Molenechos's Homepage Molenechos.org

Asse, Vlaanderen - Vlaams-Brabant

Verdwenen molen

karakteristiek

Naam
Koereitmolen, Konreimolen, Kontreienmolen, Windmolen van Conteraan
Ligging
Koereit
1730 Asse
oostzijde
Lettenkouter
Molenkouter
Krokegem
1,5 km NW v.d. kerk
kadasterperceel A141
Vlaanderen - Vlaams-Brabant
toon op kaart
Gebouwd
14de eeuw / 1716
Verdwenen
eind 16de eeuw, oorlog / 1914 - 17 september, oorlog
Type
Staakmolen met open voet
Functie
Korenmolen
Database nummer
2391
© Studiekring Ons Molenheem

Beschrijving / geschiedenis

De Koereitmolen, ook vaak Konreimolen genoemd, was een houten korenwindmolen aan de oostzijde van de straat Koereit, op de Letten- of Molenkouter, gehucht Krokegem, op 1,5 kilometer ten noordwesten van de kerk van Asse.

Enkele vermeldingen: "de muelen van coenreydt" (1554), "den molen van conrijt" (1650), "den coenreijt molen" (1717), "Kontreimolen" (= kontraaen, volkse naam van Koereit).

De Koereitmolen was de oudste windmolen in Asse. De staakmolen bestond reeds in de 14de eeuw en werd opgetrokken door de abdij van Affligem.

Wellicht werd deze standaardmolen tijdens de godsdiensttroebelen eind 16de eeuw vernield. In 1716 werd hij opnieuw als standaardmolen opgebouwd.

Eigenaars na 1830:
- voor 1834: Bastaerts  Jan-Baptist, molenaar te Asse
- later, erfenis: Mahie-Bastaerts Adrien, molenaar te Asse
- 3004.1850, erfenis: en de kinderen (ovelrijden van vrouw Bastaerts)
- 22.11.1856, deling: Mahie Carolus Arnoldus, molenaar te Asse (notaris Crick)
- 05.02.1876, deling: a) Mahie Charles François, molenaar te Asse en b) Mahie Jean Eduard, molenaar te Asse (notaris Crick)
- 04.04.1899, erfenis:  Mahie Charles François, molenaar te Asse (overlijden van Mahie Jean Eduard)
- 08.06.1906, erfenis: Mahie Petronelle en compagnie, landbouwster te Asse (overlijden van Charles François Mahie)
- later, huwelijk: Esselens-Mahie Henri, landbouwer te Asse
- 03.07.1892, erfenis: de weduwe en de kinderen (overlijden van Henri Esselens)
- 18.04.1913, deling: Esselens-Sterckx François, molenaar te Asse (notaris Wijnants)

Voor 1834 was molenaar Jan-Baptist Bastaerts er actief. Zijn dochter huwde met Adrien Mahie en die werd de nieuwe eigenaar-molenaar. In 1856 kwam de molen toe aan molenaar Carolus Arnoldus Mahie. Zijn zonen Charles François en Jean Eduard Mahie volgden hem in 1876 op. Na de dood van Jean Eduard in 1899 werd broer Charles François Mahie de enige eigenaar. Deze overleed in 1906 en de molen kwam in handen van Petronella Mahie die huwde met molenaar Hendrik Esselens. In 1913 werd François Esselens-Sterckx de laatste eigenaar.

Op donderdagnamiddag 17 september 1914 werd de "windmolen van Conteraan" te Krokegem door de Duitsers omvergetrokken. Een foto toont ons de neergehaalde molen. Ook de molens van Merchtem-Kouter, Zellïk, Kobbegem en Groot-Bijgaarden werden neergehaald. De Duitsers  beschouwden de windmolens als uitkijkposten en vermoedden dat met de wieken tekens werden gegeven.

Lieven DENEWET & Herman HOLEMANS

Literatuur

"Asse in oude prentkaarten waarin tevens afbeeldingen uit Asbeek, Asse-Terheiden, Terlinden, Waarbeek en Walfergem", Zaltbommel, 1973;
Herman Holemans, "De windmolens van Asse", in: Ons Molenheem, 1997, 3, p. 72.
Jaak Ockeley, Historiek der straten van Asse, Asse, 1967.
Jaak Ockeley, Leven aan de bron. Een inleiding tot de geschiedenis van Asse, Asse, 1965.
Jan Lindemans, "Toponymie van Asse", Brussel, 1952.
J. Van Overstraeten, "De windmolens van Asse", in: De Galm (weekblad, Asse), nr. 7 (15.02.1947) en nr. 8 (22.02.1947), telkens p. 2.  
Herman Holemans, "Kadastergegevens: 1835-1985. Brabantse wind- en watermolens. Deel 2: arrondissement Halle-Vilvoorde (A-L)", Kinrooi, Studiekring Ons Molenheem", 1991;
"Toponymie van Asse"
M.A. Duwaerts e.a., "De molens in Brabant", Brussel, Dienst voor Geschiedkundige en Folkloristische Opzoekingen van de Provincie Brabant, 1961;
F. Ringoot, "Wind- en Watermolens te Asse (Brabant)", in: Ons Molenheem, jg. 6 (1986), nr. 1 (maart), p. 17-18;
"De windmolens van het Payottenland en de streek van Asse", in: Brabant, maandelijks informatiebulletin van de Toeristische Federatie van de Provincie Brabant, XII, 10, oktober 1960, p. 29-30, ill.;
[Jozef van Overstraeten], "De molens uit onze streek; de molens van Assche [door] Jozef van der Meulen", in: De Galm, weekblad voor West-Brabant, Asse, II, 5, 1.2.1947; II, 6, 8.2.1947; II, 7, 15.2.1947 en II, 8, 22.2.1947. [Geschiedenis, beschrijving en iconografie van alle molens die in Asse staan of stonden]
Jaak Ockeley, "Twee maanden oorlog - Wat er in Asse van augustus tot eind september 1914 voorviel", Ascania 1993, 4.
Jaak Ockeley, "De pachters en eigenaars van de Koereitmolen in Asse-Krokegem (17de-20ste eeuw)", in: Ascania, jg. 59, 2016, p. 1-16.

Mailberichten
Aimé Smeyers, Alsemberg, 24.01.2018.

Overige foto's

Koereitmolen, Konreimolen, Kontreienmolen, Windmolen van Conteraan, Asse, Duitse oorlogfoto, 17.09.1914. Reproductie Studiekring Ons Molenheem | Database Belgische molens
© Duitse oorlogfoto, 17.09.1914. Reproductie Studiekring Ons Molenheem
Koereitmolen, Konreimolen, Kontreienmolen, Windmolen van Conteraan, Asse, Pentekening Jan Van Molle | Database Belgische molens
© Pentekening Jan Van Molle