Molenzorg
navigatie Gent, Oost-Vlaanderen

Biserigge - I
Buiserigge - I

Vogelenzang
9000 Gent

Coupure Rechts
ten N v.d. Papegaaimolen

toon op kaart
voor 1383
na 1557, verplaatst naar Gent-Muide
Staakmolen met open voet
Korenmolen

Beschrijving / geschiedenis

De Biserigge was een staakmolen die oorspronkelijk stond op Coupure Rechts, in de parochie Ekkergem. Hij stond er naast de Papegaaimolen.

Vermeldingen:
- 1383: "eene moelne … te galgheberghe die men heet de biserigghe" (Stadsarchief Gent, 330/7, 142 v°).
- 1450: ten voghelen zanghe neuen eene sticke mersche gheheeten de busscherigghe (Stadsarchief Gent, 330/24, 549 r°)
- 1461: «Gronde van erven, gheleghen tAckerghem daer ment heet de Panne, commende metten westhende ande muelne gheheeten de Biserigghe, metter noort­zijde ande strate ende metter zuutzijde an de muelne gheheeten Wispelbeerch. »
- 1469: de buusgherighhe (Stadsarchief Gent, 301/50, 103 r°)
- 1485: van eender windmuelene … teckerghem gheheeten de busterigghe (Stadsarchief Gent 330/37, 145 r°)
- 1557: „van eender wintmuelne ghenaempt de byserigghe ghestaen ende gheleghen inde prochie van sente Martin tackerghem naest de papegaeymuelene" (1557).

Na 1557 werd h ij verplaatst naar de Meulesteedsesteenweg.

Zie ook: Gent, Biserigge - II

Lieven DENEWET

De Buiserigge was een houten korenwindmolen te Ekkergem, Vogelenzang, die voor 1450 werd opgericht en in 1485 nog bestond.

Vermeldingen:

Stadsarchief Gent, Reeks 330 (Wezenboeken), 7, 142 v°.
Stadsarchief Gent, Reeks 330 (Wezenboeken),24, 549 r°; 37, 145 r°.
Stadsarchief Gent, Reeks 301 (Jaarregisters van de Keure), 50, 103 r°
Gazette van Gend, 03.07.1780.
Luc Van Durme, "Inventaris van de namen van de middeleeuwse Gentse windmolens", Molenecho's, XL, 2012, 1, p. 28-36.
Luc Van Durme, "Klapwiekend vrouwvolk in het middeleeuwse Gent", in: "Voor Magda: artikelen voor Magda Devos bij haar afscheid van de Universiteit Gent", Gent, Academia Press, 2010, p. 705-718.
Noël Kerckhaert, "Oude Oostvlaamse huisnamen", Kultureel Jaarboek voor de Provincie Oost-Vlaanderen, nrs 4, 16, 21, 32, 34, 37 (1977, 1981,1983,1990,1991,1993)
Paul Huys, "Over de naamgeving van windmolens. Volkskunde in Vlaanderen. Huldeboek Renaat van der Linden". Brugge, 1984.
Paul Huys, "Molen en molenaar te kijk gesteld. Molinologische opstellen II", Gent, 1996.
"Inventaris van de wind- en watermolens in de provincie Oost-Vlaanderen naar gegevens van het Archief van het Kadaster. De arrondissementen Eeklo en Gent", in: Kultureel Jaarboek voor de provincie Oost-Vlaanderen, XV, 1961, 2 (Gent, 1962).
Herman Holemans, "Oostvlaamse wind- en watermolens. Kadastergegevens 1835-1990. Deel 3. Gemeenten G-H-I", Rotem, Studiekring Ons Molenheem, 2000.
"Duizend jaar Ekkergem", Gent, 1974.
"De Coupure in Gent. Scheiding en verbinding", Gent, Academia Press, 2009.

Overige foto's

transparant

Laatst bijgewerkt: zaterdag 18 april 2015
Stuur uw teksten over deze molen
Stuur uw foto's van deze molen
  

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in databasezoek op provincieStuur een e-mail over molen <p>Biserigge - I<br />Buiserigge - I</p>, Genthomevorige paginaNaar Verdwenen Molens