Molenzorg
Arendonk, Antwerpen

Collectie
Verdwenen Belgische Molens
Naam

Molen op de Mierdsendijk

Ligging
Mierdsendijk
2370 Arendonk
toon op kaart
Type
Staakmolen
Functie
Korenmolen
Gebouwd
1356
Verdwenen
1435, verplaatst naar Arendonk-Madritten
Beschrijving / geschiedenis

De abdij van Postel liet in 1356, mits toelating van de hertog van Brabant, een houten korenwindmolen bouwen op de Mierdsendijk, in het noorden van Arendonk.

In 1435 werd de standaardmolen verplaatst naar het Meulegoor (Molengoren), aan de westzijde ans Madritten (nr. 49), nabij de hoek met de Kapelstraat. Deze overbrenging gebeurde na tussenkomst van Lucas Van Eyck, abt van de abdij van Floreffe (het moederhuis van Postel) bij hertog Filips de Goede. We zien hem nog op deze standplaats op de Ferrariskaart (ca. 1775), met het bruin symbool van een standaardmolen op teerlingen en met de benaming "Moulin d'Arendonck".

De abdij van Postel liet de molen kort na 1770 verplaatsen naar de huidige standplaats, de westzijde van Wampenberg (nr. 21).

De abdij van Postel verkocht de molen in 1794 voor 4900 gulden aan Joannes Franciscus Struyf.

De standaardmolen waaide om in 1808. Met de nog bruikbare  materialen werd hij een jaar later opgebouwd als de nog bestaande houten achtkante grondzeiler.

Zie verder: Arendonk, Molen van Molengoren
                                 De Toreman (bij bestaande molens)

Lieven DENEWET & Herman HOLEMANS

 

Literatuur

L. Coveliers, "Arendonk, Geschiedkundige Beschrijving", Arendonk, 1912-1937;
Lod. Coveliers, "De molens te Arendonk: eeuwenoude strijd rond een molen", in: De Belgische Molenaar, jg. 34, nr. 26 (1 juli 1939); p. 350; jg. 34, nr. 28 (15 juli 1939), p. 372-373; jg. 34, nr. 30 (29 juli 1939), p. 394-395;
L. Coveliers, "Eeuwenoude strijd rond een molen", in: De Belgische Molenaar, jrg. 46, nr. 5 (24 febr. 1951), p. 82-87;
H. Holemans & P.J. Lemmens, Molens der Noorder- en Oosterkempen, Nieuwkerken, Ten Bos, 1980, p. 12-15.
Herman Holemans, "Provincie Antwerpen - Volledig overzicht van bestaande & verdwenen wind- water- & rosmolens", Kinrooi, Studiekring "Ons Molenheem", 1986, p. 14.
Herman Holemans, "Wind- en watermolens van de provincie Antwerpen. Kadastergegevens 1835-1990. Deel 1. Gemeenten A-G", Opwijk, Studiekring "Ons Molenheem", 2009, p. 16.
E. D(e) K(inderen), "De Toremansmolen te Arendonk", in: De Belgische Molenaar, LXXI, 1976, p. 38-40 (met: R. Buysse, "Technisch verslag over de molen"); 
T.H. Welvaarts, "Geschiedenis der Vrijheid Arendonk", Turnhout, Beersmans-Pleek, 1887;
P.J. Lemmens, "Molens te Arendonk", in: Heemkundig Handboekje voor de Antwerpse randgemeenten, XVII, 1969, nr. 4, p. 11;
J. De Schepper, "Arendonk: houten windmolen, genaamd Toremansmolen of Wampenbergmolen (Steenweg Arendonk-Eindhoven)", in: M&L. Monumenten en Landschappen, Brussel, jg. 8 (1989), nr. 5 (sept.-okt.), binnenkrant, p. 7-8, ill.;
Frans Van Deuren & Louis Hulselmans, "De molengeschiedenis van Arendonk", in: Als ice can, jg. 1, 1979, nr. 4, p. 1-9;
"De Arendonkse windmolen gerestaureerd", in: De Belgische Molenaar, jg. 52, nr. 18 (31 juli 1957), p. 285-286;
Frans Van Deuren, "De Torenmansmolen in de Wampenberg op de Scheiffelenberg", in: Arendonk een momentopname, p. 88-91;
Paul Hendriks, "De windmolens. 6. Arendonk", in: P. Hendriks & R. Hoeben, "Provincie Antwerpen wind- en watermolens", p. 12;
(L. Smet), "Ons molenpatrimonium in de provincie Antwerpen: enige houten koffiepotmolen", in: Molenecho's, VI, 1978, nr. 8, p. 52;
R. Hoeben, "De Toremansmolen te Arendonk. (Portret van een draaiende molen).", in: Natuur- en Stedeschoon, jg. 57 (1988), nr. 6, p. 3-4, ill.;
A. Segers & F. Vosters, "De Toremansmolen op de Wampenberg", in: Als Ice Can, een uitgave van "Als Ice Can", Heemkundige Kring Arendonk, jg. 2 (1980), IV, 13 blz., ill.;
F. Van Deuren & L. Hulselmans, "De molengeschiedenis van Arendonk", in: Als Ice Can, Arendonk, Heemkundige Kring, jg. 1, 1979, nr. 1, IV, 9 p., ill., plan;
Arendonk een momentopname, [Arendonk, 1977].
Arendonk zoals het vroeger was. Dl. 1. Arendonkse gezichten. Dl. 2. Arendonkse zichten. Een uitgave van de Heemkundige Kring "Als Ice Can"  vzw, Arendonk, 1985 en 1987.
Coveliers L., Arendonk Geschiedkundige Beschrijving, [Arendonk,  1937].
De Kok H., Gids voor het oude Turnhout en omgeving. Dl. 2. De  omliggende gemeenten, Antwerpen-Amsterdam, 1980, p. 235-253.
De Pauw J., Plaatsnaamkunde over Arendonk, [Arendonk], 1973.


Stuur uw teksten over deze molen  |  Stuur een (nieuwe) foto van deze molen
Laatst bijgewerkt: maandag 3 april 2017

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in database zoek op provincie Stuur een algemene e-mail over molens vorige pagina Home pagina Naar bestaande molens