Molenzorg
navigatie Kasterlee, Antwerpen
Foto van Keeses molen - II<br />Keesesmolen - II, Kasterlee, Foto: Ton Slings, Heerlen, 19.05.2013 | Database Belgische molens
© Foto: Ton Slings, Heerlen, 19.05.2013

Keeses molen - II
Keesesmolen - II
Geelsebaan
2460 Kasterlee
51.234196, 4.972046 (Google Maps)
Gemeente Kasterlee
voor 1443 / ca. 1650 / 1853 / 1922 / 1954
Staakmolen met open voet
Korenmolen
Stond oorspronkelijk in Antwerpen-stad
Geklinknageld
Twee steenkoppels
Maalvaardig
M: monument,
18.10.1943 / 27.09.1954 (verplaatsing)
Jef Van den Putte, Kasterlee; Rob Otten. Groepsbezoeken op afspraak via toerisme@ kasterlee.be
Op zondagvoormiddag
50140 (allemolens.nl)

Beschrijving / geschiedenis

Keesesmolen is een houten korenwindmolen aan de Retiebaan, op Heesbergen. Hij dankt zijn naam aan één van de laatste eigenaars, nl. Cornelius (Kees) Van Laer en heeft in het leven van de Kastelse bevolking een belangrijke rol gespeeld. Hij werd gebruikt voor het malen van graan (rogge, tarwe, boekweit, haver, gerst).

De standaardmolen werd voor het eerst vermeld in 1443.

Kadasterbeschrijvingen:
- 1815: "Moulins à vent. Le premier désigné à la S(ecti)on G parcelle n° 232, est situé près du chef-lieu de la commune et appartient au sieur Eggers Pierre. Comme cette propriété est exploitée par le propriétaire même, il a été nécessaire de prendre tous les renseignements possibles sur la valeur vénale et locative, afin de pouvoir dire à même de fixer son évaluation. Ces divers renseignements combinés et comparés avec le revenu net de plusieurs moulins situés dans le canton, nous ont déterminé à fixer son revenu brut à fr. 624. Le tiers déduit pour entrtien, reste net fr. 416."
-  ca. 1830: "molen van hout vervaardigd. Hij heeft eenen omgang, twee paar steenen welke niet gelijktijdig kunnen werken. Bij het dorp gelegen".

Eigenaars na 1815:
- 1815,  eigenaar: Eggers Petrus en consoorten, molenaar te Kasterlee
- 07.09.1844, eigenaar: a) Eggers Thérèse, weduwe Naeykens François, molenarin te Kasterlee en b) Eggers Gerard (notaris Ceulemans)
- 05.08.1846, erfenis: a) Eggers Jean Gerard, molenaar te Lichtaart, b) Eggers Theresia, zonder beroep te Lichtaart en c) Eggers Jean Gerard, molenaar te Lichtaart (overlijden van Eggers Anne Catherine Pauline)
- 08.06.1850, erfenis: a) Eggers Jean Gerard, molenaar te Lichtaart, b) Eggers Theresia, zonder beroep te Lichtaart en c) Eggers Jean Gerard, de kinderen (Jean Gerard Victor en Jean François)(overlijden van Jean Gerard Eggers)
- 18.03.1864, verkoop: Baeyens-Verhaegen Pierre Joseph, landbouwer te Kasterlee (notaris Ceulemans)
- 02.02.1885, verkoop: Lathouders-Renaerts Petrus Josephus, molenaar te Kasterlee (notaris Caers)
- 07.04.1894, verkoop: Van Laer-Otten Cornelius, molenaar te Oud-Turnhout (notaris Jansen)
- 31.03.1916, erfenis: de weduwe en kinderen (overlijden van Cornelius Van Laer)
- na 1921, erfenis: de kinderen: a) Van Laer Henri Joseph, molenaarsknecht te Kasterlee en b) Van Laer Marie Catherine, werkvrouw te Kasterlee (overlijden van de weduwe Otten van Cornelius Van Laer)
- 25.09.1928, verkoop: Van Laer Victor Joseph (weduwnaar, hertrouwde later met Sels), molenaar te Kasterlee
- 15.06.1949, erfenis: de kinderen (overlijden van Victor Van Laer)
- 20.11.1950, verkoop: Vereniging voor Natuur- en Stedenschoon, te Antwerpen (notaris Jansen)
- dec. 2011, verkoop: Gemeente Kasterlee (notaris Herbert Stynen, Kasterlee)

De molen waaide om op 6 november 1921 en werd vervangen door de "Molen van Lo"  uit Heist-op-den-Berg. Deze was er opgetrokken in 1853 en stond voorheen in Antwerpen-Dam, alwaar hij rond 1650 was gebouwd.

De molen had een gesloten voet en nog houten borstroeden. In 1954 werd de molen overgebracht naar de huidige standplaats onder impuls van de Koninklijke Vereniging voor Natuur en Stedenschoon. Hierbij werd de gesloten voet veranderd in een open voet, maar de houten borstroeden werden opnieuw gestoken. De molen werd op zijn huidige standplaats op 13 juni 1954 plechtig ingedraaid.

 In 1970 was een restauratie noodzakelijk: een stilstaande molen vervalt immers vlug. Vanaf de jaren 1980 werd de molen weer af en toe in werking gesteld.

De laatste herstellingswerken dateren van 2000-2001 en werden uitgevoerd door bvba Dockx Woningbouw te Dessel, naar een ontwerp van architect Paul Gevers uit Kasterlee (voorlopig opgeleverd op 10 oktober 2001). Hierbij werden o.a. de kruisplaten en steekbanden vernieuwd, werd de vang nagezien en werd de molen volledig geschilderd. Tot voor kort was de molen elke tweede zondag van de maand geopend en in werking gesteld door Jef De Kinderen uit Ravels, dit in samenwerking met het nabij gelegen Heemerf 'De Waaiberg' (oude boerderij met schuur en bakoven). 

Helaas werd draaien niet meer verantwoord, vanwege de verslechterde toestand. De biotoop is erg slecht geworden: de bomen groeien steeds hoger en in de onmiddellijke omgeving, op amper 34 meter, worden appartementen (seniorenflats) opgetrokken. De vereniging achtte het moreel niet meer verantwoord om de molen ter plaatse te behouden, aangezien de plaatselijke gemeentelijke overheid, door het verlenen van de bouwvergunning tegen het advies in van Onroerend Erfgoed van de Vlaamse Overheid,  de monumentale waarde van de molen had ontnomen. Ook verkeerden een kruisplaat en de buitentrap in slechte toestand. Om veiligheidsredenen werd de molen niet meer toegankelijk voor het publiek.

Begin 2011 liet de Koninklijke Vereniging voor Natuur- en Stedenschoon de molen stutten onder de hoekstijlen door 't Gebinte Molenbouw bvba (Johan De Punt) uit Erpe-Mere.

De gemeente Kasterlee kocht de molen in hetzelfde jaar aan voor 30.000 euro (goedkeuring op de gemeenteraad van 26 april 2011). De aangestelde ontwerper, het architectenbureau Sabine Okkerse bvba uit Horebeke, stelde een dossier samen voor een maalvaardige restauratie. In januari 2013 demonteerde molenmaker John de Jongh uit Oerle de staart en de trap en de roeden. Hij lichtte  de molenkast van de standaard. Een aantal onderdelen verhuisden naar de gemeentelijke loods. Door middel van  weerstandsboringen werd de conditie van staak en steenbalk gemeten. Kleedhout werd verwijderd om de toestand van alle wegen te beoordelen. Voor deze werken kreeg de gemeente in juni 2012 van de Vlaamse Overheid een onderhoudspremie van 27.500 euro (29.400 euro) toegekend. De gemeenteraad keurde in augustus 2013  het bestek goed voor bijkomende onderhoudswerken. Die hebben vooral te maken met bijkomende behandeling en bescherming van verscheidene houten onderdelen.

Na een grondige inspectie uit de jaren 2010 bleek dat de molen dringend aan onderhoud en restauratie toe was. Er werd een premie aangevraagd voor een restauratiedossier, dat door de diensten Onroerend Erfgoed werd goedgekeurd op 18 december 2013. Sedertdien staat Keeses molen op de wachtlijst voor de toekenning van een restauratiepremie.
Deze molen op de Kempense Heuvelrug aan de Geelsebaan vormt de poort naar het dorpscentrum voor de bezoekers die het toeristisch centrum Kasterlee vanuit het zuiden binnenrijden.
Het feit dat de windmolen reeds geruime tijd is ontmanteld en dat de molenkast zonder wieken op de grond staat, doet afbreuk aan de omgeving en aan de toeristische, culturele en erfgoedkundige uitstraling van de betrokken gemeente.
In zijn antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 328 van 10 juni 2015 gaf de minister een toelichting over de gehanteerde criteria om de prioriteit van de ingediende en goedgekeurde dossiers te bepalen.
De conclusie luidde toen dat de restauratie van Keeses molen niet in aanmerking kwam voor een voorafname en de datum van de premietoekenning moeilijk te bepalen is, gezien het grote aantal oude dossiers die nog op de lijst stonden. Het vooropgestelde premiebedrag bedraagt volgens het antwoord van de minister op dezelfde schriftelijke vraag 460.847,20 euro.

Het dossier van de restauratie van de Keeses molen te Kasterlee werd op 18 december 2013 door het agentschap Onroerend Erfgoed inhoudelijk goedgekeurd.

Het premiedossier werd na chronologische behandeling van de wachtlijst, intussen opgenomen in de eerste programmatie van 2018. Vlaams minister Geert Bourguois ontertekede in april 2018 het premiebesluit waarna de vastlegging kon gebeuren. Daarom kon de aanvrager de procedure voor gunning al starten en kan - indien nodig - een toestemming gevraagd aan het agentschap Onroerend Erfgoed om te beginnen met de werken zonder verlies op de premie.
Het voorlopig premiebedrag bedraagt 380.865,45 euro. Dit bedrag is als volgt berekend: 432.801,65 euro (subsidieerbare werken) x 1,10 (algemene kosten) x 0,80 (premiepercentage). De btw wordt overeenkomstig het Besluit van de Vlaamse Regering van 15 september 2017 houdende wijziging van het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014 niet meer meegerekend bij het berekenen van de premies.

De molen is thans weer maalvaardig en is op zondagvoormiddag te bezoeken. Jef Van den Putte uit Kasterlee  en Rob Otten zijn de huidige vrijwillige molenaars.

Voor een groepsbezoek met gids moet je 2 weken op voorhand te reserveren via toerisme@kasterlee.be Een bezoek duurt ongeveer een uur en kost 15 euro, maximum 10 personen per groep. Een rondleiding in combinatie met het Heemerf kost 70 euro en duurt ongeveer 2 uur. 

Lieven DENEWET & Herman  HOLEMANS

Zie ook onder: Kasterlee, Keeses molen - I

Aanvullende informatie

Jaarlijks aantal asomwentelingen

2003: 20.635
2009:         0
2010:         0
2011:         0
2012:         0
2013:         0
2014:         0
2015:         0
2016:         0
2017:         0
2018:         0
2019:         0

Persbericht. KVNS-Bestuur, "Keesesmolen terminaal?", Koninklijke Vereniging voor Natuur- en Stedenschoon (KVNS), Oppuurs, 10 september 2009.

In Kasterlee staat Keesesmolen, een prachtig stuk molengeschiedenis, de trots van haar eigenaars, onze vereniging, van Kasterlee, en van - naar wij dachten- het bestuur van deze gemeente. Groot was onze verbijstering te moeten vaststellen dat evenwel een bouwtoelating werd verleend om op 34 meter van de molen een seniorenflat te bouwen, die ongetwijfeld een schilderachtige naam zal meekrijgen die verwijst naar onze molen: kwestie van de prijs te stimuleren.
De vraag is echter te weten of dit gebouw (meters hoger dan wat werd gesloopt), kan cohabiteren met onze molen. De Vlaamse overheid meent van niet.
De bouwtoelating werd verleend tegen het negatief advies van de erfgoedambtenaar van de Vlaamse overheid in.
Deze was in zijn advies zeer formeel: de molinotoop wordt verminkt en de molen verliest zijn windvang.
Voor dit laatste dient er immers een afstand van minstens 100 meter te worden gerespecteerd.
Een molen die geen wind vangt is veroordeeld om nooit meer te draaien.
Een molen die niet draait is gedoemd om te vergaan. Hij heeft geen draaiuren meer en verliest zijn statuut als beschermd monument.
Wij kunnen niets anders dan te concluderen dat de molen daardoor niet meer op zijn plaats staat, en dat onze vereniging de plicht heeft om voor haar monument een andere locatie te zoeken.
Nu de aankomende restauratiewerken in elk geval een gedeeltelijke demontage van de molen vereisen, dient te worden onderzocht over welke alternatieven we beschikken.
De huidige toestand dulden zou immers hoogverraad zijn tegenover al onze principes rond bewaring en herstel van het historische landschap.
KVNS Bestuur

----------------

Vlaams Parlement.

Schriftelijke vraag
nr. 328 van WARD KENNES datum: 10 juni 2015
aan GEERT BOURGEOIS MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED

Restauratie Keeses molen Kasterlee  -  Stand van zaken
Keeses molen in Kasterlee is sedert 1943 beschermd als monument. Na een grondige inspectie enkele jaren geleden bleek dat hij dringend aan onderhoud en restauratie toe was.
Om de molenkast van de staak te halen en om de boktor die het houtwerk aanvrat te bestrijden, heeft de gemeente Kasterlee, die sedert enkele jaren eigenaar is van deze molen, twee onderhoudspremies aangevraagd, die ook werden toegekend.
Ondertussen werden in de omgeving ook de gevraagde kapwerken uitgevoerd om de windvang in de toekomst te verbeteren. Hiermee toont de eigenaar aan alles in het werk te stellen om de werking van de molen alle kansen te geven.
Er werd ook een premie aangevraagd voor een restauratiedossier, dat door de diensten Onroerend Erfgoed werd goedgekeurd op 18 december 2013. Sedertdien staat Keeses molen op de wachtlijst voor de toekenning van een restauratiepremie.
Deze molen op de Kempense Heuvelrug aan de Geelsebaan vormt de poort naar het dorpscentrum voor de bezoekers die het toeristisch centrum Kasterlee vanuit het zuiden binnenrijden. Het feit dat de windmolen reeds geruime tijd is ontmanteld en dat de molenkast zonder wieken op de grond staat, doet afbreuk aan de omgeving en aan de toeristische, culturele en erfgoedkundige uitstraling van de betrokken gemeente.
1. Welke criteria worden gehanteerd om de ingediende en goedgekeurde dossiers tegen elkaar af te wegen en de prioriteit van de dossiers te bepalen?
2. Kunnen de inspanningen die door de eigenaar zijn geleverd en de uitstraling die Keeses molen heeft op de omgeving en de toeristische roeping van de gemeente waar hij staat, mee in rekening worden gebracht om het belang van dit dossier te onderbouwen?
3. Wanneer mag de effectieve toekenning van de premie door de minister worden verwacht?

GEERT BOURGEOIS MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED
ANTWOORD op vraag nr. 328 van 10 juni 2015 van WARD KENNES
1. De toekenning van de restauratiepremies gebeurt chronologisch volgens de datum van ontvankelijkheid door het agentschap Onroerend Erfgoed, dus het oudst ingediende dossier krijgt het eerst een premie toegekend. Een uitzondering hierop zijn de restauratiedossiers die in aanmerking komen voor een voorafname: a) De aanvragen met een dwingend karakter vanwege de koppeling aan een cofinanciering door een andere subsidiërende overheid of een Europese instantie, waarvan de kredieten dreigen verloren te gaan door een latere toekenning; b) De aanvragen met een hoogdringend karakter vanwege de staat van het erfgoed waardoor de openbare veiligheid, de stabiliteit of de erfgoedwaarde van het goed in het gedrang komt en waarbij het hoogdringend karakter wordt  aangetoond in een objectief rapport; c) De aanvragen ingediend door premienemers die er als natuurlijke persoon hun hoofdverblijfplaats hebben of van plan zijn hun hoofdverblijfplaats te vestigen; d) De aanvragen die kaderen binnen een investering waarbij de geraamde kost van de subsidieerbare beheerswerkzaamheden niet méér bedragen dan een derde van de totale investeringskosten. Deze structurele voorafnames werden op 16 maart 2015 bepaald in een ministerieel besluit, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 26 april 2015.
2. Op basis van bovenstaande criteria komt de restauratie van de Keeses Molen niet in aanmerking voor een voorafname. De molen is van zijn standaard genomen en kreeg een houtbehandeling door middel van vergassing. Deze werken zijn recent uitgevoerd. Op dit moment is er geen bouwfysische noodzaak om dit dossier wegens hoogdringendheid voor te nemen, de acute problemen zijn immers verholpen. De toeristische uitstraling van deze molen is uiteraard heel belangrijk maar kan niet in rekening gebracht worden bij het al dan niet voorafnemen van dit dossier bij de toekenning van een restauratiepremie.
3. Het restauratiedossier werd op 18 december 2013 ontvankelijk verklaard. Het voorziene premiebedrag van de Vlaamse overheid, inclusief provinciaal aandeel, is 460.847,20 euro. Gelet op de beschikbare middelen en gelet op het feit dat er nog heel wat oudere dossiers op de lijst staan, is de datum van de premietoekenning momenteel moeilijk te bepalen.

Rouwkaart
Al hield je nog zoveel van het leven,
je had het niet in eigen hand.
Ongevraagd moest je het verlaten,
en wij staan machteloos aan de kant.
In stil verdriet nemen we afscheid van
Jef De Kinderen
echtgenoot van Frie Lievens
geboren in Ravels op 27 juli 1941 en onverwacht van ons heengegaan in Meer op 26 februari 2017. lid van Heemkundige Kring Kasterlee
De afscheidsplechtigheid met asurne, waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd, heeft plaats op vrijdag 3 maart 2017 om 12.45 uur in de aula van het crematorium Pontes in Turnhout, Steenweg op Merksplas 68, gevolgd door de asverstrooiing op de gemeentelijke begraafplaats Raaftuinen in Ravels.
Samenkomst met gelegenheid tot condoleren in de ontvangstruimte van het crematorium vanaf 12.25 uur.
Er is gelegenheid om een laatste groet te brengen aan Jef op donderdag 2 maart 2017 van 19.45 uur tot 20.15 uur in het rouwcentrum Jan Schillebeeckx, Grote Baan 87A in Ravels.
Dit melden u:
Frie Lievens zijn echtgenote
Hans en Kasia De Kinderen - Lubinska
Paul en Tine Van Grieken - De Kinderen Niels
Paul De Kinderen zijn kinderen
delen in dit verdriet: zijn zus, broer, schoonzussen, schoonbroers, neven en nichten. De families De Kinderen - Aerts en Lievens - Op de Beeck.
Uitvaartzorg Jan Schillebeeckx, Ravels, 014/65.22.70 condoleren via www.schillebeeckx.be
Rouwadres: www.schillebeeckx.be

http:// home.scarlet.be/ ~peetersv/ (Website Heemkundige Kring Kasterlee-Lichtaart-Tielen)
Op zondag 26 februari overleed onze medewerker en goede vriend
Jef De Kinderen
Hij was de trouwe molenaar van Keeses molen nabij ons heemerf te Kasterlee. De molen werd enkele jaren geleden van zijn teerlingen gelicht en gedeeltelijk gedemonteerd om hem te restaureren. Jef werd toen medewerker van de bakkersploeg op ons Heemerf.Jef was een buitengewone supporter van onze kring. Het was de verpersoonlijking van verwondering en bewondering voor alle mooie dingen die je met heemkunde kan realiseren. Een blik in zijn stralende ogen was mooier dan honderd woorden over gelukkig zijn.
Wij leven mee met iedereen die treurt om dit verlies.

Vlaams Parlement
Schriftelijke vraag nr. 133
van
WARD KENNES
datum: 2 februari 2018
aan
Geert Bourgeois
Minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams Minister van Buitenlands beleid en Onroerend Erfgoed.
Restauratie Keeses molen Kasterlee - Stand van zaken
Keeses molen in Kasterlee is sedert 1943 beschermd als monument. Na een grondige inspectie enkele jaren geleden bleek dat de molen dringend aan onderhoud en restauratie toe was. Er werd een premie aangevraagd voor een restauratiedossier, dat door de diensten Onroerend Erfgoed werd goedgekeurd op 18 december 2013. Sedertdien staat Keeses molen op de wachtlijst voor de toekenning van een restauratiepremie.
Deze molen op de Kempense Heuvelrug aan de Geelsebaan vormt de poort naar het dorpscentrum voor de bezoekers die het toeristisch centrum Kasterlee vanuit het zuiden binnenrijden.
Het feit dat de windmolen reeds geruime tijd is ontmanteld en dat de molenkast zonder wieken op de grond staat, doet afbreuk aan de omgeving en aan de toeristische, culturele en erfgoedkundige uitstraling van de betrokken gemeente.
In zijn antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 328 van 10 juni 2015 gaf de minister een toelichting over de gehanteerde criteria om de prioriteit van de ingediende en goedgekeurde dossiers te bepalen.
De conclusie luidde toen dat de restauratie van Keeses molen niet in aanmerking komt voor een voorafname en de datum van de premietoekenning moeilijk te bepalen is, gezien het grote aantal oude dossiers die nog op de lijst stonden. Het vooropgestelde premiebedrag bedraagt volgens het antwoord van de minister op dezelfde schriftelijke vraag 460.847,20 euro.
Kan de minister ondertussen reeds een datum voor de premietoekenning vooropstellen?
Zo ja, kan de minister het vooropgestelde premiebedrag bevestigen?

GEERT BOURGEOIS
MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED

ANTWOORD
op vraag nr. 133 van 2 februari 2018
van
Ward Kennes
Het dossier van de restauratie van de Keeses molen te Kasterlee is inderdaad op 18 december 2013 door het agentschap Onroerend Erfgoed inhoudelijk goedgekeurd.
Het premiedossier is na chronologische behandeling van de wachtlijst, intussen opgenomen in de eerste programmatie van 2018. Ik zal dan ook binnenkort het premiebesluit ondertekenen waarna de vastlegging kan gebeuren. Daarom kan de aanvrager de procedure voor gunning al starten en kan - indien nodig - een toestemming gevraagd aan het agentschap Onroerend Erfgoed om te beginnen met de werken zonder verlies op de premie.
Het voorlopig premiebedrag bedraagt 380.865,45 euro. Dit bedrag is als volgt berekend: 432.801,65 euro (subsidieerbare werken) x 1,10 (algemene kosten) x 0,80 (premiepercentage). De btw wordt overeenkomstig het Besluit van de Vlaamse Regering van 15 september 2017 houdende wijziging van het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014 niet meer meegerekend bij het berekenen van de premies.

Ludo Coenen, foto’s: Ward Kennes, “Start restauratie Keeses Molen, molen moet in 2020 draaien”, kempennieuws.be, 16.03.2019.
Met de overhandiging van de sleutels van Keeses Molen is vrijdag het officiële startschot gegeven van de restauratie van Keeses Molen in Kasterlee. De molen is sinds 1943 een beschermd monument, maar was in verval geraakt. In 2013 werd een restauratiedossier goedgekeurd maar het was voor de gemeente Kasterlee wachten op de restauratiepremie.
Molenbouwer John De Jongh gaat de molen restaureren. De balken en enkele onderdelen werden genummerd. Ze worden in het atelier van de molenbouwer opgekuist. Daarna wordt de molen opnieuw opgebouwd. Bedoeling is dat hij volgend jaar opnieuw draait.
Het gemeentebestuur start binnenkort een procedure voor molenaars die de molen kunnen bemannen op.

Lieven Denewet, "Demontage van Keeses molen te Kasterlee", Land in zicht (KVNS), LXXXI, 2012, 3 (april-mei-juni), p. 10.
H. Holemans & P.J. Lemmens, "Molens der Noorder- en Oosterkempen", Nieuwkerken, Ten Bos, 1980, p. 47-55;
L. Leysen, "De windmolens van Kasterlee", in: Toerisme, provincie Antwerpen, IX, 1963, p. 85 en 88;
L. Leysen, "De windmolens van Kasterlee", in: Molens in de provincie Antwerpen. Katalogus van de molententoonstelling te Boechout en te Kasterlee, 1965;
J. Van Gorp, "Kasterlee. Geschiedenis, toerisme, folklore, legenden, historische verhalen", Kasterlee, 1946, p. 40-64;
J. Van Gorp, "De standaardwindmolen van Kasterlee", in: Natuur- en Stedenschoon, XXIII, 1950, nr. 9 (sept.), p. 96-97.
F. Brouwers, "De toekomst van een verleden. Levende molens in de provincie Antwerpen", s.l., Levende Molens Werkgroep Kempen-Antwerpen, (1997);
Louis Pulmans, "Onze Koninklijke Molen" in: "De Heikanter", weekblad Kasterlee, jg. 6 (1951), nr. 2, p. 1-3.
J. Van Gorp, "Windmolenbescherming": de standaardmolen van Kasterlee", in: De Belgische Molenaar, jg. 45, nr. 24 (12 okt. 1950), p. 401;
Louis Pulmans, "Uit het leven van Kasterlee's houten molen en Fik van Kees zijn laatste maalder...", in: De Belgische Molenaar, jg. 48, nr. 23 (3 okt. 1953), p. 396-398; nr. 24 (15 okt. 1953), p. 410-413; nr. 25 (27 okt. 1953), p. 428-429; nr. 26 (8 nov. 1953), p. 446-447;
"De storm", in: De Belgische Molenaar, jg. 16, nr. 46 (12 nov. 1921), p. 2;
"Windmolenbescherming: de houten molen van Kasterlee door 'Natuur- en Stedenschoon' aangekocht', in: De Belgische Molenaar, jg. 45, nr. 24 (12 okt. 1950), p. 402;
Paul Hendriks, "De windmolens. 16. Kasterlee", in: P. Hendriks & R. Hoeben, "Provincie Antwerpen. Wind- en watermolens", p. 17.
"Honderden landgenoten betoogden voor natuurbescherming: bij de molen", in: Natuur- en Stedenschon, jg. 27, nr. 7 (juli 1954), p. 83-87;
"De houten mlen van Kasterlee door 'Natuur- en Stedenschoon' aangekocht", in: Natuur- en Stedenschoon, jg. 23, nr. 9 (sept. 1950), p. 96-97;
"Inhuldiging windmolen te Kasterlee door Natuur- en Stedenschoon", in: De Belgische Molenaar, jg. 49, nr. 13 (31 mei 1954), p. 206;
(L. Smet), "Kasterlee 'Keeses molen'", in: Molenecho's, V, 1977, nr. 3 (maart), p. 22;
(L. Smet), "Ons molenpatrimonium in de provincie Antwerpen: houten Keeses molen van Kasterlee", in: Molenecho's, V, 1977, nr. 7 (juli), p. 53;
"Onze houten windmolen te Kasterlee: bij zijn aanstaande inhuldiging", in: Natuur- en Stedenschoon, jg. 27, nr. 5 (mei 1954), p. 71-72;
"Onze molen van Kasterlee", in: Natuur- en Stedenschoon, jg. 27, nr. 11 (nov. 1954), p. 130;
"Te Turnhout en te Kasterlee worden twee windmolens gerestaureerd", in: De Belgische Molenaar, jg. 65, nr. 6 (22 maart 1970), p. 81;
"Windmolen te Kasterlee ingehuldigd", in: De Belgische Molenaar, jg. 49, nr. 15 (24 juni 1954), p. 240-241;
J. Baudoin, "Keeses molen werd zondag 30 augustus 'ingedraaid' ", in: Groot-Kastelse Volkskalender 1988, Kasterlee, jg. 3, 1988, p. 59-62, ill.;
R. Hoeben, "De Keeses molen te Kasterlee. (Portret van een draaiende molen), in: Natuur- en Stedeschoon, jg. 56 (1987), nr. 5 (sept.-okt.), p. 17-20, ill.;
S. De Lie: "Architekt konservator van Kastelse windmolen. Paul Gevers begroet iedere zondag honderden toeristen . - (Kasterlee... waar alles te beleven is..., 4)", in: Het Nieuwsblad, Antwerpen, 25 juni 1985, p. 8, ill.;
Els De Kinderen, "Allerlei - Cultuur: meer sponsors, selectiever betoelaging [Kasterlee; Mol-Ezaart; Diest; Sint-Maria-Latem; Ertvelde]", in De Belgische Molenaar en Levende Molens, jg. 77 (1982), nr. 10 (oktober), p. 217-218;
Els De Kinderen, "Dispuut hoog opgelaaid rond Keeses molen te Kasterlee", in De Belgische Molenaar en Levende Molens, jg. 77 (1982), nr. 9 (september), p. 193-194, ill.;
P.J. Lemmens, "Molenoverzicht uit het Arrondissement Turnhout van 1830 tot heden", Heemkundig Handboekje voor de Antwerpse Randgemeenten, Kwartaalschrift, Borgerhout, Gitschotel Buurschap, Jg. 12, [1964], nr. 3, p. 15;
Adolf, C. J. Verdegem, "De oude molens van Kasterlee", Heemkundige Kring Kasterlee-Lichtaart-Tielen, 1995, 200 p., ill.;
"Kasterlee: Keeses Molen", in: Land in zicht, Driemaandelijks tijdschrift van de Koninklijke Vereniging voor Natuur- en Stedenschoon, jg. 74, 2005, nr. 4 (okt.-nov.-dec.), p. 40;
"Nieuwe historische duiding bij de Keesesmolen in Kasterlee", in: Land in Zicht, Driemaandelijks tijdschrift van de Kon. Ver. voor Natuur- en Stedenschoon, jg. 75, 2006, nr. 4, okt.-nov.-dec., p. 23, ill.
H. van Royen, "De jubelende molenredding van de houten molen....van Kasterlee door Natuur- en Stedenschoon in 1950. Een kroniek", in Land in Zicht, 70/4 (2001) pp. 19-24.
J. De Keersmaecker, "Keeses molen terminaal?", in: Land in Zicht, Driemaandelijks tijdschrift van de Koninklijke Vereniging voor Natuur & Stedenschoon, jg. 78, 2009, nr. 4, p. 1-2, ill.

Persberichten
Paul Keyenberg, "Natuurpunt te gast in Heemerf te Kasterlee. Ook Keeses molen aan de Geelsebaan is zondag open", in: Het Nieuwsblad, 13.06.2009.
Paul Keyenberg, "Molenfeesten in Kasterlee. Keeses Molen open voor iedereen op zondag 13 september", Het Nieuwsblad, 28.08.2009.
Paul Keyenberg, "Molenfeesten", Het Nieuwsblad, 09.09.2009.
Persbericht KVNS-Bestuur, "Keesesmolen terminaal?", Koninklijke Vereniging voor Natuur- en Stedenschoon (KVNS), Oppuurs, 10 september 2009.
"Kasterlee kan Keeses molen eindelijk restaureren, ook sloop Parochiecentrum gegund", rtv.be, 11.10.2018.
Paul Keyenberg, "Onenigheid over nieuwbouw nabij Keeses Molen in Kasterlee. Burgemeester en vereniging voor natuur- en stedenschoon in discussie", in: Het Nieuwsblad, 13.09.2009.
Paul Keyenberg, "Spreukeltocht rond molens", Het Nieuwsblad, 09.06.2010.
Paul Keyenberg, "Keeses molen dringend aan herstelling toe", Het Nieuwsblad, 02.03.2011, ed. Kempen, p. 39.
Herman Gezelle, "Gemeente Kasterlee koopt Keeses molen voor €30.000", Nnieuws, 19.04.2011.
JVN, "Ontwerper gezocht voor restauratie molen", Het Laatste Nieuws, 26.10.2011.
Fajka Chani, "Keesesmolen", Gazet van Antwerpen, 07.11.2012.
PKK, "Onderhoudspremie voor Keeses molen", Het Nieuwsblad, 11.07.2012.
Fajka Chani, "Keesesmolen", Gazet van Antwerpen, 07.11.2012.
JVN, "Kasterlee. Ontmanteling Keesesmolen uitgesteld tot 2013", Het Laatste Nieuws, 13.11.2012.
Fajka Chani, Keesesmolen", Gazet van Antwerpen, 14.11.2012.
Carmen Carnier, "Keesesmolen", Gazet van Antwerpen, 11.01.2013.
PKK, "Keeses molen van zijn voetstuk gehaald", Het Nieuwsblad, 21.01.2013.
JVN, "Kasterlee. Restauratie Keeses Molen gaat van start", Het Laatste Nieuws, 12.01.2013.
EDLE, "Keesesmolen", Gazet van Antwerpen, 11.01.2013.
EDLE, "Gemeenteraad", 26.08.2013.
PKK, "Bijkomende kosten voor restauratie Keeses molen", Het Nieuwsblad, 29.08.2013.
EDLE, "Keesesmolen", Gazet van Antwerpen, 29.08.2013.
PKK, "Gemeente rekent op forse subsidie voor Keesesmolen", Het Nieuwsblad, 25.10.2013.
PKK, "Nieuwe stap in restauratie Keeses molen", Het Nieuwsblad, 17.06.2014.
"Kasterlee wacht nog steeds op centen voor restauratie Keeses Molen", rtv.be, 26 mei 2016.
"Overleden fietser is molenaar Jef De Kinderen", Het Laatste Nieuws, 02.03.3017.
"Subsidies restauratie Keeses molen zijn toegekend", Het Nieuwsblad, 22.02.2018.
Mark Jaspers, "Eindelijk subsidies voor restauratie Keeses Molen", nnieuws.be (22.02.2018).
JVN, "Restauratie van Keeses Molen kan eindelijk starten", Het Laatste Nieuws, 23.02.2018.
JVN, "Keeses Molen tegen zomer 2019 in volle glorie hersteld", Het Laatste Nieuws, 12.10.2018.
PKK, "Restauratie Keeses Molen en sloop parochiecentrum in zicht", Het Laatste Nieuws, 12.10.2018.
PKK, "Keeses Molen mag gerenoveerd worden: vergunning in orde. Start werken nog dit najaar", Het Nieuwsblad, okt. 2018.
"Kasterlee kan Keeses molen eindelijk restaureren, ook sloop Parochiecentrum gegund", rtv.be, 11.10.2018.
Ludo Coenen, foto’s: Ward Kennes, “Start restauratie Keeses Molen, molen moet in 2020 draaien”, kempennieuws.be, 16.03.2019.
BVL, "Restauratie van beroemdste molen van Kasterlee gaat van start", Gazet van Antwerpen, 15.03.2019.
Jef Van Nooten, “Restauratie Keeses Molen kan eindelijk starten”, Het Laatste Nieuws, 15.03.2019.
Herman Gezelle, “Restauratie Keeses windmolen van start”, nnieuws.be (15.03.2019)
Keeses molen herrijst: “Had geen vijf jaar mogen duren”, Het Nieuwsblad, 20.05.2020
Paul Keyenberg, “Kasterlee. Heropbouw Keeses molen: het einde is in zicht”, Gazet van Antwerpen, 13.07.2020.
Jef Van Nooten, “Keeses Molen heeft zijn wieken terug: “Vanaf dinsdag begint het proefdraaien”, Het Laatste Nieuws, 24.08.2020.
Bart Van den Langenbergh, “Vreugde om allerlaatste zware loodjes: Keeses Molen krijgt weer wieken”, Gazet van Antwerpen, 24.08.2020.
Mark Jaspers “Restauratie Keeses Molen bijna rond”, nnieuws.be (24.08.2020)

Overige foto's

transparant

Keeses molen - II<br />Keesesmolen - II

Foto: François Gijsbrechts, Linkhout, 10.05.2008

Keeses molen - II<br />Keesesmolen - II

De gestutte molen. Foto: Walter Cuyvers, 16.07.2012

Keeses molen - II<br />Keesesmolen - II

Foto P.J. Lemmens, 1954 (opbouw). Negatief en (c) Stichting Levende Molens, Roosendaal

Keeses molen - II<br />Keesesmolen - II

Prentkaart coll. Rob Simons, St.-Huibrechts-Lille

Keeses molen - II<br />Keesesmolen - II

Kort na de overbrenging in 1954: nog uitgerust met houten borstroeden. Prentkaart coll. Rob Simons, St.-Huibrechts-Lille


Laatst bijgewerkt: woensdag 8 november 2023
Stuur uw teksten over deze molen
Stuur uw foto's van deze molen
  

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in databasezoek op provincieStuur een e-mail over molen Keeses molen - II<br />Keesesmolen - II, Kasterleehomevorige paginaNaar Verdwenen Molens