Molenzorg
Achel (Hamont-Achel), Limburg
Naam

De Tomp
Torenmolen
Stenen Windmolen

Ligging Tomperweg
3930 Achel (Hamont-Achel)

51° 16' 0.68" N  5° 29' 49.99" E


toon op kaart
Geo positie 51.268318, 5.496557
Eigenaar Privaat
Gebouwd ca. 1420
Type Stenen grondzeiler
Functie Korenmolen
Kenmerken Cilindrische torenmolen
Gevlucht/Rad Verwijderd (houten roeden)
Inrichting Verwijderd
Toestand Gerenoveerd als toren met molenvreemde kap
Bescherming M: monument, L: landschap,
24.09.1947
Molenaar Geen
Openingstijden Niet toegankelijk
<p>De Tomp<br />Torenmolen<br />Stenen Windmolen</p>

Foto: Lieven Denewet, Hooglede  

Beschrijving / geschiedenis

De Achelse Tomp is de romp van een stenen windmolen. Lange tijd werd gedacht dat de Tomp van Achel de overgebleven toren was van een burcht. Hernieuwd onderzoek (1991-2002) wijst uit dat de vroegere middeleeuwse tomp-ruïne, in de jaren 1967-1968 gerestaureerd als mottetoren, oorspronkelijk een stenen windmolen was; in vaktermen een torenmolen. 

Hij dateert van kort voor 1424.

De familie van Grevenbroek, ontstaan uit een bastaardtak van de op dat moment zeer bekende adellijke familie van Arckel en sinds 1380 "heren van Grevenbroek", verhuisden de molenactiviteiten in de richting van hun slot, het vroegere "huijs van Boxtel". Na de belegering van Grevenbroek door de prins-bisschoppelijke legers in 1401 en de verwoesting van het Slot van Grevenbroek en de burcht van Hamont, werd de heerlijkheid in 1405 overgedragen aan ridder Jan van Grevenbroek. In dat jaar trouwde hij met Elisabeth Dickbier, oudste dochter van een rijke brouwer uit 's Hertogenbosch, die ook heer was van Mierlo en Megen. Ze kregen samen drie zonen. Toen de oudste zoon, Robrecht, na het overlijden van zijn vader, op achttienjarige leeftijd de heerlijkheid overnam, waren er een windmolen en een olieslagmolen (in 1465 vernoemd als liggende in een beemd) bijgekomen. De windmolen is geïdentificeerd als de stenen windmolen, de "Tomp". Volgens bouwhistorici & bouwkundigen dateert de toren uit de eerste helft van de 15de eeuw. Robrecht zou trouwen met Joanna van Arendael, dochter van de heer van Well( bij Venlo). De jongere broer van Robrecht, namelijk Hendrick, studeerde aan de universiteit van Keulen en trouwde later met Catharina van Kersbeke, een telg van de familie die ondermeer Betekom bij Aarschot bezat. Opvallend is dat zowel Well als Betekom een torenmolen hadden.

De water- en windmolen waren banmolens waardoor de ingezetenen van Grevenbroek verplicht waren op deze molens te laten malen. De molenaar mocht 1/24ste deel vanh et aangevoerde graan als maalloon scheppen. Met zijn inkomsten betaalde hij een enorm hoge jaarlijkse pacht, een pacht die hoger lag dan de gezamenlijke pacht van alle cijnshoeven van Grevenbroek samen.

De molen wordt vernoemd in de akte van verheffing van het jaar 1446 door Robert van Grevenbroek.

Eén van de molenaarszonen getuigde bij een twist over het gebruik van de molens dat "hij en wolde hier op die steenen moelen geen ley breecken" (hij wou niet meer malen op de stenen molen van Grevenbroek) en dat hij nog liever in Budel zijn meel ging kopen en het daar gaan malen (Gichten Grevenbroek, nr 19, folio 12, 17 juni 1513).

De rentmeester vernoemde de molen in 1586 in een verslag verzonden aan de kanunnik Willem van Elderen, voorzitter van de rekenkamer van de prinsbisschop van Luik.

In 1596 waaide de stenen molen van Grevenbroek kapot: "Item als de wintmoelen was ontstucken geweijt" (Schepentekst uit de rekeningen van de heerlijkheid Grevenbroek uit de periode 1596-1597). In 1598 werd de molen weer hersteld en kwam een molenmeester uit het torenmolengebied, namelijk Jan Reyners van Velden alias Goch, woonachtig te Helmond, een nieuwe standaard in de molen plaatsen.

Voor 1630 werd hij echter buiten gebruik genomen en vervangen door een standerdmolen op een andere plaats in Achel (zie: Achel, WIndmolen aan de Waag). De Tomp verviel tot een ruïne, maar de molenaar bleef er vlakbij in een hoevecomplex wonen.

Vanaf de 19de eeuw werd de Tomp het centrum van een romantisch domein in eigendom van diverse adellijke families. In deze tijd ontstond de legende van de kasteeltoren van Grevenbroek. Ooit beweerde men dat de Tomp gebouwd was tegen de invallen van de Vikingen! De Tomp werd reeds in 1947 als monument beschermd en is thans de bekendste plek van Hamont-Achel. De Tomp ligt vandaag de dag in een prachtig natuurgebied, aan de mooie Warmbeek.

Er zijn verschillende verklaringen voor het woord ‘Tomp’, dat pas in de loop van de 19de eeuw in documenten verschijnt. Een eerste is het ietwat vernederlandste dialectwoord ‘teump’ en dat betekent niets meer of minder dan ‘spits’ of ‘punt ’. Enkele andere verklaringen zijn ‘driehoekig veld’ of ‘diepe poel’ (Tümpel) , zoals gelijkaardige oude benamingen uit Nederlands Limburg en Duitsland doen vermoeden.

De Tomp van Grevenbroek rijst eenzaam en geheimzinnig op uit het laaggelegen drassige en bosrijke natuurgebied. Het woord Tomp is het ietwat vernederlandste dialectwoord 'teump' en dat betekent niets meer of minder dan 'spits' of 'punt'. De molentoren is nu gelegen in een bos (beschermd landschap), maar is helaas niet te bezoeken.
 
Guido TIJSKENS, Luc VAN DE SIJPE & Lieven DENEWET

<p>De Tomp<br />Torenmolen<br />Stenen Windmolen</p>

Foto: Donald Vandenbulcke, 25.04.2010

<p>De Tomp<br />Torenmolen<br />Stenen Windmolen</p>

De oorspronkelijke maalzolder van de molen, met de haard en links daarvan een kaarsnis. Rechts de gereconstrueerde deuropening. Foto: Nico Jurgens, Hoorn.

<p>De Tomp<br />Torenmolen<br />Stenen Windmolen</p>

Foto: Frans Van Bruaene, Laakdal, 26.03.2007

<p>De Tomp<br />Torenmolen<br />Stenen Windmolen</p>

Foto: Frans van Unen, 01.03.2009

<p>De Tomp<br />Torenmolen<br />Stenen Windmolen</p>

Voor de restauratie van 1968

Literatuur

Gichten Grevenbroek, nr. 19, folio 12, 17 juni 1513.
L. van Sijpe, "Millenniumboek Hamont-Achel", Hamont-Achel, Geschied- en Heemkundige Kring : “De Goede Stede Hamont” 1999.
A. Claassen, "De Achelse Tomp", Het Oude Land van Loon, XXIII, 1968, p. 203-233; overdruk in de reeks: Archaeologica belgica, 110 - Brussel, Nationale dienst voor opgravingen, 1969;
J. Van Overstraeten, "De molens te Aartselaar, Achel en Adegem", in: Toerisme, XXIII, 1944, p. 114-115;
M. Bussels, "De molens van Grevenbroek", in: Limburg, XXIII, 1941-'42, p. 128-135;
M. Bussels, "Over den molen van Grevenbroek", in: Het Oude Land van Loon, I, 1946, p. 65;
A. Claassen, "Het molenhuis bij de Achelse Tomp. Bakermat van de familie Nagelmackers", in: De Woonstede door de eeuwen heen, 1970, p. 44-47;
A. Claassen, "Achel in oude prentkaarten", Zaltbommel, 1972;
R. Van Lent, "De molens van Grevenbroek in het Graafschap Loon", in: Verzamelde Opstellen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Hasselt, V, 1929, p. 89-99.
Info Grevenbroekmuseum, in het Simonshuis (Achel). Daar is ook heel wat aardewerk te zien dat in de gracht rond de Tomp werd opgegraven.
Info Documentatiecentrum Dr. Bussels terecht (Wal 18 Hamont)

Persberichten
KVH, "Tomp", in: Het Nieuwsblad, 10.01.2008.


Laatst bijgewerkt: zondag 22 maart 2015
Stuur uw teksten over deze molen Stuur een (nieuwe) foto van deze molen  

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in databasezoek op provincieStuur een e-mail over molen <?=$naam?>, <?=$plaats?>homevorige paginaNaar Verdwenen Molens