Molenzorg
Meetkerke (Zuienkerke), West-Vlaanderen
Naam

Rosmolen van het Hoog Kamerke
Rosmolen van Hoeve het Madeliefje

Ligging Oostendsesteenweg 53
8377 Meetkerke (Zuienkerke)

51°14'34.04" N 3°9'50.05"


toon op kaart
Geo positie 51.243439, 3.142916
Eigenaar Hubert Sohie, Brugge; uitbating: Dirk Vermeersch & Christa Maertens
Gebouwd 1880
Type Buitenrosmolen
Functie Korenmolen
Kenmerken Achtzijdig bakstenen gebouw
Gevlucht/Rad Verwijderd
Inrichting Verwijderd
Toestand In behoorlijke staat; vervormde kap
Bescherming ---,
Niet beschermd
Molenaar Geen
Openingstijden Op aanvraag, als vakantieboerderij (tel./fax 050 31 54 53, e-mail: hoeve.madeliefje@skynet.be )
Internet bron

Rosmolen van het Hoog Kamerke
Rosmolen van Hoeve het Madeliefje

<p>Rosmolen van het Hoog Kamerke<br />Rosmolen van Hoeve het Madeliefje</p>

Foto: Lieven Denewet  

Beschrijving / geschiedenis

In het midden van de binnenkoer, voor het uit 1843 stammende woonhuis, staat de achtzijdige rosmolen uit 1880, gemetseld met geelbruine baksteen van 21,5 x 10-10,5 x 5,5 cm. Er werd echter rode baksteen gebruikt voor de hoeken van het gebouw en voor de strekken boven de vensters. De breedte van de molen bedraagt buitenwerks ca. 6,40 meter.
De poort theeft een oude beplanking bestaande uit brede geprofileerde planken, verbonden met messing en groef. Er zijn drie luikopeningen; onder de twee die zich tegenover elkaar bevinden, is op ongeveer 75 cm onder de benedendorpel een tweede luikopening (met duimijzers voor buitenluiken) waarvan de betekenis ons ontgaat. Er zijn twee evenwijdig gelegen balken waarin telkens een sleepspoor van een kamwiel.
Thans is het gebouwtje afgedekt met golfplaten en er is een nieuwe ijzeren poort.

Luc DEVLIEGHER

De boerderij

De hoeve waar de rosmolen staat is nu een vakantieboerderij geworden, genaamd "Hoeve 't Madeliefje" met vier gastenkamers. De landbouwactiviteit blijft evenwel gehandhaafd.
De historische benaming is evenwel "'t Hoog Kamerke". Hoeve met losstaande bestanddelen, getypeerd door centraal op het erf gelegen rosmolen; lange erfoprit. Aangeduid op de kaart van P. Pourbus van 1561-1571. De eerste vermelding van de hoeve dateert van 1661: "Bij der hofstede behoorende Jonckheer Maerten van Nieuwenhove ghenaemt thoogcamerken". Op de kaart van Ferraris (1770-1778) worden twee haaks op elkaar geplaatste volumes aangeduid, schuur/stal ten noorden, boerenhuis ten oosten daarvan. Een inscriptie op het boerenhuis vermeldt de volledige heropbouw ervan in 1843, aan de andere kant van de schuur/stal; deze toestand is af te lezen op de Atlas der Buurtwegen (ca. 1845).

Boerenhuis van het langgeveltype, witgekalkt met gepekte plint onder pannen zadeldak (nok loodrecht op straat); twee opkamertraveeën en zes traveeën van anderhalve bouwlaag met typerende halfronde vensters op bovenverdieping. Opschrift "AD ALENDA JUMENTA - TEN JAERE 1843 UYT DEN GRONDE OPGEBOUWD", wijst erop dat een ouder volume (op een andere plaats) werd vervangen in 1843; recente verbouwingen (o.m. garages in rechtertraveeën). Schuur vervangen door recente loods; stal en wagenhuis onder zelfde zadeldak, wellicht 19de-eeuws. 

<p>Rosmolen van het Hoog Kamerke<br />Rosmolen van Hoeve het Madeliefje</p>

Foto: Robert Van Ryckeghem, 12.09.2002

<p>Rosmolen van het Hoog Kamerke<br />Rosmolen van Hoeve het Madeliefje</p>

Foto: Robert Van Ryckeghem, 12.09.2002

Literatuur

Luc Devliegher, "Rosmolens in de Westvlaamse kuststreek", in: Biekorf, LXXVI, 1975-1976, p. 324-325; ook verschenen als monografie (Brugge, 1977, 110 p. en 1983, 154 p. - 2de herziene uitgave: Provinciaal Museum van het Bulskampveld te Beernem, Katalogen en Bijdragen, 2), p. 100-101.
J. Pollet, "Toponymie van Meetkerke met een geschiedkundige schets", Brugge, 1942, p. 62.


Laatst bijgewerkt: woensdag 16 juli 2014
Stuur uw teksten over deze molen Stuur een (nieuwe) foto van deze molen  

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in databasezoek op provincieStuur een e-mail over molen <?=$naam?>, <?=$plaats?>homevorige paginaNaar Verdwenen Molens