Molenzorg
Schaarbeek, Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Tekening van Emile Puttaert, 4 september 1865 (de vermelding Evere is foutief, het moet Schaarbeek zijn)
Algemeen
Collectie
Verdwenen Belgische Molens
Naam

Windmolen van Helmet
Windmolen van Schaarbeek

Ligging
Haachtsesteenweg
1030 Schaarbeek

Helmet
kadasterperceel B 7


toon op kaart
Type
Staakmolen
Functie
Korenmolen
Gebouwd
1684 / 1783
Verdwenen
1885, verplaatst naar Merksem
Beschrijving / geschiedenis

De Windmolen van Helmet of van Schaarbeek was een houten korenwindmolen aan de Haachtsesteenweg in het gehucht Helmet.

Op 15 december 1684 werd aan twee personen het octrooi verleend om te Schaarbeek een korenwindmolen op te richten. Hun identiteit is ons niet bekend, maar D. D'Hannosset berichtte in 1783 dat de toestemming verleend werd "par forme de convention faite par l'abandon d'un moulin à eau qu'ils avoient à Etterbeek" (bij wijze van overeenkosmt, die gesloten werd door een watermolen die ze te Etterbeek bezaten, af te staan). Aan de Ontvanger van Zine Majesteits Domeinen van het kwartier Brussel moest een jaarlijkse windcijns van 3 gulden betaalde worden, dubbel te betlan in het eerste jaar en bij elke verandering van eigenaar. Daarenboven moest de tegenwaarde van drie "chapons" (kapoenen of gesneden hanen) worden betaald: een overblijfsel van oud heerlijk recht.

De standaardmolen werd gebouwd aan de westzijde van de Haachtsesteenweg (in het deel dat vroeger de Schaarbeeksesteenweg werd genoemd), tegenover de huidige Ooststraat (rue de l'Est).

In 1779-1780 liet eigenaar Pierre Cludts de molen ruim 1,3 meter verhogen, omwille van de hinderende bomen die het malen beletten. In 1783 vond hij zich echter genoodzaakt om de molen te verplaatsen.

Op 5 augustus 1783 richtte eigenaar Pierre Cludts een verzoekschrift aan de Rekenkamer van B rabant, om de verplaatsing van zijn molen (die hij al vele jaren bezat) te bekomen. Hij beklaagde er zich over dat de molen toen omringd werd door fruitbomen en andere bomen, die door de stad Brussel aan de "chaussée de Schaerebeke" waren geplant. Hij kon nu niet meer bij een matige wind malen. De h evige windstoten die vanuit de bomen kwamen, dreigden de molen omver te werpen. Cludts had bij de stad Brussel aangedorngen, eerst "in der minne" en daarna met klachtbrieven, om de toppen van enkele bomen die tegenover de molen gelegen zijn, te snoeien. Dit bleef zonder gevolg. Drie à vier jaar voordien had hij grote onkosten op zich genomen, om de molen met meer dan vijf voeten (= 1,3 meter) te verhogen. Hij geloofde dat dit zou geholpen hebben, maar de bomen groeiden steeds hoger... Het was niet meer mogelijk om met de molen te werken. De vroegere huurders klaagden dat zij niet meer van de molen konden leven. Thans was er geen moelnaar meer. Aangezien deze zaak niet in der minne geregeld kon worden en om processen tegen de eigenaars van de bomen (die het fruit nodig haddne) te vermijden, zou Cludts de molen liever wegnemen op zijn huidige standplaats en hem herbouwen op een perceel dat hij zou aankopen en gelegen was aan dezelfde straat, in dezelfd eparochie, maar nu in het gehucht Helmet. Hij stelde voor oom dezelfde recognitie (cijns) te betalen, zoals dat bij de oprichting in 1684 bepaald werd, namelijk 3 gulden "pour le vent" (voor de wind, het windrecht).

Op 5 september 1783 bracht D. D'Hannosset, ontvanger-generaal van Zijne Majesteits Domeinen in het kwartier Brussel, zijn advies uit, nadat hij een plaatsbezoek had gebracht. Hij kon er vaststellen hoe dat de hoogstammige bomen aan de Schaarbeeksesteenweg rees hoger waren dan de m olen zelf, hetgeen het draaien verhinderde. Deze aanplantingen veroozaakten tevens hevige windstoten, die schade toebrachten aan de wieken en uitwendige delen. Hierdoor moest de eigenaar zeer vaak veranderingen en aanzienlijke herstellingen uitvoeren, zonder er enig voordeel uit te kunnen halen. De nieuwe standplaats kon volgens De'Hannosset alleen maar voordelig zijn voor de inwoners van Schaarbeek en Helmet, die vaak hun beklag deden dat ze hun graan elders moesten laten malen, op molens die meer dan een mijl ver stonden. D. D'Hannosset gaf zodoende een uitermate gunstig advies. Hij werd hierin volledig gevolgd door de Rekenkamer (11 september) en de Financiële Raad (17 september), zodat reeds op 27 september 1783 aan Pierre Cludts de akte verleend werd voor de molenoverbrenging, dit is minder dan twee maanden na zijn verzoekschrift. Vrijwel alle voorwaarden waren dezelfde als deze die in het octrooi van 1684 gesteld waren: de windcijns van 3 gulden en 3 kapoenen, de dubbele betaling in het eerste jaar en bij iedere eigendomswissel, de gelegde hypotheek op de molen en het terrein, als borg voor de cijnsbetaling.

De molen kwam inderdaad terecht op het perceel dat Pierre Cludts zich voorgenomen had: iets ten zuiden van de Haachtsesteenweg, tussen de huidige Lindestraat (rue du Tilleul) en de Landbouwstraat (rue de l'Agriculture), op het kadasterperceel sectie B nr. 7. De niuewe standplaats lag meer ten N.O. van de oude, dus verder weg van Brussel. Omdat de molen nu zo dicht bij de grens met Evere gelegen was, hebben een aantal 19de-eeuwse kunstenaars de molen ten orechte op het grondgebied van Evere gesitueerd.

Bij de oprichting van het Belgisch kadaster in 1834 was Egidius Pasteels de eigenaar-molenaar. Hij bezat eveneens de korenwatermolen op de Maalbeek in de Molenaarsstraat te Schaarbeek. De laatste 42 jaar behoorde de windmolen toe aan de familie Vandervelde: eerst aan Franciscus (aankoop bij akte d.d. 16.01.1843, notaris Verhaghen) en dan aan Jan Basptist (aankop geregistreerd op 04.07.1864). Ook hij bezat tegelijkertijd een watermolen te Schaarbeek, nl. de Neder- of Metermansmolen in de Groenstraat. Het samen bezitten van een water- en windmolen binnen dezelfde gemeente was een groot vorodeel. Bij droogte, wateroverlast of grote ijsvorming kon men "met de wind" malen en bij te weinig wind kon men op de watermolen tercht.

De standaardmolen werd in 1885 aangekocht door molenaar Frans Roosens-Spruyt uit Merksem. Hij liet  hem naar Merksem overbrengen ter vervanging van de omgewaaide molen aldaar.

Van de molen bleven twee afbeeldingen bewaard: een schilderij van voor 1885 door mevr. Godart-Meyer en een lavistekening, gemerkt "Evere, 4 7br. 65" (4 september 1865) door Emile Puttaert. We zien er een standaardmolen met een gesloten voet, een zadeldak en een zogenaamde buik op de windweeg. Deze buik wijst op het voorkomen van drie steenkoppels p de steenzolder (een streekkenmerk). Ook op de nieuwe standplaats in Merksem was deze uitbouw evenwel op de onderste zolder of meelzolder aangebracht. In de huidige molen van Roosendaal is deze aanwezigheid nu nog merkbaar: in de windweeg zijn precies op deze plaats de andreasvormige kruisen vervangen door gewone weegbanden.

Zie verder onder: Merksem, Molen Roosens

Lieven DENEWET

-------------------------------------

Les moulins à vent ont ce triste privilège d'occuper  une place de "choix"; si pas la première, parmi les constructions les plus vulnéra­ bles que l'homme ait jamais réalisées. La Belgique en comptait encore 2739 en 1846 et on estimait qu'il en fallait un pour deux mille habitants.

Borée en a terrassé plus d'un; le feu du ciel et certains accidents voire des négligences - laisser tourner à vide par exemple - en ont réduit en cendres mais combien furent victimes de faits de guerre; on les détruisait  systématiquement  pour  éviter que  adversaire  ne s'en serve comme observatoire et pour diriger le feu de son artillerie. Quant aux survivants, ils eurent à faire face à l'indifférence des hommes lorsqu'ils cessèrent de jouer un rôle dans l'économie du pays.

Faute de témoignages écrits, il est difficile de dire à quelle époque ils firent leur apparition dans le paysage brabançon et plus particulière­ ment dans la région bruxelloise.

Une lecture superficielle d'un poste du plus ancien registre censal ducal venu jusqu'à nous pourrait faire croire qu'au 14me siècle déjà, Schaerbeek en possédait un.On y parle, en effet, d'un cens grevant une parcelle sise en bordure  du chemin daer men ten wyndt mo/en gaet. Mais qu'on ne s'y trompe pas; ce même poste, dans les rôles fiscaux ultérieurs, fait apparaître que le scribe avait omis de mettre un tiret au­ dessus du mot wyndt pour indiquer qu'il s'agissait  d'une abréviation " sténographique " et  qu'il fallait  lire  wyn(gaer)dt mo/en c'est-à-dire l'usine appartenant au béguinage bruxellois de Notre-Dame de la Vigne, soit un moulin à eau sis sur le Maelbeek (1).

Si  Schaerbeek  eut  fort  tôt  plusieurs  moulins  à  eau  il  lui fallut attendre le milieu du 17me siècle pour en avoir un mû par le vent. Les uns et  les  autres  ont  appartenu  ou  été  exploités  par  des  membres de grandes dynasties de meuniers bruxellois dont les Seghers, les Crickx, les van der Borcht, les Pasteels, etc.

***

Le 8 septembre 1664  Gilles van Campenhout obtint de la Chambre des  Comptes l'autorisation de construire et d'exploiter, vingt ans durant, un moulin à eau sur le Maelbeek à Etterbeek, non loin du Fonteynmolen. Occupé  ailleurs, il ne s'y  installa pas mais  céda son autorisation à Guillaume Seghers qui dut contracter un emprunt à cet effet. Les temps étant difficiles il se trouva, en 1670, dans l'obligation d'hypothéquer ce moulin. Sa situation dut toutefois s'améliorer par la suite car en 1675 il se porta acquéreur d'une parcelle de terrain à Schaerbeek au lieu dit les Deux Tilleuls (2).

Lorsque, en 1684, la concession à Etterbeek vint à expiration, elle ne  fut  pas reconduite  mais on exigea de la veuve Seghers, née Elisabeth Brems, la mise hors d'usage de l'usine! Bien qu'on ne donne pas le pourquoi  de cette  décision, on peut croire que, vu l'incertitude dans laquelle on vivait -les guerres de Louis XIV - la ville de Bruxelles voulait  empêcher que ledit moulin ne puisse servir à un éventuel assaillant.

Respectueux du protocole administratif,  on demanda à Elisabeth Brems son préalable désintéressement, façon élégante de présenter la "carte forcée ... La concessionnaire  et son fils Josse Seghers, admis dans la corporation depuis 1676, acceptèrent comme on pouvait s'y attendre. Pour prix de leur bonne volonté, on les autorisa à démonter et emporter le mécanisme  de l'usine qui pourrait être remonté ailleurs. Ils durent, après cela, murer  les portes  et les fenêtres et rendre l'usine inutilisable  (3).  Ensuite, compte  tenu de leur" désintéressement .., on leur accorda d'ériger une nouvelle installation à distance des remparts de la ville et le droit d'employer la force du vent qui, comme  on  sait, appartenait au souverain.

Le nouveau moulin pourrait être établi entre la route de Vilvorde et celle de Malines (tusschen de herbaene van Mechelen in d'een zeijde ende de Vilvoorschen wegh) c'est-à-dire derrière le chœur de l'actuelle église Saint-Servais. Elisabeth et son fils pouvaient donc y incorporer le mécanisme de leur ancien moulin à eau mais, de plus, furent autorisés à faire couper un certain nombre de chênes en forêt de Soignes, soit pour un montant de 800 livres, pour les assister et soulager dans les frais et despens. Il ne leur restait plus que, avant que les ailes ne tournent, de payer le cens pour usage de la force éolienne (3).

Mère et fils connurent bien des soucis dans leur nouvelle installa­ tion. Il y a d'abord le fait que les Jean-Farine formaient une caste pas facile à diriger; on les rencontre à chaque pas dans les annales judiciaires de jadis (4). De plus, comme ils étaient les mieux au fait de tout ce qui se passait dans le village et alentours, on les trouve souvent remplissant les fonctions d'échevin. Mais ces membres de la corpora­ tion de Saint-Victor avaient la réputation d'être voleurs; pendant que votre grain passait entre les meules, on faisait la causette, ce dont on tirait parti pour subtiliser une partie de la farine. Que de conflits aussi aux portes de la ville, lorsqu'il était question de fouiller le chargement de leur charrette; les préposés au contrôle ne connaissaient que trop bien ces rois de la "resquille" ·Cela tournait parfois à la bataille rangée.

Notre Jean Seghers et trois  de ses confrères eurent, dès 1685, maille à partir avec les dirigeants de leur corporation parce que, lorsque le vent ne soufflait pas et les astreignait au chômage involontaire, ils voituraient le grain de leurs clients jusqu'à l'un ou l'autre moulin à eau des environs dont l'exploitant  leur abandonnait un tiers du prix de la moûture; cela dépannait les dits clients mais n'était pas conforme aux sacro-saintes prescriptions de la corporation. Celle-ci leur infligea une amende de six réaux d'or  qu'ils refusèrent de payer. On finit par se retrouver face à face devant le Conseil souverain de Brabant. Plusieurs meuniers de la région bruxelloise vinrent témoigner que la façon de procéder incriminée était de pratique courante et invoquèrent de nombreux précédents.

Le dossier de cette affaire n'a pas moins de trente centimètres d'épaisseur; celle-ci traîna jusqu'en 1688 et finit par le triomphe de la corporation (4).

C'est peut-être à la suite de cela que Elisabeth et son fils cherchèrent  à se débarrasser de ce moulin où on était toujours à la merci du vent. Le 26 mai 1680 (5), soit l'année d'après, ils le vendirent aux associés Gilles de  Coninck  et  son beau-fils  Pierre van Boxem; maîtres meuniers bruxellois (6). Ils ne l'exploiteraient  pas directement mais à quelques jours de là, le 4 juin, le donnèrent à bail à Aert van der Borcht. Celui-ci n'y demeurerait pas longtemps à cause de la guerre peut-on  croire. Durant l'été de 1693 le prince-électeur avait séjourné avec quelques régiments à Schaerbeek cependant que des comman­ dos espagnols venaient encore fourrager et extorquer le peu qui restait aux habitants (7).

Autre contretemps, le site du moulin avait changé. Le comte d'Erps, baron de Zaventem, possédait dans le village, sur la rive nord du Maelbeek (entre les actuelles  rues Général Eenens et Metzys et  la chaussée de Haecht) une garenne avec maison de campagne. La Chambre des Tonlieux, le 8 juillet, l'avait autorisé à border d'arbres la chaussée précitée jusqu'au carrefour appelé encore de nos jours "Jérusalem ,. (8).

Aert van der Borcht parti, l'usine fut louée à Martin Stockmans  et à son épouse Catherine Seghers (9).

Gilles de Coninck, co-propriétaire comme on a vu, aliéna sa moitié du  moulin le 30 septembre 1709  en faveur des époux Charles  van Asbroeck et Anne van den Berghe. Trois ans plus tard, le 29 mai 1712, Pierre van Boxem et les siens, co-propriétaires, mirent à leur tour leur moitié en vente publique. A l'extinction de la chandelle le dernier hausseur se trouva être Charles van Asbroeck déjà cité, désormais propriétaire de l'entièreté du moulin; cela l'avait astreint à contracter un emprunt  remboursable  sous forme de rente laquelle ne sera éteinte qu'en 1780 (10).

Deux ans après cette acquisition, soit le 2 novembre  1714, van Asbroeck greva son moulin d'une nouvelle rente de 300 florins l'an afin d'assurer la pitance de son fils Maximilien, parti faire des études à Louvain et se destinant à la prêtrise; cette rente sera reconduite en 1724 au moment où ledit fils prononcera  ses vœux (11). Un document établi l'année suivant  l'acquisition  du moulin, signale l'ouverture  d'une  sa­ blonnière-carrière derrière l'usine, soit en direction de l'actuelle place Liedts.

Notre moulin se trouve esquissé sur plusieurs cartes figuratives contemporaines  et  plus  particulièrement dans les atlas-terriers du couvent de Sainte-Elisabeth (12) et de l'hôpital Saint-Pierre-aux-Liens (13) à Bruxelles; son emplacement est indiqué sur la carte de Ferraris (14)

Le 23 mars 1743 les van Asbroeck vendirent l'usine aux époux meuniers Laureys van der Borcht et Jeanne Cosyns qui en étaient déjà locataires. La vente ne sera enregistrée par la Chambre des Tonlieux que l'année d'après; cela ne doit pas étonner, la machine administrative était déjà lente en ces temps-là (15).

Les nouveaux propriétaires eurent quatre fils à Schaerbeek, nés entre 1739 et 1746. Un rôle  d'impôt extraordinaire de  guerre nous apprend  qu'en  1746,  l'usine  fut  taxée  à  cinq florins douze  sols, contribution résultant de la campagne menée par le maréchal de Saxe dans nos provinces après sa victoire de Fontenoy.On sait aussi que ses troupes enlevèrent quatre sacs de farine au moulin (16).

Laureys mourut vers 1750 et sa veuve, Jeanne Cosyns, reconvola avec le maître-meunier anderlechtois  uillaume  van  Baerlem. Les temps  difficiles qu'on traversait les amena à contracter  un emprunt auprès de son confrère Adrien Olbrechts et de donner en garantie la moitié du terrain d'assise de son installation (17) .

Un dénombrement de la population, effectué en 1754-1755, révèle que la maisonnée de Guillaume van Baerlem se composait, en dehors de lui-même et de son épouse, de leurs six enfants et d'un valet (18).

Guillaume mourut et sa veuve donna le moulin à bail à Jean Crickx, représentant d'une autre grande lignée de meuniers de la région bruxelloise. Jean est déjà signalé à Schaerbeek en 1767. 

Lorsque Jeanne Cosyns, à son tour, quitta ce bas-monde, ses héritiers  vendirent  le  moulin  et  ses dépendances à Pierre Cluts, bourgeois  de Bruxelles et greffier du banc scabinal d'Etterbeek (19) Il avait acquis la baronnie d'Etterbeek avec la haute, moyenne et basse justice, à la suite de l'aliénation faite par le marquis Joseph-Antonio de Villa-Flores (relief du 18 juillet 1767). Il ne lui fut pourtant pas donné de jouir longtemps de ce titre de seigneur d'Etterbeek car le Domaine reprit bientôt  cette  terre et lui remboursa le montant  de l'engagère (1769) (20)

Cluts garda Crickx comme meunier. Quinze jours avant Noël 1770, les deux hommes  se rencontrèrent pour revoir  de commun accord la manière dont l'usine devrait dorénavant être exploitée  et fixer les dates des échéances (20).

Quelques comptes et documents de la gestion de Crickx sont venus jusqu'à nous. Le plus ancien date de 1767. On y lit que, sur l'avis d'un maître-meunier (meester  molenslaeger). On avait procédé  à diverses réparations à l'usine, opérations dont le coût fut déduit de la part du produit de la mouture revenant au propriétaire. Ainsi, en 1768, il avait  fallu  faire  appel, par deux fois, aux services d'un forgeron (groffsmidt) et d'un ardoisier. Un certain Marcelis d'Etterbeek avait livré un tronc  de chêne  pour faire un nouvel  axe central  (maecke/aer) dont coût 21 florins. Pour le bois de moindre qualité, du sapin (deen) en ordre principal, on s'était  adressé au sieur Doumine, représentant  des magasins centraux d'Ostende. On  avait aussi acheté des sapins écorchés (geschorste denen) ainsi  qu'un madrier pour renforcer  et allonger le gouvernail du moulin (voor  den steirt  van den  molen te lengen). Le mécanisme des  ailes et autres  engrenages - en bois  ne l'oublions pas -avaient été remis en état de travail et l'escalier d'accès réparé. La guerre qui règnait  à l'état  endémique avait-elle empêché  de veiller au bon état de l'usine  au cours  des dernières années? Un poste important  est celui de la retaille des meules, tant gisantes que courantes; le moulin étant double cela avait amené une dépense de 368 florins.

Toutes  ces opérations avaient été dictées et suivies de près par le maître-meunier van der Poorte, délégué par la Chambre  des Tonlieux, et  plus  particulièrement durant  la période  s'étendant du  9 janvier  au:19 novembre 1768. Deux  ans  après, il fallut  réparer  l'arbre  axial des ailes (wint wieck mackaleaere).

On possède encore le rapport fait par ce représentant de l'adminis­tration suite à sa visite au moulin le 24 octobre 1771. C'es  par ce document qu'on sait  que  l'usine  possédait deux  paires  de meules  et était donc double. Pour cette raison, le local qu'on rencontrait en franchissant la porte donnant sur l'extérieur était appelé le moulin-avant (voormolen), après  quoi on trouvait  l'arrière-moulin (achtermolen) adja­ cent à la façade côté ailes.

Le compte d'exploitation présenté le 31 mars 1773, et non pas à Noël comme prévu, nous apprend, au chapitre des recettes, qu'on avait moulu  231 setiers de grain, ce qui représentait une recette  de 766 florins.  Les dépenses  se  montant  à  633  florins, restait un  boni  de 133 florins. D'autres sorties concernaient les impôts. De plus, il avait fal­lu rentoiler les ailes, ce qui avait nécessité 14 aunes de toile à sept stui­ ers l'aune, plus un florin de fil pour fixer celle-ci et 4 florins de salaires. Aux ouvriers ayant effectué les réparations on avait fourni het noodigh Bier durant 171 jours à raison de drij potten daghs per Man.

On portait aussi en compte  l'achat  d'une nouvelle charrette, la nourriture du cheval, la paille de ses litières, la graisse pour essieux et engrenages, les  pièces d'harnachement  et le salaire du  maréchal­ ferrant. Comme Crickx  n'habitait  pas la demeure-annexe au pied du moulin, il avait droit, suivant le contrat d'exploitation, à la moitié du loyer payé par le locataire de celle-ci. De plus, on mentionne le salaire du valet qui n'était autre que le fils du meunier (21).

A quelques années de là, l'usine fut le théâtre d'un drame atroce. Le petit  Antoine van der Borcht, âgé de cinq ans, y trouva la mort. N'ayant rien  d'un don Quijote mais  victime  de  son  insouciance enfantine, il s'était hasardé au pied de l'usine; une aile vint lui fracasser le crâne entraînant la mort quasi sur le champ (9 juin 1777) (22)

Vient alors un temps où l'usine  perdit tout rendement, non pas qu'elle n'était plus en bon ordre de marche mais bien pour une raison inattendue. Une requête du propriétaire, Pierre Cluts, adressée le 5 août 1783 à la Chambre des Tonlieux, nous en donne la raison. On voudra bien se rappeler que la chaussée de Haecht avait été bordée d'arbres depuis la porte de  Schaerbeek jusqu'au Maelbeek à l'entrée de la garenne des barons de Zaventem. De là venait le drame. Et comme le dit  moulin, lit-on dans ladite requête, est actuellement entourré des arbres à fruit et autre qu'ont  été planté par la ville de Bruxelles sur la chaussée de Schaerbeek lesquelles  empechent  ledit  moulin  de  ne pouvoir moudre un vent modéré ou avec le grand vent de briser ledit moulin par le vent qui sort tout à un coup des dits arbres et comme le Remontrant a fait tous  les peines possibles à  l'amiable et  fait  des plaintes à la ville pour couper quelques arbres la tête à ceux qui sont seulement planté vis-à-vis ledit moulin, même que ledit Remontrant a fait passé trois à quatre ans la dépense de rehausser ledit moulin de cinq pieds croiant que sa aurait assisté. Mais les arbres ne cessant de croître cela s'était avéré de peu d'utilité, aussi les locataires du moulin en étaient-ils arrivés à ne plus pouvoir nouer les deux bouts (23).

Pour l'instant l'usine était même délaissée. Ne voulant cependant en appeler à dame Justice contre la ville de Bruxelles - ce qui aurait été une nouvelle illustration de la lutte du pot de terre contre le pot de fer, - il sollicitait de pouvoir oter le dit moulin et d'acheter un terrain a coté du même grand chemin qui conduit à Ever vers L'endroit appelé helmet. Il  espérait  que  par  un acte  de  bonté  on  lui permettrait  de reconstruire le moulin (24).

L'autorité supérieure acquiesca à sa demande mais y mit cepen­dant  deux conditions: le moulin ne pourrait être transporté qu'à la distance de 200 pieds et ne pourrait servir qu'à moudre grain. Avouons qu'une soixantaine de mètres plus à gauche ou plus à droite n'eut été d'aucune utilité, aussi Cludts préféra-t-il acheter une parcelle de terrain au hameau d'Helmet, non loin de la ligne de démarcation entre Schaerbeek et Evere, - parcelle gisant entre les actuelles Chaussée d'Helmet et Rue Docteur E. Lambotte - et cela avec l'intention d'y réédifier son moulin. Ici au moins - on était à distance de la garenne des barons de Zaventem-il n'y avait pas d'arbres le long du chemin et le vent y avait le champ libre. On peut croire qu'en haut lieu on entérina sa décision car la sanction royale intervint bientôt (10 septembre 1783)(25)

Quelque temps auparavant, le 27 août, Cluts, qui n'était plus que greffier d'Etterbeek, avait vendu, par acte sous seing privé, l'usine pour 3.000 florins de change, au schaerbeekois Jean-François Jacops, meunier de son état; cette somme comprenait également la balance et ses poids (26)

Il dut y avoir un contretemps car le 17 octobre suivant, rien n'était encore payé et nos deux hommes se retrouvèrent devant notaire pour résilier cette vente, Jacops arguant que pour l'instant il se trouvait dans l'impossibilité  d'honorer ses engagements, insistant cependant qu'il aspirait ardemment acquérir l'usine. Comme Cluts cherchait à s'en débarrasser, il lui proposa une autre solution : faire démonter le moulin et le faire reconstruire sur la parcelle acquise à Helmet au lieu dit de Nieuwe  Huysen. Il  lui  cèderait,  en  plus, l'autorisation du 2 octobre dernier, signée par Marie-Christine, gouvernante des Pays-Bas autri­ chiens, et cela aux conditions suivantes: Jacops avancerait le prix du transport de la charpente et de la réédification du moulin y compris la reconstruction  des dés (de Metserije aldaer den Se/ven is opgebouwt), le transport des meules, etc. Cluts rembouserait aussi les 1.300 florins de change qu'avait  coûté  le demi-bonnier devant devenir assiette de l'installation. Ces frais de démolition, transport et réédification, avancés par Jacops-qui dut s'endetter à cet effet, -pourraient être défalqués des 3.000 florins de change dont il a été question ci-dessus. Le cens au domaine  serait  à  charge  du  preneur. Jacops  pourrait  assister  à  la réédification du moulin mais sans pouvoir y apporter quelque modifica­ tion que  ce  soit  sans accord préalable  du  propriétaire.  La somme convenue serait versée endéans les trois mois sans quoi les accords seraient considérés comme inexistants (27).

Mais l'époque n'était guère favorable aux opérations immobilières. Les continuels passages et séjours de gens de guerre furent néfastes pour les moulins, qui faut-il le dire, étaient les premiers frappés par les réquisitions. On n'entendit bientôt plus parler de Jacops. Il est vrai que, compte  non tenu des difficultés  de l'époque, notre meunier était d'un commerce très difficile et n'en était pas à ses premières difficultés d'argent. Avant de venir à Schaerbeek, il avait, en 1777-1778, eu maille à partir avec l'autorité  à propos de l'hypothèque grevant le moulin à vent qu'il exploitait alors à Strombeek-Bever (28).

Cluts mit l'usine schaerbeekoise réédifiée en vente publique; elle fut  acquise  le  20 juillet  1785  par le couple Pierre Jacobs  et  Marie­ Thérèse van Heembeeck  qui racheta aussi le demi-bonnier  de terrain d'assiette. Nous  n'avons  trouvé aucun lien de  parenté  entre  ces nouveaux venus et le meunier qui les avait précédés (29).  On ne les vit probablement pas souvent à Schaerbeek car ils exploitaient un moulin à Hoeilaart  et, en 1787, prirent  aussi à  bail celui de Ganshoren qu'ils dirigèrent  personnellement  (30). Celui  de  Schaerbeek  fut affermé  à Jacques Bosmans. Par accord intervenu le 3 frimaire an 12 (25 novembre  1803), Jacobs  obtint  de ce nouveau locataire qu'il  quitterait  le moulin  avant  le 3 nivose suivant  (Noël 1803), date à  laquelle le bail venait normalement à expiration (31). A la date convenue, un expert vint dresser un état des lieux. On peut croire que ce départ arrangeait bien les affaires de Jacobs car il lui donna 589,57 frs de dédommagement et, de plus, racheta son cheval et ses deux chariots (32).

Le nouveau locataire fut Pierre  Pasteels, qui vint s'installer à Schaerbeek et assura l'exploitation de l'usine avec le concours de son fils Egide. Ils appartenaient à une famille qui donna beaucoup de meuniers  au Brabant. Lui-même  avait  vu le  jour à Saint-Josse-tan­ Noode en 1757 et s'était installé à Uccle-Stalle; on peut croire que son mariage avec la schaerbeekoise Marie le fit venir dans le village dit des ânes (33).

Mais qui trop étreint... aussi, en 1816, demanda-t-il au propriétaire de pouvoir sous-louer l'usine qui nous intéresse. Celui-ci accepta. Cela se fit oralement et les nouveaux venus étaient J. Rackaert (ailleurs Ryckaert) et Elisabeth Jacobs. Le bail porta sur une durée de neuf ans à raison de 317 florins des Pays-Bas; ils honoreraient également les annuités d'une rente au capital de 1.600 florins grevant l'usine (34}.

Mais revenons aux propriétaires du moulin. Pierre-Joseph Jacobs mourut en 1814 et sa veuve poursuivit l'exploitation mais pour peu de temps car trois ans plus tard elle rejoignit son époux dans la tombe. Son neveu Philippe-Joseph  De Cobecq, meunier à Ganshoren mais qui avait secondé la défunte, acquit de la succession l'usine schaerbeekoise le 20 juillet 1818 pour la somme de 4.000 florins (35).

Après la mort de Pierre Pasteels, le nouveau propriétaire loua l'installation à la veuve de celui-ci  Marie  Van den  Eynde et à son fils Egide. Ce dernier est cité seul exploitant dès 1826. Le 10 juin 1829

Marie-Catherine De Boeck, veuve de Philippe de Cobecq, remariée à Egide Thys, lui vendit l'usine pour 4.400 florins des Pays-Bas (36).

Egide Pasteels, qui est encore cité en 1836, possédait également un moulin à eau à Schaerbeek. Dès 1839, il n'est plus question que de sa veuve et de ses enfants, soit treize personnes en tout. Celles-ci louèrent le moulin à vent à un des leurs, Egide Stockmans, vraisembla­ blement filleul du défunt. Il attesta par écrit qu'on lui avait remboursé les 5.897,26 frs qu'il avait avancés pour réparations à l'usine.

Mais tout ne paraissait pas tourner rond dans la succession aussi la veuve et les siens, pour sortir d'indivision, mirent-ils tous les biens, dont le moulin à vent, en vente publique. Cette aliénation eut lieu dans une auberge schaerbeekoise A Jerusalem qu'ont encore connue les trois fois vingt (37).

Le 2 mars 1843, l'usine  fut adjugée pour 11.712 frs  aux  époux François Vandervelde et Isabelle Van Cutsem; à quelques mois de là, ils contractèrent  un emprunt de 20.000 frs et donnèrent le moulin en gage (38).

Quelque vingt-et-un ans plus tard, en mai 1864, celui-ci fut aliéné une fois de plus et acquis par Jean-Baptiste Vander Velde, parent peut­ être du précédent?  (39). Ce sera le dernier propriétaire et exploitant de l'usine. On pouvait voir, dans L'Illustration Européenne du 4 septembre 1887, un dessin reproduisant  le tableau  peint  par  Madame  Godart­ Meyer deux ans avant. La notice accompagnant ledit dessin du moulin disait que l'usine constituait un des plus précieux souvenirs  d'un temps bien loin de nous. Il compte plus de cent ans d'existence. En 1885 alors qu'il appartenait à M. Van de Velde, il fut vendu, démoli  et transporté à Anvers, où il a été remis  sur pied après restauration et où il fonctionne encore.

C'était en 1887... Depuis, il y eut la première guerre mondiale qui fit une hécatombe  de moulins. Les minoteries mécaniques en réduisirent d'autres au chômage. 1940-1945 en sacrifia plusieurs et puis, souvent trop  tard, on voulut  bien s'intéresser  aux survivants qui ne sont plus légion (40). Beaucoup d'artistes mais la plupart d'entre eux se rendirent coupables de la même erreur : celle de situer l'usine à Evere. Il est vrai qu'elle se trouvait à deux pas de la limite séparant Schaerbeek de cette commune (41).

C'est en vain que nous avons tenté de retrouver la trace de l'usine schaerbeekoise. En vain avons-nous parcouru les inventaires de ceux qui, au siècle dernier et maintenant, ont existé ou subsistent encore dans la province  d'Anvers et particulièrement le relevé dressé, après Enquêtes et recherches archivistiques par la Gitschotel Buurschap (42). Était-ce celui de Ekeren, édifié précisément en cette année 1887 qui vit la démolition de celui dont on vient de lire l'histoire? Si oui, il n'eut guère de change car un incendie le dévora en 1907!

Robert VAN DEN HAUTE

Notes

* Nos remerciements vont MM  PLATION. LiPPEVELT et P. CNOPS: ce dernier a publié en 1960 un article intitulé Wind·en watermolens te Evere en Schaarbeek dans EIGEN SCHOON & DE BRABANDER (p.344 ss).

(1) A.G.R., Chambre des comptes, 44.828.
(2) A.G.R., Greffes scabinaux Bruxelles 2305/106.
(3) A.G.R., Chambre des comptes, reg. 148, f° 86; Gr. scab. Bxl  230511/4 Chambre des tonlieux de Bruxelles 79 et 183.
(4) A G.R., Chambre des comptes 44.840 f° 306 et 44.811 f° 316.
(5) A.G.R.. Etats de Brabant. supplt 542; Ch. des tonlieux Bruxelles, cartons 27 et 31
(6) A.G.R., Gr. scab. Bruxelles 2305/108; Tonlieux Bruxelles 183; Notariat 185611.
(7) A.G.R., Chambre des comptes 44.840 et 44.841.
(8) A.G.R., Not. 185611 et Chambre des Tonlieux 189.
(9) A.G.R., Not. 765.
(10) A.G.R., Gr. scabinale. Bxuxelles, 2305, 1105 et 7203: Etats de Brabant, supplément t 541: Ch. tonlieux 199 et 220.
(11) A.G.R.. Ch. tonlieux 210.
(12) Archives archiépiscopales, Malines.Atlas-terrier du couvent de Salnte-8isabeth sur Sion par l'arpenteur van Wel.
(13) Arch. C. PAS., Bruxelles Atlas terrier de l'hopital Salnt-Pierre.
(14) Bibl. Royale Bruxelles
(15) A.G.R.. Ch. des tonlieux, 220.
(16),Arch. église St-Servals à Schaerbeek.
(17) A.G.R.,Ch. tonlieux 222.
(18) A.G.R.. Notariat 7454; Etats de Brt.
(19) L DE PAUW. La vallée du Maelbeek, Bruxelles, 1914,v. chapitre IX et A. WAUTERS ·H1stoire des Environs  de Bruxelles. rééd. t IX p.6.
(20) Archtves de la vtlle de Bruxelles.liasse 676.
(21) Idem.
(22) Commune de Schaerbeek. Reg. paroissiaux.
(23) A G R.  Ch. tonlx  229 l" 74
(24) Idem.
(25) Idem.
(26) A.G.R., Notariat 8590.
(27) Idem.
(28) A G.R., Gr scab. Bxl. 2305/1OS et 7113.
(29) A.G.R.. Tonlx 225 et 229.
(30) A. VAN DEN HAUTE. Les moulins à vent de Ganshoren ln COMTÉ DE JETTE, 1972. p. 13 ss.
(31) A.G.R.. Gr  scab. Bxl 2305/105.
(32) A.G.R.. Not. 33.005.
(33) A.G.R.. Not  18120511.
(34) A.G.R., Not  33.005.
(35) A.G.R.. Not. 20.305.
(36) A.G.R., Not. 20.305.
37)  A.G.R.. Not. 31.890.
(38) A.G.R., Not. 31.890.
(39) A.G.R., Not. 33.993.
(41) Le moulin d'Evere, construit en pierres. fut édifié en 1841. On le dépouilla de ses ailes en 1887 et Il fut complètement désaffecté en 1911.
(42) Gitschotel Buurschap, 1960, n° 2.
(43) Au début de 18,.siècle, une auberge de la Chaussée de Haacht. à prox1ml1é du premier emplacement de l'uSine schaerbeekoise c'est-à-dire à hauteur  de l'actuelle  église Saint-Serva1s, portait  encore  comme  enseigne "Au Moulin à Vente". Un acte le dit sis. près le local (endroit) où se mouvoit le moulm à vent (A.G.R.. Not. 19.015).

Bijlagen

In het weekblad L'Illustration Européenne (Journal International de la Famille, uitgegeven te Brussel dooor Henri Bogaerts) 17e jaar nr. 48 van 4 september 1887 staat op een dubbele pagina een tekening van Madame Godart-Meyer met onderschrift "Le plus vieux moulin de Bruxelles". In de uitleg p. 754 wordt de molen verkeerdelijk in Evere gesitueerd, hij stond wel degelijk in Schaarbeek maar aan de grens met Evere. Hier de tekst:

LE VIEUX MOULIN A VENT D'EVERE.
Les machines destinées à réduire les céréales en farine remontent à une époque immémoriale. Au début de l'humanité ces machines se composaient de deux petites meules superposées, que maniaient des esclaves ou des hommes de peine. A la fin du second siècle avant notre ère, on imagina de mettre en mouvement les moulins à  l'aide d'une roue hydraulique, ce qui donna naissance aux moulins à  eau. Au VIIIe siècle, apparurent les moulins à  vent, invention qui nous vient de l'Orient. Enfin, l'industrie moderne a ajouté un nouveau moteur: la machine à vapeur. Les moulins à vent ne sont guère employés, pour la mouture de grain, que dans les pays dépourvus de cours d'eau convenables. Ces sortes de moulins deviennent de plus en plus rares de nos jours et même ceux qui subsistent sont conservées comme souvenirs d'un autre âge.
Le moulin à  vent d'Evere, aux portes de Bruxelles, est certes sous ce rapport un des plus précieux souvenirs d'un temps déjà  bien loin de nous. Il compte plus de cent ans d'existence.
En 1885, alors qu'il appartenait à  M. Van de Velde, il fut vendu, démoli et transporté à  Anvers, où il a été remis sur pied, après restauration, et où il fonctionne encore.
Souhaitons à  ce respectable doyen des moulins à  vent de Belgique de pouvoir encore, pendant de longues années, travailler à  la mouture du blé, l'élément principal de vie de tous les peuples.   

Robert Van den Haute, "Le moulin à vent de Schaerbeek", Le Foklore Brabançon N° 246, juin 1985, p. 147-159.

Literatuur

Algemeen Rijksarchief Brussel, Financiële Raad, nr. 1918  (verplaatsing in 1783)
Archief Aartsbisdom Mechelen, Kaartboek van het klooster van Sint-Elisabeth op den Bergh Sion te Brussel, opgemaakt door Henricus van Wel, 1738, fol. 2
Koninklijke Bibliotheek Brussel, Prentenkabinet S II 120874
Madame Godaert-Meyer, "Le plus vieux moulin de Bruxelles",  L'Illustration Européenne (Journal International de la Famille, uitgegeven te Brussel door Henri Bogaerts) 17e jaar nr. 48 van 4 september 1887, p. 754 (uitleg) + dubbele pagina met tekening.
Van den Haute R., "Le moulin à vent de Schaerbeek", Le Folkore brabançon (Service de recherches historiques et folkloriques de la province de Brabant, Bruxelles), 1985, n° 246, p. 147-159. (Pérégrinations techniques et juridiques subies par ce moulin construit vers 1684).
P. Cnops, "Wind- en watermolens te Evere en Schaarbeek", Eigen Schoon en de Brabander, XLIII, 1960, p. 344-354.
Robert Van den Haute, "Le moulin à vent de Schaerbeek", Le Foklore Brabançon N° 246, juin 1985, p. 147-159.
J. Verpaalen, "Stond er een houten molen te Evere? Molenecho's, XII, 1984, 4, p. 316.
J. Van Thillo, "Stond er een houten molen te Evere?" Molenecho's, XII, 1984, 5, p. 380-381 (antwoord op het artikel van J. Verpaalen)
"Le Vieux Moulin à Vent d'Evere", in: l'Illustration Européenne", 04.09.1887.
Ton Meesters, "Belgische windmolens in Nederland", Molenecho's, XIX, 1991, 3 (Speciaal themanummer 5).
H. Heitzer, De molen van Roosendaal. Driemaal scheepsrecht. Aloude standaardmolen verhuisde van Anderlecht naar Merksem. Sinds 1896 te Roosendaal (NL), De Spijker (orgaan van de heemkundige Studiekring Essen), XXIV, 1967, 3-4, p. 117-131.
Alexandre Henne & Alphonse Wauters, "Histoire de la Ville de Bruxelles", Brussel, I-II, 1845.
M.A. Duwaerts e.a., "De molens in Brabant", Brussel, Dienst voor Geschiedkundige en Folkloristische Opzoekingen van de Provincie Brabant, 1961;
Herman Holemans, "Kadastergegevens: 1835-1980. Brabantse wind- en watermolens. Deel 1: arrondissement Brussel-Hoofdstad", Kinrooi, Studiekring 'Ons Molenheem", 1989;
Paul Bauters & Marc Villeirs, "Les moulins à eau et à vent de Woluwe-Saint-Lambert et de la région bruxelloise. Histoire et technologie / Water- en windmolens van Sint-Lambrechts-Woluwe en van het Brussels gewest. Geschiedenis en techniek", Woluwe-Saint-Lambert/Sint-Lambrechts-Woluwe, 1996 (Musée communal de Woluwe-Saint-Lambert, cahier n° 2 / Gemeentelijk museum van Sint-Lambrechts-Woluwe, tijdingen n° 2).
Mededeling Wim van der Elst, Laken, 21.10.2013.

<p>Windmolen van Helmet<br>Windmolen van Schaarbeek</p>

Lithografie door J.B. Gratry uit KB Prentenkabinet S II 120874 (met in de verte de stenen windmolen van Evere)

<p>Windmolen van Helmet<br>Windmolen van Schaarbeek</p>

Tekening van Madame Godart-Meyer in Illustration Europ�enne van 4 september 1887

<p>Windmolen van Helmet<br>Windmolen van Schaarbeek</p>

Kaartboek v.h. klooster van Sint-Elisabeth op den Bergh Sion te Brussel, door Henricus van Wel, 1738, fo� 2 (Archief Aartsbisdom Mechelen)


Stuur uw teksten over deze molen  |  Stuur een (nieuwe) foto van deze molen
Laatst bijgewerkt: dinsdag 2 mei 2017

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in database zoek op provincie Stuur een algemene e-mail over molens vorige pagina Home pagina Naar bestaande molens