Molenzorg
navigatie Molenbeersel (Kinrooi), Limburg
Foto van Keijersmolen, Molenbeersel (Kinrooi), Foto: François Gijsbrechts, Linkhout | Database Belgische molens © Foto: François Gijsbrechts, Linkhout

Keijersmolen
Smeetsstraat 43
3640 Molenbeersel (Kinrooi)
51.172462, 5.740863 (Google Maps)
Familie Keijers, Molenbeersel
1869
Stenen bergmolen
Korenmolen
Boven elkaar geplaatste vensters; ijzeren staart; geheel ijzeren molenas (fabr. Van Aerschot)
Gelaste roeden fabr. Jozef Keijers (1969); stroomlijnprofiel Van Bussel
1 koppel maalstenen
Maalvaardig
M: monument, DSG: dorps- en stadsgezicht,
07.12.1959, 30.05.1994
Jean-Pierre Keijers en Herbert Keijers
Op molendagen en op afspraak met de eigenaar
00187 (allemolens.nl)

Beschrijving / geschiedenis

Joannes Keijers bouwde deze stenen bergmolen in 1869 als tweede molen van Molenbeersel (de Zorgvlietmolen bestond vanaf 1817). In een gedenksteen wordt de oprichting herdacht: "I.K.-M.C.v.E." Deze stenen beltmolen is sedert zijn oprichting steeds in familiebezit gebleven.

Na toebehoord te hebben aan de weduwe en kinderen van Jan Keijers (1881) en aan de kinderen (1894), kwam de Keyersmolen in 1895 in het bezit van Jan Keijers-Truyen.
Daarna behoorde de molen toe aan Joannes Stultjens-Keijers. In 1936 kwam de molen door gift op naam van Peter Keijers-Royens en in 1950 van zijn weduwe en kinderen.
Bij deling der goederen in 1956 bezat de weduwe Keijers-Royens het vruchtgebruik en Theo Keyers-Creemers in naakte eigendom. In 1962 werd Theo Keijers-Creemers de enige eigenaar.

Oorspronkelijk had de molen een houten as, houten askop en houten roeden. De molen heeft een geheel ijzeren as, gegoten door L. Van Aerschot uit Herentals. De ijzeren roeden komen van de firma Verhaeghe uit Ruddervorode. In 1934 werd de molen als één van de eerste in België "verdekkerd": de wieken voorzag men van metalen platen om de luchtweerstand te verminderen (aërodynamica).

In 1955 kwamen er een nieuwe ijzeren lange spruit en nieuwe korte en lange ijzeren schoren. In 1957 werd in de berg een dieselmotor geplaatst die een hamermolen aandrijft.

Op 7 december 1959 werd deze windreus als monument beschermd. Plannen in de jaren 1980 om de omgeving te verkavelen zijn gelukkig afgeblazen. In 1994 werd dan ook de omgeving beschermd als dorpsgezicht om de windvang te vrijwaren.

Ook in 1969 werd de molen degelijk hersteld door de molenmakers Gebr. Adriaens in Weert (NL): de geklinknagelde Verhaegheroeden werden vervangen door gelaste roeden (vervaardigd door Jozef Keijers), waarop het stroomlijnsysteem van Bussel werd aangebracht.  Verder een nieuwe kap, nieuwe vloeren, een nieuwe houten korte spruitbalk, nieuwe kammen en staven. De romp werd bepleisterd en wit geverfd (voorheen schoon metselwerk). Voor deze restauratie waren er drie koppels maalstenen op de steenzolder: één voor bakmeel, één voor boekweit en één voor veevoeder. De koppels voor boekweit en veevoeder werden toen verwijderd. Sedert deze restauratie in kreeg de molen haar huidige kleurstelling.

In 1987 voerde molenbouwer Roland Wieme uit Deinze onderhoudswerken (nieuwe kapbedekking, vervanging korte spruit door een ijzeren exemplaar).
In 1999 werden de roeden uit de askop gehaald om ontroest en geschilderd te worden. Bij deze gelegenheid werden ook de stroomlijnneuzen vernieuwd (nu met remkleppen).
In 2010 werd de hamermolen uitgesloopt. In 2011 werden alle kammen van het kroonwiel (spoorwiel) en staven van het rondsel vernieuwd door molenbouw Dirk Peusens bvba uit Merelbeke.

De Keijersmolen werkt nog regelmatig en ze maalt dan ook op windkracht. De molenaar staat in voor het onderhoud van de molen. Hij krijgt daarbij hulp van de vzw Molenzorg en Molenmuseum Molenbeersel. Zij organiseren jaarlijks de Molenfeesten rond de Keijersmolen. Dit volksfeest voor jong en oud vindt plaats tijdens het laatste volle weekend van juli.

In 1962 werd Theo Keijers (Molenbeersel 1931- Maaseik 2018), achterkleinzoon van bouwer Joannes Keijers, de nieuwe eigenaar. Hij werd in 1995 gevierd als "gouden molenaar", in 2005 als "briljanten molenaar" (met een erediploma van Vlaams minister Van Mechelen) en in 2015 als "platina molenaar". Over Theo en zijn werk op de molen werd in 2015 een film gemaakt onder de titel "Met de kop in de wind". Het initiatief werd gelanceerd door de v.z.w. Molenzorg Molenmuseum van Molenbeersel. Er moest een document gemaakt worden over “hun Theo Keijers” en zijn molen die zijn overgrootvader bouwde. De kennis en kunde moeten bewaard blijven. Popcorn-producties vzw kreeg deze opdracht en zag al snel enkele dimensies meer in dit project. Naast het weergeven van het technische aspect dat bij een molenaarsambacht hoort, wilde Popcorn-producties vzw op zoek gaan naar het unieke verhaal dat achter deze molenaar zit. Ze wilde de authentieke ziel van deze molen vangen. Dit verhaal “moest” gevangen worden, zodat het nog generaties na ons blijft bestaan.

Technische gegevens:
Vang: blokvang met vangtrommel, pal (gedemonteerd)
Molenas: gietijzer, fabr. L. Van Aerschot uit Herentals.
Gevlucht: fabr. Jozef Keijers, 1969, stroomlijn systeem Van Bussel met remkleppen.
Kruiwerk: Engels, kruilier
Inrichting: 1 koppel kunststenen; sleepluiwerk; elektrisch luiwerk; dieselmotor en hamermolen (uitgesloopt in 2010) op het gelijkvloers

Rob SIMONS & Lieven DENEWET

Aanvullende informatie

In memoriam Theo Keijers

Je levenslust, je kracht, je liefde, je glimlach, maar vooral je wijsheid. We zullen je ontzettend missen.
Onze molen heeft zijn monument verloren. 

De heer Theo KEIJERS
echtgenoot van mevrouw Magda CREEMERS
°Molenbeersel, 27 december 1931, +Maaseik, 15 juli 2018
De uitvaartliturgie, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaatshebben in de parochiekerk Sint-Leonardus, Weertersteenweg te Molenbeersel op ZATERDAG 21 JULI 2018 om 10.30 uur, gevolgd door de crematie.
Samenkomst en gelegenheid tot condoleren in zijn geliefde molen, Smeetsstraat 43, 3640 Molenbeersel van 9.30 tot 10.10 uur.
Gebedswake in voornoemde kerk op vrijdag 20 juli 2018 om 19.00 uur, waarna de familie uw deelneming ontvangt in de Keijersmolen te Molenbeersel.
Online condoleren: www. uitvaartvancleef.be
Familie, vrienden en kennissen die geen overlijdensbericht ontvingen, gelieven dit als zodanig te beschouwen.
Begr. Vancleef, Kinrooi Tel. 089-70.46.14 - www. uitvaartvancleef.be
» Bron: Het Belang van Limburg

A.L. "Molens worden gered", Ons Heem, XVIII, 1963, p. 127.
E. De Kinderen, "De Keyersmolen te Molenbeersel door verkaveling bedreigd", De Belgische Molenaar, LXXV, 1980, p. 147-148.
H. Janssen, "Aanteekeningen over Molen-Beersel", 1938.
P. Van Bussel, "De Keyersmolen te Molenbeersel bestaat 100 jaar", De Belgische Molenaar, LXIV, 1969, p. 318.
"Het gebeurde op Keyersmolen", "Drie van elk, Geschied- en Heemkundige Kring Kinrooi, 1980.
W. Smet & H. Holemans, Limburgse windmolens in heden en verleden, Nieuwkerken-Waas, 1981, p.121-125;
P. Henkens, "Molens en beersen, dat is Molenbeersel", in: Toerisme in Limburg, XV, p. 65, 67 en 70;
P. Van Bussel, "De Keyersmolen te Molenbeersel bestaat 100 jaar", in: De Belgische Molenaar, LXIV, 1969, p. 318;
Bert Van Doorslaer, "Met de stroom mee of tegen de wind in? Molens in Limburg", Borgloon/Rijkel, Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed, 1996;
Werner Smet, "Gouden molenaar Theo Keijers te Molenbeersel", Kinrooi, Studiekring Ons Molenheem, 1996, 64 p.
Werner Smet, "Molens en molenzorg in Molenbeersel", Molenbeersel, Werkgroep Molenzorg en Molenmuseum Molenbeersel, 1984, 31 p.
W. Smet, "Theo Keijers: 50 jaar molenaar" in: Ons Molenheem, 1995, nr. 3, p. 9-10.
"Limburgs Erfgoed", jaargang 6, nr. 2.
V.V.V-Infodienst 2001.
René Weerens, "Wij malen met diamant. Theo Keijers 60 jaar molenaar", in: Levende Molens, XXVII, 2005, 10, p. 111-113.
P.W.E.A. van Bussel, artikel in De Belgische Molenaar, jg. 1969, p. 318.
W. Smet, "De Keyersmolen te Molenbeersel", in: Ons Molenheem, jg. 34, 2009, nr. 4, oktober-december, p.75-76, ill.

Persberichten
Steven, "De beide windmolens van Molenbeersel", De Standaard, 19.09.1968.
P. Henkens, "Molenbeersel", Nieuws uit Limburg, 1963.
J.G., "Teleurgang van de windmolens te Kinrooi", De Autotoerist, 16.02.1978.
C. Reynders, "Molenbeersel bezit 2 geklasseerde windmoelns", Het Belang van Limburg, 29.09.1968.
"Molenherstel in Limburg en elders", De Autotoerist, 16.11.1953.
"Restauratie van geklasseerde windmolens", Volksgazet, 13.08.1967.
"Molen gerestaureerd", Het Belang van Limburg, 26.02.1969.
"Stramproy en Molenbeersel: samen drie geklasseerde windmolens", Het Belang van Limburg, 31.08.1969.
"Le Moulin de Molenbeersel", Le Sillon Belge, 11.02.1977.
Mimi Poukens, ,,Een slag van de molen''. Werkgroep Molenbeersel klaar voor negentiende editie Molenfeesten", in: Het Nieuwsblad, 21.07.2002.
MIP, "Theo Keijers is bijna zestig jaar molenaar", in: Het Nieuwsblad, 25.07.2004.
Dajo Hermans, "Molenaar krijgt beloning van minister. Unicum op Limburgse bodem",  Het Nieuwsblad, 29.07.2005.
E. De Kinderen, "Voorbeeldige molenwerking in Molenbeersel: heden en verleden", in: De molenaar (weekblad voor de graanverwerkende en veevoederindustrie), CVI, 2003, nr. 17, p. 45.
Rudi Smeets, "'Armand Pien leerde me de wind inschatten'. Theo Keijers laat de Keijersmolen al 63 jaar draaien", in: Het Nieuwsblad, 26.07.2008.
"Tirol rond de molen", Het Belang van Limburg, 30.07.2007.
Phillip Pergens, "Verfilming van stiel voor nageslacht. Molenaar Theo Keijers staat centraal in film", Het Nieuwsblad, 04.08.2014.
Frank Vandepoel, "Vliegen is thema Molenfeesten Molenbeersel", Het Belang van Limburg, 12.07.2014.
Frank Vandepoel, "Molenbeersel in vuur en vlam", Het Belang van Limburg, 17.07.2015.
"Molenaar Theo Keijers overleden", grenslandactueel.be (15.07.2018)
GBO, "Molenaar Theo Keijers (86) overleden", Het Laatste Nieuws, 17.07.2018.

Overige foto's

transparant

Keijersmolen

Foto: Paul Paulussen, Heusden-Zolder

Keijersmolen

Molenaar Theo Keyers bij een remneus op de roede. Foto: Geert Vanhercke, 16.06.2008

Keijersmolen

Foto: Rob Simons, St.-Huibrechts-Lille, 28.07.2013

Keijersmolen

Foto: Stefan Boumans

Keijersmolen

Met verdekkerde roeden, aangebracht in 1934. Verzameling Ons Molenheem


Laatst bijgewerkt: maandag 8 januari 2024
Stuur uw teksten over deze molen
Stuur uw foto's van deze molen
  

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in databasezoek op provincieStuur een e-mail over molen Keijersmolen, Molenbeersel (Kinrooi)homevorige paginaNaar Verdwenen Molens