Molenzorg
Beverlo (Beringen), Limburg

Prentkaart voor 1902, editie Hermans. Verzameling Ons Molenheem
Algemeen
Collectie
Verdwenen Belgische Molens
Naam

Molen van Eindeken

Ligging
Molenaarstraat
3581 Beverlo (Beringen)

zuidzijde
Eindeken


toon op kaart
Type
Staakmolen
Functie
Korenmolen
Gebouwd
1826
Verdwenen
1904, verplaatst naar Schaffen, Verloren Kostmolen
Beschrijving / geschiedenis

De Molen van Eindeken was een houten korenwindmolen in het gehucht Eindeken, aan de zuidzijde van de Molenaarstraat.

Deze standerdmolen met gesloten voet werd gebouwd in 1826. Hij was in 1842 eigendom van koopman Pieter Willems die de molen verpachtte aan Pieter Loos. Door erfenis kwam de molen in het bezit van August en Pauline Willems, kooplieden te Peer, die de molen na hun overlijden in 1862 nalieten aan Hendrik Willems. In 1863 verkocht deze laatste de molen aan Martin Gilaer, een deurwaarder uit Beringen. Reeds in 1864 verkocht hij de molen aan Henri Lemmens-Scraeyen, die ook eigenaar was van de Stalse watermolen te Koersel. In 1902 erfde Denis Lemmens-Grootjans de molen van zijn ouders.

Dan gebeurde er iets opvallends. Denis Lemmens had de molen in 1902 pas van zijn ouders geërfd. Een jaar later kocht hij ook de andere windmolen van Beverlo (zie onder Lemmensmolen), waarop hij de ouderlijke molen verkocht aan Mandus Peeters die de molen liet uiteennemen en in 1904 herbouwen in Schaffen. Aldaar bestaat de molen nu nog.

Voor verdere gegevens, zie: Schaffen, Verloren Kostmolen

Lieven DENEWET & Herman HOLEMANS

Literatuur

Werner Smet, "Molens van Beverlo en Leopoldsburg", in: "Ons Molenheem", jg. 31, 2006, nr. 2, april-juni, p.27-29, ill.
W. Smet & H. Holemans, Limburgse windmolens in heden en verleden, Nieuwkerken-Waas, 1981
L. Van de Poel, "Bouwstoffen voor de geschiedenis van Schaffen", Schaffen, 1956;
M.A. Duwaerts e.a., "De molens in Brabant", Brussel, Dienst voor Geschiedkundige en Folkloristische Opzoekingen van de Provincie Brabant, 1961;
Herman Holemans, "Kadastergegevens: 1835-1985. Brabantse wind- en watermolens. Deel 5: arrondissement Leuven (M-Z)", Kinrooi, Studiekring 'Ons Molenheem', 1994;
Fr. Claes, G. Hanegreefs Guy, F. Loix, e.a., "Schaffen door de eeuwen heen", Tielt-Winge, Oostbrabantse werkgemeenschap, 1989, p. 93-95, p. 147 - 151, ill.

<p>Molen van Eindeken</p>

Fragment van deze prentkaart.


Stuur uw teksten over deze molen  |  Stuur een (nieuwe) foto van deze molen
Laatst bijgewerkt: woensdag 10 juni 2015

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in database zoek op provincie Stuur een algemene e-mail over molens vorige pagina Home pagina Naar bestaande molens