Molenzorg
Ronse, Oost-Vlaanderen
Naam

Ter Bekemolen
Molen Van der Meerschaert
Molen Lauwerier
Watermolenhof

Ligging Drieborrebeekstraat 9a RAR, Topografisch-historische atlas, nr. I 1033.
9600 Ronse

1,9 km ten O v.h. centrum
op de Molenbeek
kadasterperceel B1198


toon op kaart
Geo positie 50.754700, 3.624770
Eigenaar Erica Devos, Ronse
Gebouwd Voor 1684
Type Bovenslag watermolen
Functie Korenmolen
Kenmerken Bakstenen gebouw
Gevlucht/Rad Metalen bovenslagrad (verwijderd)
Inrichting Verwijderd
Toestand Gerenoveerd tot woonhuis
Bescherming ---,
Niet beschermd, wel op vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed
Molenaar Geen
Openingstijden Niet toegankelijk
Verwijzing


<p>Ter Bekemolen<br />Molen Van der Meerschaert<br />Molen Lauwerier<br />Watermolenhof</p>

Foto: Robert Van Ryckeghem, 05.02.2009  

Beschrijving / geschiedenis

He Watermolenhof, Ter Bekemolen (1684), later "Molen Meerschat" en "Lauriers molen" naar de respectievelijke eigenaars. We vinden deze watermolen vermeld in het kadasteratlas van Ronse van 1684, op de wijk "ten Boeckhauttemolen", perceel nr. 10, kaart 31. Eigenaar was dan "jonker Frans Hermes Maes: "(...) op de suytsyde van de beke daer den meulen ende hof op staet".

In 1778 liet de toenmalige eigenaar Jean Baptist Dedonder een nieuw woonhuis optrekken. Regelmatig waren er problemen met de watertoevoer: zowel overstromingen als watertekorten. Er was nochtans een spaarvijver van 1000 m². De laatste molenaar, Tijs Lauwerier, had ook een zuiggasmotor ter beschikking. In de jaren 1960 kwam de molen tot stilstand en werd het gebouw in 1976 omgevormd tot woonhuis. De plaats op de Molenbeek waar destijds het metalen bovenslagrad draaide, is nu overbouwd.

In het laatste kwart van de 18de eeuw werd een nieuw molenaarshuis gebouwd door Jan Baptiste De Donder, confer vermelding eertijds op gevel door middel van ankers 1778 en JBDD.

 Eigenaars na 1830:
- voor 1834, eigenaar: De Donder Jan-Baptiste, de weduwe, molenarin te Ronse
- 09.09.1835, verkoop: Van der Meerschaert Jan Baptist, de kinderen, te Ronse (notaris Stalins)
- 1866, rectificatie: Van der Meerschaert Jan Frans, landbouwer te Ronse en b) Meuris-Van der Meerschaert Victor, de weduwe, landbouwster te Ronse
- 09.06.1896, erfenis: Meuris-Van der Meerschaert Victor de weduwe, landbouwster te Ronse (overlijden van Jan Frans Van der Meerschaert)
- 23.05.1898, erfenis: a) Meuris Gabriëlle, b) Meuris Jeanne, c) Meuris Angèle, d) Meuris Carlos, e) Meuris Bertha en f) Meruis Hélène, te Booischot (overlijden van de weduwe Van der Meerschaert van Victor Meuris)
-29.10.1919, verkoop: Lauwerier-Bauwens François, molenaar te Ronse (notaris Depratere)
- later, erfenis: de  kinderen (ovelrijden van François Lauwerier)
- 17.11.1939, deling: a) Lauwerier Michel (voor naakte eigendom), landbouwer te Ronse en b) Lauwerier François (voor vruchtgebruik), landbouwer te Ronse (notaris Luyck)
- 12.12.1939, erfenis: Lauwerier Michel, landbouwer te Ronse (overlijden van François Lauwerier)
- 2014, eigenaar: Devos Erica

Lieven DENEWET & Herman HOLEMANS

Architecturale beschrijving (Agentschap Onroerend Erfgoed)
Ten noorden, aan de beek, molenhuis omgevormd tot woonhuis (nummer 11). Sporen van oud gebouw in zijgevels met vlechtingen. Verdwenen moleninrichting. Beek overspannen met ijzeren dwarsbalken om in de winter te bedekken met stro tegen de vorst.
Ten oosten, deels onderkelderd woonhuis met sterk gerestaureerde gevel afgedekt door vernieuwd zadeldak (mechanische pannen) met dakkapellen en overstek rustend op modillons. Bakstenen gevel op gecementeerde plint. Rechthoekige vensters met arduinen negblokken, deels vernieuwd; sporen van tralies. Boven rechthoekige deur hergebruikt smeedijzer van bovenlicht. Zijgevels afgewerkt met vlechtingen.
Ten zuiden, haaks op woonhuis, bakstenen stallen van zeven traveeën onder zadeldak (pannen). Rechthoekige deuren en één segmentboogpoort in rechtertravee.
Ten westen, voormalig wagenhuis, gelegen aan de straat; in het tweede kwart van de 20ste eeuw omgevormd tot twee woningen, nummers 7-9, van twee bouwlagen onder zadeldak (kunstleien).

<p>Ter Bekemolen<br />Molen Van der Meerschaert<br />Molen Lauwerier<br />Watermolenhof</p>

Foto: Robert Van Ryckeghem, 05.02.2009

<p>Ter Bekemolen<br />Molen Van der Meerschaert<br />Molen Lauwerier<br />Watermolenhof</p>

Foto: Robert Van Ryckeghem, 05.02.2009

<p>Ter Bekemolen<br />Molen Van der Meerschaert<br />Molen Lauwerier<br />Watermolenhof</p>

Foto: Robert Van Ryckeghem, 05.02.2009

<p>Ter Bekemolen<br />Molen Van der Meerschaert<br />Molen Lauwerier<br />Watermolenhof</p>

Foto coll. Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, Brussel

<p>Ter Bekemolen<br />Molen Van der Meerschaert<br />Molen Lauwerier<br />Watermolenhof</p>

Foto Verzameling Ons Molenheem

Literatuur

Archiefbronnen
Rijksarchief Gent, (voorheen Rijksarchief Ronse nr. I 1033). Topografisch-historische atlas van Ronse (1684).

Werken
Emmanuel-M. (Br.) & Mora N., "Eigen schoon. De watermolens van Ronse en wat er mee in verband staat", (Ronse), (1946), p. 63-67;
Julien Th. Vandeputte, "De molens van het arrondissement Oudenaarde uit hun geschiedenis", Oudenaarde, 1974, p. 155-157.
"De watermolens van Ronse vervulden een grote rol in de plaatselijke nijverheid", in: Het Laatste Nieuws, 19.10.1960;
R. Vandevijvere, "Watermolens van Ronse", in: Vooruit, 22-23 mart 1969;
Inventaris van de wind- en watermolens in de provincie Oost-Vlaanderen naar gegevens van het Archief van het Kadaster. Derde aflevering. De arrondissementen Oudenaarde en Sint-Niklaas", in: Kultureel Jaarboek voor de provincie Oost-Vlaanderen, XVI, 1962, 2 (Gent, 1963); Robert Desart, "Les Moulins à Eau du Hainaut et des Flandres", Soignies, Lemaire, 1968, p. 120.
H. Holemans, "Oostvlaamse wind- en watermolens. Kadastergegevens 1835-1990. Deel 6. Gemeenten 0-R", Opwijk, 2006, p. 55.
Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M., Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Kanton Ronse, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N3, Brussel - Turnhout, 1998.
Mailbericht Maarten Osstyn Adegem, 13.08.2014.


Laatst bijgewerkt: zondag 15 mei 2016
Stuur uw teksten over deze molen
Stuur uw foto's van deze molen
  

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in databasezoek op provincieStuur een e-mail over molen <p>Ter Bekemolen<br />Molen Van der Meerschaert<br />Molen Lauwerier<br />Watermolenhof</p>, Ronsehomevorige paginaNaar Verdwenen Molens