Molenzorg
navigatie Beernem, West-Vlaanderen
Foto van <p>Walmolen<br />Molen Van Haecke</p>, Beernem, Verzameling Ons Molenheem | Database Belgische molens
© Verzameling Ons Molenheem

Walmolen
Molen Van Haecke

Legeweg 11A
8730 Beernem

noordzijde
vroegere Molenstraat
900 m W v.d. kerk
kadasterperceel A428

51.142807, 3.328531 (Google Maps)
voor 1399 / ca. 1700
1951, sloop
Staakmolen
Korenmolen
06534 b (allemolens.nl)

Beschrijving / geschiedenis

De Walmolen was een houten korenwindmolen iaan de noordzijde van de Legeweg (nr. 11A), op het kadasterperceel A428, op 900 meter ten westen van de kerk van Beernem.

Hij bestond al in de 14de eeuw. Vanaf de heroprichting rond 1700 tot bij de sloop in 1951 waren er, met sommige onderbrekingen, leden van de molenaarsfamilie Van Haecke werkzaam. Toen molenaar-pachter Augustijn Van Haecke, de molen in 1801 moest verlaten naar aanleiding van een stropershistorie. richtte hij op de Lijsterhoek een eigen staakmolen op (zie verder onder Beernem, Lijstermolen).

We zien de molen aangeduid op de:
- Ferrariskaart (ca. 1775), met het bruin symbool van een staakmolen
- Atlas der Buurtwegen (ca. 1844) met het grondvlak van een staakmolen op teerlingen
- Topografische kaart van Ph. Vandermaelen (ca. 1850) met het algemeen winmolensymbool
- Kadastrale kaart van P.C. Popp (ca. 1855) met het grondvlak van een staakmolen op teerlingen en met de aanduiding "Molen"

Eigenaars na 1830:
- voor 1834, eigenaaar: Vandenborn Frans, de weduwe, landbouwster te Oedelem
- 1836, rectificatie: Vandenborn Jean, landbouwer te Oedelem
- later, verkoop: Caeckaert-Vandenborn Albert, molenaar te Beernem
- 15.04.1842, verkoop: Caeckaert-Depré Pieter, molenaar te Beernem (onderhandse akte)
- 01.12.1857, verkoop: Van Haecke-De Smet Jan en kinderen, landbouwers te Beernem (notaris Van Parijs)
- 27.03.1893, deling: Van Haecke-Defruyt Jan (hertrouwd), molenaar te Beernem (notaris Van Caillie)
- 07.01.1910, erfenis: en kinderen (overlijden van vrouw Defruyt)
- 07.12.1910, deling: Van Haecke Jan, eigenaar te Beernem (notaris Dhoore)
- 22.04.1916, erfenis: de kinderen (overlijden van Jan Van Haecke, eigenaar te Beernem (notaris Dhoore)
- 06.07.1920, afstand: a) Van Haecke Achiel, handelaar te Beernem, b) Van Haecke Jozef, handelaar te Beernem, c) Van Haecke Alfons Jozef, handelaar te Beenem en d) Van Haecke Elisa Maria, zonder beroep te Beernem (notaris Dhoore)
- 02.05.1924, verkoop: a) Van Haecke Achiel, handelaar te Beernem en b) Van Haecke Augustus Josephus, handelaar te Beernem (notaris D'Hoore)
- 22.09.1941, einde erfpacht: Van Haecke-Devos Hector, landbouwer te Beernem

Hector Van Haecke-Devos liet de Walmolen in 1951 slopen.

Lieven DENEWET & Herman HOLEMANS

Archieven en landkaarten
- Ferrariskaart (ca. 1775)
- Atlas der Buurtwegen (ca. 1844)
- Topografische kaart van Ph. Vandermaelen (ca. 1850)
- Kadastrale kaart van P.C. Popp (ca. 1855)

Werken
- Joris Vlamynck, "De Walmolen te Beernem". Bos en Beverveld, Jaarboek, XVII, 1984, p. 63-70
- Joris Vlamynck, "De Lijstermolen van Beernem", Bos en Beverveld. Jaarboek, XVI, 1983, p. 7-21.
- Lieven Denewet, "Honderd bespookte molens in Vlaanderen. Een verzameling molensagen van de kuststreek tot het Maasland", Molenecho's, XX, 1992, 3-4, p. 192-193, 225-226.
- John Verpaalen, "Molens van de frontstreek, Veurne, De Klaproos, 1995, p. 141-145;
- Jozef Maes, "Verdwenen molens in het Heuvelland (deel 3)", in: Levende Molens, I, 1978, nr. 8;
- "De Lijstermolen", in: Op de Hoogte, mei-juni-juli 1988;
- Lieven Denewet, "Pleidooi voor de bescherming van de Lijstermolen van Westouter", in: Mededelingenblad Werkgroep West-Vlaamse Molens, XVIII, 2002, nr. 1, p. 1, 5-17;
- "De Lijstermolen of Hazemolen te Westouter", in: Curiosa, februari 1996, p. 21-22.
- Herman Holemans, "Westvlaamse wind- en watermolens. Kadastergegevens 1835-1990. Deel 1. Gemeenten A-B", Kinrooi, Studiekring Ons Molenheem, 1993.
- C. Devyt, "De Westvlaamse windmolens in 1951", Biekorf, 1951.
F. Muylaert e.a., "Het Beernem, Oedelem en Sint-Joris van toen", Brugge, M. Van de Wiele, 1982, p. 41.

Overige foto's

transparant

<p>Walmolen<br />Molen Van Haecke</p>

Foto: I.J. de Kramer, Leidschendam - copyright Stichting Molendocumentatie, Amsterdam / Prentkaart Studiekring Ons Molenheem


Laatst bijgewerkt: woensdag 6 maart 2024
Stuur uw teksten over deze molen
Stuur uw foto's van deze molen
  

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in databasezoek op provincieStuur een e-mail over molen <p>Walmolen<br />Molen Van Haecke</p>, Beernemhomevorige paginaNaar Verdwenen Molens