Molenzorg
navigatie Dworp (Beersel), Vlaams-Brabant
Foto van <p>Molenbroeckmolen<br />Beureveldmolen</p>, Dworp (Beersel), Foto: Donald Vandenbulcke, 29.05.2010 | Database Belgische molens © Foto: Donald Vandenbulcke, 29.05.2010

Molenbroeckmolen
Beureveldmolen

Molenbeekstraat
1653 Dworp (Beersel)

naast de Paesmans Molen
Beureveld
op de Molenbeek
kadasterperceel D22

50.730946, 4.303165 (Google Maps)
Privaat
1551, huidig gebouw: 1816
Turbine watermolen
Korenmolen
Vormde een dubbelmolen met de Paesmans Molen
Verdwenen
Verwijderd, thans woning
Waterloop naar de molen in 1977 gedempt
---,
Niet beschermd
Geen
Niet toegankelijk

Beschrijving / geschiedenis

Op 18 september 1551 kreeg een zekere Hendrik de Nayer het octrooi om op deze locatie een papiermolen te bouwen.
In 1602 bouwde zijn zoon Gysbrecht op de andere oever van de molentak een molen die thans bekend staat onder de naam Paesmans Molen. Beide molens vormden een dubbelmolen.
Omstreeks 1730 kwam de Molenbroeckmolen door vererving in het bezit van de familie Winderickx. Het huidige gebouw dateert uit 1816. Inmiddels was in bijgebouwen van de molen een brouwerij ondergebracht. De brouwerij werd in 1864 vernieuwd. Eigenaar op dat moment was Frans van Hemelrijck, die nog voordat de werken waren beëindigd kwam te overlijden. Zijn weduwe nam het beheer van molen en brouwerij over.
De papiermolen werd omstreeks 1870 omgebouwd tot graanmolen. In 1891 werden beide bedrijven na het overlijden van de weduwe van Hemelrijck openbaar verkocht en kwamen in het bezit van haar kleinkinderen, de broers Gustaaf en Desiré Winderickx.

Gustaaf verving in 1909 het onderslagrad door een turbine van 6 pk. August en Maria Winderickx, kinderen van Desiré Winderickx, erfden in 1910 de molen met het woonhuis en de brouwerij. August kocht het deel van Maria over en breidde, samen met zijn halfbroer Evarist de brouwerij verder uit. Uit August’s nalatenschap erfde Edgar Winderickx, zijn tweede zoon, de molen en de brouwerij.
De brouwerij werd stilgelegd in 1969. De gebouwen worden thans (anno 2003) door de architect Steven Winderickx verbouwd tot appartementen.
De graanmolen werd tot 1959 verhuurd. In 1977 liet de provincie Brabant het sluiswerk afbreken en de zijtak van de Molenbeek, die zowel de Paesmans Molen als de Molenbroeckmolen van water voorzag, dempen. De Molenbroeckmolen doet tegenwoordig dienst als woning. De eigenlijke molen was gesitueerd in het gedeelte waar zich thans de garagepoort bevindt.

Niels Wennekes, met dank aan Edgar Winderickx (Dworp)

“En toen was er papier. Wandelgids voor de tentoonstelling in zaal Auvicom te Dworp op 19, 20, 21, en 23 oktober 2001”, Heemkundig Genootschap van Witthem, Beersel, 2001;
L. Everaert & J. Boucherij, "Geschiedenis der gemeente Dworp", Antwerpen, 1877,
C. Theys, "Uit het familieboek van Gillis Winderickx (Dworp, 18de eeuw)", in: Eigen Schoon en de Brabander, XXVI, 1943, p. 56-59;
C. Theys, "Geschiedenis van Dworp", Brussel, 1948;
Herman Holemans, "Kadastergegevens: 1835-1985. Brabantse wind- en watermolens. Deel 2: arrondissement Halle-Vilvoorde (A-L)", Kinrooi, Studiekring Ons Molenheem", 1991;
M.A. Duwaerts e.a., "De molens in Brabant", Brussel, Dienst voor Geschiedkundige en Folkloristische Opzoekingen van de Provincie Brabant, 1961;
Jos De Gelas, "Inventaris van de Brabantse papiermolens", in: Tijdschrift industrieel erfgoed, Voortzetting van: Driemaandelijks tijdschrift van de Vlaamse vereniging voor industriele archeologie, Gent, Vlaamse vereniging voor industriële archeologie, nr. 7, 1987, p. 15-25;
J. De Gelas, "Dworp, dorp van watermolens", in: Driemaandelijks tijdschirft van de Heemkring Rode "De Sprokkelaar", Sint-Genesius-Rode, jg. 8 (1985), nr. 1, p. 1-3; nr. 2, p. 1-5; nr. 3, p. 2-3.
SSJ, "Reünie familie Winderickx viert in Herisemmolen", Het Nieuwsblad, 07.05.2013.

Overige foto's

transparant

<p>Molenbroeckmolen<br />Beureveldmolen</p>

Foto: Niels Wennekes

<p>Molenbroeckmolen<br />Beureveldmolen</p>

Oude prentkaart. Met Paesmans- en Molenbroeckmolen. Verzameling Ons Molenheem


Laatst bijgewerkt: zaterdag 22 augustus 2015
Stuur uw teksten over deze molen
Stuur uw foto's van deze molen
  

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in databasezoek op provincieStuur een e-mail over molen <p>Molenbroeckmolen<br />Beureveldmolen</p>, Dworp (Beersel)homevorige paginaNaar Verdwenen Molens