Molenzorg
Landen, Vlaams-Brabant
<p>Rufferdingemolen<br />Molen van Rufferdinge</p>
Foto: Donald Vandenbulcke, Staden, 18.05.2010
Naam

Rufferdingemolen
Molen van Rufferdinge

Ligging Molenbergstraat 4
3400 Landen

Rufferdingeplein
500 m ZO v.h. centrum
kadasterperceel B3
50° 45' 8.51" N
  5° 5' 5.10" E


toon op kaart
Geo positie 50.752777, 5.084948
Eigenaar Gemeente Landen
Gebouwd Voor 1280
Type Bovenslag watermolen
Functie Korenmolen
Kenmerken Bakstenen gebouw
Gevlucht/Rad Metalen bovenslagrad, diameter 4 m
Inrichting Drie steenkoppels, haverpletter
Toestand Maalvaardig, ingericht als heemmuseum
Bescherming M: monument, DSG: dorps- en stadsgezicht,
19.03.1996
Molenaar Geen
Openingstijden Vrijwel dagelijks, maandag gesloten. Tel.: 011 88 34 68, e-mail: diensttoerisme@landen.be
Internet bron

Rufferdingemolen
Molen van Rufferdinge

Beschrijving / geschiedenis

De graanwatermolen Rufferdinge is een graanwatermolen met bovensslagrad aan de Molenbergstraat 4, op een halve kilometer ten zuidoosten van het centrum van Landen.

Hij werd voor 1200 opgericht en dankt zijn naam aan de Frankische edelman en grondbezitter Rupert. Rufferdinge werd al beschreven in de 13de eeuw (1262 ad allodium de Roferdinen, 1280 molendinum quod dicitur de ruffredenges, 1280 apud landres est minuta et grossa decima que dicitur de ruffedinge, ca. 1370 ante molendinum in roferdinc, ca. 1375 Roeferdinc, 1418 prope ortum molendini de rofertinc, 1418 in rofertinghen).

Op het einde van de 14de eeuw was de Molen van Roeferding eigendom van Henrick vanden Broecke uit Sint- Truiden. In de oudste documenten is zijn naam vertaald in het Latijn als "Henricus de Palude". Sommige geschiedschrijvers wisten dit niet en vermeldden dat de molenaar De Palude opgevolgd werd door Vanden Broeck. Te gek natuurlijk, want het gaat om dezelfde persoon. In geschriften van voor 1400 werd Broek vertaald door Palus. Vanden Broeck werd aldus in een ablatief De Palude. Zo heette ook de nog bestaande Broekstraat in Tienen "In vico paludis", wat letterlijk betekent "in de straat van het broek".

In 1416 werd de molen Brabants bezit. Tot hij in de 16de eeuw vernield werd in de godsdienstoorlogen, kende de molen verschillende eigenaars. In 1635 werd de molen hersteld door de huurder Gilles Everaerts. Een laatste herbouw vond plaats in 1876. Een bijhorend gebouw werd in 1914 gesloopt.

Eigenaars na 1830:
- voor 1834, eigenaar: Vandecam Pierre, molenaar te Landen
- 29.06.1859, verkoop: a) Lalman Livina, weduwe Vandecam Felix, molenarin te Landen, b) Vandecam Louis en c) Vandecam Auguste (notaris Michaux)
- 03.10.1872, verkoop: a) Roskam Victor, molenaar te Walsbets en b) Vandeweyer Charles (notaris Jullet)
- 07.05.1877, verkoop: Vandeweyer Charles (°1838-+1911), afkomstig uit Nederland, brouwer te Landen (notaris Jullet)
- 17.05.1913, afstand: a) Vandeweyer-Loriers Charles, de weduwe (voor 1/2 naakte eigendom + 1/2 vruchtgebruik), b) Vandeweyer Adolphine (voor 1/6 naakte eigendom), c) Vandeweyer Arthur (voor 1/6 naakte eigendom) en d) Vandeweyer Eugène (voor 1/6 naakte eigendom) (notaris Jullet)
- 25.09.1923, einde vruchtgebruik: a) Vandeweyer Ernest Ferdinand François Arthur, ingenieur te Brussel, b) Vandeweyer Eugène Martin, geneesheer te Antwerpen en c) Vandeweyer Adolphine, zonder beroep (overlijden van de weduwe Loriers van Charles Vandeweyer)
- 29.04.1947, erfenis: a) Vandeweyer Eugène Martin, geneesheer te Antwerpen en b) Vandeweyer Adolphine (overlijden van Ernest Ferdinand Vandeweyer)
- 24.09.1948, deling: Vandeweyer Eugène Martin (voor 1/3 vruchtgebruik), zonder beroep te Landen, b) Vandeweyer Adolphine (voor 1/3 volle eigendom) en c) Vandeweyer François, de kinderen (voor 1/3 volle digendom) (kinderen: Vandeweyer Marie Thérèse Constantine Jeanne en Vandeweyer Eugène Charles Albert (notaris De Brabandere)
- 08.05.1957, erfenis: a) Vandeweryer Eugène Martin (voor 1/2 volle eigendom), zonder beroep te Landen en b) Vandeweyer François, de  kinderen (voor 1/2 volle eigendom) (kinderen: Vandeweyer Marie Thérèse Constantine Jeanne en Vandeweyer Eugène Charles Albert (overlijden van Adolphine Vandeweyer)
- 09.11.1958, erfenis: Vandeweyer-Vandenbroeck Ernest Ferdinand François Arthur, de weduwe en kinderen (kinderen: Vandeweyer Marie Thérèse en Vandeweyer Eugène Charles), te Neerwinden (overlijden van Eugène Martin Vandeweyer)
- 1962, regularisatie: Vandeweyer Marie Thérèse Constance Jeanne (voor 1/2), zonder beroep te Neerwinden en b) Vandeweyer-Scheepers Eugène Charles Albert (voor 1/2), apotheker te Neerwinden (verbeterende akte van 09.11.1958)
- 16.05.1964, deling: Vandeweyer Marie Thérèse Constance Jeanne, zonder beroep te Neerwinden (notaris De Brabandere)
- 20.07.1973, verkoop: Brabant, de Provincie (notaris De Brabandere)
- 05.08.2003, verkoop: Landen, de Stad

Op 7 mei 1877 gekocht werd door de Nederlander Charles van de Weyer (°1838-+1911). De watermolen maalde op professionele basis tot in 1966. In 1973 werd hij door juffrouw Marie Thérèse van de Weyer verkocht aan de toenmalige provincie Brabant. Het molengebouw werd gerestaureerd en ingehuldigd op 6 september 1985 als Provinciaal Trefcentrum Rufferdinge.

Op 5 augustus 2003 werd de stad Landen de nieuwe eigenaar van het molencomplex. De Toeristische Dienst en het Documentatiecentrum van de Geschied- en Heemkundige Kring werden er gehuisvest. Sinds april 2006 is het molengebouw gedeeltelijk ingericht als Bezoekerscentrum. Dit laatste vormt een ideale uitvalbasis om de schatten van de historische stad van Pepijn van Landen te ontdekken.

Naast het molengebouw staat er ook nog een herenhuis. Deze voormalige villa "van de Weyer" werd tussen 1872 en 1877 gebouwd door Victor Roskam en Charles van de Weyer. Op 17 juni 2000 werd dit herenhuis door de provincie Vlaams-Brabant met een balie infotoerisme en diverse vergaderzalen officieel opengesteld voor het publiek.

Techniek

De molen is een watermolen van het bovenslagtype wat in Vlaams-Brabant eerder zeldzaam is. Het stuw- of spaarbekken wordt nu, in tegenstelling met vroeger, kunstmatig met water bevoorraad. Het water wordt nu vanuit de 3 meter lager liggende Molenbeek opgepompt naar het spaarbekken. Het ijzeren molenrad heeft een diameter van 4m en is 1,62m breed. Het waterrad telt 42 plaatijzeren schoepen bakjes. Op de metalen wateras staat een conisch kamwiel met 114 kammen dat het hele mechanisme op gang brengt.

Het interieur van de molen bestaat uit een gelijkvloers en twee verdiepingen. Van onder naar boven zijn dit de maalvloer, de steenzolder en de luizolder. Naast de steenzolder (nu tentoonstellingsruimte), bevindt zich een hijsinstallatie met gaffelwiel voor het ophalen der zakken vanaf de straatkant door de kleine laaddeur met typisch luikapje. De volle zakken werden dan naar de steenzolder gereden en vervolgens opgetrokken naar de luizolder waar het graan gekuist werd. Dan komt het terug naar de steenzolder waar het graan gemalen wordt. De twee voorste maalstoelen voor gewoon koren, wat door pijpen naar de maalvloer wordt gebracht. De achterste maalstoel staat naast de builder die het tarwegemaal via een elevator ontvangt en 5 soorten meel produceert.

Naast de builder staat een cilindermolen voorzien van een grote houten trechter. Deze haverpletmolen werd gebouwd in 1883 en is van een zeldzaam type. Naast de muur op de wateras bevindt zich een houten wiel dat in rotatie werd gebracht en een reeks batterijen via een generator kon laden. Zo werd er voor verlichting gezorgd voor de molen en villa. Rond 1900 kon de molen ook draaien door een elektrische motor.

Openingsuren:
- Van Pasen tot en met september
  van dinsdag tot vrijdag:
  van 13.00 tot 16.30 uur
  Zaterdag en zondag:
  van 14.00 tot 17.00 uur
  Maandag: gesloten
  Feest- en brugdagen: gesloten
- Juli-augustus
  van dinsdag tot vrijdag:
  van 9.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 16.30 uur
  Zaterdag en zondag
  van 14.00 tot 17.00 uur
  Maandag: gesloten
  Feest- en brugdagen: gesloten
- Buiten het toeristisch seizoen
  van dinsdag tot vrijdag:
  van 13.00 tot 16.00 uur
  Weekends, maandagen, feest- en brugdagen gesloten

Taverne Rufferdinge
In het bezoekerscentrum is ook een gezellige taverne ondergebracht.
Openingsuren taverne:
Maandag: gesloten
Dinsdag tot en met vrijdag: 11.00 tot 22.00 uur
Vrijdag, Zaterdag en Zondag: 11.00 tot 24.00 uur
Telefoon: 011 68 23 00
GSM: 0485 87 15 25

Lieven DENEWET, Paul KEMPENEERS, Herman HOLEMANS

<p>Rufferdingemolen<br />Molen van Rufferdinge</p>

Foto: Frans Van Bruaene, Laakdal, 15.02.2007

<p>Rufferdingemolen<br />Molen van Rufferdinge</p>

Foto: Frans Van Bruaene, Laakdal, 15.02.2007

<p>Rufferdingemolen<br />Molen van Rufferdinge</p>

Foto: Robert Van Ryckeghem

<p>Rufferdingemolen<br />Molen van Rufferdinge</p>

Foto: Urbain Radelet, Holsbeek

<p>Rufferdingemolen<br />Molen van Rufferdinge</p>

Verzameling Ons Molenheem

Bijlagen

Intekendatum: 23.10.2002, 11 u.
Molen: Landen (Vl.-Brab.), Molen van Rufferdinge - watermolen met metalen bovenslagrad
Bouwheer & ontwerper: Provincie Vlaams-Brabant, Directie Infrastructuur, Dienst Gebouwen, Leuven
Opdracht: Herstel verbindingsmuur tussen het molenhuis en de loods in het Provinciaal Trefcentrum "Rufferdinge"; openbare aanbesteding; o/cat. D1 of D24, kl. 1; 20 werkdagen
Plaats aanbesteding: Provincie Vlaams-Brabant, Directie Infrastructuur, Dienst Gebouwen, hoofdgebouw (zaal 1), Diestsesteenweg 52, 3010 Leuven

Over de benaming Rufferdinge
De naam Rufferdinge zou verwijzen naar een Frankische grondbezitter, Rupert of Ruffer. Op de plaats waar vandaag nog steeds een watermolen staat, was er rond 1200 ook al sprake van ‘de molen van Ruffertingen'. Het huidige uitzicht van de molen stamt hoofdzakelijk uit het laatste gedeelte van de 19de eeuw. Toen hoorde er ook een brouwerij bij de molen en die produceerde bier tot in 1924. De molen zelf bleef actief tot in de jaren 1960. Vandaag zijn er in de watermolen- met intacte maalinrichting-een Molenmuseum en een Heemkundig Museum gehuisvest. Een taverne mocht niet ontbreken in dit stemmige geheel, omgeven door kastanjebomen. Het Heemmuseum werd ingericht door de Geschied- en Heemkundige Kring van Landen en geeft een mooi beeld van de Landense geschiedenis, onder meer via talrijke landbouwwerktuigen. In 2003 werd het molengebouw aangekocht door de stad Landen voor de uitbouw van een Bezoekerscentrum.

Persbericht. Dirk Lambrechts, "Park", in: Het Nieuwsblad, 14.01.2008.
Landen - De stad koopt het park Rufferdinge van de provincie Vlaams-Brabant. Het gaat om een onderhandse aankoop waardoor de stad nu naast de molen en de gebouwen ook het park bezit. Landen krijgt hiervoor een Vlaamse subsidie van 53.025 euro. Het domein is geschat op 91.125 euro. De stad koopt ook de gronden waarop het zwembad staat.

Persbericht. Paul Pans, "Molen lokt toeristen", in: Het Nieuwsblad, 18.08.2003.
Landen - De provincie Vlaams-Brabant, de stad Landen en de Regie der Gebouwen ondertekenden plechtig de eigendomsoverdracht van het provinciaal domein Rufferdinge. De molen wordt eigendom van de stad Landen, het herenhuis komt toe aan de Regie der Gebouwen en het park blijft provincie-eigendom. Het molengebouw is voorbestemd voor de Toeristische Dienst van Landen, terwijl het herenhuis de zetel Landen wordt van het vredegerecht van het kanton Landen-Zoutleeuw.
Bij haar aantreden eind 2000 besliste de bestendige deputatie van de provincie Vlaams-Brabant een aantal gebouwen van de hand te doen, onder meer het Provinciaal Trefpunt Rufferdinge in Landen. Zowel de stad Landen als de Regie der Gebouwen toonden belangstelling voor het domein.
Het college van Landen wou het molengebouw en bijbehoren, dat nu dienst doet als toeristische trekpleister en museum, koste wat kost inlijven bij zijn openbaar domein met het oog op toeristische en culturele uitbouw ervan.
,,De aankoop van het molengebouw betekent zonder enige twijfel een meerwaarde van het toeristische en culturele leven in de Pepijnstad'', vindt burgemeester Johan Cans. ,,In het molengebouw wordt de stedelijke Toeristische Dienst gecentraliseerd. Landen wil op toeristisch vlak één aanspreekpunt.''
Tevens is de stad van plan in het molengebouw een volwaardig bezoekerscentrum rond de figuur van Pepijn van Landen en de archeologische vondsten uit te bouwen. Daarvoor werkt de stad samen met de provincie en ook de Geschied- en Heemkundige Kring van Landen.
Komend voorjaar gaat het cafetaria, op de eerste verdieping van het molengebouw, opnieuw open.
Voor het molengebouw betaalt Landen 211.734 euro aan de provincie. De Regie der Gebouwen moet 521.000 euro ophoesten voor het herenhuis. Voor het onderhoud van het park, dat in handen blijft van de provincie, staat de stad Landen in.

Persbericht. Dirk Lambrechts, "Wegwijzer voor streektoerisme. Interactief op avontuur in bezoekerscentrum Rufferdinge", in: Het Nieuwsblad, 18.04.2006.
Landen - Het bezoekerscentrum Rufferdinge opende afgelopen weekend de deuren. Met zijn molencomplex, toeristische dienst en museum is het een uitstekende wegwijzer voor het streektoerisme. Hedendaagse audio-visuele snufjes tonen de bezoeker op een aangename manier de mogelijkheden in de streek.
In augustus 2003 kocht de stad Landen het molengebouw van de provincie Vlaams-Brabant. ,,We willen deze uitzonderlijke site, midden in onze stad, uitbouwen als bruisend centrum voor het lokale leven en als een toeristische trekpleister die de uitstraling van Landen moet bevorderen'', zei burgemeester Pierre Cartuyvels (Cd&V) tijdens de opening.
,,Dit beschermd molengebouw met zijn grillige structuur en vele kamers uitbouwen tot een interactief bezoekerscentrum is niet vanzelfsprekend'', aldus de schepen van cultuur, René Leroy (CD&V). Toch is de stad Landen, samen met de Geschied- en Heemkundige Kring, Toerisme Vlaanderen en de provincie Vlaams-Brabant hierin geslaagd.
Je kunt er interactief op avontuur met start aan een landkaart voor een reuzenscherm. Alle bezienswaardigheden kan je aantikken en krijg je dan meteen te zien. In een volgende kamer neem je een duik in het verre verleden aan de hand van schitterende maquettes van archeologische vondsten.Rode draad doorheen heel het museum is de voor de streek belangrijke landbouw.
Het molenhuis zelf blijft de sleutel om het gebied cultuur-historisch te ontsluiten. De molen is fraai gerestaureerd en kan nog werken. Omdat dit niet vaak gebeurt, kijk je naar de werkende molen op een beeldscherm. Pepijn van Landen staat er als een levensgrote figuur en treedt op als verteller. Hij is de scharnierfiguur tussen het lokale en bovenlokale, tussen de landbouw en de macht.
Het bezoekerscentrum sluit aan op fietsroutenetwerken van Vlaams-Brabant, Limburg en Wallonië. Je kan in Rufferdinge ook fietsen huren, streekproducten kopen, en uiteraard alle info vinden over fiets- en wandelroutes, verblijfstoerisme enz. Voor de verdere uitbouw van het centrum staat de uitgave van een viertalige folder op het programma.

Persbericht.  Dirk Lambrechts, "Molendag in Rufferdinge", in: Het Nieuwsblad, 02.08.2008.
Landen - Op zondag 3 augustus neemt het bezoekerscentrum Rufferdinge je terug in de tijd. Je kan en tussen 13 en 18uur een stukje folklore ontdekken in hartje Landen. Op het pleintje voor het molengebouw kan je oude ambachten bewonderen. Kinderen vanaf 4jaar kunnen deelnemen aan een workshop circustechnieken, gegeven door de professionele animators van Circusatelier Salto uit Tienen. Tijdens de molendag kan je de gerestaureerde watermolen bezoeken. Voor deze gelegenheid werkt hij ook. Gidsen van de Geschied- en Heemkundige Kring geven gratis rondleidingen.

Dirk Lambrechts, "Bezoekerscentrum met ambachtenmarkt. Oude ambachten lokken heel wat volk naar watermolen Rufferdinge", Het Nieuwsblad, 02.08.2010.
Landen - Tijdens de molendag met de ambachtenmarkt kon je aan het bezoekerscentrum Rufferdinge een stapje terugzetten in de tijd. Ook de kinderen en bierproevers kwamen er aan hun trekken.
Je ontmoette in Rufferdinge en aan het park onder meer een wever, een mandenvlechter, klompenmaker, pottenbakker, een spinster, een ornamentsnijder, enz ... Ook  het koperslaan, de rieten stoelen, de Brusselse renaissancekant en smeden aan de veldsmidse kwam er aan bod.. Er waren daarnaast  demonstraties stro vlechten en juweelontwerp, naast een demonstratie van mozaïekbewerking en glasblazen.
Ook voor de kinderen was er animatie voorzien: kindergrime, springkasteel en een workshop circustechnieken met een aantal optredens.
Uiteraard kon je tijdens de molendag de gerestaureerde molen zelf in werking zien. Ook voor een tocht met de huifkarren was er veel belangstelling.

Dirk Lambrechts, "Museumtaverne is ambassadeur van Orval", Het Nieuwsblad, 21.01.2011.
Hilda Jennes en John Joiris in Taverne Rufferdinge.dll
Landen - Hilda Jennes maakt haar droom waar: een taverne met 206 (lokale) bieren. Rufferdinge draagt het label van ambassadeur van Orval.
Na een faillissement stond de taverne van de historische molen met toeristisch centrum Rufferdinge, inclusief museum, maanden leeg. In twee jaar bouwden Hilda Jennes en haar partner John Joiris de taverne uit tot een succesvolle biertempel. Toen ze zopas, na anoniem bezoek, het label van ambassadeur van Orval opgespeld kregen, kon hun geluk niet op.
'Zulk een label moet je echt verdienen', vertelt Hilda. Het is uitgebracht door de abdij van Orval. Ze komen incognito op café en kijken hoe je de bieren presenteert, wat je erover weet te vertellen, naar de vriendelijkheid, de bediening, enz..'.
'We moesten het cliënteel opbouwen van nul. We zijn begonnen met de kleine brouwerijen van rond Landen, met hun streekbieren. Dat groeide heel snel uit en nu kan je hier 206 biersoorten proeven.'
Bier uit Pellen
Vooral de Landense Tumulus Magna doet het uitstekend. Maar we schenken ook als enige café de Pellainoise van het dorpje Pellen (Pellaines) vanwaar mijn man afkomstig is. De meeste mensen komen trouwens voor de streekbieren. Zo is er uit deze streek ook de Walsberger uit Linter, de Heylissem uit Hélécine, de Bink uit Kerkom, de Cuvée St-Antoine uit Blehen, enz.'
'Biersteker Karl Dimbour is daarbij een helpende hand', vertelt Hilda. 'We ontdekken ergens een nieuw biertje en hij gaat op zoek voor ons.'
'Vroeger kwamen de mensen hier naar het museum en gingen daarna een pintje drinken', vertelt John Joiris. 'Nu komen ze een pintje drinken en gaan daarna naar het museum.' John heeft heel zijn leven gevaren als chef-kok bij de marine. Hij kwam ongeveer overal in de wereld. Hij is in de taverne de man achter het fornuis.

Dirk Lambrechts, "Landense uitvinder aan het werk. Molendag en ambachtendag groeien verder uit", Het Nieuwsblad, 05.08.2011.
Landen - De molen- en ambachtendag is jaarlijks een grote publiekstrekker. Er bestaat blijkbaar een grote affiniteit met de goede oude tijd. Er zijn niet alleen de rondleidingen in de oude molen, de gekende ambachten en een expo. Deze keer zie je ook Landens uitvinder Raf Graindor met enkele van zijn constructies.
Het evenement groeide uit de provinciale molendag met huifkartochten. Na de aankoop van het molengebouw door de stad Landen werd het geheel aangevuld met verschillende traditionele ambachten en allerlei randanimatie voor kinderen. Daardoor werd het binnenplein van het molengebouw te klein en is er heel wat animatie in het nabijgelegen park.
Als extraatje zijn er dit jaar een wandelende vuurspuwer, een stand met Hagelandse streekproducten en het Landens streekbier Tumulus, een kaarsenmaker, een lederbewerker en de Landense uitvinder Raf Graindor.
In de kleine loods organiseert de Geschied- en Heemkundige Kring een tentoonstelling over de smidse van weleer, het Brabants trekpaard en de vergane glorie van de boerenstiel en het boerenleven. Daarnaast ontmoet je er een weefster, een mandenvlechtster, een klompenmaker en een spinster. Ook het koperslaan, het maken van rieten stoelen, hout draaien, kantklossen en Brusselse renaissancekant kan je er bewonderen. Er zijn demonstraties strovlechten, juweelontwerpen, pottenbakken en veldsmeden.
De allerkleinsten kunnen er terecht voor kindergrime, springkasteel, airtrack en een workshop circustechnieken. Je kan de gerestaureerde en draaiende watermolen bezoeken. De Geschied- en Heemkundige Kring verzorgt gratis gidsbeurten.
Waar: Molenberg 4/ Rufferdingeplein
Wanneer: zondag 7 augustus van 13 tot 18 uur
Prijs: gratis

"Watermolen van Rufferdinge is een parel van het Hageland", Het Belang van Limburg, 07.11.2011.
De eerste vermeldingen van de watermolen Rufferdinge, genoemd naar een Frankisch vrijheer Ruffer, duiken op in de dertiende eeuw. In de vijftiende eeuw kwam de molen in Brabants bezit en bleef dit ondanks de opeenvolgende eigenaars.
Het domein en de molen werden in 1996 als beschermde omgeving ingekleurd. In het herenhuis vond het vredegerecht een onderkomen. In 2003 werd de stad Landen eigenaar van het molengebouw en bracht er het bezoekerscentrum Rufferdinge in onder. Naast het centrum is het ook de toeristische dienst, het documentatiecentrum en een taverne gevestigd.
"Sinds wij hier onze dienst hebben, is het bezoekersaantal sterk gestegen. Wij tellen zo'n 4.000 bezoekers per jaar.
Uiteraard zijn daar topdagen als de Molen- en ambachtenmarkt niet meegerekend, want toen verwelkomden wij hier ruim 5.000 bezoekers. Belangrijk om weten is ook dat het plattelandstoerisme sterk in de lift zit. De bezoekers komen voornamelijk naar hier om te wandelen en te fietsen", weet Ann Sevenants van Toerisme Landen.

TAB, "Man ontkent brandstichting in taverne", Het Nieuwsblad, 12.07.2013.
Landen - Een 22-jarige man uit Antwerpen riskeert op de Leuvense strafrechtbank een jaar cel en 600 euro boete op verdenking van brandstichting in de Landense taverne Rufferdinge. In februari 2012 stapte de man deze zaak binnen.
De beklaagde, die alleen in de zaak aanwezig was, maakte na een bezoek aan het toilet de uitbater erop attent dat er in het toilet een brandgeur hing. Toen de uitbater een kijkje ging nemen, merkte hij enkele verschroeide geplastificeerde affiches tegen de muur op. ‘De man ontkende iets met de zaak te maken te hebben’, zegt de mede-uitbater die door het incident nauwelijks schade heeft geleden. ‘Maar de gevolgen hadden veel zwaarder kunnen zijn omdat de molen, waarin de taverne is gevestigd, is opgetrokken uit hout.’ De politie werd erbij gehaald.
Gisteren stuurde de beklaagde zijn kat naar de rechtszitting. Uitspraak op 24 september.

Dirk Lambrechts, "Jaarlijkse molendag en ambachtenmarkt. Heemkundige tentoonstelling over hoeve Goyens", Het Nieuwsblad, 01.08.2013.
Landen - Op zondag 4 augustus vindt de molendag en ambachtenmarkt plaats rond het bezoekerscentrum Rufferdinge. Het bestuur van de Geschied- en Heemkundige Kring Pepijn@Landen brengt dit jaar het landbouwbedrijf van Guillaume Goyens tijdens de periode 1946-1947 terug tot leven via een unieke tentoonstelling.
Je maakt er traditioneel kennis met een aantal ambachten, dit jaar aangevuld met een imker en een steenkapper. Op het binnenplein wordt een heuse middeleeuwse ambachtenmarkt georganiseerd. De twee haantjes van ‘Circus in beweging’ komen van hun stok om op hun springstelten rond te dartelen tussen het publiek. Er zijn rondleidingen in de werkende watermolen mogelijk.
Met zijn 43 ha behoorde de hoeve Goyens tot de best uitgeruste van de regio, met continue inbreng van aangepaste technieken en werkmethoden. De tentoonstelling in de kleine loods wordt opgevrolijkt met toepasselijke stukken uit de erfgoedcollectie van de kring. De allerkleinsten kunnen rekenen op animatie: kindergrime, springkasteel, airtrack, een ballonnenclown en een workshop circustechnieken, aangevuld met een nieuw type springkasteel ‘de circustrein’.
Wanneer: zondag 4 augustus van 13 tot 18 uur
Waar: bezoekerscentrum Rufferdinge
Prijs: gratis

Dirk Lambrechts, "Tentoonstelling van bieretiketten. Molendag en ambachtenmarkt in bezoekerscentrum Rufferdinge", Het Nieuwsblad, 31.07.2014.
Landen - Op zondag 3 augustus vindt de molendag plaats gecombineerd met een ambachtenmarkt en een tentoonstelling aan het bezoekerscentrum Rufferdinge.
‘Je maakt er kennis met een aantal ambachten, met tal van andere boeiende belevingsactiviteiten, zoals een streekproductenmarkt, een workshop circustechnieken, hapje-tapje, enz…’, zegt Bart Jan De Vos, schepen van toerisme. ‘Nieuw dit jaar is het optreden van luchtacrobaten en jongleurs van circusschool ‘Salto’, extra animatie ‘Ciloc’, struisvogels op stelten en de infostand ‘Alpaca Tumulus’ over en met ‘Alpaca’s.’
Je maakt kennis met de Landense geschiedenis in het bezoekerscentrum en voor de gelegenheid is de watermolen in werking. De allerkleinsten kunnen rekenen op kindergrime, een springkasteel, airtrack enz…Inzamelen informatie
De Geschied- en Heemkundige Kring Pepijn@Landen brengt een tentoonstelling rond bieretiketten. De kring is aanwezig met een stand en verzamelt tijdens deze dag alle informatie over herbergen, bierbrouwers en bierhandelaars van vóór 1950.
Je kan ook deelnemen aan een gratis huifkartocht doorheen de kleurenpracht van het Haspengouwse landschap. In een ander deel van de molen kan je terecht in een rustieke taverne met zijn uitgebreid aanbod aan streekbieren.
Info: diensttoerisme@landen.be en info @ ghklanden.be. Tel. 011 88 34 68, Molenberg 4 3400 Landen.
Wanneer: zondag 3 augustus van 13 tot 18 uur
Waar: bezoekerscentrum Rufferdinge, Rufferdingeplein
Prijs: gratis

Dirk Lambrachts, "Nieuwe banner voor Geschied- en Heemkundige Kring Pepijn@Landen", Het Nieuwsblad, 30.04.2015.
Voorzitter Georges Wemans. Fabienne Descamps en An Sevenants. Foto: org.
Landen - De Nieuwe banner van de Geschied- en Heemkundige Kring Pepijn@Landen toont naast de contactgegevens en het logo van de kring bovenaan een afbeelding van het oude en nieuwe Landen op een uitsnede van de 16de-eeuwse kaart van Jacob van Deventer.
Daaronder zie je een foto in antieke kleuren van het gerestaureerde gebouw van de molen van Rufferdinge, waar de lokalen van de kring zijn gevestigd. De onderzijde toont vaag het gelaat van Pepijn van Landen. De kleurenschakeringen werden geïnspireerd door deze van de vlag van de stad Landen. Het logo symboliseert de ‘motheuvel’ van Pepijn en het hart voor heemkunde. De splinternieuwe banner zal geplaatst worden bij alle activiteiten van de kring. Info op www. ghklanden. be

Dirk Lambrechts, "Promotiefeest van de eigen streekproducten. Feest aan de Molen met picknick", Het Nieuwsblad (dig.), 19.07.2015.
Landen - Op zondag 2 augustus opent in het Rufferdingepark het ‘Feest aan de Molen’ feestelijk en smakelijk met een picknick aan de Molen.
Vanaf 11 tot 13.30 uur kan je onder de bomen van het Rufferdingepark, gezeten op dekentjes, fruitkisten en zitkussens smullen van pistolets, sandwiches, koffiekoeken, beleg, … met koffie, thee en verschillende fruitsappen.
De bekende Molendag en ambachtenmarkt wordt voor deze elfde editie in een nieuw kleedje gestoken waarbij er veel aandacht gaat naar de streekproducten. Landen is immers een Straffe Streek Gemeente en de provincie Vlaams-Brabant heeft het Feest aan de Molen erkend als een promotiemanifestatie van de eigen streekproducten.
Naast de vele proevertjes is er animatie met springkastelen, grime, huifkartochten, muziek, kunstambachten enz…  Voor de muzikale invulling zorgt de Dixieband.
Deelnemen aan de picknick kan na reservatie tot 24 juli en betaling bij de dienst Toerisme, Molenbergstraat 4, de dienst Cultuur, Stationsstraat 29 of cultuur@landen.be  of in de bib. De prijs voor volwassenen bedraagt 8 euro. Kinderen tot twaalf jaar betalen 5,5 euro.
Wanneer: zondag 2 augustus
waar: Rufferdingepark
prijs: gratis

Georges Wemans, "Verjongingskuur voor het toeristisch centrum Rufferdinge Landen", Het Belang van Limburg, 18.01.2016.
Foto: Georges Wemans
Landen - Het toeristisch centrum Rufferdinge viert in 2016 het 10-jarig bestaan met de uitbouw van een actief belevingscentrum waarin de molen als symbool voor energie en techniek centraal staat.
“Het centrum blijft niet alleen een bezoekerscentrum waar je toeristische info kan verkrijgen maar wordt een actief belevingscentrum waarin de molen als symbool voor energie en techniek centraal staat”, stelt schepen van toerisme Bart Jan De Vos. “Het toeristisch infokantoor en de taverne worden naadloos hierin geïntegreerd. Centraal object blijft uiteraard de watermolen. Maar in plaats van een louter statisch museum willen we de dynamiek die achter een dergelijke molen schuil gaat naar voor brengen. Dat is immers een verhaal van alle tijden, nu zelfs nog meer dan voorheen, denk maar aan windmolens en de discussies over duurzame energie. Er zal worden gewerkt rond de techniek van overbrenging en dat op een educatieve manier. Techniek en wetenschap zijn een ‘hot-item’ dus ook daar wil het nieuwe belevingscentrum spelenderwijs grondig op inspelen (o.a. met interactieve radarwerken en een mechanisch speeltoestel). We willen ons daarbij specifiek ook richten op jeugd en onderwijs. We werken met verschillende partners samen om dit dossier zo veelzijdig mogelijk uit te werken en aantrekkelijk te maken”, aldus schepen van toerisme Bart Jan De Vos.
Diverse partners
Zo werden het concept van de vernieuwing uitgewerkt in samenwerking met o.a. Pepijn@Landen, de Landense geschied- en heemkundige kring die ook in het gebouw gehuisvest is. Zij zijn vertrouwd met het gebouw en de techniek van de molen en daarenboven is het een evidentie dat we in de ontwikkeling van het centrum aandacht blijven besteden aan onze lokale streekgeschiedenis en deze ook in het nieuwe concept verwerken; de Techniek- en Wetenschapsacademie vzw waarmee een overeenkomst werd gesloten om ons te helpen met de educatieve uitwerking van het concept. In een latere fase behoort ook het organiseren van lezingen, interactieve voorstellingen en het brengen van workshops voor kinderen hierdoor tot de mogelijkheden; de jeugddienst provincie Vlaams-Brabant, om de actualisering zo attractief mogelijk voor kinderen te maken. Het is immers belangrijk dat het belevingscentrum op maat van de kleinste bezoekers is en ten slotte Regionale Landschappen Zuid-Hageland met het oog op de omgevingsinrichting en de link met landbouw die het centrum heeft. RLZH zal ook het aan te stellen ontwerpbureau bijstaan. In de volgende fase wordt contact genomen met de lokale onderwijsinstellingen en partners op vlak van duurzame energie. De stad zal daarbij actief een rol spelen maar nodigt alle geïnteresseerden ook uit zelf contact op te nemen.
Leader Hageland
Ondertussen heeft het project zijn eerste succes al binnen. Het projectvoorstel werd immers gunstig onthaald door de LEADER Hageland +. Hierdoor kan Landen binnen het afgebakende LEADER-gebied Hageland voor dit project rekenen op 75.000 euro financiële steun van Europa (de totale kostprijs wordt geschat op 240.000 euro). De procedure voor de aanstelling voor het ontwerpbureau dat dit concept verder uitwerken gaat is lopende en de aanstelling zal nog in de maand januari gebeuren. Voorziene finalisering: eind 2016. Foto: De projectwerkgroep met de toeristische dienst Landen, de voorzitter van de Heemkundige Kring Georges Wemans en schepen Bart Jan De Vos in het bezoekerscentrum Rufferdinge.

Dirk Lambrechts, "Feest aan de Molen met promotie voor Vlaams-Brabantse streekproducten", Het Nieuwsblad, 04.08.2016.
Foto: org.
Landen - Op zondag 7 augustus moet je in Rufferdinge-park zijn voor de twaalfde editie van Feest aan de Molen. Tussen 13 en 18 uur kan je er terecht voor een waaier aan activiteiten.
Dit jaar gaat er meer aandacht naar streekproducten en zullen tal van producenten uit Vlaams-Brabant en Limburg gratis te proeven zijn. Landen is niet voor niets een “Straffe Streek Gemeente”. De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant heeft Feest aan de Molen erkend als promotiemanifestatie voor de Vlaams-Brabantse streekproducten.
Je kan er proeven van verschillende bieren zoals Landense Tumulus, de Bink- bieren van de brouwerij van Kerkom, het Wolfbier van Aarschot, bier van brouwerij Den Druppel uit Langdorp, Kartuisbier, bierconfituur, enz…
Andere Landense streekproducten komen eveneens aan bod: de jenever Geertenminne, de koffie van Noë en ambachtelijke jenevers en likeuren van Wintmolders. Je kan de wijnen degusteren van ‘wijngaard ten Gaerde’, ‘wijngaard Liemau’ en ‘Hageling wijnbouw’. Voor wie graag iets straffer heeft, zijn er likeuren en gin. Er zijn ambachtelijk ijs, koekjes, wafels, cupcakes, speculaasspecialiteiten en artisanale delicatessen.
Traditiegetrouw kan je er opnieuw kennis maken met een aantal ambachten en tal van andere boeiende activiteiten. Ook kunstambachten komen ruim aan bod. Dit jaar nemen nog meer Landense standhouders deel.
Voor de allerkleinsten zijn er springkastelen, een kindersalon, een boogschietstand, een circusworkshop en een knutseljungle. Ondertussen kunnen de ouders genieten van een cocktail, een muzikaal optreden van Passe Partout en jongleuracts. Wie het rustig aan wil doen, kan verpozen in de aanpalende rustieke taverne die dit jaar wordt uitgebreid met een extra groot terras voor 200 personen. Er is een gratis huifkartocht.Wanneer: zondag 7 augustus van 13 tot 18 uur
Waar: park Rufferdinge
Prijs: gratis

Literatuur

R. Delmeire, "Molens van Groot-Landen", in: Ons Landens Erfdeel, VIII, 1985, nr. 24, 128 p.;
Paul Kempeneers, "De Palude", Tiense Sprokkel 297 - Verschenen in verkorte vorm in de Publipers op 22 december 2010; Nieuwsbrief dr.fil. Paul Kempeneers - januari 2011:
M.A. Duwaerts e.a., "De molens in Brabant", Brussel, Dienst voor Geschiedkundige en Folkloristische Opzoekingen van de Provincie Brabant, 1961;
Herman Holemans, "Kadastergegevens: 1835-1985. Brabantse wind- en watermolens. Deel 4: arrondissement Leuven (A-L)", Kinrooi, Studiekring 'Ons Molenheem', 1993;
J. Roggen, "Rufferdinge: luister van Landen", in: Brabant, Maandelijks tijdschrift van de Toeristische Federatie van de provincie Brabant, nrs. 249-252, Brussel, 1986, nr. 3, p. 26-29, ill.:
R. Delmeire, A. L'Homme e.a., "Gids van Landen";
Paul Kempeneers, "Leven in Landen".
Ernest Piton, "Au pays de Landen. Le moulin de Ruffertinge", Bulletin de la société royale Le Vieux Liège, n° 30, 1935, 1, p. 468-469.
Ernest Piton, "Au pays de Lnden. Un règlement de police sur la mouture en 1780", Bulletin de la société royale Le Vieux Liège, n° 14, 1933, 1, p. 215.
Georges Wemans, "Logo voor Bezoekerscentrum Rufferdinge en herwaarderingsplan voor molen", Ons Landens Erfdeel (Geschied- en Heemkundige Kring Pepijn, Landen), jg. 2006, nr 69, p. 98.

Persberichten
Dirk Lambrechts, "Park", in: Het Nieuwsblad, 14.01.2008.
Paul Pans, "Molen lokt toeristen", in: Het Nieuwsblad, 18.08.2003.
Dirk Lambrechts, "Wegwijzer voor streektoerisme. Interactief op avontuur in bezoekerscentrum Rufferdinge", in: Het Nieuwsblad, 18.04.2006.
Dirk Lambrechts, "Molendag in Rufferdinge", in: Het Nieuwsblad, 02.08.2008.
Dirk Lambrechts, "Bezoekerscentrum met ambachtenmarkt. Oude ambachten lokken heel wat volk naar watermolen Rufferdinge", Het Nieuwsblad, 02.08.2010.
Dirk Lambrechts, "Museumtaverne is ambassadeur van Orval", Het Nieuwsblad, 21.01.2011.
Dirk Lambrechts, "Landense uitvinder aan het werk. Molendag en ambachtendag groeien verder uit", Het Nieuwsblad, 05.08.2011.
"Watermolen van Rufferdinge is een parel van het Hageland", Het Belang van Limburg, 07.11.2011.
TAB, "Man ontkent brandstichting in taverne", Het Nieuwsblad, 12.07.2013.
Dirk Lambrechts, "Jaarlijkse molendag en ambachtenmarkt. Heemkundige tentoonstelling over hoeve Goyens", Het Nieuwsblad, 01.08.2013.
Dirk Lambrechts, "Tentoonstelling van bieretiketten. Molendag en ambachtenmarkt in bezoekerscentrum Rufferdinge", Het Nieuwsblad, 31.07.2014.
Dirk Lambrachts, "Nieuwe banner voor Geschied- en Heemkundige Kring Pepijn@Landen", Het Nieuwsblad, 30.04.2015.
Dirk Lambrechts, "Promotiefeest van de eigen streekproducten. Feest aan de Molen met picknick", Het Nieuwsblad (dig.), 19.07.2015.
Georges Wemans, "Verjongingskuur voor het toeristisch centrum Rufferdinge Landen", Het Belang van Limburg, 18.01.2016.
Dirk Lambrechts, "Feest aan de Molen met promotie voor Vlaams-Brabantse streekproducten", Het Nieuwsblad, 04.08.2016.


Laatst bijgewerkt: zondag 30 april 2017
Stuur uw teksten over deze molen Stuur een (nieuwe) foto van deze molen  

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in databasezoek op provincieStuur een e-mail over molen <?=$naam?>, <?=$plaats?>homevorige paginaNaar Verdwenen Molens