Molenechos's Homepage Molenechos.org

Kuringen (Hasselt), Vlaanderen - Limburg

Bestaande molen

karakteristiek

Naam
Herkenrodemolen
Ligging
Herkenrodeabdij
3511 Kuringen (Hasselt)
op de Demer
kadasterperceel E50
Vlaanderen - Limburg
toon op kaart
Geo positie
50.958019, 5.278546 (Google Streetview)
Eigenaar
vzw Herita
Gebouwd
voor 1233 / 1836
Type
Onderslag watermolen
Functie
Korenmolen
Kenmerken
Groot rechthoekig gebouw; natuursteen op de hoeken
Gevlucht/Rad
Houten onderslagrad (ontbreekt nog)
Inrichting
Opnieuw geplaatst in 2006
Toestand
Maalvaardig hersteld
Bescherming
M: monument, L: landschap,
05.12.1974
Molenaar
Nog aan te wijzen
Openingstijden
Info: secretariaat@herkenrode.be
Database nummer
1027
Ten Bruggencatenummer
51027  
Internet bron
Herkenrodemolen
© Foto: Frans Van Bruaene, Laakdal, 21.04.2016

Beschrijving / geschiedenis

De Herkenrodemolen is de watermolen van de voormalige abdij van Herkenrode, die achter de nog bestaande abdijgebouwen gelegen is. De fundamenten van dit gebouw wijzen uit dat de Herkenrode molen een van de oudste gebouwen van de abdij is. Reeds in een charter van 1233 wordt er naar verwezen.

De Abdijsite Herkenrode is een stille getuige van een groots verleden, dat begint in 1179 in het centrum van het graafschap Loon. In 1217 werd Herkenrode de eerste vrouwenabdij van de cisterciënzerorde in de Nederlanden. De adellijke dames die de abdij eeuwenlang bestuurden, drukten hun stempel op de regio. De abdij groeide uit tot een druk bezocht bedevaartsoord. Tot de Franse Revolutie kende de abdij afwisselend periodes van gewelddadig verval en enorme bloei.

In 1796 moesten de zusters noodgedwongen vertrekken. Begin 1797 verkochten de Franse revolutionairen de abdij met al haar bezittingen, waaronder de watermolen, als “zwart goed” aan de meestbiedende. De nieuwe eigenaars verdeelden het domein en begonnen met de ontmanteling en uitverkoop van de kunstschatten van de abdij.

In de kerk en in de abdijgebouwen startten de particuliere eigenaars industriële activiteiten: een textiel- en een suikerfabriek. Door de opeenvolgende faillissementen ontstond er echter een duidelijke verwaarlozing van het patrimonium. Na 1820 verdwenen door brand en afbraak de abdijkerk, de kloostergang en een groot deel van de oorspronkelijke kloostergebouwen. Triest dieptepunt is de kerkbrand in 1826. Het historisch hart van de voormalige abdij zou uiteindelijk volledig afgebroken worden.

Voor 1840 bleef enkel de familie Claes eigenaar van Herkenrode met de watermolen. Zij bewonen het vroeger abdissenkwartier en bepalen de verdere geschiedenis van Herkenrode. Rond 1880 worden de resterende gebouwen verhuurd als woningen, stallen en schuren voor pachters van de landbouwgronden.

Een groot gedeelte van de watermolen ging in 1824 in vlammen op. De ruïne van de molen werd in 1836 heropgebouwd. Het molenwerk werd toen gehaald uit de Dorpsmolen van Genk

De bestendige deputatie van de provincie Limburg keurde op 25 april 1849 de vastgestelde pegelhoogte van 1,630 meter goed. De toenmalige eigenaar was Ulysse Claes, die ook de nog bestaande Tuyltermolen van Kuringen bezat.

Eigenaars na 1840:
- voor 1844, eigenaar: Claes Ulysse, rentenier te Kuringen
- 1881, erfenis: Claes-Van Vinckenroye Joseph, rentenier te Kuringen
- 1914, erfenis: De Keuster-Claes August, makelaar te Antwepen, later rentenier te Kuringen
- 1941, erfenis: Hermant-Malclés André, architect te Brussel, later te Parijs
- 1928, erfenis: a) Hermant-Malclés André, de weduwe, te Parijs (vruchtgebruik), b) Hermant Michel, realisator TV, te Moule-Yvelines (Fr.) (voor 1/2 naakte eigendom), c) Hermant Aurelie, te Parijs.
- 1972, verkoop: Reguliere Kanunnikessen van het Heilig Graf
- 1998, verkoop: Vlaamse Overheid, in erfpacht aan Stichting Vlaams Erfgoed vzw, latere benaming: Erfgoed Vlaanderen vzw, thans Herita vzw

Er werd een stoommachine geplaatst, maar die werd in 1883 verwijderd.

In 1904 barstten de molenstenen. Mogelijk zijn dit de oude stenen die nog naast de ingang van de molen liggen. Tot eind jaren 1960 werd de molen nog gebruikt om graan mee te malen.

Ondanks enkele pogingen tot bescherming van het domein Herkenrode, zou het nog decennia duren vooraleer er wezenlijk verandering in de situatie kwam.

In 1972 kochten de Reguliere Kanunnikessen van het Heilig Graf de abdissenverblijven en het landschappelijk park. Zij richtten een gedeelte in als bezinningshuis en bouwden een nieuw klooster met respect voor de bestaande architectuur.

In 1974 werd de abdij Herkenrode met de watermolen beschermd als monument, en de omgeving als landschap. In 1980 stortte een deel van de molen in: een hoek werd weggespoeld. Het gebouw werd gestut en de bedding van de Demer omgelegd. In 1999 werden er plannen gemaakt om de watermolen te herstellen en er elektriciteit mee op te wekken. In september 1999 stortte het dak volledig in.

Maar net toen de nood het hoogst kwam de redding nabij. In 1998 kocht de Vlaamse Overheid zowat 100 hectare van de site, met inbegrip van de watermolen. Het domein werd in erfpacht gegeven aan de Stichting Vlaams Erfgoed vzw (later: Erfgoed Vlaanderen vzw, thans: Herita vzw). De bestaande gebouwen worden met respect voor het verleden gerestaureerd en herbestemd. Grondig wetenschappelijk onderzoek en archeologische opgravingen worden gecombineerd met hedendaagse restauratietechnieken. Aan de hand van een cultuurhistorisch ontsluitingsproject werd de vroegere eenheid en de ruimtelijke samenhang tussen de restanten hersteld. Verdwenen elementen zoals de imposante abdijkerk werden opnieuw opgeroepen door middel van hedendaagse ingrepen.

Door de slechte bouwfysische toestand, werd het watermmolengebouw eerst geheel gedemonteerd. De wederopbouw werd aangevat in oktober 2005. In deze eerste restauratiefase is ook het plaatsen van moerbalken en dakwerk voorzien. Aan de abdijmolen werden in maart 2014 de kaaimuren verstevigd met betonnen profielen, werd binnenin de betonplaat voor de vloer gegoten en worden langs de buitenzijde de bestaande funderingen versterkt. In juni 2014 stonden er nieuwe ramen en werd de vloerverwarming gelegd. Later komt het maalvaardig maken. De werken gebeuren onder leiding van architect Luc Smeets. De watermolen zal onderdak  bieden aan de Stichting Regionaal Landschap Haspengouw, die van hieruit haar activiteiten in de regio zal coördineren.

Maandeljiks, op de derde zondag, wordt de watermolen opengehouden. Het waterrad ontbreekt evenwel nog, maar zou voorzien worden in 2018.

Lieven DENEWET & Herman HOLEMANS

Enkele bouwkundige en technische kenmerken
Romaanse basisboog in bruine ijzerzandsteen
laatgotische korfboogdeur
sporen van herhaaldelijke verbouwingen
molenwiel en mechanisme waren niet origineel, muurnaden wijzen op het bestaan van een oudere dubbelmolen.

Aanvullende informatie

Intekendatum: 28.09.2000, 10 u.
Molen:  Kuringen (Hasselt, Limb.), Herkenrodemolen - watermolen met houten onderslagrad
Bouwheer: Stichting Vlaams Erfgoed vzw, Brussel (later: vzw Erfgoed Vlaanderen, Antwerpen)
Ontwerper: Arch. Miel Baert, Hasselt en Arch.bureau Delhaise-Baert-Vanheeswyck, Hasselt
Opdracht: Aanvraag tot deelname aan de beperkte aanbesteding voor de restauratie; o/cat. D24, kl. 2, cat. 11; 240 werkdagen
Plaats aanbesteding: vzw Stichting Vlaams Erfgoed, Bergstraat 72, 1000 Brussel
* Heraanbesteding op 22.12.2000

Intekendatum: 22.12.2000 (heraanbesteding van 28.09.2000)
Molen: Kuringen (Hasselt, Limb.), Herkenrodemolen - watermolen met houten onderslagrad
Bouwheer: vzw Stichting Vlaams Erfgoed, Brussel (thans vzw Erfgoed Vlaanderen, Antwerpen)
Ontwerper: Architect Miel Baert, Hasselt en Architectenbureau Delhaise-Baert-Vanheeswyck, Hasselt
Opdracht: Aanvraag tot deelname aan de beperkte aanbesteding voor de restauratie; cat. 11; 240 werkdagen
Plaats aanbesteding: Bestuur van Monumenten en Landschappen, t.a.v. inspecteur Jos Gyselinck, Minderbroederstraat 6, 3800 Sint-Truiden
* Heraanbesteding op 24.09.2001

Intekendatum: 24.09.2001, 11 u. (gewijzigde heraanbesteding van 22.12.2000)
Molen: Kuringen (Hasselt, Limb.), Herkenrodemolen - watermolen met houten onderslagrad
Bouwheer: vzw Stichting Vlaams Erfgoed (later vzw Erfgoed Vlaanderen), Antwerpen (Patrick Vissers
Ontwerper: Architectenbureau Delhaise Baert Vanheeswyck bvba, Hasselt
Opdracht: Lot 1: afbraak & voorafgaand onderzoek voor de restauratie van de watermolen; o/cat. D1 of G5, kl. 1, cat. 10 of 13; 20 werkdagen
Plaats aanbesteding: Architectenbureau Delhaise Baert Vanheeswyck, Koningin Astridlaan 77, Hasselt
Offertes: Claes Luc bvba, Halen, €25.746,27; A.A.G. Nys bvba, Dessel, €41.389,22; Meeusa nv, Paal, €42.027,77; PIT bvba,  Tongeren, €48.058,47; Monument Vandekerckhove nv, Ingelmunster, €64.439,18; Metten Bouwbedrijf nv, Zonhoven, €65.148,45

Intekendatum: 08.07.2002
Molen: Kuringen (Hasselt, Limb.), Herkenrodemolen - watermolen met houten onderslagrad
Bouwheer: vzw Erfgoed Vlaanderen, Antwerpen
Ontwerper: Arch. Miel Baert, Hasselt en Architectenbureau Delhaise-Baert-Vanheeswyck, Hasselt
Opdracht: Aanvraag tot deelname aan de beperkte aanbesteding voor de restauratie: enkel ruwbouw; o/cat. D24 of cat. E of B, kl. 3; 140 werkdagen
Plaats aanbesteding: vzw Erfgoed Vlaanderen, Erfgoedhuis Den Wolsack, Oude Beurs 27, 2000 Antwerpen

Intekendatum: 04.10.2007, 11 u.
Molen:  Kuringen (Hasselt, Limb.), Herkenrodemolen - watermolen met houten onderslagrad
Bouwheer & ontwerper: VMM, afdeling Water, Brussel (Koen Martens)
Opdracht: Opmaak ontwerpdossiers voor beekherstelproject van de Demer aan de historische site Herkenrode. De maatregelen omvatten ondermeer het herstel van de deels gedempte Tuilterdemer, de sanering van een vismigratieknelpunt aan de molen, de herinrichting van het grachtenstelsel,...; 8 maanden
Plaats aanbesteding:  VMM,  afdeling  Water,  Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20, b16, 1000 Brussel
Offertes: Technum nv, Borgerhout, €47.916; Haskoning Belgium, Mechelen, €64.655,75; Soresma nv, Antwerpen, €79.939,86; Libost Groep nv, Hasselt, €101.815,45
Toewijzing: Technum nv, Borgerhout

Algemene bouwwerken
Limburg
11/10/13 10:00:00
Hasselt
bij het Team van Meer! Architecten & co. cvba, Sint-Truidersteenweg 38, 3500 Hasselt
fase 3: afwerking van de reeds bouwkundig gerestaureerde Watermolen op de abdijsite te Herkenrode, Watermolen abdij Herkenrode te Kuringen - Hasselt.
Bestek prijs 178,81 EUR te bekomen tot 04/10/2013, 10 uur bij Team van meer! Architecten & Co cvba (rek. BE47 1325 3457 0980 met vermelding ' Aankoop dossier Watermolen abdijsite Herkenrode, fase 3 : afwerking, Sofie Aerts, tel. 011 24 32 04, e-mail: sofie@teamvanmeer.be).
o/cat. D24, kl. 5
Publicaties Bouwkroniek : web 37-2013 38-2013 39-2013 40-2013
Publicatie Web : 11/09/13 10:51:10

Offertes

Gebroeders Janssen BVBA
Industrieweg-Noord 1165
3660 Opglabbeek

Verstraete & Vanhecke NV
Fotografielaan 24
2610 Wilrijk

PIT Antwerpen NV
Starrenhoflaan 27
2950 Kapellen (Antwerpen)

Renotec NV
Acaciastraat 14C
2440 Geel

Metten Bouwbedrijf NV
KMO-zone Molenheide 4101
3520 Zonhoven

Goedleven nv
Pauwelslei 186
2930 Brasschaat

Publicaties Bouwkroniek : web 42-2013 Publicatie Web : 16/10/13 10:58:18
---------------------------
Toewijzing

Aannemer
Renotec NV
Acaciastraat 14C
2440 Geel

Publicaties Bouwkroniek : web 4-2014
Publicatie Web : 22/01/14 12:59:39
 
----------------
BE001 4/9/2013-ID:2013-519354
Standaardformulier 2

Watermolen abdij Herkenrode Hasselt: fase 3: afwerking

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST

I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)
Officiële benaming:
Herita VZW
Oude beurs 27
2000 Antwerpen
België

Contactpunt(en): Dhr. Christophe Soulliaert
t.a.v. +32 32122970
Email: christophe.soulliaert@herita.be

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres
Officiële benaming: Team van meer! Architecten & Co cvba
Sint-Truidersteenweg 38
3500 Hasselt
België

Contactpunt(en):
t.a.v. Sofie Aerts
Telefoon: +32 11243204
Email: sofie@teamvanmeer.be
Internetadres: http://www.teamvanmeer.be

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Officiële benaming: Team van meer! Architecten & Co cvba
Sint-Truidersteenweg 38
3500 Hasselt
België

Contactpunt(en):
t.a.v. Sofie Aerts
Telefoon: +32 11243204
Email: sofie@teamvanmeer.be
Internetadres: http://www.teamvanmeer.be

Inschrijvingen of deelnemingsaanvragen moeten worden gericht aan
Officiële benaming: Team van meer! Architecten & Co cvba
Sint-Truidersteenweg 38
3500 Hasselt
België

Contactpunt(en):
t.a.v. Sofie Aerts
Telefoon: +32 11243204
Email: sofie@teamvanmeer.be
Internetadres: http://www.teamvanmeer.be

I.2) TYPE AANBESTEDENDE DIENST EN HOOFDACTIVITEIT OF -ACTIVITEITEN

Type aanbestedende dienst: Andere: erfgoed vzw
Hoofdactiviteit(en): Andere: beheer vlaams erfgoed

De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: Neen

AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

II.1) BESCHRIJVING

II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming
Watermolen abdij Herkenrode Hasselt: fase 3: afwerking

II.1.2) Type opdracht
(Werken): Uitvoering
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Kuringen (Hasselt)
NUTS-code: BE221

II.1.3) De aankondiging betreft Een overheidsopdracht

II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen
De afwerking van de reeds bouwkundig gerestaureerde Watermolen op de abdijsite te Herkenrode. (beschermde erfgoed site - Kuringen - Hasselt)

II.1.6) CPV-classificatie; Hoofdopdracht 45000000

II.1.8) Verdeling in percelen; Neen

AFDELING III: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.2) VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING

III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:

artikel 17: uitsluitingsgronden

Onverminderd de bepalingen betreffende de erkenning van de aannemers van werken, wordt uigesloten van deelneming aan deze opdracht de aannemer:

1°die in staat van faillissement of van vereffening verkeert, die zijn werkzaamheden heeft gestaakt of die een gerechtelijk akkoord heeft bekomen, of die in een overeenstemmende toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen en reglementeringen

2°die aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, voor wie een procedure van vereffening of van gerechtelijk akkoord aanhangig is of die het voorwerp is van een gelijkaardige procedure bestaande in de nationale wetgevingen en reglementeringen

3°die, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast

4°die niet in orde is met de betaling van zijn belastingen overeenkomstig de Belgische wetgeving dof die van het land waar hij gevestigd is
Voor 1°, 2°, 3° en 4° voegt de aannemer bij zijn offerte een verklaring op eer dat aan de gestelde eisen voldaan is.

5° die niet in orde is met zijn bijdragen aan de sociale zekerheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 90 van dit besluit

Voor 5° levert de aannemer het bewijs door voorlegging van een attest zoals bepaald in artikel 90 van het KB van 08.01.1996

Verder worden van deze opdracht uitgesloten, de aannemer:

6°die bij zijn beroepsuitoefening een ernstige fout heeft begaan, vastgesteld op elke grond die de aanbestedende overheid aannemelijk kan maken

7°die zich in ernstige mate heeft schuldig gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen, opvorderbaar bij toepassing van dit hoofdstuk

Wanneer een van de gevraagde documenten of getuigschriften niet wordt uitgereikt in het betrokken land, kan het vervangen worden door een verklaring onder eed of een plechtige verklaring van de betrokkene voor een gerechtelijke of overheidsinstantie, een notaris of een bevoegde beroepsorganisatie van het land van oorsprong of herkomst.

III.2.2) Economische en financiële draagkracht

Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:

artikel 18: financiële en economische draagkracht

Onverminderd de bepalingen betreffende de erkenning van aannemers van werken, zal voor deze opdracht de financiële en economische draagkracht van de aannemer aangetoond worden door passende bankverklaringen

In dat verband voegt de aannemer bij zijn offerte een document vanwege zijn financiële instelling(en) dat als volgt opgesteld wordt:

Met betrekking tot:

Overheidsopdracht ........., gepubliceerd in ......., op datum van .......

Hierbij bevestigen wij u dat de (naam vennootschap) onze cliënt is sinds(datum)

Wat betreft de financiële relatie bank-cliënt

De financiële relaties die wij onderhouden met (naam vennootschap) hebben tot op heden (datum) beantwoord aan onze verwachtingen.

Op basis van de gegevens waarover onze bank vandaag beschikt hebben wij geen ongunstige elementen vastgesteld en de (naam vennootschap) heeft tot op heden, voor zover wij kunnen nagaan en met betrekking tot de ons gekende contracten en projecten, de financiële capaciteit gehad om de contracten of projecten uit te voeren die haar werden toegewezen.

De (naam vennootschap) geniet ons vertrouwen en
ofwel: onze bank stelt op dit ogenblik volgende kredietlijnen ter beschikking van deze vennootschap (alleen vermelden met de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de klant).
ofwel: onze bank stelt op dit ogenblik kredietlijnen ter beschikking van de vennootschap
ofwel: onze bank is bereid eventuele kredietaanvragen of een aanvraag voor borgstelling met het oog op de uitvoering van de opdracht te onderzoeken
ofwel: (geen van de drie voorafgaande verklaringen)

Deze verklaring houdt geen verbintenis in van onzentwege voor de toekomst en onze bank neemt dienaangaande geen enkele verantwoordelijkheid.

Wat betreft de notoriëteit van de cliënt

De (naam vennootschap) bekleedt een belangrijke plaats (ofwel: is actief) in de sector van (...).

Tot op heden en voor zover we konden nagaan heeft ze een uitstekende (ofwel: goede) technische reputatie en is gebleken dat ze werd geleid door bekwame en achtbare personen. De bank kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de juistheid en de volledigheid van haar verschafte informatie.

De feiten die in de toekomst deze verklaring zouden beïnvloeden kunnen u niet automatisch worden medegedeeld.

Opgemaakt te (plaats), op (datum),
(handtekeningen)

Indien de aannemer om gegronde redenen niet in staat is deze referenties over te leggen kan hij zijn economische en financiële draagkracht aantonen met andere documenten die de aanbestedende overheid geschikt acht.

III.2.3) Vakbekwaamheid

Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:

artikel 19: technische bekwaamheid

Onverminderd de bepalingen betreffende de erkenning van aannemers van werken, wordt de aannemer verzocht om zijn technische bekwaamheid aan te tonen door volgende referenties:

1° Opgave van welke werken door de hoofdaannemer en welke werken door welke onderaannemer uitgevoerd zullen worden
met opgave voor elke onderaannemer van:
-juiste benaming en adres, BTW-nummer
-gegevens inzake erkenning en registratie
-opgave, desgevallend, van het ISO-certificaat of het VCA-attest van de onderaannemer
De aanstelling van andere onderaannemers dan deze die bij de offerte opgegeven worden, is onderhevig aan de schriftelijke en expliciete goedkeuring door het opdrachtgevend bestuur. Die andere onderaannemer moeten minstens over dezelfde kwalificaties beschikken als de onderaannemer die bij de offerte vermeld werd.

2° Een verklaring van de aannemer D 24 met betrekking tot het procentueel aandeel van de opdracht dat hij met eigen personeel zal uitvoeren. Aannemers waarbij dit percentage minder bedraagt dan 50% worden van deel-name aan de procedure uitgesloten.

3° Opgave van de studie- en beroepskwalificaties van de aannemer (minimaal: werfleider-projecleider en uitvoe-rend personeel) en alle onderaannemers

4° Opgave van:
voor de hoofdaannemer:
D 24vijf referenties van werken aan gelijkaardige monumenten en dit gedurende de laatste vijf jaar (de relevantie wordt door de aanbestedende overheid beoordeeldop basis van de inhoud en de omvang van de referenties)
D vijf referenties van werken aan gelijkaardige gebouwen (houtskelet) en dit gedurende de laatste vijf jaar(de relevantie wordt door de aanbestedende overheid beoordeeldop basis van de inhoud en de omvang van de referenties)
De referenties dienen minimaal volgende gegevens te vermelden:
Omschrijving en relevantie van de ingediende referentie
bewijs van voorlopige of definitieve oplevering
gunnings- en aannemingsbedrag excl. BTW
bewijs van goede uitvoering door opdrachtgever
voor alle onderaannemers:een referentielijst van werken uitgevoerd tijdens de laatste vijf jaar

5° Opgave van, desgevallend, het ISO-certificaat of het VCA-attest van de inschrijver(s)

6° Erkenningsgetuigschrift in klasse 5 of hoger - categorie D(24)
Uit deze documenten moet het opdrachtgevend bestuur kunnen vaststellen da de aannemer in staat is om deze complexe opdracht van restauratie- en geschiktmakingswerken te realiseren.
Binnen de grenzen van de artikelen 17 tot 19, kan de aanbestedende overheid verlangen dat de aannemers de overgelegde getuigschriften en documenten aanvullen of toelichten.
Indien de inschrijver via een tijdelijke vereniging zich kandidaat stelt dienen al de gevraagde documen-ten in het administratief bestek door al de 'hoofdaannemers' van de tijdelijke vereniging ingediend te worden

AFDELING IV: PROCEDURE

IV.1) TYPE PROCEDURE

IV.1.1) Type procedure; Openbaar

IV.2) GUNNINGSCRITERIA
IV.2.1) Gunningscriteria
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de onderstaande criteria
1. Prijs weging: 65
2. Technische waarde van de offerte weging: 20
3. Uitvoeringstermijn weging: 15

IV.3) ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN

IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht; Neen

IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten

Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 04/10/2013 10:00
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja,
prijs: 178.81 EUR
Betalingstermijnen en -methode:
Betaling via overschrijving op BE 47 1325 3457 0980 met vermelding ' Aankoop dossier Watermolen abdijsite Herkenrode, fase 3 : afwerking

IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 11/10/2013 10:00

IV.3.6) Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of deelnemingsaanvragen; NL

IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 11/10/2013 10:00
Plaats: Team van Meer! Architecten & co. cvba, Sint-Truidersteenweg 38, 3500 Hasselt

AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.1) PERIODIEKE OPDRACHT; Neen

VI.2) DE OPDRACHT HOUDT VERBAND MET EEN PROJECT EN/OF EEN PROGRAMMA DAT MET MIDDELEN VAN DE GEMEENSCHAP WORDT GEFINANCIERD: Neen

VI.3) NADERE INLICHTINGEN: @Ref:00704414/2013019913

VI.5) DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING; 4/9/2013

-------------------

Elektriciteitswerken
Limburg
11/10/13 10:15:00
Hasselt
bij het Team Herman Van Meer, Sint-Truidersteenweg 38 te 3500 Hasselt
leveren en plaatsen van elektriciteit in de Watermolen van de Abdij Herkenrode te Herkenrode - HASSELT.
(90 dagen).
Bestek nr. 193607 is digitaal te bekomen prijs 75 EUR (btw incl.) te bekomen tot 10/10/2013, 17 uur bij nv B.E.C. ingenieursbureau, Jubelfeestlaan 51, 1080 Brussel (rek. 310-0203485-65 met vermelding Watermolen Elektriciteit en het e-mailadres voor verzending. Een hard-copy van de documenten is niet beschikbaar, tel. 02 424 07 95, fax 02 424 12 17, e-mail: bec@ingenieurs-bec.be).
o/cat. P1, kl. 1
Publicaties Bouwkroniek : web 37-2013 38-2013 39-2013 40-2013
Publicatie Web : 11/09/13 10:51:10

Uitslag
Offertes

Wauters Electro BVBA
Heikant 34A
2370 Arendonk
25.089,72 euro

Luelco BVBA
Rotemerlaan 59
3680 Maaseik
25.824,15 euro

Electro Tendo BVBA
2200 Herentals
28.297,59 euro

Geukens Electro NV
Bevrijdingsstraat 22
3945 Oostham
29.978,10 euro

Publicaties Bouwkroniek : web 43-2013 Publicatie Web : 23/10/13 10:32:58
 
Toewijzing
Aannemer
Wauters Electro BVBA
Heikant 34A
2370 Arendonk
25.089,72 euro
Publicaties Bouwkroniek : web 8-2014
Publicatie Web : 18/02/14 13:03:41
 
Elektriciteitswerken
Limburg
11/10/13 10:30:00
Hasselt
bij Team Herman Van Meer, Sint-Truidersteenweg 38 te 3500 Hasselt
leveren en plaatsen van elektriciteit in de Watermolen van de Abdij Herkenrode te Herkenrode - HASSELT.
(90 dagen).
Bestek nr. 193607 prijs 75 EUR (btw incl.) is digitaal te bekomen tot 10/10/2013, 17 uur bij nv B.E.C. ingenieursbureau, Jubelfeestlaan 51, 1080 Brussel (rek. 310-0203485-65 met vermelding Watermolen elektriciteit en het e-mailadres voor verzending. Een hard-copy van de documenten is niet beschikbaar, tel. 02 424 07 95 - Inge Raes, fax 02 424 12 17, e-mail: bec@ingenieurs-bec.be).
o/cat. P1, kl. 1
Publicaties Bouwkroniek : web 37-2013 38-2013 39-2013 40-2013
Publicatie Web : 11/09/13 10:51:10
Rechtzetting:
VI.3.3) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging Plaats waar de tekst moet worden toegevoegd Erkenning In plaats van erkenning: D17-18, klasse 1 Toe te voegen tekst erkenning P1, klasse 1 Plaats waar de tekst moet worden toegevoegd aankoop dossier In plaats van Betalingstermijnen en methode: Het dossier is digitaal te bekomen bij nv B.E.C. ingenieursbureau tegen de kostprijs van 75,00 EUR (btw en administratieve kosten inbegrepen) via overschrijving op rekening nr. ING 310-0203485-65 met vermelding Watermolen HVAC en het e-mailadres voor verzending. Toe te voegen tekst Betalingstermijnen en methode: Het dossier is digitaal te bekomen bij nv B.E.C. ingenieursbureau tegen de kostprijs van 75,00 EUR (btw en administratieve kosten inbegrepen) via overschrijving op rekening nr. ING 310-0203485-65 met vermelding Watermolen ELEKTRICITEIT en het e-mailadres voor verzending. VI.3.4) Te corrigeren datums in de oorspronkelijke aankondiging VI.3.5) Te corrigeren adressen en contactpunten VI.3.6) Toe te voegen tekst in de oorspronkelijke aankondiging VI.4) Overige nadere inlichtingen @Ref:00682500/2013022037.
-----------------
Centrale verwarming
Limburg
11/10/13 10:30:00
Hasselt
bij Team Herman Van Meer, Sint-Truidersteenweg 38 te 3500 Hasselt
leveren en plaatsen van HVAC en sanitair in de Watermolen van de Abdij Herkenrode te Herkenrode - HASSELT.
(90 dagen).
Bestek nr. 193607 prijs 75 EUR (btw incl.) is digitaal te bekomen tot 10/10/2013, 17 uur bij nv B.E.C. ingenieursbureau, Jubelfeestlaan 51, 1080 Brussel (rek. 310-0203485-65 met vermelding Watermolen HVAC en het e-mailadres voor verzending. Een hard-copy van de documenten is niet beschikbaar, tel. 02 424 07 95 - Inge Raes, fax 02 424 12 17, e-mail: bec@ingenieurs-bec.be).
o/cat. D17-D18, kl. 1
Publicaties Bouwkroniek : web 37-2013 38-2013 39-2013 40-2013
Publicatie Web : 11/09/13 10:51:10
 
Uitslag
Offertes
Hooyberghs NV
58.245,19 euro
 
Jaspers bvba
BTW 42.384,41 euro
Publicaties Bouwkroniek : web 43-2013 Publicatie Web : 23/10/13 10:32:58
 
Toewijzing
Aannemer
Jaspers BVBA
Centrum-Zuid 1036
3530 Houthalen
Publicaties Bouwkroniek : web 8-2014
Publicatie Web : 18/02/14 13:03:41
 
--------------
Het Strategisch Toeristisch ActiePlan: Herkenrode (met o.a. de abdijmolen)
Het Herkenrodeproject is een dynamisch toeristisch attractief concept dat deel uitmaakt van het cultuur-historisch netwerk dat het oude graafschap Loon spant over de stad Hasselt en een groot deel van de huidige provincie Limburg, maar dat tevens deel uitmaakt van de krachtige, expansieve bewe-ging die de Cisterciënzerorde in de 12de en 13de eeuw in heel Europa en zelfs het Midden-Oosten tot stand bracht, met op het hoogtepunt zowat 700 aangesloten abdijen.
De volgende partners hebben bijgedragen tot het concept:
Agentschap Natuur en Bos (= vroegere AMINAL Natuur): de gehele vernatting van het gebied met het daarbij horend project van het bevaarbaar maken van de grachten met middeleeuwse vaarboten;
Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed (VIOE): het natuurwetenschappelijk onderzoek naar de restanten van de religieuze site (kerk) en de leefgewoontes van de Cisterciënzers;
Erfgoed Vlaanderen (= de vroegere Stichting Vlaams Erfgoed) en Toerisme Vlaanderen: de ontsluiting van het abdijhoevecomplex met een nieuw bezoekersconcept waarbij aan de hand van 6 verhaallijnen de in situ gebonden aspecten in historische, actuele en middeleeuwse mystieke context zullen worden geëvoqueerd;
De Zusters van het Heilig Graf: nieuwe belevingsvormen van spiritualiteit.
Agentschap Onroerend Erfgoed (vroegere Monumenten en Landschappen): restauratie abdijhoevecomplex.
De bedrijfsrisico's worden geheel ten laste van Erfgoed Vlaanderen gelegd met ondersteuning van de lokale vzw Herkenrode en een partnership met de Grenslandhallen. Het business plan wordt sluitend gemaakt mede door de inzet van de vele vrijwilligers. De Stichting Vlaams Erfgoed zal samen met de lokale vzw de nodige inspanningen leveren om deze inzet te valoriseren.

De Vlaamse regering heeft op 13 februari 2004 dit business plan, zoals uitgewerkt door Lisom en de Stichting Vlaams Erfgoed, goedgekeurd. € 13,92 miljoen LRM-middelen werden definitief aan het project Herkenrode toegewezen.
Deze LRM-middelen zullen onder meer worden aangevuld met restauratiesubsidies van het Agentschap Onroerend Erfgoed (de vroegere Afdeling Monumenten en Landschappen), van de provincie Limburg en de Stad Hasselt en met subsidies van Toerisme Vlaanderen. Hiermee worden alle historische gebouwen op de site gerestaureerd en ingericht voor hun nieuwe bestemming, worden er archeologische onderzoeken gedaan en worden de kruiden- en andere tuinen aangelegd.

In het voorjaar 2006 zijn o.a. de karkasrestauratie van het poortgebouw, van de portierswoning en van de watermolen aan de gang en wordt het vissershuisje afgewerkt. De dossiers voor de inrichting van het poortgebouw, de karkasrestauratie van de paardenstallen en de aanleg van de parking worden opgestart. De afronding van de werkzaamheden wordt voorzien in 2010.

 

Literatuur

L. Gielen, "Bouwhistorisch onderzoek van de Herkenrode-watermolen (Kuringen), in: Molenecho's, XXII, 1994, nr. 2, p. 67-68;
Lieven Denewet, "Inventaris van de Limburgse watermolens met hun pegelhoogtes (1846-1849)", Molenecho's, 39, 2011, nr. 2
Lieven Denewet, "Vijf ontmantelingen als aanloop tot restauratie (Ramskapelle, Mullem, Bikschote, Denderwindeke, Herkenrode)", in: Molenecho's, XXIX, 2001, nr. 3, p. 118-123;
Herman Holemans & Werner Smet, "Limburgse watermolens. Kadastergegevens: 1844-1980", Kinrooi, Studiekring Ons Molenheem, 1985;
Bert Van Doorslaer, "Met de stroom mee of tegen de wind in? Molens in Limburg", Borgloon/Rijkel, Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed, 1996;
J. Mertens, “De veiling van de refugehuizen, de hoeven en de molens van Herkenrode”, in M. Van der Eycken, Herkenrode, ‘abdij en levend monument’ (Deurne, 2002) p. 140;
Jan Loubele, "Goed en slecht nieuws uit Limburg", in: Levende Molens, XXVII, 2005, nr. 10, p. 119.
Studiebureau monumentenzorg bvba (Caroline Vandegehuchte), "Bouwhistorisch en materiaaltechnisch onderzoek van gebouwen van de abdijhoeve van Herkenrode (Kuringen)", Tessenderlo, oktober 2003, (opdrachtgever: Erfgoed Vlaanderen vzw).
John Verpaalen, "Watermolen van Herckenrode wordt hersteld" in: Levende Molens, maart 2005.

Overige foto's

Herkenrodemolen, Kuringen (Hasselt), Foto: Frans Van Bruaene, 21.04.2016 | Database Belgische molens
© Foto: Frans Van Bruaene, 21.04.2016
Herkenrodemolen, Kuringen (Hasselt), Foto: Will Urselmann, Maastricht, 03.08.2010 | Database Belgische molens
© Foto: Will Urselmann, Maastricht, 03.08.2010
Herkenrodemolen, Kuringen (Hasselt), Tijdens de restauratie. Foto: Fran?ois Gijsbrechts, Linkhout, 2005 | Database Belgische molens
© Tijdens de restauratie. Foto: Fran?ois Gijsbrechts, Linkhout, 2005
Herkenrodemolen, Kuringen (Hasselt), Binnenwerk. Foto P. Grund, 25.02.1982. | Database Belgische molens
© Binnenwerk. Foto P. Grund, 25.02.1982.
Herkenrodemolen, Kuringen (Hasselt), Verzameling Ons Molenheem | Database Belgische molens
© Verzameling Ons Molenheem