Molenzorg
navigatie Ophoven (Kinrooi), Limburg
Foto van Korenbloem, Ophoven (Kinrooi), Foto: Jaak Paredis, Bree | Database Belgische molens © Foto: Jaak Paredis, Bree

Korenbloem
Heerweg 13
3640 Ophoven (Kinrooi)
51.127506, 5.808840 (Google Maps)
Privaat
1806
Stenen bergmolen
Korenmolen
Molenromp
Geklinknagelde Verhaegheroeden, 26 m, verwijderd
Blauwe molenstenen (nu in Schiedam, NL)
Nog volledige romp, buitenmuur brokkelt af
M: monument,
20.12.1974
Geen
Niet toegankelijk
05147 (allemolens.nl)

Beschrijving / geschiedenis

De stenen beltmolen "De Korenbloem" werd opgericht in 1806. Het inschrift in de trap "Linsen A. Waetfvct 1806" deelt ons het jaar van opbouw mee.

In 1844 was de molen in de Heerweg (vroegere Heirstraat)  eigendom van Lambert Rutten-Schoolmeesters, die hem in 1870 verkocht aan landbouwer Franciscus Bosmans-Peeters van Kinrooi. Deze verhuurde de molen op 5 mei 1873 aan Petrus Verbeek, die voorheen te Geldrop (NL) woonde, en op 14 december 1873 aan Jacobus Amant.
Molenaar Cornelis Van Esser-Linssen en landbouwer Jan Van Esser-Vanratingen werden in 1876 de nieuwe eigenaars.
De molen werd in 1920 verkocht aan landbouwer Jan Verlinden-Scheepers. Deze verkocht hem reeds in 1922 aan molenaar Nicolaas Echtveld-Hermans.
In 1927 werd De Korenbloem eigendom van molenaar Jan Geerkens, in 1930 van Frans Nijs-Deckers en op 23 november 1934 van Peter Van Aken-Verstraeten. Diens weduwe en kinderen  erfden de molen in 1970. Pachters in deze periode waren achtereenvolgens Jacob, Jozef en Jan Gielen.

Op 09.05.1902 werd een geklinknagelde Verhaegheroede geleverd, nr. 153, 26 m. lang voor molenaar Van Essen en op 07.09.1905 nogmaals een Verhaegheroede, nr. 387, 25 m.

In 1940 werd voor het laatst gemalen en in 1950 werden twee wieken verwijderd. De tragedie begon! Het gemeentebestuur van Ophoven richtte in 1962 een schrijven tot behoud van de molen aan de gouverneur. In 1966 deed de gemeente een aanvraag tot klassering, maar het verzoek werd door het Ministerie afgewezen. Het gemeentebestuur deed in 1968 een nieuwe aanvraag met hetzelfde gevolg. Een aanpalende eigenaar diende in 1970 een aanvraag in voor een verkaveling van zijn grond. De verkaveling werd goedgekeurd. Op 8 februari 1974 betekende de Rijksdienst voor Monumenten- en Landschapszorg aan de gemeente het voorstel tot klassering van de molen. Restauratieplannen werden opgesteld door architect G. Daniëls voor een bedrag van 2 miljoen Belgische frank. Bij koninklijk besluit van 20 december 1974 werd de molen beschermd als monument.
Ondertussen kreeg de steeds meer vervallende windmolen het gezelschap van een nieuwbouw en... van een restauratie kwam niets in huis.
In 1979 werden kap en wieken verwijderd en naast de molen neergelaten. De toegangspoort werd dichtgelegd. De romp werd gekocht door s.v. Maesen-Beko van Lanklaar.
Als toppunt van sarcasme verscheen op 4 februari 1980 in Het Belang van Limburg een annonce met volgende tergende tekst: "Ophoven. Windmolen om  te restaureren op 8 are, Heirstraat 13. Een redelijk bod wordt aanvaard".

Ondanks de bescherming als monument in 1974 en diverse reddingsacties bleef restauratie helaas uit. Meer zelfs: de molen werd moedwillig onttakeld en heel dichtbij verrees een villa. Momenteel rest nog slechts een met klimop overwoekerde romp. Een koppel blauwe maalstenen werd door molenaar Jan Kies (+2004) in molen De Noord in Schiedam geplaatst.

Enkele technische aspecten
De molen werd gebouwd volgens hetzelfde ontwerp als de Napoleonsmolen van Hamont.
De koning (standaard) wordt gedragen door een korte balk, die aan twee evenwijdige draagbalken hangt. Boven het spoorwiel bevinden zich eveneens twee evenwijdige draagbalken, waartussen de ijzerbalken van de steenspillen zich bevinden. De constructie van het spoorwiel komt overeen met dat van de Napoleonsmolen in Hamont, waarvan het oorspronkelijke zich thans in de molen aan de Nieuwe Rielseweg in Goirle (Noord-Brabant) bevindt.
De gietijzeren askop was gegoten door A. Van Aerschot uit Herentals en was wellicht één van de grootste die deze firma ooit gegoten heeft. Het werd meegenomen door de molenbouwers Adriaens uit Weert. De lange schicht was echter afgebroken, zodat deze kop niet meer bruikbaar is voor een draaiende molen.

Lieven DENEWET & Herman HOLEMANS

Aanvullende informatie


Sagen
Vuurman gaat achter op de kar zitten
Op een dag reed een man met paard en kar naar de molen om er graan voor de kippen te kopen. Toen de man terugkwam zag hij plots dat de vuurman op de kar was gesprongen. De man was echter niet bang en reed gewoon door. Bij zijn thuiskomst stelde de man vast dat de vuurman was verdwenen. Op de plaats waar hij had gezeten, was het hout van de kar helemaal verbrand.
-----
Bespookte molen.
De bazin van de molen van Ophoven was ernstig ziek. 's Nachts hoorde men allerlei geluiden rond de molen, hoewel er niets te zien was.
Bron: T. Daniëls, Leuven, 1965 / J. Vanken, Leuven, 1968.

H. Geerskens & D. Snijders, "Geschiedenis van Geistingen en Ophoven", Maaseik, 1947.
H. Geerkens, "Verslag over de windmolen van Ophoven", s.l., 1966.
Kroniek op 't Endt, Maasgouw, XXIX, 1907, p. 14.
"Molenaar door drijfriem gegrepen te Ophoven", De Belgische Molenaar, LX, 1965, p. 70.
"Geklasseerde molens en aanhorigheden", De Belgische Molenaar, LXX, 1975, p. 266.
"De Korenbloem. Monument dat moet verdwijnen?" Molenecho's, IV, 1976, p. 27-28.
(P. Bauters), "Klene kroniek van een grote schande of de kronkelpaden der verloedering", De Belgische Molenaar, LXXIV, 1979, p. 60.
(E. De Kinderen), "Molentragedies in Limburg", De Belgsiche Molenaar, LXXIV, 1979, p. 265.
(L. Smet), "Limburg blundert: De Korenbloem te Ophoven ontmanteld", Molenecho's, VII, 1979, p. 79.
W. Smet & H. Holemans, Limburgse windmolens in heden en verleden, Nieuwkerken-Waas, 1981, Studiekring Ons Molenheem, p.135-140;
(L. Smet), "De Korenbloem te Ophoven", in: Molenecho's, II, 1974, p. 52, 71; IV, 1976, p. 27-28; VII, 1979, p. 79;
D. Snijders & H. Geerkens, "Ophoven en Geistingen door de eeuwen heen", Ophoven, 1966;
Bert Van Doorslaer, "Met de stroom mee of tegen de wind in? Molens in Limburg", Borgloon/Rijkel, Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed, 1996;
H.J. Geerkens, "Graanmolens te Ophoven-Geistingen", in: 't Bazuintje, 1954;
Werner Smet, "Molens sterven staande. De teloorgang van de "Korenbloem" te Ophoven", Kinrooi, V.V.V.-Infodienst Kinrooi vzw, 1985, 30 p.;
J. Smeets, "Om en rond de windmolen in Ophoven" in: Dao raostj gèt!, Kinrooi, XIV, 1995, nr. 3, p. 86-89.
(L. Smet), "Korenbloem in verval. Beschrijving van de molen", Molenecho's, II, 1974, p. 52 en71.

Persberihten
"Korenbloem" van Ophoven reddeloos gekortwiekt", Het Belang van Limburg, 05.01.1979.
"Le vieux moulin d'Ophoven", Le Sillon Belge, 17.12.1976.
J.G., "Teloorgang van de windmolens te Kinrooi", De Autotoerist, 16.02.1978.
J.G., "Is de windmolen De Korenbloem te Ophoven reddeloos verloren?" De Autotoerist, 24.05.1979.
Cm., "Kinrooi wil Korenbloem van Geistingen laten klasseren", Het Nieuwsblad, 03.03.1974.
Cm, "Alleen het Rijk kan Kinrooise windmolen van ondergang redden", Het Nieuwsblad, 20.12.1977.
L.M., "Molens sterven staande", Het Volk, 19.09.1971.
L.V., "Is de eeuwenoude windmolen gedoemd om te verdwijnen?" Volksgazet, 19.08.1970.
L.V., "Molens sterven staande", Volksgazet, 22.09.1971.
N.N., "Maaslandse molens in verval", De Zondag in Limburg, 12.01.1964.
H. Schoofs, "Van het Maasland naar de Kempen", De Autotoerist, 16.02.1957.
T.B., "Wordt windmolen gerestaureerd?" het Volk, 11.03.1974.
T.B., "Vervallen windmolen Korenbloem geklasseerd als monument", Het Volk, 15.01.1976.
J. Van Overstraeten, "Ons toeristisch patrimonium", De Autotoerist, 25.03.1965.
Vt., "Windmolen te Ophoven wordt geklasseerd", Het Laatste Nieuws, 06.03.1974.
Vt., "Wat met de windmolen Korenbloem te Ophoven?" het Laatste Nieuws, 20.03.1974.
Vt., Windmolen de Korenbloem te Ophoven eindelijk geklasseerd", het Laatste Nieuws, 09.12.1975
Vt., "Verkaveling doodsteek voor windmolen De Korenbloem", Het Laatste Nieuws, 14.04.1976.
V. Wouters, "Windmolens in het Maasland", Levend Land, VII, 1978, 7-8, p. 6-7.
"Stenen molen sterk in verval", Toerisme, 25.03.1965.
"Molens sterven staande", Het Belang van Limburg, 17.09.1971.
"Korenbloem te Ophoven mag hersteld worden", Het Belang van Limburg, 11.03.1974.

Overige foto's

transparant

Korenbloem

Het thans verwijderde spoorwiel. Foto: Nico Jurgens, 13-06-1992

Korenbloem

Onttakeling in 1979. Foto Armand Carre. Verzameling Ons Molenheem

Korenbloem

Foto John Verpaalen, Roosendaal, 16.10.1978.

Korenbloem

Foto Donald Muggeridge, ca. 1944 (negatief: The University of Kent - U.K.; prentkaart: Stichting Levende Molens, Roosendaal, 2007)

Korenbloem

Prentkaart. Verzameling Ons Molenheem


Laatst bijgewerkt: vrijdag 2 september 2022
Stuur uw teksten over deze molen
Stuur uw foto's van deze molen
  

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in databasezoek op provincieStuur een e-mail over molen Korenbloem, Ophoven (Kinrooi)homevorige paginaNaar Verdwenen Molens