Molenzorg
Neder-Over-Heembeek (Brussel), Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Foto, wellicht van Louvois, ca. 1904
Algemeen
Collectie
Verdwenen Belgische Molens
Naam

Molen van Meudon
Molen De Coninck

Ligging
Meudonstraat
1120 Neder-Over-Heembeek (Brussel)

kasteelpark van Meudon
vroegere Gootstraat


toon op kaart
Type
Bovenslag watermolen
Functie
Korenmolen
Gebouwd
1742
Verdwenen
1930-31, sloop
Beschrijving / geschiedenis

Wauters schreef in 1855 echter dat Heembeek twee watermolens telde. In de geïllustreerde heruitgave uit 1972 van zijn "Histoire des environs de Bruxelles" staat inderdaad een foto van een andere watermolen, en er staat bij dat een zijgevel het jaartal 1742 draagt. Ik heb niemand gevonden die zich het gebouw kon herinneren.

In die kiezerslijst uit 1894 komt een tweede molenaar te voorschijn: Joseph De Coninck, °Diegem 27 maart 1841, in de Gootstraat, de huidige Meudonstraat. Aangezien die molen een afhankelijkheid was van het Meudondomein, kan de foto komen uit het album met 48 zichten van het kasteel zelf, parken, vijvers, lusthuisjes, serres en afhankelijkheden dat Jan Verbesselt bezat.

Maar het is toch merkwaardig dat Jan Verbesselt in zijn studie "Het Landgoed "Meudon". Kastelen en Heren", in De Brabantsche Folklore van september-november 1936 er geen gewag van maakt, terwijl hij wel o.m. de Meudonhoeve behandelt. Was de molen misschien reeds vroeger afgebroken dan het kasteel en de rest van het domein dat in 1930-1931 zou verdwijnen?

Hoe dan ook, er was daar zeker water genoeg dat opwelde uit verschillende bronnen, die ook de vijvers in het domein voedden, om een watermolen aan te drijven en de Meudonstraat loopt ook flink bergaf naar de vaart.

Verbesselt bracht in zijn studie uit 1936 wel een foto van een "oude watermolen" uit het Meudondomein, maar dat lijkt eerder een speelgoedgeval, een molen in miniatuur, een "fabriekje" zoals het toen de gewoonte was in parken te laten bouwen. Het is in elk geval niet het grote bouwsel dat in de uitgave van Wauters is afgebeeld.

Er bestaan van de "mini"-watermolen enkele afbeeldingen, waaronder:
- een postkaart met foto door Louvois uit een reeks van 9
- een foto uit een foto-album met 44 foto's, die uit de verzameling van Jan Verbesselt komen.
Ze zijn met zekerheid gemaakt in opdracht van notaris Albert de Ro (1851-1907) die het kasteeldomein Meudon in 1896 had gekocht en in het park watervallen, fonteinen, serres, enz. liet aanleggen en ook dit molentje. Alles werd afgebroken in 1930-1931.

Wim VAN DER ELST

Literatuur

Wim van der Elst, "De drie watermolens van Heembeek", Uil & Spiegel, Maandblad van uw wijk (Gemeenschapscentrum Heembeek - Mutsaard vzw), XXXII, 2005, 9 (nov), p. 1-3.
Alphonse Wauters, "Histoire des Environs de Bruexelles", heruitgave 1972.
Jan Verbesselt, "Het Landgoed "Meudon". Kastelen en Heren", in De Brabantsche Folklore, sept-nov. 1936.
M.A. Duwaerts e.a., De molens in Brabant, Brussel, Dienst voor Geschiedkundige en Folkloristische Opzoekingen van de Provincie Brabant, 1961.
Herman Holemans, Kadastergegevens: 1835-1980. Brabantse wind- en watermolens. Deel 1: arrondissement Brussel-Hoofdstad, Kinrooi, Studiekring 'Ons Molenheem", 1989.
Paul Bauters & Marc Villeirs, Les moulins à eau et à vent de Woluwe-Saint-Lambert et de la région bruxelloise. Histoire et technologie / Water- en windmolens van Sint-Lambrechts-Woluwe en van het Brussels gewest. Geschiedenis en techniek, Woluwe-Saint-Lambert/Sint-Lambrechts-Woluwe, 1996 (Musée communal de Woluwe-Saint-Lambert, cahier n° 2 / Gemeentelijk museum van Sint-Lambrechts-Woluwe, tijdingen n° 2)

<p>Molen van Meudon<br>Molen De Coninck</p>

Prentkaart, foto Louvois, ca. 1904, met opschrift: Ch√Ęteau de Meudon. Le moulin


Stuur uw teksten over deze molen  |  Stuur een (nieuwe) foto van deze molen
Laatst bijgewerkt: donderdag 24 oktober 2013

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in database zoek op provincie Stuur een algemene e-mail over molens vorige pagina Home pagina Naar bestaande molens