroerend erfgoed als oorlogsrelict beschermd wordt, toont aan de westzijde van boven tot onder een metersbrede scheur'', zegt molenaar Bart Castelein.
,,De schade is zo erg dat het monument dreigt in te storten bij een nieuwe windstoot. De stabiliteit is niet meer gewaarborgd, zodat de voorlopige herstelling van deze molen een opdracht is voor een gespecialiseerd bedrijf. Er moet zelfs een torenkraan aan te pas komen'', weet Castelein. ,,Nu moet het gemeentebestuur van Houthulst dringend een aannemer aanduiden om de stabiliteit te verbeteren. De kosten zijn ten laste van de gemeentekas.''.
Van Coillies Molen kreeg het hard te verduren tijdens de Eerste Wereldoorlog. Tijdens de slag van Klerken is de molen gedeeltelijk vernield. Ondertussen is de molenruïne omgedoopt tot Vredesmolen en is sindsdien een blijvende herinnering aan de verschrikkingen van de Eerste Wereldoorlog. Met de oprichting van een dorpsraad midden de jaren negentig heeft de molen weer aan belangstelling gewonnen. Heel wat Klerkenaars ijveren voor de restauratie van de beschermde site. Het ultieme doel is de molenruïne uit te bouwen tot een volwaardig vredesmonument.
Het dossier is klaar om een ontwerper aan te stellen die de molen een nieuwe functie moet geven. Bart Castelein: ,,Ideeën zijn er genoeg, zoals het blootleggen van de ondergrondse gang, het valoriseren van het bijgebouw, het uitbouwen tot een bezoekerscentrum en de realisatie van een uitkijktoren. De Vredesmolen krijgt - als hij niet voortijdig instort - een nieuw leven.''

Ronny Vanhooren, "Van Coillies Molen wordt vredesmonument. Vriendenkring en gemeente willen molen van ondergang redden", in: Het Nieuwsblad, 19.08.2006.
Klerken - ,,De Vriendenkring Vredesmolen Klerken bekommert zich samen met de gemeente Houthulst om het voortbestaan van de molen in Klerken. Bart Casteleyn maakt werk van een opdrachtomschrijving, die als basis moet dienen om een restauratiedossier op te stellen'', stelt Benny Aelbrecht van de Vriendenkring Vredesmolen Klerken (Houthulst). De molenruïne wordt uitgebouwd tot een volwaardig vredesmonument.
Er is geld uitgetrokken op de gemeentebegroting om Van Coillies Molen van de verdere ondergang te redden. Deze beschermde molen is eigenlijk maar een molenromp meer. In 1998 werd de molenruïne als monument beschermd door toenmalig Vlaams minister Luc Martens. Ondertussen heeft de gemeente Houthulst de erfpacht van deze molen verworven met de bedoeling dit gebouw te valoriseren. De molenromp en het bijgebouw moeten dringend verstevigd worden om deze molenrestant van verder verval te behoeden'', zegt Benny Aelbrecht.
Van Coillies Molen heeft het hard te verduren gehad tijdens de Eerste Wereldoorlog. Tijdens de slag van Klerken werd de molen gedeeltelijk vernield. Ondertussen is de molenruïne omgedoopt tot vredesmolen en is sindsdien een blijvende herinnering aan de verschrikking van de Eerste Wereldoorlog. Met de oprichting van een dorpsraad in Klerken halfweg de jaren negentig heeft de molen weer aan belangstelling gewonnen. Zo ijveren heel wat Klerkenaars voor de restauratie van deze beschermde site. Het ultieme doel is de molenruïne uit te bouwen tot een volwaardig vredesmonument dat voor het publiek toegankelijk zal zijn.
Heel wat mogelijkheden
,,Nu is er een denkoefening bezig samen met Monumenten en Landschappen over hoe we deze molenruïne kunnen consolideren. Ik zet enkele denkpistes op papier die uiteindelijk naar een ontwerp en aanbesteding moeten leiden. Deze site heeft heel wat mogelijkheden. Er is een ondergrondse gang die men kan blootleggen. Het bijgebouw naast de molen kan een ontvangstruimte worden voor bezoekers. Het is evenwel niet de bedoeling om de molen te herbouwen en van wieken te voorzien'', aldus nog Bart Casteleyn.

AV, "Stervende Vredesmolen gered", in: Het Nieuwsblad, 14.06.2002.
Klerken - Indien alles volgens plan verloopt, wordt de Vredesmolen in Klerken (Houthulst) binnenkort gerestaureerd. De gemeente verwierf begin dit jaar de beschermde molen. De Vriendenkring hoopt dat de molen klaar is voor de grote herdenkingsplechtigheid op 3 mei 2003.,,De ,,Slag om Klerken'' -- op het einde van de Eerste Wereldoorlog -- vernielde de molen volledig. Tijdens die Slag lieten meer dan vijfhonderd mensen het leven. De molenruïne werd omgedoopt tot Vredesmolen en werd een blijvende herinnering aan de oorlogsgruwel'', zegt Benny Aelbrecht, voorzitter van de Vriendenkring.
In 1997 startten enkele Klerkenaren de petitie Red de stervende molen . Hieruit ontstond de Vriendenkring. In '98 werd de molen als monument erkend. Datzelfde jaar werd tachtig jaar ,,bevrijding Vancoillies molen'' gevierd.
Hiermee is voor de Vriendenkring de kous niet af. ,,We willen de molenruïne uitbouwen tot een volwaardig oorlogsmonument, met een toegang in de molenromp. Binnenin kan bijvoorbeeld een eigentijdse metalen trap langs de wand een zicht bieden op de IJzervlakte. De Vredesmolen kan de aantrekkingskracht van de Frontstreek alleen maar verhogen. Er is trouwens veel belangstelling voor de molen, zowel bij de plaatselijke bevolking als in het buitenland'', aldus Benny Aelbrecht.
Erfpacht
Gelukkig zag het gemeentebestuur van Houthulst het belang van de molen tijdig in en wil ze nu voorkomen dat het monument verder afbrokkelt.
,,Begin dit jaar verwierf de gemeente de molen in erfpacht. In de begroting van 2002 is 12.400 euro ingeschreven voor de consolidatie. Het is de bedoeling de molen als ruïne te bewaren. Loszittende stukken zullen worden verwijderd. Nadien volgt de consolidatie: de versteviging van de romp, onderaardse gang en bijgebouw. De molenromp blijft open'', aldus nog schepen van Toerisme Eric Verbeure.
Zopas werd beslist een subsidie-aanvraag in te dienen bij de dienst Monumenten en Landschappen. In de eerstkomende weken worden ontwerpers aangeschreven. De gemeente en Vriendenkring kwamen zopas overeen alle stappen in samenspraak te ondernemen. De schepen hoopt dat de molen af zal zijn tegen de grote herdenkingsplechtigheid van volgend jaar.

Ronny Vanhooren, "Vredesmolen blijft baken in landschap. Tentoonstellingsruimte en gedenkteken herdenken WOI", in: Het Nieuwsblad, 28.03.2008.
KLERKEN - De molen van Klerken takelt snel af. Daarom starten deze zomer werken om de molen te redden van de instorting. Er komt een tentoonstellingsruimte en een gedenkteken in de open lucht met als thema de Eerste Wereldoorlog.
'Na de storm van vorig jaar is het voor iedereen duidelijk dat er werken nodig zijn om de molen van Klerken te redden. Samen met het gemeentebestuur van Houthulst is er een architect aangesteld', verduidelijkt Eric Beghein, voorzitter van de Vriendenkring Vredesmolen Klerken (VVmK). Op woensdag 16 april is er de aanbesteding van de eerste fase van de instandhoudingswerken van de molen van Klerken.
'Het geheel omvat twee dossiers. Eerst komen er stellingen aan de buitenmuren en zal de aannemer het puin ruimen. Die eerste fase omvat ook een archeologisch onderzoek van de molen.'
'De tweede fase is de eigenlijke restauratie als ruïne. Er komen trappen en de molen zal voor het publiek toegankelijk zijn. Het is evenwel niet de bedoeling de molen volledig aan de buiten- en de binnenkant te renoveren en hem maalvaardig te maken. Door een gekantelde betonplaat aan de binnenkant komt er geen binnenrestauratie.'
'De molen was tijdens de Eerste Wereldoorlog een Duitse uitkijkpost. Een archeoloog moet helpen de geschiedenis van de molen te vervolledigen. Daarbij is er een onderzoek gepland naar de Duitse schuilkelder. De vraag die op ieders lippen brandt is of de onderaardse vluchtgangen nog bestaan. Het onderzoek moet de mythe rond de molen nu ophelderen.'
'De eerste fase is op 200.000euro geraamd', vervolgt architect Dries Vanhove uit Kemmel. 'De Vredesmolen moet opnieuw een baken worden in het weidse landschap van Klerken. De schuilkelder bij de molen krijgt de functie van een tentoonstellingsruimte met daarboven een gedenkteken in de open lucht met de Eerste Wereldoorlog als thema. Zo blijft de Vredesmolen de enige oorlogsruïne in de Westhoek.'

Persbericht. KRV, "Vredesmolen", in: De Standaard, 06.05.2008. Vredesmolen. Houthulst - Rond de Vredesmolen komt een stelling om verdere aftakeling tegen te gaan. Die moet er staan tegen de herfst. De tweede fase is de eigenlijke restauratie van de molenruïne. Dit omvat onder meer het bouwen van trappen om het monument voor het publiek toegankelijk te maken.

KRV, "Vredesmolen", Het Nieuwsblad, 22.09.2008.
Houthulst - Op vrijdag 26 september om 20uur organiseert de Vriendenkring van de Vredesmolen een infoavond in het Covemaekerspand in Klerken over de aan de gang zijnde consolidatiewerken aan de Vredesmolen. Molenspecialist Lieven Denewet en ontwerper Dries Vanhove geven uitleg over de geschiedenis en de toekomst van deze molen.

Persbericht. KGC, "Klerken herdenkt Eerste Wereldoorlog. Speciale postzegel", in: Krant van West-Vlaanderen, ed. Kust, 19.09.2008.
Klerken. Vrijdag 26 en zaterdag 27 september staat alles in Klerken in het teken van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Een tweedaags programma met infoavond rond de Vredesmolen, gidsbeurten en een tentoonstelling.
Deze tweedaag programma is een samenwerking tussen Vriendenkring Vredesmolen Klerken en Dienst Toerisme Houthulst met medewerking van de lagere school en de Postzegelclub.
Op vrijdag 26 september start om 20 uur in het Covemaekerpand een info-avond rond Klerkens oorlogsmonument De vredesmolen die thans in de steigers staat voor een definitieve consolidatie. Na een welkom door de voorzitter van Vriendenkring Vredesmolen Klerken wordt de geschiedenis van de molen geschetst van 1766 tot na de oorlog door molendeskundige de heer Denewet. En na een woordje van de gemeente als eigenaar en opdrachtgever zal de aangestelde ontwerper, de heer Vanhove, via projectie op groot scherm de net gestarte werken aan de voormalige Duitse uitkijkpost toelichten en het beoogde resultaat voorstellen. Dezelfde avond is ook de tentoonstelling te zien van tekeningen De Vredesmolen en gedichtjes Bouw aan vrederespect voor iedereen, gemaakt door de kinderen van de Basisschool van Klerken.
Postzegelclub Edelweiss brengt gedurende deze tweedaagse de speciale postzegel 'Vredesmolen - 90 jaar bevrijding' uit.
Wandelnamiddag
Op zaterdagnamiddag 27 september start om 14 uur de wandelnamiddag-vredestocht aan het Covemaekerpand. Een viertal gidsen belichten 'Klerken in W.O. I' tijdens deze rustige wandeling van een goede 6 km (ruim 2 uur). Iedereen is er welkom. Inschrijven op dienst toerisme (toerisme@houthulst.be, 051 46 08 94). Als afsluit van deze vredestweedaagse wordt rond 17 uur aan alle aanwezige kinderen die een tekening of gedicht maakten voor de tentoonstelling een attentie bezorgd en worden een paar prijzen uitgereikt voor de mooiste tekening of gedicht. (KGC).
Een blijvende herinnering aan de oorlog en de vredesgedachte werd door de kinderen in tientallen tekeningen weergegeven. Hiermee werd een tentoonstelling uitgewerkt door Edwin Deceuninck, Miguel Bouttry, schepen Eric Verbeure, Eric Beghein en Dirk Balloey. (Foto KGC)

Persbericht. KGC, "Werken aan Vredesmolen van start", in: Krant van West-Vlaanderen, ed. Kust, 05.09.2008.
Klerken. Tien Tien jaar nadat met een petitie de noodklok werd geluid rond de Vredesmolen in Klerken, zijn op 26 augustus de werken voor een definitieve bescherming gestart. Schepen Eric Verbeure licht toe : "Na het inrichten van de werfplaats werd het puin buiten de molen geruimd. Met een proefsleuf werd gepeild naar de diepte van de funderingen en thans wordt een betonplaat gegoten waarop de werkstelling zal geplaatst worden. Pas als deze eerste fase achter de rug is kunnen de plannen van de definiteve consolidatie opgemaakt worden." De eerste werken ondergronds werden nauwlettend opgevolgd door Miguel Bouttry van de dienst toerisme,. Op de foto schepen Eric Verbeure, Miguel Bouttry Dienst Toerisme en Archief, samen met leden van de Vriendenkring Vredesmolen Klerken Eric Beghein, Edwin Deceuninck en Dirk Balloey (Foto KGC).

Persbericht. KRV, "Vredesmolen in slechtere staat dan gedacht", in: Het Nieuwsblad, 23.12.2008.
KLERKEN - Bij de start van de eerste herstellingswerken aan de Vredesmolen in Klerken blijkt dat de stenen romp in een nog veel slechtere staat is dan aanvankelijk gedacht. Extra werken dringen zich en die zullen 34.886euro kosten.
Vorige zomer werd gestart met de restauratie van de Vredesmolen in Klerken. Het is de eerste fase van de dringende herstellingswerken aan de molenruïne. De werken gebeuren door aannemer Vandekerckhove uit Ingelmunster en omvatten het afgraven van de teelaarde rond de molenromp om een vlakke werkvloer te creëren, het delven van een onderzoekspunt, het ruimen van het steenpuin en het plaatsen van stellingen rond de molenromp om de restanten van de molen vast te hechten. De buizenstellingen blijven staan en komen nog van pas tijdens de tweede fase. De eerste fase kost 219.417euro. 'Het is precies bij het plaatsen van de stellingen dat er vastgesteld is dat de Vredesmolen in een veel slechtere staat is dan aanvankelijk gedacht. Dat kon de ontwerper op voorhand niet weten, omdat het onmogelijk is om op de molen te klauteren. De romp is te zwak voor ladders. Vandaar dat er extra werken noodzakelijk zijn. Dat houdt onder meer in dat de schil van de molen wordt afgebroken. Alle losliggende stukken moeten verwijderd worden en de restanten van de molen worden beschermd tegen water en wind. Dat is een extra kost van 34.886euro, maar de gemeentekas krijgt van de overheid 90procent terugbetaald', zegt schepen van Toerisme Eric Verbeure (CD&V).
'De eerste fase van dit renovatieproject omvat ook nog een archeologisch onderzoek van de molensite. We willen na al die jaren eindelijk te weten komen of de volksverhalen over de ondergrondse gangen en tunnels correct zijn. Deze gangen zouden de openbare weg en de boerderij iets verderop verbinden met de molen en zouden tijdens de Eerste Wereldoorlog gegraven zijn om onopgemerkt te site te ontvluchten', besluit Eric Verbeure. (krv)

Ronny Vanhooren, "'Hier sneuvelden meer dan 500 Belgen'. Vredesmolen wordt gerenoveerd voor herdenking Eerste Wereldoorlog", Het Nieuwsblad, 25.09.2009.
Klerken - De Vredesmolen zal een rol spelen tijdens de viering van de Eerste Wereldoorlog in 2014-2018. De voorbereidende renovatiewerken zijn volop bezig.
'Sinds enkele maanden is de Vredesmolen omringd door een metalen stelling. Hierdoor konden technici de molenromp inpakken in een pvc-folie. Dit moet het vocht uit de muren halen en zo kunnen we nagaan hoe stabiel de molenruïne nog is. Het zal wel nog een jaar duren voordat de specialisten verder werken aan de molenromp. De tweede fase van de consolidatie van de molen volgt dan in 2010', vertelt Eric Beghein, voorzitter van de Vriendenkring Vredesmolen Klerken (VVmK).
'Ondertussen heeft Janiek De Gryse archeologisch onderzoek verricht. Tijdens de voorbije zomer zijn er daarbij sporen teruggevonden van de toegang tot de onderaardse gangen. Dit waren tijdens de Eerste Wereldoorlog vluchtgangen, maar ze zijn na de Groote Oorlog ingestort omdat de bevolking rooftochten organiseerde en de stutbalken als brandhout meenam naar huis', vervolgt Eric Beghein.
De stelling aan de buitenkant van de molen verdwijnt volgend jaar. In de plaats komt er een ijzeren constructie in de molenromp om de muren te fixeren. Deze ijzeren constructie omvat ook trappen, die het mogelijk maken om bezoekers tot aan de top van de molen te brengen.
De Vredesmolen is een gewezen Duitse uitkijkpost, die eind september 1918 door het Belgische leger op de Duitsers is veroverd. Daarbij zijn er 554 Belgische soldaten gesneuveld.
'Er is in de streek geen evenwicht tussen het aantal oorlogssites in de noordelijke en de zuidelijke Westhoek. Het Belgisch stukje front is minder goed uitgebouwd dan de meer Angelsaksische Ieperboog. Vandaar dat de Vredesmolen extra steun krijgt van het netwerk Oorlog en Vrede. Bovendien houdt deze molenruïne als beschermd monument rechtstreeks verband met het Belgisch aandeel in het eindoffensief. Het netwerk Oorlog en Vrede wil investeren in dat Belgische oorlogsverhaal', vervolgt Frederik Demeyere van de provincie West-Vlaanderen.
De VVmK organiseert een hoorzitting over de molen op vrijdag 25 september om 20uur in de Overkant in Klerken.

KGC, "Herdenkingsplechtigheid V Dag", in: De Weekbode, ed. West, 16.04.2010.
Klerken. Ook in in 2010, het jaar dat de Oud Strijders en Soldatenbond Klerken 90 jaar bestaat en de Vriendenkring Vredesmolen Klerken al 10 jaar actief is, slaan de beide verenigingen de handen in elkaar met een middagvullend programma. Daarbij wordt de herovering van Klerkens Molen (28 en 29 september 1918), de bevrijding '40 - '45 en de gesneuvelden van beide wereldoorlogen op passende wijze herdacht. Gezien de nog aan de gang zijnde werken aan de Vredesmolen en de niet beschikbaarheid van de parochiekerk, worden de plechtigheden geconcentreerd op de vakantiehoeve Den Anker, Kerelstraat Klerken en op het Coppensplein.
Alle deelnemers worden op zaterdag 1 mei om 13 u verwacht op de hoeve waar na het opstellen van de vaandels een evocatie wordt gehouden onder het thema 'De Oorlog is voorbij'. Hierbij wordt met teksten en getuigenissen een beeld uit ons oorlogsverleden tot leven gebracht. In de daaropvolgende bloemenhulde worden niet alleen de bevrijders van de molen in 1918, maar ook alle slachtoffers van beide oorlogen en de humanitaire acties herdacht. Na een korte pauze omstreeks 15 u wordt de optocht gevormd onder de begeleiding van fanfare Kunst en Vermaak die het gezelschap brengt naar het Willy Coppensplein. Na de hulde is er een receptie in lokaal Covemaekerspand. Daarna is er een barbecue vanaf 18.30 u. Wie zich hiervoor wenst in te schrijven kan dit telefonisch op 0499/16 07 80 , via email aan paul.vanthournout1@telenet.be, of door overschrijving van 12 euro per persoon op rekening 751-2029691-06, en dit voor vrijdag 23 april.

Ronny Vanhooren, "Structuur moet ruïne verstevigen. Vredesmolen krijgt metalen skelet", in: Het Nieuwsblad, 14.09.2010.
KLERKEN - In de herfst start een aannemer met de bouw van een metalen skelet in de romp van de Vredesmolen. Een concrete invulling voor de molen, bestaat nog niet.
Zes metalen kolommen en vijf horizontale metalen strcuturen moeten de Vredesmolen redden. 'De molenruïne van de Vredesmolen blijft behouden zoals nu, maar om het gebouw te verstevigen, plaatst een aannemer aan de binnenkant een metalen skelet', vertelt Eric Verbeure (CD&V), schepen van Toerisme. De bijzondere werkzaamheden kosten 629.441 euro.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog deed de molen dienst als Duitse uitkijkpost, en straks zal het opnieuw mogelijk zijn om er het vroegere slagveld te bekijken. 'Op de bovenste vier verdiepingen van de horizontale structuur zijn immers passerelles voorzien. Die stemmen overeen met de verdiepingen van de vroegere molenzolders, en via trappen zal je daardoor de molen kunnen beklimmen. Zo kun je bovenaan genieten van het weidse landschap', aldus Verbeure.
Maar er is meer, want de aannemer vervangt ook de dubbele poort van de molen door een identieke kopie. 'De molenromp blijft echter steeds toegankelijk, omdat de vensters en de scheur in de romp open blijven. De scheur aan de westzijde van de molen wordt dus niet dichtgemetseld en blijft in de huidige toestand behouden. Het andere metselwerk krijgt dan weer wel een restauratiebeurt. Maar uiteindelijk blijft het huidige silhouet van de Vredesmolen behouden', vervolgt Verbeure.
Ook maalderij onder handen genomen
Naast de molen staat ook een bijgebouwtje, waar de gewezen maalderij gehuisvest was. En ook dat gebouwtje wordt onder handen genomen. De aannemer herstelt het metselwerk van de maalderij en voorziet dat bijgebouwtje van een nieuw dak.
'Dankzij dat nieuwe dak zal een overdekte ruimte ontstaan waar we groepen kunnen ontvangen, informatiepanelen kunnen aanbrengen en begeleide rondleidingen kunnen starten', zegt Verbeure.
Over de concrete invulling van de molen bestaat echter nog geen duidelijkheid, al wordt met het idee gespeeld om de molensite een educatieve functie te geven rond de thema's duurzame ontwikkeling, windenergie en groene energie.
'In ieder geval zal een groep studenten van de lerarenopleiding aan de hogeschool Katho Tielt volgend schooljaar een eindproef maken over de toekomstige invulling van deze molensite', besluit de schepen. Afwachten wat dat oplevert.

DCJ, (Verslag gemeenteraad Houthulst), De Weekbode, ed. West, 28.05.2010.
Houthulst. De gemeenteraad ging deze keer uitzonderlijk door op een donderdag. (...) De tweede fase van de restauratie en consolidatie van de Vredesmolen in Klerken zal 629.441 euro kosten. "Het wordt een open restauratie", legt schepen Eric Verbeure (CD&V) uit. "De ruïne wordt behouden in zijn huidige toestand. Binnenin de molenromp wordt een metaalconstructie aangebracht om het gebouw te consolideren. Een metalen trap zal toegang geven tot de molen. Het bijgebouw krijgt een nieuw dak en biedt enige beschutting. De kelder wordt gereconstrueerd en we voorzien een minimum aan elektriciteit en lichtpunten."

KGC, "Vriendenkring Vredesmolen Klerken is 10 jaar actief. Vredesmolen wordt stille getuige", in: De Weekbode, ed. West, 16.04.2010.
Klerken. Op een algemene ledenvergadering op 7 april werd niet alleen het 10-jarige bestaan van de Vriendenkring Vredesmolen Klerken (VVmK) gevierd, maar ook hoopvol uitgekeken naar de resultaten van de consolidatiewerken en de betekenis ervan in de komende periode van herdenkingen.
VVmK startte 10 jaar terug in de schoot van de Dorpsraad Klerken met de alarmkreet 'Red de Stervende Molen'. De kring ijvert dan ook voor de consolidatie, toegankelijkheid en onderhoud van de Vredesmolen gelegen langs de Molenweg in Klerken. De houten staakmolen uit 1766 kreeg historische betekenis als Duitse uitkijkpost in WO I, die op 29 september 1918 heroverd werd.
Definitief ontwerp
"In de voorbije 10 jaar heeft een lijvig dossier gezorgd voor een erkenning door de Vlaamse Overheid en de gemeente Houthulst die nu samen instaan voor de consolidatiewerken", duidde voorzitter Eric Beghein. "Na een eerste fase met het nodige archeologisch onderzoek staat de ruïne al een tijdje in plastic folie ingepakt als bescherming tegen insijpelend regenwater." Schepen Eric Verbeure wist te melden dat eind deze maand het overleg over het definitief ontwerp tussen schepencollege, de Provincie, Onroerend erfgoed en de ontwerpers, van start gaat en de voltooiing van het project voorzien is tegen eind 2012. De Vredesmolen zal een stille getuige worden, een uitkijkpost zoals vroeger maar dan zonder telescopen, eerder gerichte kijkpunten voorzien van de nodige info.
Informatie
Er wordt dan ook gezocht naar de mogelijkheden voor bezoekers om meer informatie vooraf te downloaden en ter plaatse te gebruiken. In dit kader werd door Peter Demaree, toeristisch deskundige van Diksmuide, een volledige en vooral technische presentatie gegeven van de voorbereidingen en het overleg dat gehouden wordt met alle partners die betrokken zijn bij de diverse activiteiten in het kader van de komende herdenkingsperiode 2014/18. Een periode waarin niet alleen de gemeente Houthulst maar zeker ook VVmK actief zullen worden betrokken en aan meewerken.
(KGC)
Tijdens de algemene ledenvergadering van Vriendenkring Vredesmolen Klerken werd geklonken op het tienjarig bestaan. (Foto KGC)

KGC, "Voordracht over de Vredesmolen. Geheimen onthuld", in: De Weekbode, ed. West, 15.01.2010.
Klerken. Deze week komen de Oud Strijders en de Soldatenbond samen voor de algemene vergadering en een gastspreker. Die zal het over de Vredesmolen hebben.
Ook het nieuwe jaar 2010 wordt door de Soldatenbond van Klerken ingezet met een algemene statutaire vergadering. Als naar gewoonte gaat die door in het lokaal 't Vliederkin langs de Ooievaarstraat in Klerken waar alle leden, sympathisanten en nieuwe leden welkom zijn op zaterdag 16 januari vanaf 14 uur. Het officiële gedeelte van de vergadering wordt geopend met de intrede van het vaandel, gevolgd door de verplichte activiteiten op een statutaire vergadering zoals het kasverslag, de vernieuwing van het lidmaatschap, verslag van de werking van het vaandel in het voorbije jaar en de bespreking van de plechtigheden die in Klerken tijdens het komende jaar zullen doorgaan. Met overhandigen van het nieuwjaarsgeschenk door het dagelijkse bestuur kan dan ook overgegaan worden tot de klassieke drink en een koffiepauze.
Vredesmolen
Een even sterke traditie bij de Oud Strijders en Soldatenbond van Klerken is het informatieve gedeelte waarbij een gastspreker een stukje geschiedenis of andere actualiteit toelicht. Dit jaar nodigde het bestuur de archeologe Janiek De Grijse uit die vanaf 15 uur een historisch verantwoorde uiteenzetting zal geven over de Vredesmolen. Als archeologe voerde ze in opdracht van de firma Ruben Willaert BVBA de onderzoeken uit in het kader van de consolidatiewerken van de Vredesmolen. In haar voordracht schetst ze de hele geschiedenis van Klerkens Vredesmonument. Hierbij wordt met uniek fotomateriaal uit het militaire archief het grote belang van de site rond de molen in de oorlogsperiode '14-'18 bewezen. Ook de uitgevoerde opzoekingen worden besproken en brengt de archeologe het bewijs van het al dan niet bestaan van de befaamde ondergrondse gangen. Een voordracht die niet mag gemist worden voor al wie interesse heeft voor plaatselijke geschiedenis en het oorlogsgebeuren in het algemeen.
(KGC)
Ingepakt en met een stelling omgeven wacht de Vredesmolen op de consolidatiewerken. (Foto KGC).

KGC, "Molen moet blijvend symbool van de vrede worden. Geheimen molen bijna onthuld", in: De Weekbode, ed. West, 16.10.2009.
Klerken. Zowat 12 jaar geleden startte de Dorpsraad van Klerken met een actie om de oude stenen molen op de wijk de Smisse van de volledige ondergang te redden. Vancouillie's molen werd de Vredesmolen. De Vriendenkring Vredesmolen Klerken (VVmK) werd opgericht om alle belangen te behartigen. Nu staat de molen klaar om na een laatste fase van de consolidatiewerken een blijvend symbool van de vrede te worden in de komende herdenkingsperiode.
Tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van VVmK op vrijdag 25 september werd door Eric Beghein, aan de hand van een uitgebreide dia reeks, een overzicht gegeven van de verschillende stappen in deze reddingsoperatie. Een boeiend stukje dorpsgeschiedenis van de laatste 10 jaren met een positief resultaat naar de toekomst toe, met de prangende vraag: wat heeft het archeologisch onderzoek in de eerste fase van de consolidatiewerken opgeleverd?
Ondergrondse gangen?
Het antwoord hierop werd gegeven door archeologe Janiek De Gryse die voor de firma Ruben Willaert bvba, het historisch onderzoek heeft uitgevoerd. Met een reeks luchtfoto's uit het militair museum werd bewezen welke belangrijke site de molen in Klerken innam tijdens de oorlogsjaren. Een netwerk van landwegen, spoorlijnen en telefoonverbindingen wijst duidelijk op een militair strategisch knooppunt. Dat de molen het doelwit werd van bombardementen is dan ook logisch. Ook de aanwezigheid van loopgraven en meerdere gebouwen rond de molen in die tijd was een openbaring voor het aandachtige publiek. Het archeologisch onderzoek zelf startte met de blootlegging van de fundamenten waarbij men tot de vaststelling kwam dat de molen zeer slecht gefundeerd stond. Wat ook uitgebreid graaf en onderzoekwerk onmogelijk maakte. In het maalderijgebouw werden geen sporen van ondergrondse gangen gevonden. In de molenruïne zelf echter kwam men tot de verbazende vaststelling dat er een schacht van ruim vijf meter diep was gegraven, die nu terug was aangevuld. Dat samen met een uitgespoelde gang, wijst erop dat er zeker iets is geweest. Een definitieve uitleg is er volgens archeologe De Gryse niet: een dugout? Dan moeten er trappen gevonden worden en die zijn er niet. Een luchtkoker? Is op die plaats onwaarschijnlijk. Conclusie: er moet waarschijnlijk een ondergrondse verbindingsweg zijn geweest maar de toestand van de molen laat verder onderzoek niet toe. Dus blijkt de Vredesmolen zijn geheimen bewaren en kunnen de soms fantastische verhalen die in het collectieve dorpsgeheugen zijn opgeslagen het oorlogsverleden van Klerken blijven opfleuren.
Waarde
Voor de toekomst van de Vredesmolen lijkt het erop dat de huidige plastic verpakking nog blijft tot de tweede fase van de consolidatie wordt uitgevoerd, waarna het vredesmonument een blijvende waarde zal zijn, straks 100 jaar na het begin van de oorlog. (KGC)
Bestuur, uitgenodigde sprekers en geinteresseerde Klerkenaars verzameld rond hun symbool : de Vredesmolen van Klerken, tijdens de algemene vergadering. (Foto KGC).

KGC, "Vriendenkring Vredesmolen houdt algemene vergadering", in: De Weekbode, ed. West, 18.09.2009.
Klerken. Op vrijdag 25 september houdt de Vriendenkring Vredesmolen Klerken hun jaarlijkse algemene ledenvergadering om 20 uur in lokaal de Overkant. Op het programma staan onder meer : een verslag van de herdenkingsplechtigheden op 2 mei, een diamontage over de herdenking 80 jaar na de bevrijding, een toelichting over de stand van zaken in het dossier van de consolidatie van de Vredesmolen, uitleg over het archeologisch onderzoek naar de ondergrondse gangen op de site, en een toekomstvisie over de projecten naar aanleiding van de vieringen 100 jaar na de Eerste Wereldoorlog. Iedereen is welkom op deze bijeenkomst, ook nieuwe leden van de vriendenkring kunnen zich aanmelden.

KGC, "Herdenking V-dag", in: De Weekbode, ed. West, 17.04.2009.
Klerken. Ook  dit jaar slaan de Oud Strijders- en Soldatenbond en de Vriendenkring Vredesmolen de handen in elkaar om de twee Wereldoorlogen op passende wijze te herdenken. Door de werken aan de Vredesmolen worden de plechtigheden georganiseerd in de St.-Laurentiuskerk en op het Coppensplein. Alle deelnemers worden op zaterdag 2 mei om 13 uur verwacht aan de kerk in Klerken, waar na het opstellen van de vaandels achteraan in de kerk onder het thema 'Door het vuur met de eerste en dertiende artillerie' een evocatie wordt gehouden. Daarbij wordt met teksten en getuigenissen een beeld uit ons oorlogsverleden tot leven gebracht. In de daaropvolgende bloemenhulde worden niet alleen de bevrijders van de molen in 1918, maar ook alle slachtoffers van beide oorlogen en de humanitaire acties herdacht. Na een korte pauze in lokaal De Overkant wordt een optocht gevormd onder de begeleiding van fanfare Kunst en Vermaak die het gezelschap brengt naar het Willy Coppensplein. Na de hulde aan die legendarische piloot van de Belgische luchtmacht, biedt het gemeentebestuur een receptie aan in lokaal Covemaekerspand. Die plechtige bijeenkomst wordt afgerond met een gezellig samenzijn en een barbecue. Die start om 18.30 uur. Wie zich daarvoor wil inschrijven kan dat telefonisch op 0499 16 07 80 , via e-mail aan paul.vanthournout@telenet.be of door overschrijving van 12 euro per persoon en dit voor vrijdag 24 april 2009.

KGC, "Vredesmolen in een plastic jasje", in: De Weekbode, ed. West, 13.03.2009.
Klerken. In het nu al meer dan tien jaar durende project tot bescherming van de Vredesmolen in Klerken, kreeg dit historisch monument uit de Eerste Wereldoorlog een nieuwe extra behandeling door de verpakking in speciale beschermfolie. De aanzet hiervoor komt voort uit het feit dat tijdens de eerste fase van de consolidatiewerken de zwakte in het oude metselwerk van de molen vastgesteld in zo verre dat er aan de topstructuur meerdere steenlagen dienden weggenomen te worden. Hierdoor diende een aanpassing te worden voorgelegd in het subsidiëringdossier en tot een grote meerkost zou leiden. De werken werden een tijdje stilgelegd, op zoek naar een oplossing werd door de aannemer een vlottere en daarbij nog goedkopere oplossing gevonden door de molen in te pakken in een speciale plastiekfolie, dit om verdere waterinsijpeling en afbrokkeling tegen te gaan. Met deze bijzondere tussenkomst in de bescherming en consolidatie, lijkt het er nu op dat de Vredesmolen niet alleen als monument fungeert maar tevens de vergelijking met de kunstwerken van inpakkunstenaar Christo kan doorstaan en een mooie blikvanger geworden is in het heuvellandschap van klerken. (Foto KGC).

DCJ, "Gemeente presenteert 8ste begroting zonde belastingverhoging. "Schuldenlast daalt", in: De Weekbode, ed. West, 09.01.2009.
Houthulst. Bij de aanvang van deze legislatuur stelde het gemeentebestuur een totaal van 10 miljoen euro aan investeringen voorop. Halfweg de rit lijken de plannen binnen de huidige financiële middelen nog altijd haalbaar. (...)
Voor de eerste fase van de consolidering van de Vredesmolen voorzagen we 75.000 euro.

KGC, "Vredesmolen wordt wat kleiner", in: De Weekbode, ed. West, 02.01.2009.
Klerken. De vorige zomer gestarte werken voor de definitieve consolidatie van de Vredesmolen in Klerken hebben niet alleen het uitzicht gewijzigd door de plaatsing van een enorme stelling, er is tevens eens bijkomende schade aan het licht gekomen. Toerismeschepen Eric Verbeure : "Door de instabiele toestand van de molen kon pas na het plaatsen van de stelling vastgesteld worden dat de bovenste steenlagen los liggen. Die moeten nu over een hoogte, gaande van 40 cm tot maximum 1 meter afgebroken en verwijderd worden. Daarna zal op de solide bovenlaag van de muren een afdichting in lood aangebracht worden zodat verdere insijpeling van water wordt vermeden en de molen definitief voor de toekomst wordt beveiligd. De meerkost voor de gemeentekas zal beperkt blijven tot enkele duizenden euro's gezien de werken voor 90 % door de overheid gesubsidieerd worden." Op de foto zien we schepen Eric Verbeure bij de Vredesmolen. (Foto KGC)

DCJ, "Molens kosten veel geld", in: De Weekbode, ed. West,
19.12.2008.
Houthulst. De gemeenteraad keurde subsidies goed voor de aanleg van groendaken en gescheiden riolering. Er is ook een nieuw subsidiereglement voor sportverenigingen. Verder worden de molens van Klerken en Merkem aangepakt.
Molens
Bij het puin ruimen rondom de Vredesmolen in Klerken kwam aan het licht dat de bodem van de molen in een veel slechtere toestand verkeert dan eerst voorzien. Daardoor moeten een aantal meerwerken worden uitgevoerd om de molen blijvend te bewaren. De meerkost zou ongeveer 35.000 euro bedragen.
Jean-Luc Gallet (Vlaams Belang) vindt het belachelijk dat men dat niet vooraf heeft opgemerkt: "Men moest dat toch hebben gezien. Dit is weggesmeten geld. Men had even goed de molen kunnen afbreken en een nieuwe gebouwd." Schepen Eric Verbeure (CD&V) reageerde: "Dit zijn onvoorziene omstandigheden en daarenboven is de molenruïne niet zo maar te vergelijken met eender welk ander gebouw." Gallet stemde toch voor de goedkeuring van het agendapunt.
Ook de onderhoudswerken aan de Beukelaeremolen in Merkem stonden op de agenda. Merkwaardig is dat de ontwerper van het project De Boot is. De houten schaliën aan de luikap worden vernieuwd, een totale oppervlakte van 50 m². De gebarsten baansteen wordt vervangen en de molen krijgt vier nieuwe zeilen. Kostenplaatje : 50.000 euro.
Ook aan de Beukelaeremolen in Merkem moeten heel wat onderhoudswerken uitgevoerd worden. (Foto Jos)

KGC, "Herdenking V-dag", in: De Weekbode, ed. West, 18.04.2008.
Klerken. De Oud-strijders en Soldatenbond Klerken zorgt samen met de Vriendenkring Vredesmolen Klerken, op zaterdag 3 mei voor een passende herdenking van de bevrijding van de molen in 1918, alsook voor de slachtoffers van de beide wereldoorlogen en recente humanitaire vredesacties. Bijzonder voor deze jaarlijkse herdenking rond V-dag is wel dat wegens de geplande werkzaamheden aan de Vredesmolen, deze site niet beschikbaar is uit veiligheidsvoorziening en men het feestprogramma zal starten in de St.-Laurentiuskerk. Na de samenkomst om 13.30 uur en het opstellen van de vaandels volgt om 14 uur een bijzondere evocatie Stenen spreken, onder de naam " 't Is oorlog" . Hierin worden door de leden van toneelgroep Wirrewarre Klerken, enkele scènes uitgebeeld op basis van de teksten geschreven door pastoor Edmond Denys, oorlogspastoor in Klerken in 1914, die het eerste oorlogsjaar beschreef in zijn boek Uitgedreven. Omstreeks 15 uur is er de bloemenhulde aan het oorlogsmonument nabij de kerk en wordt daarna de stoet opgesteld om onder de leiding van fanfare Kunst en Vermaak in optocht te wandelen tot aan het Coppensplein waar de legendarische piloot van de Belgische Luchtmacht 1914-1918 wordt herdacht, gevolgd door een défilé van het militair detachement van de luchtmacht en alle aanwezige vaandels. Er wordt afgesloten met een receptie aangeboden door het gemeentebestuur. Voor een vlot verloop van dit gebeuren vragen de organiserende verenigingen aan de deelnemers die wensen bloemen neer te leggen namens hun vereniging of organisatie, om dit te willen melden voor 25 april bij Rudy Bossier (0476 56 24 95) of bij Gerard Boone (051 50 53 81).

KGC, "Consolidatiewerken Vredesmolen deze zomer opgestart. Werken in twee fasen", in: De Weekbode, ed. West, 04.04.2008.
Klerken. In een druk bijgewoonde algemene vergadering van de Vriendenkring Vredesmolen Klerken (VVmK) op woensdag 26 maart werd eerst het woord gegeven aan Dries Vanhove, de door het gemeentebestuur aangestelde ontwerper voor de instandhoudingwerken aan de Vredesmolen op de Smisse.
Uit de verstrekte informatie blijkt dat de werken in twee fasen zullen gebeuren: het plaatsen van een stelling buitenom die voor de nodige stabiliteit moet zorgen, gevolgd door opruiming van het vele puin en een archeologisch onderzoek naar zaken uit het oorlogsverleden. Deze werken worden beraamd op 200.000 euro, waarvan 80 % gesubsidieerd, inbegrepen de kosten voor de stelling die dan zal doorverkocht worden aan de aannemer die de tweede fase moet uitvoeren, zijnde de restauratie van de muren, plaatsen van een trap die een bezoek binnenin toegankelijk moet maken en de ombouw van het molenhuis waaronder zich een schuilkelder bevindt die mogelijks tentoonstellingsruimte zal worden. Op de verschillende vragen om toelichting rond dit ontwerp diende er echter steeds in de voorwaardelijke wijze geantwoord te worden gezien het dossier nog op een definitieve aanbesteding wacht.
De toewijzing is verwacht voor april zodat de werken in de maand juli of augustus kunnen starten; het hele project zou tegen 2013 moeten voltooid zijn om dan volwaardig deel uit te maken van het historisch patrimonium dat in 2014 (100 na het begin van WO I) veel bezoekers zal aantrekken.
Herdenkingsjaar
Ook 2008 wordt een druk herdenkingsjaar. Daarom sloegen voor de praktische uitwerking van diverse initiatieven de verenigingen VVmK en de Oud-strijders en Soldatenbond Klerken de handen in elkaar. Op zaterdag 3 mei wordt gestart met de traditionele V-dag. Deze zal dit jaar niet starten aan de vredesmolen, wegens de geplande werkzaamheden, maar in de St.-Laurentiuskerk waar een evocatie wordt gebracht door toneelkring Wirrewarre naar de teksten van Pastoor Edmond Denys, gevolgd door bloemenhulde en optocht naar de Coppensplein. Op 26 en 27 september is er het herdenkingsweekend '90 jaar later' met gidsbeurten in Klerken, fototentoonstelling, vredestekeningen van de schoolkinderen en de uitgifte van een bijzondere postzegel 'Vredesmolen'.
Tevens wordt in dit weekend een extra informatie avond verzorgd door ontwerper Dries Vanhove die dan een stand van zaken en verdere toelichting zal geven rond de consolidatie van de Vredesmolen.
Voor de bijzondere herdenking van V-dag werken Vriendenkring Vredesmolen en Oud-Strijders en Soldatenbond Klerken samen. De verzamelde bestuursleden: Michel Desomer, Willy Maeckelbergh, Rudy Bossier, Benny Aelbrecht, Francois Roels, Paul Vanthournout, Dirk Balloey, Eric Beghein, Edwin Deceuninck en Gerard Boone. (Foto KGC).

KGC, "Vriendenkring Vredesmolen Klerken houdt algemene ledenvergadering", in: De Weekbode, ed. Kust, 14.03.2008.
Klerken. Het herdenkingsjaar 2008, 90 jaar na de bevrijding, wordt voor de Vriendenkring Vredesmolen Klerken (VVmK) eveneens een bijzonder jaar. Naast de medewerking aan diverse herdenkingsplechtigheden wordt ook de definitieve aanzet gegeven tot de consolidatie van Klerkens belangrijkste oorlogsmonument de Vredesmolen op de wijk De Smisse.
Het bestuur van VVmK en voorzitter Eric Beghein doen dan ook een warme oproep tot alle leden, sympathisanten en dorpsgenoten om aanwezig te zijn op de algemene vergadering die plaatsvindt op woensdag 26 maart in het lokaal De Overkant in Klerken.
Op het drukke programma staan naast de administratieve gewoonten zoals goedkeuring van de verslagen en vernieuwing van de lidkaarten, ook de voorstelling van de verschillende activiteiten gedurende het herdenkingsjaar, zoals de plechtigheid van Vdag op 3 mei, het programma van 26 en 27 september naar aanleiding van 90 jaar bevrijding en de voorstelling van een bijzondere postzegel Vredesmolen.
Vanhove
De hoofdbrok van de avond wordt echter gebracht door de gastspreker, ontwerper Vanhove die een volledige toelichting zal geven omtrent de consolidatie van de Vredesmolen. Naast de uitleg over de aanpak, het ontwerp en de verschillende fasen van de uitvoering, zal er de aanwezigen kans geboden worden tot het stellen van vragen over de toekomst van Klerkens historisch vredesmonument.
Wie lid wil worden van VVmK, lidkaart kost 5 euro, of meer inlichtingen wenst aangaande de werking kan altijd terecht bij secretaris Paul Vanthournout, 051 50 36 39.
Leden en bestuur van VVmK : Paul Vanthournout, voorzitter Eric Beghein, Willem Vinck, Leon Heemeryck, Dirk Balloey, Edwin Deceuninck, Carrie Van Praet, Gerard Vanacker, Marcel Delheye, Eddy Clauw, François Roels en Benny Aelbrecht. (Foto KGC).

Ronny Vanhooren, "Leerlingen basisschool Klerken leren rond Vredesmolen. Studenten ontwerpen didactische pakketten", Het Nieuwsblad, 08.06.2011.
De zes Katho-studenten stelden de didactische pakketten samen voor hun bachelorproef. De vraag om dit rond de Vredesmolen uit te werken, kwam van de gemeente Houthulst zelf. Foto Kurt Desplenter
Klerken - Zes studenten van de Katho afdeling Tielt hebben voor hun bachelorproef twee didactische pakketten samengesteld rond de Vredesmolen. De leerlingen van de basisschool in Klerken hebben alles uitgetest.
'Vrede maalt door Klerken' is de titel van het eindwerk van de zes studenten. Katrijn Goemaere, Ramona Bourgeois en Joke Verbeke hebben een didactisch pakket ontworpen voor de kleuters. Korneel Lagae, Joke Descamps en Jonas Maesen deden dat voor het lager onderwijs.
Didactisch spelbord
'Ons didactisch pakket heeft de erfgoededucatie als rode draad, waarbij we de Vredesmolen van Klerken centraal stellen. We willen de kleuters aan de hand van een resem doe-activiteiten de molenbeter doen leren kennen. Het is geen geschiedenisles, maar we willen de kinderen toch bij de molen betrekken via gesprekken, een wandeling, een bezoek en tal van spelletjes met foto's. Zo willen we de kleuters bewust leren omgaan met de molen en zijn omgeving', vertelt Katrijn Goemaere.
'Het pakket omvat ook een didactisch spelbord met keien. We leggen de werking van een molen uit en laten de kinderen zelf graan malen en op de uitkijk staan om het landschap te bewonderen. Verder is er een vredespad dat hen doet inzien hoe belangrijk vrede is. We hebben gedurende een week ons pakket kunnen uittesten met de kinderen van de vrije basisschool van Klerken', vult Joke Verbeke aan.
'De kinderen van het vijfde en zesde leerjaar hebben gewerkt rond de Eerste Wereldoorlog, omdat deze Vredesmolen vroeger dienst deed als uitkijkpost van de Duitsers. Wij hebben een aantal animaties bedacht en uitgetest. De kinderen trokken een soldatenuniform aan en leerden zichzelf camoufleren. Ze werkten met een kompas en een stafkaart, we bootsten de loopgraven na en wie straf kreeg, moest driloefeningen doen', zegt Korneel Lagae.
Gidsbeurten in de maak
'Het is op vraag van de gemeente Houthulst dat Katho de zes studenten aan het werk heeft gezet om een bachelorproef uit te werken rond de Vredesmolen', vertelt toerismeschepen Erik Verbeure (CD&V). 'De lespakketten zijn er en de scholen kunnen dit lesmateriaal nu zelf gebruiken. Deze Vredesmolen zal wel onvoldoende wegen om een toerismestroom op gang te brengen, maar toch zijn er gidsbeurten in de maak om de verhalen over de molen door te geven. De molen krijgt zijn eigen plaats in de toeristische ontwikkeling van de gemeente, naar aanleiding van de viering honderd jaar Eerste Wereldoorlog in 2014-2018', aldus nog Erik Verbeure.

KGC, "Studenten Katho ontsluiten site. Vredesmolen leeft", in: De Weekbode, ed. West, 03.06.2011.
Klerken. Zes studenten van het Katho Tielt ontwikkelden voor hun bachelorproef een pakket lesmateriaal rond de Vredesmolen, waardoor er in de toekomst niet alleen van alles te beleven zal zijn.
Met de komende herdenkingsperiode 14/18, een eeuw na de Grooten Oorlog, worden her en der projecten opgestart. Houthulst wil daarbij zeker niet achterophinken. "We willen immers de molensite ontsluiten en toegankelijk maken voor bezoekers", zegt stelt toerismeschepen Eric Verbeure. "Daarbij is het niet enkel de bedoeling om te kijken maar ook om te beleven, niet alleen voor schoolkinderen maar ook voor elke andere bezoekers." Coördinator voor erfgoed educatie Mireille Defreyne van Katho Tielt leidt alles in goede banen. "Zes eindejaarsstudenten hebben voor hun bachelorproef een pakket lesmateriaal ontwikkeld", zegt Mireille. "Hieraan werden ook activiteiten gekoppeld : de vredesmolen is dus geen stille stenen getuige meer."
Uittesten
In mei kwamen de leerlingen hun lesmateriaal in de praktijk uittesten. Het vijfde leerjaar van VBS Klerken waren de proefkonijnen van dienst. "We zijn met de groep in school vertrokken, hebben het dorp verkend, liepen door een weide en moesten over een beek springen, om dan met het kompas ons te oriënteren en de molen te vinden", glundert de jonge soldaat Louis Bulcke. "Hier moesten we dan allerlei proeven en oefeningen doen." Het lijkt dus best te lukken met deze eindproef, maar wat brengt de toekomst ? " Deze week is een testcase", zegt schepen Verbeure. "Na de nodige evaluatie willen we komen tot een totaalpakket dat we aan alle geïnteresseerden kunnen aanbieden. Zo komen oriëntatie in het landschap, beleving van het soldatenleven, informatie via fotomateriaal en getuigenissen van vroeger aan bod."
De groep leerling-soldaten van het vijfde leerjaar van de Vrije Basisschool van Klerken en hun begeleiders van Katho Tielt poseren voor de Vredesmolen in Klerken Smisse.

ACK, "Paul Vanthournout (Klerken). 'Verenigingen hebben goed contact met bestuur", Krant van West-Vlaanderen, ed. West, 14.10.2011.
Paul Vanthournout is bestuurslid en/of lid van zowat alle verenigingen in Klerken. "De meeste verkiezingsbeloftes zijn waargemaakt. Er is een goede samenwerking tussen de verenigingen en het bestuur. We vroegen vanuit de dorpsraad een paar zaken zoals het verbeteren van de verkeersveiligheid in de Stokstraat, en daar is effectief aan gewerkt. We moesten wel lang wachten op een nieuwe zaal in Klerken, die mocht zeker twee jaar eerder klaar geweest zijn. Ook wat betreft de restauratie van de molen wordt het toch dringend dat er schot in de zaak komt. Wat ook onverantwoord is, is de plaats van de bibliotheek. Je moet er trappen op om erbij te kunnen komen en dat is voor mindervaliden en bejaarden niet evident. Nog voor verbetering vatbaar is het onderhoud van de begraafplaats."

ACK, "Werken beginnen in november. Vooruitgang voor molen", Krant van West-Vlaanderen, ed. West, 14.10.2011.
Klerken. Hoe is het gesteld met de Vredesmolen ? Dat is de vraag die menig Klerkenaar in de ban houdt. Tijdens de open vergadering van de Vriendenkring Vredesmolen Klerken (VVmK) werd een tipje van de sluier opgelicht.
Voorzitter Eric Beghein begon met het verslag van de vorige vergadering waarna schepen Eric Verbeure de stand van zaken vanuit het oogpunt van de gemeente kwam toelichten. Hij verduidelijkte dat de gemeente zeker achter de restauratie van de Vredesmolen staat en het project zeer genegen is, maar dat ook zij gebonden zijn aan allerlei procedures. Als gevolg hiervan moest de gemeente evengoed als iedereen wachten op toestemming van verschillende instanties. Daardoor kunnen de werken vertraging oplopen. Hierop inspelend gaf architect - ontwerper Vanhove een overzicht van wat al gedaan was en wat nog moest komen.
Met de aanstelling een architect-ontwerper op 2 februari 2007 werd het startschot gegeven van de restauratie van de Vredesmolen. Na veel tegenslagen kwam er maar geen schot in de zaak : losliggende stenen, fundamenten die niet voldeden, Vorstschade, scheuren in de romp, subsidieaanvragen die bleven hangen... En de tijd tikte door.
Aanbesteding
Uiteindelijk kon er op 25 augustus van dit jaar overgegaan worden tot het uitschrijven van een aanbesteding. Op 22 september werden de offertes geopend. Na gedetailleerd prijsonderzoek kan half oktober beslist worden de werken te gunnen. Hierna is er nog een wachttijd van 15 dagen om de aannemers die niet in aanmerking kom de tijd te geven naar de Raad van State te gaan en de andere offertes in te zien. Begin november 2011 zal dus effectief gegund worden. De start van de werken is dan voorzien tegen half november 2011 om tot een voltooiing van het project te komen eind 2012.
Het heeft even geduurd maar nu is het einde werkelijk in zicht, iets waar velen op zitten te wachten.
We zien de aanwezigen op de open vergadering van de Vrienden van de Vredesmolen Klerken. Achteraan v.l.n.r. Gino Keirsschieter, Dries Vanhove, Ignace Morent, Dirk Ballooey, André Gysel, Eric Beghein en Edwin Deceuninck. Vooraan v.l.n.r. Benny Aelbrecht, Paul Vanthournout, Eric Verbeure en Eddy Clauw. (Foto ACK).

"Geen massatoerisme", Krant van West-Vlaanderen, ed. West, 04.11.2011.
Klerken. De 82-jarige Willem Vinck is sinds jaar en dag de spreekbuis voor de buren van de Vredesmolen. Zij zijn tevreden dat er eindelijk schot komt in de restauratie van de molen, maar hebben ook hun bedenkingen over de plannen om er een toeristische trekpleister van te maken.

BS, "400.000 euro voor bewaren ruïne van Vredesmolen in Klerken", focus-wtv.be, 28.2.2011.
Klerken. Vlaams minister Geert Bourgeois, bevoegd voor Onroerend Erfgoed, kent een premie van ruim 400.000 euro toe voor de instandhouding van de ruïne van de voormalige graan – en oliemolen in de Molenweg in Klerken. De molen, ook wel Vredesmolen genoemd, staat sinds 1999 op de lijst van beschermde monumenten.
“Deze ruïne is een zeldzaam restant van een in 1879 gebouwde stenen stellingmolen,” aldus minister Bourgeois. “Tijdens WO I deed de molen dienst als Duitse observatiepost maar hij werd in 1918 zwaar beschadigd door beschietingen. Hij is een materiële getuige van de strategische rol die deze en andere windmolens van de frontstreek in ’14-’18 opgedrongen kregen.”
Uniek oorlogsrelict
Een eerste restauratiefase, waarbij vooral dringende instandhoudingswerken zijn uitgevoerd, vond plaats in 2008-2009. Het doel van de tweede fase is de restauratie en conservatie van de molen in zijn huidige toestand als oorlogsruïne. Het herstel van het metselwerk is hierbij essentieel om het voortbestaan van dit unieke oorlogsrelict te verzekeren. Er wordt een nieuwe structuur ingebracht om de standzekerheid definitief te garanderen, de aansluitende maalderij wordt in ere hersteld en de Duitse schuilkelder wordt opnieuw opgebouwd.

Ronny Vanhooren, “Vredesmolen krijgt Vlaamse subsidie”, Het Nieuwsblad, 29.12.2011.
Houthulst - Vlaams minister voor Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois (N-VA) geeft een premie van 409.484euro voor de instandhoudingswerken van de molen in Klerken.
De Vredesmolen is een stenen molenruïne van de voormalige graan- en oliemolen uit 1879. Deze molen staat sinds 1999 op de lijst van de beschermde monumenten. 'Het is niet de bedoeling om deze molen volledig te restaureren en maalvaardig te maken. We willen enkel de molenruïne in stand houden en het monument voor het publiek toegankelijk maken. Aannemer Monument Vandekerckhove uit Ingelmunster zal de werken uitvoeren. Dat kost 491.012euro', zegt Toerismeschepen Eric Verbeure (CD&V).
'Het consolideren van de molen betekent dat er heel wat voeg- en metselwerk moet gebeuren om het instorten te vermijden. Rond de molen staat al een ijzeren constructie die nu als stelling wordt gebruikt, maar die nadien als trappenstelsel zal fungeren om de molen te beklimmen. Een ander deel van de consolidatiewerken is het herstel van het bijgebouw, dat vroeger dienst deed als maalderij', vervolgt Eric Verbeure.
'Ook de Duitse schuilkelder wordt opnieuw opgebouwd. Deze molen deed tijdens de Eerste Wereldoorlog dienst als Duitse observatiepost, maar hij werd in 1918 zwaar beschadigd door bombardementen. Hij is een materiële getuige van de strategische rol die deze en andere windmolens van de frontstreek in 14-18 opgedrongen kregen. Het is de bedoeling om deze Vredesmolen in te schakelen in het netwerk van oorlogssites, die in het kader van de honderd jaar herdenking van de Eerste Wereldoorlog extra aandacht verdienen. De aannemer wil de werken tegen eind 2012 voltooien', besluit Eric Verbeure.

ACK, “Subsidie van 409.484 euro voor Vredesmolen. “Eindelijk verder werken”, Krant van West-Vlaanderen, 30.12.2011.
Klerken. Vlaams minister Geert Bourgeois, bevoegd voor Onroerend Erfgoed, kent een premie van 409.484,09 euro toe voor de instandhouding van de stenen windmolenruïne van de voormalige graan - en oliemolen, beter bekend als de Vredesmolen. De Vrienden van de Vredesmolen Klerken (VVmK) reageren blij verrast.
Een eerste restauratiefase, waarbij vooral dringende instandhoudingswerken zijn uitgevoerd, vond plaats in 2008-2009. Het doel van de tweede fase is de restauratie en conservatie van de molen in zijn huidige toestand als oorlogsruïne. Het herstel van het metselwerk is hierbij essentieel. Er wordt een nieuwe structuur ingebracht om de standzekerheid definitief te garanderen, de aansluitende maalderij wordt in ere hersteld en de Duitse schuilkelder wordt opnieuw opgebouwd. "Deze ruïne is een zeldzaam restant van een in 1879 gebouwde stenen stellingmolen", aldus minister Bourgeois. "Tijdens WO I deed de molen dienst als Duitse observatiepost maar hij werd in 1918 zwaar beschadigd door beschietingen. Hij is een materiële getuige van de strategische rol die deze en andere windmolens van de frontstreek in '14-'18 opgedrongen kregen."
Laatste hindernis
Nu de subsidie is toegestaan kunnen de werken verder gezet worden. Dit is eigenlijk waar heel Klerken al lang op wacht : de vooruitgang van de werken aan de molen voor die nog verder instort. Schepen Erik Verbeure is tevreden. "Een mooie afsluiter van het jaar. "Dit was de laatste hindernis die genomen moest, maar nu kan effectief verder gewerkt worden." Ook Eric Beghein, voorzitter van de Vrienden van de Vredesmolen Klerken (VVmK) is een gelukkig man. "Het kwam als een verrassing. Zelf hebben we nog niets ontvangen maar we zijn alvast blij", aldus Eric Beghein. "In december 1997, bijna 15 jaar geleden, begonnen we met de slogan 'Red de stervende molen' een succesvolle petitieactie, waarna een uitvoerig dossier met aanvraag tot bescherming werd opgemaakt. Met als resultaat dat de molen in 1999 definitief beschermd werd. Nu is het lange wachten uiteindelijk beloond." (ACK)
We zien v.l.n.r. schepen Erik Verbeure, Eric Beghein, Edwin Deceuninck en Paul Vanthournout voor de Vredesmolen. (Foto ACK).

Ronny Vanhooren, "Vredesmolen krijgt uniek uitkijkplatform. Monument na 15 jaar vechten eindelijk gerestaureerd", Het Nieuwsblad, 11.04.2012.
Vanop het platform moet de bezoeker een prachtig zicht hebben. Tekening Dries Vanhove
Klerken- De molen van Klerken wordt eindelijk in zijn oorspronkelijke glorie gerestaureerd. Binnenin komt een trappenstelsel dat de bezoeker naar een uitkijkplatform zal leiden, net zoals tijdens WO I.
Vlaams minister Geert Bourgeois (N-VA) heeft een premie van 409.484 euro toegekend voor de instandhouding van de molen van Klerken. Met dat geld zal de molenromp versterkt worden en wordt het monument toegankelijk voor bezoekers. ‘Na vijftien jaar lobbyen is het bijna zo ver. De toelage betekent een mijlpaal. Tegen september moet alles klaar zijn', zegt Eric Beghein, voorzitter van de Vriendenkring Vredesmolen Klerken (VVmK). Op het uitkijkplatform krijgen de bezoekers een prachtig landschap voorgeschoteld. Bij helder weer zien ze zowel de kust als de West-Vlaamse heuvels.
Toeristische topper
Ondertussen wordt stevig nagedacht over de toeristische invulling van de site. Het Expertisecentrum van de Hogeschool Katho werkt momenteel aan de uitwerking van concrete ideeën. ‘De Vredesmolen wordt geen tweede IJzertoren. Toch willen we er de derde toeristische attractiepool van Houthulst maken, na de Drie Grachten en de militaire begraafplaats', zegt toerismeschepen Eric Verbeure (CD&V).
Duitse uitkijkpost
De Vredesmolen is een gewezen Duitse uitkijkpost, die eind september 1918 door het Belgische leger op de Duitsers is veroverd. De molen leed toen veel schade. Daarbij zijn 554 Belgische soldaten gesneuveld. Vandaar dat de molenruïne ingeschakeld wordt in de herdenking van de Eerste Wereldoorlog vanaf 2014.
Archeologisch onderzoek spreekt over onderaardse tunnels onder de molen. Dat waren tijdens de Eerste Wereldoorlog vluchtgangen, maar ze zijn na de Grote Oorlog ingestort omdat de bevolking de stutbalken als brandhout meenam naar huis.

"400.000 euro voor conservatie Vredesmolen in Klerken", archeonet.be (erf-goed.be), 29.12.2011.
Vlaams minister Geert Bourgeois heeft een premie van 409.000 euro toegekend voor de instandhouding van de ruïne van de Vredesmolen  in Klerken (Houthulst). Bourgeois: “De ruïne is een zeldzaam restant van een in 1879 gebouwde stenen stellingmolen. Tijdens de WO I deed de molen dienst als Duitse observatiepost maar hij werd in 1918 zwaar beschadigd door beschietingen. Hij is een materiële getuige van de strategische rol die deze en andere windmolens van de frontstreek in ’14-’18 opgedrongen kregen.”
Een eerste restauratiefase, waarbij vooral dringende instandhoudingswerken werden uitgevoerd, vond plaats in 2008-2009 (foto).
Het doel van de tweede fase is de restauratie en conservatie van de molen in zijn huidige toestand als oorlogsruïne. Het herstel van het metselwerk is hierbij essentieel om het voortbestaan van dit unieke oorlogsrelict te verzekeren. Er wordt een nieuwe structuur ingebracht om de standzekerheid definitief te garanderen, de aansluitende maalderij wordt in ere hersteld en de Duitse schuilkelder wordt opnieuw opgebouwd.

"Molen klaar tegen 2014?" Het Wekelijks Nieuws, 25.01.2013
Klerken - Op vrijdag 18 januari kwamen de vriendenkring van de Vredesmolen bijeen in het Heuvelhuis. Tijdens de nieuwjaarsreceptie werd ook uiteengezet hoe ver de werken nu al gevorderd zijn. Of de streefdatum van 2014 gehaald wordt, is nog niet zeker.

Ronny Vanhooren, "Duivenpoep verhindert opening van Vredesmolen. Gemeente schakelt valkenier in om duiven en kauwen te verjagen", Het Nieuwsblad, 04.10.2013.
Houthulst / Klerken - Wilde duiven en kauwen hebben de gerenoveerde Vredesmolen ingepalmd. Het prestigieuze project voor de herdenking van WO I moest eigenlijk al open zijn voor toeristen, maar de molen ligt vol uitwerpselen. De gemeente is op zoek naar een valkenier om de beesten te verjagen.
De werken om de molen van Klerken in zijn oude glorie te herstellen, zijn achter de rug. De molen is verstevigd en vanop het uitkijkplatform op de bovenste verdieping krijgen bezoekers een prachtig uitzicht over het omringende landschap.
Althans, dat was de bedoeling. Voorlopig is de molen ontoegankelijk voor bezoekers. ‘Nu de bouwvakkers weg zijn, hebben wilde duiven en kauwen zich meester gemaakt van de molen. Het is een rustige plek voor de vogels. Ze bouwen er hun nesten en poepen de boel onder’, zegt schepen van Toerisme Eric Verbeure (CD&V).
De uitwerpselen veroorzaken een gevaarlijke situatie. De vloer is te glad om er bezoekers te laten rondlopen. ‘Daarom doen we beroep op een valkenier. Die moet de duiven en kauwen verdrijven. De duiven kunnen we later verdelgen, maar voor de kauwen gaat dat niet. Dat zijn beschermde vogels’, zegt Verbeure.
De Vredesmolen van Klerken is een belangrijk project voor Houthulst in het kader van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. De totale kostprijs bedraagt 750.000 euro. Daar betaalt de gemeente 150.000 euro van.
‘Bovenaan krijg je hetzelfde zicht dat de Duitsers hadden tijdens WO I. Zo hielden ze de beweging van de vijand in de gaten. De molen was tijdens de oorlog een uitkijkpost van de Duitsers’, zegt Verbeure. Binnenin moet wel nog een en ander afgewerkt worden.‘Er komen nog informatieborden die de bezoekers moeten begeleiden in hun kijk op het landschap en de oorlogssituatie van toen. Rond de molen komt een groene, rustige plek met zitbanken en een fietsparking.’

------------------

Gedicht: De Molen van Clerken

De Molen van Clerken

Vier jaren stonden wij aan den IJzerstroom,
Terug naar onze haardstede, scheen ons een droom.
Maar in de verte konden wij bemerken,
't Bos van Houthulst en de molen van Clerken.
Wanneer zouden wij eindelijk daarheen kunnen gaan,
Naar die gemeente die schenen niet meer te bestaan.
Wat zou dat alles kosten aan heldenmoed,
Hoevelen van ons gingen vergieten hun jong bloed.
En meteens op 28 september werd er bevolen,
Mannen, recht vooruit naar Clerken en zijn molen.
Als helden zou er onverpoosd gestreden,
Zoals, wie weet, nooit in het verleden.
Wij wilden veroveren ons geliefd plekje land,
Clerken en zijn molen ontrukken aan de vijand.
Maar de vrijheidsrekening was zo groot,
Dat velen ze betaalden met de dood.
Vlamingen en Walen streden hier zij aan zij,
Hand in hand stonden zij steeds in de eerste rij.
Geliefde inwoners van Clerken vergeet het nooit,
't Is met Belgisch bloed dat uw gemeente werd besproeid.
En nu een smeekbede: O Goede God
Geef aan ons Oud-Strijders dat groot genot,
Opdat wij hier nog lange jaren mogen komen,
Ter herinnering aan onze Molen.

                                            A. De Coninck

Het gedicht werd geschreven door A. De Coninck, die als soldaat in het 3de Linieregiment de slag om de bevrijding van de molen op 28-29 september 1918 meemaakte. Hierdoor kunnen we in zijn tekst een grote emotionele betrokkenheid ervaren. Anderzijds wil de dichter, als oudstrijder, zijn herinneringen aan ons vertellen in de ware zin van het worod, zodat zijn schrijven veel weg heeft van een verhaal. Enkel de rijmpjes geven aan dat het toch om een gedicht gaat. De Coninck spreekt duidelijk in termen van heldenmoed. Dat gevoel werd op (militaire) herdenkingen steeds bespeeld. De oudstrijder beklemtoont  de gezamenlijke strijd van Vlamingen en Walen en de molen werd met "Belgisch" blfoed veroverd.

Bron: Lieven Denewet, "West-Vlaamse molens op rijm - 4. Klerken, Vancoillies molen", Mededelingenblad Werkgroep West-Vlaamse Molens, XIV,  1998, 4, p. 205.

KRV, "Valkenier verjaagt duiven en kauwen die molen onder poepen. Vredesmolen opent in juni dankzij valken", Het Nieuwsblad, 12.02.2014.
Houthulst - Het gemeentebestuur van Houthulst heeft een gespecialiseerde valkerij aangeduid om de duiven en kauwen uit de Vredesmolen te verjagen. Nadien volgt een schoonmaakoperatie zodat de molen eind juni eindelijk kan opengaan voor het grote publiek.
De Vredesmolen in Klerken is een belangrijk monument voor de herdenking van de Eerste Wereldoorlog in de gemeente. De molen zou normaal vorig jaar opengaan voor het publiek, maar wilde duiven en kauwen verhinderden dat. De beestjes poepten de molen onder, wat gevaarlijke situaties veroorzaakte, zoals gladde trappen.
Daarom schakelt Houthulst nu het valkeniersbedrijf Ardanwen uit Ninove in. ‘Een valkenier zal in maart vier keer naar de Vredesmolen komen. De valken verstoren het territorium van de duiven en kauwen. Geringde duiven keren naar hun eigenaars terug en wilde duiven worden vergast. Dat gebeurt allemaal op een diervriendelijke manier’, zegt schepen van Toerisme Erik Verbeure (CD&V).

GF, "Minister Bourgeois beklimt als eerste de Vredesmolen", De Weekbode, 18.04.2014.
Dinsdag 15 april bracht Vlaams minister Geert Bourgeois (N-VA) een aantal werkbezoeken aan de gemeente Houthulst en aan de Blankaart in Woumen. De minister bezocht in Houthulst ondermeer de Vredesmolen in Klerken en de Belgische begraafplaats in Houthulst. Achteraf bracht hij ook nog een privé-bezoek aan het MPI Maria ter Engelen in Klerken. Op de foto zien we minister Geert Bourgeois boven op de Vredesmolen in Klerken. Voor de eerste keer was het voor bezoekers mogelijk om de Vredesmolen via de inwendige wenteltrap te beklimmen. We zien v.l.n.r. Karien Vanthuyne, Brecht Vermeulen, Eric Verbeure (schepen van Toerisme), Geert Bourgeois, burgemeester Ann Vansteenkiste, Filip Vanhevel (voorzitter N-VA Houthulst) en Karel Dekien (technische dienst gemeente Houthulst).

GUS, "Minister bezoekt Vredesmolen en militaire begraafplaats", Het Nieuwsblad, 16.04.2014.
Geert Bourgeois en burgemeester Ann Vansteenkiste aan de Vredesmolen. - Foto Proot
Vlaams minister Geert Bourgeois bezocht gisteren de Vredesmolen in Klerken en de Belgische, militaire begraafplaats in Houthulst. Daarnaast bracht hij een privé-bezoek aan het zorgcentrum Maria Ter Engelen in Klerken waar mensen met een handicap leven. Toerismeschepen Erik Verbeure (CD&V) lichtte één en ander toe. "De restauratie van de Vredesmolen werd gedeeltelijk gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. We moeten enkel nog wat omgevingswerken uitvoeren en tegen 21 juni zal het monument voor iedereen toegankelijk zijn. Je zal de ruïne via een metalen trap kunnen beklimmen en zo een mooi uitzicht hebben over de regio. De Belgische, militaire begraafplaats, waar 1826 slachtoffers begraven liggen, is dan weer geselecteerd om voor te dragen als Unesco-werelderfgoed. Die selectielijst maakte Bourgeois recent bekend. Nog voor de zomer start de bouw van de crypte waarin een 150-tal niet geïdentificeerde oorlogsslachtoffers hun laatste rustplaats zullen krijgen. Daarboven komt een onthaalgebouw. De werken zouden rond augustus al klaar moeten zijn." (GUS)

KRV, "Minister Bourgeois bezoekt Vredesmolen", Het Nieuwblad, 19.04.2014. Klerken.
Vlaams minister Geert Bourgeois (N-VA) is ontvangen op de top van de Vredesmolen. Daar bewonderde het gezelschap het weidse panorama van wat tijdens de Eerste Wereldoorlog het front was. De Vredesmolen is nog steeds niet toegankelijk voor het publiek. De gemeente vecht eerst een oorlog uit met de wilde duiven en kauwen die er dagelijks massa's uitwerpselen achterlaten.

KRV, "HoLaPoSta houdt zomerzoektocht rond WOI", Het Nieuwsblad, 21.06.2014.
Houthulst / Langemark-Poelkapelle / Staden - Vertegenwoordigers van de gemeenten Houthulst, Staden en Langemark-Poelkapelle zetten de zomerzoektocht op het grondgebied van de drie gemeenten in. Het is een tocht van 38 kilometer met vijftien foto's en vijftien antwoorden, die ze vinden langs het parcours dat ook langs de Vredesmolen in Klerken passeert. Het thema is WOI. De zomerzoektocht loopt tot 31 augustus.

"Vredesmolen opent officieel op 21 juni", De Weekbode, 13.06.2014.
Klerken - Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad maar eindelijk is het zover: de Vredesmolen wordt op zaterdag 21 juni plechtig geopend.

ACK, “Geert Bourgeois op officiële opening Vredesmolen”, De Weekbode, 27.06.2014.
Op zaterdag 21 juni werd de Vredesmolen officieel geopend. Alltech, het vroegere Campina, stelde zijn bedrijfshal en parking ter beschikking om de meer dan 100 genodigden, onder wie minister Geert Bourgeois, gedeputeerde Francky De Block en ereburgemeesters Maria Tyberghien–Vandenbussche en Joris Hindryckx, te ontvangen. Aan de ingang van de bedrijfshal stonden een paar gedichten over de molen, geschreven door talent van eigen bodem. De leden van de vriendenkring stonden in voor het onthaal. Naast burgemeester en schepenen van Houthulst waren onder de aanwezigen ook talrijke afvaardigingen van gemeentebesturen uit de omringende gemeenten, zoals burgemeester Lies Laridon van Diksmuide. Na de verschillende toespraken werd het lint geknipt en de molen voor geopend verklaard. De molen is vanaf nu toegankelijk voor iedereen. Op de foto poseert een deel van de genodigden voor de Vredesmolen.

KRV, "Vredesmolen eindelijk open na debacle met duivenpoep", Het Nieuwsblad, 04.07.2014.
Foto: Minister Geert Bourgeois (tweede van links) kwam de molen feestelijk openen.
Houthulst / Klerken. De bescherming en de instandhoudingswerken aan de Vredesmolen zijn eindelijk achter de rug. De opening liep enkele maanden vertraging op omdat de molen bezaaid was met duivenpoep.
In de molenromp is een metalen constructie gebouwd zodat bezoekers via een trap naar de top van de molen kunnen. Daar is een plateau gebouwd vanwaar je een prachtig panoramisch uitzicht krijgt. Dat is precies het uitzicht dat het Duitse leger in 1914 had toen ze de molen als observatiepost innamen.
De werken hadden heel wat voeten in de aarde omdat wilde duiven en kauwen de molen onveilig maakten. Overal lagen uitwerpselen waardoor de molen niet toegankelijk was. De vloer was gewoonweg te glad.
‘Ondertussen hebben we de wilde duiven en kauwen verdreven met de hulp van een valkenier. Maar de wilde duiven keren terug. Ik bekijk hoe dit verder moet’, zegt schepen van Toerisme Erik Verbeure (CD&V).
De Vredesmolen is ondertussen kandidaat voor de Vlaamse Monumentenprijs 2014. ‘De nieuwe strip van Suske en Wiske Het Schrikkelspook ligt binnen enkele dagen in de winkel en het verhaal speelt zich af in de Westhoek. Ook de Vredesmolen in Klerken komt aan bod. Het scenario is van Peter Van Gucht en Luc Morjaeu zorgde voor de tekeningen’, zegt Erik Verbeure.

"Jongeren hangen bij molen", De Weekbode, 10.10.2014.
Klerken - Op  zaterdag 27 september organiseerde de Vriendenkring van de Vredesmolen Klerken (VVmK) een eerste wandeltocht en stelde daarbij de kersverse toeristische folder over de Vredesmolen voor. Nu de Vredesmolen gerestaureerd is, blijkt het ook een populaire ‘hangplaats’ voor jongeren te zijn.

"Buurtbewoners bezorgd over molentoeristen", De Weekbode, 13.02.2015.
Klerken - De Vriendenkring van de Vredesmolen Klerken (VVmK) kwam op 6 februari samen in het Heuvelhuis. Er werd gekeken naar wat gerealiseerd was en waar de toekomst van de Vredesmolen ligt. Buurtbewoner Willem Vinck merkte onder andere op dat er nog veel auto's de Molenweg nemen, maar volgens schepen Eric Verbeure wordt dat probleem in de nabije toekomst opgelost.

"Oudstrijders herdenken bevrijding Klerken aan Vredesmolen", De Weekbode, 15.05.2015.

"Feest voor 250-jarige Vredesmolen", Het Wekelijks Nieuws Kust, 19.08.2016.
Klerken - De eerste vermelding van de molen in Klerken dateert van 7 juni 1766, wat betekent dat de Vredesmolen haar 250ste verjaardag mag vieren. Dat gebeurt op zondag 28 augustus onder meer met biefstuk-friet, gidsbeurten en professionele verrekijkers boven op de molen. 

"Lood gestolen aan Vredesmolen", Het Wekelijks Nieuws, edit. Ieper/Poperinge en edit. Veurne/Diksmuide, 31.03.2017.
Klerken - Vergeet koperdiefstallen, lood is nu blijkbaar het nieuwe winstgevende item voor diefstallen.

JHM, "Dieven stelen koper van Vredesmolen", Het Laatste Nieuws, 29.03.2017.
De Vredesmolen in Klerken, een beschermd monument, heeft koperdieven over de vloer gekregen. Ze gingen aan de haal met de koperen geleiders die aan weerszijden van de torenhingen. Het gaat in totaal om zo'n 6 meter koper. Het koper bevond zich meer dan 15 meter boven de grond, dus de dieven hebben de trappen beklommen om toe te slaan. Wie achter de diefstal zit, is niet bekend. De gemeente dient dan ook klacht in tegen onbekenden.

--------------

De familie Vandemoortele en de molens van Gullegem, Emelgem en Klerken (Guido SMEYERS)

Carolus Ludovicus Casimerus Vandemoortele, butienpoorter van Menen en molenaar te Gullegem (latere molen Van Hecke)

   geboren te Gullegem op 28 augustus 1720
   overleden te Gullegem op 2 mei 1801
gehuwd met Maria Dorothea Van Acker
   geboren te Gullegem op 8 november 1720
   overleden te Gullegem op 15 maart 1786

Acht kinderen, waaronder:
Joannes Baptista Vandemoortele
   geboren te Gullegem op 10 november 1749
   overleden te Pittem op 18 oktober 1788
gehuwd te Pittem op 9 september 1772 met Marie Jacoba Soenen
   geboren te Pittem rond 1748
   overleden te Pittem op 12 april 1835

Kinderen van Joannes Baptista Vandemoortele en Marie Jacoba Soenen:

1. Ludovicus Vandemoortele, olieslager op de oliemolen Vandemoortele te Emelgem
    geboren te Pittem op 17 januari 1778
    overleden te Emelgem op 28 oktober 1821
gehuwd met Regina Desmet
    geboren te Emelgem rond 1780
    overleden te Emelgem op 14 april 1862

2. Barbara Vandemoortele
    geboren te Pittem rond 1784
    overleden te Pittem op 18 januari 1825.
gehuwd te Pittem op 28 augustus 1816 met Frans Dereuck
    geboren te Pittem rond 1782

3. Clement Vandemoortele
    geboren te Pittem op 3 maart 1787
gehuwd te Hooglede op 6 okober 1813 met Isabella Clara De Ceuninck
    geboren te Hooglede op 16 november 1784

Kinderen van Ludovicus Vandemoortele en Regina Desmet:

A. Louis Vandemoortele, burgemeester van Emelgem, olieslager op de Oliemolen Vandmoortele te Emelgem
    geboren te Emelgem op 3 oktober 1806
    overleden te Emelgem op 25 december 1877
gehuwd te Kooigem op 13 november 1866 met Clothilde Glorieux
    geboren te Kooigem op 2 april 1834
    overleden te Emelgem op 14 augustus 1914

B. Henrica Vandemoortele
    geboren te Emelgem rond 1812
    overleden te Emelgem op 28 januari 1858

C. Melania Vandemoortele
   geboren te Emelgem op 3 april 1814
   overleden te Emelgem op 3 maart 1815

D. Dominicus Augustinus Vandemoortele, koopman en olieslager te Emelgem
    geboren te Emelgem op 14 december 1815
    overleden te Emelgem op 30 mei 1877
gehuwd te Klerken op 29 juli 1862 met Rosalia Victoria Vandenbussche, dochter van Pieter Joannes Vandenbussche-Doom (°Dikkebus 1797) die olieslager werd op de Vredesmolen en later burgemeester werd van Klerken.
Rosalia Victoria Vandenbussche was
  geboren te Klerken op 19 juli 1836
  overleden te Emelgem op 17 maart 1901

E. Franciscus Vandemoortele
    geboren rond 1820
    overleden te Emelgem op 26 mei 1836

Kinderen van Dominicus Augustinus Vandemoortele en Rosalia Victoria Vandenbussche:
a. Emile Marie Octavie Van de Moortele
    geboren te Emelgem op 6 mei 1863
    overleden te Ronse op 20 februari 1943
gehuwd met Cecile Ameye

b. Marie Natalia Augustina Vandemoortele
    geboren te Emelgem op 27 augustus 1864
    overleden in 1942

c. Joseph Charles Marie Vandemoortele
    geboren te Emelgem op 18 september 1865
gehuwd met Maria Irma Joseph De Corgny
    dochter: Rosa Van de Morotele

d. Leontina Maria Theresia Vandemoortele
    geboren te Emelgem op 11 oktober 1866
    overleden te Brussel op 8 september 1951
gehuwd te Emelgem op 21 mei 1891 met Achilles Remigius Delaere, eigenaar in 1902-1922 van de huidige Vredesmolen in Klerken
    geboren te Arseui op 1 januari 1865
    overleden te Gent op 26 augustus 1922

e. Marie Clothilde Van de Moortele
    geboren te Emelgem op 3 februari 1868
    overleden te Emelgem op 10 maart 1868

f. Hubert Jean Marie Clothilde Auguste Van de Moortele
    geboren te Emelgem op 29 augustus 1869
    overleden op 29 november 1949
gehuwd op 17 augustus 1898 te Izegem met Jeanne Victorine Ameye
   geboren te Izegem op 3 november 1876
   overleden te Antwerpen op 5 november 1948.

g. Lucie Marie Clementine Van de Moortele
    geboren te Emelgem op 6 september 1870
    overleden te Emelgem op 9 november 10

h. Prosper Vandemoortele
   geboren op 23 maart 1871
   overleden op 8 februari 1916. 

Kinderen van Achilles Remigius Delaere en Leontina Maria Theresia Vandemoortele:

* Paul Delaere
   geboren te Emelgem op 18 sepember 1892
   overleden te Gent op 3 september 1893
* André Delaere
   geboren te Gent op 24 oktober 1893
   overleden te Etterbeek op 9 december 1974
* Henri Delaere
   geboren rond 1894
* Anna Rosa Marie Josepha Delaere
   geboren te Gent op 24 mei 1895
   overleden te Brussel op 5 september 1974
* Jacques Delaere
   geboren te Gent op 29 mei 1898
   overleden als jezuïet-missionaris in Kikwit (Kongo)   

Kinderen van Hubert Jean Marie Van de Moortele en Jeanne Victorine Ameye:

* Hubert Louis Léontine Emile Marie Van de Moortele
   geboren te Izegem op 10 juni 1899
   overleden te Ronse op 13 juli 1966
gehuwd met Marie Antoinette Lesenne

* Thérèse Marie Camilel N ahalie Rosalie Van de Moortele
   °Izegem 21 maart 1901
   overleden te Antwerpenop 14 septmeber 1999

* Pierre Van de Moortele
   geboren te Izegem op 28 september 1901
   overleden te Gent op 16 jauari 1966
gehuwd met Ninie Simoens
   geboren in 1911
   overleden in 1995

* Jean Baptiste Van de Moortele, ingenieur
   geboren te Izegem op 15 mei 1905
   overleden op 10 november 1991

Literatuur

Archieven
Algemeen Rijksarchief Brussel, Raad van Financiën, nr. 1875 (octrooi van 1766).
Algemeen Rijksarchief Brussel, Raad van Financiën, nr. 1932 (octrooi van 1791).

Werken
- "80 jaar na de bevrijding van Vancoillies molen te Klerken. Herdenkingsbrochure", Klerken, 1998.
- Cornilly Jeroen, "Monumentaal West-Vlaanderen. Beschermde monumenten en landschappen in de provincie West-Vlaanderen. Deel III. Arrondissementen Brugge, Diksmuide, Oostende en Veurne, Brugge, 2005, p. 101.
J. De Gryse, "Archeologisch onderzoek Vredesmolen Klerken", Rapport. 2009 (Dossiernummer RO-Vlaanderen 2008/235 - Verantwoordelijke: CAI LLOMBAERT).
- Demarée Jos, "Oorlog in den Belgique. Het oorlogsdagboek van schoenmaker Felicien Vanhove uit Zarren 1914-1917", uitg. De Klaproos.
- Denewet Lieven, "Dorpsraad Klerken redt molenruïne als oorlogsmonument", in: Molenecho's, XXVI, 1998, p. 70-77.
- Denewet Lieven, "West-Vlaamse molens op rijm - 4. Klerken, Vancoillies molen", Mededelingenblad Werkgroep West-Vlaamse Molens, XIV,  1998, 4, p. 205.
- Devliegher Luc, "De molens in West-Vlaanderen", Tielt/Weesp, 1984, p. 222-223 (Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen, 9).
- Holemans Herman, West-Vlaamse wind- en watermolens. Kadastergegevens 1835-1980, Deel IV, Gemeenten K-L, Kinrooi, Studiekring Ons Molenheem, 1997.
- Jacobs Mariette, "Zij, die vielen als helden... Inventaris van de oorlogsgedenktekens van de twee wereldoorlogen in West-Vlaanderen", deel 2, Brugge, 1996, p. 174.
- Janssen J., Klerken in de "gôen ouden tijd", uitgave in eigen beheer, 1964.
- Maes Jozef, De gewezen molen van Klerken, in: De Belgische Molenaar, LXI, 1966, p. 320-321.
- Missiaen H. & Vanneste P. m.m.v. Gherardts F., Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Houthulst, Deelgemeenten Jonkershove, Klerken en Merkem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL24, 2006.
- (Smet L.), "Klerken. Molenromp te koop", in: Molenecho's, VI, 1978, nr. 1, p. 2.
- Vanhove Dries, "Restauratie en consolidatie van de Vredesmolen te Klerken. Motivering hoogdringendheid fase 2 restauratiewerken", Monument tijdingen, XLIII, 2012, 1, p. 4665-4668.

Persberichten
KRV, "Vredesmolen", in: Het Nieuwsblad, 26.01.2008.
Ronny Vanhooren, "Geen dure werken aan Vredesmolen. Kleine herstelling moet volstaan tot definitieve restauratie", in: Het Nieuwsblad, 19.02.2007.
KRV, "Molen"; in: Het Nieuwsblad, 26.04.2007.
KRV, "Stormschade aan Vredesmolen wordt hersteld", in: Het Nieuwsblad, 22.11.2007.
KRV, "Vredesmolen scheurt door zwaar weer", in: Het Nieuwsblad, 25.01.2007.
Ronny Vanhooren, "Van Coillies Molen wordt vredesmonument. Vriendenkring en gemeente willen molen van ondergang redden", in: Het Nieuwsblad, 19.08.2006.
AV, "Stervende Vredesmolen gered", in: Het Nieuwsblad, 14.06.2002.
Ronny Vanhooren, "Vredesmolen blijft baken in landschap. Tentoonstellingsruimte en gedenkteken herdenken WOI", in: Het Nieuwsblad, 28.03.2008.
KRV, "Vredesmolen", in: De Standaard, 06.05.2008.
KGC, "Klerken herdenkt Eerste Wereldoorlog. Speciale postzegel", in: Krant van West-Vlaanderen, ed. Kust, 19.09.2008.
KRV, "Vredesmolen", Het Nieuwsblad, 22.09.2008.
KGC, "Werken aan Vredesmolen van start", in: Krant van West-Vlaanderen, ed. Kust, 05.09.2008.
KRV, "Vredesmolen in slechtere staat dan gedacht", in: Het Nieuwsblad, 23.12.2008.
Ronny Vanhooren, "'Hier sneuvelden meer dan 500 Belgen'. Vredesmolen wordt gerenoveerd voor herdenking Eerste Wereldoorlog", Het Nieuwsblad, 25.09.2009.
Ronny Vanhooren, "Structuur moet ruïne verstevigen. Vredesmolen krijgt metalen skelet", in: Het Nieuwsblad, 14.09.2010.
KGC, "Herdenkingsplechtigheid V Dag", in: De Weekbode, ed. West, 16.04.2010.
DCJ, (Verslag gemeenteraad Houthulst), De Weekbode, ed. West, 28.05.2010.
KGC, "Vriendenkring Vredesmolen Klerken is 10 jaar actief. Vredesmolen wordt stille getuige", in: De Weekbode, ed. West, 16.04.2010.
KGC, "Voordracht over de Vredesmolen. Geheimen onthuld", in: De Weekbode, ed. West, 15.01.2010.
KGC, "Molen moet blijvend symbool van de vrede worden. Geheimen molen bijna onthuld", in: De Weekbode, ed. West, 16.10.2009.
KGC, "Vriendenkring Vredesmolen houdt algemene vergadering", in: De Weekbode, ed. West, 18.09.2009.
KGC, "Herdenking V-dag", in: De Weekbode, ed. West, 17.04.2009.
KGC, "Vredesmolen in een plastic jasje", in: De Weekbode, ed. West, 13.03.2009.
DCJ, "Gemeente presenteert 8ste begroting zonde belastingverhoging. "Schuldenlast daalt", in: De Weekbode, ed. West, 09.01.2009.
KGC, "Vredesmolen wordt wat kleiner", in: De Weekbode, ed. West, 02.01.2009.
DCJ, "Molens kosten veel geld", in: De Weekbode, ed. West, 19.12.2008.
KGC, "Herdenking V-dag", in: De Weekbode, ed. West, 18.04.2008.
KGC, "Consolidatiewerken Vredesmolen deze zomer opgestart. Werken in twee fasen", in: De Weekbode, ed. West, 04.04.2008.
KGC, "Vriendenkring Vredesmolen Klerken houdt algemene ledenvergadering", in: De Weekbode, ed. Kust, 14.03.2008.
Ronny Vanhooren, "Leerlingen basisschool Klerken leren rond Vredesmolen. Studenten ontwerpen didactische pakketten", Het Nieuwsblad, 08.06.2011.
KGC, "Studenten Katho ontsluiten site. Vredesmolen leeft", in: De Weekbode, ed. West, 03.06.2011.
ACK, "Paul Vanthournout (Klerken). 'Verenigingen hebben goed contact met bestuur", Krant van West-Vlaanderen, ed. West, 14.10.2011.
ACK, "Werken beginnen in november. Vooruitgang voor molen", Krant van West-Vlaanderen, ed. West, 14.10.2011.
"Geen massatoerisme", Krant van West-Vlaanderen, ed. West, 04.11.2011.
BS, "400.000 euro voor bewaren ruïne van Vredesmolen in Klerken", focus-wtv.be, 28.2.2011.
Ronny Vanhooren, “Vredesmolen krijgt Vlaamse subsidie”, Het Nieuwsblad, 29.12.2011.
ACK, “Subsidie van 409.484 euro voor Vredesmolen. “Eindelijk verder werken”, Krant van West-Vlaanderen, 30.12.2011.
Ronny Vanhooren, "Vredesmolen krijgt uniek uitkijkplatform. Monument na 15 jaar vechten eindelijk gerestaureerd", Het Nieuwsblad, 11.04.2012.
"400.000 euro voor conservatie Vredesmolen in Klerken", archeonet.be (erf-goed.be), 29.12.2011.
"Molen klaar tegen 2014?" Het Wekelijks Nieuws, 25.01.2013.
Ronny Vanhooren, "Duivenpoep verhindert opening van Vredesmolen. Gemeente schakelt valkenier in om duiven en kauwen te verjagen", Het Nieuwsblad, 04.10.2013.
KRV, "Valkenier verjaagt duiven en kauwen die molen onder poepen. Vredesmolen opent in juni dankzij valken", Het Nieuwsblad, 12.02.2014.
GUS, "Minister bezoekt Vredesmolen en militaire begraafplaats", Het Nieuwsblad, 16.04.2014.
GF, "Minister Bourgeois beklimt als eerste de Vredesmolen", De Weekbode, 18.04.2014.
KRV, "Minister Bourgeois bezoekt Vredesmolen", Het Nieuwblad, 19.04.2014.
KRV, "HoLaPoSta houdt zomerzoektocht rond WOI", Het Nieuwsblad, 21.06.2014.
"Vredesmolen opent officieel op 21 juni", De Weekbode, 13.06.2014.
ACK, “Geert Bourgeois op officiële opening Vredesmolen”, De Weekbode, 27.06.2014.
KRV, "Vredesmolen eindelijk open na debacle met duivenpoep", De Weekbode, 05.07.2014.
"Jongeren hangen bij molen", De Weekbode, 10.10.2014.
"Buurtbewoners bezorgd over molentoeristen", De Weekbode, 13.02.2015.
"Oudstrijders herdenken bevrijding Klerken aan Vredesmolen", De Weekbode, 15.05.2015.
"Feest voor 250-jarige Vredesmolen", Het Wekelijks Nieuws Kust, 19.08.2016.
"Lood gestolen aan Vredesmolen", Het Wekelijks Nieuws, edit. Ieper/Poperinge en edit. Veurne/Diksmuide, 31.03.2017.
JHM, "Dieven stelen koper van Vredesmolen", Het Laatste Nieuws, 29.03.2017.


Laatst bijgewerkt: maandag 17 juli 2017
Stuur uw teksten over deze molen Stuur een (nieuwe) foto van deze molen  

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in databasezoek op provincieStuur een e-mail over molen <?=$naam?>, <?=$plaats?>homevorige paginaNaar Verdwenen Molens