Molenzorg
Arendonk, Antwerpen

Verzameling Ons Molenheem
Algemeen
Collectie
Verdwenen Belgische Molens
Naam

Friedesmolen

Ligging
Hovestraat
2370 Arendonk

zuidoostzijde
nabij hoek Koeistraat
kadasterperceel E576


toon op kaart
Type
Staakmolen met gesloten voet
Functie
Korenmolen
Gebouwd
1794
Verdwenen
1934, verplaatst naar Retie (De Heerser)
Beschrijving / geschiedenis

Friedesmolen was een houten korenwindmolen die in 1794 werd gebouwd door Godefridus Claessen-Joris, aan de zuidoostzijde van de Hovestraat, nabij de hoek met de Koeistraat. De benaming Friedesmolen is afkomstig van Godefridus Claessen, met wel drie naamdragers Godefridus van vader op zoon.

De koperen windwijzer op de molen droeg het inschrift: "G.F.C.- M.H.J.-1794". Het zijn de initialen van Godfried Frans Claessen en van zijn echtgenote Maria Helena Joris en het jaartal van oprichting.

Kadastrale beschrijving uit 1827: "is in hout vervaardigd, heeft twee paar steenen welke niet gelijktijdig werken, gunstig gelegen, in goeden staat, onverhuurd".

We vinden de molen aangeduid in de Atlas der Buurtwegen (ca. 1844) en de topografische kaart van Ph. Vandermaelen (ca. 1850), maar telkens zonder molennaam.

Eigenaars na 1830:
- voor 1834, eigenaar: Claessen-Joris Godefridus Franciscus, de weduwe en de kinderen
- 1836, deling: Claessen-Dielis Godefridus, molenaar te Arendonk (notaris Wouters - registratie op 18.03.1836)
- 17.01.1849, erfenis: (voor 1/3) de weduwe (voor vruchtgebruik) en de kinderen (voor naakte eigendom)(kinderen: a) Claessen Godefridus, b) Claessen Caherina, c) Claessen Coletta, d) Claessen Ferdinandus en e) Claessen Victorius) en voor de andere 2/3 de 2 zussen van de overledenen (overlijden van Godefridus Claessen sr.)
- 20.01.1865, verkoop: Haesendonckx-Porto Carero Martinus, sigarenfabrikant te Arendonk (notaris Wouters)
- 13.12.1878, gift: Claessen-Haesendonckx Godfridus, de weduwe, handelaarster te Arendonk (notaris De Ram)
- 09.11.1905, verkoop: Peeters-Claes Jan Baptist, broodbakker te Arendonk (notaris Poot)
- later, erfenis: de kinderen (overlijden van Jan-Baptist Peeters)
- 19.05.1934, verkoop: (van het gebouw) Jacobs Josephus Maria Raymondus, molenaar te Geel, later te Retie (notaris Poot)

In 1934 verplaatste molenaar Jozef ("Jef") Jacobs hem naar de Kronkelstraat te Retie, waar de molen nu nog staat.

Zie verder: Retie, Molen De Heerser

Lieven DENEWET & Herman HOLEMANS

Literatuur

L. Coveliers, "Arendonk, Geschiedkundige Beschrijving", Arendonk, 1912-1937;
Lod. Coveliers, "De molens te Arendonk: eeuwenoude strijd rond een molen", in: De Belgische Molenaar, jg. 34, nr. 26 (1 juli 1939); p. 350; jg. 34, nr. 28 (15 juli 1939), p. 372-373; jg. 34, nr. 30 (29 juli 1939), p. 394-395;
L. Coveliers, "Eeuwenoude strijd rond een molen", in: De Belgische Molenaar, jrg. 46, nr. 5 (24 febr. 1951), p. 82-87;
H. Holemans & P.J. Lemmens, Molens der Noorder- en Oosterkempen, Nieuwkerken, Ten Bos, 1980, p. 12-15.
Herman Holemans, "Provincie Antwerpen - Volledig overzicht van bestaande & verdwenen wind- water- & rosmolens", Kinrooi, Studiekring "Ons Molenheem", 1986, p. 14.
Herman Holemans, "Wind- en watermolens van de provincie Antwerpen. Kadastergegevens 1835-1990. Deel 1. Gemeenten A-G", Opwijk, Studiekring "Ons Molenheem", 2009, p. 16.
T.H. Welvaarts, "Geschiedenis der Vrijheid Arendonk", Turnhout, Beersmans-Pleek, 1887;
"Bedreigde windmolens", in: Natuur- en Stedenschoon, XI, 1932, p. 172-173;
P.J. Lemmens, "Molens te Arendonk", in: Heemkundig Handboekje voor de Antwerpse randgemeenten, XVII, 1969, nr. 4, p. 11;
Frans Van Deuren & Louis Hulselmans, "De molengeschiedenis van Arendonk", in: Als ice can, jg. 1, 1979, nr. 4, p. 1-9;
P.J. Lemmens, "Molenoverzicht uit het Arrondissement Turnhout van 1830 tot heden", Heemkundig Handboekje voor de Antwerpse Randgemeenten, Kwartaalschrift, Borgerhout, Gitschotel Buurschap, Jg. 12, [1964], nr. 3, p. 2.
Arendonk een momentopname, [Arendonk, 1977].
Arendonk zoals het vroeger was. Dl. 1. Arendonkse gezichten. Dl. 2. Arendonkse zichten. Een uitgave van de Heemkundige Kring "Als Ice Can" vzw, Arendonk, 1985 en 1987.
Coveliers L., Arendonk Geschiedkundige Beschrijving, [Arendonk, 1937].
De Kok H., Gids voor het oude Turnhout en omgeving. Dl. 2. De omliggende gemeenten, Antwerpen-Amsterdam, 1980, p. 235-253.
Diriken P., Toeristisch-recreatieve atlas van Antwerpen. De Kempen. Geogids Noorderkempen-Oost, Kortessem, 1997, p. 53-70.
De Pauw J., Arendonk in oude prentkaarten, Zaltbommel, 1972.
De Pauw J., Plaatsnaamkunde over Arendonk, [Arendonk], 1973.

<p>Friedesmolen</p>

Prentkaart Nels. Verzameling Ons Molenheem

<p>Friedesmolen</p>

Prentkaart. Verzameling Ons Molenheem


Stuur uw teksten over deze molen  |  Stuur een (nieuwe) foto van deze molen
Laatst bijgewerkt: maandag 3 april 2017

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in database zoek op provincie Stuur een algemene e-mail over molens vorige pagina Home pagina Naar bestaande molens