Molenzorg
navigatie Ardooie, West-Vlaanderen
Naam Rysselendemolen
Rijsselendemolen
Ligging Pittemsestraat 62
8850 Ardooie
zuidzijde
hoek met Brugsebaan
grens met Pittem
kadasterperceel C 971
Geo positie 50.982029, 3.239876
Eigenaar Laurent Dobbelaere & Elke Verstuyft, Ruiselede
Gebouwd 1767 (hout) / 1855 (steen)
Type Stenen bergmolen
Functie Korenmolen
Kenmerken Vroeger ook oliemolen
Gevlucht/Rad Geklinknageld, 24 meter
Inrichting Twee steenkoppels, buil
Toestand Draaivaardig
Bescherming M: monument,
16.07.1993
Molenaar Lieven Braekevelt, Pittem; Ruud De Keukelaere, Aarsele; Kris Grijspeerd, Pittem; Jesus Isern Comas, Kuurne
Openingstijden Restaurant: dagelijks behalve dinsdag, vanaf 12 u. Rondleidingen en afspraken: GSM 0498 108 633 (Lieven Braeckevelt), lieven.braeckevelt @ skynet.be
Ten Bruggencatenr. 01397
Internet bron Rysselendemolen
Rijsselendemolen
Rysselendemolen<br />Rijsselendemolen

Foto: Geert Maelbrancke, Roeselare, 16.05.2014  

Beschrijving / geschiedenis

De Rysselendemolen is een stenen graanwindmolen, type bergmolen, op de zuidelijke hoek van de Pittemsestraat (nr. 62) met de Brugsebaan, op de grens van Ardooie en Pittem.

Dat kruispunt werd van oudsher "Rysselende" genoemd. Op de noordelijke hoek van het kruispunt lag vanouds de gelijknamige herberg, in de jaren 1930 omgevormd en herbouwd tot hoeve. Op dit kruispunt bevond zich in de 16de-17de eeuw ook een passantenliedengasthuis. De Flou citeert "tgasthuus te Rysseleynde" uit een Ardooise disrekening uit 1601. Daarbij lag ook de Rijsselendekapel, vermeld in een disrekening uit 1602 als de "cappelle te Rysselende". Een verslag van pastoor Van Innis uit 1618 vermeldt dat de kapel op dat moment in vervallen staat is, het eigenlijke gasthuis is in datzelfde jaar afgebroken.

Frans David uit Lendelede liet in 1767 op de zuidoostelijk hoek van dat kruispunt een houten oliemolen bouwen. Hij had daartoe op 3 december 1766 het octrooi verkregen van de Oostenrijkse keizerin Maria Theresia.

Zijn erfgenamen beslisten in 1855 op dezelfde plaats een bakstenen bergmolen op te trekken. De bakstenen teerlingen van de oude molen bleven bewaard in de berg.

We zien de molen aangeduid op de Ferrariskaart (ca. 1775) met het bruin symbool van een staakmolen op teerlingen, in de Atlas der Buurtwegen (ca. 1845) met het grondvlak van een staakmolen en op de topograifsche kaart van Ph. Vandermaelen (ca. 1850) met de benaming "M(oul)in à Huile".

De Rijsselendemolen bleef tot 1887 in het bezit van de familie David. De volgende eigenaar, Edward Veys, verpachtte de molen achtereenvolgens aan Camille Van Hollebeke en Clement Dejonckheere. In de periode 1889-1909 werden vele herstellingen uitgevoerd door de molenbouwers Coussée uit Meulebeke. De Rijsselendemolen beleefde na de verkoop aan Hendrik van Brabant, in 1926, een nieuwe bloeiperiode.

De laatste beroepsmolenaars waren Michel Van Brabant (eigenaar) en zijn schoonbroer Roger Monteyne. Gedurende de tweede wereldoorlog maalden ze ook peper! De molen werd in 1944 op één roede verdekkerd. In 1969 werd de molen stilgelegd, hij draaide nog slechts op één roede. De molen werd in 1969 verkocht aan kunstenaar Paul De Knock (°Oostkamp 1920 - +Brugge 1998), afkomstig uit Kuurne, die de molen inrichtte als woning en atelier (aarden tegels).

De huidige eigenaar Paul Van Gierdegom kocht de molen aan in 1996 en liet hem in 1999 grondig herstellen (kuip, nieuwe kap en roeden) en richtte de onderste verdieping in als restaurant.

Op 21 november 2008 kende Vlaams minister Dirk Van Mechelen een restauratiepremie toe van 206.325,17 euro. Het aandeel van het Vlaams Gewest bedraagt 50 procent of 206.325,17 euro. De niet-openbare aanbesteding van 9 februari 2009 kon evenwel niet uitgevoerd worden. Vlaams minister voor Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois ondertekende bij de molen op 21 mei 2011 de toekenning van de restauratiepremie van 404.967 euro voor de uitvoering van de laatste fase van de restauratie. De openbare aanbesteding gebeurde op 6 juli 2011 en was verdeeld in 5 loten: afwerking molenkuip, molenbelt en omgeving, schilderwerken kuip en gevlucht, buitenschrijnwerk, molentechnische uitrusting, elektriciteit en beveiliging.

In mei 2012 werd eindelijk begonnen met de tweede en laatste fase. De firma Calleeuw-Blieck nv uit Brugge voerde een heraanleg uit van de molenbelt en van de toegang tot de molen langs de Brugsebaan volgens de vroeger bestaande toestand. Tevens werd het terras rond de molen verdicht en een kruipad rond de molen aangelegd. Binnenin werden kinderbalken geplaatst voor de nieuwe zolderingen. In onderaanneming herstelde Aquastra nv uit Lauwe in 2013 de kuip. Het afschermingsdoek en de steigers werden op 27 augustus 2013 afgenomen: de romp ziet er weer stralend wit uit! Molenmaker Eric Vanleene uit Ath construeerde een volledig nieuw maalmechanisme, zodat deze bovenkruier opnieuw maalvaardig werd. Molensteenmakerij Hans Titulaer (Rijksweg 146, 6586 AB Plasmolen (NL) leverde 2 koppels 17-er molenstenen.

De molen werd op zaterdag 17 mei 2014, een zonovergoten dag, feestelijk ingehuldigd, in aanwezigheid van Geert Bourgeois, Vlaams Minister van Onroerend Erfgoed en van Karlos Callens, burgemeester van Ardooie en Vlaams volksvertegenwoordiger.

De vrijwillige molenaars waren en zijn; de vroegere eigenaar Paul Van Gierdegom (tot 2018), Lieven Braekevelt uit Pittem, Geert Maelbrancke uit Roeselare (tot 2018), Rudy De Keukelaere uit Poeke en zijn zoon Ruud De Keukelaere uit Aarsele.

De molensite met het restaurant werd n 2017 gekocht door Laurent Dobbelaere, die in 2016 honderd meter verderop in Pittem ook café Lugano kocht.
De molenkap verschoof in een storm in januari 2018 lichtes over de kapzetel. Dat euvel werd in maart 2018 hersteld door Molenbouw Wieme uit Machelen.

Eigenaars:
- 1767, opbouw: (van de grond) Ardooie, de Kerk en (van het gebouw) David Frans, olieslager te Ardooie
- voor 1834, eigenaar: (van de grond) Ardooie, de Kerkfabriek en (van het gebouw) David Joseph, de weduwe, olieslaagster te Ardooie
- 08.07.1867, verkoop: (van de grond) David Joannes, olieslager te Ardooie (notaris Slock)
- 09.02.1887, erfenis: a) David-Declercq Joannes, de weduwe (voor vruchtgebruik), rentenierster te Pittem en b) Veys-David Eduard (voor naakte eigendom), rentenier te Pittem (overlijden van Joannes David)
- 1910, erfenis: Veys-David Eduard, winkelier te Pittem (overlijden van de weduwe Declercq van Joannes David)
- 06.06.1915, erfenis: de weduwe en de kinderen (overlijden van Eduard Veys)
- 02.01.1920, afstand: Veys-Mulle Julius Aloysius, koster te Pittem (notaris David - graanwindmolen)
- 16.03.1926, verkoop: Van Brabant-Pattyn Henri Adolphe, moelnaar te Ardooie (notaris David)
- 18.05.1949, deling: a) Van Brabant-Monteyne Michel Octaaf Leon (voor naakte eigendom), molenaar te Ardooie en b) Van Brabant-Pattyn Henri Adolphe, de weduwe (voor vruchtgebruik), zonder beroep te Ardooie (notaris Devos - oliewindmolen)
- 19.11.1969, verkoop: De Knock Paul (°Oostkamp, 03.01.1920 - +Brugge, 25.01.1998), beeldhouwer te Kuurne & Vandenbroucke Denise (notaris Van de Heyde) - 1996, verkoop: Van Gierdegom Paul, Lichtervelde, later te Ardooie
- 2017, verkoop: Dobbelaere Laurent, Ruiselede

Lieven DENEWET Hooglede

Aanvullende informatie

Restauratie van de Rijsselendemolen - fase 2
Intekendatum: 09.02.2009, 11 u.
Molen: Ardooie (W.-Vl.), Rijsselendemolen - stenen bergmolen
Bouwheer: Paul Vangierdegom, Ardooie
Ontwerper: Multiprofessionele architectenvennootschap Monument in Ontwikkeling, Nieuwpoort
Aard van de opdracht: Niet-openbare aanbesteding voor fase 2: restauratie,  perceel 1: molentechnische uitrusting; perceel 2: afwerking molenkuip, molenbelt en omgeving; perceel 3: schilderwerken; perceel 4: buitenschrijnwerk; perceel 5: elektriciteit en beveiliging; o/cat. D24 en D23, kl. 3, cat. 00 of 11 of 19 of 20; 250 werkdagen
Plaats aanbesteding: Paul Vangierdegom, Pittemstraat 62, 8850 Ardooie

Openbare (her)aanbesteding
Intekendatum: 06.07.2011, 10 u. 15 / 10 u. 30 / 10 u. 45 / 11 u.
Molen: Ardooie, Rysselendemolen - stenen bergmolen
Bouwheer: Paul Vangierdegom, Ardooie
Opdracht: Fase 2. Restauratie; lot 1: Molentechnische uitrusting; o/cat. D23, kl. 2; lot 2: Afwerking molenkuip, molenbelt en omgeving; o/cat. D24, kl. 3; lot 3: Schilderwerken; D24 of D13, kl. 1; lot 4: buitenschrijnwerk, D24, kl. 1; lot 5: Elektriciteit en beveiliging; P1, kl. 1; openbare aanbesteding
Ontwerper: Multiprofessionele architectenvennootschap Monument in Ontwikkeling bvba, Nieuwpoort (arch. Rudy Vereecke)
Plaats aanbesteding: Paul Vangierdegom, Pittemstraat 62, 8850 Ardooie
Offertes: Nijs nv, Deinze (laagste bieder); Peusens bvba, Merelbeke; Aquastra bvba, Lauwe

Uit: Lijst besluiten van de Bestendige Deputatie van de Provincieraad van West-Vlaanderen van 16.10.2003.
120. - D.O.P. - Ref. 0803/2003/001
Principiële beslissing tot een verhoogde bijdrage voor de interieurrestauratie en het opnieuw maalvaardig maken van de Rysselendemolen te Ardooie - private eigenaar.
Beslissing: goedgekeurd

Molenzorg vzw, "Tien overlijdens van Vlaamse molenvrienden", Molenecho's, XXVI, 1998, 1, p. 6.
- ons medelid Paul De Knock, geboren te Oostkamp op 3 januari 1920 en overleden te Brugge op 25.01.1998, echtgenoot van mevr. Denise Vandenbroucke. Hij was van 1969 tot 1996 eigenaar van de Rysseleindemolen te Ardooie (W.-Vl.), waaraan hij belangrijke herstellingswerken uitvoerde en die hij inrichtte als woning en expositieruimte voor keramiektegels.

Gemeenteraad Ardooie. Zitting van 23 maart 2009. Notulen.
Punt 11 Goedkeuren toelage voor restauratie Rysselendemolen (geklasseerd monument)
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten, gewijzigd bij de decreten van 18 december 1992, 22 februari 1995, 22 december 1995, 8 december 1998, 18 mei 1999, 7 december 2001, 21 november 2003, 30 april 2004 en 10 maart 2006;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2001 houdende vaststelling van het premiestelsel voor restauratiewerkzaamheden aan beschermde monumenten, gewijzigd bij decreet van 19 december 2003, en bij besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2002 en van 23 juni 2006;
Gelet op het Ministerieel Besluit van 16 juli 1993 tot bescherming van de Rysselendemolen te Ardooie;
Overwegende dat een aanvraag voor het verkrijgen van een restauratiepremie is ingediend door de heer Paul Vangierdegom uit Ardooie;
Gelet op het schrijven van de Vlaamse overheid op datum van 22 december 2008 (kenmerk: LT/ADS/5069);
Overwegende het ontwerp voor het uitvoeren van restauratiewerken aan de Rysselendemolen te Ardooie, geraamd op 375.136,68 Euro, waarvan 375.136,68 Euro in aanmerking komen voor de berekening van de premie (bedragen BTW exclusief);
Gezien overeenkomstig artikel 16 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2001 houdende vaststelling van het premiestelsel voor restauratiewerkzaamheden aan beschermde monumenten wordt de verdeling der kosten van de werken verdeeld als volgt: De Vlaamse Gemeenschap 50 %
 De betrokken provincie 15 %
 De betrokken gemeente 15 %
 De premienemer 20 %
Overwegende dat de provincie principieel bereid is om het bedrag van de provinciale premie te verhogen van 15% naar 20% op voorwaarde dat de gemeente ook een premie geeft van 20 % (in plaats van 15%);
BESLIST : 21 ja-stemmen
Art. 1 : Een gemeentelijke premie van 20% wordt verleend aan Paul Vangierdegom, Pittemstraat 62, te 8850 Ardooie, voor het uitvoeren van restauratiewerken aan de Rysselendemolen te Ardooie, geraamd op 375.136,68 Euro, waarvan 375.136,68 Euro in aanmerking komen voor de berekening van de premie(bedragen BTW exclusief). Dit bedrag wordt verhoogd met een forfaitaire tussenkomst van 10% in de algemene kosten.
Art. 2 : De nodige gelden (20% van € 375.136,68 + € 37.513,60 = € 82.530,05) worden voorzien in de eerstvolgende budgetwijziging
Rudy Debusschere: Uiteindelijk is er subsidie van 99%.

Werfbord aan de Pittemsestraat 62, 8850 Ardooie (2013-2014)
Restauratie Rysselendemlen
Fase 2: Lot 1: Molentechnische inrichting.
            Lot 2: Afwerken molenkuip, molenbelt en omgeving
            Lot 3: Schilderwerken
            Lot 4: Buitenschrijnwerken
            Lot 5: Elektrictieit en beveiliging
Lot 1: Kostprijs: 222.283,04 (inclusief 21% BTW). Uitvoeringstermijn: 100 werkdagen
Lot 2: Kostprijs: 357.241,31 (inclusief 21% BTW). Uitvoeringstermijn:   60 werkdagen
Lot 3: Kostprijs:   47.496,18 (inclusief 21% BTW). Uitvoeringstermijn:   30 werkdagen
Lot 4: Kostprijs:   28.506,81 (inclusief 21% BTW). Uitvoeringstermijn:   30 werkdagen
Lot 5: Kostprijs: 222.283,05 (inclusief 21% BTW). Uitvoeringstermijn: 100 werkdagen
Opdrachtgever:
           Paul Van Gierdegom
           Pitttemsestraat 62
           8850 Ardooie
           Tel. 051/46.55.00
Subsidiërende overheden:
           Vlaamse Overheid. Agentschap Onroerend Erfgoed
           Provinice West-Vlaanderen
           Gemeente Ardooie
Ontwerper:
           Multiprofessionele Arch. vennootschap
           Monument in ontwikkeling b.v.b.a.
           Onze Lieve Vrouwstraat 5
           8620 Nieuwpoort
           Tel. 058/23.01.45
           www. mino. be
Aannemer lot 2 & lot 4:
          Alg. bouwond. Calleeuw-Blieck nv
          Monnikenwerve 8, 8000 Brugge
          Tel. 050/54.66.52
Aannemer lot 1:
          THV Aquastra-Vanleene
          Dronckaartstraat 484, 8930 Lauwe
          Tel. 056/41.02.79
Aannemer lot 3:
          Decoratiewerken Van Hollebeke-Sanders nv
          Marsbiebuikstraat 4, 8210 Zedelgem
          Tel. 0475/39.93.52
Aannemer lot 5:
          Installatiebedrijf Dewitte-Geoffrey bvba
          Industrielaan 43, 8930 Menen
          Tel. 0497/62.05.06

 

Archieven
Algemeen Rijksarchief Brussel, Raad van Financiën, nr. 1876 (oprichting, 1766)

Werken
Chr. Devyt, Westvlaamse windmolens. Inventaris volgens de toestand op 1 januari 1965, Brugge, 1966, p. 62;
Luc Devliegher, De molens in West-Vlaanderen, Tielt/Weesp, 1984, p. 122-123 (Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen, 9);
Jeroen Cornilly, Monumentaal West-Vlaanderen. Beschermde monumenten en landschappen in de provincie West-Vlaanderen. Deel 1. Arrondissementen Ieper, Kortrijk, Roeselare, Tielt, Brugge, 2001, p. 33;
Lieven Denewet, Het oprichtingsoctrooi van de Rijsselendemolen te Ardooie, in: Mededelingenblad Werkgroep West-Vlaamse Molens, XIV, 1998, p. 46-47;
Lieven Denewet, Vlaamse molens te koop (voorjaar 1992), Molenecho's, XX, 1992, 2.
Lieven Denewet, Vijf goedgekeurde West-Vlaamse molenprojecten in 1999, in: Mededelingenblad Werkgroep West-Vlaamse Molens, XV, 1999, p. 69-75.
C. Devyt, De Westvlaamse windmolens in 1993, Biekorf, XCIII, 1993.
Jan De Ketelaere, De Rysselendemolen van Ardooie ontwaakt uit verval, in: Mededelingenblad Werkgroep West-Vlaamse Molens, XIII, 1997, nr. 2, p. 59-62;
Lieven Denewet, Rapport. Dertig jaar molenzorg in het Tieltse Molenland, in: Molenecho's, XXXI, 2003, nr. 1, p. 120-145;
Robert Desart, De Windmolens van België, Brussel, 1961.
Gabriël Houthoofd, Bij molenmaker Roland Wieme: molenas en nieuwe kap voor de Rijsselendemolen van Ardooie, in: Molenecho's, XXVIII, 2000, nr. 1, p. 9.
Rysselendemolen herboren, In de Steigers, I, 2001.
Nieuwe wieken voor de Rysselendemolen, In de Steigers, I9, 2001.
J. W(eyns), De Rysselende molen te Ardooie, in: Ons Heem, XIX, 1965, p. 20.
M. De Puydt-Lamote, Molen op Rysselende te Ardooie II, in Ons Heem, XIX, 1965, nr. 5, p. 214;
P. Despriet, De Rijseleindemolen in Ardooie, in: De Leiegouw, XIV, 1972, p. 475;
De Rijseleindemolen te Ardooie, in: Curiosa, maart 1998, p. 29-30.
Gabriël Houthoofd, De windmolens van Ardooie, in: Jaarboek van de Heemkundige Kring Ardooie-Koolskamp, VI, 2010, p. 25-44.
Herman Holemans, Westvlaamse wind- en watermolens. Kadastergegevens 1835-1990. Deel 1. Gemeenten A-B, Kinrooi, Studiekring Ons Molenheem, 1993.
Lieven Denewet, West-Vlaams molennieuws, zomer 2011, in: /West-/Vlaams Molenblad, 27ste jg., 2011, 2, p. 60-64.
Lieven Denewet & Luc Goeminne, Molenmakers in Vlaanderen. Het werkboek van Coussée uit Meulebeke (1881-1911), Molenecho's, XXII, 1994, 3-4, p. 107-331 (Speciaal themanummer, 7)
M. De Puydt-Lamote, "Molen op Rysselende te Ardooie II", Ons Heem, XIX, 1965, nr. 5, p. 214.
Molenzorg vzw, "Tien overlijdens van Vlaamse molenvrienden", Molenecho's, XXVI, 1998, 1, p. 6.

Persberichten

Rijsselendemolen wordt atelier en privé-exporuimte, Het Volk, 06.02.1970.
"Kuurnse keramieker in Rijselendemolen te Ardooie, Het Wekelijks Nieuws, 20.06.1975.
De Rijseleindemolen te Pittem, in: De Mandelbode, IV, 1979, p. 191;
Jan Maeseele, "Molenaar wil in 2007 graan malen. Rijsselendemolen krijgt veelzijdige functie", in: Het Nieuwsblad, 12.03.2007.
MR, "Gemeente keurt komst lunapark goed", Het Nieuwsblad, 29.10.2008.
Marc Debruyne, "Rysselendemolen moet volgend jaar weer draaien. Ardooie Beschermd monument krijgt broodnodige restauratie", Het Nieuwsblad, 26.03.2009.
Jan Maeseele, "Paul Vangierdegom wil Rysselendemolen volledig restaureren", in: De Streekkrant, 01.04.2009.
Jan Maeseele, "Paul Vangierdegom wil molenvaardige Rysselendemolen. Tweede fase is dichtbij", in: De Weekbode, 03.04.2009.
JD, "Agenda van de gemeenteraad", in: De Weekbode, 20.03.2009.
JD, "Rysselendemolen", in: De Weekbode, 27.03.2009.
RDH, "Minister Bourgeois geeft subsidie voor Rysselendemolen", Het Nieuwsblad, 23.05.2011.
Bert Vanden Berghe, "Minister Geert Bourgeois subsidieert renovatie Rysselendemolen. 'Kroon op het werk'", De Weekbode, ed. Roeselare/Izegem, 27.05.2011.
BVB, "Paul Van Gierdegem. 'Droom wordt gerealiseerd'". De Weekbode, 30.11.2012.
AFr, "Koppel verblijft maand in B&B zonder te betalen", De Weekbode, 25.01.2013.
AFr., "Drie maanden cel voor flessentrekkerij in B&B", De Weekbode, 01.02.2013.
"Rysselendemolen zal binnenkort weer draaien". De Weekbode, 29.11.2013.
Kim Vandenbroucke, "Totale renovatie van beschermd monument kost één miljoen euro. Molen na 18 jaar weer in gebruik", Het Nieuwsblad, 12.04.2014.
NSP, "Renovatie van de Rysselende molen is klaar", Het Nieuwsblad, 14.04.2014.
"Eerste Molenfeesten bij Rysselendemolen", De Weekbode, 09.05.2014.
"Nieuw molenplan komt er niet", De Weekbode, 09.05.2014.
Charlotte Degezelle, "Totale renovatie duurde 18 jaar en kostte miljoen euro", Het Laatste Nieuws, 10.04.2014. Foto's Jos Bogaerts
CDR, "Rysselendemolen heropend", Het Laatste Nieuws, 19.05.2014.
Charlotte Degezelle, "Paul verlaat de Ryssenlende Molen. Gerenoveerde zaak wordt overgenomen door uitbater café Lugano", Het Laatste Nieuws, 31.03.2017.
Charlotte Degezelle, "Elke (27) en Laurent (30) hebben ook al plannen voor zesde zaak. Vijf horicazaken op drie jaar tijd", Het Laatste Nieuws, 20.07.2017.

Mailberichten
Lieven Braeckevelt, Pittem (vrijwillig molenaar), 11.05.2017, 30.04.2018

Overige foto's

transparant

Rysselendemolen<br />Rijsselendemolen

Foto: Marnix Bogaert, Marke, 05.08.2015

Rysselendemolen<br />Rijsselendemolen

Foto: M.F. Boogert, 1975

Rysselendemolen<br />Rijsselendemolen

Met het thans gesloopte molenaarshuis. Foto voor 1944. Verzameling Ons Molenheem

Rysselendemolen<br />Rijsselendemolen

Foto voor 1944. Verz. Thomas Piens, Zingem

Rysselendemolen<br />Rijsselendemolen

Prentkaart ca. 1900. Verzameling Ons Molenheem


Laatst bijgewerkt: zondag 13 december 2020
Stuur uw teksten over deze molen
Stuur uw foto's van deze molen
  

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in databasezoek op provincieStuur een e-mail over molen Rysselendemolen<br />Rijsselendemolen, Ardooiehomevorige paginaNaar Verdwenen Molens