Molenzorg
navigatie Bulskamp (Veurne), West-Vlaanderen
Foto van <p>Molen Deburggraeve</p>, Bulskamp (Veurne), Foto: Alfred Ronse,  collectie & prentkaart Stichting Levende Molens, Roosendaal | Database Belgische molens
© Foto: Alfred Ronse, collectie & prentkaart Stichting Levende Molens, Roosendaal

Molen Deburggraeve

Beauvoordestraat 47
8630 Bulskamp (Veurne)

westzijde
ten Z v.d. Bergenvaart
kadasterperceel A510

toon op kaart
voor 1460 / 1593
1940 - 30 mei, afgebrand door de Duitse infanterie
Staakmolen
Korenmolen

Beschrijving / geschiedenis

De molen Deburggraeve (naar de laatste molenaars) was een houten korenwindmolen aan de westzijde van de Beauvoordestraat (nr. 47), aan de zuidzijde van de Bergenvaart die even verder kruist met de Nieuwe Gracht. op korte afstand van de dorpsplaats van Bulskamp.

De molen werd al voor 1460 gebouwd.

Na de vernieling tijdens de Troebelen (ca. 1580) werd hij even voor 1593 heropgericht door brouwer Pieter Feymet, die daartoe de toestemming bekwam van de Rekenkamer van Rijsel.

Op het einde van de 17de eeuw was Pieter Tailleur de eigenaar. Hij verkocht de molen kort voor 1700 aan Henry Vlamynck voor 117 ponden 3 schellingen parisis.

Pieter Victor was molenaar in de 18de eeuw. Vanuit Veurne, waar toch ook molens stonden, gingen heel wat mensen met hun graan naar Bulskamp. Op 9 maart 1790 werd zefls een certificaat afgeleverd om graan nar de molen van Bulskamp te mogen vervoeren. Op 22 juni 1790 ging er een bijeenkomst door in de herberg "De Croone" op de Grote Markt in Veurne. Weer werd een certificaat verleend aan talrijke boeren en inwoners van de stad "om te transporteeren van de woonste der naerschreven persoonen de naergenaemde graenen naer den meulen van Bulscamp om aldaer gemaelen te worden ende naerdies in meel weder te keeren naer hunne woonsten". Konden de molens van Veurne het werk niet meer aan? Of bediende de Veurnse molenaars zich te rijkelijk?

We zien de molen aangeduid, maar telkens zonder molennaam, op de Ferrariskaart (ca. 1775), in de Atlas der Buurtwegen (ca. 1844), op de topografische kaart van Vandermaelen (ca. 1850) en op de kadastrale kaart van P.C. Popp (ca. 1860).

Een De Coninck was er molenaar in 1815. De molen werd in januari 1887 door de weduwe van August Swertvagher openbaar te koop gesteld, samen met de hoeve en omliggende landerijen.

De bakstenen teerlingen waren wit geschilderd. Een van de kamwielen droeg als inschrift: Pr. Decodts / Francois Salomé 1768 / Gemaeckt door Joannes De Coninck / M+M+U+N+E+ / ende Eugenie Paret zijne huysvrouwe + A.V.S.W. / in't jaer 1803 A.V. / Pieter De Vlaeminck = 1717.

Eigenaars na 1830:
- voor 1834, eigenaar: a) Petiberghien François, molenaar te Bulskamp en b) Armenbestuur Alveringem.
- 27.10.1841, erfenis: a) Swertvagher Bazilius Modestus, molenaar te Bulskamp, b) Swertvagher Jeanne Claire, echtgenote Euwaert, bakker te Krombeke en c) Swertvagher François Jean, zonder beroep te Bulskamp en d) Armenbestuur Alveringem (overlijden van François Petiberghien)
- 11.09.1844, verkoop: a) Swertvagher Basilius Modestus, molenaar te Bulskamp, b) Swertvagher François Jean, zonder beroep te Bulskamp en c) Armenbestuur Alveringem (notaris Cuvelier)
- 27.03.1845, verkoop: a) Swertvagher Basilius Modestus, molenaar te Bulskamp en b) Armenbestuur Alveringem (notaris Floors)
- 25.08.1847, verkoop: Swertvagher Basilius Modestus, molenaar te Bulskamp (notaris Plantefeue)
- 21.02.1882, deling: Swertvagher-Vanhoute Cesar Auguste, molenaar te Bulskamp (notaris Feys)
- 11.07.1886, erfenis: de weduwe en kinderen (overlijden van Cesar Swertvagher)
- 15.01.1887, verkoop: Deburggraeve-Swertvagher Auguste, landbouwer te Vinkem (notaris Corneille)
- 16.10.1911, erfenis: de weduwe en kinderen (overlijden van Auguste Deburggraeve)
- 06.11.1933, afstand: Deburggraeve-Timmerman Leo Georges Camiel, landbouwer te Bulskamp (notaris Bovijn)

Bij het uitbreken van de tweede wereldoorlog behoorde de molen toe aan Georges Deburggraeve. In de jaren 1930 was Michel Decorte (+ 1979) er molenaarsknecht. In 1973 was hij de eerste vrijwillige molenaar op de De Meestersmolen te Oostvleteren en leidde er twee jonge collega's op: Eric Vanleene en Walter Ameloot.

Op 30 mei 1940 brandde de molen af door de Duitse infanterie. Onmiddellijk na de bevrijding kocht de molenaar een standaardmolen aan te Vollezele (in Vlaams-Brabant) om hem naar Bulskamp over te brengen. In 1948 werd deze molen wederom te koop gesteld: er werd afgezien van het plan hem naar Bulskamp over te brengen. (De molen van Vollezele zou in 1956 overgebracht worden naar Meulebeke, Herentmolen - zie aldaar).

Lieven DENEWET, Jozef AMEEUW & Herman HOLEMANS

Archieven
Archives départementales du Nord à Lille, Série B, Chambres des Comptes, n° 1654.
Stadsarchief Nieuwpoort, bundel 5446 (certificaten uit 1790)
Stadsarchief Veurne, Aangiftes van de molens in de kasselrij Veurne op order van Mr. Luitenant Portes, 22 maart 1700.

Uitgegeven bronnen
Gazette van Brugge en van de provincie West-Vlaanderen, 13 maart 1815.
De Veurnaar, 12 januari 1887 (verkoopsadvertentie)

Werken
Karel De Flou, "Toponymie van Westelijk Vlaanderen..." (vermelding uit 1460)
Bulletin van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, 21 oktober 1941.
C. Devyt, "De Westvlaamse windmolens in de oorlogsjaren", Biekorf, 1945.
C. Devyt, "De Westvlaamse windmolens in 1948", Biekorf, 1948.
Jozef Ameeuw , "Molens van Veurne-Ambacht", Koksijde, De Klaproos, 2004.
Herman Holemans, "Westvlaamse wind- en watermolens. Kadastergegevens 1835-1990. Deel 1. Gemeenten A-B", Kinrooi, Studiekring Ons Molenheem, 1993.
Jean-Pierre Debyser, "Gedreven als een volle graankorrel tussen de ligger en de loper... In memoriam Michel Decorte", Vlietmara, I, 1979, 1, p. 17.
Jacques Lorthiois, "Flandre Occidentale. Meuniers et moulins de West-Flandre", L'Intermédiaire des Généalogistes, n° 170, XXIX, 1974, 2, p. 116-126 (118).

Overige foto's

transparant

<p>Molen Deburggraeve</p>

De molen in 1934. Verzameling Ons Molenheem


Laatst bijgewerkt: vrijdag 15 december 2017
Stuur uw teksten over deze molen
Stuur uw foto's van deze molen
  

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in databasezoek op provincieStuur een e-mail over molen <p>Molen Deburggraeve</p>, Bulskamp (Veurne)homevorige paginaNaar Verdwenen Molens