Molenzorg
navigatie Boom, Antwerpen

Stenen Windmolen

Blauweroot
2850 Boom

aan het sport- en recreatiegebied De Schorre
kadasterperceel C358g

toon op kaart
1846
ca. 1880, onttakeld / 1882, sloop
Stenen windmolen
Korenmolen, oliemolen

Beschrijving / geschiedenis

Op het einde van de ‘Blauweroot’ (= waar nu enkele mooie woningen staan aan het sport- en recreatiegebied De Schorre) werd in 1846 een stenen windmolen opgericht. Deze molen lag dus niet zo ver van de Sint-Annamolen.

De weduwe van Jan Baptist Joos-De Corte liet deze graan- en oliemolen bouwen. Ze had daaqrtoe in 1846 de goedkeuring bekomen van de Bestendige Deputatie van de provincie Antwerpen, nadast ze eerder dat jaar haar aanvraag had ingediend.

Opeenvolgende eigenaars:
- 11.12.1841, erfenis: (van de grond) door Joos Anne Catherine, de erfgenamen, te Boom
- 1846, opbouw: a) Joos-Decorte Jan-Baptist, de weduwe, b) De Backer François Joseph, olieslager te Boom en c) De Backer Joseph, olieslager te Boom ("construction d'un moulin à vent")
- 20.08.1867, erfenis: De Backer  Joseph, ongehuwde rentenier te Boom (overlijden van de weduwe Decorte van Jan-Baptist Joos).
- 14.10.1876, gift volgens testament: a) Het Bureel van Weldadigheid te Boom, b) De Kerkfabriek te Boom en c) Het Sint-Jan-Baptist Gods- en Gasthuis te Boom (overlijden van Joseph De Backer)
- 28.09.1880, verkoop: a) Van Reeth-Verstrepen Alex, de weduwe, grondeigenares te Boom en b) Verstrepen MIchel Charles, steenbakker te Boom (notaris Momen - gemetselde windmolen)
- 16.12.1880, erfenis: a) Van Reeth-Verstrepen Alex, de kinderen en één kleinkind en b) Verstrepen MIchel Charles, steenbakker te Boom (overlijden van de weduwe van Alex Van Reeth)

In zijn eigenhandig geschreven testament op datum van 10 april 1876 had de ongehuwde Joseph De Backer zijn bezittingen nagelaten: 1° aan de kerk van Boom, 2° aan den armen van Boom, 3° aan ‘t Gasthuis van Boom, ieder voor 1/3 deel in en graanwindmolen met circa 31 are potaardegrond, gelegen omtrent de Kapelstraat wijk C n° 358b – 358g – 358c en 358f en ieder voor 1/3 deel van een stuk potaardeland groot 1 ha 84 are 20 care, gelegen omtrent de Boschstraat wijk D n° 274, op last voor heet Gasthuis van jaarlijks te doen celebreren zes gezongen missen en na de zes missen een traktement aan alle menschen die in het Gasthuis zijn van eenen kafé met tarweboterhammen en ieder een snee peperkoek.”

Na de schenking aan de drie genoemde instellingen in 1876 werd de molen niet meer gebruikt en geraakte hij snel in verval. In 1880 werd de onttakelde molen door de drie instellingen verkocht aan Maria Verstrepen (weduwe van Alex Van Reeth) en aan Michel Verstrepen (steenbakker te Boom).

In 1882 werd de  romp volledig afgebroken.

Johan VERMANT & Herman HOLEMANS

Gemeentearchief Boom
Popp. Kadasterkaart
Herman Holemans, Wind- en watermolens in de provincie Antwerpen. Nieuwkerken, Studiekring Ons Molenheem, 1978.
H. Holemans & P.J. Lemmens, Molens van Klein-Brabant, Mechelen en de Rupelstreek. Nieuwkerken, Ten Bos / Studiekring Ons Molenheem, 1987
B. Lamot, Hoe Boom groeide. Antwerpen, 1957.
P.J. Lemmens, Heemkundige handboekjes. Molens Arrondissement Antwerpen. VIII,2.
E. Steenackers, Boom in het verleden. Lier, 1907.
J. Struye
M. Verelst, De verdwenen watermolen op de Steilse Kil. In Molenecho, VI, 1978.
A. Vinck, Zo was … Boom. Zaltbommel, 1973.
Marcel Verboven, Marcel Vereycken, Johan Vermant, "Sprokkelen rond windmolens", Boom, Ten Boome.

Overige foto's

transparant

Laatst bijgewerkt: zaterdag 15 september 2018
Stuur uw teksten over deze molen
Stuur uw foto's van deze molen
  

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in databasezoek op provincieStuur een e-mail over molen <p>Stenen Windmolen</p>, Boomhomevorige paginaNaar Verdwenen Molens