Molenechos's Homepage Molenechos.org

Lier, Vlaanderen - Antwerpen

Verdwenen molen

karakteristiek

Naam
Kortstaartmolen
Ligging
Antwerpsesteenweg
2500 Lier
Plaslaar
kadasterperceel A 379
Vlaanderen - Antwerpen
toon op kaart
Gebouwd
1733, overgebracht uit Gent
Verdwenen
1914 - oktober, vernield
Type
Staakmolen
Functie
Korenmolen
Database nummer
2843
© Prentkaart na zijn vernieling in okt. 1914. Cliché Mauquoy, Antwerpen (coll. Stadsarchief Lier)

Beschrijving / geschiedenis

De Kortstraatmolen was een houten korenwindmolen aan de oostzijde van de Antwerpsesteenweg, ter hoogte van het huisnummer 336, iets ten noorden van de zijweg Klaplaar.

De verdwenen bijhorende hoeve, die iets meer noordwaarts stond, heette destijds "cortsaetstaete". De molennaam "Kortstraatmolen" is hiervan afgeleid en kreeg een verbasterde vorm. Op de Ferrariskaart v(ca. 1775) vinden we de benaming "Kortsteert Molen" en op de Atlas der Buurtwegen (ca. 1840) "Kortstaert Molen Moulin". Op de topografische kaart van Vandermaelen (ca. 1860) vinden we wel het molenteken, maar zonder naam.

De standaardmolen werd in 1733 overgebracht uit Gent door Jan Baptist Vloebergh-Van Camp.

Volgens de legger van P.C. Popp (ca. 1850) behoorde de "Windmolen", eigendom van molenaar Frans-Joseph Delaet-Van Leemputte, tot de klasse 3 en had hij een kadastraal inkomen van 330 frank (bebouwd) en 6,86 frank (onbebouwd, groote 7,80 are).

Eigenaars na 1830:
- voor 1834, eigenaar: Andries-Peersch Theodoor, molenaar te Berlaar
- 03.11.1836, deling: Andries Dorothée, echtgenote De Laet Pierre François, bakker te Lier (notaris Notelteirs)
- 28.04.1845, gift: Delaet-Van Leemputten Frans Jozef, molenaar te Lier (notaris Van Acker)
- 07.07.1890, verkoop: Eyskens-Bogaerts Franciscus, molenaar te Putte (notaris Van Acker)
- 10.05.1891, erfenis: en de kinderen (overlijden van vrouw Bogaerts)
- 01.08.1907, verkoop: Hellemans-Bosschaerts Louis Andreas, molenaar te Lier (notaris De Strijcker)

De laatste molenaar was Louis Hellemans-Bosschaerts.

De Kortstaartmolen werd tijdens de eerste oktoberdagen van 1914, uit strategische redenen, door het Belgisch leger opgeblazen. (Volgens een Duitse oorlogskaart werd de molen evenwel door de Engelsen neergehaald).

Lieven DENEWET & Herman HOLEMANS

Literatuur

Archieven
Stadsarchief Lier, "Losse Scabinale Protocollen", pak VI, akte nr. 33 (over de oprichting in 1733).

Werken
Bergmann A., Geschiedenis der stad Lier, Antwerpen, 1873, p. 133-135; Lier, 1973, derde druk.
Beukeleirs J., Economische studie over de stad Lier, in 't Land van Ryen, 1961, p. 49-62.
Boschmans M., Stadsversterkingen en waterlopen te Lier, in 't Land van Ryen, 1956, p. 21-29.
De Clercq R.M., Brief aan Herman Holemans over Lierse molens, 09.08.1976.
Janssens B., "Water- en windmolens in het oude Lier", in: 't Land van Rijen, IV, 1954, p. 49-57.
Janssens B., Album Oud Lier, s.l., s.d.
Lens A., Lier voorheen en nu, Antwerpen - Roeselare, 1986.
Lens A.-Mortelmans J., Gids voor oud Lier, Antwerpen, 1980.
Melis H., "Water- en windmolens in Oud-Lier", in: De Nieuwe Gazet, 265.7.1972.
Smets M. e.a., Resurgam. Na de Belgische wederopbouw, Gent, 1985.
Stadsgezichten Lier, Mens en Ruimte V.Z.W., 1978.
Van der Auwera, Brief aan Herman Holemans over de Lierse molens, 09.08.1965.
Van der Wee H., Een stad groeide uit het moeras, Overdruk uit 't Land van Ryen, 1962.
Van der Wee H., Lier in het economisch historisch perspectief, in 't Land van Ryen, 1956, p. 49-60.
Verhulst A.-Duvosquel J.M. (o.l.v), Historische stedenatlas van België. Lier, Brussel, 1990.
A. Lens & J. Mortelmans, Lier in oude prentkaarten, deel II, Zaltbommel, 1979.
H. Holemans & P.J. Lemmens, "Molens der Zuiderkempen", Nieuwkerken, Ten Bos / Studiekring Ons Molenheem, 1978, p. 60-61.
Lieven Denewet, "Honderd bespookte molens in Vlaanderen. Een verzameling molensagen van de kuststreek tot het Maasland", Molenecho's, XX, 1992, nr. 2-3.

Overige foto's

Kortstaartmolen, Lier, Foto 1914 (coll. Stadsarchief Lier) | Database Belgische molens
© Foto 1914 (coll. Stadsarchief Lier)
Kortstaartmolen, Lier, Verzameling Ons Molenheem | Database Belgische molens
© Verzameling Ons Molenheem
Kortstaartmolen, Lier, Duitse oorlogskaart met opschrift: Von den Engländern zerstörte Windmühle bei Lier. Verzameling Ons Molenheem | Database Belgische molens
© Duitse oorlogskaart met opschrift: Von den Engländern zerstörte Windmühle bei Lier. Verzameling Ons Molenheem
Kortstaartmolen, Lier, Vezameling Ons Molenheem. Onderschrift: Lier - Beschieting 1914 - Bombardement de Lierre. | Database Belgische molens
© Vezameling Ons Molenheem. Onderschrift: Lier - Beschieting 1914 - Bombardement de Lierre.