Molenzorg
Aalbeke (Kortrijk), West-Vlaanderen

Collectie
Verdwenen Belgische Molens
Naam

Malgrétoutmolen
Cornelismolen
Molen Gheysens

Ligging
Malgr├ętoutstraat 35
8511 Aalbeke (Kortrijk)

oostzijde
op de Sterreberg
1,3 km Z v.d. kerk
kadasterperceel B718


toon op kaart
Type
Staakmolen
Functie
Korenmolen
Gebouwd
1752
Verdwenen
1901, sloop
Beschrijving / geschiedenis

De Malgrétoutmolen (naar het gehucht Malgrétout), Conelismolen of Gheysensmolen (naar de uitbater) was een houten graanwindmolen op de Sterreberg, aan de oostzijde van de Malgrétoutstraat (nr. 35), op 1,3 km ten zuiden van de kerk van Aalbeke.

De staakmolen werd in 1752 opgericht, mits een octrooi van de Oostenrijkse keizerin Maria Theresia. Er was veel verzet geren vanwege de dorpsheer van Aalbeke, eigenaar van de (nog bestaande) Hoogmolen.

We zien hem aangeduid op de Ferrariskaart (ca. 1775) met het bruin symbool van een staakmolen en met de benaming "Cornelis Molen", in de Atlas der Buurtwegen (ca. 1844), op de topografische kaart van Vandermaelen (ca. 1850) als "M(oul)in du Malgré tout" en op de kadastrale Poppkaart (ca. 1855).

Eigenaars na 1830:
- voor 1834, eigenaar: Gheysens-Lobelle Jan Constant, molenaar te Aalbeke
- later, erfenis: de weduwe (overlijden van Jan Gheyssens)
- 07.04.1870, deling: de weduwe (voor 1/2) en kinderen (samen voor 1/2) (de kinderen: a) Gheysens Ursula, huishoudster te Aalbeke, b) Gheysens Constantin, bakker te Aalbeke, c) Gheysens Amelia, huishoudster te Aalbeke, d) Gheysens Leander, bakker te Aalbeke en e) Gheysens Frederik, molenaar te Aalbeke (notaris Vansteenhuize)
- 07.12.1880, erfenis: de kinderen (overlijden van de weduwe van Jan Gheyssens)
- 19.11.1900, verkoop: a) Gheysens Frederik, bakker te Aalbeke, b) Gheysens Ursula, huishoudster te Aalbeke en c) Gheysens Amelie, huishoudster te Aalbeke (notaris Van Steenhuyse)

De staakmolen werd in 1901 gesloopt.

Lieven DENEWET & Heman HOLEMANS

Bijlagen

Torie Mulders (pseudoniem van Hector Vindevogel), De windmolens tussen Schelde en Leie, in: Handelingen van de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk, XXII, 1946-1948, p. 46-107 (69).
Geisensmolen op de "Sterrenhoek" is korteling voor den oorlog (1914-1918) afgetrokken.

Literatuur

Archieven
Algemeen Rijksarchief Brussel, Financiële Raad (oprichtingsbundel 1751-1752)

Werken
Pierre Mattelaer, "De molens van Zuid-West-Vlaanderen", in: De Leiegouw, XXI, 1979, p. 31-64.
M. Vandenberghe & J. Maes, "De molens van Aalbeke", in: De Belgische Molenaar, LV, 1960, p. 284 en LVIII, 1963, p. 317.
A.B., "Le coin du folklore: les moulins d'Aelbeke", in: Nord Eclair, 18 juni 1966.
Torie Mulders (pseudoniem van Hector Vindevogel), De windmolens tussen Schelde en Leie, in: Handelingen van de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk, XXII, 1946-1948, p. 46-107 (69).
J. Pollet, "Aalbeke. Toponymische studie", Kortrijk, 1940.
P. Mattelaer, "De Molens van Aalbeke", in: Ons Molenheem", Opwijk, jg. 31, 2006, nr. 3, juli-september, p. 58-60, ill.
Filip Santy, "Aalbeke, Landelijk leven en Hoevengids Groot-Kortrijk" deel 7, Tielt 1995.
Filip Santy & Marcel Castel, "De molens van Aalbeke", in: De Leiegouw, 1997, 3-4, p. 371.
Goeminne Luc, "Verzet tegen de bouw van een tweede windmolen in Aalbeke in 1751", in: De Leiegouw, 1997, 39, 2, p. 187 e.v.


Stuur uw teksten over deze molen  |  Stuur een (nieuwe) foto van deze molen
Laatst bijgewerkt: zondag 22 januari 2017

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in database zoek op provincie Stuur een algemene e-mail over molens vorige pagina Home pagina Naar bestaande molens