Molenzorg
navigatie Overboelare (Geraardsbergen), Oost-Vlaande...
Foto van Molen van de Plankkouter, Overboelare (Geraardsbergen), Foto: Maarten Osstyn Adegem, 12.08.2014 | Database Belgische molens © Foto: Maarten Osstyn Adegem, 12.08.2014

Molen van de Plankkouter
Groteweg 422
9500 Overboelare (Geraardsbergen)
noordwestzijde
hoek met Plankkoutersstraat
kadasterperceel A231
50.757622, 3.851524 (Google Maps)
Privaat
1788
Stenen bergmolen
Korenmolen
Boven elkaar geplaatste vensters
Verwijderd
Uitgebrand in 1945
Molenromp zonder binnenwerk, gerenoveerd in 2014
---,
Niet beschermd
Geen
Niet toegankelijk
03429 (allemolens.nl)

Beschrijving / geschiedenis

De Molen van de Plankkouter, genoemd naar zijn ligging, is een stenen korenwindmolen, type beltmolen, aan de noordwestzijde van de Groteweg (nr. 422), op de hoek met de Plankkouterstraat.

Hij werd in 1788 gebouwd. Ondanks het hevig verzet van de Sint-Adriaansabdij van Geraardsbergen, bekwam Pieter Antoon van Wijnendale daartoe in 1788 het octrooi.

Eigenaars:
- 1788, oprichting: Van Wijnendaele Pieter Antoon
- tussen 1819 en voor 1834, eigenaar: De Neve Cornelis, molenaar te Overboelare
- 09.09.1863, verkoop: De Neve Leopoldus, molenaar te Overboelare
- 15.03.1884, erfenis: (voor vruchtgebruik) De Neve-De Backer Leopoldus, de weduwe, landbouwer te Overboelare en (voor naakte eigendom) a) Van Wijmeersch Leon, landbouwer te Overboelare en b) Van Wijmeersch Jozef, landbouwer te Oeverboelare (ovelrijden van Leopoldus De Neve)
- 26.04.1894, deling: Van Wijmeersch-Durant Leo, koopman te Overboelare (overlijden van de weduwe De Backer van Leopold De Neve)
- 15.10.1929, erfenis: a) Van Wijmeersch Leo, koopman te Overboelare en b) Van Damme-Van Wijmeersch René Edmond, landbouwer te Overboelare (overlijden van vrouw Durant)
- 13.09.1932? erfenis: Van Damme-Van Wijmeersch René Edmond, landbouwer te Overboelare (ovelrijden van Leo Van Damme)
- 11.12.1960, erfenis: de weduwe en de kinderen (overlijden van René Van Damme)
- 24.11.1973, erfenis: de kinderen (overlijden van de weduwe Van Wijmeersch van René Van Damme)
- 26.03.1976, verkoop: Van Hullebus-Montbailliu André Omer Joseph, landbouwer te Zarlardinge (notaris Rens)
- 25.06.1986, verkoop: De Cock Didier Willy, marktkramer te Geraardsbergen (notaris Rens)
- 31.11.1993, verkoop: a) Leroy Serge, zandstraler te Parike en b) Wuilcot Sabine, gepensioneerde te Geraardsbergen (notaris De Man)

De molen werd in 1926 gedemonteerd. In 1945 brandde het binnenwerk uit. Thans resteert nog een molenkuip zonder binnenwerk, die gedeeltelijk met klimop is begroeid. De romp werd in 2014 gerenoveerd.

Lieven DENEWET & Herman HOLEMANS

E. Soens, "De Abdij van Sint-Adriaan te Geeraardsbergen. Haar Pachthoven en Molens", in: Annalen van den Oudheidkundigen Kring van de Stad en het voormalig Land van Aelst, X, 1914.
Paul Huys, "Molens in en rond Geraardsbergen in 1786. Naar aanleiding van een betwiste oprichting van een windmolen te Overboelare", Molenecho's, jg. 26, 1998, nr. 1, p. 26-30.
F. De Potter & J. Broeckaert, "Geschiedenis van de gemeenten der Provincie Oost-Vlaanderen", reeks 5, deel 4, "Over-Boelare", Gent, 1900.
V. Campen, "La Baronnie de Boulaere", Geraardsbergen, 1930.
Paul Bauters, "Eeuwen onder wind en wolken. Windmolens in Oost-Vlaanderen", Gent, Provinciebestuur, 1985;
Paul Bauters, "Oostvlaams molenbestand 1986", Gent, 1986 (Kultureel Jaarboek voor de provincie Oost-Vlaanderen. Bijdragen, nieuwe reeks, 25);
P. Huys, “Molens in en rond Geraardsbergen in 1786”, in: Molenecho’s, jrg. XXVI, 1988, 1, p. 26-30.
"Inventaris van de wind- en watermolens in de provincie Oost-Vlaanderen naar gegevens van het Archief van het Kadaster. Eerste aflevering. De arrondissementen Aalst en Dendermonde", in: Kultureel Jaarboek voor de provincie Oost-Vlaanderen, XIV, 1960, 3 (Gent, 1962).
H. Holemans, "Oostvlaamse wind- en watermolens. Kadastergegevens 1835-1990. Deel 6. Gemeenten O-R", Opwijk, 2006.
M. Van Trimpont, "Het Land en de Baronie Boelare", Geraardsbergen, 2001.

Overige foto's

transparant

Molen van de Plankkouter

Foto: Marnix Demoor, 18.05.2010

Molen van de Plankkouter

Foto: Robert Van Ryckeghem

Molen van de Plankkouter

Verzameling Ons Molenheem

Molen van de Plankkouter

Prentkaart, afgestempeld op 15.02.1905. Verzameling Ons Molenheem

Molen van de Plankkouter

Detail van dee prentkaart


Laatst bijgewerkt: zondag 6 december 2020
Stuur uw teksten over deze molen
Stuur uw foto's van deze molen
  

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in databasezoek op provincieStuur een e-mail over molen Molen van de Plankkouter, Overboelare (Geraardsbergen)homevorige paginaNaar Verdwenen Molens