Molenzorg
navigatie Dworp (Beersel), Vlaams-Brabant
Foto van <p>Belingmolen<br />Dorpsmolen<br />Pachthof van Parmentier<br />De Wip</p>, Dworp (Beersel), Foto: Donald Vandenbulcke, 09.03.2010 | Database Belgische molens © Foto: Donald Vandenbulcke, 09.03.2010

Belingmolen
Dorpsmolen
Pachthof van Parmentier
De Wip

Beling 32
1653 Dworp (Beersel)

bij Solheidestraat
achter het oude gemeentehuis
op de Molenbeek
kadasterperceel D5

50.730732, 4.298845 (Google Maps)
Familie Borré
Voor 1440 / 1786
Onderslag watermolen
Korenmolen
Wolfsdak
Onderslagrad (verwijderd)
Verwijderd
Thans woning
---,
Niet beschermd
Geen
Niet toegankelijk

Beschrijving / geschiedenis

De Belingmolen was de oudste graanmolen van Dworp en is gelegen in het centrum van het dorp. Hij werd voor het eerst vermeld in 1440 en was toen eigendom van de Heren van Kesterbeek. In 1786 werd er een nieuw octrooi verleend naar aanleiding van grondige verbouwingswerken aan de waterhuishouding van de molen. Gedurende de 18de en 19de eeuw was de molen eigendom van de graven Cornet de Grez, die de molen verpachtten aan de familie van Laet.

In juni 1858 had graaf Ferdinand Cornet de Grez, burgemeester van Dworp, een aanvraag ingediend om het waterrad van zijn molen, op dat moment gehuurd door molenaar Hendrik van Laet, te vervangen door een breder rad. Er ontstond een conflict met molenaar Van Hemelrijck van de stroomopwaarts gelegen Molenbroeckmolen. Omdat de graaf het peil van zijn stuw had doen stijgen draaide het rad van de Molenbroeckmolen in het water, wat een enorm vermogensverlies betekende. Op 30 oktober van hetzelfde jaar ontstond er schade aan het rad van de Belingmolen en viel de molen stil. De graaf kreeg pas op 5 oktober 1859 toelating voor het plaatsen van een nieuw waterrad, omdat er nog een klacht tegen hem liep van molenaar Van Hemelrijck. Volgens de ingenieur van Bruggen en Wegen die de toelating gaf, zou de plaatsing van het nieuwe rad geen hinder geven.

Na Hendrik van Laet huurde de familie De Nayer de molen. Uiteindelijk kocht deze familie hem. In 1881 plaatste men wederom een nieuw rad. In 1927 verkocht toenmalig eigenaar Philip De Nayer de molen an August Winderickx. Deze bouwde de Belingmolen, met hulp van zijn zwager en architect Herman Lemaire, om tot een woning. Het waterrad en het binnenwerk werden hierbij (in 1930) verwijderd. In 1930 kwam het gebouw in handen van Marcel Borré, een boekbinder uit Tongeren. Het molengebouw heeft tot op heden een woonfunctie.

Niels Wennekes - met dank aan Edgar Winderickx, Dworp.

"En toen was er papier. Wandelgids voor de tentoonstelling in zaal Auvicom te Dworp op 19, 20, 21 en 23 oktober 2001", Heemkundig Genootschap van Witthem, Beersel, 2001;
L. Everaert & J. Boucherij, "Geschiedenis der gemeente Dworp", Antwerpen, 1877;
C. Theys, "Geschiedenis van Dworp", Brussel, 1948;
Herman Holemans, "Kadastergegevens: 1835-1985. Brabantse wind- en watermolens. Deel 2: arrondissement Halle-Vilvoorde (A-L)", Kinrooi, Studiekring Ons Molenheem", 1991;
M.A. Duwaerts e.a., "De molens in Brabant", Brussel, Dienst voor Geschiedkundige en Folkloristische Opzoekingen van de Provincie Brabant, 1961;
J. De Gelas, "Dworp, dorp van watermolens", in: Driemaandelijks tijdschirft van de Heemkring Rode "De Sprokkelaar", Sint-Genesius-Rode, jg. 8 (1985), nr. 1, p. 1-3; nr. 2, p. 1-5; nr. 3, p. 2-3.
SSJ, "Reünie familie Winderickx viert in Herisemmolen", Het Nieuwsblad, 07.05.2013.

Overige foto's

transparant

<p>Belingmolen<br />Dorpsmolen<br />Pachthof van Parmentier<br />De Wip</p>

Foto: Donald Vandenbulcke, 09.03.2010

<p>Belingmolen<br />Dorpsmolen<br />Pachthof van Parmentier<br />De Wip</p>

Foto: Niels Wennekes

<p>Belingmolen<br />Dorpsmolen<br />Pachthof van Parmentier<br />De Wip</p>

Foto: Niels Wennekes

<p>Belingmolen<br />Dorpsmolen<br />Pachthof van Parmentier<br />De Wip</p>

Prentkaart A. Hermans, Antwerpen (Verzameling Ons Molenheem)

<p>Belingmolen<br />Dorpsmolen<br />Pachthof van Parmentier<br />De Wip</p>

Prentkaart. Verzameling Ons Molenheem


Laatst bijgewerkt: dinsdag 11 juli 2017
Stuur uw teksten over deze molen
Stuur uw foto's van deze molen
  

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in databasezoek op provincieStuur een e-mail over molen <p>Belingmolen<br />Dorpsmolen<br />Pachthof van Parmentier<br />De Wip</p>, Dworp (Beersel)homevorige paginaNaar Verdwenen Molens