Molenechos's Homepage Molenechos.org

Adinkerke (De Panne), Vlaanderen - West-Vlaanderen

Verdwenen molen

karakteristiek

Naam
Dijkmolen, Dijkjesmolen, Kloefmolen, Adinkerkemolen
Ligging
Dijk
8660 Adinkerke (De Panne)
zuidzijde
ten O v.d. hoek met de Kromfortstraat
kadasternummer D929
Vlaanderen - West-Vlaanderen
toon op kaart
Gebouwd
voor 1577 / 1795
Verdwenen
1793 - 13 december, oorlog / 1917-juli, bliksem
Type
Staakmolen met open voet
Functie
Korenmolen
Database nummer
2365
© Prentkaart Nels, met handschrift van 18.07.1910. Op de achtergrond molen Rabaey. Verzameling Ons Molenheem

Beschrijving / geschiedenis

Aan de zuidzijde van Dijk (weg langsheen het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke), ten oosten van de hoek van de Kromfortstraat, stond de Dijk- of Dijkjesmolen op een kleine mote. Naar de bijnaam van molenaar André Vandenberghe ("Kloeffe") werd hij tijdelijk ook Kloefmolen genaamd.

In 1577 was Jacques Van Der Heede er eigenaar van.  We vinden de Dijkmolen vermeld op het plan van aanleg van het kanaal Nieuwpoort-Veurne-Duinkerke, opgemaakt op 10 juni 1634.
In de 18de eeuw was de staakmolen eigendom van de familie Vereenooghe. Rond 1700 baatte Gaspar Vereenooghe de molen uit, die ingeplant stond op twee gemeten grond.

Toen de Franse troepen, onder leiding van de beruchte generaal Vandamme, in 1793 moordend en brandend de Westhoek onder de voet liepen en overal vernieling zaaiden, werd ook de molen niet gespaard. Op 13 december 1793 ging hij in de vlammen op. In zijn boek "Het Westland in den Fransche tijd" (1898) schrijft Lodewijk Allaeys: "Over Adinkerke vinden wij nog aangetekend dat de Franschen daer op 13 december 1793 de kerk, de molen en de huizen afbrandden en vele mensen van hun goederen, beesten en vruchten beroofden!".

Twee jaar later al, in 1795, werd de molen heropgebouwd.

Jean-Pierre Decroos was de eigenaar in de 19de eeuw, vandaar de latere naam" Croosjesmolen".

De laatste eigenaars waren achtereenvolgens: A. Decroos, André Vandenberghe, bijgenaamd "Kloeffe", en tenslotte Jules Rabaey, van wie de vader ook al eigenaar en molenaar was van de molen.

Tijdens een hevig onweer in juli 1917, op de zondagavond van Veurnekermis, werd de molen door een blikseminslag getroffen en zo voor de tweede keer, en ditmaal definitief, een prooi van de vlammen.

Jef AMEEUW, Veurne

Literatuur

Jozef Ameeuw, "Molens van Veurne-Ambacht", Koksijde, De Klaproos, 2004.
Herman Holemans, "Westvlaamse wind- en watermolens. Kadastergegevens 1835-1990. Deel 1. Gemeenten A-B", Kinrooi, Studiekring Ons Molenheem, 1993 (de Dijkmolen komt er niet in voor).
Lodewijk Allaeys, "Het Westland in den Fransche tijd", 1898.
Lorthiois Jacques, "Flandre Occidentale. Meuniers et moulins de West-Flandre", L'Intermédiaire des Généalogistes, n° 170, XXIX, 1974, 2, p. 116-126 (117).

Overige foto's

Dijkmolen, Dijkjesmolen, Kloefmolen, Adinkerkemolen, Adinkerke (De Panne), Prentkaart. Edit. Hydou, Veurne | Database Belgische molens
© Prentkaart. Edit. Hydou, Veurne
Dijkmolen, Dijkjesmolen, Kloefmolen, Adinkerkemolen, Adinkerke (De Panne), Prentkaart Nels. Op de achtergrond molen Rabaey. Verzameling Ons Molenheem | Database Belgische molens
© Prentkaart Nels. Op de achtergrond molen Rabaey. Verzameling Ons Molenheem
Dijkmolen, Dijkjesmolen, Kloefmolen, Adinkerkemolen, Adinkerke (De Panne), Prentkaart. Verzameling Ons Molenheem | Database Belgische molens
© Prentkaart. Verzameling Ons Molenheem