Molenechos's Homepage Molenechos.org

Aarsele (Tielt), Vlaanderen - West-Vlaanderen

Verdwenen molen

karakteristiek

Naam
Molen Van Wassenhove, Molenhoekmolen, Aarselemolen
Ligging
Molenweg 8
8700 Aarsele (Tielt)
noordzijde
hoek met Haantjesstraat
300 m N  v.d. kerk
kadasterperceel B323
Vlaanderen - West-Vlaanderen
toon op kaart
Gebouwd
voor 1612
Verdwenen
oktober 1918, oorlog
Type
Staakmolen met open voet
Functie
Korenmolen
Database nummer
2292
© Prentkaart. Verzameling Ons Molenheem

Beschrijving / geschiedenis

De Molen Van Wassenhove (naar de 19de-eeuwse molenaarsfamilie) was een houten graanwindmolen aan de noordzijde van de Molenweg (nr. 8), op de hoek met de Haantjesstraat. De omgeving van de molen werd in 1846 "Ramshoek" genoemd.

De staakmolen werd voor 1612 gebouwd. Wellicht ging het om een heroprichting na de vernieling tijdens de godsdienstoorlogen op het einde van de 16de eeuw. In 1653 is de molen eigendom van Guillielmus van Nieuwenhuijse.

We zien hem aangeduid op, telkens zonder benaming:
- Fricxkaart (1712)
- Ferrariskaart (ca. 1775), met het bruin symbool van een staakmolen
- Atlas der Buurtwegen (ca. 1844), met het grondvlak van een staakmolen op teerlingen
- Topografische kaart van Philippe Vandermaelen (ca. 1850)
- Kadastrale kaart van P.C. Popp (ca. 1860) met het grondvlak van een staakmolen op teerlingen

Na het overlijden van Gustaaf Van Wassenhove in 1901 verpachtte zijn zus Louise Van Wassenhove de molen aan August Van den Heede. De molen bevatte tijdelijk ook een "stampcot", wat wijst op de combinatie van koren- en oliemolen.

In 1901-1908 werden diverse werkzaamheden uitgevoerd door de molenmakersfamilie Coussée uit Meulebeke, zoals de vervanging van pestels van het houten wiekenkruis.

De Duitsers dynamiteerden de molen bij hun terugtrekking in oktober 1918. Later werd op die plaats een elektrische maalderij opgericht. Deze is nu verdwenen. Nu staat er een woning.

Eigenaars na 1830:
- voor 1834, eigenaar: Van Wassenhove Frans, molenaar te Aarsele
- later, erfenis: de erfgenamen (overlijden van Frans Van Wessenhove)
- 16.09.1843, verkoop: Van Wassenhove Felix, molenaar te Aarsele (notaris Minne)
- 29.04.1890, gift: a) Van Wassenhove Gustaaf, molenaar te Aarsele en b) Van Wassenhove Louisa, zonder beroep te Aarsele (notaris Van der Heyden)
- 02.11.1901, erfenis: Van Wassenhove Louisa, molenarin te Aarsele (overlijden van Gustaaf Van Wassenhove)
- 20.09.1917, erfenis: a) de erfgenamen van Louisa, b) Buysse Irma, winkelierster te Tielt, c) Buysse Clara, d) Buysse Joseph, e) Van Wassenhove Gustaaf, landbouwer te Vinkt en f) Van Wassenhove Irma (overlijden van Louisa Van Wassenhove)

Lieven DENEWET & Herman HOLEMANS

Literatuur

Landkaarten
- Fricxkaart (1712)
- Ferrariskaart (ca. 1775), met het bruin symbool van een staakmolen
- Atlas der Buurtwegen (ca. 1844), met het grondvlak van een staakmolen op teerlingen
- Topografische kaart van Philippe Vandermaelen (ca. 1850)
- Kadastrale kaart van P.C. Popp (ca. 1860)

Werken
Lieven Denewet & Luc Goeminne, Molenmakers in Vlaanderen. Het werkboek van Coussée uit Meulebeke (1881-1911), Molenecho's, XXII, 1994, 3-4, p. 107-331 (Speciaal themanummer, 7)
Jan De Ketelaere, "Herinneringen aan Bearelles molen te Aarsele", Mededelingenblad Werkgroep West-Vlaamse Molens, XVI, 2000, p. 150-152.
Herman Holemans, "Westvlaamse wind- en watermolens. Kadastergegevens 1835-1990. Deel 1. Gemeenten A-B", Kinrooi, Studiekring Ons Molenheem, 1993.
Aarsele. Verleden en heden, Aarsele, 1978, nrs. 13, 76, 86-88, 99, 105-106.
A. Braet, Aarsele, in F. Hollevoet, Als straten gaan... praten", Tielt, 2005.
P. De Gryse (red.), Tielt graag gezien, Tielt, 2003
G. Callaert & P. Santy m.m.v. B. Boone, K. Devooght & S. Moeykens, Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Tielt, Deel I: Stad Tielt (straten A-R), Deel II: Stad Tielt (straten S-Z), Deelgemeenten Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL29, 2007.
Braet A., Aarsele, in Hollevoet F., Als straten gaan... praten, Tielt, 2005, p. 16.
De Gryse P. (red.),Tielt graag gezien, Tielt, 2003, nr. 29.
K. De Flou, Woordenboek der toponymie van westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het land van den Hoek, de graafschappen Guines en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, Deel III, Brugge, 1923, kolom 6

Overige foto's

Molen Van Wassenhove, Molenhoekmolen, Aarselemolen, Aarsele (Tielt), Prentkaart. Verzameling Ons Molenheem | Database Belgische molens
© Prentkaart. Verzameling Ons Molenheem