Molenechos's Homepage Molenechos.org

Alveringem, Vlaanderen - West-Vlaanderen

Bestaande molen

karakteristiek

Naam
Rosmolen van het Oud Moeshof
Ligging
Steendamstraat 6
8690 Alveringem
hoek Noord-Ossenaarstraat
Vlaanderen - West-Vlaanderen
toon op kaart
Geo positie
51.030857, 2.736418 (Google Streetview)
Gebouwd
19de eeuw
Type
Buitenrosmolen
Functie
Korenmolen
Kenmerken
Vierzijdig stenen gebouw, vroeger met houten wanden
Gevlucht/Rad
Verwijderd
Inrichting
Verwijderd
Toestand
Gerenoveerd gebouwtje, ingericht als centrale stookplaats
Bescherming
M: monument,
20.11.2001
Molenaar
Geen
Openingstijden
Hoeve met gastenkamers, tel. 058 626524 (Inge Rijckoort), e-mail: info@oudmoeshofbenb.be
Database nummer
1182
Ten Bruggencatenummer
51182  
© Foto: Lieven Denewet

Beschrijving / geschiedenis

De vierzijdige houten rosmolen is gelegen op de hoeve het Oud Moeshof, een 18de-eeuwse vierkantshoeve, beschermd als monument op 20.11.2001.  De hoeve, die thans met gastenkamers is ingericht ("bed and breakfast") is gelegen aan de rand van het beschermde Komgrondgebied.
De rosmolen meet buitenwerks 4,60 x 4,60 cm en is gebouwd op een bakstenen (20-21 x 10,5 x 6 cm) voet (hoogte 55 cm). Er omheen ligt een bakstenen looppad (br. 168 cm). De houten wanden werden vervangen door bakstenen muren, hetgeen duidelijk te zien is aan de afwijkende kleur van de twee steenlagen

In de bovenaan gelegen stijlplaten geven de gaten van de houten toognagels de plaats aan van de stijlen waartegen de beplanking getimmerd was. De ingang bevond zich in de wand tegenover de zijgevel van het woonhuis; er zijn resten van grijze beschildering bewaard. Vier geschoorde hoekkepers ondersteunen het eindstuk waardoor vroeger de spil boven het dak uitstak.
Het gerenoveerd rosmolengebouwtje is nu ingericht als centrale stookplaats.

Het zogenaamde "Moeshof" is een semi-gesloten hoeve met U-vormig opstelling van schuur en stallingen rondom begraasd erf; grote vaalt en rosmolen ten noordwesten van de linkergevel. Grote witgekalkte volumes van verankerde bakstenen onder pannen zadeldaken.

In 2010 richtte oud-notaris Alain Delahaye de hoeve in met een bed and breakfast (4 tweepersoonskamers). Hij werd in 2015 opgevolgd door mevr. Inge Rijckoort, de huidige eigenares en uitbaatster.

Zij liet de teruggevonden metalen nok opnieuw op het dak aanbrengen.

Luc DEVLIEGHER & Lieven DENEWET

Literatuur

Luc Devliegher, "Rosmolens in de Westvlaamse kuststreek", in: Biekorf, LXXVI, 1975-1976, p. 257-360; ook verschenen als monografie (Brugge, 1977, 110 p. en 1983, 154 p. - 2de herziene uitgave: Provinciaal Museum van het Bulskampveld te Beernem, Katalogen en Bijdragen, 2), p. 31-33.
Inventaris Bouwkundig Erfgoed http://inventaris.vioe.be/dibe/relict/16377
Marc Loy, "Oud-notaris Alain Delahaye opent met Pasen opnieuw b&b in het Oud Moeshof. Uitblazen tussen Ieper en Veurne", in: Krant van West-Vlaanderen, 12.03.2010, p. 26.

Mailberichten
Inge Rijckoort, Alveringem, 03.04.2015.
Maarten Osstyn, Alveringem, 16.07.2016.

Overige foto's

Rosmolen van het Oud Moeshof, Alveringem, Foto: Frans Van Bruaene, Laakdal, 21.09.2010 | Database Belgische molens
© Foto: Frans Van Bruaene, Laakdal, 21.09.2010
Rosmolen van het Oud Moeshof, Alveringem, Foto: Robert Van Ryckeghem, 24.10.2002 | Database Belgische molens
© Foto: Robert Van Ryckeghem, 24.10.2002
Rosmolen van het Oud Moeshof, Alveringem, Dakstructuur. Foto: Robert Van Ryckeghem, 24.10.2002  | Database Belgische molens
© Dakstructuur. Foto: Robert Van Ryckeghem, 24.10.2002
Rosmolen van het Oud Moeshof, Alveringem, Hoeve Oud Moeshof. Foto A. Delahaye, 10.06.2006 | Database Belgische molens
© Hoeve Oud Moeshof. Foto A. Delahaye, 10.06.2006