Molenzorg
Dranouter (Heuvelland), West-Vlaanderen

Collectie
Verdwenen Belgische Molens
Naam

Zwarte Molen
Swartes meulen
Swarten meulen

 

Ligging
Kauwakkerstraat 5
8951 Dranouter (Heuvelland)

zuidzijde, ten O v.d. boerderij op nr. 5
ten O van het zuideliik uiteinde v.d. Zwartemolenstraat
wijk Zwarte Molen
grens met Bailleul (F)
kadasterperceel B486


toon op kaart
Type
Staakmolen
Functie
Korenmolen
Gebouwd
voor 1528 / na 1794
Verdwenen
1794 - 6 januari, oorlog / voor 1830
Beschrijving / geschiedenis

De Zwartemolen was een houten staakmolen in het gehucht Zwarte Molen, aan de zuidzijde van de Kauwakkerstraat, op het kadasterperceel B 486, aan de oostzijde van de boerderij met nr. 5, ten oosten van het zuidelijk uiteinde van de Zwartemolenstraat die noordwaarts naar het centrum van  Dranouter loopt. De molen was er op een hoogte gelegen en genoot van een uitstekende windvang. De nog aanwezige grote verhevenheid in de weide is trouwens de vroegere molenwal!

De staakmolen werd voor 1528 opgericht in de huidige Zwartemolenstraat in het gehucht Zwarte Molen. Zijn benaming houdt verband met de 16de-eeuwse molenaar De Swarte.

Molenaar Jan de Swarte, zoon van Jan, verkocht in november 1528 aan Joost de Raet een rente bezet op 2 stukken grond waarvan het tweede perceel een stuk land was van 6 bunders 18 roeden groot, palende noord aan de "Belstraete" ende "wal van de Zwarte muelene" en oost aan de grond van Chrisitaan de Zwarte, eveneens molenaar.  Jan de Swarte werd in een document uit 1563 vermeld en was molenaar van beroep. Hij had calvinistische sympathieën en moest onderduiken in Hondschoote. Een zoon van hem werd in Brugge opgepakt en stierf in 1558, verdacht van ketterij, op de brandstapel. Enkele jaren later, in 1563, onderging vader Jan de Swarte in Lille hetzelfde lot. In een tijdspanne van negen jaar stierven acht verwanten van de familie de marteldood omwille van het geloof.

In juni 1566 werden aan de voet van de Zwarte molen zogeheten hagenpreken gehouden, waarbij de nieuwe leer openlijk werd verkondigd. In 1568 vermoordden de Geuzen niet ver van deze plek een drietal priesters uit Reningelst.

Hervormingsgezinden sloegen in 1568 de inboedel van de kerk van Dranouter stuk, en hadden tevens de kerken van Reningelst, Loker, Kemmel en Nieuwkerke aangedaan. Bij de Zwarte Molen werden toen drie geestelijken terechtgesteld. Ter nagedachtenis van deze martelaren werd in 1909 het Kalvariekruis op de Zwarte Molen gebouwd en words jaarlijks een bedevaart gehouden. Dit kalvariekruis, gelegen aan de Kauwakkenstraat, tegenover het uiteinde van de Zwartemolenstraat, werd op 9 juni 2004 beschermd als monument.

Tot in 1612 was de molen in het bezit van Jan de Turck, zoon van Pr.-Mayken de Weert, dochter van Jacques. Vanaf 1612 was de "Coornewyntmuelen" in handen van Mahieu de Bane. In 1631 was de staakmolen elk voor de helft in het bezit van Jan van Elshout (Claeysone?) en Mahieu de Bane. Molenaar Jan Louf fs. Jan overleed op 16 april 1690 als molenaar van de Zwartemolen.

Vincent Louf fs. Jan verhief het leen en volgde zijn vader op in november 1690. In 1709 werd Vincent Louf vermeld als "meulenaere op den Swarte meulen". In een molenlijst uit 1712 wordt de graan- en oliewindmolen van Vincent Louf (eigenaar en molenaar) genoemd met een olieproductie van 60 ton per jaar.

Lodewyck Louf, "herbergier ende brouwer inde herberghe van den Swarten Meulen" overleed in 1744. In 1777 was Emmanuel Louf fs. Joannes Baptiste Louf molenaar-eigenaar op de "coorne- ende olie wyntmolen".

We vinden de molen terug op de Sanderuskaart van 1641 ("Swarten Meulen"), de Frickxkaart (1712) met de benaming "Swerte M(olen)" en op de Ferrariskaart (ca. 1775) met het bruin symbool van een staakmolen op teerlingen onder de benaming "Moulin noir".

De Zwartemolen werd op 6 januari 1794 in brand gestoken door Franse troepen, bij hun inval in ons land: "Den 6 january 1794 is gebrand den Swarten molen", aldus kroniekschrijver P. Cuvelier in het "Memoriael van Reninghelst". Er volgde  nog een heropbouw, maar de molen verdween reeds voor 1834 defintief.

De vroegere molenaarswoning (Kauwakkerstraat 5) werd vernield in de eerste wereldoorlog en werd in de jaren 1920 herbouwd als boerderij.

Tussen 1976 en 1986 ijverde een dynamische werkgroep, onder impuls van Jan Hardeman uit Kemmel van Opbouwwerk Heuvelland en VVV Westvlaamse Bergen, om op de Zwartemolen opnieuw een staakmolen op te richten. Hierbij zou de Beeuwsaertmolen van Bikschote overgebracht worden. Na vele moeilijkheden, ook van politieke aard, strandde dit initiatief tot grote ontgoocheling van meerdere sympathisanten, streek- en molenliefhebbers.

Lieven DENEWET, John VERPAALEN & Raymond SIX

Bijlagen

Over de molenaarsfamilie Louf, door Mattias PATTYN

Mattias Pattyn, "Kwartierstaat van Mattias Dries Joris PATTYN" http://users.skynet.be/mattias.pattyn/mijnstamboompje/pg-uitvoer/kmp/kmp-0001.htm

28992 Gheleijn LOUF.
Kind:
14496 Jan LOUF, molenaar - landbouwer, geboren circa 1579. Hij gebruikte op 16 maart 1634 de Montebergmolen te Dranouter.
Gehuwd met
14497 Cathelijne Du FORT, dochter van Marcx Du FORT, molenaar en eigenaar van een korenwindmolen te Dranouter (zie 28994).

Uit het huwelijk van Jan Louf en Cathelijne Du Fort
1) 7248 Jan LOUF, molenaar, geboren circa 1600. Leenman van het leenhof van Nieuwkerke. Op 27 oktober 1646 kwam Jan Louf de verplichtingen van verhef en manschap voor de baljuw en leenmannen van Nieuwkerke na. Hij had een leen van 1 honderts molenwal verlaagd met Jan Van Elshoutte. Zoon van Jan LOUF (zie 14496) en Cathelijne Du FORT (zie 14497).
Gehuwd met
7249 Franchijnken De LANGHE, dochter van Franchois De LANGHE (zie 14498).
Gehuwd (1) met Jan LOUF (zie 7248).
Gehuwd (2) met Clais BUSEINE. Gehuwd na 9 oktober 1646 en voor 8 april 1648.
Uit het eerste huwelijk
1) 7248 Jan LOUF, molenaar, geboren circa 1600. Leenman van het leenhof van Nieuwkerke. Op 27 oktober 1646 kwam Jan Louf de verplichtingen van verhef en manschap voor de baljuw en leenmannen van Nieuwkerke na. Hij had een leen van 1 honderts molenwal verlaagd met Jan Van Elshoutte. Zoon van Jan LOUF (zie 14496) en Cathelijne Du FORT (zie 14497).
Gehuwd met
7249 Franchijnken De LANGHE, dochter van Franchois De LANGHE (zie 14498).
Gehuwd (1) met Jan LOUF (zie 7248).
Gehuwd (2) met Clais BUSEINE. Gehuwd na 9 oktober 1646 en voor 8 april 1648.
Uit het eerste huwelijk
1) 3624 Jan
2) Cathelijne, geboren na 1636, overleden na 1661.
3) Vinchent, geboren voor 1636, overleden na 1669
3624. Jan LOUF, molenaar, geboren circa 1625, overleden op 16-04-1690 te Dranouter. Schepen van de leenheerlijkheid Spiers te Nieuwkerke bij de vernieuwing van de wet op 10 april 1671 (Brugge, Rijksarchief, Gemeentearchief Nieuwkerke, 30, f° 98v). Leenman van het leenhof van Nieuwkerke. Op 20 maart 1666 kwam Jan Louf de verplichtingen van verhef en manschap voor de baljuw en leenmannen van Nieuwkerke na. Hij had een leen van 1 honderts molenwal van Jan Louf, zijn vader, geërfd. Zoon van Jan LOUF (zie 7248) en Franchijnken De LANGHE (zie 7249).
Gehuwd met
3625 Peroongen Du MEZ, overleden op 21-10-1690 te Dranouter, dochter van Jan Du MEZ (zie 7250).
Gehuwd (1) met Jan LOUF (zie 3624).
Gehuwd (2) met Jan EMAERE.

Uit het eerste huwelijk:
1. Maria Loef, geboren op op 08-05-1651 te Belle, gedoopt op 10-05-1651 te Belle (getuige(n): Jacobus Dumetz - Maria Ozeel). Overleden voor de sluiting van de staat van goed van haar ouders
2. Elisabeth (Lijsabeth) De LOUF, landbouwster, geboren op 29-09-1654 te Belle, gedoopt op 04-10-1654 te Belle (getuige(n): Joannes Du Mez - Adriana Van Hille echgtenote van Joannes Ysenbrant), overleden op 04-06-1737 te Belle op 82-jarige leeftijd, begraven op 06-06-1737 te Belle. Getuigen zijn Chrétien Bailleul en Jacque Bailleul. De familienaam van de overledene werd als Louf geschreven.
Gehuwd met Christianus (Christiaen) BAILLEUL, landbouwer, overleden op 05-07-1724 te Belle. Schepen van de leenheerlijkheid Spiers te Nieuwkerke bij de vernieuwing van de wet op 17 april 1682 (Brugge, Rijksarchief, Gemeentearchief Nieuwkerke, 30, f° 201r).
3. Anna Francisca (Tanneken), geboren op 01-05-1657 te Belle, gedoopt op 03-05-1657 te Belle (getuige(n): Petrus Buisset - Anna Du Meij), overleden voor 1690. Overleden voor de sluiting van de staat van goed van haar ouders. Ze is niet in Steenwerk overleden.
Gehuwd voor de kerk (1) circa 1681 met Caerel LIEFOOGHE.
Gehuwd voor de kerk (2) op 27-jarige leeftijd op 02-01-1685 te Steenwerk (getuige(n): Jacobus Van Costenoble - Franciscus Portebois) met Joannes (Jan) De HARNE, 20 jaar oud, molenaar, geboren op 26-03-1664 te Steenwerk, gedoopt op 28-03-1664 te Steenwerk (getuige(n): Petrus De L'Espin - Anna Delbeque), overleden op 21-09-1722 te Steenwerk op 58-jarige leeftijd, begraven op 23-09-1722 te Steenwerk. De familienaam van de overledene werd als Deharne geschreven. Eigenaar en gebruiker van de Kerkhofmolen onder de leenheerlijkheid Oudeneem te Steenwerk. Zoon van Joannes De HARNE en Joanna PRENGIER.
4. Joannes, geboren op 27-02-1660 te Belle, gedoopt op 29-02-1660 te Belle (getuige(n): Joannes De Keerle - Francisca De Langhe). Overleden op jonge leeftijd.
5. 1812. Vincentius Loef.
6. Jan, gedoopt in 1663 te Nieuwkerke. Meed.
7. Leinaert, geboren circa 1668, overleden na 1712

1812. Vincentius Loef, molenaar, geboren op 03-05-1661 te Belle, gedoopt op 05-05-1661 te Belle (getuige(n): Vincentius Loef - Maria Peulemeulle), overleden circa 1731. Leenhouder van 30 roeden zaailand te Dranouter en gehouden van het leenhof van Nieuwkerke. Leenhouder van 1 hondert molenwal te Dranouter en gehouden van het leenhof van Nieuwkerke. Zoon van Jan LOUF (zie 3624) en Peroongen Du MEZ (zie 3625).
Gehuwd met
1813 Maria De RIJCKE, gedoopt op 25-04-1660 te Belle (getuige(n): Guillielmus De Rijcke - Clara Alloos uxor Jacobus Houvenaghels), overleden circa 1726. Staat van goed verleden op 24 januari 1727. Dochter van Daniël De RIJCKE (zie 3626) en Anna HOUVENAGHEL (zie 3627).

Uit dit huwelijk:
1) 906. Jacobus Loef
2) Lodewijk LOUF, molenaar - herbergier, geboren circa 1700 te Dranouter, overleden circa 1752. Leenman van het leenhof van Nieuwkerke.
Gehuwd met Marie Anne VERMEERSCH.
3) Joannes (Jan) LOUF, molenaar, geboren circa 1701, overleden circa 1774. Staat van goed gesloten op 9 juli 1774.
Gehuwd voor de kerk (1) op 28-09-1723 te Belle (getuige(n): Vincentius Louf - Ludovicus Schoonheer) met Anna Theresia THOREZ, begraven in 1741 te Nieuwkerke, dochter van Franciscus THOREZ.
Gehuwd voor de kerk (2) op 28-08-1741 te Meteren met Goddelieve De CONINCK, geboren circa 1717, overleden circa 1770. Staat van goed gesloten op 3 januari 1771
4) Vincentius (Vincent) LOUF, molenaar - landbouwer, geboren circa 1704 te Dranouter, overleden circa 1783. Buitenpoorter van Ieper te Loker door zijn vierde huwelijk. Hij aanvaardde het buitenpoorterschap op 19 november 1763 (Brussel, Koninklijke Bibliotheek, Fonds Merghelynck, 24, deel 9, band 3, f° 721v). Eigenaar en gebruiker van de Hillemolen te Dranouter op 6 juli 1737 (Lille, Archives Départementales du Nord, C 52, f° 271v). Op 20 januari 1741 verkocht Vincent Louf een korenwindmolen genaamd "den Hillemolen" met al de staande als draaiende werken met een woonhuis op 3 gemeten en half land gelegen te Dranouter onder de leenheerlijkheid Dranouter aan Pieter Zyde en Marie Pieternelle Scheemaeker, zijn echtgenote, molenaar, wonende te Westouter. Op 23 februari 1741 werd Vincent Louf voor de baljuw en schepenen van Dranouter onterfd terwijl Pieter Zyde en Marie Pieternelle Scheemaeker ingeërfd werden (Brugge, Rijksarchief, GA Dranouter, 17, f° 331v). Gebruiker van de Zavelputtemolen te Westouter. Leenman van het leenhof van Loker. Op 20 december 1756 werd voor heer en meester Ignatius Josephus Godtschalck, tabellionaris, residerende te Ieper een akte voorgelegd waarbij Pieter Francois De Coninck, landsman, wonende te Meteren 7 gemeten 1 vierendeel 6 roeden behuisd grasland met huizingen, schuur en stallen gelegen te Loker en gehouden van het leenhof van Loker verkocht aan Vincent Louf, wonende te Westouter(Ieper, Stadsarchief, Kasselrij Ieper V, 162, akte 1). Op 4 februari 1757 werd Pieter Francois De Coninck onterfd en werd Vincent Louf voor de baljuw en leenmannen van Loker ingeërfd. Het behuisd grasland bestond uit drie lenen die van het Lokerse leenhof gehouden werden, namelijk een leen van 5 gemeten 1 vierendeel 41 roeden beshuisde hofstede en meers, een leen van 1 gemet grasland en drie vierendeel 40 roeden grasland. De eerste twee lenen waren een vol verhef van 10 ponden parisis verschuldigd terwijl het andere leen een verhef van de beste vrome verschuldigd was. Op 4 februari 1757 kwam Vincent Louf voor de baljuw en leenmannen van Loker de verplichtingen van verhef en manschap na (Ieper, Stadsarchief, Kasselrij Ieper V, 162, akten 2, 3 en 4).
Gehuwd voor de kerk (1) op 05-06-1728 te Loker (getuige(n): Nicolaus De Coninck - Ignatius Verstraete) met Maria Theresia De CONINCK, 20 jaar oud, geboren op 11-04-1708 om 10.00 uur te Loker, gedoopt op 12-04-1708 te Loker (getuige(n): Petrus Huijghe - Maria Koninck), overleden op 07-11-1752 om 06.00 uur te Westouter op 44-jarige leeftijd, begraven op 08-11-1752 te Westouter. Getuigen zijn Vincentius Louf en Henricus Albertus Louf. Begraven in de kerk van Westouter. Dochter van Nicolaus De CONINCK en Jacoba BEUDENS.
Gehuwd voor de kerk (2) op 08-01-1753 te Westouter (getuige(n): Petrus Jacobus De Rycke - Henricus Albertus Louf - Petrus Jacobus Bulteel). De familienaam van de bruid werd als Verlie geschreven. Echtgenote is Francisca VERLIJE, 55 jaar oud, geboren op 10-03-1697 te Dikkebus, gedoopt op 11-03-1697 te Dikkebus (getuige(n): Anthonius Hovelinck - Francisca De Wulf uxor Hectoris Blancquart). Onwettige dochter. Begraven op 10-06-1756 te Westouter op 59-jarige leeftijd. Getuigen zijn Vincentius Louf en Petrus Jacobus De Rijcke. De familienaam van de overledene werd als Verlije geschreven. Dochter van Joannes VERLIJE en Joanna FAGHEL.
Gehuwd voor de kerk (3) op 15-02-1757 te Westouter (getuige(n): Petrus Laurentius De Swarte - Joannes Franciscus Lehelle - Jacobus Beuns - Innocentius Hallijnck) met Maria Catharina De SWARTE, 44 jaar oud, geboren op 30-01-1713 te Westouter, gedoopt op 31-01-1713 te Westouter (getuige(n): Petrus Vuijlsteker - Catharina Rousseel), overleden op 27-04-1763 te Loker op 50-jarige leeftijd, begraven op 29-04-1763 te Loker, dochter van Petrus De SWARTE en Theresia HAEZEWINT.
Gehuwd voor de kerk (4) op 18-10-1763 te Loker (getuige(n): Petrus Duflo - Guillielmus De Suere) met Petronilla DEMEIJ, geboren circa 1718 te Vlamertinge, gedoopt circa 1718 te Vlamertinge (getuige(n): Petrus De Bruyne - Judoca De ...). Geboren en gedoopt tussen 10 februari en 21 februari 1718. Akte in slechte staat door brand- en waterschade. Overleden op 23-08-1784 te Loker, begraven op 25-08-1784 te Loker, dochter van Robertus DEMEIJ en Petronilla Van LEENE.
5) Petrus (Pieter) LOUF, molenaar, geboren circa 1705 te Dranouter, overleden na 1780. Leenhouder van 30 roeden zaailand te Dranouter en gehouden van het leenhof van Nieuwkerke. Gebruiker van de Hillemolen te Dranouter.
Gehuwd voor de kerk op 18-10-1730 te Belle (getuige(n): Antonius De Hondt - Joannes Josephus Catthelain). De familienaam van de bruid werd als Roetijnck geschreven. Echtgenote is Maria Catharina ROETYNCK, 22 jaar oud, geboren op 26-03-1708 te Belle, gedoopt op 28-03-1708 te Belle (getuige(n): Petrus Fermaut - Elisabetha David). Zij erfde na de verdeling van de goederen van haar ouders de oostzijde van 3 gemeten 1 vierendeel behuisde en beplante hofstede in de Oosthoek van Belle en Dranouter onder de leenheerlijkheid Nieuwkerke en drie vierendeel 18 roeden meers te Dranouter onder de leenheerlijkheid Nieuwkerke. Op 9 december 1730 leenden Pieter Louf, zoon van Vincent, en Marie Catherine Roetynck de som van 100 ponden groten (20ste penning) aan Jaeques Heyte. De goederen werden in hypotheek gegeven (Brugge, Rijksarchief, Kasselrij Ieper IV, 84). Dochter van Petrus ROETYNCK en Petronilla Van MEIRIS.

906 Jacobus LOUF, molenaar - landbouwer, geboren circa 1696 te Dranouter, overleden circa 1773. Staat van goed op gemaakt door deelsman Dutillieul te Nieuwkerke op 18 oktober 1773. Zoon van Vincentius LOEF (zie 1812) en Maria De RIJCKE (zie 1813).
Gehuwd voor de kerk (1) in 1723 te Nieuwkerke. Alfabetische klapper op de kerkregisters van Nieuwkerke. Echtgenote is Maria Francisca LIGNIEZ (zie 907).
Gehuwd voor de kerk (2) op 21-10-1761 te Sint-Janskapel (getuige(n): Henricus Franciscus Budin (schoonzoon) - Joannes Louf (broer)- Joannes Baptista Vander Steene - Philippus Jacobus Lazerie) met Helena Constantia SWINGEDAU, geboren circa 1714 te Sint-Janskapel, overleden op 12-05-1785 te Loker, begraven op 14-05-1785 te Loker. De familienaam van de overledene werd als Swijngedauw geschreven.

Uit het eerste huwelijk:
1) Maria Joanna, geboren op 02-10-1724 te Belle, gedoopt op 03-10-1724 te Belle (getuige(n): Vincentius Louf - Francicsa Houspie), overleden op 11-10-1803 om 21.30 uur te Nieuwkerke op 79-jarige leeftijd (aangifte door: Louis Deconinck, 56j., fabrikant in lijnwaad, wonende te Nieuwkerke, schoonzoon - Pierre Joseph De Breu, 38j., slager, wonende te Nieuwkerke). Op 9 maart 1761 kwam Hindrick Francois Budin in naam van Marie Joanne Louf, zijn echtgenote de verplichtingen van verhef en manschap voor de baljuw en leenammen van Nieuwkerke na. Zij had een leen van 30 roeden te Dranouter na het overlijden van Marie Francoise Laignel, echtgenote van Jacobus Louf, geërfd.
Gehuwd voor de kerk in 1747 te Nieuwkerke met Henricus Franciscus (Hindrick Francois) BUDIN, landbouwer, geboren circa 1725 te Nieuwkerke, overleden op 30-04-1812 om 06.00 uur te Nieuwkerke (aangifte door: Pierre Joseph Budin, 51j., bijzondere, wonende te Nieuwkerke, zoon - Charles Eugene Markey, 35j., praktizijn, wonende te Nieuwkerke). Schepen van de leenheerlijkheid Inghelant te Nieuwkerke en Niepkerke. Bedienlijk leenman van het leenhof van Nieuwkerke. Hij verzaakte aan de buitenpoorterij van Ieper te Nieuwkerke op 20 september 1747 (Brussel, Koninklijke Bibliotheek, Fonds Merghelynck, 24, deel 8, f° 702r). Uit het nalatenschap van zijn zuster erfde het vijfde deel in een molenhuis en de Stampkotmolen te Nieuwkerke. Hij pachtte voor een termijn van 9 jaar begonnen met Bamis 1785 twee percelen zaailand (10 hondert zaailand gelegen te Nieuwkerke onder de leenheerlijkheid Inghelant en 4 hondert zaailand gelegen te Nieuwkerke onder de leenheerlijkheid Oostthove) aan juffrouw Marie Françoise Godtschalck voor het bedrag van 60 ponden Rijsels geld per jaar. Zoon van Franciscus BUDIN en Maria Catharina De BRUYNE.
2) Petrus Franciscus, geboren op 10-10-1726 te Belle, gedoopt op 10-10-1726 te Belle (getuige(n): Joannes Baptista Laignel - Elisabeth Louf).
3) Petrus Josephus Cornelius, geboren op 27-05-1729 om 12.00 uur te Belle, gedoopt op 28-05-1729 te Belle (getuige(n): Josephus Laignie - Maria Catharina Louf).
4) Petrus Jacobus, koopman - handelaar - rentenier, geboren op 22-03-1735 te Dranouter, overleden op 27-06-1831 om 14.30 uur te Belle op 96-jarige leeftijd (aangifte door: Jaeques Constant Louf, 60j., handelaar - kruidenier, wonende te Belle, zoon - Fidel Amand Constant Louf, 46j., slotenmaker, wonende te Belle, kleinzoon). Op 18 oktober 1773 werd voor Pieter Albertus Dutillieul, notaris residerend te Nieuwkerke, een akte verleden waarbij Pieter Jacobus Louf een perceel van 8 honderts 30 roeden zaailand gelegen te Dranouter onder de leenheerlijkheid Nieuwkerke deel van een groter perceel van 19 honderts 52 roeden waarvan de rest aan de koper toebehoorde, verkocht aan Joannes Joseph Lagache en Anne Clare Therese Louf, zijn zuster. Op 13 april 1774 werd Pieter Jacobus Louf voor de baljuw en schepenen van Nieuwkerke onterfd terwijl Joannes Joseph Lagache en Anne Clare Therese Louf, zijn echtgenote, werden ingeërfd.
Gehuwd (1) voor 1759 met Maria Joanna Francisca Jacoba VERMEERSCH, geboren op 24-12-1731 te Kemmel, gedoopt op 25-12-1731 te Kemmel (getuige(n): Joannes Baptista Swingedauw - Maria Joanna Jacoba Vermeersch), overleden op 17-04-1770 om 09.45 uur te Belle op 38-jarige leeftijd, begraven op 19-04-1770 te Belle. Getuigen zijn Petrus Jacobus Louf en Jacobus Franciscus Vermeersch. Dochter van Jacobus Franciscus VERMEERSCH en Maria Joanna WALBROU.
Gehuwd voor de kerk (2) op 35-jarige leeftijd op 04-09-1770 te Belle (getuige(n): Jacobus Louf - Jacobus Franciscus Vermeersch - Carolus Jacobus Becuwe - Ignatius Galle) met Maria Joanna Constantia BECUWE, geboren circa 1736 te Flêtre, overleden op 13-12-1808 om 09.00 uur te Belle (aangifte door: Pierre Jaeque Louf, 74j., rentenier, wonende te Belle, echtgenoot - Jaeque Constantin Louf, 38j., handelaar - kruidenier, wonende te Belle, zoon), dochter van Michaël BECUWE en Angela SMAGGHE.
Gehuwd (3) op 77-jarige leeftijd op 14-10-1812 te Belle (getuige(n): Jaeque Constantin Louf, 42j., handelaar - kruidenier, wonende te Belle, zoon - Benoit François Bernaert, houtbewerker, wonende te Belle, neef - Alexandre Marecaux, 66j., pruikenmaker, wonende te Belle - Henri Ghis, 44j., koster, wonende te Ieper, neef). De familienaam van de bruid werd als Degelcke geschreven. Echtgenote is Isabella Clara De GELCKE, 53 jaar oud, geboren op 14-07-1759 om 00.00 uur te Belle, gedoopt op 16-07-1759 te Belle (getuige(n): Joannes Baptista Deturck - Isabella Clara Carton), overleden op 24-09-1836 om 23.00 uur te Belle op 77-jarige leeftijd (aangifte door: Jaeques Constant Louf, 64j., handelaar - kruidenier, wonende te Belle, stiefzoon - Jean Dominique Antoine Verheylewegen, 44j., notarisklerk, wonende te Belle), dochter van Joannes Josephus De GELCKE en Maria Theresia DUBLAERE.
5) 453. Anna Claire
6) Marie Catherine Therese.
Gehuwd met Franciscus Xaverius GHIJS, geboren op 09-12-1730 te Hondeghem, gedoopt op 09-12-1730 te Hondeghem (getuige(n): Jacobus Ghijs - Joanna Maria Paresys), overleden op 24-01-1790 te Steenwerk op 59-jarige leeftijd, begraven op 26-01-1790 te Steenwerk. Getuigen zijn Henri François Ghijs en Jean François Ghijs. Zoon van Franciscus Xavier.

Literatuur

John Verpaalen, Molens van de frontstreek, Koksijde, De Klaproos, 1995, p. 53-53.
Lieven Denewet, "Heffingen op olie & aantal en productie van de oliemolens in de kasselrijen Ieper en Belle, in Poperinge en Wervik (1712)", in: Molenecho's, jg. 16,  nr. 2-3, maart-juni 1988.
Herman Holemans, "Westvlaamse wind- en watermolens. Kadastergegevens 1835-1990. Deel 2. Gemeenten D-G", Kinrooi, Studiekring Ons Molenheem, 1994 (niet vermeld).
P. Cuvelier, "Memoriael van Reninghelst".
Ludo Vandamme, "Dranouter in de Geuzentijd", in: Op de Hoogte, juli-aug. 1983.
"Zwartemolen zoekt Zwartemolen", brochure van Buurtschapscomité Zwartemolen e.a., 1983.
Molenecho's, XVIII, 1990, 2; XX, 1992, 1.
Joseph Dezitter, "Molens van mijn Vlaanderen", Kemmel, Malegijs, 1983 (oospronkelijk verschenen in 1938 ("Les derniers Moulins de Flandre") en in 1953 in Duitse vertaleing ("Mühlen aus Südflandern").
Hubert Masquelin & Raymond Six, "Molens in het Heuvelland", in: "Bijdragen ter herdenking aan Hubert Masquelin", Heuvelland, 2011, p. 111-156 (126-127).
M. Pattyn, Het maalrecht te Dranouter anno 1728, Vlaamse Stam, jg. 31 (1995), nr. 5, 258.
P. Diriken, "Geogids Heuvelland, Toeristische-Recreatieve-Atlas van West-Vlaanderen", (St.-Truiden), (1988), p. 19-21.
Delepiere A.-M. & Huys M. 1991, Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kantons Mesen - Wervik - Zonnebeke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N3, Brussel - Turnhout, 1991.
Mattias Pattyn, "Kwartierstaat van Mattias Dries Joris PATTYN" http://users.skynet.be/mattias.pattyn/mijnstamboompje/pg-uitvoer/kmp/kmp-0001.htm


Stuur uw teksten over deze molen  |  Stuur een (nieuwe) foto van deze molen
Laatst bijgewerkt: woensdag 10 augustus 2016

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in database zoek op provincie Stuur een algemene e-mail over molens vorige pagina Home pagina Naar bestaande molens